Republika Maldenów

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Republika Maldenów

Post by rince » Mon Mar 28, 2016 11:15 pm

Republika Maldenów - niesielankowa Irlandia?
O ludności zamieszkującej archipelag Maldenów przed przybyciem podróżników w XIV wieku wiadomo niewiele. Nie da się ich przyrównać do Indian pod żadnym względem, tak samo jak do skolonizowanych Aborygenów czy Maorysów. Gdy wyspę osiągnęli Hiszpanie w 1313 roku opisali tutejszą ludność jako "postawnych, o jasnych, europejskich twarzach, choć zacofanej kulturze". Badacze do dziś próbują ustalić z którego odłamu ludów indoeuropejskich pochodzili mieszkańcy, ale jest to bardzo trudne jako że większość została wyrżnięta przez angielskich zdobywców, ostatecznie rozpoczynających kolonizację w I połowie XV wieku. Resztki lokalnej kultury bardzo szybko zniszczono, a populację mieczem i ogniem zanglizowano. Łączone związki ochrzczono mianem maldenów (tak samo jak wyspy) i to one zdominowały populację.
Archipelag faktycznie nie doświadczył żadnych krwawych wojen przez większość swojej nowożytnej historii. Mimo to był areną licznych walk, zwłaszcza politycznych z powodu strategicznego położenia, na samym środku Morza Karmazynowego. Rywalizując z Anglikami o wpływy w koloniach Francuzi wielokrotnie organizowali swoich osadników i próbowali wyprzeć Albion drogą migracji. Doszło do paru starć między oboma nacjami, padły ofiary, jednak Londyn zachował kontrolę nad obszarem. Podobnie rzecz wyglądała z osadnikami z Hiszpanii.
Mimo wszystko maldenowie nigdy nie zostali uznani za prawowitych Anglików, podobnie jak amerykańscy kolonizatorzy. Sukces USA stał się i sukcesem dla Maldenów, bowiem zajęta wojną na Wschodnim Wybrzeżu Wielka Brytania przeoczyła secesję archipelagu i nie znalazła środków, by skutecznie zareagować. Mieszkańcy dysponowali własnym krajem, stali się znanymi eksporterami wełny i drobiu, ponieważ archipelag przypomina Irlandię, pełna skał, ale i żyznych pół służących d wypasu zwierząt. Mimo to nie dostrzegano silnej integralności etnicznej maldenów, co wyraźnie skomplikowało położenie tego kraju.
Archipelag pozostał niezauważony podczas obu wojen światowych, ale gdy glob podzielił się na dwa rywalizujące bloki, oko Moskwy zainteresowało się Maldenami jako strategicznie ulokowanym, perfekcyjnym wręcz miejscem na umieszczenie broni rakietowej. Przerażeni ekspansją Związku Radzieckiego politycy, obradujący w dwuizbowym parlamencie poprosili w 1964 roku USA o rozmieszczenie swoich wojsk. Nastąpiło to jednak o wiele za późno: sowieci (nic nie robiąc sobie z prawnej integralności archipelagu) zajęli wyspy Everon (stolicę) i Avogon. Parlament znalazł się de facto w areszcie domowym i nie był zdolny do sprawowania władzy. Jednocześnie wyspy południowe zabezpieczyli żołnierze amerykańscy. Obie strony rozmieściły rakiety balistyczne (także z głowicami jądrowymi) i czekały na sygnał do naciśnięcia guzika. W okresie do 1989 Republika Everonu straciła więc własną państwowość, choć nigdy formalnie. Związek Radziecki próbował zdominować terytorium wykorzystując niezwykle liberalne przepisy umożliwiające błyskawiczne uzyskanie obywatelstwa. W czasie zimnej wojny na wyspy trafiło więc mnóstwo Rosjan, którzy zdominowali północną część kraju. Obaj okupanci opuścili kraj ostatecznie w 1993 roku, pozostawiając wyraźnie zubożałą stolicę i wysepki północy. Zakwitła jednak turystyka, która pozwoliła wyjść archipelagowi z kryzysu i szybko odbudował on swoją pozycję, choć nadal dramatycznie na wyspach brakuje przemysłu ciężkiego.

W tej chwili władzę sprawuje prezydent Republiki Martin Lucians, były deputowany Partii Konserwatywnej, premierem jest Mark Callagan z Partii Socjaldemokratycznej, mamy więc zjawisko koegzystencji. Czy partie w parlamencie będą zdolne współpracować, by sprostać nowym wyzwaniom, jakie narzuca sytuacja geopolityczna oraz sąsiedzi?


GOSPODARKA:
Maldeny to kraj turystyczny - około połowa ludności jest zatrudniona w turystyce, druga połowa pracuje dla turystów i pierwszej połowy. Kraj pozbawiony jest ciężkiego przemysłu, pozaturystyczna część gospodarki bazuje na usługach, stąd większość towarów trzeba importować. W przypadku wojny oznacza to szybkie kłopoty finansowe.
Jednak wyspiarskie położenie stanowi tu pewien atut - dopóki wróg nie będzie w stanie dosięgnąć Maldenów swoją marynarką lub lotnictwem, dopóty nie wszyscy turyści wyjadą.

POZIOMY SOCJALU:
Gospodarka Maldenów, nie licząc uzależnienia od turystyki, jest tak nieokreślona że ciężko było mi znaleźć jakiś punkt zaczepienia, więc daję na oko stany średnie:
Minimalny: 22%, wystarczający: 32%, maksymalny: 40%.

Republika Maldenów
Ustrój: republika, konstytucja, władzę wykonawczą sprawuje prezydent o średniej pozycji, w legislatywie dominuje dwuizbowy parlament, Zgromadzenie oraz Senat.
Przyrost naturalny: 11 ludzi miesięcznie
Początkowa populacja: 710 ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,1
Bazowa popularność przywódcy: 0,9
Budżet militarny: 3,2 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): brak
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 72 mln (36 mln SEP ogólny, 36 mln SEP turystyczny)
Przedsiębiorstwa państwowe - 7 mln
Razem 79 mln
Demografia: 65% maldenowie (połączenie lokalnych mieszkańców z kolonistami angielskimi), 24% rosjanie, 7% francuzi, 4% inni
Religia panująca: brak, wolność wyznania, choć kościół protestancki jest najczęściej spotykany. Brak kościoła anglikańskiego
Bazowi partnerzy handlowi: USA i Tajwan w pierwszej kolejności, następnie Wielka Brytania i Izrael
System Władzy: Mamy dwie główne partie: Partia Konserwatywna (CP), która wystawiła prezydenta oraz Partia Socjaldemokratyczna (SP), w tej chwili kontrolująca parlament. Istnieją one bardzo długo, ale wchodzi do parlamentu trzecia siła, mianowicie Partia Rosyjskiej Mniejszości (RMP), w związku z faktem, że Rosjanie mają także prawo do reprezentacji swojej mniejszości. Zresztą nacja ta kontroluje jedyne elementy słabego przemysłu ciężkiego na wyspach północnych
PKB na osobę: raczej, kraj dobrze rozwinięty gospodarczo.
Sugerowana gazeta główna: Zielone Oko (The Green Eye)
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: Maldenese Broadcoasting Station (MBS 1)
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Maldense Home Guard (MHG), Maldenese Home Guard Air Force Element (MHGAFE), Maldenese Coast Guard (MCG)
Zdolność transportowa: średnia (2 do 3 kompanii na kontynencie, jeśli GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: całkiem silne gospodarczo, relatywnie stabilne polityczne i uznawane powszechnie
Inne: Republika dysponuje swoją konstytucją, poza elementami opisanymi powyżej dane na temat prawa pobieramy z konstytucji francuskiej. Kraj przypomina Irlandię, także w związku z brytyjską kulturą, zresztą językiem dominującym jest angielski, nawet na północy, choć Rosjanie dzielnie bronią swojej narodowości. Wojska ZSRR po wycofaniu pozostawiły na wyspie wiele śmieci, w tym sprzętu wojskowego, dlatego graczowi przysługuje sprzęt pochodzenia sowieckiego o wartości maksymalnej do 150 milionów (bez zniżek) za darmoProwincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Malden 0/0/20/13, 1x2, 2 ludzi
Everon 1/1/22/16, 1x3, B, 3 ludzi
Avogon 0/0/19/15, 1x1, B, L, 2 ludzi
St. Parrence 0/0/13/20, B, L, 1 człowiek
Douran 0/0/12/19, 1 człowiek
Houdan 0/0/14/17, B, L, 2 ludzi

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz Oryginalny
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Tak
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Tak
Dodatkowo: Brak

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
WhiteSails Shipyards/1 mln/Lekki przemysł stoczniowy (jachty, łodzie rybackie, drobnica)/Houdan
CeoTec/2 mln/Przemysł telekomunikacyjny (radia, telefony, radiostacje morskie i lądowe)/Malden
Deep Sea/4mln/Przetwórstwo rybne/Everon
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Republika Maldenów

Post by SaSTrooP » Sat May 09, 2020 8:46 pm

Image **************************
MALDENESE HOME GUARD (MHG)
**************************

HYMN SIŁ ZBROJNYCH – “FLASHPOINT”
https://www.youtube.com/watch?v=HJVdQZPYXz8
UMUNDUROWANIE:
MHG wykorzystuje własny sort mundurowy inspirowany Skandynawią – to znaczy że kolorystyka zbliżona jest do szwedzkiej, jednakże układ plam został bezpośrednio wyprowadzony z wzorów norweskich
Przykładowe zdjęcie z początku lat ‘00

UZBROJENIE PIECHOTY:
Uzbrojenie MHG dzieli się w zależności od komponentu.

Forward Component – jako siły reprezentacyjne HMG oraz przystosowane ofensywnie – wykorzystują kolejno:
Cold Diemaco C8 (5-9)
Colt Diemaco Light Squad Weapon (6-10) (+3)
SMAW (2,5-4)
Łączna skuteczność broni Forward Component: 5,5-9,5 (2,5-4) (+3)

Internal Component – a więc siły odpowiedzialne za obronę ojczyzny na jej własnym gruncie korzystają zaś z:
C1 (3-8)
C2 (6-10) (+3)
M72 LAW (1,5-2,2)
Łączna skuteczność broni Interior Component: 5-9 (1,5-2,2) (+3)

Zabezpieczenie doktrynalne
1) SHOCK & AWE (EXP +8, koszt wszystkich formacji +10%, maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2, można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości)
* NACISK NA ŻOŁNIERZA (Koszty utrzymania sprzętu -10% (nakładane po udzielonych zniżkach jako procent stały), EXP +8)
* NIEZACHWIANE NATARCIE (MOR +6, Szansa na załamanie przy ataku -20%, EXP +6, Rozkaz „Atak frontalny” +15%, Wszystkie rozkazy artylerii +10%)

2) OBRONA W GŁĘBI (MOR +6, [wszystko] obrona +0,05, Rozkaz „Okopanie” +3%)
* POLA MINOWE (EXP +2, MOR +3, Rozkaz „Minowanie” +10%, saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej)
* GŁĘBIA OBRONY (EXP +3, MOR +5, Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%)


3) NACISK NA CAS (A-EXP + 3, A-MORALE + 5, CENA SAMOLOTÓW CAS -3%, Unik +3%)


Modyfikatory globalne:
- EXP + 27
- MORALE + 20
- Koszt wszystkich formacji +10%
- Maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2
- Można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości
- [wszystko] obrona + 0,05
- Saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej
- Szansa na załamanie przy ataku -20%
- ROZKAZY:
Wszystkie rozkazy artylerii +10%
Rozkaz „Atak frontalny” +15%
Rozkaz „Okopanie” +3%
Rozkaz „Minowanie” +10%
Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%

A-EXP + 3
A-MORALE + 5
CENA SAMOLOTÓW CAS -3%
Unik +3%

Inne:
- Wojska lądowe, poza podziałem typowo batalionowym, działają w formie dwóch komponentów: Przedniego (Forward) oraz Wewnętrznego (Internal). Wynika to z dwóch pasów obrony Wysp. Pierwszy pas polega na prowadzeniu obrony na wszelkim, tylko nie swoim terytorium, a także na morzu i w powietrzu, a drugi pas uwzględnia obronę bezpośrednio na terenie Republiki Maldenów
- Forward Component jest z zasady zawodowy, lecz poborowi mogą przystąpić do testów uprawniających do kwalifikacji do tych jednostek, jeżeli etat jest otwarty
- Internal Component jest oparty o 6-ciomiesięczny pobór powszechny, choć w praktyce pobór ten jest dość ograniczony (EXP -5, MOR +2, umożliwia skadrowane kompanie rezerwy)
- Stopnie wojskowe podporządkowane pod standardowy system NATO
- Oznaczenie okrętów to Maldenese Coast Guard Ship (MCGS)
- W razie wątpliwości zasada jest zawsze taka, że kompanie rezerwowe są skadrowane w ten sposób, że obsadzony jest w 100% sztab oraz 1-wszy pluton, reszta się mobilizuje
- Stan osobowy armii jak na turę 0 (nominalny, po mobilizacji): 574 żołnierzy w linii, 180 w broni ciężkiej, 346 w załogach (uwzględniwszy obsadę artylerii), tj. łącznie 1100 ludzi po mobilizacji
- Stan osobowy lotnictwa to 48 osób
- Stan osobowy floty to 418 osób
- Wszystkie siły zbrojne liczą 1566 osób w przypadku pełnej mobilizacji, przy czym jak na turę 0 do mobilizacji uzupełniającej skadrowane kompanie rezerwowe przystąpić może 152 osoby, co dają de facto 1414 osób w gotowości liniowej
- Jak na turę 0 pozostaje 22 ludzi zdolnych do zakwalifikowania do poboru (czyli active reserve) - w przypadku uznania kompanii skadrowanych za etatowo pełne (dla uproszczenia obliczeń)

**************************
MALDENESE HOME GUARD LAND FORCE ELEMENT (MHGLFE)
**************************

FORWARD COMPONENT:

RAPID REACTION BATTALION
Siedziba w: Houdan
Dowódca: Mjr. Wallace Davidson (6, Świętokrzyski, Czarodziej logistyczny)
Stan osobowy: 294 ludzi w linii, 90 w broni ciężkiej, 52 w załogach, 436 łącznie

LEKKA KOMPANIA SPADOCHRONOWA "HIGHJUMPERS" (LEKKA SPADOCHRONOWA)
Dowódca: Kpt. Savva Glass (51, Miejski Szczur, Specjalista Zimowy)
Stacjonują: Houdan
EXP 80, MOR 80
Łączna skuteczność kompanii: Wariant desantowy 7-9,5 (5-7,36) (0-0,34) (+3), Wariant walki z ziemi 7,3-10,8 (5-7,36) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 100 ludzi w linii, 30 w broni ciężkiej, 130 łącznie
Łącznie sprzętu: 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT, ewentualnie także 30x MOWAG Eagle IV
Broń: C8, LSW, SMAW 5,5-9,5 (2,5-4) (+3)
Struktura:

WARIANT DESANTOWY:

Sekcja HQ:
10/10 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)

Pluton 1: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)

Pluton 2: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)

Pluton 3: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)

WARIANT WALKI Z ZIEMI:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
6/6x MOWAG Eagle IV (9-12)

Pluton 1: 7,3-10,8 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
8/8x MOWAG Eagle IV (9-12)

Pluton 2: 7,3-10,8 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
8/8x MOWAG Eagle IV (9-12)

Pluton 3: 7,3-10,8 (3,3-5,1) (+3)
30/30 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
8/8x MOWAG Eagle IV (9-12)
LEKKA KOMPANIA KAWALERII POWIETRZNEJ "VERTICALS" (LEKKA AIRCAV)
Dowódca: Mjr. Rudolf Comstock (83, Doktryna Ofensywna, Miejski Szczur)
Stacjonują: Houdan
EXP 80, MOR 80
Łączna skuteczność kompanii: 5,5-9,5 (5-7,36) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 82 ludzi w desancie, 30 ludzi w broni ciężkiej, 22 w załogach, 134 łącznie
Łącznie sprzętu: 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT, 10x CH-146 Griffon, 1x Canadian Sea King
Broń: C8, LSW, SMAW 5,5-9,5 (2,5-4) (+3)
Struktura:

Sekcja HQ:
10/10 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
1/1x CH-146 Griffon (wpływ 0,13)
1/1x Canadian Sea King (wpływ -0,1)

Pluton 1: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
3/3x CH-146 Griffon (wpływ 0,13)

Pluton 2: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
3/3x CH-146 Griffon (wpływ 0,13)

Pluton 3: 5,5-9,5 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
3/3x CH-146 Griffon (wpływ 0,13)
ZMOTORYZOWANA KOMPANIA MORSKA "BEACHERS" (ZMOTORYZOWANA MARINES)
Dowódca: Kpt. Dorofey Schindler (3, Ranger, Szybka Głowa)
Stacjonują: Houdan
EXP 84, MOR 82
Łączna skuteczność kompanii: 8,8-11,8 (5-7,36) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 112 ludzi w desancie, 30 ludzi w broni ciężkiej, 38 w załogach, 180 łącznie
Łącznie sprzętu: 19x Piranha V, 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT
Broń: C8, LSW, SMAW 5,5-9,5 (2,5-4) (+3)
Struktura:

Sekcja HQ:
8/8 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
3/3x Piranha V (12-14)

Pluton 1: 8,8-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 2: 8,8-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 3: 8,8-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 4: 8,8-11,8 (3,3-5,1) (+3)
32/32 ludzi
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton Plot:
4/4x Tan-SAM (138%)
INTERNAL COMPONENT

DEFENSIVE SECTOR EVERON
Siedziba w: Everon
Dowódca: Col. Jordan Scrivens (23, Niszczyciel Fortec, Lis Pustyni)
Stan osobowy: 80 ludzi w linii, 30 w broni ciężkiej, 94 w załogach, 204 ludzi

NATIONAL HEAVY SECURITY COMPANY "EVERON" (ZMOTORYZOWANA)
Dowódca: Kpt. Alfred Derby (97, Góral, Doktryna Ofensywna)
Stacjonują: Everon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność kompanii: 8,5-11,5 (4,3-5,56) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 80 ludzi w desancie, 30 ludzi w broni ciężkiej, 30 w załogach, 140 łącznie
Łącznie sprzętu: 15x Piranha V, 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT
Broń: C1, C2, M72 LAW 5-9 (1,5-2,2) (+3)
Struktura:

Sekcja HQ:
8/8 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
3/3x Piranha V (12-14)

Pluton 1: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 2: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 3: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)
ARTILLERY BATTERY "EVERON" (BATERIA ARTYLERII)
Dowódca: Por. Fabien Haden
Stacjonują: Everon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: 1,68-3,52
Łącznie ludzi: 64 ludzi w załogach
Łącznie sprzętu: 8x GC-45 z transportem ciężarówek
Struktura:

8/8x GC-45 155mm (0,21 – 0,44)
ŁĄCZNA SKUTECZNOŚĆ: 1,68-3,52
DEFENSIVE SECTOR AVOGON
Siedziba w: Avogon
Dowódca: Mjr. Mark Hunt (31, Czarodziej logistyczny, Miejski Szczur)
Stan osobowy: etatowo 100 ludzi w linii (w praktyce przy rezerwowej kompanii obsadzony jest tylko sztab i 1-wszy pluton), 30 ludzi w broni ciężkiej, 100 w załogach, 230 ludzi łącznie odliczając puste baterie ASM

NATIONAL HEAVY SECURITY COMPANY "AVOGON" (ZMOTORYZOWANA REZERWA)
Dowódca: Kpt. Artem Kelsey (14, Bojowa Bandana, Specjalista Zimowy)
Stacjonują: Avogon
EXP 64, MOR 64
Łączna skuteczność kompanii: 8,5-11,5 (4,3-5,56) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 80 ludzi w desancie, 30 ludzi w broni ciężkiej, 30 w załogach, 140 łącznie
Łącznie sprzętu: 15x Piranha V, 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT
Broń: C1, C2, M72 LAW 5-9 (1,5-2,2) (+3)
Struktura:

Sekcja HQ:
8/8 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
3/3x Piranha V (12-14)

Pluton 1: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 2: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 3: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)
SHORT RECONNEISSANCE PLATOON "AVOGON" (ROZPOZNANIE)
Dowódca: Por. Fletcher Courtney
Stacjonują: Avogon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: 6,7-9,7 (+3)
Łącznie ludzi: 20 ludzi w desancie, 6 ludzi w załogach, 26 łącznie
Łącznie sprzętu: 4x MOWAG Eagle IV, 3x Lynx
Broń: C1, C2, M72 LAW 5-9 (1,5-2,2) (+3)
Struktura:

20/20 ludzi
4/4x MOWAG Eagle IV
3/3x Lynx (6-8)
ARTILLERY BATTERY "AVOGON" (BATERIA ARTYLERII)
Dowódca: Por. Veit Byrd
Stacjonują: Avogon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: 1,68-3,52
Łącznie ludzi: 64 ludzi w załogach
Łącznie sprzętu: 8x GC-45 z transportem ciężarówek
Struktura:

8/8x GC-45 155mm (0,21 – 0,44)
ŁĄCZNA SKUTECZNOŚĆ: 1,68-3,52
ANTI-SHIP BATTERY "AVOGON" (BATERIA ASM)
Dowódca: Por. Trevor Hart
Stacjonują: Everon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: brak
Łącznie ludzi: brak
Łącznie sprzętu: brak
Struktura:

1/1x Type 88 ASM
Skuteczność: 140 – 210
Zasięg ognia: 180km
Obsługa: 6 ludzi
DEFENSIVE SECTOR ST. PARRENCE
Siedziba w: St. Parrence
Dowódca: Mjr. Kenith Karon (2 Dowódca Czołgów, Góral)
Stan osobowy: etatowo 100 ludzi w linii (w praktyce przy rezerwowej kompanii obsadzony jest tylko sztab i 1-wszy pluton), 30 ludzi w broni ciężkiej, 100 w załogach, 230 ludzi łącznie odliczając puste baterie ASM

NATIONAL HEAVY SECURITY COMPANY "ST. PARRENCE" (ZMOTORYZOWANA REZERWA)
Dowódca: Kpt. Gérard Edwards (85, Lis Pustyni, Specjalista Zimowy)
Stacjonują: St. Parrence
EXP 64, MOR 64
Łączna skuteczność kompanii: 8,5-11,5 (4,3-5,56) (0-0,34) (+3)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi: 80 ludzi w desancie, 30 ludzi w broni ciężkiej, 30 w załogach, 140 łącznie
Łącznie sprzętu: 15x Piranha V, 2x 2B14 Podnos, 2x 9K38 Igła, 6x LMAT
Broń: C1, C2, M72 LAW 5-9 (1,5-2,2) (+3)
Struktura:

Sekcja HQ:
8/8 ludzi
2/2x 2B14 Podnos (0 – 0,17)
2/2x 9K38 Igla (67,00%)
3/3x Piranha V (12-14)

Pluton 1: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 2: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)

Pluton 3: 9,5-11,8 (3,3-5,1) (+3)
24/24 ludzi
2/2x LMAT (0,42 – 0,56)
4/4x Piranha V (12-14)
SHORT RECONNEISSANCE PLATOON "ST. PARRENCE" (ROZPOZNANIE)
Dowódca: Por. Darin Perrault
Stacjonują: St. Parrence
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: 6,7-9,7 (+3)
Łącznie ludzi: 20 ludzi w desancie, 6 ludzi w załogach, 26 łącznie
Łącznie sprzętu: 4x MOWAG Eagle IV, 3x Lynx
Broń: C1, C2, M72 LAW 5-9 (1,5-2,2) (+3)
Struktura:

20/20 ludzi
4/4x MOWAG Eagle IV
3/3x Lynx (6-8)
ARTILLERY BATTERY "ST.PARRENCE" (BATERIA ARTYLERII)
Dowódca: Por. Hewie Kiefer
Stacjonują: St. Parrence
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: 1,68-3,52
Łącznie ludzi: 64 ludzi w załogach
Łącznie sprzętu: 8x GC-45 z transportem ciężarówek
Struktura:

8/8x GC-45 155mm (0,21 – 0,44)
ŁĄCZNA SKUTECZNOŚĆ: 1,68-3,52

ANTI-SHIP BATTERY "ST.PARRENCE" (BATERIA ASM)
Dowódca: Por. Brigham Attwood
Stacjonują: Everon
EXP 72, MOR 72
Łączna skuteczność plutonu: brak
Łącznie ludzi: brak
Łącznie sprzętu: brak
Struktura:
1/1x Type 88 ASM
Skuteczność: 140 – 210
Zasięg ognia: 180km
Obsługa: 6 ludzi
**************************
MALDENESE HOME GUARD AIR FORCE ELEMENT (MHGAFE)
**************************MHGAFE HQ
Siedziba w: Everon
Dowódca: Col. Roddy Geisler
MULTIROLE SQUADRON "GUARDIANS"
Dowódca szwadronu: Kpt. Chris Steed (27, Wybitny Taktyk)
Skład: 6x AIDC F-CK-1 Ching Kuo
Mnożnik CAS: 103,00%, Airframe: 14 – 19, Unik bazowy: 140,00% +3%, Przeżywalność: 42/58)
Wariant Air Patrol:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* Sky Sword I (Celność; 155,00%, Bonus Dogfight 7 – 23, Unik: -10,00%)
* Sky Sword II (Fire Forget, Celność: 170,00%, Zasięg: 60km, Unik: -14,00%)
Skuteczność: Dogfight: 23-46, Unik: 113%
CAS nie liczę bo bez przesady xD

Wariant: SEAD:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* Sky Sword I (Celność; 155,00%, Bonus Dogfight 7 – 23, Unik: -10,00%)
* AGM-88 HARM (Celność: 63,00%, Zasięg: 150km, Unik: -41,00%)
Skuteczność: Dogfight: 23-46, Unik: 72%
CAS nie liczę bo bez przesady xD

Wariant ASM:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* Sky Sword I (Celność; 155,00%, Bonus Dogfight 7 – 23, Unik: -10,00%)
* HF-2 (Celność: 75,00%, Zasięg: 160km, Unik: -33%)
Skuteczność: Dogfight: 23-46, Unik: 80%
CAS nie liczę bo bez przesady xD
FIGHTER SQUADRON "OLD DOGS"
Dowódca szwadronu: Mjr. Pavel Martz (13, Niszczyciel flot)
Skład: 6x CL-13 Canadian Sabre*
Mnożnik CAS: 68,00%, Airframe: 3 – 5, Unik: 50,00% +3%, Przeżywalność: 78/22
Wyczytaliśmy, że CL-13 zapewniał wsparcie dla rakiet (:D), także mogę używać co gorszych rakiet z tym cudem :3
Wariant Air Patrol:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* Red Top (Celność: 70,00%, Bonus Dogifght: 4 – 13, Unik: -12,00%)
* Red Top (Celność: 70,00%, Bonus Dogifght: 4 – 13, Unik: -12,00%)
Skuteczność: Dogfight: 13-31, Unik: 23%
CAS nie liczę bo bez przesady xD
STRIKE SQUADRON "JETISONS"
Dowódca szwadronu: Kpt. Osip Baumgarten (71, Niszczyciel Czołgów)
Skład: 6x AIDC AT-3 (Mnożnik CAS: 165,00%, Airframe: 2 – 6, Unik: 73,00% +3%, Przeżywalność: 62/38)
Wariant CAS:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
Skuteczność: CAS: 1,12 od sztuki, CAS skrzydła: 6,73, Dogfight: 4-10, Unik: 7%

Wariant Bomber:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
TBA
Skuteczność: CAS: 1,12 od sztuki, CAS skrzydła: 6,73, Dogfight: 4-10, Unik: 5%

Wariant ASM:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
* HF-2 (Celność: 75,00%, Zasięg: 160km, Unik: -33%)

Skuteczność: Dogfight: 4-10, Unik: 37%
TRAINER-STRIKE SQUADRON "TOURISTS"
Dowódca szwadronu: Kpt. Greg Lucas (72, Niszczyciel flot)
Skład: 10x PC-7 (Mnożnik CAS: 158,00%, Airframe: 1 – 3, Unik: 33,00% +3%, Przeżywalność: 90/10)
Wariant CAS:
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
* CR-7 (Bonus CAS: 0,21, Unik: -21,00%)
Skuteczność: CAS: 1 od sztuki, CAS skrzydła: 10, Dogfight: Brak, Unik: 5%

Wariant Bomber:
* M61 Gat (Bonus CAS: 0,05, Bonus Dogfight: 2 – 4, Unik: -6,00%)
TBA
Skuteczność: CAS: 1,12 od sztuki, CAS skrzydła: 6,73, Dogfight: 4-10, Unik: 5%
LIFT SQUADRON "ORBITEERS"
Dowódca szwadronu: xxx
Skład: 3x AN-12

AERIAL RECONNEISSANCE FLIGHT "THE HACKERMEN"
Dowódca szwadronu: Kpt. Bruno Proulx
Skład: 4x RUAG Ranger (Jakość optyki: Bardzo Duża, Unik: 68,00%, Rozmiar: Średni, Zasięg operacyjny: 180km)
Brak, bo skrzydło nie walczy
ROTOR LIFT FLIGHT "THE CRANES"
Dowódca szwadronu: Kpt. Laurenz Delaney
Skład: 2x Canadian Sea King (Pojemność 3, Wpływ: -0,1, Unik: 50,00%)
Skrzydło transportu lokalnego, w razie potrzeby może zostać uzbrojone, na co dzień służy do przerzutu wojska, liftu artylerii oraz ratownictwa morskiego i zwalczania klęsk żywiołowych
REZERWY SPRZĘTOWE LOTNICTWA:
6x Sky Sword II
6x Sky Sword I
18x M61 Gat
12x Red Top
30x CR-7
2x HF-2
2x HARM
**************************
MALDENESE COAST GUARD (MCG)
**************************

NORTH SQUADRON
Siedziba w: Everon
Dowódca: Com. Cordell Kurz
MCGS "Perceptivious" (Island class)
Kapitan: Nowell Masterson (73, Spotter)
Załoga: 35
Atak: 5 – 12
Zasięg ataku: 3km
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba: 5 – 8
Radar: 166,00%
Obrona radarowa: 73,00%
Unik: 28,00%
Szansa zatopienia: 20,00%
Szansa uszkodzenia: 45,00%
Szansa nieuszkodzenia 35,00%
MCGS "Glorious" (Roussen class)
Kapitan: Manuel Derricks (96, Spotter)
Załoga: 45
Atak: 12 – 19 (100 – 140)
Zasięg ataku: 20km (90km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 7 – 15 (151%)
Radar: 116,00%
Obrona radarowa: 67,00%
Unik: 22,00%
Szansa na zatopienie: 25,00%
Szansa na uszkodzenie: 58,00%
Szansa na nieuszkodzenie: 27,00%
MCGS "Victorious" (Roussen class)
Kapitan: Weston Honeycutt (63, Bicz na rekiny)
Załoga: 45
Atak: 12 – 19 (100 – 140)
Zasięg ataku: 20km (90km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 7 – 15 (151%)
Radar: 116,00%
Obrona radarowa: 67,00%
Unik: 22,00%
Szansa na zatopienie: 25,00%
Szansa na uszkodzenie: 58,00%
Szansa na nieuszkodzenie: 27,00%
MCGS "Furious" (Poti class)
Kapitan: Julius Tyrell (61, Wilk Morski)
Załoga: 80
Atak: 8 – 14 (ASW 30 – 50)
Zasięg ataku: 4km (30km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 9 – 16 (50%)
Radar: 140,00%
Obrona radarowa: 60,00%
Unik: 19,00%
Szansa na zatopienie: 20,00%
Szansa na uszkodzenie: 50,00%
Szansa na niezatopienie: 30,00%
SOUTH SQUADRON
Siedziba w: Houdan
Dowódca: Com. Amos Colbert
MCGS "Watchful" (Island class)
Kapitan: Pasha Conner (44, Starogwardzista)
Załoga: 35
Atak: 5 – 12
Zasięg ataku: 3km
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba: 5 – 8
Radar: 166,00%
Obrona radarowa: 73,00%
Unik: 28,00%
Szansa zatopienia: 20,00%
Szansa uszkodzenia: 45,00%
Szansa nieuszkodzenia 35,00%
MCGS "Couragious" (Roussen class)
Kapitan: Abraham Selby (28, Wybitny Taktyk)
Załoga: 45
Atak: 12 – 19 (100 – 140)
Zasięg ataku: 20km (90km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 7 – 15 (151%)
Radar: 116,00%
Obrona radarowa: 67,00%
Unik: 22,00%
Szansa na zatopienie: 25,00%
Szansa na uszkodzenie: 58,00%
Szansa na nieuszkodzenie: 27,00%
MCGS "Prudentious" (Roussen class)
Kapitan: Scot Paquet (26, Starogwardzista)
Załoga: 45
Atak: 12 – 19 (100 – 140)
Zasięg ataku: 20km (90km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 7 – 15 (151%)
Radar: 116,00%
Obrona radarowa: 67,00%
Unik: 22,00%
Szansa na zatopienie: 25,00%
Szansa na uszkodzenie: 58,00%
Szansa na nieuszkodzenie: 27,00%
MCGS "Ingenious" (Poti class)
Kapitan: Layne Garfield (95, Bicz na rekiny)
Załoga: 80
Atak: 8 – 14 (ASW 30 – 50)
Zasięg ataku: 4km (30km)
Rozmiar: Średni
Pancerz kadłuba oraz obrona plot: 9 – 16 (50%)
Radar: 140,00%
Obrona radarowa: 60,00%
Unik: 19,00%
Szansa na zatopienie: 20,00%
Szansa na uszkodzenie: 50,00%
Szansa na niezatopienie: 30,00%
HOME SQUADRON
Siedziba w: Everon
Dowódca: Com. Cornelius Priestley
Light Flotilla "Seabees" (Jurmo class)
Kapitan: Fred Rosenberg (34, Starogwardzista)
Skład: 4x Jurmo class
Załoga oraz zdolność transportowa: 2 (20 ludzi)
Siła ataku: 4 – 9
Zasięg ataku: 10km
Rozmiar: B. Mały
Pancerz kadłuba: 3 – 7
Radar: 35,00%
Obrona radarowa: 100,00%
Unik: 60,00%
Szansa zatopienia: 35,00%
Szansa uszkodzenia: 40,00%
Szansa nieuszkodzenia: 25,00%

**************************
MAGAZYNY I ADMINISTRACJA:
**************************


MAGAZYNY UZBROJENIA:
16x Piranha V
12x MOWAG Eagle IV
12x LMAT
4x Tan-SAM

DOSTĘPNI DOWÓDCY REZERWOWI:
Element lądowy:
* Kpt. Huxley Daniels (94, Świętokrzyski, Doktryna Defensywna)
* Kpt. Lawrence Geissler (78, Góral, Komandos)
Element powietrzny:
* Mjr. Kurtis Dawson (87, Spotter)
* Por. Edwin Peak (6, Chirurg)
Element morski:
* Makar Barber (54, Wybitny taktyk)
* Cedar Royceston (9, Wybitny taktyk)
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Republika Maldenów

Post by SaSTrooP » Sat May 09, 2020 8:46 pm

POZYTYWNE CECHY PAŃSTWA:
Dobra podstawa do rozbudowy handlu morskiego
Zwiększony budżet wojskowy
Konstruktywna opozycja
Szczególnie dobra edukacja
Stabilny system finansowy

NEGATYWNE CECHY PAŃSTWA:
Istnienie zorganizowanych grup przestępczych
Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy
Minimalne rezerwy strategiczne
Włoska szkoła wojskowa (minusy do porad wojskowych)
Francuska szkoła polityczna (minusy do porad politycznych i protokolarnych)

PRZYWILEJ: Dodatkowe 4 punkty na dobre cechy państwa

ELEMENTY STRATEGICZNE PAŃSTWA
WYLOSOWANO: 37

Radary Przeciwlotnicze: 7
Radary morskie: 6
Podstawowa obrona przeciwlotnicza (broń plot. w prowincjach, każdy poziom daje extra test 5%): 0
Zabezpieczenie medyczne: 5
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 5
Centra dowodzenia i łączności: 4
Electronic Warfare: 4
Służby pomocniczne (straż graniczna, coast guards, BOR, MP): 6


PROWINCJE:
Malden 0/0/20/13, 1x2, 2 ludzi
Everon 1/1/22/16, 1x3, B, 3 ludzi
Avogon 0/0/19/15, 1x1, B, L, 2 ludzi
St. Parrence 0/0/13/20, B, L, 1 człowiek
Douran 0/0/12/19, 1 człowiek
Houdan 0/0/14/17, B, L, 2 ludzi

PRZYNALEŻNOŚĆ TRAKTATOWA:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz Oryginalny
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Tak
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Tak
Dodatkowo: Brak

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
WhiteSails Shipyards/1,3 mln/Lekki przemysł stoczniowy (jachty, łodzie rybackie, drobnica)/Houdan
CeoTec/2 mln/Przemysł telekomunikacyjny (radia, telefony, radiostacje morskie i lądowe)/Malden
Deep Sea/4mln/Przetwórstwo rybne/Everon
Malden Petroleum/4,7mln/Wydobycie i eksport ropy naftowej/Everon

SEP WYJŚCIOWY (SEP BEZ FABRYK):
72mln
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Republika Maldenów

Post by SaSTrooP » Sat May 09, 2020 8:46 pm

STABILNOŚĆ PAŃSTWA:
85% (Tura 13)

Poparcie Przywódcy:
1,2 (tura 10)

Duma narodowa:
1,6 (tura 10)

SEP Ogólny: 49,98mln
SEP Turystyczny: 35,561mln
Fabryki: 16,08mln
Łącznie przychód: 101,621 milionów

Postaci:
Mark Callagan - Premier (SP)
Martin Lucians - Prezydent (CP)
Kingston Pahlke - lider opozycji (CP)
Katerina Sokolowski - lider RMP (RMP)
Jerome Foster - Starszy Parlamentu (odpowiednik marszałka) (SP)
Salvatrice Mallory - minister spraw zagranicznych (SP)
Manus Murgatroyd - minister obrony narodowej (SP)
Achim Landon - minister rozwoju (SP)
Edd Harris - minister zdrowia (SP)

MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Post Reply