Karzegistan

Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Karzegistan

Post by SaSTrooP » Tue Feb 07, 2012 9:39 pm

Karzegistan - Mała Arabia
Karzegistan to jeszcze jedna kreacja rozbitego świata islamskiego, powstała z gruzów osłabionego wojnami Zekistanu w XVI wieku. Po zakończeniu działań zbrojnych w latach '40 szesnastego stulecia Zekistan był krajem wypalonym, pozbawionym wolności, populacji i bogactwa. Konflikty toczyły się jednak we wschodniej stronie tego państwa, zachodnia nie została unicestwiona. Problem pojawił się, gdy władcy z Bandar Abbas odwołali się do braterstwa muzułmańskiego i zażądali cechów, czeladników i manufaktur z bogatego wybrzeża do odbudowy reszty państwa. Po bardzo krótkich obradach możni z okolic bogatego w palmy i cytrusy Shapuru odmówili żądaniom Zekistanu. Zekistan odpowiedział wyjęciem szejków spod prawa. Szejkowie odpowiedzieli secesją Shapuru, która nastąpiła w 1556 roku. Wodzostwo Bandar Abbas zmobilizowało mameluków i ruszyło naprzód. Nowo powstałe państwo dobrze wiedziało, że: po pierwsze, nie zwycięży w otwartej walce, a tylko taka była możliwa na ich terytorium; po drugie, losy buntowników i populacji zakończyłyby się tragicznie, cała prowincja spłonęłaby, a dobrami udekorowano by pałace na wschodzie.
To zmusiło szejków do podjęcia dość niebezpiecznej, acz w przyszłości opłacalnej decyzji: wykorzystując kontakty handlowe z angielskimi kompaniami operującymi w rejonie archipelagu Maldenów, szejkowie zaprzedali swoje towary wpływom Albionu, ale w odpowiedzi otrzymali setki najemników z Europy, zmobilizowanych szybciej niż wojska Zekistanu. Obie armie spotkały się na granicy bagien Marawi i pustyni Shapur. Widząc tak liczne i dobrze wyszkolone siły Zekistan wycofał się bez bitwy, de facto akceptując niepodległość Szejkanatu Shapur.
Niepodległości jednak wkrótce już nie było: w 1650 roku umowy między Londynem a Mazarganem uzależniły ten kraj od Albionu. Z pustyni szły owoce cytrusowe, leki czy materiały na ubrania, a nadchodziła broń palna, inwestycje, towary europejskie. Taki układ rzeczy trwał do XIX wieku, gdy na terenie Szejkanatu wykryto złoża ropy, porównywalnych rozmiarów do tych na Takistanie, choć wydobycie tych złóż okazało się być trudniejsze. Mimo to kraj odżył i błyskawicznie zarobił ogromne sumy pieniędzy na handlu już teraz z połową świata, choć kontakty z Wielką Brytanią naturalnie zdominowały eksport.
Karzegistan jako taki ukształtował się bardzo późno, bo w 1956 roku. Gdy upadł rząd Edena po Kryzysie Sueskim, wiele państw arabskich skutecznie odcięło się od wpływów Londynu. Szejkanat był jednym z nich, jednak w konstytucji narzuconej jeszcze przez Wiktorię pisało, iż "Szejkanat Shapuru jest nieodłączną częścią dominium brytyjskiego", a europejczycy wciąż obecni w kraju skutecznie blokowali zmiany. To spowodowało ustawiony "zamach stanu", po którym najbogatszy szejk, Abdul Hassabi zrzucił dominium, obalił sam siebie (na stanowisku gowernoru, "szejk" miał jedynie znaczenie tradycyjne, reprezentujące postać o szlacheckim pochodzeniu) i mianował na szejka jako monarchę... samego siebie. Zrzeszeni wokół niego ludzi szybko ustawili nieposłusznych oponentów, zamknięto także wielu europejczyków.
Obyło się jednak bez wojny. Eksport ropy był warunkiem życia nowego Karzegistanu, a starych kontaktów nie należało niszczyć. Dlatego też po szybkich negocjacjach z Londynem wypuszczono ludzi z więzień, a Wielka Brytania, jak i reszta świata uznały Karzegistan jako twór niezależny i kontynuowały współpracę.
Dziś w Karzegistanie rządzi jako monarcha absolutny syn Abdulla (I) Hassabiego, Hamir I Hassabi, z dynastii Hassabich. Kontroluje silny gospodarczo kraj, ale nie jest on należycie zabezpieczony przez nieobliczalnym Zekistanem, a także jak najbardziej obliczalnym Altdorfem. Czy czterdziestoletni władca poradzi sobie z wyzwaniem mu rzuconym i uniknie konfliktu?


GOSPODARKA:
Gospodarczo, Karzegistan = ropa. Ropę wydobywają zagraniczne kompanie, płacąc podatek od wydobycia trafiający do państwowej kasy i będący głównym źródłem jej dochodu. Ma to swoje dobre i złe strony.
Dobrą stoną są oczywiście wysokie dochody państwa, które rząd rozprowadza wśród obywateli utrzymując ich lojalność. Dochody w czasie pokoju pewne, bo choć cena ropy może sie wahać, to sprzedawać ją będzie można zawsze.
Ale są i złe strony. Karzegistan to skrajny przykład "choroby holenderskiej" polegającej na uzależnieniu gospodarki od surowców. Statki z ropą odpływają, statki z towarami przypływają - w samym kraju prawie nic się nie produkuje. Co gorsza, ropę eksportować można praktycznie tylko morzem, bo sąsiednie kraje są albo wrogie, albo nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Stąd blokada portów to dla Karzegistanu śmierć ekonomiczna.
Dopóki jednak morskie szlaki są niezagrożone (lub wybuduje się rurociąg w niezagrożone miejsce) Karzegistańska gospodarka jest dość odporna na wojnę.
Przy obliczaniu wzrostu gospodarczego GM powinien wziąć pod uwagę czynnik losowy - zmiany cen ropy na rynku światowym.
SOCJAL:
Sama administracja nie jest bardzo rozwinięta i nie pochłania zbyt dużych kwot, nieco więcej biorą różnego rodzaju służby. Natomiast w najlepsze trwa typowe dla naftowych państw muzułmańskich przekupywanie obywateli kasą z ropy. Co za tym idzie, poziom minimalny jest dość niski, bo w wyjątkowych sytuacjach można kasę dla ludzi obciąć, natomiast wystarczający sporo wyższy.
Poziom socjalu:
Minimalny 20%, wystarczający 33%, maksymalny 38%.


Karzegistan
Ustrój: Monarchia Absolutna absolutna z Szejkiem Hamirem I Hassabim na czele, nie istnieje parlament, jedynie Rada Ministrów, izolacjonizm (gdy poparcie przywódcy jest mniejsze niż 1,2 wypowiedzenie wojny zmniejsza dumę narodową o 0,4)
Przyrost naturalny: 7 ludzi miesięcznie
Początkowa populacja: 410 ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,0
Bazowa popularność przywódcy: 1,2
Budżet militarny: 3,6 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Brak
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 85 mln
W tym SEP turystyczny 25%, ogólny 75%.
Przedsiębiorstwa państwowe - 3 mln
Razem 88 mln
Demografia: 78% zekowie, 14% anglicy, 6% francuzi, 2% inni
Religia panująca: islam, inne religie dodatkowo opodatkowane, jeśli obywatel nie jest Brytyjczykiem lub Francuzem
Bazowi partnerzy handlowi: Wielka Brytania, w mniejszym stopniu Francja
System Władzy: Monarcha nie bardzo ma takie coś jak "konstruktywna opozycja", a już tym bardziej "opozycja". Naturalnie musi słuchać się paru co bogatszych szejków jak Muhhamad Mismalil (panowie za sobą nie przepadają, Mismalil i jego rodzina rywalizuje z Hassabimi). Działania Szejka budzą od dłuższego czasu sprzeciw republikańskiej mniejszości, choć bardzo wysokie PKB skutecznie utrzymuje monarchę u władzy. Problemem jest jednak to, że obcokrajowcy trzymają w garści spory kawałek gospodarki, a do tego dysponują taką gamą praw, że właściwie stoją ponad nim. To rodzi dwa światy, a to może prowadzić do...
PKB na osobę: wysokie, kraj świetnie rozwinięty gospodarczo.
Sugerowana gazeta główna: daPolitika
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: Televizyon Monarşi
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Royal Karzegistani Land Force (RKLF), Royal Karzegistani Air Force (RKAF), Royal Karzegistani Naval Force (RKNF)
Zdolność transportowa: bardzo mała (1 kompania w państwach ościennych, jeśli GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: całkiem silne gospodarczo, relatywnie stabilne polityczne i uznawane powszechnie
Inne: Karzegistan bardzo przypomina takie państwa jak Arabia Saudyjska, Katar, Oman czy Bahrajn. Panuje więc silne prawo szariackie, mimo to obcokrajowcy mu nie podlegają.


Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Shapur e-Dalapur 0/40/40, 2B, 2 ludzi
Mazargan 1/60/60, 1x2, 1x1, B, L, 5 ludzi

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak, członek zagrożony zawieszeniem w Komisji ds. praw człowieka
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Karzegistan nie uznaje instytucji Commonwealthu, wszystkie traktaty i kontrakty negocjowane z osobnymi państwami

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Yahyanin Altindorman Damizlik/1 mln/Stadnina koni/Shapur e-Dalapur
Gümüş/2 mln/Działalność medialna, handel nieruchomościami/Mazargan
Last edited by SaSTrooP on Tue Aug 28, 2012 10:54 pm, edited 1 time in total.

Post Reply