When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Tutaj toczy się gra główna PBFa
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 936
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by SaSTrooP » Sun Aug 22, 2021 2:47 pm

WHEN DIPLOMACY FAILS II: WIATRY CZASU - TEMAT GŁÓWNY GRY

Każda wojna, to nowy temat, który po zakończeniu zostaje zamknięty i podsumowany coś na zasadzie tabelki z Wikipedii.

Każdy post powinien mieć z zasady następującą strukturę.
NAZWA PAŃSTWA - TURA #
Gracz:
Ideologia:
Przychód miesięczny:
Budżet:
Poziomy wydatków socjalnych i poczynione wydatki:
Dostępna baza rekrutacyjna i jej zmiana:
Stabilność kraju:
Duma i poparcie:
Stolica:
Wersja w BB code, dla leniwych:
Code:

Code: Select all

[size=150]NAZWA PAŃSTWA - TURA # (MIESIĄC)[/size]
Gracz: 
Ideologia: 
Przychód miesięczny: 
Budżet: 
Poziomy wydatków socjalnych i poczynione wydatki: 
Dostępna baza rekrutacyjna i jej zmiana: 
Stabilność kraju: 
Duma i poparcie:
Stolica: 
[/center]

W ten sposób gracze mogą zaczynać swoje ruchy. Wystarczy w ten sposób określić jeden post na turę, chyba że zamieszanie jest niemałe. Wtedy pozwoli to utrzymać porządek.
Tura to okres jednego miesiąca w grze. Po zakończeniu tury GM robi w jednym poście podsumowanie: najważniejsze wydarzenia, a także zestawia przyrost gospodarczy i naturalny każdego z krajów.
Tura rozgrywki powinna w czasie realnym preferencyjnie trwać 3-10 dni, z czego zapewne krótsze tury będą gdy nie będzie zbyt dużo do roboty, następnie przechodzimy dalej. W samym temacie liczy się zasada "kto pierwszy ten lepszy", choć to czas wykonywania faktycznych akcji definiuje ocena tych wydarzeń przez GMa. Co do zasady należy wziąć udział w każdej turze, przynajmniej komentując bieżące wydarzenia.

Pod spodem jest miejsce na waszą turę 0, gdzie wrzucacie tutaj swoje wydatki ekonomiczne. Dla przykładu (przykład jest z modernu, radzę na to uważać):
Inwestycje tury 0:

10 mln -"Żywa Starożytność" - wspólna inicjatywa Altisu, Aquili i Gaary, polegająca na kampanii reklamowej przedstawiającej turystyczne zalety naszych krajów jako spadkobierców starożytnych cywilizacji Grecji, Rzymu i Mezopotamii. Do tego wspólne dogadywanie się z dużymi światowymi touroperatorami w sprawie organizacji wycieczek w ramach zwiedzania trzech krajów, ułatwienia dla turystów - m. in. jedna pieczątka w paszporcie. Łączne wydatki na tą inicjatywę to 30 mln, tj. oddziaływanie programu na każdy z krajów powinno być większe niż wynikałoby to z tych 10 mln.

10 mln - "Tradycja dla współczesności" - program wspierania (nisko oprocentowane kredyty, zwolnienia podatkowe) inicjatyw turystycznych (rzemiosło, rekreacja zwyczajów, obrzędów, tworzenie starożytnie wyglądających obiektów itp.) polegających na nawiązaniu do starożytnej tradycji Mezopotamii. Cele - uzupełnienie dla "Żywej Starożytności" i wyrobienie turystycznej marki kraju jako bezpośredniego spadkobiercy tradycji starożytnych.

30 mln - "Aturaya Shuqa" (Asyryjski Rynek) - copypasta z samego siebie, czyli program optymalizacji gospodarki przez budowę sieci dyskontów. Państwo wspiera wiedzą z zakresu zarządzania, marketingu i logistyki oraz kasą (kredyty i zwolnienia) powstanie 3 sieci dyskontów i 1 sieci delikatesów. Spodziewane zyski:
- obniżenie cen (charakter sklepów + konkurencja między sieciami), przez co zwiększenie faktycznej siły nabywczej ludności i zwiększenie kwot przeznaczanych na rzeczy inne niż wydatki dla zaspokojenia podstawowych potrzeb
- zwiększenie masowości produkcji, przez co obniżenie kosztów jednostkowych i zwiększenie konkurencyjności (także eksportowej) lokalnych producentów
- w sumie zwiększenie konkurencyjności całej gospodarki.
Zagrożenia to upadek małych sklepów (cry me a river, właśnie te sklepy są hamulcem w uzyskiwaniu ww. efektów) i upadek lokalnych, niedużych producentów. W celu ograniczenia tego efektu wspieramy tworzenie wspomnianej sieci delikatesów - ma ona (warunki przyznania pomocy) sprzedawać towar z lokalnych, niedużych zakładów, o wysokiej jakości. Sklepy tej sieci powstają szczególnie w miejscach uczęszczanych przez turystów.

15 mln - "Aturaya Sni'uta" (Asyryjski Przemysł) - wbrew nazwie inicjatywa skierowana nie tylko (choć głównie) do przemysłu, ale też do przedsiębiorstw usługowych. Kredyty i zwolnienia podatkowe dla firm modernizujących swoje parki maszynowe lub inwestujących w nowe miejsca pracy.

15 mln - "Infrastruktura Gaary" - program ogólnego ulepszania infrastruktury. Wodociągi, gazociągi, przewody wszelkich rodzajów, sieci bezprzewodowe, komunikacja miejska, wreszcie drogi. Inwestycje skierowane głównie w miasta, jako element ogólnej polityki, o której później.

88 mln - budowa fortyfikacji w D'alqlob Ar'a, poziom 2. Lokalne firmy budowlane powinny zarobić, więc i jakiś efekt na wzrost też winien być.

Razem 168 mln.

Zostaje mi 181,284 mln.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 197
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Marin » Wed Sep 08, 2021 2:17 am

FEDERACJA HANZY WSCHODNIEJ - TURA 0
Gracz: Marin
Ideologia: Luterański Konserwatyzm
Budżet tury 0: 21,297M
Wydatki:

Poszukiwanie surowców naturalnych: 15M - Oczywiście nie ma co liczyć na złoża powierzchowne, te już dawno zostałyby wykończone przez osadników niemieckich lata temu. Dlatego też poszukiwania muszą się skoncentrować na głębinach, głównie w okolicy góry przy granicy z Lechistanem, aczkolwiek raczej całe terytorium bym zbadał z perspektywą że gdzieś coś może być. Hanza ma całkiem dobre relacje z Niemcami, więc być może jacyś niemieccy geologowie byliby zainteresowani przyjazdem i wsparciem mojego kraju w poszukiwaniach zasobów.

Hanzeatyckie Biuro Centralizacji Przemysłu (Hanseatischesbüro für Industriezentralisierung): 6,297M - Chyba największym problemem który obecnie drąży Hanzę jest decentralizacja przemysłu, która utrudnia zwiększenie możliwości przerobowych i sprawia, że firmy bardziej rywalizują między sobą, zamiast kooperować i rywalizować z zewnętrznymi podmiotami. Dlatego też HBCP ma za zadanie zachęcać przemysłowców do współpracy i łączenia się w większe holdingi czy też koncerny za pomocą akcji promocyjnych; przeprowadzania analiz które uwzględniają listy przedsiębiorstw, dzielą je na poszczególne gałęzie przemysłu i kreują potencjalne zyski z takich działań, a także zbierając informacje z krajów Europy o tym, jak tam przebiegały takie procesy i przekazywanie tych informacji do Hanzy, napędzając pozostałe dwa procesy.

Traity:
- Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych
- Wydolna administracja

KacBR29
Gracz
Posts: 95
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by KacBR29 » Wed Sep 08, 2021 2:42 pm

Image
Mirai - Tura 0
Gracz: Kacbr
Ideologia: Republika Wolnorynkowa
Budżet: 174,359 mln
Wydatki:

-Budowa Fabryki wojskowej 45 mln.

-Doktryna: Szarża 40 mln.

-18 mln Dofinansowanie dla przemysłu.
Firmy pragnące rozwinąć się w branży przemysłu, mowa tu o przemyśle głównie maszynowym i ciężkim mogą otrzymać dofinansowanie. Dofinansowanie obejmuje budowę nowych obiektów przemysłowych oraz zakup nowych urządzeń z zagranicy. O dofinansowanie starać się mogą istniejące już firmy które prowadzą stabilną działalność od co najmniej roku.

-28 mln. Narodowy projekt wspierania budowy dróg.
Drogi w naszym regionie nie są, delikatnie mówiąc najlepsze, ma to zmienić narodowy program wspierania budowy dróg. Zostają wyznaczone na terenie kraju tak zwane korytarze drogowe, korytarz to obszar między np dwoma miastami przeznaczony wyłącznie pod budowę drogi, firmy prywatne mogą starać się o koncesje na poszczególne odcinki i otrzymanie dofinansowania. Po zakończeniu realizacji inwestycji firmy będą mogły
pobierać opłaty drogowe w ramach jednolitego systemu opłat, w skrócie osoba prywatna chcąca korzystać z sieci drogowej lub mieć wykupioną możliwość na korzystanie z konkretnego odcinka będzie musiała udać się do punktu sprzedaży, tam po dokonaniu
wpłaty otrzyma dokument uprawniający do korzystania z systemu drogowego. 3% dochodów będzie przekazywane na utrzymanie funkcjonowania systemu opłat, zaś reszta pieniędzy będzie trafiać do zarządców dróg. I tak przykładowo odcinek drogi między miastem A i B mogło wykonać trzech inwestorów. W praktyce wyglądać będzie to tak. Inwestor nr 1 wykonał 50% robót, inwestor nr2 30% a inwestor nr 3 20%. Na podstawie wyników sprzedaży za dany odcinek będzie przekazywana kwota, która będzie procentowo odpowiadała udziałowi danego inwestora za dany odcinek.

-14,359 mln. Narodowy projekt wspierania motoryzacji.
Motoryzacja cywilna staje się coraz ważniejsza na świecie, i patrząc na wysoko rozwinięte kraje, takie jak Włochy i USA widzimy, że możemy zostać w tyle. Jest to ostatnia okazja, by rodzime firmy motoryzacyjne miały okazje podjąć walkę z konkurencją z zagranicy. Dlatego też powstał ten program. Założenie jest proste, zostaje ogłoszony konkurs na projekt pojazdu czterokołowego zasilanego silnikiem benzynowym przeznaczonego do użytku dla kierowcy i 3 pasażerów. W ramach konkursu obywatele mogą zgłaszać swoje projekty, które zostaną poddane testom. Badana będzie przede wszystkim nie zawodność danej konstrukcji.
Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie na dalszy rozwój. Po tej fazie nastąpią kolejne testy. W drugiej fazie będą wybrane rozwiązanie najlepiej dopracowane i najtańsze względem kosztów. Wyboru dokona komisja złożona z ekspertów motoryzacyjnych zaproszonych z zagranicy. Finalnie, zwycięzca otrzyma pieniądze na otwarcie działalności zmierzającej do otwarcia produkcji przemysłowej i dopracowanie techniczne modelu.
Dzięki temu powinna wyłonić się rodzima firma zdolna produkować samochody i podjąć konkurencje na wolnym rynku krajowym.

-19 mln. Poszukiwanie Surowców.
Jeżeli chodzi o obszar poszukiwań nowych potencjalnych złóż, to interesuje nas obszar masywu Trójkątnego i prowincji do niego przylegających. Jest to dalej mocno niezbadany obszar dlatego liczymy że badania geologiczne wykażą obecność przydatnych surowców.

-10 mln. Poszukiwanie Surowców, ale na terenie Równiny Seidan Heiya. Żyzne tereny równinne mają to do siebie, że mogą skrywać pod powierzchnią pokłady węgla, żelaza, ropy oraz innych surowców. Dlatego również ten obszar należy dodatkowo zbadać.

Traity:
-Stabilna Waluta.
-Zwiększona Szansa na odkrycie zasobów naturalnych.


Pozostało: 0 mln.
Last edited by KacBR29 on Wed Sep 08, 2021 4:29 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 493
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Anubis » Wed Sep 08, 2021 3:19 pm

Image

Kinsmud / Obaslaned - Tura 0

Gracz: Anubis


Inwestycje tury 0:
Dostępne środki: 112.56mln


50mln budowa Akademii Wojskowej.
Budowa odbywała się głównie w oparciu o krajowych robotników, firmy budowlane i transportowe, a także większość materiałów pochodziła od krajowych producentów, a to powinno wygenerować jakiś pozytywny bodziec do SEP.

======================

Badania geologiczne na terenie całego kraju z wyłączeniem obszarów leśnych -12.56mln
Kinsmud posiada już kilka wartościowych dóbr naturalnych, jednak nie zaszkodzi przeprowadzić badań z użyciem nowszej technologii. Biorąc pod uwagę, że ostatnie badania geologiczne mogły być kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat temu. W tym wypadku, nowe i bardziej zaawansowane badania mogą doprowadzić do odkrycia kolejnych surowców naturalnych.

======================

Rozwój rybołówstwa - 15mln
Budowa przystani rybackich z odpowiednią infrastrukturą do wyładowania, składowania i dystrybucji świeżych ryb i innych owoców morza. Zakup oraz utrzymanie kutrów i mniejszych łodzi do połowu ryb. Dodatkowo okresowe szkolenia rybaków z pojawiających się nowych metod połowu ryb i innych zagadnień sprzyjających rozwojowi tej dziedziny.

======================

Program modernizacji i mechanizacji rolnictwa + Edukacja rolnictwa - 15mln
Nowoczesne rolnictwo to rolnictwo zdrowe, dochodowe i bezpieczne, to sektor gospodarki z którego może być dumny cały naród.
Dlatego władza musi dbać o to, by wieś Kinsmudu była nowoczesna i na odpowiednio wysokim poziomie. Nowoczesne maszyny rolnicze, wydajne nawozy oraz sprawny system skupu płodów rolnych to klucz do sukcesu.
Dodatkowo rozwój edukacji oraz szkoleń dla rolników.
Szkolenia dla obecnych, jak i szkoły dla młodych rolników z zakresu nowoczesnego zarządzania gospodarstwem, wykorzystywania nowych w Kinsmudzie technologii w rolnictwie itd. Staramy się przez to zwiększyć wydajność i ekonomiczną efektywność rolnictwa.


Razem: 92.56mln
Pozostało: 20mln
Last edited by Anubis on Wed Sep 08, 2021 8:01 pm, edited 1 time in total.

Ratesu
Gracz
Posts: 105
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Ratesu » Wed Sep 08, 2021 7:22 pm

Image
PONTE NERO - TURA 0
Gracz: Ratesu
Ideologia: Teokracja zakonna, katolicyzm, pacyfizm
Przychód miesięczny: -
Budżet: 79,5587 mln
Poziomy wydatków socjalnych: 8%-14%-22%
Stolica: Ponte Nero

Badania geologiczne (18 mln)
Tradycji musiało stać się zadość, czyli badania geologiczne w celu poszukiwania surowców. Są dwa obszary, na których chciałbym się skupić, czyli Terra Periculum, tam gdzie są wydmy Dunogiallo z ropą, no i Terra Pecatum z częścią Bagien Terroafoso. Muszę dodać, że mam dość dobry uniwersytet i poprzez watykańskie koneksje (oraz pieniądze) mam dostęp do światowych technologii to nie powinien być to problem.
Akcja "Humanitarna" (22 mln)
Patrząc po tym, że w XX wieku do czasu rozpoczęcia pierwszej tury przez Europę przetacza się wiele wojen i też zakon obiera nowy kurs logicznym jest wyruszenie z "pomocą humanitarną", czyli wspomagając ucieczkę katolików dobrze posługujących się językiem włoskim, ale także hiszpańskim czy niemieckim, ale takich, którzy coś umieją i mogą być wartością dodaną dla gospodarki i ogólnie całego zakonu. Pieniądze przeznaczam na ich dotarcie do Ponte Nero i już w mniejszym stopniu na osiedlenie się, głównie w Terra Pecatum i Terra Periculum, ale tutaj raczej polega to na korzystaniu z dobroci katolików, którzy tutaj są solidarni, co jest jeszcze podbite przez cechę państwa solidaryzm społeczny, czyli to oni przyjmą i pomogą w wejściu w państwo, choć tutaj też z tego środki powinny pójść na to wdrożenie.
Wzmocnienie kolonizacji Terra Pecatum i Terra Periculum (10 mln)
Jako że ta kolonizacja i tak wynika z historii, ona postępuje to chciałbym jeszcze ją wspomóc, aby mieć możliwości przygarnięcia tam jeszcze więcej ludzi. Celuje tutaj w tamtejsze miasteczka i miasta. Uzupełniać się to może i pewnie będzie z Akcją "Humanitarną". Cecha szczególnie rozwinięta infrastruktura powinna mi w tym pomóc, żeby nie było, że miasta i miasteczka są źle skomunikowane z resztą i ciężko dotrzeć towarom do i z.
Wsparcie rozwoju przemysłu (25 mln)
Chciałbym tutaj się skupić na szansach, które otaczający świat daje czy też własne tereny i rozwinąć tak przemysł, aby z nich skorzystać. Mając dostęp do światowych technologii wspieram tymi pieniędzmi rozwój, aby produkować więcej części do lokomotyw, wagonów, pojazdów transportu oraz rolniczych czy też nawet własnych pojazdów, gdyż poprzez rozwiniętą infrastrukturę jest szansa, że u mnie to będzie żreć, a to podstawa, żeby przemysł miał szansę umocowania się i eksportu oraz wybranie Tito Freire (jak jest napisane w historii państwa) wiąże się z nadziejami na niezachwianą wojną mechanizację rolnictwa. Celuje tutaj w ten "szereg nowoczesnych przedsiębiorstw będących własnością Zakonu lub co bardziej wpływowych świeckich", tak żeby było po katolicku.
No i z tym wszystkim pomoże mi jakoś świetnie rozwinięte służby wewnętrzne.

User avatar
Winston_Churchill
Gracz
Posts: 56
Joined: Fri Nov 27, 2020 6:55 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Winston_Churchill » Wed Sep 08, 2021 8:12 pm

Image Republika Lechistanu جمهورية ليشستان

Tura:0 Gracz: Winston_Churchill
Ideologia: demokracja liberalna
Przychód miesięczny: 70 mln
Budżet: 85,638
Ubezpieczenie socjalne: 19%
Baza rekrutacyjna: 2315
Stabilność: 75%
Duma narodowa: 1,2
Popularność przywódcy: 0,9
Stolica: Panna Maria

Plan 5-cio letni
Długofalowa inwestycja rządu Republiki Lechistanu zaproponowana przez ministra skarbu Wawrzyńca Ahmed al-Krietka
Założenia - wydanie w ciągu 5 lat 1,2mld na cele ciężkiej gałęzi przemysłu gospodarki krajowej. Ma to na celu: stabilny wzrost eksportu, zmniejszenie bezrobocia do poziomu 3%, doprowadzenie do trwałego ożywienia gospodarczego Republiki Lechistanu oraz uzyskania niezależności gospodarczej.
Poszukiwania geologiczne
Prowincje: Qadim Muaskerun, Długi Brzeg i Złota Równina
Szukane surowce: żelazo, węgiel kamienny jak i brunatny, gaz ziemny, miedź, chrom, nikiel, wolfram, kobalt i wanad.
Prowincja Seidan Masar
Szukane surowce: torf, wosk ziemny, glina,
Budowa Huty Stali Al-Aesima
Hutnictwo w Lechistanie nie istnieje. Jako preludium do szerszej rozbudowy przemysłu cywilnego i wojskowego, do której będzie potrzebna różnoraka stal, rozpoczynam jej budowę. Jako wykonawcy oczywiście na pierwszym miejscu są spółki całkowicie krajowe, materiały do wyrobu też od krajowych, jeżeli jacyś są.
Budowa odlewni w Al-Aesima
Działa w kooperacji z Hutą Stali, zajmuje się głównie odlewami ze staliwa na rynek krajowy jak i na eksport. Budowa jak i zakup materiałów, z zasadami jak najbardziej protekcjonistycznymi
Kredyty inwestycyjne dla rolników
Przeznaczone na:zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych.
Traity:
Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych

Wydatki tura 0:
Mam 85,638mln
Poszukiwania geologiczne - 37,638
Kredyty inwestycyjne dla rolników - 10
Budowa odlewni w Al-Aesima - 18
Budowa Huty - 20

User avatar
VoidStaff
Gracz
Posts: 7
Joined: Mon Aug 09, 2021 11:10 pm
Location: Kraków
Contact:

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by VoidStaff » Thu Sep 09, 2021 10:35 pm

WASURETA SHINJIDAI ワスレタ・シンジダイ Image Ustrój: Autorytaryzm hymn: https://www.youtube.com/watch?v=e6Wv5yT ... =VoidStaff tura 0 gracze: VoidStaff, Alopan budżet: 106,146 miliona
wydatki:
Rozpoczęcie budowy kompleksu portowego- 66,146mln
Wasureta Shinjidai jako państwo posiadające znaczący dostęp do linii brzegowej jak również operujące niewielką flotą planuje budowę i rozwój dużego portu handlowego będącego równocześnie stocznią i miejscem zatrudnienia dla wielu mieszkańców. Długoterminowa inwestycja dla dobra wszystkich obywateli. Pierwszy etap prac zakłada wyznaczenie odpowiedniego miejsca na budowę kompleksu jak również przygotowanie planów inżynieryjnych oraz rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych.
Rozbudowa kopalni Kirai Nagare- 20mln
Jako że jest to jedna z największych kopalni w regionie, planujemy modernizację kopalni w celu zwiększenia możliwości wydobywczych złota. Uwzględnia to modernizację sprzętu, doszkolenie kadr oraz przygotowanie planów pod ewentualną rozbudowę obiektu górniczego.
Plan budowy połączenia kolejowego- 20mln
zakłada budowę linii kolejowej między przyszłym portem a stolicą państwa. Ma zapewnić szybki przepływ dóbr handlowych jak również zaopatrzeniowych dla floty oraz towarów eksportowych. W celu określenia naszych możliwości w tym zakresie planujemy nawiązać współpracę z naszymi sojusznikami; Japonią i Włochami. Oszacujemy przebieg trasy oraz jej koszty.
Pozostało: 0mln
Last edited by VoidStaff on Wed Sep 29, 2021 8:05 pm, edited 2 times in total.

Ares
Gracz
Posts: 659
Joined: Sat Oct 13, 2012 5:01 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Ares » Thu Sep 09, 2021 11:40 pm

SAMODZIELNA REPUBLIKA JAKUCJI POŁUDNIOWEJ Image
Gracz: Ares Wydatki tury 0 - budżet 31,377 miliona - Huta superstopów - 10 milionów:
Południowa Jakucja wykorzystując wydobywane w kopalniach u podnóża wulkanu rudy niklu i kobaltu, stworzyła wyjątkowy stop metalu, którego produkcją rozpocznie owa huta. Co tu dużo pierdolić, każdy wie czym są superstopy (zwane też nadstopami), a jeśli nie wie, to tu jest wyjaśnione dobrze bardzo w języku polskim jak i angielskim -> https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nadstopy

- Poszukiwanie surowców - 20 milionów:
Tutaj raczej nie trzeba dużo się rozpisywać, rozpoczynam badania geologiczne mające na celu znalezienie nowych surowców, Południowa Jakucja z pewnością ma wielu ekspertów od górnictwa i geologii, dlatego też z ich pomocą postanawiam zgłębić każde zakamarki mej mroźnej wulkanicznej krainy, jeżeli oni nie dadzą sobie rady, to naturalnie szukam pomocy u mych sprawdzonych partnerów z Wielkiej Brytanii i/lub Francji
[cechy ułatwiająca poszukiwania:
-Wysoka kultura pracy - dzięki niej każdy zakamarek zostanie dokładnie spenetrowany w poszukiwaniu surowców, a praca ta będzie wykonana z największą dokładnością
-Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych - tu raczej wyjaśniać nie trzeba]

- Premie dla górników (tych co fedrują, nie tych co piją wygodnie kawkę w biurze) - 1,377 miliona: Co tu dużo mówić, za ich wyjątkowo niebezpieczną i ciężką pracę górnicy którzy przepracowali więcej niż trzy lata dostają premie której suma wynosi 1,377 miliona, zostaje ona równo podzielona pomiędzy pracujących obecnie w kopalniach, na co to wydadzą to naturalnie ich sprawą jest, jednakże wierzę bardzo mocno że te pieniądze wykorzystają mądrze, w związku ze swą pracowitością, kto wie, może nawet zainwestują w swoje miejsce pracy lub otworzą jakiś byznes który rozwinie swe skrzydła dając mi przyrost gospodarczy? Wszystko się może zdarzyć gdy kostka się toczy w turze 0.

Wszystkie cechy państwa, gdyby ktoś ich szukał:
Pozytywne:
Media sprzyjające władzy 3
Wysoka kultura pracy 1
Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych 2


Negatywne:
Włoska szkoła wojskowa (minusy do porad wojskowych) 1
Polska szkoła gospodarcza (minusy do porad ekonomicznych) 1
Francuska szkoła polityczna (minusy do porad politycznych i protokolarnych) 1
Silne związki zawodowe 2
Istnienie zorganizowanych grup przestępczych 1
Image

Image

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 426
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by Edek » Fri Sep 10, 2021 12:24 am

Image

Cechy:
Zwiększony budżet wojskowy (przedział: 400mln)
Autorytet armii
Konstruktywna opozycja

Istnienie handlu narkotykami
Polska szkoła gospodarcza (minusy do porad ekonomicznych)
Francuska szkoła polityczna (minusy do porad politycznych i protokolarnych)
Wadliwa kodyfikacja prawa
Niewydolna administracja

Roboty publiczne -10mln
Inwestycje w infrastrukturę które mają likwidować bezrobocie, a przy okazji wzmacniać kraj. Budowane są arterie komunikacyjne, zarówno te drogowe jak i kolejowe. Budują oczywiście firmy z mojego kraju.

Dotacje dla rolników - 10mln
Gleba w Karthago jest doskonała. Rolnicy dostają od państwa dotację na nowy, wydajniejszy sprzęt, w celu zwiększenia produkcji. Celem jest zwiększenie produkcji na rynek wewnętrzny. Uwarunkowaniem jest prowadzenie działalności rolniczej w sposób ciągły przez okres trzech lat po uzyskaniu pożyczki.

Dotacje dla rybaków - 5mln
Długa linia brzegowa to rozliczne okazje do połowów. Dlatego też państwo wspiera budowę przystani rybackich, kutrów i mniejszych łodzi do połowów. Celem jest zwiększenie produkcji na rynek wewnętrzny.

Badania geologiczne - 10mln
Prowadzę odwierty zarówno na lądzie jak i pod powierzchnia morza w poszukiwaniu surowców. Co tutaj dużo pisać, szukamy co tam matka ziemia ma w sobie.

Kucie elit - 5mln
Pieniądze przeznaczone na oświatę. Wykształcenie podstawowe powinno być tym co charakteryzuje obywatela Karthago. Jednocześnie kluczowym punktem jest walka z analfabetyzmem.

Nagrody dla pracodawców - 0,7mln
Premie dla najlepszych właścicieli klasy najemnej 0,7 miliona. Co tu dużo mówić, za ich wyjątkowo niebezpieczną i ciężką pracę jaką jest kierowanie pracami klasy najemnej jej koordynatorzy zasługują na nagrodę. Jednakże musi iść to z co najmniej pięcioletnim prowadzeniem biznesu w ramach którego ponad 30% personelu stanowią właśnie pracownicy o takim charakterze. Dodatkowo specjalne jury sprawdza stan kwaterunku pracowników i ich udostępnione im atrakcje (tutaj wyróżniona została fabryka bawełny Marcinbaal’a który zapewnił swoim pracownikom prawdziwe kaloryfery w izbach!). Oczekiwania co do przeznaczenia pieniędzy są takie, że los pracowników się poprawi. Niesiony zaś przykład wpłynie na ogół warunków pracy.

User avatar
rince
Game Master
Posts: 733
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails II: Wiatry Czasu - Temat Główny Gry

Post by rince » Sat Sep 11, 2021 11:29 pm

Image
KRÓLESTWO SIGMINJI
Gracz: Rince
Ideologia: Monarchia autorytarna
Przychód miesięczny: Się okaże
Budżet: 52,997 mln
Poziomy wydatków socjalnych i poczynione wydatki: 11%-17%-25%
Dostępna baza rekrutacyjna i jej zmiana:
Stabilność kraju:
Stolica: Yong-Gamhan

TURA 0

Cechy państwa:
+Zwiększony budżet wojskowy
+Szczególnie rozbudowana infrastruktura
+Wydolna administracja
+Wysoka kultura pracy
-Polska szkoła gospodarcza
-Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy
-Istnienie handlu ludźmi
-Populistyczna opozycja
18 mln - budowa fabryki części metalowych w Yugyo-Ttang. Generalnie klasyka - hala, precyzyjne obrabiarki na liniach produkcyjnych, dostosowane do różnych rodzajów metali.
10mln - powołanie Banku Rozwoju Gospodarczego. Jest to bank państwowy, za pośrednictwem którego kredytowane są istotne inwestycje za pomocą lewarowania na złocie. Robię to w ten sposób - ta część pozyskiwanego złota, której nie zużywa bank centralny do kreowania waluty oraz nie jest przeznaczana na komercyjną sprzedaż trafia do zasobów BRG. Ten zyskuje uprawnienie do własnej emisji wonów Sigminji oraz do emisji czeków gwarantowanych w złocie. Emisja wonów ma służyć wyłącznie kredytowaniu inwestycji - innymi słowy, w dodatku do emisji waluty pokrywającej wzrost gospodarczy którą prowadzi bank centralny, emisja BRG ten wzrost generuje, z założeniem że odpowiedni przyrost towarów i usług w wyniku udzielenia kredytu zredukuje inflację wynikającą z przyrostu waluty na rynku. Czeki mają podobne założenie, jeszcze bardziej starając się oddzielić kredytowanie od właściwej waluty. Czeki przeznaczone są głównie na rynek zagraniczny, na tyle na ile zyskają wiarygodność jako papier wartościowy gwarantowany przez państwowy bank.
Przy istotnych z punktu widzenia państwa kontraktach BRG jest uprawniony do dokonywania płatności bezpośrednio w złocie, o ile obniży to jej cenę w porównaniu z gotówką albo czekami.
15 mln - program inwestycyjny. Do specjalnej komisji zgłaszają się przedsiębiorcy (oraz państwowe przedsiębiorstwa) potrzebujące pieniędzy na inwestycje. Priorytet ma pozyskiwanie technologii w postaci licencji i nie tylko, ale rozbudowa mocy produkcyjnych oraz zasobów do świadczenia usług też jest mile widziana. Program jest wspierany przez BRG, powinien mieć zatem pewien boost z tego tytułu
12,997 mln - poszukiwanie surowców w górach Supsai i wokół nich, na tyle na ile starczy pieniędzy.
Cheolgwon I
Król Sigminji

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

Post Reply