Wojna domowa w Czarnorusi

Locked
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 88
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Wojna domowa w Czarnorusi

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:16 pm

To jest temat konfliktu, który wybuchł w sierpniu 2012 roku. Chwilowi uczestnicy:

Sojusz pierwszy:
Czarnoruś

Sojusz drugi:
Narodova Partia + zbuntowana armia Czarnorusi

Status:
TURA 9:
- Początek konfliktu
- Na stronę NAPA przechodzą lekkie formacje wojsk Czarnorusi (1. Motastralkovaja Kampanii i 2. Motastralkovaja Kampanii)
- Otwarte powstanie NAPA
- Mobilizacja bojówek NAPA w Novigradzie
- Zajęcie Moszini bez walki przez powstańców NAPA

BITWA!
Novigrad

Zwycięstwo Czarnorusi!

TURA 10:
- Walka trwa, Novigrad zabezpieczony

BITWA!
Miroslavl

Zwycięstwo NAPy!

BITWA!
Novigrad

Zwycięstwo Czarnorusi!

TURA 11:

BITWA!
Miroslavl

Zwycięstwo Czarnorusi!

- Czarnoruś odzyskuje kontrolę nad Miroslavliem, siły NAPA w rozsypce, niedobitki wycofują się do Moszini!

WOJNA DOMOWA W CZARNORUSI

WSTĘP
Wojna domowa to długi i krwawy konflikt mający miejsce w państwie Czarnoruś począwszy od sierpnia 2012r. do lutego 2013 roku.

GENEZA KONFLIKTU
Gdy rząd centroprawicowy stchórzył podczas Wojny Północnej i opuścił kraj, kraj znalazł się bez rządu na długie dwa miesiące. Impas ten zdecydowała się wykorzystać tzw. Partia Narodova (NAPA), z Prizrakiem na czele. Partia ta reprezentowała skrajnie prawicowe poglądy, graniczące wręcz z nazizmem, jednak naród potrzebował siły przewodniej.
Bez najmniejszej walki, NAPA przejęła władzę w państwie. Fakt ten został oficjalnie zaakceptowany przez społeczeństwo. Poselstwo nowego rządu czym prędzej udało się na obrady w Hellonie, gdzie rozpoczęło dyktowanie twardej, anty-zagoryjskiej polityki. Dewiza partii NAPA brzmiała "My nie zostaliśmy pokonani".

NASILENIE KONFLIKTU
Gdy obrady w Hellonie utknęły w martwym punkcie (między innymi z powodu stanowiska NAPy), Prizrak obiecał przeprowadzenie wolnych wyborów w kraju. Istotnie, wybory zostały przeprowadzone w lipcu i wygrała je prawicowa partia CZRO. Nowy rząd reprezentował znacznie miększe, ugodowe stanowisko, co spotkało się z bojkotem NAPy.
Nic nie wskazuje na to, by wybory zostały sfałszowane. Prawdopodobnie jednak partia stała, o założeniach stricte politycznych zrobiła na obywatelach lepsze wrażenie aniżeli militarni despoci. Ci jednak, widząc swą porażkę i - według nich - upadek państwa Czarnoruskiego, wręcz czarnoruską targowicę, zamierzali działać.

WOJNA
Na początku sierpnia część formacji wojsk czarnoruskich opuściła swoje bazy. W krótkim czasie zajęty wschodnie prowincje kraju, zasadniczo Miroslavl i Moszini. Prizrak ogłosił, iż to NAPA sprawuje jedyny, legalny rząd, zaś CZRO sfałszowało wybory. Zaznaczył, że teraz to Narodova Partia musi walczyć o wolną Czarnoruś.
Miroslavl poddał się kontroli NAPy dobrowolnie, był to też główny bastion. Po ciężkich walkach, w których udział wzięły - poza milicją NAPy - także wojska czarnoruskie posłuszne Prizrakowi, formacje rządowe zostały zmuszone do odwrotu.
Front ustabilizował się, CZRO uruchomiła rezerwy. Tymczasem sztab NAPA popełnił błąd: ufne w swe rychłe zwycięstwo formacje narodowców uderzyły na Novigrad. Napotkali tam dobrze zorganizowany opór sił rządowych, a także dwie świeże kompanie z Południowego Sahrani. Natarcie szybko upadło, zaś NAPA musiała wycofać się z dużymi stratami.
Tym razem pełne wiary w zwycięstwo okazały się formacje popierające nowy rząd. NAPA nie powiedziała jednak ostatniego słowa i odparła natarcie na bastion powstańców - Miroslavl. Prizrak popełnił tym samym błąd, który miał okazać się strategicznym. Mimo ogromnych strat ponownie uderzył na stolicę. Atak nie powiódł się i - ku zdumieniu żołnierzy NAPA - ich stany osobowe zostały tak przetrzebione, że dalsza walka była de facto niemożliwa.
Powstańcy nie poddali się jednak i desperacko próbowali utrzymać pozycje. Na nic się tym razem próby nie zdały, przewaga atakujących wynosiła już 3:1, z miażdżącą przewagą czołgów, także przybyłych w ramach korpusu ekspedycyjnego z Myrtany. W przeciągu paru godzin obrona Miroslavlia została po prostu przejechana, połowa armii narodowców poszła w rozsypkę. Zdolność bojową wciąż jednak zachowywały formacje zbuntowanej armii, które mimo licznych dezercji nie złożyły broni. Ich los był jednak przypieczętowany. Ostatnia bitwa w lutym (spora przerwa spowodowana była wotum nieufności dla CZRO, który w międzyczasie uznał istnienie Południowej Zagorii) wgniotła ostatnich powstańców w ziemię.


PODSUMOWANIE
Konflikt zabił setki osób, skutecznie redukując populację Czarnorusi. Wiele prowincji, przede wszystkim Miroslavl, uległo zniszczeniu. Tygodnie po zakończeniu wojny przy drogach wciąż walał się zniszczone pojazdy, a także można było napotkać gnijące zwłoki cywilów (obie strony aktywnie używały artylerii) i żołnierzy obu stron.
Wojna domowa udowodniła, że Czarnoruś jest krajem wysoce niestabilnym, jeszcze bardziej wzmocniła byt Południowej Zagorii (do której napłynęły dziesiątki uchodźców) oraz wyizolowała Novigrad od innych państw. Działalność u sąsiada rozpoczęła ChDKZ i nadchodzące kwietniowe wybory wskazują na kolejny konflikt...

WOJNA DOMOWA W CZARNORUSI
Czas:sierpień 2012 - luty 2013
Rezultat: Zwycięstwo sił rządowych, eliminacja Narodovej Partii, jednak ogólna destabilizacja Czarnorusi
Zmiany terytorialne: brak, Czarnoruś odzyskuje kontrolę nad całym terytorium

STRONY KONFLIKTU
Sojusz 1:
Czarnoruś (prezydent Sakajev, gen. MacTavish)
Południowe Sahrani (król Orlando I)
Myrtana (król Loius XIII)

Sojusz 2:
Narodova Partia (Jan Prizrak)

SIŁY
Sojusz 1:
Czarnoruś: 5 kompanii
Płd. Sahrani: 2 kompanie
Myrtana: 1 kompania
~650 żołnierzy
~70 pojazdów

Sojusz 2:
NAPA: 4 kompanie
~500 żołnierzy
~45 pojazdów


Sojusz 3:
Zekistan: 8 kompanii wprowadzonych
~500 ludzi
~70 pojazdów

STRATY
Czarnoruś: 3x M114, 1x Abrams, 71 ludzi
Płd. Sahrani: 3x Piranha III, 39 ludzi
Myrtana: 2x Type 88NAPA: 2x BTR-40, 1x T-34/85 11x Humvee, 8x Abrams, 1x F-104G, 4x Podnos, 381 ludzi

Straty poniesione przez Sojusz 1: 9 pojazdów, 110 ludzi
Straty poniesione przez połączony Sojusz 2: 22 pojazdy, 1 samolot, 4 jednostki artyleryjskie, 381 ludzi

STRATY OGÓLNE: 31 pojazdów, 1 samolot, 4 jednostki artyleryjskie, 491 ludzi (!)
80 cywilów czarnoruskich

Locked