Takistan

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 87
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Takistan

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:00 pm

TAKISTAN - APOSTOŁ ALLAHA?


Na tereny dzisiejszego Takistanu przybyli w VII. wieku naszej ery muzułmańscy koczownicy z dzisiejszego Iranu, prowadzeni przez legendarnego przywódcę Feruda al-Abbara, człowieka podobno dwumetrowego wzrostu. Twardzi highlanderzy, przyzwyczajeni do gór Tabrizu czy nizin Mashadu szybko wypadli z tego rejonu kozaków i zbudowali silne i trwałe państwo. Powstrzymawszy liczne wrogie krucjaty z otwartymi rękami powitali przybyłych w X wieku Zeków idących z terenu dzisiejszej Turcji, z którymi zbudowali trwałe i silne królestwo.
W zasadzie nazwanie Imperium Zeków i nazwanych od ich lidera Abbarów królestwem jest błędem, gdyż nigdy nie panował tam ani sułtan, ani król. Władzę pełnił zwykle najsilniejszy wojownik, który musiał się konsultować ze starszyzną każdej prowincji. Możemy więc mówić o oligarchii z elementami federacji. Taki system w połączeniu z rozwiniętymi tendencjami Abbarów do współpracy z innymi pozwolił na stworzenie silnego i pokojowego państwa. Kupcy z południa byli witani z otwartymi rękami, Altdorf nigdy nie pozwolił sobie na krucjatę (w odróżnieniu od prawosławnych kozaków, gdzie żadna się nie udała), a Koion Hellenon współpracował z muzułmanami.
Pokojową egzystencję przerwało przybycie innego koczowniczego plemienia Afrenów w XV wieku i ich osiedlenie się na południowy wschód od muzułmanów. Wg. założeń Koranu z okresu średniowiecza za pogan należało uznać ludy politeistyczne, a właśnie takim byli Afreni.
Po raz pierwszy wróg Zeków i Abbarów pojawił się tuż obok ich granic. Nie można było nie zareagować. Muzułmanie uderzyli na nowego przeciwnika w górach Gamsaru. Poganie okazali się wprawnymi wojownikami i odebrali życie wielu rycerzom z Imperium. Wyszły także na jaw zasadnicze różnice dzielące oba imperialne ludy: sunniccy Zekowie pragnęli wymordować Afrenów i rozgłaszali ideę jihadu, ponosząc w czasie samobójczych ataków ogromne straty. Szyiccy Abbarowie preferowali rozważniejsze podejście do wojny - zresztą zachodnia część kraju była znacznie bardziej rozwinięta, mimo odmiennej kultury wkroczyła w epokę renesansu.
Finalnie, w 1543 roku władca (wciąż nie król, choć z perspektywy społecznej osoba bardzo do niego zbliżona) Zahir II zerwał współpracę z Zekami, po czym ci odpowiedzieli natychmiastową secesją i obraniem własnego sułtana - Fahdida I. Zahir uznał to za absolutną zdradę i - wciąż kontynuując wojnę z Afrenami - wyprawił się na Bandar-Abbas, gdzie zwyciężył w bitwie i spalił 40 tysięczne miasto porywając dzieci, gwałcąc kobiety i mordując mężczyzn. Zszokowani rozwojem wydarzeń Zekowie wycofali się w góry i na bagna Kahroru. Nierozwiązany został problem Afrenów. Siły Zahira okazały się zbyt zmęczone i przetrzebione, by stawić czoło ich ofensywie. Siły dzikusów odbiły żyzną, aczkolwiek górską prowincję Ursana w paśmie gór Gamsaru. Gdy wyprawa następcy Zahira II, Murduka nie powiodła się, muzułmanie musieli pogodzić się z utratą Ursany, co nastąpiło ostatecznie w 1583 roku, kończąc tzw. "zbożowe wojny".
Nastąpił polityczny impas. Kraj Abbarów stanowił co prawda największą siłę bardzo długo - do 1961 roku.
W styczniu tego roku siły kraju Zeków, który przyjął nazwę Zekistanu uderzyły w górach Gamsaru zarówno na pogrążonych wtedy w klęsce głodu Afrenów jak i zupełnie zaskoczonych Abbarów, nazywanych już Abarstanem.
Zekistan jednak nie rozwinął prawidłowych doktryn wojennych i nadal opierał się na wojnie ideologicznej i koncepcji "siła woli poniesie nas do walki". Kolejne fale Zeków rozbijały się o firankową obronę szyitów tracąc setki zabitych. Gdy w marcu '61 nareszcie przybył sprzęt ciężki, ówczesny prezydent Abarstanu Mahud Falir zarządził uderzenie na pustynie Bandar-Abbasu. Jakkolwiek miasto znów zostało zdobyte latem, tym razem obyło się bez rzezi. A przynajmniej ze strony szyitów, bo wycofujący się sunnici wysadzili swoją stolicę zabijając 10 tysięcy ludzi, a siły okupantów uszkadzając jedynie nieznacznie Mahuda Falira. Pozbawieni zaplecza logistycznego i przemysłowego, Zekowie ponownie wycofali się w góry i podjęli walki z Afrenami, którzy w międzyczasie postawili im skuteczny opór i przerwali półroczne oblężenie Simbali, gdzie zginęło - bagatela - 78 tysięcy ludzi śmiercią głodową. To wydarzenie w Afrenii wspominane jest jako "dzień bez żniw".
Ostatecznie Zekistan podpisał układ pokojowy z oboma sąsiadami w marcu 1962 roku, nie zyskując nic oprócz zmniejszonej o 12% populacji i śmierci aż 6 tysięcy żołnierzy. Afrenowie mogli się cieszyć - ponownie zachowali niezależność i obronili się przed silniejszym przeciwnikiem. Jednak to właśnie status tego kraju zniszczył tysiącletnie państwo Abbarów.
Poczynania prezydenta, który porozumiał się z poganami z Kinseli, wybitnie nie spodobały się starszyźnie. W puczu z 1965 roku Mahud Falir został obalony i zbiegł do Afrenii, a władzę przejęli konserwatywni liderzy klanów, którzy nawoływali do walki z poganami i potraktowali takie porozumienie z Afrenami jako potwarz. Ich podejście do wojny było dojrzalsze niż u sunnickiego odpowiednika, ale ponowne zebranie armii doprowadziło w 1989 roku do krótkiego konfliktu z Afrenami o Ursanę, który nie przesunął granicy nawet o metr. Wtedy, w zdestabilizowanym i niepewnym kraju zakorzeniła się sunnicka Al-Qaida Osamy Bin Ladena, która utworzyła odpowiednik afgańskich bojowników - Takibów. Ci, ze względu na swoją ponadprzeciętną organizację, obalili rząd w 1993 roku, ale wkrótce odwrócili się od nauk Bin Ladena, penetrowana coraz bardziej przez szyicką większość kraju. Nie w smak była im interwencja USA w 2009/2010 roku zakończona konfliktem partyzanckim i zniszczeniem większości kraju.
Gdy USA wycofało swoje siły w kwietniu 2010 w demokratycznych wyborach władzę przejęli konserwatyści, którzy opowiedzieli się za tymczasowym pozostawieniem nazwy kraju, ale i uniezależnieniu się od USA i profesjonalizacji armii. Ruch ten wskazał na potrzebę budowania przez potomków Abbarów własnej niezależności, w opozycji zarówno do organizacji islamskich o międzynarodowym charakterze, jak i wpływów zachodu.

Takistan posiada nowe życie i porachunki z sąsiadami sprzed paru dekad. Posiadając silnych sojuszników, poparcie narodu i motywację ludności, kierowani chęcią zemsty Abbarowie mogą chcieć odbudować imperium sprzed setek lat...


GOSPODARKA:
Kraj tak blisko autarkii, jak to tylko możliwe. Gospodarka Takistanu jest poniżej średniej rozwoju, lecz zaspokaja większość potrzeb ludności. Sam Zagrabad jest całkiem rozwinięty, lecz zachód kraju to już tylko pasterze owiec i kóz. Duży przyrost naturalny w połączeniu z etatyzmem państwa i klanową strukturą społeczną (co spowalnia rozwój) owocuje dużym bezrobociem wśród młodych. Może się to okazać problemem społecznym, zwłaszcza że z powodu wielożeństwa dla co biedniejszych po prostu brakuje kobiet i są sfrustrowani.
Turystyka prawie nie istnieje. Wojna, jeśli tylko Takowie będą odpowiednio motywowani, może trwać w nieskończoność.
SOCJAL:
Edukacja i służba zdrowia są dość zacofane, i nierozwinięte, ale są. Emerytur nie ma, człowieka na starość utrzymuje jego klan. Policjantów jest dużo, ale nienajlepiej opłacani i często słuchają się bardziej starszyzny swojego klanu niż komendanta. Poziom socjalu:
minimalny 17%, wystarczający 23%, maksymalny 35%
UWAGA - polepszanie systemu wymaga dodatkowych wydatków poza socjalem


Infrastruktura portowa (ilośćxpoziom doków, nabrzeże):
Madina - 120 metrów
Zagrabad - 1x3, 1x2, 300 metrów
Takib - 100 metrów


Islamska Republika Takistanu
Ustrój: ograniczona demokracja, rada starszych, 100 miejsc, interwencjonizm.
Istnieje jednakże wariant B: Na wskutek profesjonalizacji armii, która zaczyna odczuwać jakąś indywidualność, dochodzi do wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego przez zbuntowanego pułkownika Abdula Aziza. Aziz to człowiek wykształcony na uniwersytetach w Iranie i Wielkiej Brytanii (i absolwent Sandhurst). Czy będzie on starał się zerwać z dotychczasową doktryną państwową forsowaną przez skostniałą Radę Starszych?
Baza Rekrutacyjna: 1100-1700 ludzi, 25 ludzi na miesiąc
Populacja: ok. 190 tys., roczny przyrost to ok. 1900 rocznie
Bazowa duma narodowa: 1,1
Bazowa popularność przywódcy: 1,2
Budżet militarny: 4,3 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Lis pustyni
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 50 mln; 85% SEP ogólny, 15% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 33 mln.
Razem 83 mln.
Demografia: 82% abbarowie, 13% zekowie, 2% afrenowie, 3% inni
Religia panująca: Islam, brak wolności wyznania
Bazowi partnerzy handlowi: Federacja Rosyjska, Islamska Republika Iranu
System Władzy: Rada Starszych, zbierana z przedstawicieli wszystkich klanów (naturalnie tylko szyickich). Ponadto lokalna władza plemienna w każdej z prowincji. Prezydent jako urząd do reprezentacji na zewnątrz, wybierany przez bezwzględną większość Rady Starszych, odwołalny w każdym momencie większością 2/3.
PKB na osobę: bardzo niskie, wciąż funkcjonuje handel wymienny
Sugerowana gazeta główna: Szarabih Al Takistan (Głos Takistanu)
Sugerowana stacja radiowa: Al-Abbara
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: TA (Takistani Army), TAF (Takistani Air Force), TN (Takistani Navy)
Zdolność transportowa: wysoka (2 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, 1 kompania przy dużej przeszkodzie wodnej)
Poziom państwa: bardzo silne, lokalne mocarstwo
Inne: Chłopiec staje się mężczyzną w wieku 16 lat. Kobiety nie mają praw. Stosuje się prawo koraniczne bez sunn i medrasów
W Takistanie znajdują się pewne złoża ropy.


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Takistani Oil Company/22 mln./Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej/Zagrabad 5 mln; Ferud-Abbar 9 mln; Takib 8 mln.
Takistani Iron Works/4 mln/Obróbka metali; narzędzia i elementy metalowe/ Zagrabad
Sheepwool Company of Takistan/3 mln/Tekstylia/Loy Manara
Chemical Industry Directorate/4 mln/Wyroby z tworzyw sztucznych/Zagrabad

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak, zawieszony w Komisji ds. Równouprawnienia Kobiet
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz Oryginalny
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Takistan nie jest sygnatariuszem żadnej konwencji haskiej

SPIS PROWINCJI:
Takib: 0/12/10, 1 człowiek
Rassman: 0/4/1, 1 człowiek
Zagrabad: 3/40/50, 2B, L, 16 ludzi
Madina: 0/8/8, 1 człowiek
Ferud-Abbar: 0/16/15, 2B, L, 2 ludzi
Gamsar: 0/3/0, B, L, 0 ludzi
Loy Manara: 1/17/16, B, 4 ludzi

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 474
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Takistan

Post by Anubis » Sun May 10, 2020 2:17 pm

Image

Armia Wielkiej Republiki Abbarstanu:

Podkład muzyczny :P :
https://www.youtube.com/watch?v=Ezlxi80gbiI


Budżet: 4.9mld
Pula rekrutacyjna: 4320Wojska lądowe:


Kamuflaż wojsk Abbarstanu: DubokDoktryny:
*Ofensywne:
-Shock & AWE (EXP +8, koszt formacji +10%, maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2, można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości)
-Zaawansowane Systemy Zarządzania Wsparciem (losowa redukcja strat sił własnych od 0 do 10%, maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2, modyfikator zaopatrzenia: +40%, zdolność ekspedycyjna +1)
-Nacisk na Żołnierza (Koszty utrzymania sprzętu -10% (nakładane po udzielonych zniżkach jako procent stały), EXP +8 )
-Niezachwiane Natarcie (MOR +6, Szansa na załamanie przy ataku -20%, EXP +6, Rozkaz „Atak frontalny” +15%, Wszystkie rozkazy artylerii +10% )
*Defensywne:
-Obrona Elastyczna (wszystko obrona + 0,05; MOR + 3; losowa redukcja strat własnych od 0 do 15%)
-Psychika Żołnierza (MOR +5, roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po przegranej walce o ok. 15%)
-Dozorowanie Ogniowe (EXP + 3, MOR +4, [wszystko] obrona 0,05, skuteczność samobieżnych plot. +10%)
*Skupienie strategiczne:
-Skupienie Konwencjonalne (Wszystkie jednostki Zmot/Zmech/Panc, o specjalizacji „brak” i wyszkoleniu „standardowym” EXP +3, MOR +3)

Podsumowanie bonusów z doktryn (+skupienie strategiczne):
EXP: +25(+28)(-6 za pobór)
Morale: +18(+21)
Atak: -
Obrona: +0.1
Inne:
-koszt formacji +10%,
-maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2,
-można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości,
-losowa redukcja strat własnych od 0 do 25%,
-maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +2,
-modyfikator zaopatrzenia +40%,
-zdolność ekspedycyjna +1,
-roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po przegranej walce o ok. 15%,
-Koszty utrzymania sprzętu -10%
-skuteczność samobieżnych plot. +10%
-Szansa na załamanie przy ataku -20%
-Rozkaz „Atak frontalny” +15%,
-Wszystkie rozkazy artylerii +10%Formacje:


1 Batalion Zmotoryzowany
Dowódca: Podpułkownik Mokasht Arassali (Oddanie: 16, Komandos, Świętokrzyski)


1 Kompania Zmotoryzowana „Diament”
Dowódca: Porucznik Mauzek Orokhal (Oddanie: 69, Doktryna Ofensywna, Ranger)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Loy Manara
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

2 Kompania Zmotoryzowana „Rubin”
Dowódca: Kapitan Duligarr Framari (Oddanie: 55, Dowódca Czolgów, Ranger)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Loy Manara
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

1 Pluton rozpoznania
Dowódca: Porucznik Malabat Segnipi
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Loy Manara
Łącznie ludzi: 20/20
Broń piechoty: PP-19 (3 - 5)(+2)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: RPG-76 Komar (1.2-2)
Łącznie sprzętu: 4x Tur, 1x WZ-2000, 1x Fly Eye


1 Bateria Artylerii
6x 2S5 Giatsint
Skuteczność: 1.38 - 3
Stacjonuje w: Loy Manara

1 Bateria Przeciwlotnicza
2x 2K12 Kub
Skuteczność: 2x117%
Stacjonuje w: Loy Manara


**********************************************************************************************


2 Batalion Zmotoryzowany
Dowódca: Pułkownik Sederi Manorius (Oddanie: 64, Specjalista Zimowy, Świętokrzyski)


3 Kompania Zmotoryzowana „Szafir”
Dowódca: Major Dridock Toldoin (Oddanie: 27, Doktryna Ofensywna, Lis Pustyni)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Gamsar
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

4 Kompania Zmotoryzowana „Szmaragd”
Dowódca: Porucznik Zarkashi Szamoth (Oddanie: 88, Starogwardzista, Świętokrzyski)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Gamsar
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

2 Pluton rozpoznania
Dowódca: Porucznik Marlokus Carashi
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Gamsar
Łącznie ludzi: 20/20
Broń piechoty: PP-19 (3 - 5)(+2)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: RPG-76 Komar (1.2-2)
Łącznie sprzętu: 4x Tur, 1x WZ-2000, 1x Fly Eye


2 Bateria Artylerii
6x 2S5 Giatsint
Skuteczność: 1.38 - 3
Stacjonuje w: Gamsar

2 Bateria Przeciwlotnicza
2x 2K12 Kub
Skuteczność: 2x117%
Stacjonuje w: Gamsar


****************************************************************************************


3 Batalion Zmotoryzowany
Dowódca: Pułkownik Mandil Bradiu (Oddanie: 38, Doktryna Ofensywna, Lis Pustyni)


5 Kompania Zmotoryzowana „Topaz”
Dowódca: Podpułkownik Karenrin Hapulpi (Oddanie: 79, Komandos, Miejski Szczur)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Ferud-Abbar
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

6 Kompania Zmotoryzowana „Akwamaryn”
Dowódca: Major Saarsus Quairdi (Oddanie: 6, Inżynier, Lis Pustyni)
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Ferud-Abbar
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 17x BTR-80A, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.8 - 11.8 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BTR-80A
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
5x BTR-80A
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

3 Bateria Artylerii
6x 2S5 Giatsint
Skuteczność: 1.38 - 3
Stacjonuje w: Ferud-Abbar

3 Bateria Przeciwlotnicza
2x 2K12 Kub
Skuteczność: 2x117%
Stacjonuje w: Ferud-Abbar


****************************************************************************


1 Batalion Wielozadaniowy:
Dowódca: Pułkownik Gafilo Holdegar (Oddanie: 97, Specjalista Zimowy, Miejski Szczur)


1 Kompania Specjalna „Beryl”
Dowódca: Podpułkownik Jaspar Ejnusmar (Oddanie: 40, Doktryna ofensywna, Lis Pustyni)
EXP: 85
Morale: 84
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 20x Tur, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.5 - 11.5 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x Tur
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

2 Kompania Specjalna „Morganit”
Dowódca: Kapitan Ralers Atushusi (Oddanie: 32, Szybka Głowa, Ranger)
EXP: 85
Morale: 84
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 20x Tur, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.5 - 11.5 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x Tur
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14

3 Pluton rozpoznania
Dowódca: Podporucznik Kashar Hoboren
EXP: 72
Morale: 71
Stacjonuje w : Zagrabad
Łącznie ludzi: 20/20
Broń piechoty: PP-19 (3 - 5)(+2)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: RPG-76 Komar (1.2-2)
Łącznie sprzętu: 4x Tur, 1x WZ-2000, 1x Fly Eye


4 Bateria Artylerii
6x 2S5 Giatsint
Skuteczność: 1.38 - 3
Stacjonuje w: Zagrabad

4 Bateria Przeciwlotnicza
2x 2K12 Kub
Skuteczność: 2x117%
Stacjonuje w: Zagrabad


*******************************************************************

Formacje osobne:

1 Kompania Piechoty Lekkiej „Kwarc”
Dowódca: Porucznik Skabar Nedissam (Oddanie: 29, Ranger, Inżynier)
EXP: 75
Morale: 74
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4+1
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 11x BPM-97, 2x Tosan, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x HESA Ababil
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 8.83 - 11.83 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x BPM-97
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x HESA Ababil
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
3x BPM-97
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
3x BPM-97
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
3x BPM-97
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.75 - 10.75 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

Pluton wsparcia:
2x Tosan
Skuteczność: 11-14


5 Bateria Artylerii
6x M-1985 MLRS
Skuteczność: 1.2 - 3.42
Stacjonuje w: Ferud-Abbar

6 Bateria Artylerii
6x M-1985 MLRS
Skuteczność: 1.2 - 3.42
Stacjonuje w: Gamsar


5 Bateria Przeciwlotnicza
2x S-300V
Skuteczność: 2x195%
Stacjonuje w: Ferud-Abbar

6 Bateria Przeciwlotnicza
1x S-125 Newa, 1x 9K33 Osa
Skuteczność: 1x95%, 1x103%
Stacjonuje w: Zagrabad


1 Bateria rakiet balistycznych
3x Hwasong-5
Stacjonuje w: Ferud-Abbar

2 Bateria rakiet balistycznych
2x Rodong-1
Stacjonuje w: Zagrabad

---------------------------------


Rezerwy sprzętu:
1x Hwasong-5
1x Rodong-1
8x Tur
6x BTR-94
3x Opanc. Ciężarówka
6x BGM-71F TOW-2B
AK-74 dla 1 kompanii
RPD dla 1 kompanii
RPG-7V dla 1 kompani===================================================

Armia TOOP

1 Kompania Lekka TOOP
Dowódca: Vertor Alsart
EXP: 63
Morale: 61
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AK-101 (5 - 9)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Saghegh (2.1 - 3.1)
Plutony: 4
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 20x Tur, 2x Razam 120mm, 4x 9M113M Konkurs-M, 4x Misagh-2, 1x Fly Eye
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5.5 - 9.5 (ppanc: 2.1 - 3.1)
Łącznie skuteczność kompanii: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.82 - 5.98 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 4 x 72% )
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x Tur
2x Razam 120mm
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
1x Fly Eye
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(arty: 0.14 - 0.5)(Plot: 72% )

2 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

3 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )

4 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
1x 9M113M Konkurs-M
1x Misagh-2
Skuteczność: 7.25 - 10.25 (ppanc: 2.28 - 3.82 )(Plot: 72% )


1 Kompania milicji TOOP
Dowódca: Faledan Aldormir
EXP: 60
Morale: 53
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AKMS (4 - 7)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Nader (1,6 - 3)
Plutony: 4
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 20x Tur, 2x Razam 120mm, 2x SPG-9
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5 - 8.5 (ppanc: 1,6 - 3)
Łącznie skuteczność kompanii: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)(arty: 0.14 - 0.5)
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x Tur
2x Razam 120mm
2x SPG-9
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)(arty: 0.14 - 0.5)

2 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)

3 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)

4 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)2 Kompania milicji TOOP
Dowódca: Kayslay Drinahur
EXP: 60
Morale: 53
Stacjonuje w : Zagrabad
Broń piechoty: AKMS (4 - 7)
Broń wsparcia: RPK-74M (6 - 10)(+3)
Broń przeciwpancerna: Nader (1,6 - 3)
Plutony: 4
Łącznie ludzi: 100/100 + załogi
Łącznie sprzętu: 20x Tur, 2x Razam 120mm, 2x SPG-9
Łącznie skuteczność broni piechoty: 5 - 8.5 (ppanc: 1,6 - 3)
Łącznie skuteczność kompanii: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)(arty: 0.14 - 0.5)
1 Pluton: HQ
10 ludzi
2x Tur
2x Razam 120mm
2x SPG-9
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)(arty: 0.14 - 0.5)

2 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)

3 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)

4 Pluton:
30 ludzi
6x Tur
Skuteczność: 7 - 9,75 (ppanc: 1,6 - 3)

==========================================================================


Lotnictwo:


Doktryna:
-Nacisk na Dogfight (EXP +2, Morale +10, Unik +6%)1 Eskadra Bojowa "Orzeł"
Dowódca: Podporucznik Selohi Barekazz (Lądowanie: 18, Wybitny Taktyk)
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Zagrabad
3x MiG-29
Dodatkowe wyposażenie:
3x 23mm Gsh-23
3x R-27
3x R-73
Skuteczność:
Powietrzna: 30-58
Lądowa: 113% + 0.06
Unik: 136%
1x JF-17
Dodatkowe wyposażenie:
1x 23mm Gsh-23
1x Raptor 2
1x Fatter
Skuteczność:
Powietrzna: 23-45
Lądowa: 117% + 0.06
Unik: 93%

2 Eskadra Bojowa "Jastrząb"
Dowódca: Porucznik Leonerad Fallasar (Lądowanie: 65, Niszczyciel flot)
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Zagrabad
3x MiG-29
Dodatkowe wyposażenie:
3x 23mm Gsh-23
3x R-27
3x R-73
Skuteczność:
Powietrzna: 30-58
Lądowa: 113% + 0.06
Unik: 136%
1x JF-17
Dodatkowe wyposażenie:
1x 23mm Gsh-23
1x Raptor 2
1x Fatter
Skuteczność:
Powietrzna: 23-45
Lądowa: 117% + 0.06
Unik: 93%

1 Eskadra Wielozadaniowa "Kruk"
Dowódca: Kapitan Niverin Torork (Lądowanie: 81, Chirurg)
5x JL-8
Dodatkowe wyposażenie:
5x 23mm Gsh-23
5x bomba 1000kg
5x bomba 500kg
Skuteczność:
Powietrzna: 4-9
Lądowa: 168% + 0.25(x5)
Unik: 32%
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Zagrabad


2 Eskadra Wielozadaniowa "Sowa"
Dowódca: Porucznik Ferianik Merian (Lądowanie: 84, Chirurg)
5x JL-8
Dodatkowe wyposażenie:
5x 23mm Gsh-23
5x bomba 1000kg
5x bomba 500kg
Skuteczność:
Powietrzna: 4-9
Lądowa: 168% + 0.25(x5)
Unik: 32%
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Zagrabad


1 Pomocnicza Eskadra Śmigłowców "Osa"
Dowódca: Porucznik Gigashir Pedron
10x Panha Shabaviz 2061
20x Toophan 2
Skuteczność lądowa: 25
Unik: 44%
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Ferud-Abbar


2 Pomocnicza Eskadra Śmigłowców "Szerszeń"
Dowódca: Porucznik Servail Holalior
10x Panha Shabaviz 2061
20x Toophan 2
Skuteczność lądowa: 25
Unik: 44%
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Ferud-Abbar


3 Pomocnicza Eskadra Śmigłowców "Trzmiel"
Dowódca: Podporucznik Jeriki Cabish
10x Panha Shabaviz 2061
20x Toophan 2
Skuteczność lądowa: 25
Unik: 44%
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Ferud-Abbar


Eskadra Transportowa Śmigłowców
Dowódca: Podporucznik Emmelori Nidijer
6x Panha Shabaviz 2-75
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Zagrabad


Eskadra Zwiadowcza
3x Yak-18
Dowódca: Kapitan Ganidion Arushusi (Lądowanie: 90, Niszczyciel flot)
EXP: 52
Morale: 60
Stacjonuje w : Ferud-Abbar


-----------------------------------------

Rezerwy sprzętu:
1x Panha Shabaviz 2061
2x Toophan 2

------------------------------------------


=========================================


Flota:


- ORT (Okręt Republiki Takistanu) "Delfin"
Rodzaj: Svetlyak Class
Dowódca: Porucznik Tiongaff Tagorvi (Honor: 44, Wybitny Taktyk)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Zagrabad


- ORT "Karmazyn"
Rodzaj: Osa Class
Dowódca: Kapitan Mohilean Kanindr (Honor: 5, Starogwardzista)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Takib


- ORT "Sargus"
Rodzaj: Osa Class
Dowódca: Porucznik Valhirar Samaibi (Honor: 80, Starogwardzista)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Madina


- ORT "Płaszczka"
Rodzaj: Shangai Class
Dowódca: Porucznik Sajithr Melohobo (Honor: 90, Spotter)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Madina


- ORT "Rekin"
Rodzaj: Tarantul class
Dowódca: Porucznik Pattuish Beglean (Honor: 20, Wilk Morski)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Zagrabad


- ORT "Aligator"
Rodzaj: Poti class
Dowódca: Kapitan Hilstan Orusso (Honor: 37, Bicz na rekiny)
EXP: 50
Morale: 50
Stacjonuje w : Zagrabad


=========================================


Rezerwowi Dowódcy:
*Wojsk lądowych:
- Podporucznik Jardler Szardl (Oddanie: 92, Doktryna Defensywna, Lis Pustyni)
- Major Coraen Mohidli (Oddanie: 95, Szybka Głowa, Świętokrzyski)
*Lotnictwa:
-Podporucznik Malusmar Ekazzi (Lądowanie: 94, Chirurg)
*Floty:
-Kapitan Dubikley Kashar (Honor: 86, Starogwardzista)


=========================================


Cechy państwa:
Dobre:
-Zwiększony budżet wojskowy -4pkt
-Wysoki autorytet władzy - 2pkt

Złe:
-Francuska szkoła polityczna - 1pkt.
-Istenienie handlu narkotykami - 1pkt.
-Wysokie bezrobocie - 2pkt
-Niska kultura pracy - 1pkt.
-Kryzys funduszy emerytalnych -1pkt.


=========================================


Wartości Narodowe:
Duma Narodowa: 1.6
Poparcie Przywódcy: 1.8
Stabilność: 55%


=========================================


Fortyfikacje:
Takib - 1
Rassman - 1
Zagrabad - 1
Madina - 1
Ferud-Abbar - 1
Gamsar - 1
Loy Manara - 1


=========================================


Strategiczne elementy bezpieczeństwa państwa:
Dostępne pkt 31:
Radary przeciwlotnicze: 5
Radary morskie: 3
Podstawowa obrona przeciwlotnicza: 0
Zabezpieczenie medyczne: 4
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 6
Centra dowodzenia i łączności: 5
Electronic Warfare: 4
Służby pomocnicze: 4
Last edited by Anubis on Thu Feb 18, 2021 2:10 am, edited 41 times in total.

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 474
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Takistan

Post by Anubis » Sun May 10, 2020 2:18 pm

Gospodarka:


Fabryki i przedsiębiorstwa:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Abbarstan Oil Company/22mln+10.62mln+3.3mln+1.08mln=35.52mln/Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej/Zagrabad 5 mln; Ferud-Abbar 9 mln; Takib 8 mln.
Abbarstan Iron Works/4mln+0.6mln=4.6mln/Obróbka metali; narzędzia i elementy metalowe/ Zagrabad
Sheepwool Company of Abbarstan/3 mln+0.35mln+0.05=3.4mln/Tekstylia/Loy Manara
Chemical Industry Directorate/4mln+1.17mln+0.13=5.3mln/Wyroby z tworzyw sztucznych/Zagrabad
Manganex/7mln/Wydobycie i przetwarzanie tlenków manganu/Gamsar 3mln; Ferud-Abbar 4mln - dostarcza 3mln

================================

Fabryki wojskowe: 4

Lotniska wojskowe:
3

Bazy wojsk lądowych:
6

================================

Przychód na turę:
SEP: 50mln --> 51.555mln (tura 1-3) --> 53,466mln (tura 4-6) --> 51,428mln (tura 7-9) --> 52,768 (tura 10-12) --> 53,904 (tura 13-15)
Ogólny: 48,689mln (85%)
Turystyczny: 5,215mln (15%)

Fabryki i przedsiębiorstwa: 33mln --> 45.74mln --> 49.07mln --> 53.12mln --> 54.12 --> 52.82mln

Razem: ~106.72mln


================================

Utrzymanie sprzętu: 13.84mln

================================

Poziom socjalu:
minimalny 17%, wystarczający 23%, maksymalny 35%

================================

Inwestycje:

================================
Last edited by Anubis on Wed Jan 20, 2021 12:29 am, edited 24 times in total.

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 474
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Takistan

Post by Anubis » Sun May 10, 2020 2:20 pm

Licencje i kopie, sprzęt produkowany w Abbarstanie:

Licencje i kopie:

Lekkie Pojazdy:
-Tur

Transporter kołowy:
-BTR-80
-BTR-94

Artyleria rakietowa:
-Fajr-3

ATGM:
-9M113M Konkurs-M
-BGM-71F TOW-2B


Projekty Abbarstanu:

Post Reply