Karzegistan

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 900
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Karzegistan

Post by SaSTrooP » Tue Feb 07, 2012 9:39 pm

Karzegistan - Mała Arabia
Karzegistan to jeszcze jedna kreacja rozbitego świata islamskiego, powstała z gruzów osłabionego wojnami Zekistanu w XVI wieku. Po zakończeniu działań zbrojnych w latach '40 szesnastego stulecia Zekistan był krajem wypalonym, pozbawionym wolności, populacji i bogactwa. Konflikty toczyły się jednak we wschodniej stronie tego państwa, zachodnia nie została unicestwiona. Problem pojawił się, gdy władcy z Bandar Abbas odwołali się do braterstwa muzułmańskiego i zażądali cechów, czeladników i manufaktur z bogatego wybrzeża do odbudowy reszty państwa. Po bardzo krótkich obradach możni z okolic bogatego w palmy i cytrusy Shapuru odmówili żądaniom Zekistanu. Zekistan odpowiedział wyjęciem szejków spod prawa. Szejkowie odpowiedzieli secesją Shapuru, która nastąpiła w 1556 roku. Wodzostwo Bandar Abbas zmobilizowało mameluków i ruszyło naprzód. Nowo powstałe państwo dobrze wiedziało, że: po pierwsze, nie zwycięży w otwartej walce, a tylko taka była możliwa na ich terytorium; po drugie, losy buntowników i populacji zakończyłyby się tragicznie, cała prowincja spłonęłaby, a dobrami udekorowano by pałace na wschodzie.
To zmusiło szejków do podjęcia dość niebezpiecznej, acz w przyszłości opłacalnej decyzji: wykorzystując kontakty handlowe z angielskimi kompaniami operującymi w rejonie archipelagu Maldenów, szejkowie zaprzedali swoje towary wpływom Albionu, ale w odpowiedzi otrzymali setki najemników z Europy, zmobilizowanych szybciej niż wojska Zekistanu. Obie armie spotkały się na granicy bagien Marawi i pustyni Shapur. Widząc tak liczne i dobrze wyszkolone siły Zekistan wycofał się bez bitwy, de facto akceptując niepodległość Szejkanatu Shapur.
Niepodległości jednak wkrótce już nie było: w 1650 roku umowy między Londynem a Mazarganem uzależniły ten kraj od Albionu. Z pustyni szły owoce cytrusowe, leki czy materiały na ubrania, a nadchodziła broń palna, inwestycje, towary europejskie. Taki układ rzeczy trwał do XIX wieku, gdy na terenie Szejkanatu wykryto złoża ropy, porównywalnych rozmiarów do tych na Takistanie, choć wydobycie tych złóż okazało się być trudniejsze. Mimo to kraj odżył i błyskawicznie zarobił ogromne sumy pieniędzy na handlu już teraz z połową świata, choć kontakty z Wielką Brytanią naturalnie zdominowały eksport.
Karzegistan jako taki ukształtował się bardzo późno, bo w 1956 roku. Gdy upadł rząd Edena po Kryzysie Sueskim, wiele państw arabskich skutecznie odcięło się od wpływów Londynu. Szejkanat był jednym z nich, jednak w konstytucji narzuconej jeszcze przez Wiktorię pisało, iż "Szejkanat Shapuru jest nieodłączną częścią dominium brytyjskiego", a europejczycy wciąż obecni w kraju skutecznie blokowali zmiany. To spowodowało ustawiony "zamach stanu", po którym najbogatszy szejk, Abdul Hassabi zrzucił dominium, obalił sam siebie (na stanowisku gowernoru, "szejk" miał jedynie znaczenie tradycyjne, reprezentujące postać o szlacheckim pochodzeniu) i mianował na szejka jako monarchę... samego siebie. Zrzeszeni wokół niego ludzi szybko ustawili nieposłusznych oponentów, zamknięto także wielu europejczyków.
Obyło się jednak bez wojny. Eksport ropy był warunkiem życia nowego Karzegistanu, a starych kontaktów nie należało niszczyć. Dlatego też po szybkich negocjacjach z Londynem wypuszczono ludzi z więzień, a Wielka Brytania, jak i reszta świata uznały Karzegistan jako twór niezależny i kontynuowały współpracę.
Dziś w Karzegistanie rządzi jako monarcha absolutny syn Abdulla (I) Hassabiego, Hamir I Hassabi, z dynastii Hassabich. Kontroluje silny gospodarczo kraj, ale nie jest on należycie zabezpieczony przez nieobliczalnym Zekistanem, a także jak najbardziej obliczalnym Altdorfem. Czy czterdziestoletni władca poradzi sobie z wyzwaniem mu rzuconym i uniknie konfliktu?


GOSPODARKA:
Gospodarczo, Karzegistan = ropa. Ropę wydobywają zagraniczne kompanie, płacąc podatek od wydobycia trafiający do państwowej kasy i będący głównym źródłem jej dochodu. Ma to swoje dobre i złe strony.
Dobrą stoną są oczywiście wysokie dochody państwa, które rząd rozprowadza wśród obywateli utrzymując ich lojalność. Dochody w czasie pokoju pewne, bo choć cena ropy może sie wahać, to sprzedawać ją będzie można zawsze.
Ale są i złe strony. Karzegistan to skrajny przykład "choroby holenderskiej" polegającej na uzależnieniu gospodarki od surowców. Statki z ropą odpływają, statki z towarami przypływają - w samym kraju prawie nic się nie produkuje. Co gorsza, ropę eksportować można praktycznie tylko morzem, bo sąsiednie kraje są albo wrogie, albo nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Stąd blokada portów to dla Karzegistanu śmierć ekonomiczna.
Dopóki jednak morskie szlaki są niezagrożone (lub wybuduje się rurociąg w niezagrożone miejsce) Karzegistańska gospodarka jest dość odporna na wojnę.
Przy obliczaniu wzrostu gospodarczego GM powinien wziąć pod uwagę czynnik losowy - zmiany cen ropy na rynku światowym.
SOCJAL:
Sama administracja nie jest bardzo rozwinięta i nie pochłania zbyt dużych kwot, nieco więcej biorą różnego rodzaju służby. Natomiast w najlepsze trwa typowe dla naftowych państw muzułmańskich przekupywanie obywateli kasą z ropy. Co za tym idzie, poziom minimalny jest dość niski, bo w wyjątkowych sytuacjach można kasę dla ludzi obciąć, natomiast wystarczający sporo wyższy.
Poziom socjalu:
Minimalny 20%, wystarczający 33%, maksymalny 38%.


Karzegistan
Ustrój: Monarchia Absolutna absolutna z Szejkiem Hamirem I Hassabim na czele, nie istnieje parlament, jedynie Rada Ministrów, izolacjonizm (gdy poparcie przywódcy jest mniejsze niż 1,2 wypowiedzenie wojny zmniejsza dumę narodową o 0,4)
Przyrost naturalny: 7 ludzi miesięcznie
Początkowa populacja: 410 ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,0
Bazowa popularność przywódcy: 1,2
Budżet militarny: 3,6 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Brak
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 85 mln
W tym SEP turystyczny 25%, ogólny 75%.
Przedsiębiorstwa państwowe - 3 mln
Razem 88 mln
Demografia: 78% zekowie, 14% anglicy, 6% francuzi, 2% inni
Religia panująca: islam, inne religie dodatkowo opodatkowane, jeśli obywatel nie jest Brytyjczykiem lub Francuzem
Bazowi partnerzy handlowi: Wielka Brytania, w mniejszym stopniu Francja
System Władzy: Monarcha nie bardzo ma takie coś jak "konstruktywna opozycja", a już tym bardziej "opozycja". Naturalnie musi słuchać się paru co bogatszych szejków jak Muhhamad Mismalil (panowie za sobą nie przepadają, Mismalil i jego rodzina rywalizuje z Hassabimi). Działania Szejka budzą od dłuższego czasu sprzeciw republikańskiej mniejszości, choć bardzo wysokie PKB skutecznie utrzymuje monarchę u władzy. Problemem jest jednak to, że obcokrajowcy trzymają w garści spory kawałek gospodarki, a do tego dysponują taką gamą praw, że właściwie stoją ponad nim. To rodzi dwa światy, a to może prowadzić do...
PKB na osobę: wysokie, kraj świetnie rozwinięty gospodarczo.
Sugerowana gazeta główna: daPolitika
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: Televizyon Monarşi
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Royal Karzegistani Land Force (RKLF), Royal Karzegistani Air Force (RKAF), Royal Karzegistani Naval Force (RKNF)
Zdolność transportowa: bardzo mała (1 kompania w państwach ościennych, jeśli GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: całkiem silne gospodarczo, relatywnie stabilne polityczne i uznawane powszechnie
Inne: Karzegistan bardzo przypomina takie państwa jak Arabia Saudyjska, Katar, Oman czy Bahrajn. Panuje więc silne prawo szariackie, mimo to obcokrajowcy mu nie podlegają.


Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Shapur e-Dalapur 0/40/40, 2B, 2 ludzi
Mazargan 1/60/60, 1x2, 1x1, B, L, 5 ludzi

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak, członek zagrożony zawieszeniem w Komisji ds. praw człowieka
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Karzegistan nie uznaje instytucji Commonwealthu, wszystkie traktaty i kontrakty negocjowane z osobnymi państwami

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Yahyanin Altindorman Damizlik/1 mln/Stadnina koni/Shapur e-Dalapur
Gümüş/2 mln/Działalność medialna, handel nieruchomościami/Mazargan
Last edited by SaSTrooP on Tue Aug 28, 2012 10:54 pm, edited 1 time in total.

Bocian
Gracz
Posts: 65
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

Re: Karzegistan

Post by Bocian » Sat May 16, 2020 4:22 pm

Image CECHY PAŃSTWA:

Cechy pozytywne:
- zwiększony budżet wojskowy,
- szczególnie rozwinięta infrastruktura,
- amerykańska szkoła ekonomiczna.

Cechy negatywne:
- zmniejszona szansa wykrycia zas. naturalnych,
- istnienie zorg. grup przestępczych,
- francuska szkoła polityczna,
- wysokie bezrobocie.

PROWINCJE:
Shapur e-Dalapur: 0/40/40, 2B, 2 ludzi;
Mazargan: 1/60/60, 1x2, 1x1, B, L, 5 ludzi.


STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:
- radary przeciwlotnicze - 5
- radary morskie - 2
- podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka p-lot. w prowincjach) - 2
- zabezpieczenie medyczne - 7
- centra logistyczne i magazyny uzbrojenia -4
- centra dowodzenia i łączności - 4
- EW - 5
- służby pomocnicze - 4


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa | Dochód | Branża | Rozmieszczenie geograficzne
Yahyanin Altindorman Damizlik | 1 mln | Stadnina koni | Shapur e-Dalapur
Gümüş | 2 mln | Działalność medialna, handel nieruchomościami | Mazargan


POZOSTAŁE:
Bazowa duma narodowa: 1
Bazowe poparcie przywódcy: 1,2

Poziomy wydatków socjalnych:
- minimalny 20%,
- wystarczający 33%,
- maksymalny 38%.

Stabilność bazowa: 75%
Stabilność (tura 1): 60%

SEP:
Tura 0:
SEP przed: 63,000 + 22,000 = 85,000 mln
SEP po: 67,129+23,375 = 90,504

Tura 4:
SEP przed: 67,129+23,375 = 90,504
SEP po: 76,259+24,544 = 100,802

Tura 7:
SEP przed: 76,259+24,544 = 100,802
SEP po: 80,224+7,363 = 87,588

Tura 10:
SEP przed: 80,224+7,363 = 87,588
SEP po: 82,230+8,858 = 91,087

Tura 13:
SEP przed: 82,230+8,858 = 91,087
SEP po: 84,779+12,844 = 97,623
Last edited by Bocian on Thu Jan 21, 2021 9:15 pm, edited 8 times in total.

Bocian
Gracz
Posts: 65
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

Re: Karzegistan

Post by Bocian » Sat May 16, 2020 4:44 pm

ARMED FORCES OF KARZEGISTAN

Multi-Terrain Pattern Image DOKTRYNY LĄDOWE:
Pobór selektywny
- EXP -3
- MOR +4

OFENSYWNE
Air-Land Battle
- EXP + 5,
- MOR + 2,
- koszt wszystkich formacji + 15% ,
- można mieć czołgi w kompaniach zmech/zmot bez negatywnych modyfikatorów,
- poziom EW +1.
Dowodzenie przez zadanie
- EXP +5 ,
- MOR +8,
- szansa na powodzenie wszystkich rozkazów +8%.

Patterns of Conflict
- EXP + 7,
- MORALE + 2,
- roleplayowe skrócenie czasu po każdej walce o ok. 10%,
- skrócenie czasu wygranych bitew o ok. 15%,
- kompanie panc/zmech/zmot atak +0,1.

Spychologia chaosu
- MOR +5 (elita +15),
- test szansy na załamanie od 50%,
- rozkaz "Kontratak" +10%.
DEFENSYWNE
Obrona Statyczna
- [wszystko] obrona +0,05,
- koszty fortyfikacji -20% (także w turze 0),
- Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%,
- pluton saperski koszt -20%.
Stand your ground
- [wszystko] obrona na fortyfikacjach +0,1,
- EXP +5,
- maksymalny poziom fortyfikacji: 8.

Pewność zwycięstwa
- [wszystko] obrona +0,05,
- MOR +5.

Szkolenia defensywne
- EXP +8,
- Rozkaz „Ufortyfikowanie” +10%,
- „Okopanie” +10%.

KARZEGISTANI HOME DEFENCE BATTALION (Aqir Watar | Oddanie: 20 | Specjalista zimowy, Lis pustyni)
Pathfinder Platoon (elitarne rozpoznanie)
Rozmieszczenie: Mazargan
EXP: 87
MOR: 96
Łącznie ludzi: 45
Broń:
- M4 (5 - 9)
- M240 (8 - 14)
- SMAW (2,5 - 4)
Skuteczność broni piechoty: 6,5 - 11,5

Sprzęt:
- 5x V150 (7 - 10)
- 3x Stryker
- 3x TOW2 (0,15 – 0,75)
- 1x FIM-92B Stinger
- 1x RQ-11 Raven

Skuteczność plutonu: 7,75 - 12
Skuteczność ppanc: 2,9 - 6,25
skuteczność plot: 71%

1st Mechanized Infantry Company (Shaq Nrok | Oddanie: 79| Niszczyciel Fortec, Miejski szczur) Rozmieszczenie: Mazargan
EXP: 77
MOR: 76
Plutonów: 4+1
Łącznie ludzi: 92+68=160
Broń:
- M14 (3 - 8)
- M14A1 (6 - 10) (+3)
- LAW (1,5 - 2,2)
Skuteczność broni piechoty: 4,5 - 9

Sprzęt:
- 13x M2A1 Bradley (9 – 17)
- 1x FIM-92B Stinger
- 4x TOW2 (0,15 – 0,75)
- 2x M60 TTS Patton (11 - 18)
- 2x Chaparral (86%-)
- 1x M120 120mm

Skuteczność podstawowa: 7,25 - 13,25 +3
Skuteczność ppanc: 2,4 - 5,2
Skutecznośc plot: 2x 86% + 1x 71%
Skuteczność art: 0,05 – 0,24

Plutony
HQ
7 ludzi
2x Chaparral
1x Stinger
1x Bradley
1x M120 120mm
1x TOW

1st Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

2nd Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

3rd Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

Support Platoon
2x M60
Skuteczność: 11 - 18
2nd Mechanized Infantry Company (Abu ibn Ali | Oddanie: 45 | Czarodziej logistyczny, Góral) Rozmieszczenie: Shapur Dalapur
EXP: 77
MOR: 76
Plutonów: 4+1
Łącznie ludzi: ]92+68=160
Broń:
- M14 (3 - 8)
- M14A1 (6 - 10)
- LAW (1,5 - 2.2)
Skuteczność broni piechoty: 4,5 - 9

Sprzęt:
- 13x M2A1 Bradley (9 – 17)
- 1x FIM-92B Stinger
- 4x TOW2
- 2x M60 TTS Patton (11 - 18)
- 2x Chaparral (86%-)
- 1x M120 120mm

Skuteczność podstawowa: 7,25 - 13,25 +3
Skuteczność ppanc: 2,4 - 5,2
Skutecznośc plot: 2x 86% + 1x 71%
Skuteczność art: 0,05 – 0,24

Plutony
HQ
7 ludzi
2x Chaparral
1x Stinger
1x Bradley
1x M120 120mm
1x TOW

1st Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

2nd Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

3rd Platoon
28 ludzi
4x Bradley
1x TOW
Skuteczność: 6,25 - 13 +3 (1,65 - 2,95)

Support Platoon
2x M60
Skuteczność: 11 - 18
3rd Motorized Infantry Company (Edward Kelley | Oddanie: 10 | Doktryna ofensywna, miejski szczur) Elitarny zmot
Rozmieszczenie: Shapur Dalapur
EXP: 87
MOR: 96
Plutonów: 4+1
Łącznie ludzi: 117+49=166
Broń:
- M4 (5 - 9)
- M240 (8 - 14)
- SMAW (2,5 - 4)
Skuteczność broni piechoty: 6,5 - 11,5

Sprzęt:
- 13x Stryker ICV 40mm/12,7mm (11 - 15)
- 4x LAV-600 (11 - 17)
- 2x Avenger (75% -)
- 4x TOW2
- 1x FIM-92B Stinger
- 1x RQ-11 Raven

Skuteczność kompanii: 9,2 - 14
Skuteczność ppanc: 3,4 - 7
Skuteczność plot: 2x 75% + 1x 71%
Skuteczność art: -

Plutony:
HQ
9 ludzi
2x Avenger
1x Stinger
1x Raven
1x Stryker

1st Platoon
27 ludzi
3x Stryker
1x Tow
Skuteczność: 8,75 - 13,25 (2,65 - 4,75)

2nd Platoon
27 ludzi
3x Stryker
1x Tow
Skuteczność: 8,75 - 13,25 (2,65 - 4,75)

3rd Platoon
27 ludzi
3x Stryker
1x Tow
Skuteczność: 8,75 - 13,25 (2,65 - 4,75)

4th Platoon
27 ludzi
3x Stryker
1x Tow
Skuteczność: 8,75 - 13,25 (2,65 - 4,75)

Support Platoon
4x LAV-600
Skuteczność: 11 - 17
4th Armored Cavalry Company (Abu-Ali Othman| Oddanie: 66| Lis pustyni, Dowódca czołgów) Rozmieszczenie: Shapur Dalapur
EXP: 77
MOR: 76
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 54

Skuteczność kompanii: 11 - 18
Skuteczność ppanc: -
Skuteczność plot: 2x 75% (-)
Skuteczność art: -

Plutony:

HQ
1x M60 TTS
2x Avenger (75% -)

1st Platoon
3x M60 TTS

2nd Platoon
3x M60 TTS

3rd Platoon
3x M60 TTS
5th Reserve Company (ibn Qhalifa| Oddanie: 58| Czarodziej logistyczny, Bojowa bandana) Rozmieszczenie: Mazargan
EXP: 72
MOR: 71
Plutonów: 4+1
Łącznie ludzi: 92
Broń:
- M14 (3 - 8)
- Tubo di Robbeho (1,5 - 2)
Skuteczność broni piechoty: 3 - 8

Sprzęt:
- 2x V150 (7 - 10)
- 6x Humvee (7 - 10)
- 2x LAV-600
- 2x M120
- 3x TOW2

Skuteczność kompanii: 6 - 11,25
Skuteczność ppanc: 1,95 - 4,25
Skuteczność plot:
Skuteczność art: 0,1 - 0,48

Plutony:

HQ
10 ludzi
2x V150
2x M120

1st Platoon
25 ludzi
2x Humvee
1x TOW2
Skuteczność: 5 - 9

2nd Platoon
25 ludzi
2x Humvee
1x TOW2
Skuteczność: 5 - 9

3rd Platoon
25 ludzi
2x Humvee
1x TOW2
Skuteczność: 5 - 9

Support Platoon
2x LAV-600
Skuteczność: 11 - 17
9 - 13,5

Combat Engineer Platoon
Rozmieszczenie: Shapur Dalapur
EXP: 77
MOR: 76
Drużyn: 3
Łącznie ludzi: 39
Broń:
- M14 (3 - 8)
- M14A1 (6 - 10)
Skuteczność broni piechoty: 4,5 - 9
- 3x M60 TTS Patton (11 - 18)
- 3x MCBS (wpływ 0,2)
- 3x Bradley (9 - 17)
Skuteczność plutonu: 6,25 - 13 (wpływ 0,6)

Battalion Artillery Detachment
- 2x MLRS (0,39 – 1,65)
- 5x M109A2 (0,28 – 0,52)
Ludzi: 26
Skuteczność: 2,18 - 5,9
Rozmieszczenie: Mazargan

Battalion Air Defence Detachment
- 4x VADS
Ludzi: 16
Skuteczność: 4x 81%
Rozmieszczenie: Shapur Dalapur


ODDZIAŁY NIEPRZYPISANE

Ballistic Missile Battery
Rozmieszczenie: Mazargan
- 2x Hades

Provincial Air Defense Battery
Rozmieszczenie: Mazargan
- 2x Patriot (177%)
- 1x Hawk (146%)
Ludzi: 12

Anti-Ship Missile Battery
Rozmieszczenie: Mazargan
- 1x Harpoon Block
Ludzi: 6


AIR FORCE OF KARZEGISTAN

DOKTRYNY POWIETRZNE:
Nacisk na CAS
- A-EXP + 3,
- A-MORALE + 5,
- CENA SAMOLOTÓW CAS -3%,
- Unik +3%.

Organizacja teatrów działań
- A-EXP + 5,
- A-MORALE + 5,
- obrona w dogfighcie +2.

Selekcja celu
- atak naziemny + 2,
- nie wykonuje się standardowej 5% szansy zestrzelenia w atakach na jednostki bez obrony plot.

Niski pułap lotu
- A-MORALE + 2,
- Unik +5%,
- bomby kasetowe +0,2,
- obniżona wykrywalność radarowa.

Top attack
- Atak naziemny +5
- Unik +7%

Statystyki:
EXP: 58
MOR: 62


1st Air Assault Wing
(Abuyin ibn Djadir | Ląd: 25| Spotter)
3x F/A-18 Hornet (131%, 19-25, 175%)
Konfiguracja SEAD:
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AGM-78 Standard (-40%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd: 131%, Pow: 21-29, Unik: 129%)

Konfiguracja CAS
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AGM-65 Maverick (unik -29%) (ląd: 0,65)
AGM-65 Maverick (unik -29%) (ląd: 0,65)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd: 131%, Pow: 21-29, Unik: 109%)

Konfiguracja BVR
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
Sparrow SA (unik -18%) (celność 140%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd 131%, Pow: 21-29, Unik: 151%)

Konfiguracja Dogfight
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AIM-9M Sidewinder (unik -7%) (pow 8-26) (celność 160%)
AIM-9M Sidewinder (unik -7%) (pow 8-26) (celność 160%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd 131%, Pow: 37-81, Unik: 155%)

Konfiguracja Kasetowa
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
CBU-72 (unik - 24%) (ląd 0,48)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd 131%, Pow: 21-29, Unik 145%)
2nd Air Assault Wing
(James al-Zawahiri | Ląd: 70| Wybitny taktyk)
3x Phantom 2 (118%, 9 - 15, 110%)
Konfiguracja CAS
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AGM-65 Maverick (unik -29%) (ląd: 0,65)
Skuteczność: Phantom 2 (Ląd: 111%, Pow: 11-19, Unik: 82%)

Konfiguracja CAS2
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
GBU-12 (unik -18%) (ląd 1,2)
Skuteczność: Phantom 2 (Ląd: 111%, Pow: 11-19, 93%)
3rd Air Assault Wing
(John Dee | Ląd: 50 | Niszczyciel flot)
3x F/A-18 Hornet (131%, 19-25, 175%)
Konfiguracja ASM
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AGM-84 Harpoon (unik -28%) (celność 48%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd: 131%, Pow: 21-29, Unik: 141%)

Konfiguracja Dogfight
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AIM-9X Sidewinder (unik -7%) (pow 14-36) (celność 160%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd 131%, Pow: 33-61, Unik: 162%)

Konfiguracja Dogfight 2
ColtMk20 (unik -6%) (ląd 0,03) (pow 2-4)
AIM-9X Sidewinder (unik -7%) (pow 14-36) (celność 160%)
AIM-9X Sidewinder (unik -7%) (pow 14-36) (celność 160%)
Skuteczność: F/A-18 Hornet (Ląd 131%, Pow: 47-97, Unik: 155%)

Aerial Transport Wing
- 2x C47 Skytrain

Unmanned Aerial Vehicle Detachment
2x RQ-2 Pioneer (66%, średni, 110)

Helo Wing
2x Kiowa (89%)
TOW2 (ląd 1,3, unik -13%)
TOW2 (ląd 1,3, unik -13%)
Skuteczność: Kiowa (ląd 2,6, unik 63%)
2x Kiowa (89%)
M2 (ląd 0,2, unik -5%)
M2 (ląd 0,2, unik -5%)
Skuteczność: Kiowa (ląd 0,4, unik 79%)
Dowódcy rezerwowi:
(ibn Muhammad | Ląd: 52| Starogwardzista)

COAST GUARD OF KARZEGISTAN

DOKTRYNY MORSKIE
Home Defense
- Jednostki ochrony rzecznej i łodzie patrolowe RADAR +10%,
- Baterie ASM koszt -10mln.
Nowoczesne procedury radiowe
- M-EXP +5
- Jednostki ochrony rzecznej i łodzie patrolowe RADAR +10%
- Rozkaz „Patrol Morski” oraz „Patrol przeciwprzemytniczy” +10%.

Patrol wód neutralnych
- M-EXP +5,
- Jednostki ochrony rzecznej i łodzie patrolowe RADAR +10%,
- Rozkaz „Patrol Morski” oraz „Patrol przeciwprzemytniczy” +10%.

Kodowane systemy łączności
- Wszyscy RADAR +5%,
- ASM EXP +2.
EXP: 60
MOR: 50

KCG Odalisque
(Benjamin Bathurst | Honor: 28 | Spotter)
- Cyclone class
Załoga: 28
Skuteczność: 4 – 10 (80 – 140)
Zasięg walki: 3 (8)
Rozmiar: Średni
Obrona: 2 – 10 (84%)
Radar: 167%
Obr. radar: 108%
Unik: 36%
Z/U/N: 23/42/35
Ludzi: 28

1st KCG Coastal Defense Unit
(Abd el-Nishan|Honor: 39 | Wybitny taktyk )
- 1x Pegasus class
- 1x Pegasus class (uszkodzony)
Załoga: 21
Skuteczność: 5 – 8 (110 – 165)
Zasięg walki: 16 (140)
Rozmiar: Średni
Obrona: 4-7
Radar: 120%
Obr. radar: 68%
Unik: 31%
Z/U/N: 30/43/27
Ludzi: 42

2nd KCG Coastal Defense Unit
(Harun al-Rashid | Honor: 30 | Wybitny taktyk)
- 2x Marine Protector class
Załoga: 10
Skuteczność: 3-7
Zasięg walki: 2
Rozmiar: Mały
Obrona: 2-5
Radar: 160%
Obr. radar: 100%
Unik: 45%
Z/U/N: 39/53/8
Ludzi: 20

3rd KCG Coastal Defense Unit
(Hudżdżat al-Hakk | Honor: 60 | Wilk morski)
- 5x SURC
Załoga: 2
Skuteczność: 3-7
Zasięg walki: 2
Rozmiar: Bardzo mały
Obrona: 1-4
Radar: 65%
Obr. radar: 100%
Unik: 74%
Z/U/N: 75/15/10
Ludzi: 10

Dowódcy rezerwowi:
Ahmad al-Biruni | Honor: 71| Wilk morski


Sprzęt i ludzie (ląd):
- 6x Humvee
- 6x V-150
- 29x Bradley
- 13x Stryker
- 17x M60 Patton TTS
- 6x LAV-600
- 4x M120 120mm
- 4x M109A2
- 2x MLRS
- 18x TOW2
- 1x Harpoon Block ASM
- 4x VADS
- 1x HAWK
- 2x Patriot
- 2x Hades
- 4x Chaparral
- 4x Avenger
- 3x Stinger
- 3x MCBS
723 ludzi (załogi i żołnierze)

Sprzęt i ludzie (air)
- 2x C47
- 6x F/A 18 Hornet
- 3x Phantom 2
- 2x RQ-2 Pioneer
- 2x RQ-11 Raven
- 2x Kiowa
- 2x M2 (śmig)
- 4x TOW2 (śmig)
- 3x AGM Standard
- 3x AGM Harpoon
- 6x AGM Maverick
- 6x AIM-9X Sidewinder
- 3x GBU-12
- 3x AGM Sparrow
- 9x Colt Mk12
- 3x CBU
- 6x AIM-9M

Sprzęt i ludzie (mor)
- Cyclone class
- 2x Pegasus class
- 2x Marine Protector class
- 5x SURC
Ludzie: 100

Rezerwy sprzętowe:
1x M120
4x Stryker
11x Bradley
3x V-150
2x LAV-600
1x Patton
3x Snakeye
24x Humvee


Razem ludzi: 887
Rezerwy ludzkie: 27 osób
Utrzymanie bez zniżek: 16,2 mln
Utrzymanie ze zniżką: 12,15 mln

Post Reply