Molatia

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Molatia

Post by SaSTrooP » Thu Feb 09, 2012 10:07 pm

Społeczna Demokracja Molatii - mały kraj duży problem
Problemem Czarnego Lądu wskazywanym przez wielu współczesnych historyków jest zbyt wyraźny podział plemienny oraz mała skłonność do integracji. Zjawisko to nie ominęło murzyńskiego państwa stworzonego w Międzymorzu - Afrenii. W początkowych latach nie istniało w ogóle takie plemię jak "molatia". W dialektach afreńskich oznacza to "brzegowi". Molatianie wykształcili się po setkach lat zamieszkiwania wybrzeża Afrenii. Podział spowodowane były nie tylko czynnikami ekonomicznymi (molatianie byli biedniejsi, ponieważ większość towarów rybnych pozyskiwano ze spływającej z Takistanu Unganike), ale kulturowych: kultura życia na pustyni oraz bagnach różniła się istotnie.
Wykształceni więc ostatecznie w XVI wieku molatianie podjęli się wielu prób uzyskania niepodległości: w roku 1616, 1628, 1688, 1690. Wszystkie jednak zostały stłumione. Ich wybuch był zbyt spóźniony względem wojen grecko-afreńskich. Molatianie uzyskiwali jednak stopniową autonomię pod poszczególnymi królami afreńskimi. Gdy w 1899 roku w zjednoczonym jeszcze kraju powstał parlament, plemiona afreńskie skutecznie zablokowały dostęp dla molatianów. Skończyło się to wybuchem tzw. powstania rybaków z 1905 roku, prowadzonego przez Jumula Jumumbę. Powstanie upadło po dwóch latach, w ramach represji wyrżnięto tysiące molatianów, kolejne setki przesiedlono za jezioro Czarne, co ostatecznie ustaliło podział na "brzegowych" i "pustynnych".
Było to głupie. Populacja Molatii wciąż rosła i nawet ciężka bieda nie pozwoliła im zrezygnować z jeszcze jednej próby powstania, tym razem z roku 1961. Powstanie to, prowadzone przez studiującego wcześniej w Kongo Karasamira Ungwebe nareszcie nie zostało spóźnione: Nyerere, zajęty wojną z Zekistanem nie miał innego wyjścia jak zaakceptować fakt dokonany.
Nowy kraj okazał się być finalnie tworem dziwnym: okrzyknięty jako socjalistyczny, z powodu wrogości do wspieranej przez Zachód Afrenii oraz kontaktów handlowych nawiązanych z Chinami, w istocie był dyktaturą jednego człowieka, watażki, a jakże, Karasamira Ungwebe! Gospodarczo nowa Molatia była kompletnie niewydajna, dlatego Ungwebe podjął się serii akcji mających polepszyć położenie państwa: w pierwszej kolejności, w 1966 roku przestał uznawać specjalne prawa dla greków w Malaros, zapewnione jeszcze układami pokojowymi w 1683 roku. Zmienił nazwę prowincji na Malari, okrzyknął greków winnym katastrofy gospodarczej i właściwie wykorzystał ich do niewolniczej pracy. Podniosło to chociaż w małym stopniu ekonomię Molatii. Wciąż jednak nie był on wystarczający, a kozły ofiarne zaczynały się kończyć. W latach dziewięćdziesiątych Ungwebe nieoficjalnie, choć wcale otwarcie wsparł akcje pirackie prowadzone przez najbiedniejsze warstwy społeczne żyjące przy morzu. Był to strzał w dziesiątkę: gospodarka kraju otrzymała wyraźny zastrzyk, osuszono nawet część bagien w Xibo oraz ustatkowano biegi Unge i Nike.

Karasamir Ungwebe wciąż rządzi. Twardą ręką, ale wciąż utrzymuje względnie wysokie poparcie w społeczeństwie, zdominowanym przez molatianów. Piractwo kwitnie i jest to jedyne pokaźne źródło dochodu w kraju. Czy watażka zdoła utrzymać takie tempo i posunąć kraj do przodu?GOSPODARKA:
System gospodarczy panujący w Molatii można, zależnie od punktu widzenia, nazwać socjalizmem z ludzką twarzą - albo kapitalizmem z ludzką twarzą. Zawsze jednak jest to twarz Karasamira Ungwebe. Większość gospodarki to przedsiębiorstwa państwowe (nawet te mniejsze, wliczające się do SEP), które Ungwebe kontroluje jako szef rządu. Z kolei większość przedsiębiorstw prywatnych należy do Karasamira i jego rodziny - żony, dzieci, braci, bratanków itd.
Gospodarka - poza piractwem - opiera się na rolnictwie i rzemieślnictwie. Jest słabo rozwinięta i zapóźniona, ma to jednak pewną zaletę - ludność przyzwyczajona do prymitywnych warunków łatwiej znosi wojnę, a wszystko co potrzebne można wyprodukować na miejscu.
Pozostaje kwestia piractwa. Zasila ono budżet państwa, czego pilnują żołnierze i fakt, że piraci większość pieniędzy wydają w państwowych placówkach. Jednak naczelnicy plemion zajmujących się piractwem rosną powoli w siłę...
UWAGA: Gospodarki Devrekani, Afrenii i Karzegistanu tracą na Molatiańskim piractwie spore sumy. Od czasu do czasu łupem piratów stają się nawet statki płynące do portów w Altdorfie czy na Maldenach.Społeczna Demokracja Molatii
Ustrój: dyktatura jednego człowieka, który dysponuje własnym wiernym rządem. Brak parlamentu jako takiego.
Baza Rekrutacyjna: 1149 ludzi, 30 ludzi miesięcznie
Populacja: ok. 120 tys., roczny przyrost to ok. 1100 rocznie
Początkowa populacja: ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,3
Bazowa popularność przywódcy: 1,0
Budżet militarny: 2,7 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Szybka głowa
Dochód: 45 mln
SEP ogólny: 34 mln (~87,2%)
SEP turystyczny: 5 mln (~12,8%)
Przedsiębiorstwa państwowe - 6 mln
Demografia: 94% molatianie, 5,5% grecy, 0,5% inni
Religia panująca: animizm, kościół etiopski, brak jednak faktycznej religii panującej
Bazowi partnerzy handlowi: Chiny i Korea Północna
System Władzy: Karasamir Ungwebe rządzi właściwie niepodzielnie. Nie ma czegoś takiego jak partie polityczne, dysponuje on jednak bojówką zwaną Frontem Popularnym (PF), a także siłami tajnej policji, zwalczającej potencjalnych oponentów. Istnieje rząd, obsadzony w większości przez rodzinę, ewentualnie kolegów jeszcze z czasów powstania z '61 roku.
PKB na osobę: bardzo małe, wyższe jedynie u ludzi uprawiajacych piractwo lub mieszkających w Bolabongo
Sugerowana gazeta główna: Ukweli
Sugerowana stacja radiowa: Sauti Ya Mwanga
Sugerowana stacja telewizyjna: Taifa Channel 1
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: brak
Zdolność transportowa: mała (max 2 kompanie poza granicami kraju tylko w państwach ościennych, jeśli GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: bardzo słabe gospodarczo, średnio stabilne polityczne i uznawane powszechnie (poza Afrenią)
Inne: Ungwebe jest jedynym prawodawcą, choć jego ministrowie i rodzina nie zawsze chcieliby widzieć go "na tronie". W zależności od poczynań gracza, dochód z piractwa liczony jest poza SEP ogólnym, i jest losowy w każdej turze. Piractwo jest naturalnie procederem nielegalnym. Tak samo jak zignorowanie umów z Koion Hellenon i traktowanie greków jak ludzi niższej kategorii. Według umowy Afrenia-Koion Hellenon mieszkańcy greccy prowincji Malaros (Malari) powinni uzyskać możliwość bezpaszportowego i bezcłowego przekraczania granic między oboma krajami, na przykład. W tej chwili grecy mają zakaz opuszczania prowincji.


Poziom socjalu:
minimalny 10%, wystarczający 20%, maksymalny 30%

Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Miseili 0/0/5/1, 2 ludzi
Cova 0/0/7/2, 2 ludzi
Xibo 0/0/8/4, 1x1, 4 ludzi
Canto 0/0/14/11, 1x2, B, 5 ludzi
Bolabongo 2/1/24/30, B, L, 10 ludzi
Swosto 0/0/14/12, B, 5 ludzi
Malari 0/1/28/40, B, 2 ludzi

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Tak
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Molatia nie podpisała żadnej konwencji genewskiej lub haskiej


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Molatian Electrotechnical Central Combinate/3 mln/odzyskiwanie surowców wtórnych z elektrośmieci/Canto
Intensive Farming Directorate/3 mln/rolnictwo/Canto 1 mln, Swosto 1 mln, Malari 1 mln
Last edited by SaSTrooP on Tue Aug 28, 2012 10:53 pm, edited 1 time in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 78
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: Molatia

Post by PrzemoC » Sat May 16, 2020 6:24 pm

Społeczna Demokracja Molatii
(Wł.) La Socialdemocrazia della Molatia
Image

HYMN NARODOWY:

TEKST:
Na memória de Molatiã e do Mundo
Pátria bela dos que ousaram lutar
O Molatia, o teu nome é liberdade
O Sol de Junho para sempre brilhará

De Molatiã nossa terra gloriosa
Pedra a pedra construindo um novo dia
Milhões de braços, uma só força
Oh pátria amada, vamos vencer

Povo unido do Bolabongo ao Misleili,
Colhe os frutos do combate pela paz
Cresce o sonho ondulando na bandeira
E vai lavrando na certeza do amanhã

Flores brotando do chão do teu suor
Pelos montes, pelos rios, pelo mar
Nós juramos por ti, oh Molatiã
Nenhum tirano nos irá escravizar
TŁUMACZENIE:
Cześć pamięci Molatii, niechaj słyszy świat,
Pieśń ku chwale tych, którzy chwycili za broń broń
O Molatio, Wolność jest Twe imię
Póki słońce nam świeci, nie zginiesz!

O Molatio, nasz wspaniały kraju
Kamień po kamieniu budujemy lepszy świat,
Tysiące ramion we wspólnym wysiłku
Ukochana Ojczyzno, rośnij nam!

Zjednoczone plemiona, od Bolabongo po Misleli
Zbierają owoce wolności, podlane krwią
Rosnące w świetle słońca i cieniu naszej flagi
Owoce tej ziemi mają smak nadziei

Ziemia podlana potem rodzi kwiaty
Od gór, przez rzeki, aż po morza brzeg
O Molatio, przysięgamy Ci, Twe dzieci
Żadna tyrania znów nas nie zniewoli
JĘZYKI URZĘDOWE:
- Molatiański Język Włoski
Większość plemion posługuje się lokalnymi językami, często nieznacznie różniącymi się od siebie między regionami. Mimo to, dialekty te są na tyle podobne, że zalicza się je do grupy języków molatiańskich, choć cześć badaczy nie oddziela molatiańskiej mowy od grupy języków afrykańskich. Na przestrzeni ostatnich dekad, zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich i stolicy coraz bardziej popularny staje się język włoski, który razem ze śródziemnomorskimi wpływami zaczyna docierać w najdalsze zakątki kraju. Głównym językiem w kraju jest tzw. Molatiański Język Włoski, będący połączeniem lokalnej mowy oraz słów i gramatyki z włoskiego, którym włada praktycznie każdy młody Mulat. Lingwistów fascynuje to zjawisko a mowa Molatiańczyków pozwala na bieżąco analizować proces mieszania się dwóch lub więcej zupełnie odmiennych języków, który zachodzi także np. na Karaibach.

DUMA NARODOWA: 1,3
POPULARNOŚĆ PRZYWÓDCY: 1,6
STABILNOŚĆ PAŃSTWA: 55%


PRZYWILEJ: Utajniono.

POZYTYWNE CECHY PAŃSTWA (6):
- świetnie rozwinięte służby wewnętrzne (3)
- rozbudowane rezerwy strategiczne (1)
- otwarty korpus oficerski (1)
- solidaryzm społeczny (1)

NEGATYWNE CECHY PAŃSTWA (6):
- zmniejszona szansa na odkrycie zasobów naturalnych (2)
- zorganizowana przestępczość (1)
- istnienie handlu narkotykami (1)
- wadliwa kodyfikacja prawa (1)
- istnienie handlu ludźmi (1)

STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA (21 +2ptk.):
Radary Przeciwlotnicze - 3
Radary morskie - 6
Podstawowa obrona przeciwlotnicza - 0
Zabezpieczenie medyczne - 2
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia - 8
Centra dowodzenia i łączności - 3
Electronic Warfare - 0
Służby pomocnicze - 1

POZIOM SOCJALU:
- minimalny 16%
- wystarczający 26%
- maksymalny 36%

PROWINCJE:
Miseili 0/0/5/1, 2 ludzi
Cova 0/0/7/2, 2 ludzi
Xibo 0/0/8/4, 1x1, 4 ludzi
Canto 0/0/14/11, 1x2, B, 5 ludzi
Bolabongo 2/1/24/30, B, L, 10 ludzi
Swosto 0/0/14/12, B, 5 ludzi
Malari 0/1/28/40, B, 2 ludzi

PRZYNALEŻNOŚĆ TRAKTATOWA:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Tak
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Tak
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Tak
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Molatia nie podpisała żadnej konwencji genewskiej lub haskiej

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Molatian Electrotechnical Central Combinate/3 mln/odzyskiwanie surowców wtórnych z elektrośmieci/Canto
Intensive Farming Directorate/3 mln/rolnictwo/Canto 1 mln, Swosto 1 mln, Malari 1 mln
Capital Pipe Hammering Plant/1 mln/produkcja rur stalowych/Bolabongo 1,02 mln
(Capital Pipe Hammering Plant posiada ograniczone możliwości produkcji uzbrojenia.)
Molatian Traditional Open-air Museum/0,99 mln/turystyka/Swosto 0,99 mln (było 1,8 mln)

SEP BEZ FABRYK: 46,931 mln
- ogólny 43,598 mln
- turystyczny 3,333 mln
Last edited by PrzemoC on Mon Feb 01, 2021 6:44 pm, edited 28 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 78
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: Molatia

Post by PrzemoC » Sat May 16, 2020 7:08 pm

Republikańskie Siły Zbrojne
Forze Armate Repubblicane

Image

SPOSÓB REKRUTACJI:
- Pobór powszechny 6-miesięczny (EXP -5, MOR +2)
- Pula rekrutacyjna 1,5%
- Zakwalifikowanych do służby 3300 ludzi

DOKTRYNY LĄDOWE:
SHOCK AND AWE (EXP +8) [1,4]
- Zaawansowane systemy zarządzania wsparciem
- Nacisk na żołnierza (EXP +8)
- Niezachwiane natarcie (EXP +6, MOR +6)
- Masters of our enemies (EXP +5, MOR +5)
OBRONA W GŁĘBII (MOR +6) [1,3]
- Etos gieroja (MOR +9)
- Pola minowe (EXP +2, MOR +3)
- Głębia obrony (EXP +3, MOR +5)
Łączny bonus EXP +27 / MOR +36
Modyfikatory bojowe i rozkazów:
- Rozkaz "OKOPANIE" +3%
- Rozkaz „Minowanie” +10%
- Rozkaz „Atak frontalny” +15%
- Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%
- Wszystkie rozkazy artylerii +10%
- Szansa na załamanie przy ataku -20%
- [WSZYSTKO] Obrona +0,05
- saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej
Pozostałe modyfikatory:
- maksymalny poziom wszystkich broni ciężkich w kompaniach i bateriach +4
- można przyłączać czołgi do kompanii zmot/zmech za cenę utraty 30% szybkości
- losowa redukcja strat sił własnych od 0 do 10%
- modyfikator zaopatrzenia: +40%
- koszt wszystkich formacji +10%
- koszt utrzymania -10%
- koszt rozpoznania -7 mln
- zdolność ekspedycyjna +1
Charakterystyka sił zbrojnych
Siły Zbrojne Społecznej Republiki Molatii są tworem stosunkowo młodym. Podobnie jak sama Molatia liczą nieco ponad pół wieku i nie zdążyły zbudować własnej tradycji wojskowej. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad znacząco odsunęły się od komunistycznych wzorców i przyjęły część włoskich tradycji wojskowych, podobnie jak kraj otworzył się na śródziemnomorskie wpływy. Republikańskie Siły Zbrojne można podzielić na doborowe oddziały zmotoryzowane, wzorujące się na włoskich Bersaglieri oraz pozostałe oddziały rezerwy będące pozostałością chińskich wpływów z pierwszych lat istnienia państwa.

Bersaglieri używają włoskiego kamuflażu COMSUBIN.
Kamuflażem pozostałych członków sił zbrojnych jest Mimetico Deserto.

170. Batalion Czarnych Bersalierów to formacja w pełni zawodowa: w skład kompanii Bersaglieri wchodzą zawodowi oficerowie, podoficerowi i szeregowi których uzupełniają żołnierze służby nadterminowej oraz szczególnie dobrze rokujący żołnierze rezerwy w trakcie szkolenia (noszą oni specjalny stopień "Aspirante" będący odpowiednikiem szeregowego wśród Czarnych Bersalierów). Batalion wyróżnia się nie tylko zawodowym wyszkoleniem i lepszym sprzętem, ale w przeciwieństwie do reszty sił zbrojnych jest w stanie operować na terenie całego kraju, pozostając w gotowości przez 24 godziny na dobę. Bersalierzy, w przeciwieństwie do pozostałych członków sił zbrojnych mają oznaczenia i nazwiska wyszywane na złoto. Podobnie jak pierwowzór, maszerują krokiem 130 kroków na minutę. Częścią munduru galowego są kogucie, czarne pióra.

HYMN BERSAGLIERI NEGRO:

Podstawowym transporterem jest Type 92 (9-11)
Produkowana jest też zmodernizowana wersja, Type 92M, wyposażony w pancerz SLAT (10-11)
Bronią Bersaglieri jest QBZ03 kalibru 5,56x45mm (5-9)
Bronią wsparcia jest Type 56 kalibru 7,62x39 (7-12) +2
Podstawową bronią przeciwpancerną jest Carl Gustav M3 (2-3,5)
Skuteczność broni Bersaglieri: 6-10,5 (+2)


200. Batalion Rezerwowy to jednostka, w której każdy żołnierz Republiki rozpoczyna szkolenie. Rekruci odbywający obowiązkowe, 6-miesięczne szkolenie przydzielani są jednej z trzech kompanii szkoleniowych lub dwóch plutonów wsparcia. Ci, którzy wykażą się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i chęcią, mogą liczyć na dalszą karierę w wojsku. Oznaczenia i nazwiska personelu rezerwy wyszywane są srebrną nicią na czarnym tle. Tradycje batalionu są inspirowane tradycjami sardyńskiej Brygady Sassari, obecnie także o charakterze piechoty zmechanizowanej.

Podstawowym transporterem jest Type 63 (6-8)
Produkowana jest też zmodernizowana wersja, Type 63M, wyposażony w pancerz SLAT oraz wieżę z działkiem 25mm i KM (8-9).
Bronią rezerwistów, jak i oddziałów wsparcia jest pistolet maszynowy M4 Spectre kalibru 9x19mm (3-5) +2
Bronia wsparcia rezerwy jest M1918 BAR (6-10) +3
Bronią przeciwpancerną jest Tubo di Robbeho (1-2,5)
Skuteczność broni rezerwy: 4,5-7,5 (+5)

HYMN SIŁ ZBROJNYCH:

Raggruppamento di Risposta Rapida
Grupa Szybkiego Reagowania w formie 170° Batalionu Bersalierów ze wsparciem poszczególnych baterii i plutonów jest podstawową grupą zadaniowa Molatii. Stworzona do szybkiego przemieszczania się, jest w stanie niezwłocznie reagować na zagrozenia i prowadzić działania zarówno na terenie ojczyzny, jak i państw ościennych. Wyszkolenie i wyposażenie oddziałów wchodzących w jej skład pozwalają członkom RRR sprostać wyzwaniom, jakie stawia zwalczania zarówno zagrożeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Personel Łącznie: 1019 (bojowy: 539 Obsługa broni i załogi: 480)
170° Battaglione Bersaglieri Negro
170° Batalion Czarnych Bersalierów
Stacjonuje w: Canto
Dowódca: Maggiore Hamidi Imani (28, Szybka Głowa, Miejski Szczur)
Dodatkowo w strukturach batalionu: 1x Wz-2000
Personel Łącznie: 858 (bojowy: 468 Obsługa broni i załogi: 390)

171° Compagnia Bersaglieri Negro
171° Kompania Czarnych Bersalierów - Zmot, SF
Image
Motto: Vis, animus, impetus
Image
Dowódca: Primo Tenete Kellan Jamilla (32, Szybka Głowa, Lis pustyni)
Personel Łącznie: 272 (bojowy: 156 Obsługa broni i załogi: 116)
EXP: 87 MOR: 96
Skuteczność: 7-10,67 (+2), (2,92-8,08), (0,92-2,28)
Sprzęt: 4xFiat 6614G, 5xQuan Wei 2, 4xFiros 25, 4xType 78, 6x9M113M Konkurs-M, 20xType 92

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
5/5 Quan Wei 2 (70,00%)
4/4 Fiat 6614G
4/4 Firos 25 (0,92-1,76)
2/2 9M113M Konkurs-M (0,36-1,44)

1 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

2 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

3 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

4 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)
172° Compagnia Bersaglieri Negro
172° Kompania Czarnych Bersalierów - Zmot, SF
Image
Motto: Nulli secundus
Image
Dowódca: Primo Tenete Ujarak Babatunde (67, Doktryna Ofensywna, Bojowa Bandana)
Personel Łącznie: 272 (bojowy: 156 Obsługa broni i załogi: 116)
EXP: 87 MOR: 96
Skuteczność: 7-10,67 (+2), (2,92-8,08), (0,92-2,28)
Sprzęt: 4xFiat 6614G, 5xQuan Wei 2, 4xFiros 25, 4xType 78, 6x9M113M Konkurs-M, 20xType 92

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
5/5 Quan Wei 2 (70,00%)
4/4 Fiat 6614G
4/4 Firos 25 (0,92-1,76)
2/2 9M113M Konkurs-M (0,36-1,44)

1 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

2 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

3 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

4 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)
173° Compagnia Bersaglieri Negro
171° Kompania Czarnych Bersalierów - Zmot, SF
Image
Motto: Velox ad impetum
Image
Dowódca: Primo Tenete Taavetti Sacagewea (9, Szybka Głowa, Ranger)
Personel Łącznie: 272 (bojowy: 156 Obsługa broni i załogi: 116)
EXP: 87 MOR: 96
Skuteczność: 7-10,67 (+2), (2,92-8,08), (0,92-2,28)
Sprzęt: 4xFiat 6614G, 5xQuan Wei 2, 4xFiros 25, 4xType 78, 6x9M113M Konkurs-M, 20xType 92

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
5/5 Quan Wei 2 (70,00%)
4/4 Fiat 6614G
4/4 Firos 25 (0,92-1,76)
2/2 9M113M Konkurs-M (0,36-1,44)

1 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

2 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

3 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

4 Pluton: 7-10,67 (+2), (2,18-4,22)
39/39 ludzi
5/5 Type 92 (9-11)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)
301° Plotone dei Sapperi
301° Pluton Saperów
Image
Motto: Altum surgentibus
Dowódca: Secundo Tenete Zacharias Dabria
Personel Łącznie: 52 (bojowy: 36 Obsługa broni i załogi: 16)
EXP: 77 MOR: 86
Skuteczność: 6-8 (+2), (0), (0,06-0,24)
Sprzęt: 6xType 92, 2xDozer '80, 2xType 55

Struktura plutonu:
36/36 ludzi
2/2 Dozer '80
2/2 Type 55 (0,06-0,24)
6/6 Type 63 (6-8)
401° Plotone di Ricognizione
401° Pluton Rozpoznania
Image
Motto: Semper Fugaces
Dowódca: Secundo Tenete Fabrizio Fabiola
Personel Łącznie: 51 (bojowy: 35 Obsługa broni i załogi: 16)
EXP: 77 MOR: 86
Skuteczność: 7-9 (+2), (0,32-1,18), (0), 70%
Sprzęt: 2xVN-3, 3xCS VP-3, 2xHong Jian 8A
Dodatkowo w strukturach plutonu: 1x Z-11 (Lekki śmigłowiec zwiadowczy/spotter) Unik 72%

Struktura plutonu:
35/35 ludzi
2/2 Hong Jian 8A (0,32-1,18)
2/2 VN-3 (11-13)
3/3 CS VP-3 (7-9)
501° Batteria di Artiglieria Terrestre
501° Bateria Artylerii Lądowej
Image
Motto: Extra prospectum
Dowódca: Secundo Tenete Hahn Fagahen
Personel Łącznie: 100 (Obsługa broni i załogi: 100)
EXP: 77 MOR: 86
Skuteczność: 1,6-3,1
Sprzęt: 10xType 66

601° Batteria di Artiglieria Antiaerea
601° Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
Image
Motto: Caelum nostrum sumus
Dowódca: Secundo Tenete Daewon Hai-Dacia
Personel Łącznie: 12 (Obsługa broni i załogi: 12)
EXP: 77 MOR: 86
Skuteczność: 154 %
Sprzęt: 3xSkyguard Aspide (154 %)
Raggruppamento di Autodifesa
Grupa Samoobrony to rezerwowa formacja, w skład której wchodzą wszystkie rezerwowe jednostki armii Molatii. Ich zadaniem jest stanąć w obronie kraju i na wezwanie stawić czoła zagrozeniom z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wyposażenie grupy zadaniowej pozwala zarówno prowadzić konwencjonalną walkę zbrojną, jak i brać udział w zwalczaniu zamieszek wspierając jednostki zawodowe i służby wewnętrzne. Każdy zołnierz rezerwy jest przygotowany do służby w tej formacji w każdej chwili.
Personel Łącznie: 990 (bojowy: 558 Obsługa broni i załogi: 402)
200° Battaglione di Riserva
200° Batalion Rezerwowy
Stacjonuje w: Bolabongo
Dowódca: Maggiore Saburo Padriag'Page (63, Szybka Głowa, Miejsku Szczur)
Dodatkowo w strukturach batalionu: 1x Wz-2000
Personel Łącznie: 877 (bojowy: 458 Obsługa broni i załogi: 419)

201° Compagnia di Riserva
201° Rezerwowa Kompania Zmechanizowana
Image
Motto: Ictu impetuque primus
Image
Dowódca: Primo Tenete Paco Gaetano (61, Doktryna defensywna, Ranger)
Personel Łącznie: 284 (bojowy: 160 Obsługa broni i załogi: 124)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 5,67-8 (+5), (1,96-6,56), (0,64-1,76)
Sprzęt: 3xType 63, 20xType 63M, 1xQuan Wei 2, 4xType 66, 4xType 78, 6x Hong Jian 8A

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
1/1 Quan Wei 2 (70,00%)
3/3 Type 63
4/4 Type 66 (0,64-1,24)
2/2 Hong Jian 8A (0,32-1,18)

1 Pluton: 5,67-8 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63M (8-9)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

2 Pluton: 5,67-8 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63M (8-9)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

3 Pluton: 5,67-8 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63M (8-9)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

4 Pluton: 5,67-8 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63M (8-9)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)
202° Compagnia di Riserva
202° Rezerwowa Kompania Zmechanizowana
Image
Motto: Victoria Nobis Vita
Image
Dowódca: Primo Tenete Jacinto Cachina (93, Inżynier, Lis pustnyni)
Personel Łącznie: 284 (bojowy: 160 Obsługa broni i załogi: 124)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 5-7,67 (+5), (1,96-6,56), (0,64-1,76)
Sprzęt: 23xType 63, 1xQuan Wei 2, 4xType 66, 4xType 78, 6x Hong Jian 8A

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
1/1 Quan Wei 2 (70,00%)
3/3 Type 63
4/4 Type 66 (0,64-1,24)
2/2 Hong Jian 8A (0,32-1,18)

1 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

2 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

3 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

4 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)
203° Compagnia di Riserva
203° Rezerwowa Kompania Zmechanizowana
Image
Motto: Nulla via impervia
Image
Dowódca: Primo Tenete Maartie Rab-Rabvie (95, Czarodziej logistyczny, Miejski szczur)
Personel Łącznie: 284 (bojowy: 160 Obsługa broni i załogi: 124)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 5-7,67 (+5), (1,96-6,56), (0,64-1,76)
Sprzęt: 23xType 63, 1xQuan Wei 2, 4xType 66, 4xType 78, 6x Hong Jian 8A

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
1/1 Quan Wei 2 (70,00%)
3/3 Type 63
4/4 Type 66 (0,64-1,24)
2/2 Hong Jian 8A (0,32-1,18)

1 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

2 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

3 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)

4 Pluton: 5-7,67 (+5), (1,16-3,23)
40/40 ludzi
5/5 Type 63 (6-8)
1/1 Type 78 (0,00-0,13)
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)
302° Plotone dei Sapperi di Riserva
302° Rezerwowy Pluton Saperów
Image
Motto: Lapis Ipsum
Dowódca: Secundo Tenete Gabor Rekade
Personel Łącznie: 66 (bojowy: 40 Obsługa broni i załogi: 26)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 4,5-6,5 (+2), (0), (0,06-0,24)
Sprzęt: 6xType 63, 2xDozer '80, 2xType 55

Struktura plutonu:
40/40 ludzi
2/2 Dozer '80
2/2 Type 55 (0,06-0,24)
6/6 Type 63 (6-8)
402° Plotone di Ricognizione di Riserva
402° Rezerwowy Pluton Rozpoznawczy
Image
Motto: Ex obumbratio
Dowódca: Secundo Tenete Obasi Lahahana
Personel Łącznie: 59 (bojowy: 38 Obsługa broni i załogi: 21)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 7,34-9,34 (+2), (0,16-0,59), (0)
Sprzęt: 2xVN-3, 7xIveco LMV, 1xHong Jian 8A
Dodatkowo w strukturach plutonu: 1x Z-11 (Lekki śmigłowiec zwiadowczy/spotter) Unik 72%

Struktura plutonu:
38/38 ludzi
1/1 Hong Jian 8A (0,16-0,59)
2/2 VN-3 (11-13)
7/7 Iveco LMV (8-10)
Unità indipendenti
(Jednostki niezależne bez przydziału do grup zadaniowych)
Personel Łącznie: 245 (bojowy: 160 Obsługa broni i załogi: 85)
701° Batteria di Artiglieria Costiera
701° Bateria Artylerii Nadbrzeżnej - Bateria ASM
Image
Stacjonuje w: Canto
Motto: Fluctus morsu
Dowódca: Secundo Tenete Ihiro Ib-Kakwegbe
Personel Łącznie: 15 (Obsługa broni i załogi: 15)
EXP: 50 MOR: 50
Skuteczność: 140-190, 180
Sprzęt: 3xOtomat Mk2 (140-190, 180)


602° Batteria di Artiglieria Antiaerea
602° Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
Image
Stacjonuje w: Bolabongo
Motto: Spina de nubibus
Dowódca: Secundo Tenete Abiola Babatunde
Personel Łącznie: 36 (Obsługa broni i załogi: 36)
EXP: 77 MOR: 86
Skuteczność: 66 %
Sprzęt: 6x S-25 Berkut (66 %)

211° Compagnia di Carabinieri Neri
211° Kompania Karabinierów (Lekka rezerwa)
Image
Stacjonuje w: Bolabongo
Dowódca: Primo Tenete Feechi Amare (83, Inżynier, Bojowa Bandana)
Personel Łącznie: 194 (bojowy: 160 Obsługa broni i załogi: 34)
EXP: 69 MOR: 78
Skuteczność: 5,5-9,5 (+2), (2,08-6,32), (0)
Sprzęt: Type 56 AK, Type 56 RPD, Type 56 RPG
6x 9M113M Konkurs-M

Struktura kompanii:
Sekcja HQ:
10/10 ludzi
2/2 9M113M Konkurs-M (0,36-1,44)

1 Pluton: 5,5-9,5 (+2), (1,18-2,72), (0)
40/40 ludzi
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

2 Pluton: 5,5-9,5 (+2), (1,18-2,72), (0)
40/40 ludzi
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

3 Pluton: 5,5-9,5 (+2), (1,18-2,72), (0)
40/40 ludzi
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)

4 Pluton: 5,5-9,5 (+2), (1,18-2,72), (0)
40/40 ludzi
1/1 9M113M Konkurs-M (0,18-0,72)
Baza populacyjna 3300 ludzi.

W wojskach lądowych republiki służy łącznie 2256 żołnierzy, w tym 1257 w linii oraz 986 pełniących inne funkcje (przy założeniu, że kompanie i plutony rezerwy są w pełni obsadzone).

W siłach powietrznych służy 18 pilotów.

W marynarce wojennej służy 47 marynarzy.

Łącznie poległo 5 żołnierzy.
Zakwalifikowanych do służby pozostaje 974 obywateli.

Sprzęt w linii:
12x Firos 25
22x Type 66
24x Type 78
24x 9M113M Konkurs-M
21x Hong Jian 8A
18x Qian-Wei 2
55x Type 63
20x Type 63M
66x Type 92
13x Fiat 6614G
3x CS VP-3
7x IVECO LMV
4x VN-3
4x Dozer '80
4x Type 55
3x Skyguard Aspide
3x Otomat Mk2
2x Wz-2000
8x Z-11, 6x Hong Jian 8E, 6x Medusa
2x Su-7, 4x 250kg
Sprzęt w magazynach:
2x Firos 25
4x Type 66
2x Hong Jian 8A
40x Type 63
7x Type 63M
6x Type 92
12x Type 92M
10x Fiat 6614G
1x 9M113M Konkurs-M
4x CS VP-3
4x IVECO LMV
2x VN-3
2x Z-11, 2x Hong Jian 8E, 2x Medusa
Miesięczny koszt utrzymania: 4,99 mln
Zniżka: 41% (31% + 10% z doktryn)
Koszt po zniżce: 2,82 mln

Dowódcy rezerwowi sił lądowych:
Primo Tenete Zanne Kweame (25 Dowódca czołgów, Bojowa Bandana)

Republikańska Marynarka Wojenna
Marina Repubblicana
Okręt Szkoleniowy "Karasamir" João Coutinho class
Rozmieszczenie: Novigrad
Dowódca: Capitano Bunme Hakizimana (94, Bicz na rekiny)
Załoga: 93 (47 Molatian oraz 46 Czarnorusinów i Zagoryjczyków)
Na okręcie odbywa się szkolenie przyszłej kadry molataiańskiej marynarki wojennej.
Okręt pływa pod banderą Ludowych Republik Czarnoruskich
Dowódcy rezerwowi marynarki wojennej:
- Brak
Republikańskie Siły Powietrzne
Aeronautica Repubblicana

W siłach lotniczych służy 18 pilotów (2 w skrzydle szkoleniowym, 12 CAS i 4 w plutonach rozpoznania).
1° Ala Schermagliatore Leggera
Dowódca: Tenete Mufa Bromina
Skład: 6x Z-11 (Lekki śmigłowiec, Unik 72%)
Wariant CAS:
* Hong Jiang 8E (Bonus CAS: 1,4 Unik: -13%)
* Medusa (Bonus CAS: 0,45 Unik: -14%)
Skuteczność CAS: 1,85 od sztuki, CAS skrzydła: 11,1 Unik: 45%
Chiave di Formazione "Ukugwinya"
(Klucz szkoleniowy "Jaskółka")
Dowódca: Capitano Maglevi Olabisi (69, Wybitny Taktyk)
Skład: 2x Su-7 (Baz. Ląd 118%, Skut. 1-4, Unik 40%, Przeżywalność 65/35)

Wariant rozpoznawczy: Bez uzbrojenia, statystyki jak wyżej.
Wariant CAS:
* 250kg (Bonus CAS +0,07, Unik -11%)
* 250kg (Bonus CAS +0,07, Unik -11%)
Skuteczność: CAS: 0,17 od sztuki, CAS skrzydła: 0,34 Dogfight: 1-4, Unik: 18%
Obecnie stacjonuje w Czarnogorsku.

Dowódcy rezerwowi sił powietrznych:
- Brak.
Broń produkowana w Molatii (licencje):
1) Moździerz 120mm MOL-AT 120A (wersja eksportowa MOL-AT 120E) (0,03-0,12) 5 osób
2) Transporter gąsienicowy Type 63 (6-8), 2/10 ludzi
3) Transporter gąsienicowy Type 63M (8-9), 2/10 ludzi
4) Transporter kołowy Type 92M (10-11), 3/9 ludzi
5) Tubo di Robbeho (Licencyjna Super Bazooka, 1-2,5)
Last edited by PrzemoC on Wed Feb 10, 2021 6:09 pm, edited 51 times in total.

PrzemoC
Gracz
Posts: 78
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: Molatia

Post by PrzemoC » Sat May 16, 2020 11:31 pm

2021 wrote:I KWARTAŁ:
Zmiany w turze 0:
1) SEP 39 mln ---> 40,77 mln
- ogólny 34 mln (87%) ---> ogólny 35,020 mln (86%)
- turystyczny 5 mln (13%) ---> 5,750 mln (13%)

2) Stabilność państwa -5%
- 30% ---> 25%

3) Nowe przedsiębiorstwa:
Capital Pipe Hammering Plant/1 mln/produkcja rur stalowych/Bolabongo 1 mln
(Capital Pipe Hammering Plant posiada ograniczone możliwości produkcji uzbrojenia.)
Molatian Traditional Open-air Museum/1,8 mln/turystyka/Swosto 1,8 mln
Zmiany w turze 1:
1) Duma narodowa +0,1
- 1,3 ---> 1,4

2) Stabilność państwa -5%
- 25% ---> 20%
Zmiany w turze 2:
1) Duma narodowa +0,1
- 1,4 ---> 1,5

1) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,0 ---> 1,1

3) Stabilność państwa +5%
- 20% ---> 25%

4) Zakończono prace nad doktryną "Nacisk na żołnierza"
- EXP +8
- Koszt utrzymania sprzętu -10%
Zmiany w turze 3:
1) Duma narodowa +0,1
- 1,5 ---> 1,6

2) Stabilność państwa +5%
- 25% ---> 30%

3) SEP BEZ FABRYK: 40,77 ---> 44,736 mln
- ogólny 35,020 mln ---> 38,767 (86%)
- turystyczny 5,750 ---> 5,969 mln (14%)
II KWARTAŁ:
Zmiany w turze 4:
1) Próg wydatków socjalnych +2 punkty procentowe
- minimalny 10% ---> 12%
- wystarczający 20% ---> 22%
- maksymalny 30% ---> 32%

2) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,1 ---> 1,2

3) Stabilność państwa -5%
- 30% ---> 25%
Zmiany w turze 5:
1) Próg wydatków socjalnych +1 punkty procentowe
- minimalny 12% ---> 13%
- wystarczający 22% ---> 23%
- maksymalny 32% ---> 33%

2) Zakończono prace nad doktryną "NIEZACHWIANE NATARCIE"
- EXP +6
- MOR +6
- Szansa na załamanie przy ataku -20%
- Rozkaz „Atak frontalny” +15%
- Wszystkie rozkazy artylerii +10%

3) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,2 ---> 1,3

4) Stabilność państwa +5%
- 25% ---> 30%
Zmiany w turze 6:
1) Zakończono prace nad doktryną "POLA MINOWE"
- EXP +2
- MOR +3
- Rozkaz „Minowanie” +10%
- saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej

2) Ratyfikowano następujące traktaty:
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay

3) Poparcie przywódcy +0,2
- 1,3 ---> 1,5

4) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,5 ---> 1,6

5) Stabilność państwa +10%
- 30% ---> 40%

6) Stabilność państwa -10%
- 40% ---> 30% (a, pies to jebał)

7) SEP zwykły:
38,767 ---> 40,473

8) SEP turystyczny:
5,969 ---> 3,283

7)Przedsiębiorstwa:
Capital Pipe Hammering Plant +20 000 ---> 1,02 mln
Molatian Traditional Open-air Museum -45% ---> 0,99 mln
III KWARTAŁ:
Zmiany w turze 7:
1) Zakończono prace nad doktryną "GŁĘBIA OBRONY"
- EXP +3
- MOR +5
- Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%

2) Opłacono rozbudowę zaplecza medycznego
- Zaplecze medyczne 0 ---> 1 ptk

3) Pozyskano nowe licencje:
- Type 63 Tracked APC
- Type 63M Tracked APC
- Type 92M Wheeled APC

4) Poparcie +0,1
- Popularność przywódcy 1,6 ---> 1,7
Zmiany w turze 8:
1) Poparcie przywódcy -0,1
- 1,7 ---> 1,6

2) Duma narodowa -0,1
- 1,6 ---> 1,5

3) Stabilność państwa +15%
- 30% ---> 45%

4) Duma narodowa +0,2
- 1,5 ---> 1,7
Zmiany w turze 9:
1) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,6 ---> 1,7

2) Stabilność państwa +5%
- 45% ---> 50%

3) Poziom socjalu +2P%
- 13/23/33% ---> 15/25/35%

4) Zmiany SEP 43,756 mln ---> 44,615 mln
- ogólny 40,473 mln ---> 41,404 mln
- turystyczny 3,283 mln ---> 3,211 mln
IV KWARTAŁ:
Zmiany w turze 10:
1) Stabilność państwa +5%
- 50% ---> 55%
Zmiany w turze 11:
1) Stabilność państwa -5%
- 55% ---> 50%

2) Poparcie przywódcy -0,2
- 1,7 ---> 1,5

3) Duma narodowa -0,1
- 1,7 ---> 1,6
Zmiany w turze 12:
1) Stabilność państwa +5%
- 50% ---> 55%

2) Duma narodowa -0,3
- 1,6 ---> 1,3
2022 wrote: I KWARTAŁ:
Zmiany w turze 13:
1) 44,615 mln ---> 46,931 mln
- ogólny 41,404 ---> ogólny 43,598 mln
- turystyczny 3,211 mln ---> 3,333 mln

2) Zmiany w przedsiębiorstwach:
Capital Pipe Hammering Plant/1 mln/produkcja rur stalowych/Bolabongo
1,02 mln ---> 1,22 mln

3) Opracowano doktrynę:
MASTERS OF OUR ENEMIES
EXP +5, MOR +5

4) Zmiana w stabilności:
- Stabilność -5%
- Stabilność +5%

2) Poparcie przywódcy +0,1
- 1,5 ---> 1,6

Post Reply