Afrenia

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 88
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Afrenia

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:05 pm

AFRENIA - WOLA ŻYCIA


Nie ma drugiego kraju z taką wolą przeżycia jak Republika Afrenii. Historia ten nacji pokazuje, jak kraj uciskany i znienawidzony przez sąsiadów może okazać się zabójczy.
Afreńczycy to nacja pochodząca z Afryki i prawdopodobnie najdłużej maszerujący naród pochodzący z tamtego kontynentu. Prawdopodobnie uciskani przez egipskich muzułmanów wymaszerowali z północnego Sudanu w kierunku Azji. Po wielu latach podróży, dotarli w okolice Morza Zielonego i tutaj w okolicach 1520 roku się osiedlili. Nie wiadomo kto prowadził Afreńczyków, jednak do dziś są oni dumni ze swojego pochodzenia - a w szczególności z dokonań militarnych.
Powstrzymana inwazja muzułmanów z 1543 roku udowodniła, że przed Afreńczykami jest coś więcej niż śmierć i zagłada w którąkolwiek stronę się udadzą. Gdy zagrożenie zostało powstrzymane, a żyzny region Ursany pozostał w ich rękach, należało spojrzeć w stronę południa, gdzie rozwijał się wtedy Koion Hellenon, kraj zbudowany przez następców greckich osadników na północ od Azji Mniejszej.
Stosunki między oboma krajami układały się bardzo źle. Grecy nie byli ani trochę tolerancyjni, poza tym w ich kraju przeważał konserwatyzm, podczas gdy w Afrenii władza była tylko połowiczna; lokalni watażkowie rządzili się na własnym terytorium. Mimo to Afrenia zdołała powstrzymać 2 inwazje greków w latach 1611-1613 i 1680-1683. Straty osobowe jednak zmusiły populację Afrenii do utworzenia silnej administracji państwowej. Zadania tego podjął się słynny afreński podróżnik wykształcony w Altdorfie Jalatas Jahtwal. Założył on miasto Kinsela, które dziś jest stolicą Afrenii i drugim (Po Zagrabadzie) miastem w regionie z 150 tysięczną populacją. Zjednoczył watażków, utworzył armię i obsadził granice. W 1713 roku Afrenia uzyskała status królestwa, królem naturalnie został Jalatas Jahtwal. Nie na długo, gdyż zmarł w 1719 roku lokując jeszcze w ostatnich dniach życia Lorengau.
Następną bezdzietnego Jahtwala został Mirom Malaudi. Nie był on tak fenomenalnym przywódcą jak jego następca, ale utrzymał jedność Afrenii i nawiązał stosunki dyplomatyczne z Koion Hellenon, który uznał istnienie rządu w Kinseli, a także podpisał pakt o nieagresji, którego przestrzegają obie strony: do czasów dzisiejszych nie wybuchła wojna z grekami.
Demony przeszłości powróciły dopiero za prezydentury (ostatni król zrzekł się władzy w 1899 roku i tworząc urząd prezydenta, ale nie parlamentu) Jammala Nyerere. W 1961 roku bez wypowiedzenia wojny wojska zekistańskie Saddama Bahdara uderzyły na jałowe, północne, pustynne ziemie i na Ursanę. Więzy krwi poszczególnych klanów okazały się potężne w obliczu zagrożenia islamskiego: przeciwnik został zatrzymany na północy, a żaden watażka nie wypowiedział posłuszeństwa prezydentowi. Odłączyła się niestety Molatia, jednak były to już powody narodowe. W ponad półrocznych zażartych walkach w Ursanie zginęło ponad 2 tysiące Afreńczyków i 3 tysiące Zeków. Mimo wszystko Afrenia raz jeszcze obroniła swoją niepodległość i nie dała sobie wyrwać nawet metra ziemi.
Krótka wojna z Abarstanem w 1989 roku również została szybko przerwana na wskutek niepokojów wewnętrznych w kraju agresora, a pokój zawarty między Kinselą a Zagrabadem gwarantował wzajemną nietykalność granic. Niestety, chwilę potem władzę w Abarstanie przejęli Takibowie i Al-Queida, niszcząc zaczątki współpracy zwaśnionych nacji.
Jammal Nyerere zmarł w 2001 roku, mianując na następce swoją córkę, Alanę Nyerere.

Czy nowa pani prezydent ochroni swój kraj? Czy utrzyma przyjacielskie stosunki z Koion Hellenon? Czy odpłaci muzułmanom za wyrządzone krzywdy? Finalnie, jaką wewnętrzną politykę poprowadzi?


GOSPODARKA:
Kolejny średniak, gospodarka bez jakichś istotnych cech szczególnych. Problemem jest bezrobocie, powszechne zwłaszcza na przedmieściach dwóch wielkich miast. Ponieważ rąk do pracy jest dużo, płace są niskie. Wielu Afreńczyków widzi bogactwo za południową granicą i myśli o emigracji.
Turystyka jest dość istotna, jednak kilka miesięcy wojny Afrenia jest w stanie wytrzymać, nawet bez przygotowania.
SOCJAL:
Edukacja jest rozwinięta nad podziw dobrze (jak na rozwijający się kraj oczywiście). Służba zdrowia już gorzej, generalnie robi więcej dobrego niż złego ale Afreński państwowy szpital nie jest wymarzonym miejscem większości chorych ludzi. Państwowego systemu emerytalnego brak, ale istnieją regulacje dotyczące prywatnego. Policja działa umiarkowanie, istnieje za to specjalny wydział do walki z gangami, o dziwo skuteczny. Poziom socjalu:
minimalny 17%, wystarczający 27%, maksymalny 37%.
UWAGA - polepszanie systemu wymaga dodatkowych wydatków poza socjalemRepublika Afrenii
Ustrój: dyktatura prezydencka, izolacjonizm (gdy poparcie przywódcy jest mniejsze niż 1,2 wypowiedzenie wojny zmniejsza dumę narodową o 0,4)
Ale, istnieje wariant B: Rządy Nyerere nie odpowiadają najbiedniejszej (i najliczniejszej) części populacji. Popularność zdobywa lewicowy działacz społeczny, Thulani "Obi" Ihejirika. Ksywka nie jest bez znaczenia, zaczął on bowiem rozdawać meble i ubrania, nieraz ukradzione ze sklepów w bogatszych dzielnicach. Wrogowie nazywają go złośliwie "Kwasi Error". Pod wpływem masowych protestów zszokowana Nyerere ustępuje jednak i Ihejirika zostaje nowym prezydentem.
Wariant C: Alana Nyerere traci władzę na rzecz nowo powstałej narodowej partii czerpiącej garściami z osiągnięć rewolucji w RPA. Partia przejęła nawet nazwę UwS (Umkhoto we Sizwe - Włocznia Narodu). UwS utrzymuje przede wszystkim retorykę opartą o afrykański tradycjonalizm i nacisk na kulturę, która nie powinna być wypaczana niekonieczną europejską postępowością (ale nie są oni zamknięci na europejski postęp jak np. salafici!). Głównym wrogiem jest oczywiście Zekistan, którego UwS podejrzewa o kolejną próbę zniszczenia Afrenii za parę lat. Partii przewodzi nowy prezydent, Bator Ollnyte. Z perspektywy gracza najlepiej jest opierać działalność tej partii albo na ruchach nazistowskich albo na partii Likud z Izraela.
Baza Rekrutacyjna: 1372 ludzi, 37 ludzi na miesiąc
Populacja: ok. 280 tys., roczny przyrost to ok. 3100 rocznie
Bazowa duma narodowa: 1,4
Bazowa popularność przywódcy: 1,2
Budżet militarny: 3,1 miliarda (w wariancie C 0,3mld extra)
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Miejski szczur
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 55 mln; 65% SEP ogólny, 35% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 3 mln.
Razem 58 mln.
Demografia: 98% afrenowie, 1,5% molatianie, 0,5% inni.
Religia panująca: Brak, wolność wyznania, acz dominuje animizm.
Bazowi partnerzy handlowi: Republika Południowej Afryki
System władzy: parlament nie istnieje, władzę niepodzielną sprawuje prezydent, w wariancie A poparcie armii jest najsilniejsze, w wariancie B niskie, w wariancie C wysokie, ale niższe niż w A
PKB na osobę: relatywnie niskie, problemem są slumsy na obrzeżach miast, rustyka żyje znacznie lepiej
Sugerowana gazeta główna: Die swart Leu
Sugerowana stacja radiowa: Nasionale Radio
Sugerowana stacja telewizyjna: Program Een
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: National Armed Forces of Afrenia (NAFA), National Air Force of Afrenia (NAFA)
Zdolność transportowa: słaba (2 kompanie poza granciami kraju tylko w państwach ościennych chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Inne: Nie należy traktować Afrenii jako słabe kraju rodem z Afryki. To jest dobrze zorganizowana społeczność o nowoczesnym systemie socjalnym. Fakt, nie jest może to najbogatsza ludność, ale odbiera dobrą edukację, nie mnoży jak króliki (po prostu rolnictwo i zaczyna ewoluować w przemysł a także usługi, a to oznacza nadmierną urbanizację).
Występuje całkowite równouprawnienie.
Prowincja Ursana usiada jest czarnoziemami, co daje Afrenii jedno z żyźniejszych terytoriów na mapie.
[/u]

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
'4Home'/3 mln/Małe AGD/Kinsela

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Nie
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Tak
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Brak


Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Simbala 0/10/5, B, 1 człowiek
Mawimbela 0/8/6, B, 2 ludzi
Ursana 0/12/8, 2 ludzi
Kinsela 1/17/14, B, L, 10 ludzi
Kingala 0/12/26, 8 ludzi
Lorengau 2/23/25, B, L, 10 ludzi
Krtagar 0/18/16, 1x3, 1x2, B, 4 ludzi

Primus Pilus
Gracz
Posts: 27
Joined: Wed Aug 07, 2019 2:04 pm

Re: Afrenia

Post by Primus Pilus » Tue Jun 02, 2020 10:05 pm

Radary Przeciwlotnicze: 6
Radary morskie: 1
Podstawowa obrona przeciwlotnicza: 3
Zabezpieczenie medyczne: 4
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 4
Centra dowodzenia i łączności: 4
Electronic Warfare: 3
Służby pomocniczne: 2

---------------------

Wysoka kultura pracy
Słabe związki zawodowe
Świetne służby wewnętrzne

Handel narkotykami
Handel ludźmi
Populistyczna opozycja
Grupy przestępcze
Katastrofy naturalne

Primus Pilus
Gracz
Posts: 27
Joined: Wed Aug 07, 2019 2:04 pm

Re: Afrenia

Post by Primus Pilus » Tue Jun 02, 2020 10:12 pm

Siła ludzka: 5280

Jednoroczny pobór powszechny

Użyta siła: 1269

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: Afrenia

Post by KacBR29 » Wed Dec 16, 2020 3:48 pm

Afrenian Army

Kamuflaż: M90K i M90
Image
Image
Hymn: https://www.youtube.com/watch?v=aE_7aearfkg

Doktryny:
-Wojna ludowa: MOR +15, formacje nieregularne obrona +0,1, dowódcy nieregularnych używają traitów, broń piechoty, w którą uzbrajane są formacje nieregularne tanieje (poza udzieloną zniżką) o dalsze 30%
-Hit & Run: EXP +3, MOR + 5, Rozkaz „Zasadzka” +15%
-Głębokie operacje: EXP +3 MOR +7 koszt wszystkich formacji (poza wyspecjalizowanymi) – 20%, losowa podwyżka strat od 0 do 20%
-Rozpoznanie Bojem: MOR +5, Rozkaz „Rozpoznanie bojem” +10%, kompanie pancerne mogą korzystać ze wsparcia lotnictwa, plutony rozpoznania mogą zawierać czołgi

Dostępna Siła Ludzka: 4800Siły lądowe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batalion Pancerny „Lew"
Rozmieszczenie: Kingala
Dowódca: Le'vek Kurhsa 93 Doktryna defensywna, Miejski Szczur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kompania Pancerna „Kły Słonia”

Dowódca: Da’kuan Alston 7 Niszczyciel fortec, Lis pustyni
Exp: 56
Mor: 79
Liczba: 43 ludzi
Wyposażenie: 10x IKV91 x2 Gepard1A1
Skuteczność: 11-13 PLOT 101%
Rozmieszczenie: Kinsela
Liczba plutonów: 3
HQ+3
Sekcja HQ
1x IKV91
2x Gepard1A1 101%
I Pluton
3x IKV91
II Pluton
3x IKV91
III Pluton
3x IKV91

2. Kompania Pancerna „Płomień pustyni”

Dowódca: Jamie Fox 10 Doktryna defensywna, Bojowa Bandana
Exp: 56
Mor: 79
Liczba: 43 ludzi
Wyposażenie: 10x IKV 91 1x GepardA1
Skuteczność: 11-13 PLOT 101%
Liczba plutonów: 3
Rozmieszczenie: Kingala
HQ+3
Sekcja HQ
1x IKV91
1x Gepard1A1 101%
I Pluton
3x IKV91
II Pluton
3x IKV91
III Pluton
3x IKV91

3. Kompania Pancerna „Żelazne Lwy”
Dowodca: Derek Webb 33 Komandos, Ranger
Exp:56
Mor:79
Liczba: 43 ludzi
Wyposażenie: 10x IKV 91 1x Geoard1A1
Skuteczność: 11-13 PLOT 101%
Liczba plutonów: 3
Rozmieszczenie: Kinsela
HQ+3
Sekcja HQ
1x IKV91
1x Gepard1A1 101%
I Pluotn
3x IKV91
II Pluton
3x IKV91
III Pluton
3x IKV91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batalion Zmotoryzowany
Rozmieszczenie: Mawimbela
Dowódca: Olivier Mbansa 28 Czarodziej logistyczny, Miejski Szczur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kompania zmotoryzowana „Rogi Bawoła”
Dowódca: Zakari Gray 21 Specjalista zimowy, Ranger
Exp:56
Mor:79
Liczba: 118 (68 załogi)
Rozmieszczenie: Simbala
Wyposażenie piechoty: AK-5, MG-42, Ppanc Carl Gustav
Skuteczność: 6,80-12,13 (PPanc 2-3,5 +0,6-2,2)(Arta 0,50-1,36)
PLOT: 108%
Liczba plutonów: 4
-Sekcja HQ
10 ludzi
1x BTR-94 10-14
1x Swingifire 0,15-0,55
1x Roland 108%
2x L-52 Archer 0,50-1,36
2x ETM Aladin unik 70% skut b.d
-I Pluton
3x BTR-94 (30 ludzi)
1x Swingifire
-II Pluton
3x BTR-94 (30 ludzi)
1x Swingifire
-III Pluton
4x Condor (48 ludzi)
1x Swingifire
Pluton Czołgów:
2x IKV91 10-13

2. Kompania zmotoryzowana „Protektorzy Ojczyzny”

Dowódca: John Coffee 24 Inżynier, Świętokrzyski
Exp:56
Mor:79
Liczba: 136 (74 załogi)
Rozmieszczenie: Krtagar
Wyposażenie piechoty: AK-5, MG-42, Ppanc Carl Gustav
Skuteczność: 6,80-12,13 (PPanc 2-3,5 +0,6-2,2)(Arta 0,50-1,36)
PLOT: 108%
Liczba plutonów: 4
-Sekcja HQ
10 ludzi
1x BTR-94 10-14
1x Swingifire 0,15-0,55
1x Roland 108%
2x L-52 Archer 0,50-1,36
2x ETM Aladin unik 70% skut b.d
-I Pluton
3x BTR-94 (30 ludzi)
1x Swingifire
-II Pluton
4x Condor (48 ludzi) 8-11
1x Swingifire
-III Pluton
4x Condor (48ludzi)
1x Swingifire
-Pluton Czołgów:
2x IKV91 10-13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batalion Obrony Terytorialnej
Rozmieszczenie: Lorengau
Dowódca: Je'm Stolbsna 23 Niszczyciel fortec, Miejski Szczur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Kompania nieregularna

Dowódca: Terry Crews 84 Doktryna ofensywna, Góral
Exp:41
Mor:64
Liczba: 200 ludzi
Wyposażenie piechoty: PM Carl Gustav M/45 +2 do zabudowań, Kg M/40 +3 do zabudowań, PPanc RPG-76 Komar
Skuteczność:(3,5-6,50)(+2+3) (1,2-2+0,64)PPanc
Liczba plutonów:5
20 Pojazdów Cywilnych (Ciężarówki, Autobusy, Dostawczaki zmobilizowane na potrzeby wojny)
Rozmieszczenie: Lorengau
Pluton I 40 ludzi 4x PVP 0-0,64
Pluton II 40 ludzi
Pluton III 40 ludzi
Pluton IV 40 ludzi
Plutov V 40 ludzi
2. Kompania nieregularna
Dowódca: Brak
Exp:41
Mor:64
Liczba:?
Wyposażenie piechoty: PM Carl Gustav M/45 +2 do zabudowań, Kg M/40 +3 do zabudowań
Skuteczność:(3,5-6,50)(+2+3) 0-0,64 PPanc
Liczba plutonów:4
Rozmieszczenie: Ursana
Pluton I ? ludzi 4x PVP 0-0,64
Pluton II 0 ludzi
Pluton III 0 ludzi
Pluton IV 0 ludzi

3. Kompania nieregularna

Dowódca: Chuck Borris 85 Czarodziej logistyczny, Miejski Szczur
Exp:41
Mor:64
Liczba:200
Wyposażenie piechoty: PM Carl Gustav M/45 +2 do zabudowań, Kg M/40 +3 do zabudowań
Skuteczność:(3,5-6,50)(+2+3) 0-0,64 PPanc
Liczba plutonów:5
Rozmieszczenie: Lorengau
Pluton I 40 ludzi 4x PVP 0-0,64
Pluton II 40 ludzi
Pluton III 40 ludzi
Pluton IV 40 ludzi
Pluton V 40 ludzi
4.Kompania nieregularna
Dowódca: Omar Montgomery 26 Doktryna defensywna, Miejski Szczur
Exp:41
Mor:64
Liczba:200 ludzi
Wyposażenie piechoty: PM Carl Gustav M/45 +2 do zabudowań, Kg M/40 +3 do zabudowań, PPanc RPG-76 Komar
Skuteczność:(3,5-6,50)(+2+3) (1,2-2+0,64)PPanc
Liczba plutonów:4
Rozmieszczenie: Kinsela
Pluton I 40 ludzi 4x PVP 0-0,64
Pluton II 40 ludzi
Pluton III 40 ludzi
Pluton V 40 ludzi
Kompania górska/lekka „Tarcza Ursany” (Lek Górska)
Dowódca: Morgan Freeman 9 Specjalista zimowy, Miejski Szczur
Exp:69
Mor:92
Liczba:140 ludzi
Wyposażenie piechoty: AK-5, MG-42, Ppanc Carl Gustav ( 5-8,83)
Skuteczność: 6,33-11 (Ppanc 2-4,14)
Liczba plutonów: 4
Rozmieszczenie: Ursana
Sekcja HQ
2xDingo (5 ludzi)
2x EMT Aladin (UAV) 70% skut b.d
4x PVP 0-0,64
Pluton I
5 xDingo
30 ludzi
Pluton II
5 xDingo
30 ludzi
Pluton III
5 xDingo
30 ludzi
Pluton IV
5 xDingo
30 ludzi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednostki Samodzielne
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pluton inżynieryjno-saperski
Dowódca: Zebulee Harper
Exp:56
Mor:79
Liczba: 30 ludzi
Wyposażenie: 3xDozer 80, 3xDingo
Skuteczność: 3 – 6,5 (+4)
Rozmieszczenie: Ursana

1. Pluton rozpoznania

Dowódca: Kwayin Belmi
Exp:56
Mor:79
Liczba: 15 ludzi
Wyposażenie: 5x Fennek,
3x EMT Aladin (UAV) 70% skut b.d
Skuteczność: 3 – 6,5 (+4) (2-3,5)
Rozmieszczenie: Mawimbela

2. Pluton rozpoznania
Dowódca: Brak
Exp:56
Mor:79
Liczba: 0 ludzi
Wyposażenie: 0x Dingo,
3x EMT Aladin (UAV) 70% skut b.d
Skuteczność: 6-10
Rozmieszczenie: Lorengau

1. Pluton Garnizonowy
Dowódca: Biffy Shakur
Exp:56
Mor:79
Liczba: 45 ludzi
Wyposażenie: Carl Gustav m/45, Kg m/40
Skuteczność: (1-3, 6-10) 7-13
Wyposażenie artyleryjskie: 4xPVPJ
Skuteczność: (0-0.16) 0-0.64
Rozmieszczenie: Krtagar

1. Bateria artylerii przeciwlotniczej
Dowódca: Andre Morris
Exp:56
Mor:79
Liczba: 2x Gepard 1A1 3x RDS-58(19 ludzi)
Skuteczność: 101%, 81%
Rozmieszczenie: Kinsela

2. Bateria artylerii przeciwlotniczej
Dowódca: Latreele Green
Exp:56
Mor:79
Liczba: 2x Gepard 1A1, 3x RDS-58 (19 ludzi)
Skuteczność: 101%, 81%
Rozmieszczenie: Kingala

3. Bateria artylerii przeciwlotniczej
Dowódca: Martin Lawrence
Exp:56
Mor:79
Liczba: 2x Roland 3x RDS-58 (19ludzi)
Skuteczność: 108%, 81%
Rozmieszczenie: Lorengau

1.Bateria artylerii

Dowódca: Sakeem Neal
Exp:56
Mor:79
Liczba: 4x Panzerhabitz 2000 (20 ludzi)
Skuteczność: (0.32-0.77) 1.28-3.08
Rozmieszczenie: Mawimbela

2. Bateria artylerii
Dowódca: Wendall Bass
Exp:56
Mor:79
Liczba: 4x Panzerhabitz 2000 (20 ludzi)
Skuteczność: (0.32-0.77) 1.28-3.08
Rozmieszczenie: Simbala

3. Bateria Artylerii

Dowódca: Brak
Exp:56
Mor:79
Liczba: 4x FH-77 (0 ludzi)
Skuteczność: (0.13-0.4) 0.52-1.6
Rozmieszczenie: Ursana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afrenian Air Force
4. Eskadra Transportowa:
Dowódca: Jai Fidai 2 pilotów
MOR:50 EXP: 50
Stacjonuje: Kinsela
1x AN-12 Pojemność 6 unik 45%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Afrenian Navy Okręt podwodny klasy Gotland
Dowódca: Jalal Haynes 32 Wilk Morski
Exp:50
Mor:50
Liczba: 32 ludzi
Skuteczność: 30
Rozmieszczenie: Krtagar

Zgrupowanie Obrony Wybrzeża
Dowódca: Ornell Carr 7 Bicz na rekiny
Exp:50
Mor:50
Liczba: 15 ludzi
Wyposażenie: 3 x Combat Boat
Skuteczność: 8
Rozmieszczenie: Krtgar

Zgrupowanie Obrony Wód Wewnętrznych
Dowódca: Kyrton Barnett 72 Wybitny Taktyk
Exp:50
Mor:50
Liczba: 10 ludzi
Wyposażenie: 2 x Combat Boat
Skuteczność: 8
Rozmieszczenie: Jezioro Czarne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magazyn Sprzętu:
1x T-64BV
1x T-64B1
1x BMP-1P
1x BTR-94
1x Konkurs
1x IKV-91
1x PZH 2000
2x FH-77
1x Gepard 1A1
5x RSD-58
1x Dingo
20x Condor
2x Dozer 2
4x EMT Aladin

Post Reply