Wiatry Czasu - Edycja I

Tutaj toczy się gra główna PBFa
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 936
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Sun Aug 22, 2021 2:48 pm

No to zobaczmy - przypominam, systemu na Wiatry nie ma, toteż rozstrzygane są one w pewnym sensie "na czuja".

ETAP I - LATA 1930-1939:
1930:
Ghandi pozostaje uwięziony przez Brytyjczyków, rebelia antybrytyjska w Indiach nie wybucha (wariant historyczny)

1931:
Japonia pod presją Ligii Narodów ostatecznie NIE przeprowadza inwazji na Mandżurię
Japonia finansuje projapoński zamach stanu w Mandżurii
Zamach stanu powodzi się, cesarz Pu-Yi odzyskuje władzę
Zhang Zhueliang żyje i ucieka do Nankinu, prosząc o pomoc Chiang Kai-Sheka
Chiang ignoruje prośby Zhanga, KMT nie interweniuje w Mandżurii
Mandżukuo powstaje i staje się projapońskie (wariant ostatecznie historyczny)
Japonia na świecie nie jest widziana jako agresor, dostępność sprzętu Japonii +1

1933
Niemcy: wybory wygrywa i władzę w kraju utrzymuje NSDAP (bez zmian)
New Deal w USA (wariant historyczny)

1934
Niemcy: Rozwój gospodarczy postępuje za pomocą weksli MEFO oraz innych mechanik zbliżonych (bez zmian)

1935
Francja oraz Polska: rok 1935: Francja godzi się na polską propozycję antyniemieckiej wojny prewencyjnej (zdarzenie ahistoryczne)
Sprzęt militarny Polski oraz Francji dostępność +1
Polskie wojsko NIE przechodzi tzw. deformy roku 1935
Włochy namawiają strony do podjęcia się dalszych negocjacji
Wielka Brytania namawia Francję do podjęcia negocjacji, niejasne jest czy Londyn zrealizuje zobowiązania sojusznicze
Pomimo napięć w Europie Włochy nie zaprzestają koncentracji sił na Rogu Afryki
III Rzesza składa niejasne propozycje appeasementowe
Francja NIE ODPUSZCZA - WOJNA W EUROPIE
Jesienią rozpoczyna się ograniczona ofensywa francuska oraz polska, Niemcy zostają najechane
Dostępność sprzętu niemieckiego -1
Włochy decydują się nie interweniować w proniemieckiej Austrii
Austria nie przyłącza się do walk po stronie Niemiec i ogłasza neutralność
Wielka Brytania ogłasza neutralność - Francja i Polska walczą same
Belgia w ślad za UK ogłasza neutralność - Francja traci dodatkowe osie natarcia
UK przygotowuje się do rozszerzenia napięć (Belgia w ślad za nią), sprzęt UK oraz Belgii dostępność +1
W tym czasie w ZSRR ma miejsce tzw. Pierwsza Wielka Czystka
ZSRR z tego względu NIE przeprowadza koncentracji na granicy z II RP
Produkcja ZSRR wszakże rośnie, dostępność sprzętu +1
Front Ludowy wygrywa pierwsze wybory w Republice Hiszpanii
Wojna prewencyjna przeciwko III Rzeszy - front wschodni - po zbliżeniu się do linii Odry polska ofensywa utyka, straty są wysokie po obu stronach
Dostępność sprzętu Polski i Niemiec -1
Wojna prewencyjna przeciwko III Rzeszy - front zachodni - francuska ofensywa katastrofalnie załamuje się w rejonie Karlsruhe, 1. Armee gen. Weyganda zostaje zniszczona w 60% w kontrofensywie Wehrmachtu i Freikorpsu
Dostępność sprzętu Francji -1
Niemcy wypychają siły francuskie z Zagłębia Saary - lecz nie prowadzą operacji przeciwko Linii Maginota ze względu na straty sprzętowe
Wojna na ten moment pochłonęła ok. 200 tysięcy zabitych
Włochy po incydencie w Walwal przystępują do działań zbrojnych przeciwko Etiopii
Dostępność sprzętu Włoch +1

1936:
Ofensywa w Etiopii rozwija się prawidłowo
Wielka Brytania stawia Włochom ultimatum, obejmując Etiopię protekcją
Liga Narodów nie potrafi się zwołać od ponad pół roku
Japonia: Incydent 2-2-6 rozstrzygnięty na niekorzyść frakcji Kodo-ha (wariant historyczny)
Włochy ulegają naciskom - zadowalają się zaborem ok. 15% terytoriów Etiopii
Sentyment anty-brytyjski we Włoszech, Mussolini zachowuje władzę pomimo politycznej porażki w Etiopii
Włochy przystępują do modernizacji wewnętrznej
Dostępność sprzętu Włoch -1, Włochy znajdują się teraz w wariancie korzystnym
Francja zwraca się z oficjalną prośbą do Londynu o pomoc w wojnie z III Rzeszą
Wielka Brytania proponuje mediację między walczącymi stronami
ZSRR koncentruje się na granicy z Rzeczpospolitą, przewidując rychły koniec walk i słabość polskiego położenia
Polska i Francja godzą się na mediacje Wielkiej Brytanii
Kwiecień 1936 - zawieszenie broni w Europie
Francja popiera polskie roszczenia terytorialne względem wschodu Niemiec
Polska nie podnosi roszczeń terytorialnych słusznie identyfikując zagrożenie na wschodzie, Polska żąda reparacji oraz status quo ante bellum
Francja popiera polskie stanowisko
Niemcy przyjmują propozycję aliancką, koniec wojny w Europie
Francuska i niemiecka demobilizacja, Francja i Niemcy dostępność +1
Polska koncentracja na wschodzie, uzupełnienie strat, dostępność sprzętu Polski -1
ZSRR korzysta z okazji - WOJNA - ZSRR najeżdża II Rzeczpospolitą w czerwcu 1936 roku łamiąc zawarty w 1932 pakt o nieagresji
Polska prosi Francję o asystę militarną
Parlament Francji - przewagą jednego głosu! - głosuje za niewypowiadaniem wojny ZSRR, ale głosuje za udzieleniem Polsce asysty wojskowej (broń i ochotnicy), Francja zwiększa produkcję, dostępność sprzętu Francji +1
Czechosłowacja ogłasza wstrzymanie dostaw do wszystkich walczący ze względu na ciągłe wojny, Czechosłowacja sprzęt -1
Siły radzieckie umiejętnie przełamują polską obronę graniczną, armia "Podole" (powołana wg. tzw. "Planu W") - zniszczona, siły polskie wycofują się na linię Bugu z ciężkimi stratami, produkcja radziecka dominuje, sprzęt ZSRR +1, sprzęt Polski -1
Francja wysyła pilotów oraz ochotników
III Rzesza liżąca rany po wojnie zezwala (za opłatą) na tranzyt francuskich ochotników i broni, polska armia próbuje odbudowy, polski priorytet, Francja sprzęt -1
Naciski polityczne Polonii w USA pozostają bez echa, USA zachowuje pełną neutralność, do Polski jadą tylko pojedynczy ochotnicy
Lechistan nie mobilizuje zorganizowanej pomocy ochotniczej do walk w Polsce (za mało chętnych)
Republikanie w Kongresie USA minimalnie przegrywają głosowanie nad podniesieniem wydatkowania na siły zbrojne
II Faza radzieckiej ofensywy w Polsce - Tuchaczewski robi to ZNOWU! - radziecki 4. Korpus Czołgów okrążony i zniszczony przez Wołyńską oraz Mazowiecką BK na zachód od Lwowa, załamanie radzieckiej ofensywy
Siły polskie pozostają jednaj w sporej części w rozsypce - trwa pat na wschodzie, Sprzęt ZSRR oraz Polski -1
W tym czasie NSDAP wygrywa wybory, po czym zaraz okazuje się, że te były sfałszowane
Wehrmacht oświadcza, że NSDAP nie jest legalną władzą w kraju
WOJNA DOMOWA w III Rzeszy, przewagę uzyskuje niespodziewanie frakcja socjalistów, finansowana ochoczo przez ZSRR
Plenum Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) głosuje za spriorytyzowaniem przemian w Niemczech ponad wojną z Polską
Incydent z Xi'an - Chiang zostaje porwany przez Zhanga Xualiana i wyperswadowane zostaje mu zniszczenie ruchów komunistycznych (wariant historyczny)
ZSRR proponuje zawieszenie broni
Polska przyjmuje zawieszenie broni, rozpoczynają się negocjacje
ZSRR żąda granicy na Linii Curzona
Po ostrożnym przemyśleniu za i przeciw, Polska odmawia granicy na Linii Curzona
ZSRR ogranicza żądania do Stryja i lasu Wołkowyjskiego
Polska przyjmuje żądania ZSRR - Polska traci ok. 10% terytorium, Stryj i Wołkowyjsk do ZSRR
Polska demobilizacja i odbudowa, dostępność sprzętu Polski +1
Frakcje wojny domowej w Rzeszy: NSDAP, Altpreussen (frakcja junty pruskich oficerów), schleisserzyści, weimaryści oraz socjaliści
Front Ludowy ponownie wygrywa w Hiszpanii
Niebo nad Hiszpanią jest bezchmurne, rozpoczyna się rebelia Franco (wariant historyczny)
Wczesne fazy wojny domowej w Hiszpanii: Alcazar upada, bitwy wokół Sewilli silnie na niekorzyść frankistów

1937:
Polska społeczność uważa wojny z ZSRR oraz Niemcami ogólnie za sukces, sytuacja Sanacji w kraju jest stabilna
Batalion ochotniczy Hanzy Wschodniej walczy w Niemczech po stronie Altpreussen (frakcja Altpreussen minimalnie "zasilona")
Francja popiera weimarystów
Polska nie udziela się w wojnie ze względu na własne problemy
Wielka Brytania nieznacznie popiera schleisserzystów
Włochy skupiają się na eksporcie zagranicznym i rozbudowanie własnego potencjału, nie interweniując w wojnie
Włochy popierają wszakże Franco (wariant historyczny)
USA zakazuje swoim obywatelom wyjazdu do Hiszpanii, wsparcie dla Republikanów osłabione
Wielka Brytania wyraźnie popiera Republikanów, ochotnicy i broń, ale nie interweniuje wprost po ich stronie
Impas w wojnie domowej w Niemczech, kraj podzielony
Dania w kuluarach jest przeciwna próbom odzyskania Szlezwiku
Czechosłowacja nadal niechętnie sprzedaje broń, sprzęt Czechosłowacji -1
Wojna w Hiszpanii bardziej na korzyść Franco, wygrane pod Beldiche i Gualadajarą dzięki włoskiej pomocy, sprzęt Hiszpanii -1
ZSRR głosuje za ograniczoną tylko pomocą dla Republikanów, nie powstają Brygady Międzynarodowe
Incydent na moście Marco Polo - początek WOJNY między Japonią a KMT
Chiang wzywa do utworzenia Zjednoczonego Frontu, wszystkie frakcje chińskie przystają (wariant historyczny)
Ruchy otwierające wojnę w Chinach - Japonia przełamuje granicę na północy
Ruchy otwierające wojnę w Chinach - Szanghaj upada po ciężkich walkach (wariant historyczny)
Pełna mobilizacja japońska, sprzęt Japonii +1
Hiszpania: ruchy republikańskie zaczynają się zabijać między sobą, ostateczna eliminacja soft socjalistów z rządu (wariant historyczny)
Incydent z Panay: Japonia przeprasza, USA nie naciskają na dalsze kroki lecz szykują się do konfrontacji z Japonią (wariant historyczny)

1938:
Polska względnie zreorganizowana po wcześniejszych wojnach, sprzęt Polski +1
ZSRR w bałaganie organizacyjnym po wcześniejszych wojnach, wszystko co można idzie do Niemiec, sprzęt ZSRR -1
Hiszpania: ostatnia rozpaczliwa ofensywa Republikanów przełamuje pozycje frankistowskie, zwrot w wojnie domowej
Niemcy: frakcje socjalistyczne rosną w sile dzięki zmasowanej pomocy ZSRR i radzieckim ochotnikom
W Niemczech walki nasilają się, socjaliści ruszają z silną ofensywą z rejonu Hamburga
Front w Niemczech przełamany - weimarzyści nie istnieją, schleicherzyści i altpreussen cofają się na południe zawierając rozejm
Rozwałka w Niemczech ogranicza niemiecką produkcję, dostawy niemieckie wstrzymane
Czechosłowacja niechętnie wspiera tzw. niemieckie frakcje południowe
Francja wstrzymuje się ze wsparciem po upadku weimarzystów
Austria nadal neutralna
Włochy udzielają ograniczonego wsparcia frakcjom południowym, samemu będąc związanymi w Hiszpanii
Przeładowanie włoskiego przemysłu, sprzęt Włoch -1
Chińska konsolidacja obrony, po serii sukcesów japońskie natarcia etapowo słabną

1939:
Socjalistyczna ofensywa w Niemczech załamana w kwietniu w bitwie pod Leipzig, po obu stronach ginie 200.000,00 żołnierzy
W brawurowym kontrataku samochodów pancernych pod Leipzig ginie Heinz Guderian
ZSRR - po poważnej kłótni na plenum - głosuje za odstąpieniem od bezpośredniej interwencji w Niemczech, co wyłącza możliwość wszczęcia dalszych działań przeciwko Polsce
Socjaliści w Niemczech w odwrocie na północ
Bitwa o Hamburg - frakcja prosowieckie zniszczone w lecie
Po długich negocjacjach schleisserzyści oraz Altpreussen powołują Konserwatywny Front Narodowy, Franz von Papen obwołany Kanclerzem jako opcja zadowalająca wszystkie strony
NSDAP utrzymuje wyizolowane pozycje w Bawarii, sytuacja Niemiec stabilizuje się
Dostawy wszakże nadal wstrzymane
Sowieci uruchamiają tzw. Akcję Polską, masowo wysiedlając Polaków i mordując ich tysiącami w Wołkowyjsku i Stryju
ZSRR nie przeprowadza drugiej tzw. Wielkiej Czystki
Exodus niemieckich socjalistów do Szwecji - Szwecja oddaje ich Niemcom w zamian za intratne inwestycje w powojenne Niemcy
Zniszczenia w Zagłębiu Ruhry - poważne, ale usuwalne
Rola ochotników Hanzy w wojnie doceniona - siła sojusznicza z Niemcami o jeden stopień w górę
Kontrofensywa pod Changshą w Chinach idzie bardzo źle dla Chińczyków - załamanie centralnego frontu
W odpowiedzi na Changshę pełna mobilizacja Zjednoczonego Frontu, wojna w Chinach przybiera na sile
Konieczna dalsza mobilizacja Japonii, sprzęt Japonii -1, Japonia wszakże w wariancie korzystnym
Francja ustabilizowana po walkach w Europie, Francja sprzęt +1
Czechosłowacja powoli wznawia dostawy, kryzys parlamentarny w Pradze pomiędzy pacyfistami a pragmatykami, Czechosłowacja sprzęt +1, Czechosłowacja w wariancie korzystnym
Belgia i Holandia póki co bezpieczne, wariant korzystny
ZSRR przekierowuje resztki sprzętu do Hiszpanii, Front Ludowy wzmocniony
Socjaliści kontratakują, lecz nieznacznie przegrywają, wszakże straty są wysokie po obydwu stronach - wojna domowa w Hiszpanii trwa, dostawy sprzętu sprzed 1936 roku Wstrzymane
W Polsce poparcie dla Sanacji utrzymuje się na rozsądnym poziomie, Polska zaczyna się liczyć bez wrogich Niemiec, Sprzęt Polski +1, Polska w wariancie korzystnym
Francja w wariancie korzystnym
Incydent pod Chałyn-Goł - siły radzieckie nie zdołają zniszczyć japońskiego przyczółka, blamaż ZSRR
Żukow zdymisjonowany
Japoński rząd decyduje się wszakże nie eskalować wydarzeń ze względu na związanie w Chinach (wariant quasi-historyczny)
Wielka Brytania poluźnia ograniczenia imigracyjne Żydów do Izraela, pomniejszy kryzys parlamentarny w Londynie

PODSUMOWANIE:
Fra +1 -1 +1 +1 -1 +1 (Łącznie: +2), Wariant Korzystny
Pol +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Polski sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
ZSRR +1 +1 -1 -1 (Łącznie: bez zmian)
Ger -1 -1 +1 (Łącznie: -1), WST (od 1937), Hanza sojusznictwo +1
UK +1 (Łącznie: 1)
Bel +1 (Łącznie: 1), Wariant Korzystny
Ita +1 -1 -1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny
Cz -1 -1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Czechosłowacki sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
Jap +1 +1 -1(Łącznie: +1), Wariant Korzystny
Esp -1 (Łącznie: -1), WST (od 1936)
Reszta bez zmian, nieopisane tu ew. Warianty Korzystne rozstrzyga GM w razie potrzeby
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 936
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Fri Sep 03, 2021 7:21 pm

ETAP II - LATA 1940-1943:

1940:
Po długich wahaniach wiosną 1940 roku Włochy stawiają ultimatum Albanii
Albania kieruje prośby o wsparcie polityczne do Paryża i Londynu
Paryż i Londyn ignorują rozwój wydarzeń
Król Albanii Zog I odmawia ultimatum
Włochy wypowiadają wojnę Albanii
Śmierć Ataturka w Turcji prowadzi do utrzymania przez ten kraj kierunku izolacjonistycznego (wariant historyczny)
Po trwającej półtorej tygodni walce siły włoskie z łatwością eliminują albański opór
Albania upada
Zjazd WKP(b) rezygnuje z kierowania roszczeń w przedmiocie dopuszczenia radzieckiej żeglugi do niezamarzających portów Finlandii
Ten sam zjazd postanawia, iż pomimo blamażu pod Chałyn-Goł należy nie zwlekać z rozwojem sił pancernych
Wobec tego pada postanowienie o ograniczeniu wsparcia w Hiszpanii i skupieniu się na rekonsolidacji własnych możliwości
Zjazd postanawia, iż wobec załamania centralnego frontu w Chinach ZSRR winno rozważyć zabezpieczenie swoich interesów w Turkiestanie i Sinkiangu
W Niemczech w maju 1940 kapitulują ostatnie siły NSDAP - symboliczny koniec wojny domowej
W Hiszpanii Portugalia odmawia rozszerzenia pomocy nacjonalistom
Włochy zapewniają dodatkowe wsparcie wobec wzrostu wpływów sowieckich
Dalsze ofensywy nacjonalistyczne kończą się jednakże patem - Madryt frankistowski, północ socjalistyczna
Mussolini ogłasza koncepcję Mare Nostrum - niesformalizowane żądania terytorialne wobec Jugosłąwii i Grecji
Wielka Brytania nie komentuje jednoznacznie deklaracji Mare Nostrum
Analogicznie Francja
W Chinach Japonia uzyskuje jednoznaczne przełamanie w rejonie Xi'an - starożytne miasto w rękach Japończyków, rozerwanie sił Zjednoczonego Frontu, częściowa izolacja maoistów w górach
Rząd Japonii podejmuje decyzję o maksymalizacji zwycięstwa w regionie centralnym, rezygnacja z lądowań pomocniczych na południu
Rząd w Tokio kieruje półformalne oświadczenia wobec Holandii, Francji (Indochiny) oraz Wielkiej Brytanii, iż wobec rozwoju wydarzeń w Chinach i wobec obecności sowieckiej Japonia nie jest zainteresowana rozszerzaniem strefy wpływów na południu
USA kieruje wszakże w stronę Japonii żądania zaprzestania walk w Chinach - jest to quasi-historyczny wariant ultimatum Hulla
Senat USA przegłosowuje wsparcie militarne i finansowe dla KMT

1941:
Embargo na ropę dla Japonii przegłosowane przez wszystkie izby USA
Japonia decyduje się o zwolnieniu z zakresem ofensyw w Chinach wobec otrzymania ultimatum
Wiosną Chiny przystępują do kontrofensywy
Ofensywa nie jest skoordynowana między siłami KMT a PLA z północy
Pomimo obiecujących początków i ciężkich strat po obu stronach, ostatecznie Armia Kwantuńska stabilizuje sytuację
Pierwsze powojenne demokratyczne wybory w Niemczech - obserwatorzy potwierdzają niezależność, turnout na poziomie 95%
Bez zaskoczenia - frakcja koalicyjna Altpreussen oraz chadeków wygrywa ze znaczną przewagą, frakcja schleisserzystów w opozycji łagodnej, socjaldemokracji w znacznej
Pierwszym powojennym kanclerzem Niemiec zostaje bohater Wielkiej Wojny, wiekowy generał August von Mackesen (pokonuje on w wyborach wewnętrznych chadeckiego i charyzmatycznego burmistrza Kolonii, Konrada Adenauera)
Von Mackesen - ze sporym sprzeciwem parlamentarnym (stoi za nim głónie Altpreussen) - kieruje zapytanie do umierającego Wilhelma II czy ten powróciłby na tron, ale nie Rzeszy, tylko Niemiec jako państwa bardziej zunitaryzowanego
Wilhelm II wyraża zgodę na powrót na tron - a w przypadku jego śmierci w imieniu syna, Wilhelma Księcia Prus, niezależnie od tego jaka forma monarchii zostanie ustanowiona w Niemczech
Ruch chadecki proponuje podwójne referendum - co do monarchii w Niemczech oraz co do jej formy
Koalicja Altpreussen przystaje na to, refendum ustalono na rok 1942
W Hiszpanii bardzo szybko upadają rozmowy ws. zawieszenia broni
Zaraz po nich następuje kolejna już nacjonalistyczna ofensywa letnia 1941 roku - ta jest jednoznacznie skuteczna na odcinku centralnym, terytoria socjalistyczne rozcięte na dwie części, gen. Mola dociera do granicy z Francją
We Włoszech pojawiają się głosy krytyki wobec niekończącej się wojny w Hiszpanii - Włosi oczekują szybkiego końca konfliktu
Kolejna deliberacja w parlamencie brytyjskim - nadal brak wsparcia dla Hiszpanii
Francja kwalifikuje ruch republikański w Hiszpanii jako sojuszniczy wobec Sowietów, brak wsparcia
W wewnętrznym infightingu wśród sił rebelianckich w Hiszpanii przewagę uzyskuje frakcja faszystowska (Falangistas), która odsuwa na bok frakcję katolicką frankistów i requetes, a co jest wynikiem silnego włoskiego zaangażowania
Rumunia otrzymuje ultimatum od ZSRR, by ta oddała Besarabię (Mołdawię) oraz Naddniestrze
Bukareszt jako członek tzw. Małej Ententy kieruje zapytanie o pomoc do Paryża
Francja - po solidnej awanturze parlamentarnej - opowiada się jednoznacznie po stronie Rumunów
Ceną za to jednakże jest częściowa utrata większości parlamentarnej przez ruch republikański (tu mój błąd, miałem to losować przed i po wojnie z Niemcami, nadrobiłem w zakresie takim by nie tracić spójności i istotnie rządzą republikanie)
Francja składa publiczne deklaracje o poparciu dla Rumunii, w tym gotowości interwencji militarnej, brak jednak jednoznacznego ultimatum do Moskwy
Rumunia decyduje się odmówić radzieckiemu ultimatum w takiej sytuacji
Związek Radziecki uważa francuskie ultimatum za blef i następuje atak - WOJNA
We Francji komórki komunistyczne agitują przeciwko wojnie, awaryjne posiedzenie parlementarne
Mimo wszystko premier Daladier stawia na swoim, pomimo kierownictwa nad blokiem socjalistycznym - Francja wypowiada WOJNĘ ZSRR
Zaraz potem francuski rząd rozwiązuje się, zamieszki w Paryżu i głównych miastach
Maurice Thorez wzywa do przewrotu i zamachu stanu we Francji
Action Francais przygląda się rozwojowi wydarzeń z boku
Po dniach wahania francuski szef sztabu, Maurice Gamelin wyprowadza wojsko na ulicę, by przywrócić porządek
Sporo garnizonów odmawia jednak wyjścia na ulice i pozostaje w bazach
Tzw. Młoda Frakcja (głównie zorganizowana wokół pułkownika de Gaulle) popiera jednoznacznie Gamelina w tym działąniu - kadeci francuscy z Ecole Militaire są po jego stronie
W tym czasie jednak Rumuni walczą twardo - pierwsze radzieckie ataki przez Dniestr kończą się katastrofą RKKA
Polska ogłasza mobilizację mając na uwadze zobowiązania sojusznicze
Japonia zachowuje klin w Chinach Centralnych
We Francji chaos - milicje ludowe nie są w stanie jednak zmobilizować się na południu i wesprzeć Republikanów, Francuskie jednostki zmechanizowane, głównie z wiernej Gamelinowi 1. Armee zmierzają do Paryża
Lewicowe barykady trzymają się! - atak zmechanizowany na Paryż jest odparty, gdzieniegdzie organizują się komuny
Maurice Thorez umiejęną retoryką i zwyciestwem nad Młodą Frakcją konsoliduje władzę w rejonie Paryża, powołując własny, komunistyczny rząd
Premier Daladier schwytany i uwięziony w Bastylii przez rebeliantów
Drugi radziecki szturm przez Dniestr - w przeciągu czterech dni ginie ok. 150 tysięcy Sowietów, ale radzieckie przyczółki wyłamują się do Mołdawii właściwej
Rząd w Pradze oświadcza, że właściwie to roszczenia radzieckie są uzasadnione
Bukareszt prosi formalnie Belgrad oraz Warszawę o pomoc wobec radzieckiej agresji
Belgrad niechętnie przystaje na propozycję, ogłaszając wysłanie oficjalnego korpusu ekspedycyjnego do Rumunii (ale wprost wojny nie wypowiadając), Belgrad obawia się Mare Nostrum
W Polsce kryzys parlamentarny - jednym (1) głosem przeważa opcja, że Polska nie jest gotowa na kolejną wojnę z Sowietami, ale należy udzielić wszelkiej pomocy Rumunom
Londyn wobec rozwoju wydarzeń proponuje Grecji oraz Jugosławii umieszczenie w tych krajach własnego korpusu ekspedycyjnego by zabezpieczyć je przed radziecką agresją - jest to w istocie ruch przeciwko Włochom
Włochy potępiają brytyjską decyzję i wskazują, iż będzie miała ona poważne konsekwencje
Grecja ogłasza jednak neutralność, odmawiając obecności korpusu
Jugosławia akceptuje korpus w Dubrowniku
BEF pod dowództwem Lorda Gort wypływa do Dubrowniku
Pomimo wsparcia jugosłowiańskiego oraz polskiej broni Rumuni opóźniają, ale nie eliminują radzieckich postępów, Bukareszt jest w ryzyku
Król Rumunii Michał I wyjeżdża do Belgradu
Jesienią odbywa się ostateczna ofensywa Falangistas - opór republikański zostaje ostatecznie złamany
Dolores Ibarruri spalona żywcem na środku Madrytu
Rząd Japonii decyduje - wobec radzieckich działań w Europie i amerykańskiej interwencji politycznej w Chinach - na rozważenie wojny przeciwko ZSRR w przypadku sprzyjających okoliczności
Japonia rozpoczyna zaawansowane zbrojenia, Dostępność -1
Do tego momentu: Francja od 1941 sprzedaż Wstrzymana, Wariant Korzystny pozostaje, Dostępność -2
Polska Dostępność -1
Rumunia sprzedaż Wstrzymana od 1941
Jugosławia -1

1942:
Sytuacja w Niemczech ustabilizowana, niemieckie dostawy uruchomione
W Reichstagu upada Hansaakt - dokument zapewniający pożyczki bezwrotne i profity dla sprzedaży sprzętu limitarnego dla Hanzy Wschodniej
Wielka Brytania proponuje militarystom francuskim interwencję we Francji
Z trudem i bólem, lecz Gamelin (pomimo sprzeciwu de Gaulle'a) przystaje na tę propozycję
Drugi (mniejszy) BEF pod dowództwem gen. Auchinlecka wypływa do Francji
Daladier oficjalnie uwolniony od zarzutów przed komunistów z propozycją stanowiska w rządzie
Daladier przystaje, teka Ministra Spraw Zagranicznych
Daladier nawołuje do wstrzymania walk
Wobec poparcia społecznego byłego premiera Gamelin decyduje się na zawieszenie broni, BEF rozmieszcza się w rejonie Chateau Thierry
Thorez proponuje wybory pod warunkiem delegalizacji Action Francais
Młoda Frakcja, większosć militarystów oraz oczywiście samo AF uważają to za próbę eliminacji opozycji pod płaszczykiem demokracji, po trzech tygodniach zawieszenia broni walki wznawiają się
Poparcie społeczne we Francji stoi jednak bardziej po stronie Thoreza, militarystów w walce trzyma broń i brytyjskie wsparcie
W Rumunii cud nad Ialomitą - obrona rumuńsko-jugosłowiańska trzyma się, a radzieckie natarcie traci impet
Marszałek Rodion Malinowski odpowiedzialny za atak na Rumunię rozstrzelany
Terror Falangistas w Hiszpanii, ponad 100 tysięcy socjalistów zamordowanych
W piwnicy jednego z domów w Bawarii zostaje odnaleziony Hitler, postawiono mu zarzuty zamachu stanu
Hiszpania faszystowska ogłasza neutralność w konflikcie europejskim
Senat USA ogłasza etap zbrojeń ze względu na rosnącą agresję radziecką oraz japońską obecność w Chinach, sprzedaż USA Wstrzymana (od 1942), wszystko idzie na rozbudowę magazynów armii
Zaskakujące kontruderzenie Rumunów dowodzonych przez gen. Alexandru Ioaniţiu odrzuca Sowietów znad linii Ialomity i niszczy korpus pancerno-zmechanizowany gen. Budionnego
Budionny aresztowany przez NKWD
Japonia wobec radzieckich porażek z małą Rumunią rozpoczyna atak lotniczy na Władywostok - następuje całkowita ewaporacja Floty Pacyfiku, siły pancerno-zmechanizowane Japonii uderzają na Usuryjsk i Władywostok
Japonia proponuje USA i Chinom etapowy odwrót z Chin centralnych w zamian za koncesje
USA nie przystaje i żąda pełnego odwrotu
KMT godzi się na takie warunki (m. in. wobec częściowej koncentracji radzieckiej i widma wojny w Turkiestanie), negocjując zakres koncesji - blamaż dyplomacji USA
Japońskie natarcie przebiega płynnie, po półtorej tygodnia Władywostok okrążony (ogłoszony Miastem Bohaterskim), dywizja pancerna byłego olimpijczyka gen. Takeishi Nishi osiąga Gawań Sowiecki
Siły Armii Kwantuńskiej pod gen. Yamashitą nie zdołają jednak zdobyć Władywostoku, miasto trzyma się dzielnie na zewnętrznym pierścieniu, w pewnym momencie strzela po nim dziewięć pancerników, w ciągu godziny ginie 30 tysięcy mieszkańców
Sowieci ogłaszają Wielką Mobilizację, Dostępność -2
Siły Gamelina wsparte przez wojska Auchinlecka po ciężkich walkach zdobywają Paryż, wypychając socjalistów
Socjaliści pozostają zorganizowani na rubieży południowej, wzmocnieni jednakże tysiącami uciekinierów z Hiszpanii
Włcohy kierują oficjalne ultimatum względem Grecji, żądając wysp greckich
Ateny proszą o wsparcie Wielką Brytanię
Pomimo szerokiego zaangażowania i wcześniejszej greckiej odmowy, Brytyjczycy godzą się na wsparcie polityczne
Londyn stawia ultimatum Mussoliniemu w sprawie Grecji
Włosi nie ulegają - WOJNA, Włochy, Grecja oraz UK Dostępność -1
Wielka Brytania kieruje żądania do Jugosławii, domagając się podjęcia walki przeciwko Włochom oraz wsparcia logistycznego własnego korpusu
Jugosławia godzi się z szerokimi rezerwacjami (głównie takimi że jest na wojnie z ZSRR) i wypowiada wojnę Włochom, jednoczeście uwalniając BEF Gorta do ataków ofensywnych
Mówimy w tej chwili o frontach: Afrykańskim, Jugusłowiańskim Północnym (Triest), Jugosłowiańskim Południowym (Albania) i Greckim
W Afryce włoska zmotoryzowana ofensywa szybko zalega wobec zdeterminowanego oporu mniejszościowych obrońców oraz przeładowania logistycznego
Na Jugosłowiańskim Północnym względny spokój - teren i niewielkie siły obu stron uniemożliwiają poważne operacje
Na Jugosłowiańskim Południowym bitwa pod Szkoder w Kosowie - BEF zostaje zatrzymany przez dywizję Granatieri di Savioa w trudnym terenie
Na Greckim katastrofalny włoski błąd - wadliwe włoskie mapy prowadzą do wykorzystania przez Greków niezaznaczonych ścieżek, co wiąże się z okrążeniem i szybką (wobec kłopotów logistycznych) destrukcją dwóch dywizji Alpini w bitwie o Ioaninę
Jesienne walki w Rumunii w inicjatywie Rumunów, z ciężkimi stratami Sowieci wyparci w pobliże Dniestru, armia rumuńska i jej jugosłowiańscy towarzysze pozostają jednak na skraju wytrzymałości
Po gorącej debacie w parlamencie w Budapeszcie Węgry decydują o przypomnieniu komu winien należeć się Siedmiogród, lecz to jeszcze nie czas na zdecydowane działania ze względu na stabilne położenie tzw. Małej Ententy
Sowieci przeładowują Kolej Transsyberyjską do granic możliwości, silne związki pancerne formują się w rejonie Irkucka

1943:
Po ciężkiej debacie parlamentarnej USA stwierdza, iż polityka Japonii stanowi zagrożenie dla sąsiadów - ultimatum Hulla utrzymane w mocy pomimo de facto końca walk w Chinach, kryzys logistyczny w Japonii, Japonia opuszcza Wariant Korzystny, Japonia Dostępność -1
KMT zmierza do renegocjacji koncesji wobec wybuchu walk w ZSRR
Wiosenne aktualności z wojny włosko-brytyjskiej:
Front Jug Północny - Włochy podejmują serię limitowanych ofensyw w stronę Słowenii, osiągają ograniczone sukcesy, niespeła połowa Słowenii w rękach Mussoliniego
Front Jug Południe - w kolejnym ataku BEF oraz sojuszniczy z Jugosławii uzyskują przełamanie pod Szkoder, Kosowo w rękach aliantów, Włosi wycofują się w rejon TIrany
Front Grecki - włoskie posiłki stabilizują sytuację w trudnych górach, grecka kontrofensywa szybko załamuje się
Front afrykański - Brytyjczycy w limitowanej ofensywie odzyskują status quo, Włosi wycofują się w sposób kontrolowany na linię Sollum
Regia Marina unika dużej bitwy morskiej
Royal Navy zmierza do rozstrzygającej bitwy morskiej
Ta wreszcie następuje w marcu 1943 - w rejonie Isoli di Capraia
Zespół brytyjski adm. Ramsay'a nie ma jednakże lotniskowców poza eskortowymi, włoski zespół jednakże bez pancerników "Roma" i "Vittorio Venetio"
Bitwa w rejonie Isoli di Capraia kończy się włoskim zwycięstwem, zatonięciu ulegają brytyjskie pancerniki "Prince of Wales" oraz "Rodney", włoska flota jednakże poharatana wycofuje się do Taranto
Japońskie wznowione ofensywy na Syberii utykają w rejonie Irkucka, bitwa w rejonie jeziora Bajkał pokazuje wyższość T-34 nad Chi-Ha, choć niemal połowa radzieckich czołgów nie dojeżdża na pole walki przez awarie
Walki lotnicze nad Syberią - Sowieci walczą dzielnie, ale nie stanowią wyzwania dla japońskich pilotów, średnio na jeden zestrzelony japoński samolot przypada 11 radzieckich
KMT wyłamuje się z porozumień z Japonią i wznawia walki na całym froncie w Chinach
KMT osiąga zadowalające postępy, lecz wojska japońskie prowadzą serię silnych opóźnień
Zdanie Armii przeważa nad zdaniem floty - Japonia nie będzie prowokować incydentów z USA i będzie liczyć na neutralność tego kraju wobec komplikacji z ZSRR, Dostępność sprzętu ZSRR i Japonii -1
Senat USA głosuje wbrew woli Roosevelta nad zachowaniem embarga, ale niepodejmowaniem działań przeciwko Japonii, USA poluźnia zbrojenia i rozszerza Lend-Lease, Dostępność USA +1, dodatkowe +1 dla sojuszników USA poza Mirai, sprzedaż odblokowana
Hiszpania ogłasza stan normalności, sprzedaż odblokowana
Czechosłowacja głosuje przeciwko pożyczkom zbrojeniowym na rzecz ZSRR
ZSRR żąda od Rumunów akceptacji utraty Mołdawii, w zamian proponuje zawieszenie broni
Po długich dywagacjach Rumuni akceptują takie zawieszenie broni
ZSRR odtrąbia zwycięstwo, po czym panicznie przerzuca się na wschód
Stopień zniszczeń wojennych w Rumunii jest istotny, Dostępność -1, sprzedaż jednak przywrócona wraz z końcem 1943
Polska zbroi wszystkich sąsiadów korzystając z awantury, Dostępność +1
Niemcy głosują nad priorytyzacją odbudowy gospodarki zamiast armii, niemiecki sprzęt od 1943 roku opóźniony o rok
We Francji dochodzi do skandalu, gdy gen. Auchinleck próbuje wprowadzić godzinę policyjną w rejonie Paryża i obsadzić posterunki własnymi ludźmi po serii ataków agitatorów komunistycznych w szeregach policji i w kłótki policzkuje gen. de Gaulle'a, który w odpowiedzi strzela mu w głowę
Londyn ogłasza natychmiastowy odwrót drugiego BEF z Francji, frakcja Gamelina osamotniona
De Gaulle aresztowany przez Gamelina
Ostateczne rozliczenie komunistów we Francji utyka, kraj znajduje się w pacie
Węgry ogłaszają częściową mobilizację i żądają od Bukaresztu Siedmiogrodu korzystając z silnego osłabienia Rumunii
Rumunia nie kieruje żądań do tzw. Małej Ententy - co oznacza jej definitywny koniec - i godzi się na ok. 60% węgierskich żądań spodziewając się porażki w wojnie
Węgry akceptują rumuńską propozycję - 60% Siedmiogrodu do rąk węgierskich, odrodzenie ruchu Szeklerów, Węgry dostępność +1
Dalszy rozwój walk na Bałkanach:
Front Jug Północny - dzięki powrotowi doświadczonego korpusu ekspedycyjnego z Rumunii szybka ofensywa na północy nie tylko przywraca kontrolę JUgosławii nad tymi ziemiami, ale też wypycha Włochów do siebie i zagraża portowi w Udine
Front Jug Południe - Powolne, ale kontrolowane postępy alianckie, Włosi późną jesienią porzucają Tiranę nie mogąc zmontować kontrofensywy, rozpoczyna się włoska ewakuacja Albanii
Front Grecki - Trzeci już BEF pojawia się w Grecji na linii Metaxasa, akcja opóźniająca Włochów początkowo idzie dobrze i zatrzymuje brytyjskie czołówki z dywizji Black Watch, lecz w niespodziewanym ataku pozycja dywizji Sardignia załamuje się, gdy wzgórze 1532.1 zajmuje batalion ochotników zagranicznych z Koionu - włoski front sypie się, a ewakuacja jest silnie zagrożona
Front afrykański - Brytyjczycy podchodzą pod Tobruk, lecz tam wyładowują się włoskie posiłki przegrupowane po walkach w Hiszpanii (w tym liczni weterani), a do tego posiłki nie są już wysyłane do Albanii, więc ten front staje się priorytetowym
Hiszpania jednoznacznie nakłania swoich bojowników partyjnych do wstępowania do batalionów Czarnych Koszul - ponad 50 tysięcy ochotników płynie do Libii
Royal Navy usiłuje przerwać ewakuację z Albanii - napotyka kordon włoski i dochodzi do bitwy morskiej u wybrzeża Albanii, tym razem w zespole brytyjskim są jednak lotniskowce, lecz bliskość włoskiego wybrzeża pozwala prowadzić osłonę lotniczą właśnie z lądu
Zdecydowane zwycięstwo Royal Navy - zatopiony zostaje krążownik Zara, a także pancernik "Roma", uszkodzony zostaje "Vittorio Venetio", a to za cenę lekko uszkodzonego battlecruisera "Hood". W bitwie obie strony tracą też ponad 300 samolotów. Przerwany zostaje jednakże włoski kordon i zniszczeniu ulega potem około dwadzieścia jednostek zdolnych do transportu w ewakuacji
Regio Esercito w Albanii decyduje się jednak trzymać i walczyć, Włosi ogłaszają operację "Dinamo", jedyna nadzieją w odtworzeniu kordonu przez zespół włoskiego lotniskowca Aquila.
Radziecka kontrofensywa w rejonie jeziora Bajkał, ciężkie warunki terenowe i nadchodząca kolejna zima w tundrze daje się we znaki obydwu stronom
Radziecka ofensywa kosztuje ZSRR ponad 200 tysięcy zabitych i ok. 30 tysięcy zabitych Japończyków, jednakże poza odblokowaniem jeziora Bajkał nie osiąga ona żadnych realnych rezultatów. Wygląda na to, że wojna jeszcze potrwa, Dostępność ZSRR oraz Japonii -1
Japonia uruchamia rezerwy awaryjne, zdolne podtrzymać lądowy wysiłek wojenny jeszcze przez ok. 10 miesięcy
Rząd zleca Flocie opracowanie planu inwazji na Holenderskie Indie Wschodnie by zapewnić dalszy flow ropy naftowej
W wigilię 1943 roku upada Władywostok. Ok. 90% populacja miasta zostaje zamordowana w przeciągu kilku dni
Dostępność USA -1 (wyrównanie faktu, iż USA nie jest na wojnie i nie rozkręciło takiej produkcji jak wskazana w arkuszu, ale rozkręciło jakąś)


ŁĄCZNIE WSZYSTKIE FAZY:
Fra +1 -1 +1 +1 -1 +1 -2 (Łącznie: bez zmian), Wariant Korzystny, WST (1941-nadal)
Pol +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 (Łącznie: -2), Wariant Korzystny, Polski sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
ZSRR +1 +1 -1 -1 -2 -1 -1 (Łącznie: -4)
Ger -1 -1 +1 (Łącznie: -1), WST (od 1937 do końca 1941), Hanza sojusznictwo +1, sprzęt od 1943 roku opóźniony o rok
UK +1 -1 (Łącznie: bez zmian)
Bel +1 (Łącznie: 1), Wariant Korzystny
Ita +1 -1 -1 -1 (Łącznie: -3), Wariant Korzystny
Cz -1 -1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Czechosłowacki sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
Jap +1 +1 -1 -1 -1 -1 (Łącznie: -2)
Esp -1 (Łącznie: -1), WST (od 1936 do połowy 1943), Hiszpania w wariancie nacjonalistycznym
Rom -1, WST (1941-43)
Jug -1
Gre -1
USA +1 -1 (Łącznie: bez zmian) (jednak +1 dla sojuszników poza Mirai), WST (tylko 1942)
Węgry +1

Reszta bez zmian, nieopisane tu ew. Warianty Korzystne rozstrzyga GM w razie potrzeby.
Jeśli jest błąd, niech ktoś mi go szybko pokaże.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Post Reply