Jagdland

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Jagdland

Post by rince » Fri Mar 03, 2017 12:47 am

JAGDLAND - WIELKA SIŁA


Jagtland powstał w IX wieku naszej ery, co czyni go prawdopodobnie najstarszym krajem z rejonu basenu Morza Zielonego. Założony został przez legendarnego króla wikingów Sigmara I Hjorta z rodu Unberogern, który dotarł tutaj rzeką LandfluB do jeziora Wissensee (tudzież Videnso) i założył tutaj kraj.
Nordyckie tradycje pozostawiły ślad w polityce państwa. Ekspansywne dążenia następców Sigmara doprowadziły do licznych i krwawych wojen z lokalnymi populacjami Kozaków zamieszkujących dzisiejszą Czarnaruś i Południową Zagorię.
Rozrost terytorialny kraju zwanego przez Jagtlandczyków Imperium zakończył się w 1411 roku Bitwą pod Muszyną (dziś Moszini), gdzie poległ kolejny następca tronu Johhan Helstrum II, pociągając za sobą 8 tysięcy najlepszych wojowników. Mocno przetrzebieni Kozacy pod wodzą Dymitra rzucili się w pogoń za Wikingami, ale trudy drogi dały o sobie znać. Silne wiatry i deszcze na Wielkiej Równinie osłabiły nawet zahartowanych w bojach jeźdźców, zaś szalę goryczy przelała porażka w Bitwie o Serce Imperium - oblężeniem miasta Mittenland w latach 1416-1417. Kontratak przeprowadzony przez następcę Johhana Helstruma, Rolfa zwanego Młodym, doprowadził do śmierci większości oblegających, w tym i samego Dymitra.
Choć ekspansja czysto terytorialna została powstrzymana, Jagtlandczycy siali postrach gwałcąc i rabując ziemie sięgające nawet Maldenów i odległych Greków na wyspie Altis.
W wojnie, nazwanej potem Wojną Dwóch Lanc (spieszeni w przeszłości Wikingowie z powodu niemałych odległości nawiązali wyraźnie do europejskich tradycji rycerskich i wsiedli na konie) spowodowała śmierć około 30-35 tysięcy wojskowych i 150 tyś. chłopów i mieszczan obu stron - straty te były dramatyczne jak na tamte czasy. Na nieszczęście Jagtlandu, większa część wojny toczyła się na ich terytorium, na które teraz składały się tylko zniszczone pola i wypalone wsie. Rolf zrozumiał, że wojna została de facto jednak przegrana i należy odbudować kraj.
Jagtland wszedł do epoki renesansu bardzo spóźniony tak zwanym pierwszym bezkrólewiem. Syn Rolfa Młodego, Bent Zielonooki, nie pozostawił potomka umierając w 1493 roku. Do władzy doszedł pogański biskup Laarson, który reprezentował skrajnie konserwatywne poglądy i powrót do tradycji przodków wbrew bardziej pokojowym dążeniom renesansowym. Mamy do czynienia z państwem de facto teokratycznym do roku 1575, gdy syn Laarsona, Vitkun Viiking (także "biskup") zostaje obalony przez Gorana Dahla, legalnego potomka dynastii Unberogenów z linii bocznej. Vitkunowi odcina się kończyny, wyłupuje oczy, ucina nos, wargi i uszy, polewa kwasem i jeszcze żywego wrzuca do rynsztoków Mittenlandu.
W okresie renesansu Jagtland nie prowadził żadnych wojen zewnętrznych, był bowiem zbyt rozbity wewnętrznie. Okres miecza i topora przyszedł w roku 1627 - tzw. Roku Wielkiej Secesji. Słaby król Aesben I, a konkretniej lepszy planista niż wykonawca, wnuk Gorana Dahla, podnosi podatki i próbuje dokonać czegoś w rodzaju uwolnienia chłopstwa. W jego zamyśle chłopstwo jest wartością należącą w pierwszej kolejności do państwa. Odłączają się miasta Wissenland, Hochland i Ostmark. Działania zbrojne trwają do 1640 roku, zakończone hańbiącym dla Imperium pokojem w stolicy: uniezależniają się wszystkie trzy miasta-państwa.
W międzyczasie południowe rubieże Jagtlandu grabi Mushat z dynastii Zeków. Jest to pierwszy i chyba jedyny w Jagtlandzkiej historii przypadek "niesprowokowanego" najazdu. W ten sposób Jagtland traci kontrolę nad dochodowymi torfowiskami Marawi.
Podzielone Imperium zostaje ponownie połączone przez Ernsta zwanego Starym, pierwszego przedstawiciela dynastii Eldrów. Ostatecznie w 1651 roku Ernst jednoczy kraj i pokonuje dynastię Zeków w bitwie na bagnach Marawi, samemu jednak przy tym ginąc. Władzę przejmuje jego syn, Svantepolk Eldr Barczysty, który organizuje wyprawy punitywnej przeciwko islamskim Zekom mordując 300 tysięcy ludzi i niszcząc (po raz pierwszy) ich kraj, który od secesji od Abbarów stopniowo słabnie. Mimo sukcesów i ustabilizowania Nowego Imperium zostaje zdetronizowany przez ród Rassmusenów. Pierwszą samodzielnie rządzącą królową w historii Jagtlandu zostaje Malgorit, ale tylko na dziewięć dni, gdyż zostaje zamordowana i do władzy wraca ród Eldrów z Oskarlem II Pobożnym na czele. Ten tworzy sensowne (i jedne z pierwszych na świecie) dedykowane siły graniczne, a także rozwija armię wprowadzając wojsko zawodowe i kończąc po wielu latach centralizacyjną reformę Aesbena I. Nim Oskar umrze w 1723 roku, przeżyje 34 zamachy na jego życie - co dowodzi jak niepopularna była to reforma.
W kraju zaczyna wrzeć, gdy król Simen II Troelsen w 1817 roku wyprawia się na odszczep Wikingów ze wschodu. Jego wojska zostają rozbite na pustyni Varani przez Lorda Hargena, przyszłego króla Myrtany. Po obu stronach ginie 60 tysięcy żołnierzy. Nie tak miała wyglądać cała zawodowa siła.
Na wieść o tym anarchistyczna organizacja Fri Jagtland dokonuje zamachu na króla w 1821 roku. Wykorzystując okres zamętu i bezkrólewia, przy współpracy z wojskowymi, dokonują później zamachu stanu, obalają monarchię i ustanawiają Republikę Jagtlandu, która ostatecznie powstaje w 1823. Syn Simena II Simen III, legalny następca tronu, woła o pomoc w kierunku Imperium Rosyjskiego i Myrtany. Zjednoczone siły obu interwentów zostają rozbite w wielkiej bitwie na równinach Ostermark. Siły Jagtlandu nie stosują formacji, ale uderzają chirurgicznie, metodą partyzancką. 120-to tysięczne sił atakujących padają ofiarą 23 tysięcy żołnierzy Republiki. Wielka kompromitacja Cara.
Władze Republiki szukają winnych i znajdują ich w możnych. Rozpoczyna się Jagtlandzka Noc Bagnetów (16 lipca 1824), gdzie 3 tysiące ludzi zostaje zamordowanych z rozkazu Lukasa Peterssona. W swoim przemówieniu nakłania on lud do rzezi klasy rządzącej i do wykształcenia nowej, nie opartej na krwi, ale na wartościach intelektualnych.
18 lipca tego samego roku rozpoczyna się Noc Wielkiego Ernsta. Tysiące ludzi wychodzą na ulicę i zaczynają się rzezie duchownych katolickich i ludzi władzy. Ginie kolejne 10 tysięcy osób, 90% z nich to zwykli obywatele.
W 1851 umiera Lukas Petersson, władzę nad Republiką obejmuje Stirk Legat. Zmienia nazwę kraju na Północną Rzeszę i proklamuje powstanie JLNP (Jagtlandets Nationalspartei). Nacjonalistyczne tendencje w kraju rosną, następują w końcu obie rewolucje przemysłowe. Zdaje się, że w tym momencie zawarte i oparte na pogańskich tradycjach Nordów społeczeństwo zaczyna budować swoją oryginalną specyfikę.
W 1915 roku korpus expedycyjny Jagtlandu zostaje wysłany do Francji, gdzie walczy przeciwko monarchistom i Wilhelmowi II. Wraca w chwale.
Okres międzywojenny to czas ostrzenia zębów na sąsiadów. ZSRR i Imperium Takistanu nie są w ciemię bite i ten drugi kraj wypowiada Północnej Rzeszy krótką wojnę. Martin Holtz wygrywa pyrrusowo pod Averlandem, głównie dzięki mądremu zastosowaniu czołgów na równinach.
W czasie II wojny światowej Rzesza zawiązuje współpracę z Hitlerem. Ten obiecuje wysłać wojska i broń do Lagtlandu, ale nie następuje to ze względu na obciążenie frontu. Urażony rząd Holtza nie bierze udziału w wojnie.
W trakcie zimnej wojny Jagtland nie posiada sojuszników, w zasadzie zostaje zepchnięty na dalszy plan, utrzymuje jedynie dobre stosunki z Koion Hellenonem. Cały czas jednak zbroi się i doprecyzowuje plan przywrócenia chwały swoich przodków, by ognie Wielkiego Ernsta i Sigmara Hjorta zapłonęły ponownie...

Nadchodzi rok 2018. Jagtland jest krajem ultra-nacjonalistycznym, ze stabilnym rządem w osobie Stena Holta, lidera jedynej legalnej partii JLNP, który od wielu lat marzy o wojnie, żyjąc wciąż przeszłością Wielkiego Imperium. Czy po nawiązaniu na początku lat '90 współpracy z Rosją i Indiami Północna Rzesza pokona przeciwności losu i ponownie trafi na piedestał?

Jagtland. Kraj Łowców. Któż to wie... może właśnie rozpoczyna się sezon łowów?GOSPODARKA:
Jedna z lepiej rozwiniętych gospodarek regionu. Jagtland przemysłem maszynowym i precyzyjnym stoi, jego wytwory są cenione w świecie, a Jagtlandzkie firmy są podwykonawcami światowych koncernów, choć raczej tymi cichymi, bo kraj jest nieco niepopularny. Reszta gospodarki jest nieco mniej rozwinięta, technologie nie tak nowoczesne a niektóre usługi szwankują, lecz zasadniczo gospodarka trzyma poziom. Warto dodać, że jagtland śpi na surowcach, głównie różnych typach metali oraz materiałach rzadkich.
Turystyka jest słabo rozwinięta, z dwóch powodów. Po pierwsze, Jagtland postrzegany jest jako kraj skrajnie nacjonalistyczny i autorytarny, po drugie zaś dotychczasowa polityka władz nie promowała rozwoju turystyki jako zbyt wrażliwej i uzależniającej dziedziny gospodarki. Jednak w Jagtlandzkich górach jest spory turystyczny potencjał, jeśli tylko władza miałaby ochotę na jego uruchomienie.
Mały udział turystyki i umowy o tranzycie z Rosją czynią Jagtland praktycznie niewrażliwym na skutki wojny. Ten kraj może ją prowadzić latami.
SOCJAL:
Kekland to kraj korporacjonistyczny, gdzie dużą część obowiązków państwo przerzuciło na zakłady pracy. Stąd przyzakładowe przedszkola, przychodnie, wysokość pensji zależna od ilości dzieci itp. To znacząco odciąża państwo, jednak należy pamiętać że w razie kryzysu i obniżenia rentowności przedsiębiorstw będzie to generować dodatkowe koszty dla państwa, bowiem jak to w narodowym socjalizmie zakres socjalu jest niemały.
Poziom socjalu: minimalny 22%, wystarczający 25%, maksymalny 35%Jagtland
Ustrój: Dyktatura jednego człowieka, skrajna prawica, ultranacjonalizm
Baza rekrutacyjna: 1500-2000 ludzi, 42 ludzi na miesiąc
Bazowa duma narodowa: 1,3
Bazowa popularność przywódcy: 1,3
Budżet militarny: 4,7 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Doktryna ofensywna
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 102 mln; 90% SEP ogólny, 10% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 12 mln.
Razem 114 mln.
Demografia: 92% Wikingowie, 3% obywatele UE, 2% Wikingowie z Myrtany, 3% inni
Religia panująca: Dominuje albo ateizm albo odmiany wierzeń post-nordyckich. W każdym mieście obecni są kapłani bóstw, którzy nadal przepowiadają z kości lub krwi.
Bazowi partnerzy handlowi: Federacja Rosyjska, Indie, w mniejszym stopniu ChRL
System Władzy: Dyktatura jednego człowieka, dojrzałego i doświadczonego Stena Holta. Nie ma żadnej konstytucji ani parlamentu. Holt stoi na czele Jaktlandets Nationalspartei (JLNP), która organizuje co roku kongresy i wiece. Jego oponentami w partii są przywódca przybudówki młodych Dag Issakson (mniej agresywny, bardziej liberalny i otwarty na świat) oraz militarysta Emmyr Lassen, który od dawna naciska już na siłę miecza i topora... albo raczej czołgu i karabinu. Holt jest słowem i prawdą jedyną, posiada ogromne poparcie w społeczeństwie.
PKB na osobę: wysokie, kraj stabilny i bogaty
Sugerowana gazeta główna: Jagtlandse Observaer
Sugerowana stacja radiowa: Skrig af Seir
Sugerowana stacja telewizyjna: Nationenstjaerne
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Kraeften, JagtFlyg (Jagtlandets Flyvgapnet)
Zdolność transportowa: bardzo wysoka (4 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, 2 kompanie transportu morskiego chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Poziom państwa: potężne gospodarczo, politycznie także (postrach okolicy), mocarstwo lokalne
Inne: Mieszkańcy Jagtlandu uważają się za lepszych od innych. Żądają zbudowania mocarstwa wszelkimi środkami, w czym przypominają niesławną III Rzeszę. Tak samo jak w Rzeszy, społeczeństwo jest bardzo proste do zmanipulowania, ale należy im dostarczać czego tylko chcą. Jagtland jako jedyne państwo w tym regionie nie posiada ograniczeń w uzupełnianiu sił specjalnych i jednostek elitarnych


Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak (ale dopiero od 1980 roku)
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Konferencja zbojkotowana przez Jagtland ("Niektórzy nie są ludźmi, a więc nie mają prawa zawierać umów")
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Nie
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Podpisana, nie ratyfikowana
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Oryginalny sygnatariusz konwencji genewskiej i haskiej (wobec wszystkich ludzi)

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
IGF Jagtland/3 mln/Przemysł chemiczny/Averland
Preacisionsmaekaniksvaerk "Woland"/4 mln/Elementy metalowe, optyka/Wissenland
EFM Burgland/3 mln/Huta metali kolorowych i żelaza/Burgland
"Solvorn"/2 mln/Zegarki i wyroby luksusowe/Wissenland

Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Nordland 0/0/10/8, B, 3 ludzi
Wissenland 2/2/26/21, B, L, 11 ludzi
Reikland 0/0/9/32, B, 4 ludzi
Hochland 0/0/9/10, B, L, 2 ludzi
Mittenland 1/0/14/10, B, 9 ludzi
Seeland 1/0/13/8, 1x3, 1x2, B, 4 ludzi
Burgland 1/2/19/11, 1x4, 2x3, 2B, L, 9 ludzi
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: Jagdland

Post by rince » Sat May 16, 2020 12:42 pm

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
IGF Jagtland/3,16 mln/Przemysł chemiczny/Averland
Preacisionsmaekaniksvaerk "Woland"/4,05 mln/Elementy metalowe, optyka/Wissenland
EFM Burgland/5,05 mln/Huta metali kolorowych i żelaza/Burgland
"Solvorn"/2,27 mln/Zegarki i wyroby luksusowe/Wissenland

Prowincje:

Nordland 0/0/10/8, B, 3 ludzi
Wissenland 2/2/26/21, B, L, 11 ludzi
Reikland 0/0/9/32, B, 4 ludzi
Hochland 0/0/9/10, B, L, 2 ludzi
Mittenland 1/0/14/10, B, 9 ludzi
Seeland 1/0/13/8, 1x3, 1x2, B, 4 ludzi
Burgland 1/2/19/11, 1x4, 2x3, 2B, L, 9 ludzi

Cechy Państwa:

Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych
Szczególnie rozbudowana infrastruktura
Stabilny system finansowy
Solidaryzm społeczny
Problemy demograficzne
Niewydolna administracja
Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy
Wadliwa kodyfikacja prawa
Polska szkoła gospodarcza (minusy do porad ekonomicznych)

Strategiczne elementy bezpieczeństwa:
Radary Przeciwlotnicze: 6
Radary morskie: 4
Podstawowa obrona przeciwlotnicza: 2
Zabezpieczenie medyczne: 5
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 5
Centra dowodzenia i łączności: 6
Electronic Warfare: 6
Służby pomocniczne: 4


Poparcie:
Duma:
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: Jagdland

Post by rince » Sat May 16, 2020 12:49 pm

Doktryny:
- Doktryna Shock&Awe (EXP +8, koszt wszystkich formacji +10%, maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2, można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości)
-- Nacisk na Żołnierza (Koszty utrzymania sprzętu -10% (nakładane po udzielonych zniżkach jako procent stały), EXP +8)
-- Zaawansowane Systemy Zarządzania Wsparciem (losowa redukcja strat sił własnych od 0 do 10%, maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2, modyfikator zaopatrzenia: +40%, zdolność ekspedycyjna +1)
-- Niezachwiane Natarcie (MOR +6, Szansa na załamanie przy ataku -20%, EXP +6, Rozkaz „Atak frontalny” +15%, Wszystkie rozkazy artylerii +10%)
-- Natarcie Fazowe (EXP +10, losowa redukcja strat sił własnych od 0 do 10%, [wszystko] atak +0,1, mnożnik wyniku artylerii +30%)
-- Masters of our Enemies (EXP +5, MOR +5)

- Obrona Statyczna ([wszystko] obrona +0,05, koszty fortyfikacji -20% (także w turze 0), Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%, pluton saperski koszt -20%)
-- Pewność Zwycięstwa ([wszystko] obrona +0,05, MOR +5)
-- Chain of Command (EXP +5, MOR +5, szansa na powodzenie wszystkich rozkazów w obronie +5%)
-- Guns and Butter (Koszta utrzymania jednostek -40%, EXP+5, MOR +3)

Pobór powszechny 6 miesięcy

Razem bonusy:
Koszt formacji +10%
EXP + 47 (+42 po uwzgl. poboru 6-miesięcznego)
MOR +24
Obrona +0,1
Atak +0,1
Koszty utrzymania -50%
Koszty fortyfikacji -20%
maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +4
można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości
pluton saperski koszt -20%
losowa redukcja strat sił własnych od 0 do 20%
modyfikator zaopatrzenia: +40%
zdolność ekspedycyjna +1
Szansa na załamanie przy ataku -20%
Mnożnik wyniku artylerii +30%

Rozkazy:
szansa na powodzenie wszystkich rozkazów w obronie +5%
„Ufortyfikowanie” +5%
„Atak frontalny” +15%
Wszystkie rozkazy artylerii +10%

Broń: R2, RPK-47, FT-5 lub PP-19, RPK-47, FT-5
Skuteczność broni piechoty: 4,5-9 (+3) (2,4-3,3) lub 4,5-7,5 (+5) (2,4-3,3)


Siły Specjalne

1. Kompania Specjalna „Berserkarar” (lekka, elitarna)
Dowódca: Mjr. Sindri Hilmarsson (47, Doktryna ofensywna, Miejski Szczur)
Miejsce stacjonowania: Wissenland
Broń piechoty: PP-19
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (3,5-7,6) (0,5-1,9) (72%)
EXP: 105 MOR: 89
120 + 72 ludzi
14x BPM-97
8x Ciężarówka MMG
6x M-75
2x Vasilek
6x 9M113M Konkurs-M
2x 9K338 Igla-S
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
3x BPM-97
8x Ciężarówka MMG
6x M-75
2x Vasilek
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (2,8-4,7)
36 ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M

2. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (2,8-4,7)
36 ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M

3. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (2,8-4,7)
36 ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M
2. Kompania Specjalna „Veiðimenn” (lekka, elitarna)
Dowódca: Kpt. Þorbjörn Þórirsson (20, Doktryna ofensywna, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Burgland
Broń piechoty: R-2
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,2-11,2 (+3) (3,5-7,6) (0,5-1,9) (72%)
EXP: 105 MOR: 89
120 + 72 ludzi
7x BPM-97
16x Naut
8x Ciężarówka MMG
6x M-75
2x Vasilek
6x 9M113M Konkurs-M
2x 9K338 Igla-S
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
3x BPM-97
8x Ciężarówka MMG
6x M-75
2x Vasilek
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 7,2-11,5 (+3) (2,8-4,7)
36 ludzi
8x Naut
2x 9M113M Konkurs-M

2. Pluton:
Skuteczność: 7,2-11,5 (+3) (2,8-4,7)
36 ludzi
8x Naut
2x 9M113M Konkurs-M

3. Pluton:
Skuteczność: 7,2-10,5 (+3) (2,8-4,7)
36 ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M


Siły Lądowe

1. Batalion
Dowódca: Płk. Sindri Ingólfsson Niszczyciel Fortec, Bojowa Bandana, 16

1. Kompania Pancerna „Skjaldarveggur” (pancerna)
Dowódca: Mjr. Ottó Ingólfsson (50, Dowódca Czołgów, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Hochland
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 17-21 (81%)
EXP: 92 MOR: 75
(37) ludzi
11x T-72 Fenrir
1x ZSU-23-4 Shilka
Sekcja dowodzenia:
2x T-72 Fenrir
1x ZSU-23-4 Shilka

1. Pluton:
Skuteczność: 17-21
3x T-72 Fenrir

2. Pluton:
Skuteczność: 17-21
3x T-72 Fenrir

3. Pluton:
Skuteczność: 17-21
3x T-72 Fenrir
1. Kompania Zmechanizowana „Björn” (zmech, elitarna)
Dowódca: Mjr. Hrafn Sigurdsson (73, Inżynier, Świętokrzyski)
Miejsce stacjonowania: Hochland
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,2-11 (+3) (3,5-7,6) (1,2-2,7) (81%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 102 MOR: 86
96 + 103 ludzi
14x BMP-2D 42
6x 9M113M Konkurs-M 24
6x 2S1 Goździk 24
1x ZSU-23-4 Shilka 4
3x BTR-50PK 9
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x BMP-2D
6x 9M113M Konkurs-M
1x ZSU-23-4 Shilka
6x 2S1 Goździk
3x BTR-50PK 9


1. Pluton:
Skuteczność: 7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
28 ludzi
4x BMP-2D

2. Pluton:
Skuteczność: 7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
28 ludzi
4x BMP-2D

3. Pluton:
Skuteczność: 7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
28 ludzi
4x BMP-2D
2. Batalion
Dowódca: Płk. Georg Hilmarsson Doktryna Defensywna, Miejski Szczur, 7

1. Kompania Zmotoryzowana „Úlfur” (zmot, elitarna)
Dowódca: Mjr. Agnar Ölvirsson (23, Starogwardzista, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Averland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 102 MOR: 86
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105
2. Kompania Zmotoryzowana „Refur” (zmot)
Dowódca: Kpt. Óskar Albertsson (21, Szybka głowa, Świętokrzyski)
Miejsce stacjonowania: Ostland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 92 MOR: 76
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105
3. Batalion
Dowódca: Mjr. Lárus Leifsson Starogwardzista, Dżungle, 81

3. Kompania Zmotoryzowana „Lynx” (zmot)
Dowódca: Kpt. Friðrik Stefánsson (77, Czarodziej logistyczny, Miejski Szczur)
Miejsce stacjonowania: Mittenland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 92 MOR: 76
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105

4. Kompania Zmotoryzowana „Villiköttur” (zmot)
Dowódca: Kpt. Benjamín Ölvirsson (33, Niszczyciel Fortec, Góral)
Miejsce stacjonowania: Mittenland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 92 MOR: 76
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105

5. Kompania Zmotoryzowana „Járn” (zmot)
Dowódca: Kpt. Sindri Vilhjálmsson (4, Inżynier, Lis pustyni)
Miejsce stacjonowania: Reikland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 92 MOR: 76
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105
6. Kompania Zmotoryzowana „Marten” (zmot)
Dowódca: Por. Tryggvi Ingólfsson (62, Szybka głowa, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Burgland
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,3-13,1 (+3) (3,5-7,6) (1-2,4) (72%)
Broń piechoty: R-2
EXP: 92 MOR: 76
108 + 112 ludzi
14x Ratel 20 42
4x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M 24
3x Rooikat-105 12
4x vz.77 Dana 20
2x M75 10
2x 9K338 Igla-S 4
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x Ratel 20
6x Ciężarówka MMG
6x 9M113M Konkurs-M
4x vz.77 Dana
2x M75
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

2. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

3. Pluton:
Skuteczność: 6,7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
32 ludzi
4x Ratel 20

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 13-21
3x Rooikat 105
Varnarlið
Broń piechoty: PP-19, RPK-74M, RPG-18

1. Kompania Varnarlið "Fyrst Leiðangr" Lekka, rezerwa
Dowódca: Kpt. Friðrik Ármannsson (83, Doktryna ofensywna, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Burgland
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (2,6-6,5) (0,08-0,24) (72%)
EXP: 87 MOR: 69
20 (115) + 35 ludzi
14x BPM-97
1x Vasilek
6x 9M113M Konkurs-M
2x 9K338 Igla-S
Sekcja dowodzenia:
5 (10) ludzi
2x BPM-97
1x Vasilek
2x 9K338 Igla-S

1. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (1,9-3,6)
5 (35) ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M

2. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (1,9-3,6)
5 (35) ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M

3. Pluton:
Skuteczność: 7,2-9,7 (+5) (1,9-3,6)
5 (35) ludzi
4x BPM-97
2x 9M113M Konkurs-M

Batalion Wsparcia:
Dowódca: Mjr. Andrés Ármannsson
Kopania Rozpoznania:
Dowódca: Kpt. Birkir Sigurdsson

1. Pluton:
Dowódca: por. Pétur Þórirsson
Miejsce stacjonowania: Averland
Broń piechoty: R-2
Skuteczność: 7-10,5 (+3) (2,4-3,3)
EXP: 92 MOR: 76
29 (+3) ludzi
4x Naut
1x Ratel-20

2. Pluton:
Dowódca: por. Viktor Ölvirsson
Miejsce stacjonowania: Reikland
Broń piechoty: R-2
Skuteczność: 7-11 (+3) (2,4-3,3)
EXP: 92 MOR: 76
29 (+3) ludzi
2x BPM-97
1x Ratel-20

Pluton BSL:
3x DRDO Nishant


Kompania Inżynierii:
Dowódca: Kpt. Ólafur Stefánsson

1. Pluton:
Dowódca: por. Halldór Sigurðsson
Miejsce stacjonowania: Mittenland
Broń piechoty: PP-19
Skuteczność: 7,7 – 10,7 (+3) (2,4– 3,3) (wpływ 0,44)
EXP: 92 MOR: 76
21 (+17) ludzi
1x T-62 M1975 + KMT-5
1x IMR
3x Ratel 20 + Dozer’80

2. Pluton:
Dowódca: por. Eiríkur Jóhannsson
Miejsce stacjonowania: Seeland
Broń piechoty: PP-19
Skuteczność: 7,7 – 10,7 (+3) (2,4– 3,3) (wpływ 0,44)
EXP: 92 MOR: 76
21 (+17) ludzi
1x T-62 M1975 + KMT-5
1x IMR
3x Ratel 20 + Dozer’80


Kompania Artylerii:

1. Bateria Artylerii
(40) ludzi
Skuteczność: 1,8– 3,8
8x vz.77 Dana

2. Bateria Artylerii
(40) ludzi
Skuteczność: 1,8– 3,8
8x vz.77 Dana

1. Bateria Rakiet Taktycznych
(20) ludzi
2x Prithvi I

1. Bateria ASM
(25) ludzi
1x 4K51 Rubezh
1x Brahmos

Kompania OPL:

1. Bateria OPL
185%, 93%
(12) ludzi
1x S-300
2x 2K33 Osa

2. Bateria OPL:
185%, 93%
(12) ludzi
1x S-300
2x 2K33 Osa

Lotnictwo:

1. Dywizjon „Arnar”
Dowódca: Mjr. Leifur Róbertsson
Miejsce stacjonowania: Wissenland
2x SU-27
2x R-77
2x R-73
Ląd 120%, pow. 33-63, BVR 175%, dogfight 170%, unik 160%

2. Dywizjon „ Fálki”
Dowódca: Kpt. Ari Ármannsson
Miejsce stacjonowania: Burgland
4x Atlas Cheetah
3x R-27
3x R-73
1x Kh-35
Konfiguracja myśliwska: Ląd 92%, pow. 25-51, BVR 140%, dogfight 170%, unik 120%
Konfiguracja ASM: Ląd 92%, pow. 25-51, dogfight 170%, ASM 62%, unik 95%

Flota:

Dywizjon patrolowy:
Dowódca: Kpt. Aron Þórirsson
Miejsce stacjonowania: Burgland
4x Raptor-Class (8 ludzi)


Zapasowi dowódcy:
Ląd:
Kpt. Þórarinn Þórirsson (99, Doktryna ofensywna, Ranger)
Powietrze:
Kpt. Þórir Agnarsson
Morze:
Kpt. Andrés Róbertsson

2237 z 2720 ludzi


Łącznie sprzętu:
Rooikat 105 - 20
T-62 M1975 - 4
T-72M - 13
Ratel 20 - 100
BPM-97 - 40
vz.77 Dana - 46
Konkurs-M - 60
S-300V - 2
Osa - 4
BMP-2D - 18
Vasilek - 8
Goździk - 8
Szyłka - 2
Prithvi I - 2
M75 - 25
Igła-S – 20
Ciężarówka MMG - 40
Rubezh - 1
Brahmos - 1
Dozer 80 - 6
BTR-50PK - 8
Raptor-Class - 4
Atlas Cheetah - 4
Su-27 - 2
R-73 - 6
R-27 - 4
R-77 - 2
Kh-35 - 1
Nishant - 3
IMR - 2
KMT – 2

Rezerwy:
Rooikat 105 - 2
T-62 M1975 - 2
T-72M - 2
Ratel 20 - 8
BPM-97 - 4
Konkurs-M - 0
BMP-2D - 4
Vasilek -3
M75 - 1
Igła-S - 4
Dozer 80 - 6
BTR-50PK - 5

Rezerwy broni:
PP-19, RPK-47, FT-5 – 5 kompanii
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
rince
Game Master
Posts: 729
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: Jagdland

Post by rince » Tue May 19, 2020 7:49 pm

CYFROWY JAGDLAND - RAZEM W XXI WIEK

Od końca zeszłego wieku cały świat wchodzi w nową erę. Niemal każdy posiada już cyfrowe urządzenie z dostępem do sieci komputerowej - smartfon lub komputer. Pojawiają się nowe formy przekazu informacji, nowe zawody, nowe sposoby nawiązywania znajomości i wymiany poglądów. Przejście w cyfrową rzeczywistość jest wyzwaniem, z którym wiele krajów, wiele narodów nie radzi sobie dobrze. Aktywność hakerów, powszechność złośliwego oprogramowania, opłacani ludzie udający bezstronnych komentatorów produktów, polityków, idei. Wpływ obcych mocarstw i korporacji na informacje dostarczane całym społecznościom. Agresja wynikająca z poczucia bezkarności. Cyberprzestępczość.
Ze wszystkimi tymi zagrożeniami mierzy się każdy naród na świecie, jednak tylko Jagdland, tylko nasz pozbawiony złudzeń liberalno-lewicowych ideologii Naród postawił im zdecydowaną tamę i podjął wyzwanie takiego ukierunkowania postępu technicznego, aby służył dobru wspólnemu. Nowa, narodowa cyfrowa rzeczywistość opiera się na czterech filarach:

1. Félagslegt Traustakerfi to system, dzięki któremu wykrywane i promowane są odpowiedzialne i korzystne dla ogółu zachowania obywateli, zaś te niekorzystne i stanowiące obciążenie dla Narodu są napominane. Jasne i zdefiniowane reguły przydzielania punktów, promujące postawy powszechnie i obiektywnie uznane za korzystne, sprawia że docenione są osoby, które nawet żyjąc skromnie, mogą korzystać z szeregu drobnych udogodnień życiowych oferowanych jako nagroda. Z kolei pozbawienie niektórych zapewnianych przez wspólnotę wygód działa jako czynnik dyscyplinujący osoby zachowujące się w społecznym odczuciu negatywnie. Szerokie zastosowanie systemu kamer i sztucznej inteligencji zapewnia powszechne działanie systemu.

2. Stafrænn Gjaldmiðill, czyli obowiązek płatności cyfrowej, to wykorzystanie technologii w celu osiągnięcia nowej jakości życia gospodarczego, jego uczciwości i przejrzystości. Każdy obywatel Jagdlandu posiada osobiste, bezpłatne w prowadzeniu konto bankowe, za pomocą którego dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych, zakupów i innych płatności. Wyeliminowanie gotówki wyeliminowało też problem fałszerstw, szarej strefy, unikania podatków, ukrywania zarobków i prania brudnych pieniędzy. Bycie przestępcą w Jagdlandzie jest znacznie trudniejsze niż kiedyś.

3. Persónulegt Jagdnet. Dostęp do sieci jest w naszym kraju nieograniczony, jednak powiązany z odpowiedzialnością za słowo. Przestrzeń jagdnetu jest publiczna, jest przedłużeniem życia społecznego Narodu, jego coraz ważniejszym elementem. Nie ma w niej miejsca na tchórzliwe chowanie się za anonimowością, każdy Jagdlandczyk działa w niej bez maski, pod własnym imieniem i nazwiskiem. Dzieci i młodzież, posiadające specjalnie dostosowane rodzaje kont dostępu do jagdnetu, chronione są przed niewłaściwymi treściami. Prowadzona przez państwo lista bezpiecznych zagranicznych stron internetowych zapewnia Jagdlandczykom łączność z resztą świata. Wszystkie urządzenia mobilne dostępne w Jagdlandzie mają zainstalowany zaakceptowany i wspierany przez państwo system operacyjny.

4. Borgari i Bræðralag to podstawa cyfrowych interakcji między członkami naszego Narodu. Aplikacja Borgari zapewnia prosty i wygodny sposób załatwiania spraw we wszystkich urzędach. Za jej pośrednictwem można złożyć każdy wniosek i odebrać dowolne pismo z urzędu, nie wychodząc z domu. W ten sposób można załatwić każdą sprawę urzędową, która nie wymaga składania ustnych wyjaśnień. System Bræðralag, funkcjonujący jako szereg podstron jagdnetowych i aplikacji mobilnych, na podstawie konta jagdnetowego użytkownika umożliwia tworzenie rozbudowanego profilu użytkownika, dzielenie się swoim życiem z szerszym lub węższym gronem znajomych, udział w dyskusjach na publicznie dostępnych forach tematycznych, prezentowanie swoich dokonań artystycznych lub zawodowych, szeroką wymianę informacji i współdzielenie wiedzy.

Korzystanie z jagdnetu i istniejących w nim systemów społecznościowych nie jest obowiązkowe, jednak ze względu na korzyści i ułatwienia jakie ze sobą niesie, jest wspierane przez państwo w postaci kursów i prezentacji objaśniających korzystanie z dobrodziejstw postępu. W szczególności dotyczy to sfery płatności cyfrowych - Stowarzyszenie Banków Jagdlandu, jako beneficjenci obowiązku korzystania z cyfrowego pieniądza, prowadzi ustawiczne kursy dla seniorów i innych osób nie posiadających cyfrowych kompetencji.
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

Post Reply