When Diplomacy Fails - ONZ

Tutaj toczy się gra główna PBFa.
User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 488
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Anubis » Tue Feb 02, 2021 12:52 am

Przedstawiciel Wielkiej Republiki Abbarstanu:

"Zgadzamy się na wprowadzenie do Ursany międzynarodowej grupy obserwatorów, jednak aby cała inicjatywa miała ręce i nogi, oraz aby obie strony były zadowolone z kompromisu, popieramy wniosek o obserwatorów w Ursanie, pod warunkiem, że prowincja ta zostanie zdemilitaryzowana dla rozładowania napięcia na linii Zagrabad-Kinsela. Skupienie armii Afreńskiej w Ursanie podczas przebywania tam misji ONZ będzie zbędne i kontrowersyjne."

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by SaSTrooP » Tue Feb 02, 2021 11:55 am

Ambasador Republiki Maldenów przy ONZ, Lisbeth Orson:
Republika Maldenów popiera wniosek Republiki Afrenii w przedmiocie wprowadzenia do prowincji Ursana obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W kontekście złożonego wniosku oraz stanowisk, przedstawiamy kilka jednak uwag:
1) Sprzeciwiamy się uczestnictwu Społecznej Demokracji Molatii w misji ONZ - rozumiemy chęć budowy przez ten kraj pozycji międzynarodowej oraz prestiżu, jednakże ze względu na niełatwą wspólną historię oraz trudne ostatnie miesiące na granicy pomiędzy oboma krajami, uczestnictwo Społecznej Demokracji Molatii jedynie utrudni sprawę;
2) Proponujemy i typujemy na członków takiej misji przedstawicieli Republiki Aquilii oraz Depubliki Devrekani jako państw niepowiązanych oraz bezstronnych w kontekście napięć na północy regionu;
3) Wnosimy, by w sytuacji, gdy Ursana zostanie zdemilitaryzowana na potrzeby misji ONZ, analogicznie demilitaryzacji podlegała by prowincja Gamsar położona w Republice Abbarstanu. W przypadku działania sił ONZ w Ursanie utrzymująca się koncentracja w Garmsar mogłaby być źródłem dalszych napięć, a także stanowić zagrożenie dla samych członków misji ONZ;

Jednocześnie Republika Maldenów jednoznacznie i stanowczo potępia działania Abbarstanu w ostatnich dniach, w szczególności podejrzewane wzbudzanie niepokojów w Afrenii, idące w parze z deklaracjami, w których m. in. mowa jest o Ursanie oraz (a już zwłaszcza) Krtagar jako "terytorium Abbarstanu". Abbarstan utracił posiadanie ze wspomnianych terytoriów pod koniec XVI wieku. Powtórzę - pod koniec XVI wieku. Było to ponad czterysta lat temu, co aż nadto pozwala podważać zasadność historycznych żądań wobec tych terenów, zważywszy na ich postępującą, pokojową afrenizację.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Winston_Churchill
Gracz
Posts: 52
Joined: Fri Nov 27, 2020 6:55 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Winston_Churchill » Tue Feb 02, 2021 6:37 pm

Republika Traconii popiera wniosek Republiki Afrenii o wprowadzenie do prowincji Ursana międzynarodowych obserwtorów ONZ

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by SaSTrooP » Sat Feb 13, 2021 9:32 pm

Ambasador Republiki Maldenów przy ONZ, Lisbeth Orson:
Wobec potwierdzonej przed kilkoma godzinami abbarskiej agresji na niezależną i niepodległą Republikę Afrenii, Republika Maldenów wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do NIEZWŁOCZNEGO przystąpienia do rozpoznania wniosku w przedmiocie wprowadzenia do Ursany sił pod egidą ONZ. Sytuacja jest do tego stopnia napięta i dramatyczna, zaś działania Abbarstanu nakierowane na uniemożliwienie wykonania wszelkiej rezolucji ONZ, że jedynie szybkie i zdecydowane działanie może uchronić ludność cywilną oraz nienaruszalność terytorialną Afrenii przed dramatycznymi wydarzeniami.

Jednocześnie - w ramach tej samej rezolucji - Republika Maldenów wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do niezwłocznego:
1) Potępienia działań, zwłaszcza wypowiedzenia wojny, przez Republikę Abbarstanu;
2) Skierowanie żądania do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych wobec Republiki Afrenii przez Abbarstan i wycofania wszelkich sił Abbarstanu, które znajdują się bądź znajdować będą w Republice Afrenii;

Dziękuję.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by KacBR29 » Sun Feb 14, 2021 1:26 pm

Przedstawiciel Afrenii ONZ:
Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, i przedstawiciele krajów członkowskich. Kilkanaście godzin temu, wojska Abbarstanu dokonały agresji na Republike Afrenii. Jest to jawne złamanie wszelkich traktatów i porozumień. Republika Afrenii domaga się od Abbarstanu po pierwsze zaprzestania agresji zbrojnej, a po drugie, wycofania jego sił z naszego terytorium. Abbarstan zasłania się fałszywymi informacjami, jakoby nasze siły zbrojne, użyły przemocy wobec ludności cywilnej. Nasze siły zbrojne nie podjęły nigdy takiej akcji, jedyną akcją podjętą, była akcja wymierzona w terrorystów, wspieranych przez Abbarstan, co warte podkreślenia, całość działa się po za gęsto zamieszkiwanymi terenami. Chce podkreślić również, że to nie pierwsza agresja Abbarstanu, na nasz kraj, w naszej historii. Zaznaczam, że mamy powody sądzić, że jeżeli agresja sił Abbarskich nie zostanie powstrzymana. Wielu cywilom może grozić śmierć, ponieważ Abbarstan, otwarcie stosuje retorykę, podobną do znanej już z historii, nazistowskiej pewnego państwa. Nie muszę chyba przypominać państwu, jakie konsekwencje miało to dla podbitej ludności.
Dlatego w pełni, popieramy stanowisko Republiki Maldenów. Dodatkowo Afrenia, wnosi o nałożenie Embarga na dostawy broni i ogólnego na Republike Abbarstanu, do czasu spełnienia warunków przez Abbarstan.

PrzemoC
Gracz
Posts: 78
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by PrzemoC » Mon Feb 15, 2021 1:07 pm

Przedstawiciel Molatii:
W związku z niedawnym odrzuceniem propozycji ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Molatią przez rząd Afrenii, Molatia sprzeciwia się afreńskiemu wnioskowi o potępienie Wielkiego Abbarstanu oraz nałożenia na ten kraj embargo w jakiejkolwiek postaci. Jednocześnie, popieramy apel o zaprzestanie walki i wycofanie się sił najeźdźców z terytorium afreńskiego i ponownie proponujemy prowadzenie misji obserwacyjnej ONZ w Ursanie przez Molatię.

Jednocześnie, stanowczo sprzeciwiamy się afreńskiej hipokryzji. Rząd Alany Nyerere od lat prowadzi politykę unikania rozmów. Podkreślamy, że nawet mimo wstępnego porozumienia na linii Bolabongo - Kinsela strona afreńska nie zgodziła się na wzajemne otwarcie ambasad. Kraj, który bezmyślnie i notorycznie odrzuca wszelki dialog nie może udawać zaskoczonego gdy oponent siega po inne środki rozwiazania sporu.

W związku z powyższym, wnioskujemy za uznanie Afrenii współwinnej wybuchu konfliktu i wnioskujemy o potępienie jej w zwiazku z prowadzoną polityką zagraniczną. Pragniemy odniesć się do naszego poprzedniego wniosku o uznanie Afrenii winnej popełnienia zbrodni przeciwko pokojowi. Być może, gdyby nas wtedy posłuchano dzisiejszego konfliktu daloby się uniknać.

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 488
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Anubis » Tue Feb 16, 2021 12:16 pm

Przedstawiciel Wielkiej Republiki Abbarstanu:

"Ostatnie wypowiedzi, zarówno tutaj przed radą ONZ, jak i w oficjalnych mediach poszczególnych państw pokazują jak wielki jest stopień hipokryzji i zakłamania większości z nich.
Zacznijmy od Afrenii, która składa wnioski przeciwko nam, podając za powód próby odzyskania zagarniętych siłą naszych terenów. Jednak jest to abstrakcyjne podejście gdy weźmiemy pod uwagę wypowiedzi i sytuację na lini Afrenia-Molatia, gdzie nadal kwestie ludobójstwa na Molatianach, i inne karygodne działania Afreni po dzień dzisiejszy nie zostały ani napiętnowane ani ukarane. Ponieważ wnioski przeciwko naszemu państwu składa kraj który ma na swoim koncie takie zbrodnie jak ludobójstwo, wnosimy o odrzucenie wszelkich wniosków Afrenii.
Następnie pragnę odnieść się do wypowiedzi przedstawiciela Republiki Maldenów. Tutaj mamy kolejny przykład hipokryzji, bowiem kraj który domaga się potępienia nas za radykalne działania, samemu przerzuca kontyngent sił zbrojnych prosto do obszaru w którym powinno się podobno wypracować porozumienie, a nie zaognienie sporów. Maldeny głośno mówią o agresjach i napadach zbrojnych, jednak ich siły zaangażowane w te spory nie pomagają, zwłaszcza po tym jak Republika Maldenów oficjalnie zagroziła atakami balistycznymi na Republikę Abbarstanu, gdzie przypomnijmy tego typu atak nie zabija tylko żołnierzy ale moc uderzenia dosięgłaby także cywili. W zaistniałej sytuacji zgłaszamy prośbę o odrzucenie również wniosków Republiki Maldenów.
Ostatnią rzeczą wartą poruszenia jest informacja z mediów Karzegistanu, gdzie padła wypowiedź jakoby Abbarstan obiecywał pokojowe załatwienie tematu ziem utraconych, a w rzeczywistości mielibyśmy zamiast tego od razu rzucić się w wir wojny. Otóż pragniemy poinformować, że oferta rozmów nad kompromisem została przekazana stronie Afreńskiej jeszcze przed wypowiedzeniem wojny, jednak nie było z jej strony żadnej woli rozmów, na wstępną ofertę kompromisu nie padła żadna kontroferta, ani nawet głębsza wypowiedź czy inna argumentacja, zamiast tego otrzymaliśmy krótką odmowę rozmów i stwierdzenie, że będzie walka do śmierci. W tym wypadku, jak można prowadzić pokojowy dialog z państwem które dobrowolnie wybiera wojenną pożogę od dyplomacji i rozmów?
Dziękuję za uwagę."

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 926
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by SaSTrooP » Tue Feb 16, 2021 1:47 pm

Ambasador Republiki Maldenów przy ONZ, Lisbeth Orson:
Wszelkie wnioski Republiki Abbarstanu są całkowicie bezpodstawne oraz wskazują na ograniczony stopień wiedzy w przedmiocie prawa międzynarodowego.

Nie ma znaczenia w toku rozpoznawania wniosków przed Radą Bezpieczeństwa ONZ charakterystyka kraju go składającego. Jeżeli bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa podjęto by działania zbrojne choćby czy to przeciwko najbardziej krwiożerczemu reżimowi w dziejach czy też państwu słynącego z działań pokojowych, każdorazowo w perspektywie prawa międzynarodowego oraz kompetencji RB ONZ mówimy o agresji na państwo. Fakt sposobu sprawowania władzy wewnętrznej nie powoduje de lege ustanie stanu niepodległości i niezawisłości podmiotu międzynarodowego. Przedstawiciel Republiki Abbarstanu powinien być tego świadomy i być może należy nareszcie przestać się ośmieszać?

Analogicznie bezzasadne i oderwane są twierdzenia o ludobójstwie prowadzonym na Molatianach. W toku tamtych wydarzeń nie istniała międzynarodowa definicja ludobójstwa, przez co jakkolwiek rozmowy o pewnym moralnym odszkodowaniu są otwarte, tak wykluczone jest uznanie tych wydarzeń za ludobójstwo per se. Na tej samej podstawie między innymi nie dochodzi do ścigania Republiki Federalnej Niemiec za wydarzenia w Namibii, mające zresztą miejsce w tym samym czasie, za to kwestie odszkodowań poruszane są właśnie na polu moralnym.

W zakresie obecności Forward Component Maldenów w Afrenii wskazujemy, iż przebywamy tam na wyraźne zaproszenie i prośbę Republiki Afrenii, jako legalnego właściciela tych terenów. Nie bez powodu w okresie zaognienia nasze siły pozostawały w głębi kraju, a nie bezpośrednio w rejonie Ursany, by właśnie nie generować dodatkowych napięć. Warto mieć także na uwadze, iż natenczas jeszcze wojska Republiki Maldenów nie interweniują w Ursanie, oczekując na zaprzestanie działań. I w tym zakresie argumentacja Abbarstanu jest wprost sprzeczna z zasadami prawa międzynarodowego.

Wreszcie twierdzenia o braku negocjacji unoszą brew. Tym bardziej w ich kontekście nakłaniamy Radę Bezpieczeństwa ONZ - a zwłaszcza przyjazną Abbarstanowi Federację Rosyjską, słynącą z elitarnego korpusu dyplomatycznego - do niezwłocznego potępienia agresora.
W żadnym wypadku uzasadnieniem dla rozpoczęcia konfliktu zbrojnego nie może być fakt nieprowadzenia negocjacji przez państwo trzecie. Negocjacje są uprawnieniem, nie istnieje obowiązek korzystania z tychże. Jeżeli Republika Afrenii nie chciała poddawać statusu Ursany pod dyskusję, w pełni korzystała ze swojego prawa. Co więcej, Abbarstan nigdy nie zgłosił się choćby do MTS czy Rady Bezpieczeństwa o pośrednictwo w prowadzeniu rozmów na temat choćby statusu mniejszości w Ursanie, choć i tak mamy tutaj do czynienia z klasyczną mechaniką tzw. "zielonych ludzików".
Zasadniczo Abbarstan twierdzi, że natarczywy akwizytor ma prawo pobić niedoszłego klienta, gdy ten odmówił zakupu za drogich garnków przez akwizytora oferowanych. Nie istnieją słowa w języku dyplomacji, by ująć dostatecznie dosadnie na wskroś cyniczne wręcz stanowisko agresora.

Rado Bezpieczeństwa, działajmy, nie ma już czasu na mówienie.

Dziękuję.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 194
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Marin » Wed Feb 17, 2021 10:45 pm

RB ONZ zbiera się w trybie przyspieszonym w związku z zaostrzeniem się sytuacji w Ursanie.

Rozważane będą wnioski w następującej kolejności:

1. Wniosek o skierowanie do regionu konfliktu Afreńsko-Abbarskiego sił stabilizacyjnych ONZ (przejście wniosku oznacza demilitaryzację prowincji Ursana oraz Gamsar).
2. Potępienie Republiki Abbarstanu - wniosek Republiki Malden.
3. Żądanie do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych wobec Republiki Afrenii przez Abbarstan i wycofania wszelkich sił Abbarstanu, które znajdują się bądź znajdować będą w Republice Afrenii - wniosek Republiki Malden.
4. Embargo na dostawy broni do Republiki Abbarstanu - wniosek Afrenii
5. Embargo ekonomiczne do Republiki Abbarstanu - wniosek Afrenii
6. Potępienie Afrenii - wniosek Molatii

1. Członkowie stali:
USA: Za
UK: Za
Francja: Za
Rosja: Veto
Chiny: -

Z powodu weta wniosek upada.

2. Członkowie stali:
USA: Za
UK: Za
Francja: Za
Rosja: Wstrzymanie
Chiny: Przeciw

Głosowanie przechodzi na członków niestałych:

Indie: Za
Irlandia: Za
Kenia: Za
Meksyk: Za
Norwegia: Za
ZEA: Wstrzymanie
Brazylia: Sprzeciw
Albania: Wstrzymanie
Madagaskar: Wstrzymanie
Gabon: Sprzeciw

Wyniki: 8 : 4 : 3

Większość głosów jest za potępieniem, aczkolwiek brak większości kwalifikowanej ukatrupia wniosek.

3. Członkowie stali:
USA: Za
UK: Za
Francja: Za
Rosja: Veto
Chiny: -

Z powodu weta wniosek upada.

4. Członkowie stali:
USA: Za
UK: Za
Francja: Za
Rosja: Sprzeciw
Chiny: Sprzeciw

Głosowanie przechodzi na członków niestałych:

Indie: Sprzeciw
Irlandia: Za
Kenia: Sprzeciw
Meksyk: Za
Norwegia: Za
ZEA: Wstrzymanie
Brazylia: Sprzeciw
Albania: Wstrzymanie
Madagaskar: Wstrzymanie
Gabon: Sprzeciw

Wyniki: 6 : 3 : 6 Wniosek upada

5. Członkowie stali:
USA: Za
UK: Za
Francja: Wstrzymanie się
Rosja: Sprzeciw
Chiny: Sprzeciw

Głosowanie przechodzi na członków niestałych:

Indie: Sprzeciw
Irlandia: Za
Kenia: Za
Meksyk: Wstrzymanie się
Norwegia: Za
ZEA: Sprzeciw
Brazylia: Sprzeciw
Albania: Za
Madagaskar: Wstrzymanie
Gabon: Za

Wyniki: 7 : 3 : 5

Brak większości kwalifikowanej ukatrupia wniosek.

6. Członkowie stali:
USA: Sprzeciw
UK: Sprzeciw
Francja: Veto
Rosja: -
Chiny: -

Wniosek nie przechodzi dalej.

Bocian
Posts: 88
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Bocian » Mon Mar 01, 2021 5:22 pm

Alexander ibn Muhammad Bell, ambasador Karzegistanu przy ONZ
Reprezentowany przez prezydenta Hassabiego Karzegistan był i jest adwokatem pokoju w Międzymorzu. Jego korpus dyplomatyczny wielokrotnie apelował o zaprzestanie działań wojennych i rozstrzygnięcie sytuacji w Czarnorusi, obnażał hipokryzję bezpodstawnych żądań materialnych i terytorialnych oraz bezwstydną propagandę, zmieniającą ton po upływie kilku miesięcy; wszystkie te działania okazały się bezskuteczne. Nie było to zaskoczeniem dla nikogo znającego realia tego regionu i mentalność lokalnych liderów - mimo to, nie podejmując próby nie można skarżyć się na brak efektów. Właśnie z tego powodu zdecydowałem się, w imieniu mojego kraju, zabrać dzisiaj głos, by podjąć kolejną próbę zatrzymania destruktywnej i zupełnie bezsensownej machiny wojennej, wjeżdżającej na teren Republiki Afrenii dokładnie w tej chwili.

W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych, doszło do ataku rakietowego na miasto Lorengau, w prowincji o tej samej nazwie. W wyniku uderzenia doszło do znacznych uszkodzeń zabudowy miejskiej, prawie wyłącznie cywilnej; jednostki sił zbrojnych w tym czasie zajęte były walką z siłami lądowymi samozwańczego Abbarstanu dokonującymi inkursji w prowincji Lorengau. Infrastrukturę wojskową prowincji, zgodnie z dostępnymi ogólnie mapami, dzieli od miasta znaczna odległość, co jasno wskazuje na intencję samozwańczego Abbarstanu do uderzenia w cele cywilne, przypuszczalnie w celu załamania morale broniącego. Dowodem ataku są nagrania obrazujące tereny miasta na chwilę po dokonaniu ataku oraz zeznania świadków. Zdobycie dalszych dowodów jest niemożliwe, gdyż miasto Lorengau znajduje się obecnie pod częściową lub całkowitą okupacją Abbarstanu.

Użyte w ataku pociski balistyczne typu Hwasong-5, będące kopią radzieckich pocisków znanych pod ogólną nazwą SCUD, znajdują się na wyposażeniu sił Abbarstanu. Jest to technologia pochodząca z Korei Północnej, z którą Abbarstan utrzymuje stosunki dyplomatyczne i od której nabył ten rodzaj broni. Zgodnie z konsensusem ekspertów, jest to broń prymitywna i nieprecyzyjna, wycofana z użycia w większości krajów ze względu na istnienie nowszych i skuteczniejszych środków. Argumentuję, że niedawne nabycie przez Abbarstan tej przestarzałej broni od niesławnej dyktatury nie miało na celu zwiększenie wartości bojowej swoich sił w starciu z wrogiem; wyłącznym celem jest sianie zniszczenia cywilnej infrastruktury i strachu wśród ludności. Raport Sekretarza Generalnego A/63/176 z 2008 roku w temacie pocisków rakietowych opisuje precyzyjnie stopień zagrożenia, jaki ten rodzaj uzbrojenia stwarza dla życia i mienia.

Jako ambasador, wzywam Radę Bezpieczeństwa ONZ do rozpatrzenia następujących wniosków w jak najpilniejszym terminie:
1. Demilitaryzacja regionu działań wojennych Afrenia-Abbarstan oraz skierowanie tam międzynarodowych sił pokojowych.
2. Wystosowanie przez RB żądania zaprzestania działań wojennych przez Abbarstan oraz wycofania jego sił zbrojnych z terenu Republiki Afrenii.
3. Potępienie Abbarstanu przez społeczność międzynarodową za agresję wobec ludności cywilnej.
4. Wystosowanie przez RB żądania natychmiastowego zniszczenia przez Abbarstan pocisków balistycznych typu Hwasong-5 i Rodong-2.
5. Nałożenie przez państwa członkowskie ONZ sankcji ekonomicznych na Abbarstan ze względu na nieuzasadnioną agresję na państwo trzecie i atak na ludność cywilną.
6. Nałożenie przez państwa członkowskie ONZ embarga na dostawy sprzęt wojskowy do Abbarstanu ze względu na nieuzasadnioną agresję na państwo trzecie i atak na ludność cywilną.

Ponadto, zostanie złożony odrębny wniosek o wszczęcie dochodzenia oraz wystosowanie listu gończego (red notice) przez Interpol w celu aresztowania kanclerza Abbarstanu Izmahira Aziza oraz innych członków rządu tego kraju, w podejrzeniu o międzynarodową działalność terrorystyczną.

Post Reply