Czarnoruś

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Czarnoruś

Post by rince » Fri Mar 03, 2017 12:43 am

Czernaruś/Czarnoruś (zapis nie ustalony) - kraj w tarapatachCzernaruś jako kraj niezależny powstała niedawno - w 1837 roku. Poprzednio zamieszkiwały ten rejon plemiona kozaków przybyłych z północy w okolicach XII wieku. Do XIX wieku ciężko mówić o pełnoprawnym kraju, ale raczej osadach rozrzuconych po okolicy, połączanych pewnymi więzami krwi. Nawet w XV wieku, w obliczu najazdu Alfdorfu plemiona zjednoczyły się tylko na okres wojny pod wodzą Dymirta Ulryka, z pochodzenia zresztą... Altdorfczyka.
W 1411 roku kozacy wygrali bitwę pod Muszyną, ale przegrali oblężenie Mittenlandu. Mimo wszystko, po odżegnaniu zagrożenia, sojusz ponownie rozpadł się.
Przez setki lat kozacy żyli w odosobnieniu na zalesionych wzgórzach, nazwanych potem z powodu swojej gęstości Czarną Rusią (z powodu niewielkiej ilości promieni słońca przebijających się przez gałęzie. Dlaczego nie Zielona Ruś - nie wiadomo). Konserwatywne wioski zostały dopiero zorganizowane ponownie w jedną społeczność na początku XIX wieku, gdy armie Altdorfu opuściły stolicę. Najazd nie nastąpił, ale Jan Nowotny został nieformalnym przywódcą Ruchu Zjednoczenia Czarnorusi. Jego działania okazały się owocne, w 1837 roku proklamowano powstanie Republiki Czarnorusi. Kraj, jakkolwiek zalesiony i rolniczy wystawił silne armie i opierał się najazdom muzułmanów z południa, jednak nie były one silne. Novigrad prowadził politykę otwartych drzwi do handlu, tworząc podwaliny dzisiejszego wolnego rynku, bez władzy centralnej. W 1901 roku ustanowiono parlament z 300 miejscami dla posłów. Warunkiem kandydowania było wyższe wykształcenie, które jednak w tym okresie posiadało stosunkowo niewielu ludzi.
Ten fakt właśnie wykorzystało ZSRR w 1925 roku przeprowadzając udany zamach stanu, który obalił demokratyczną władzę. W 1926 ustanowiono Czernaruską Republikę Rad, która - mimo teoretycznej niezależności - nazywana była "Czernaruską SRR". Czernaruś wysłała swoje wojska do ZSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a po jej zakończeniu pozostała w radzieckiej strefie wpływów. Zarówno w Novigradzie, jak i Czernogorsku można zaobserwować pomniki zbudowane dla Armii Czerwonej, która rzekomo przyniosła Czernarusi wolność.
I sekretarzem Czernaruskiej Partii Robotniczej (CPR) w 1949 roku został Jiri Nedbalek... na dłuuugo. Zmarł on dopiero w 1990 roku w wieku 102 lat rządząc Czernarusią twardą ręką.
Mimo iż komuniści utrzymali władzę w kraju, rozwijała się partyzantka demokratyczna, na której czele stanął późniejszy prezydent republiki, Vaclav Vigor. Ostatecznie w lecie 1991 roku na wskutek zamachów bombowych rząd centralny ogłosił stan wojenny. Czołgi wyjechały na ulice, wprowadzono godzinę policyjną i ruszono z kampanią anty-partyzancką. To był sygnał dla opozycji, że czas stanąć do walki. Zadziwiająco dobrze wyposażone siły rebeliantów (w tym wojska pancerne!) postawiły skuteczny opór armii rządowej. Do końca 1992 przejęto kontrolę nad stolicą kraju, Novigradem. Zimowe kontrataki Czernaruskiej Armii Czerwonej (CRA) zakończyły się fiaskiem, ale skutecznie zniszczyły miasto. Na świecie znane jest zdjęcie zniszczonego gmachu Komitetu Centralnego, któe w trakcie walk przechodziło z rąk do rąk aż 18 razy.
Na wiosnę 1992 roku rebelianci proklamowali powstanie II Republiki Czernarusi i rozpoczęli ofensywę zakończoną oszałamiającym sukcesem. Bez charyzmatycznego przywódcy, latem tego samego roku KC CPR uciekło do Federacji Rosyjskiej. W trakcie rocznych walk zginęło ponad 3 tysiące rebeliantów, 5 tysięcy żołnierzy CRA i 10 tysięcy cywilów, co daje razem 18 tysięcy zabitych. Czernaruś zasługiwała na okres spokoju i odbudowy... ale nie.
W XXI wieku rozwinęła się w kolebce ruchu robotniczego, Czernogorsku nowa partia komunistyczna. Na czele Czarnoruskiego Ruchu Czerwonej Gwiazdy (ChDKZ) stanął niejaki "Akula" Lopotev i w 2010 roku podjął się ze wsparciem FR zamachu stanu. Siły rządu centralnego okazały się zbyt słabe i rząd zwrócił się o pomoc do USA. US Navy skierowała w ten rejon grupę bojową na LHD-71 "Khe Sahn" 27th Marine Expeditionary Unit. W ramach połaczonej operacji czernarusko-amerykańskiej "Czerwone Żniwa" ("Harvest Red") siły czedaków zostały rozbite, a władza Novigradu przywrócona. Niestety, ChDKZ wciąż posiadał poparcie Rosji, a jej główni przywódcy, w tym Lopotev zbiegli na północ, do Krasnostawu. Wykorzystując zaangażowanie USA w regionie, FR postawiła sprawę jasno: 31 października 31. pułk WDW Federacji Rosyjskiej wkroczył do Krasnostawu i Czernogorska, zaś USA utraciła mandat ONZ co doprowadziło do przerwania operacji "Czerwone Żniwa". Pod groźbą wojny z FR, siły Novigradu zostały zmuszone do zdemilitaryzowania obu prowincji, czyli Południowej Zagorii. Lopotev wrócił do do kraju, gdzie proklamował istnienie Niezależnej Robotniczej Republiki Południowej Zagorii.

Sytuacja w Zagorii bardzo nie podoba się mieszkańcom Czernarusi. Czy rząd centralny wykorzysta poparcie USA i przywróci kontrolę nad zbuntowaną prowincją? Czy też stchórzy i stanie przed zagrożeniem zamachem stanu ze strony nacjonalistów? Czy zawęzi współpracę z Federacją Rosyjską, z którą wciąż utrzymuje poprawne stosunki, czy ostatecznie je zerwie? Po czyjej stronie stanie Czernaruś?


GOSPODARKA:
Gospodarczy średniak. Zniszczenia ostatniej wojny dają się we znaki, ale to nic czego nie możnaby naprawić. Gospodarka funkcjonuje, nie jakoś cudownie ale oparta jest na trwałych podstawach - chociaż po secesji Zagorii występują pewne trudności. W porównaniu z miastami wieś jest dość zapuszczona, problemem jest rozdrobnienie gospodarstw.
Turystyka dopiero się podnosi po wojnie i ma spory potencjał. Pytanie czy Czarnoruś chce być drugą Myrtaną. Póki co jest w stanie dłuższy czas prowadzić wojnę bez załamania, lecz do Altdorfu jej daleko.
SOCJAL:
Średnio na jeża. System ani nie jest czarną rozpaczą, ani nie błyszczy, tylko szary jakiś taki. Kolejki do lekarzy, nienajwyższe emerytury, policja która często woli siedzieć za biurkiem niż łapać przestępców... No taka jakby Polska :P Poziom socjalu:
minimalny 20%, wystarczający 30% maksymalny 40%


Infrastruktura portowa (ilośćxpoziom doków, nabrzeże):
Miroslavl - 1x2, 150 metrów
Utes - 150 metrów
Novigrad - 1x4, 1x3,1x2, 400 metrów


Republika Czarnarusi
Ustrój: Demokracja Parlamentarna, jedna izba, 300 miejsc, centro-prawica, raczej interwencjonizm.
Baza rekrutacyjna: 900-1300 ludzi, 30 ludzi na miesiąc
Bazowa duma narodowa: 0,8
Bazowa popularność przywódcy: 0,8
Budżet militarny: 4 miliardy
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Ranger
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 71 mln; 70% SEP ogólny, 30% SEP turystyczny
Przedsięiorstwa państwowe - 15 mln.
Razem 86 mln.
Demografia: 82% czarnorusini, 14% rosjanie, 1% amerykanie, 3% inni
Religia panująca: Brak, wolność wyznania, acz wyraźnie dominuje prawosławie
Bazowi partnerzy handlowi: USA
UWAGA! Czarnoruś jest byłą republiką radziecką. W turze 0 gracz MUSI przeznaczyć nie mniej niż 75% swoich inwestycji w sprzęt w sprzęt pochodzenia radzieckiego i musi uzyskać zniżkę 35%. Symbolizuje to magazyny przechwycone po wycofującej się Armii Czerwonej w latach '90
System Władzy: Typowa demokracja, jednak bez izby senackiej. Prezydentem jest Anatolij Łomonosow, zaś premierem Victor Stehula. Reprezentują oni tzw. rząd centralny powstały z koalicji dwóch partii w przeszłości. Opozycją jest także centroprawicowa CZRO na czele z Sakajewem, reprezentująca podobne poglądy, ale twardsze stanowisko (typowy polski PiS), Sojusz Lewicy Demokratycznej z Nedbalkiem (zbieżność nazwisk przypadkowa) na czele a także... Narodova Partia (NAPA), której przewodzi Jan Prizrak (typowy polski ONR) dążący do wprowadzenia rządów wręcz nazistowskich. Partia ta utrzymuje aktywne siły paramilitarne!
Partie, tak jak w Polsce, żrą się o wszystko, a rząd centralny nie zawsze daje radę przepchać swoje reformy, dlatego następuje pewna polityczna stagnacja.
Czarnoruś posiada konstytucję, należy wzorować się na nowoczesnej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naturalnie z wyłączeniem fragmentów dotyczących informacji podanych wyżej.
PKB na osobę: relatywnie wysokie, funkcjonuje stabilny wolny rynek
Sugerowana nazwa gazety głównej: Graczu wymyśl coś
Sugerowana nazwa stacji radiowej: Radio Klic
Sugerowana nazwa stacji telewizyjnej: Czer-Sat TV
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Chernarussian Defence Forces/Charnoruska Obranna Armada (CDF/COA), Chernarussian Air Force/Chernaruskie Bojove Letectvo (CAF/CBL), Chernarussian Navy/Chernaruskie Valecne Lodstvo (CN/CVL)
Zdolność Transportowa: duża (4 kompanie poza granicami kraju, 2 kompanie na morzu chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Poziom państwa: silne gospodarczo, średnio stabilne politycznie, powszechnie uznawane
Inne: Czarnorusini mają problem z jednością swojego kraju, do tego dzielą ich kłótnie polityczne.
Mimo to to solne państwo, które pragnie ponownego zjednoczenia. A jaką metodą to już...
Czarnoruś, podobnie jak Zagoria używa języka czeskopodobnego, a nie rosyjskiego!


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Novigrad Shipyard/6 mln/Stocznia/Novigrad
Chemical Industry Works "Ludvík"/3 mln/Środki czyszczące/Miroslavl
Chernarus Oil Concern "Orelin"/3 mln/Przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego/Novigrad
Food Company "Elevar"/3 mln/Przetwórstwo żywności/Belozersk 1mln, Kirovograd 2 mln

SPIS PROWINCJI:
Belozersk: 0/10/10, 5 ludzi
Kirovograd: 0/20/10, B, 4 ludzi
Moszini: 0/10/10, B, 3 ludzi
Novigrad: 2/30/30, B, L, 12 ludzi
Miroslavl: 1/25/23, B, L, 6 ludzi
Utes: 0/5/17, B, L, 1 człowiek

Dodatkowe organizacje ONZ: Nie
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Tak
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Podpisana, nieratyfikowana
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Brak
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: Czarnoruś

Post by KacBR29 » Sat May 16, 2020 8:28 pm

Černarská Republika
Image Duma Narodowa: 0,8
Popularność przywódcy: 0,8
Stabilność państwa: 70%

Przywilej: CT


Cechy państwa:


Dobre:
-Zwiększony Budżet Wojskowy
-Pruska Szkoła Wojskowa
-Wydolna Administracja

Złe:
-Wadliwa Kodyfikacja prawa
-Kryzys Funduszy Emerytalnych
-Media sprzyjające opozycji
-Francuska Szkoła Polityczna

32 pkt Na strategiczne punkty Państwa:

-8 Centrum dowodzenia i łączności
-8 Centra Logistyczne i Magazyny Uzbrojenia
-7 Zabezpieczenie Medyczne
-5 Służby Pomocnicze
-2 Electronic Warfare
-1 Radary PLOT
-1 Radary Morskie
-0 Działka PLOT [/list]

Poziom Socjalu:
-Minimalny: 20%
-Wystarczający: 30%
-Maksymalny: 40%

Prowincje:
Belozersk: 0/10/10, 5 ludzi
Kirovograd: 0/20/10, B, 4 ludzi
Moszini: 0/10/10, B, 3 ludzi
Novigrad: 2/30/30, B, L, 12 ludzi
Miroslavl: 1/25/23, B, L, 6 ludzi
Utes: 0/5/17, B, L, 1 człowiek

Przynależność Traktatowa:
Dodatkowe organizacje ONZ: Nie
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Tak
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Podpisana, nieratyfikowana
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Brak

Spis przedsiębiorstw państwowych

Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Novigrad Shipyard/6 mln/Stocznia/Novigrad
Chemical Industry Works "Ludvík"/3 mln/Środki czyszczące/Miroslavl
Chernarus Oil Concern "Orelin"/3 mln/Przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego/Novigrad
Food Company "Elevar"/3 mln/Przetwórstwo żywności/Belozersk 1mln, Kirovograd 2 mln

SEP:
71 mln +15 mln: 86 mln.

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: Czarnoruś

Post by KacBR29 » Sat May 16, 2020 10:28 pm

Image -----------------------------------------
Černaruské Ozbrojené Síly
-----------------------------------------
Hymn Sił Zbrojnych: https://www.youtube.com/watch?v=OXJpCrS ... 9r&index=1
MUNDURY:
Standardowy Mundur Sił Zbrojnych: VZ 2007.
https://i.ibb.co/RHPcXLX/profimedia-0264649222-1.jpg

Wersja Pustynna: Przeznaczona dla: Misji zagranicznych działających w terenach suchych i
pustynnych,oraz dla pograniczników działających przy granicy z Takistanem.
https://i.ibb.co/zfKskLF/02-14-UNFICYP-5194.jpg
SŁUŻBA W SIŁACH ZBROJNYCH:
Obowiązuje selektywny pobór wojskowy. Aktualnie w siłach zbrojnych służy łącznie 1529 ludzi. 101 osób jest w rezerwie. Odpowiada to 1,1% populacji Czarnorusi.
- EXP -3
- MOR +4

Wydatki na utrzymanie:
-Premia logistyczna 28%. 10,,38 mln

ZAPLECZE DOKTRYNALNE

Doktryny Ofensywne:
-Shock & Ave +6 EXP kosz +10% wszystkich formacji.
-Nacisk na żołnierza Koszt utrzymania sprzętu -10% EXP +8
-Niezachwiane Natarcie MOR +6, Szansa na załamanie przy ataku -20%, EXP +6, Rozkaz „Atak frontalny” +15%, Wszystkie rozkazy artylerii +10%

Defensywne:
-Obrona statyczna [wszystko] obrona +0,05, koszty fortyfikacji -20% (także w turze 0)
-Pewność zwycięstwa [wszystko] obrona +0,05 Mor +5

UZBROJENIE SIŁ ZBROJNYCH
Uzbrojenie piechoty:
Główna: AK-74 4-7
Wsparcia: RPD 7+12(+2)
PPanc: RPG-7V 1,8-3
Skuteczność piechoty: 5.50-9.50(+2)

ATGM BGM-71F TOW-2B 0,20-1

Uzbrojenie Plutonów Samodzielnych:
vz61 Scorpion. Skut: 2-4(+2)

Dowódcy Rezerwowi:
-Radko Mladyk Oddanie 76 Szybka Głowa, Góral
-Radvan Karadovik Oddanie 59 Inżynier, Bojowa Bandana

Koszt utrzymania sił zbrojnych: 13,90 mln na turę.

Pozemní Síly Chernarus Land Forces


1.Batalion Specjalnego Przeznaczenia.
Dowódca: Janos Prizak Oddanie 71, Doktryna Defensywna, Góral

9. Kompania Desantowo-Szturmowa "Cerny Krak"
Dowódca:Hynrek Burian Oddanie 79, Inżynier, Miejski Szczur
Stacjonuje w: Novigrad
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani 7.75-12.25(+2) Skuteczność PPanc: 2,2-5
Skuteczność arty: 0-0,17
Ludzi: 50/80 ludzi. (12obsługa pojazdów.)
HQ
5 Żołnierzy
1x Podnos 0-0,17
2x TOW 0,4-2
1x Stinger 71%

1. Pluton
25 żołnierzy

2. Pluton
20/25 żołnierzy

3. Pluton
0/25 żołnierzy

4. Pluton Wsparcia
4x BMD-2 10-15
7. Kompania Piechoty Morskiej "Biely Vilk"
Dowódca: Jurand Zspychav Oddanie 36, Niszczyciel Fortec, Góral
Stacjonuje w: Novigrad
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani:8.83-13.50(+2) Skuteczność PPanc: 2,4-7
Skuteczność arty: 0-0,17
Ludzi: 102/124 osoby. (75 obsługa pojazdów)
HQ
4x BTR-94
4 Osób.
1x Podnos 0-0,17
4x TOW 0,8-4
1x OSA 93%

1. Pluton
3x BTR-94
30 żołnierzy

]2. Pluton
3x BTR-94
30 żołnierzy

3. Pluton
3x BTR-94
30 żołnierzy

4. Pluton
0/3x BTR-94
8/30 żołnierzy

Pluton Czołgów
3x LAV-600
2. Batalion Zmechanizowany
Dowódca: Boslav Uzistek Oddanie 80, Doktryna Ofensywna, Góral

1. Kompania Pancerna "Tigrav"
Dowódca: Jarema Palik Oddanie 84, Niszczyciel Fortec, Ranger
Stacjonuje w: Moszini
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani: 17-20
PLOT: 81%
38 Osób Obsługi
Pluton Dowodzenia
1x T-64BV "Tarchovnik"
2x ZSU-23 Szilka

1. Pluton
3x T-64BV "Tarchovnik"

2. Pluton
3x T-64BV "Tarchovnik"

3. Plurton
0/3x T-64BV "Tarchovnik"

1. Kompania Zmech "Buk"
Dowódca:Emil Broz Oddanie 56, Doktryna ofensywna, Bojowa Bandana
Stacjonuje w: Moszini
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani 7.25-11.25(+2) Skuteczność PPanc: 4,2-9
Skuteczność arty: 1-2,25
Ludzi: 82/133 osoby. (89 obsługa pojazdów)
HQ
1x BMP-1P
3 Opanc Ciężarówka
5 Osób.
6x TOW 1,2-6
1x OSA 93%
5x 2S1 Goździk 1-2,25

1. Pluton
4x BMP-1P
32 żołnierzy

2. Pluton
4x BMP-1P
32 żołnierzy

3. Pluton
4x BMP-1P
13/32 żołnierzy

4. Pluton
0/4x BMP-1P
0/32 żołnierzy
2. Kompania Zmech "Sosna"
Dowódca: Jeromir Utekal Oddanie 77, Specjalista zimowy, Świętokrzyski
Stacjonuje w: Kirovograd
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani 7.25-11.25(+2) Skuteczność PPanc: 4,2-9
Skuteczność arty: 1-2,25
Ludzi: 112/133 osoby. (89 obsługa pojazdów)
HQ

1x BMP-1P
3 Opanc Ciężarówk
5 Osób.
6x TOW 1,2-6
1x OSA 93%
5x 2S1 Goździk 1-2,25

1. Pluton
4x BMP-1P
32 żołnierzy

2. Pluton
4x BMP-1P
32 żołnierzy

3. Pluton
4x BMP-1P
32 żołnierzy

4. Pluton
2/4x BMP-1P
10/32 żołnierzy
3. Batalion Piechoty
Dowódca: Volislav Sremec Oddanie 60, Doktryna Ofensywna, świętokrzyski

4. Kompania Zmot "Grusa"
Dowódca: Ladislav Jilek Oddanie 66 Starogwardzista, Ranger
Stacjonuje w: Miroslav
MOR:65 EXP: 67
Skuteczność kompani 7,75-11,75(+2) Skuteczność PPanc: 4,2-9
Skuteczność arty: 0,50-1,36
Ludzi: 87/145 osób. (87 obsługa pojazdów)

HQ
1x BTR-94
3x Ciezarówka Opanc
5 Osób.
6x TOW 1,2-6
1x OSA 93%
2x L52 Archer (-) 0,50-1,36


1. Pluton
4x BTR-94
40 żołnierzy

2. Pluton
1/4x BTR-94
26/40 żołnierzy

3. Pluton
0/4x BTR-94
0/40 żołnierzy


Jednostki Samodzielne:

1. Samodzielny Pluton Zwiadu:
Dowódca:Krystof Nestor
Stacjonuje w: Moszini
MOR:65 EXP: 67
2x BRDM-2 9-11
2x Technical
12 ludzi

2. Samodzielny Pluton Zwiadu:
Dowódca:Hanus Povisyl
Stacjonuje w: Kirovograd
MOR:59 EXP: 61
2x BRDM-2 9-11
2x Technical
12 ludzi

3.Pluton Inż:
Dowódca:Danek Kovar
Stacjonuje w: Miroslav
MOR:65 EXP: 67
5 żołnierzy
1x BTR-50 + Doz80 (wpływ 0,5)

Bateria PLOT:
Dowódca: Bohdan Dani
Rozmieszczenie: Novigrad
1x S-125 Newa 85%
Image


Letectvo Chernarus Air Forces

Doktryny Lotnicze:
-Nacisk na Dogfight: A-EXP + 2, A-MORALE + 10, Unik +6%

Dowódcy Rezerwowi:
-Franc Janiszek Oddanie 35, Wybitny Taktyk

2. Eskadra lotnictwa taktyczego:
Dowódca: Servac Ptacek, Oddanie 17 Starogwardzista
5 pilotów
MOR:64 EXP: 49
Stacjonuje: Novigrad
4x Mig-29 baz ląd 113% baz pow 19-25 UNIK 165%

Warianty Uzbrojenia:
Uzbr Pow:
Skuteczność: 28-44 Unik całego podu: 84%
1x GHS23mm ląd 0,6 pow 1-3 -7%
1x AIM-9M 8-16 -7%
1x R-40 cel 150% -30% unik

Uzbr SEAD:
Skuteczność: 28-44 Unik całego podu: 64%
1x GHS23mm
1x AIM-9M 8-16
1x AGM-78 Standard skut 54% unik -40%

Uzbr CAS wariant AT:
Skuteczność: 20-28 Unik całego podu: 74%
1x GHS23mm
1x CBU-72 0,48 -28%
1x CBU-72 0,48 -28%

Uzbr CAS wariant Bombowy:
Skuteczność: 20-28 Unik całego podu: 110%
1x GHS23mm
1x 250KG 0,6
1x 250KG 0,6


4. Eskadra Transportowa:
Dowódca: Richard Turek, 12 pilotów
MOR:64 EXP: 49
Stacjonuje: Novigrad
3x AN-12 Pojemność 6 unik 45%

5. Skrzydło rozpoznania:
Dowódca: Jakob Zerno
MOR:64 EXP: 49
2x RQ-11 Raven unik 78% skut b.d

Image


Námořnictvo Chernarus Navy Fleet

Doktryny Morskie:

-FLEET IN BEING M-EXP +15, M-MORALE +5

Dowódcy Rezerwowi:
Okręt Patrolowy: CHR Chobotnica

Patrolowiec, rozmiar średni, skuteczność 5 – 12
Island Class
Dowódca:Kvetoslav Kozak Oddanie 75, Spotter
MOR:59 EXP: 62
Stacjonuje: Miroslav
Liczba załogi: 35

2. Flotylla Okrętów Desantowych "Ropucha"
Aligator Class Rozmiar Duży, Skuteczność 6 – 13
Dowódca: Nicolas Malik Oddanie 59 Bicz na rekiny
MOR:59 EXP: 62
Stacjonuje: Novigrad
Liczba załogi: 55

5. Flotylla "Pirania"
Osa Class, Rozmiar mały, skuteczność: 8 – 13 (90 – 135)
Dowódca: -Tibor Jelinek 3 Spotter
MOR:59 EXP: 62
Stacjonuje: Novigrad
Liczba załogi: 28


6. Flotylla Przeciwpodwodna "Utopiec"
João Coutinho class, Rozmiar Duży, skuteczność: 9 – 14 (ASW 25 - 40)
Dowódca: -Bodzislaw Suchodowsky Oddanie 3 Wilk Morski
MOR:59 EXP: 62
Stacjonuje: Novigrad
Liczba załogi: 92

Magazyny Sprzętowe
1x BMD-2
5x Technical
2x OpancCiężarówka
1x BMP-1P
1x BTR-94
1x T-64B1
4x S1Goździk
2x Podnos
2x TOW-2B
1x Lav-600
1x Osa
2x Stinger
2x YakB
4x S-5
4x Ataka
7x CBU-72
9x 250KG
1x GSH-23mm
15x AIM-9M
13x R-40
7x AGM-72 Standard
1x Doz80
2x L52 Archer
1x Osa Class
1x João Coutinho class

Post Reply