UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Wszystkie inne gry, w które także uczestnicy When Diplomacy Fails grają i lubią
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Mon Jul 27, 2020 11:36 pm

UNTERNEHMEN SONNEBLUMME
Image

Libia, Cyrenajka, marzec 1941 roku.
Od dwóch miesięcy na froncie afrykańskim panuje spokój. Ale to cisza przed burzą.
Pod koniec 1940 roku włoska V oraz X Armia ruszyły na nielicznych Brytyjczyków oraz resztę żołnierzy Commonwealthu w Afryce. Włoskie siły pozostawały jednak w nieznacznym stopniu zmotoryzowane, a i specyfika zmechanizowanej wojny w Afryce była jeszcze nieznana. Włoskie natarcie bardzo szybko słabło przez zużycie sprzętu i niedostateczną mobilność, a kilka włoskich dywizji mozolnie maszerowało wzdłuż wybrzeża jedyną utwardzoną drogą - tzw. Via Balbia. Włoski atak zasadniczo zakończył się nim zaczął. Armia marszałka Grazianiego zajęła Buq Buq, Sollum oraz Sidi Barrani, a następnie przestała się przemieszczać wskutek braków materiałowych.

Jednocześnie Brytyjczycy kontynuowali wzmacnianie sił w regionie i przygotowywali się do kontrofensywy. Atak prowadzić miała 7-ma Dywizja Pancerna, znana już potem jako Desert Rats, wspierana kilkoma innymi dywizjami Commonwealthu o wysokim stopniu motoryzacji i zabezpieczenia materiałowego. Gdy operacja Compass rozpoczęła się - bo taką nazwę ta kontrofensywa nosiła - przewaga logistyczna nad Regio Essercito była miażdżąca. Włoskie spieszone dywizje izolowane były jedna po drugiej, następnie wypychane z oaz, stanowiących jedyne źródło zaopatrzenia dla powolnych jednostek). Co więcej, włoskie wojska pancerne okazały się być całkowicie nieadekwatne w obliczu czołgów piechoty typu Matilda, a włoskie lotnictwo, wyposażone w dwupłatowe myśliwce typu CR.42 Falco odstępowały szybszym, jednopłatowym Hurricane'om. W czasie gdy armia parła do przodu, Brytyjscy inżynierowie konstruowali od zera całą linię kolejową aż do Tobruku.

W rezultacie ok. 20 stycznia 1941 roku włoska armia w Afryce była w całkowitym odwrocie, a wiele pułków czy batalionów bądź zniszczono w walce bądź też kapitulowały pozbawione zaopatrzenia. Operacja Compass okazała się być operacyjną katastrofą dla Comando Supremo - stracono bowiem niemal 100 tysięcy żołnierzy za cenę niespełna 3 tysięcy Brytyjczyków!

W tym samym miesiącu - rozumiejąc rozmiary klęski - Hitler autoryzował Wehrmacht do przygotowania korpusu ekspedycyjnego w celu wsparcia włoskiej armii w Afryce. Początkowo zakładano jedną, a następnie zatwierdzono ostatecznie dwie dywizje pancerne. Także i Włosi słali masowo posiłki do Afryki. Rozpoczynało się też powoli oblężenie Malty stanowiącej zagrożenie dla przerzutu wojsk z południa Włoch do Libii.

Pierwsza niemiecka dywizja stanowiąca zalążek przyszłego Deutches Afrika Korps (DAK) rozlokowała się w Trypolisie w lutym 1941. Wraz z nią przegrupowano część włoskich dywizji oraz ściągnięto resztę dywizji pancernej Ariete. Do Libii skierowano też 15-tą Dywizję Pancerną Wehrmachtu, ale ta dotarła dopiero w maju 1941 roku.

Podczas gdy siły Osi w Afryce tężały, siły Aliantów - topniały. Sporo brytyjskiego sprzętu było mocno zużytego po Operacji Compass. Do tego Grecja - uwikłana od jesieni 1940 roku w konflikt z Włochami - była na granicy swojej wytrzymałości, a Jugosławia właśnie (na chwilę) związała się sojuszem z Rzeszą. Skutkiem tych wszystkich zawirowań powołane zostało tzw. W Force, a więc brytyjskie siły ekspedycyjne w Grecji.

Problem w tym, że W Force pochłaniała siły przede wszystkim z Cyrenajki w Libii. 7-mą Pancerną wycofano do Egiptu na przezbrojenie. 2-ga Pancerna została pocięta i w części wysłana do Grecji. Doświadczoną 9-mą dywizję australijską pozbawiono wszystkich doświadczonych w boju brygad i też skierowano do Grecji, do tego zabrano ze sobą większą część broni przeciwpancernej. Co więcej, cała uwaga RAF skupiła się na Grecji, w tym Krecie, a także Jugosławii.

Skutkiem tego CYRCOM, tudzież Cirenaica Command, utknęła zasadniczo z jedną niepełną dywizją (i mającą około połowę stanu broni ciężkiej) oraz połową zużytej dywizji pancernej, w sporej części używającej sprzętu nieprzyjaciela.

Zgodnie z brytyjskimi szacunkami generała Wavella, można było sobie na taki manewr pozwolić, jako iż Oś uzyskałaby zdolność operacyjną nie wcześniej niż w maju 1941 roku. Tymczasem jednak świeżo wskazany na dowódcę wojsk w Afryce Erwin Rommel oraz Mario Roatta nie zamierzali czekać. Rozkazy dla Rommla brzmiały formalnie: "Bronić Trypolitanii, jeżeli jest taka potrzeba, możesz bronić się agresywnie".

1 kwietnia Rommel autoryzował operację Słonecznik (Unternehmem Sonnenblume), która wykorzystać miała alianckie osłabienie w Afryce i przywrócić stan posiadania sprzed Operacji Compass, a więc dotrzeć do tzw. The Wire - linii umocnień na granicy włoskiej Libii i brytyjskiego Egiptu.

I tak też - na około półtorej miesiąca przed przewidywaniami - wojska Osi uderzyły na Cyrenajkę, otwierając pierwszą z ofensyw Rommla w Afryce...MECHANIKA GRY
1) UZUPEŁNIENIA
Z zasady brak, jest zbyt krótki czas na uzupełnienia. Jednakże w czasie Sonnenblume Oś cieszyła się znacznie lepszym położeniem, wobec czego po każdej zwycięskiej bitwie (takiej, gdzie uzyskano kontrolę nad terenem), Oś może odzyskać pomiędzy 10 a 30% utraconych pojazdów. Pojazdy porzucone przejmowane są przez stronę zwycięską. Pojazdy unieruchomione traktowane są przez stronę przegraną (tą, która utraciła grunt) jako zniszczone.
2) WYNIK BITWY
Stosujemy arkusz z The Blitz, który przewiduje serię możliwych wyników.
Minor victory - przegrany (jeśli był obrońcą) zmuszony jest cofnąć się o co najmniej 5 kilometrów, przy czym wyjątkowo jest on w stanie ewakuować swoje porzucone oraz unieruchomione pojazdy;
Medium victory - przegrany musi wycofać się co najmniej o 10 kilometrów;
Decisive victory - przegrany musi wycofać się co najmniej 20 kilometrów, a także cały następny dzień kontynuować odwrót. Jakakolwiek następna porażka tej jednostki w skali co najmniej medium oznacza jej kapitulację;
Overwhelming victory - jednostki biorące udział w walce po stronie przegranego ulegają natychmiastowej kapitulacji;
Wstępnie wszystkie flagi powinny mieć 100 punktów wartości, jeżeli nie będzie pykało to będziemy to zmieniać.
3) TRYBY GRY
Standardowy atak-obrona odbywa się w trybie Advance-Delay. Jeżeli obrońca spędza przynajmniej 1 dzień na swojej pozycji, zaczyna być okopany - gramy Assault-Defence bez fortyfikacji. Jeżeli obrońca jest okopany co najmniej 3 dni, to może przekonwertować jedną ze swoich kompanii w batalionie na zespół 3x3 bunkrów, które nie są betonowe, a także położyć fortyfikacje w ilości 5pkt na dzień (licząc od 2 dnia przygotowania linii) dla każdej okopującej się kompanii. Fortyfikacje betonowe to już aspekt stricte historyczny, w rzeczywistości tak ufortyfikowany był zasadniczo tylko Tobruk
4) MAPA
Gramy na mapie z Google Earth, podane tam dystanse mają znaczenie. Mistrz gry może pociąć mapę na odcinki, jeżeli będzie mu łatwiej. Następnie generujemy mapę w oparciu w miarę o mapę odpowiadającą rzeczywistości. Ewentualnie możliwe jest też stworzenie scenariusza w oparciu o scenario editor, jeżeli będzie to lepiej odpowiadało potrzebom graczy
5) RUCH PO MAPIE PLANOWANIA
Z zasady wygląda to tak:
Piechota bez motoryzacji: 20km dziennie
Motoryzacja: 50km dziennie
Czołgi Aliantów: 50km dziennie
Czołgi Osi: 60km dziennie

Image

Przy czym do zainicjowania bitwy należy być na dystansie co najmniej 6km od siebie, a można wejść do bitwy z marszu, jeżeli ma się co najmniej 50% swojego "niepokonanego dystansu", przy czym jeżeli większość jednostek wchodzi z marszu, to powinno dojść do zmniejszenia się ilości tur (najlepiej o ok. 10-15 mniej)
6) LOGISTYKA:
Mapa przewiduje kilka baz wejściowych. Są to miasta lub oazy, gdzie można uzupełniać wodę czy składować paliwo.
Są to:
Trypolis (baza główna): Oś
Sirte: Oś
El-Agheila: Oś
Mersa Brega: Alianci
Agedabia: Alianci
Bengazi: Alianci
Derna: Alianci
Mechilli: Alianci
Tobruk (baza główna) Alianci
Bardia: Alianci

Każda z lokacji mniejszych jest w stanie zaopatrywać na dystans 150km. Jedna taka lokacja zaopatruje swobodnie JEDNĄ dywizję, więcej nie utrzyma.
Bazy główne są większe i lepsze, Trypolis zaopatruje na dystans 800km oraz ekwiwalent DWÓCH dywizji. Tobruk tak samo, ale na 300km, jednak zaopatruje TRZY dywizje.

Zaopatrzenie sprawdzamy z nadejściem kolejnego dnia. Przez pierwszy dzień nic się nie dzieje, jednostka korzysta z własnych rezerw. W drugi dzień jej możliwości marszowe spadają o połowę, w trzeci dzień dochodzi do częściowej kanibalizacji sił, więc można wystawić od walki tylko ich połowę, a każdy wynik będący porażką traktowany jest jako porażka zdecydowana i kapitulacja. Od czwartego dnia jednostka w ogóle nie jest w stanie się poruszać, a piątego walczyć.

Żeby upewnić się czy jesteśmy w zasięgu, po prostu prowadzimy linię do jednostki. Jednostki minimalnie wychodzące poza nią, ale sąsiadująca ze swoimi, tudzież jednostki rozmieszczone minimalnie poza zasięgiem, ale na dobrej rubieży obronnej liczą się jako zaopatrzone, żeby nie bawić się w linijeczkowanie.

Zaopatrzenie wszakże liczy się drogami. Jeżeli główne drogi jednostki będą przecięte, to także liczy się ona jako otoczona.

7) WALKA POWIETRZNA
Będą miały do niej zastosowanie najprawdopodobniej zasady walki z Wiatrów Czasu, czyli przy okazji to najpewniej przetestujemy :3

8) ZWYCIĘSTWO
Zwycięstwo oceniamy po całokształcie. Niewątpliwe zwycięstwo Osi ma miejsce wtedy, gdy upadnie Tobruk. Zadaniem Aliantów jest zasadniczo prowadzić akcję opóźniającą i nie dopuścić Niemców do Tobruku do dnia 10 maja 1941, kiedy to 7-ma Dywizja Pancerna odzyska zdolność operacyjną. Z zasady doprowadzenie (historycznie) do okrążenia Tobruku przed tym terminem to swoisty remis - Niemcy potrzebują portu, którego nie mają, ale Alianci nie mają też inicjatywy, co doprowadziło do pata (ostatecznie operacją Crusader rozstrzygniętą na korzyść Aliantów).

Do rozpisania: cięzarówki, parasol plot, konkretne ruchy w hexach wyrazić, zasady bombardowania w tym spwoolnienia, zasady ostrzału arty w tym spowolnienia
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Mon Jul 27, 2020 11:36 pm

SONNENBLUME - OŚ

Image 5. LEICHTE DIVISION (MOTORISIERT)
3. Aufklärungsbataillon:
1x PzAufklKp (rad) (Sdkfz 222/Sdkfz 231 (8))
1x KradschutzenKom
1x PzAufklKp (Sw) (LeIG 18, Sdkfz 10, 3,7cm Pak35/36x)
5. Panzer Regiment
UWAGA - strukturę trzeba odtwarzać częściowo ręcznie :E
1x Panzer Kp (le) (Pz III F+ 5cm, Pz II F)
1x Panzer Kp (le) (Pz III F+ 5cm, Pz II F)
1x Panzer Kp (le) (Pz III G, Pz II F)
1x Panzer Kp (le) (Pz III G, Pz II F)
1x Panzer Kp (m) (Pz IV D, Pz II C)
1x Panzer Kp (m) (Pz IV D, Pz II C)
3x Panzer Zug (le)/5 (Pz II F) (ekwiwalent 1 kompanii)
10x Panzer Zug (le)/5 (Pz I B) (ekwiwalent 3 kompanii)
200. Regiment z.b.V.
1x Inf Btl Sw Kp b (MG34 HMG (2))
1x Inf Btl Sw Kp b (MG34 HMG (2))
1x PzAufkl-UstZg (7,5cm IG18, Sdkfz 10)
39. Panzerabwehrbataillon:
1x Pak Zug (mot) (3,7cm Pak35/36x)
1x Pak Zug (mot) (3,7cm Pak35/36x)
1x Pak Zug (mot) (5cm Pak38)
605. Panzerjagerabteillung:
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
606. Flak Abteillung:
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
200. Pionieer Abteillung:
1x Pioneer Kp (Mot)
1x Pioneer Kp (Mot)
75. Artillerie Abteillung:
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
Image 17° DIVISIONE AUTOTRASPORABILE "PAVIA"

27° Reggimento "Pavia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Mitragliera M (FIAT 621)

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Mitragliera M (FIAT 621)

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (Ceirano Praticco, FIAT 626, FIAT 621)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, FIAT 621)
28° Reggimento "Pavia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (Ceirano Praticco, FIAT 626, FIAT 621)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, FIAT 621)
5º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
6º Battaglione Corazzato "Lancieri di Aosta"
1x Armoured Car Sqdn (Morris CS9, Daimler Dingo)* - należy tę formację kupować jako zdobyczną i usuwać Bren Carriery z końca
1x Co Autoblindo (FIAT 611)
26º Reggimento Artiglieria "Rubicone"
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

4º Battaglione Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Plotone CL (FIAT 621)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
Jednostki dywizyjne:
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA 35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA 35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA 35)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CP (FIAT 634N)
Image 27° DIVISIONE AUTOTRASPORABILE "BRESCIA"

19° Reggimento "Brescia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Mitragliera M (SPA 35)

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Mitragliera M (SPA 35)

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (SPA35 Praticco, Autocaretta, FIAT 666)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, SPA35)
20° Reggimento "Brescia"
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (SPA35 Praticco, Autocaretta, FIAT 666)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, SPA35)
27º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-38 13.2)
1x Co Carro Legg. (L 3-38 13.2)
55º Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)

4º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
Jednostki dywizyjne:
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CP (FIAT 634N)
Image 132° DIVISIONE CORAZZATA "ARIETE"

132° Reggimento Corazatta "Ariete"
7° Battaglione Carro Medio
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Mottocicletta

8° Battaglione Carro Medio
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Mottocicletta

2º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)

Formacje pułkowe
1x Co Ricognitori (SPA AS37, Alfa Romeo 2500, Autoblinda 41)
8° Reggimento Bersaglieri "Cernaia"
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA 37, Pattuglia)
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA 37, Pattuglia)
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri

3° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Motocicletta
1x Co Motocicletta

Formacje pułkowe
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
132° Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
Jednostki dywizyjne:
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
Image ZABEZPIECZENIE XXI KORPUSU
5° Gruppo Di Artiglieria Dell'esercito
1º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

2º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

3º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

4º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

5º Batteria
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
16° Artiglieria di Corpo d'Armata
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

3º Batteria
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
24° Artiglieria di Corpo d'Armata
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

3º Batteria
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
3° Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
340° Battaglione Ingegnere
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Co Zappatori (Gustatori)
Image FLIEGERFUHRER AFRIKA 33. Luftwaffe Flak Abteillung:
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
Sturmgeschwader 1
I Gruppe:
20/20 Ju-87B Stuka
Sturmgeschwader 3
II Gruppe:
20/20 Ju-87B Stuka
Jagdgeschwader 27
I Gruppe:
24/24 BF-109E7
Jagdgeschwader 26
VII Flieger:
12/12 BF-109E7
Nachtjagdgeschwader 3
I Flieger:
12/12 BF-109E7
Zerstorergeschwader 26
III Gruppe:
22/22 BF-110C7
Beobachtung Flieger 123
III Gruppe:
6/6 Arado AR-196
Beobachtung Flieger 14
III Gruppe:
12/12 Fieseler Storch
Image REGIA AERONAUTICA

14º Brigata Aerea "Rex"
VIII Stormo:
24/24 Macchi C.2000 Saetta

X Stormo:
30/30 Fiat G.50 Freccia

XII Stormo:
26/26 CR.42 Falco

III Stormo:
10/10 IMAM Ro.37
13º Divisione Aerea "Pegaso"
XXX Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XXXII Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XVIV Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XVV Stormo:
14/14 SM.81 Pipistrello
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Mon Jul 27, 2020 11:36 pm

SONNENBLUME - ALIANCI
Image 2ND ARMOURED DIVISION
3rd The King's Own Hussars (-) (Mersa Brega)
1x Light Tank Sqdn (Mk VIb)
1x Light Tank Sqdn (Mk VIb)
5th Royal Tank Regiment (-) (Agedabia)
1x Cruiser Sqdn (A13 Mk. II, A13 CS)
1x Cruiser Sqdn (A13 Mk. II, A13 CS)
6th Royal Tank Regiment (-) (Beda Fomm)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40) (-jeden pluton)
Wszystkie formacje naturalnie kupujemy jako captured of Włochów
2nd Support Group (Mersa Brega)
9th Battalion, The Rifles Brigade
1x Motor Bn HQ (Humber Utility)
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Bn Spt Co (2 Pounder)

104th (Essex Yeomanry) Royal Horse Artillery
A Battery
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
lub łącznie jako Light Battery

B Battery
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
lub łącznie jako Light Battery

J Battery, 3rd Royal Horse Artillery
AT Gun Troop /T (2 Pdr)
AT Gun Troop /T (2 Pdr)
AT Gun Troop /T (37mm Bofors)
3rd Indian Motor Brigade (-) (opóźniona, El Adem)
18th King Edward VII's Own Cavalry
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

2nd Royal Lancers (Gardner's Horse)
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

Prince Albert Victor's Own Cavalry (11th Frontier Force)
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

35th Field Company, Bengal Sappers & Miners
3x Engineer Pl
3x Light Truck Pl
Jednostki dywizyjne
1st King’s Dragoon Guards
1x Armour Car Sqdn (MH II 20mm, Daimler Dingo, Bren Carrier)
1x Armour Car Sqdn (MH II ATR, Daimler Dingo, Bren Carrier)
1x Armour Car Sqdn (MH II ATR, Daimler Dingo, Bren Carrier)
Image 9TH AUSTRALIAN INFANTRY DIVISION
20th Australian Brigade (Jebel Akhdar)
2/13th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/15th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/17th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

20th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
26th Australian Brigade (Jebel Akhdar)
2/23th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/24th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/48th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

26th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Towed AT Troop (Morris)
1x Towed AT Troop (Morris)
24th Australian Brigade (-) (Tobruk)

2/28th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/43th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

24th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
Jednostki dywizyjne:
51st Field Regiment, RA attached (UK)
A Battery
1x Howitzer Trp /T (18 Pdr, Bedford)
1x Howitzer Trp /T (4,5in Hwtzr, Bedford)
Nie rozmieszczamy offmap

B Battery
1x Howitzer Trp /T (18 Pdr, Bedford)
1x Howitzer Trp /T (4,5in Hwtzr, Bedford)
Nie rozmieszczamy offmap

1st Royal Northumberland Fusiliers (-)
1x MG Co, MG Bn
1x MG Co, MG Bn
1x MG Co, MG Bn

2/3 Australian Anti-tank Regiment
1x TD Battery
1x TD Battery
3x AT Gun Troop /T (47mm Breda) (kupujemy zdobyczny od Brytyjczyków, jest wygodniej)

2/1 Australian Pioneer Battalion
1x Pionieer Coy
1x Pionieer Coy
1x Pionieer Coy
Image CYRCOM SUPPORT
1st Battalion, King's Royal Rifle Corps
1x Motor Bn HQ (Humber Utility)
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Bn Spt Co (2 Pounder)

1re Bataillon d'Infanterie de Marin (1 BIM)
1x Cie Inf Mot
1x Cie Inf Mot
1x Cie Inf Mot
1x Eclair Mot
Batalion powinien być tak zbrojony, żeby w 100% wyposażony był w brytyjski sprzęt

LRDG A Squadron
1x LRDG Squadron (sprzęt można dowolnie wymieniać z wyłączeniem Chevvys uzbrojonych w 37mm AT)
Image 204 GROUP
No. 73 Squadron (Tobruk)
12/12x Hawker Hurricane IIB

No. 274 Squadron (Gerawla)
12/12x Hawker Hurricane IIB

No. 14 Squadron (Burg el Arab)
16/16x Blenheim

Detachment of No. 39 Squadron (Maaten Baggash)
6/6x Maryland

Detachment of No. 24 Squadron SAAF (Fuka)
6/6x Maryland

No. 45 Squadron (Fuka)
16/16x Blenheim

No. 55 Squadron (Zimla)
16/16x Blenheim

No. 6 Squadron Tobruk
12/12 Hurricane IID (nie ma ich w SPWW2, należy używać najbliższego odpowiednika)
4/4x Lysander
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Tue Nov 24, 2020 11:15 pm

...
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Tue Nov 24, 2020 11:15 pm

...
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Tue Nov 24, 2020 11:15 pm

...
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Tue Nov 24, 2020 11:16 pm

SONNENBLUME - OŚ (WERSJA EDYTOWALNA)

Image 5. LEICHTE DIVISION (MOTORISIERT) (WERSJA EDYTOWALNA)
3. Aufklärungsbataillon:
1x PzAufklKp (rad) (Sdkfz 222/Sdkfz 231 (8)) -został tylko sztab kompanii i pluton 6x 222
2x PzSpaeh TrpSw
1x KradschutzenKom -2x pluton -sekcja CKM
1x PzAufklKp (Sw) (LeIG 18, Sdkfz 10, 3,7cm Pak35/36x) -pioneerzug
5. Panzer Regiment
UWAGA - strukturę trzeba odtwarzać częściowo ręcznie :E
1x Panzer Kp (le) (Pz III F+ 5cm, Pz II F)
1x Panzer Kp (le) (Pz III F+ 5cm, Pz II F) -1plt III F
1x Panzer Kp (le) (Pz III G, Pz II F)
1x Panzer Kp (le) (Pz III G, Pz II F) -2plt PzIIIG
1x Panzer Kp (m) (Pz IV D, Pz II C)
1x Panzer Kp (m) (Pz IV D, Pz II C) -1 pluton PzIVD
7x Panzer Zug (le)/5 (Pz I B) (ekwiwalent 3 kompanii)
200. Regiment z.b.V.
1x Inf Btl Sw Kp b (MG34 HMG (2))
1x Inf Btl Sw Kp b (MG34 HMG (2)) -1 pluton
1x PzAufkl-UstZg (7,5cm IG18, Sdkfz 10)
-1 transport dla MG
39. Panzerabwehrbataillon:
1x Pak Zug (mot) (3,7cm Pak35/36x)
1x Pak Zug (mot) (3,7cm Pak35/36x)
1x Pak Zug (mot) (5cm Pak38)
605. Panzerjagerabteillung:
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
1x JagdPz Zug/3 (Panzerjeager I)
606. Flak Abteillung:
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
1x Flak (SP) Grp (Sdkfz 10/4 Flak)
200. Pionieer Abteillung:
1x Pioneer Kp (Mot)
1x Pioneer Kp (Mot) -2 pioneerzug
75. Artillerie Abteillung:
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
1x Haubitzen Btr (leFH 18) albo Artillerie Btr (10,5cm Batterie)
Image 17° DIVISIONE AUTOTRASPORABILE "PAVIA" (WERSJA EDYTOWALNA)

27° Reggimento "Pavia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia) (-1 pluton zwiadu)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Mitragliera M (FIAT 621)

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Fanteria Mot (FIAT 621)
1x Co Mitragliera M (FIAT 621)

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (Ceirano Praticco, FIAT 626, FIAT 621)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, FIAT 621)
28° Reggimento "Pavia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (Ceirano Praticco, FIAT 626, FIAT 621)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, FIAT 621)
5º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35) (-1 pluton)
1x Carro Legg. (2 wozy)
6º Battaglione Corazzato "Lancieri di Aosta"
1x Armoured Car Sqdn (Morris CS9, Daimler Dingo)* - należy tę formację kupować jako zdobyczną i usuwać Bren Carriery z końca
1x Co Autoblindo (FIAT 611)
26º Reggimento Artiglieria "Rubicone"
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obice da 100/17, FIAT 621) albo Batteria Art (105mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, FIAT 621) albo Batteria Art (75mm)

4º Battaglione Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Plotone CL (FIAT 621)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
Jednostki dywizyjne:
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA 35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA 35)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CL (FIAT 621)
1x Plotone CP (FIAT 634N)
Image 27° DIVISIONE AUTOTRASPORABILE "BRESCIA" (WERSJA EDYTOWALNA)

19° Reggimento "Brescia" (-)
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Mitragliera M (SPA 35)

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA AS.37, Pattuglia)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Fanteria Mot (SPA 35)
1x Co Mitragliera M (SPA 35)

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (SPA35 Praticco, Autocaretta, FIAT 666)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, SPA35)
20° Reggimento "Brescia"
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Fanteria 41
1x Co Mitragliera
1x Plotone Vagone

Formacje pułkowe
1x Rgt Co Mortai (SPA35 Praticco, Autocaretta, FIAT 666)
1x Bt Cannone Mot (Cannone 65/17, SPA35)
27º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-38 13.2)
1x Co Carro Legg. (L 3-38 13.2)
55º Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Batteria Mortai
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)

4º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
Jednostki dywizyjne:
1x Armour Car Trp (MH II ATR) (jako zdobyczny)
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Controcarro /M (37L45, FIAT 621)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CL (SPA35)
1x Plotone CP (FIAT 634N)
Image 132° DIVISIONE CORAZZATA "ARIETE" (WERSJA EDYTOWALNA)

132° Reggimento Corazatta "Ariete"
7° Battaglione Carro Medio
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Mottocicletta

8° Battaglione Carro Medio
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Mottocicletta

2º Battaglione Carri Leggeri
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)
1x Co Carro Legg. (L 3-35)

Formacje pułkowe
1x Co Ricognitori (SPA AS37, Alfa Romeo 2500, Autoblinda 41)
8° Reggimento Bersaglieri "Cernaia"
1° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA 37, Pattuglia)
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri

2° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, SPA 37, Pattuglia)
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri
1x Co Bersaglieri

3° Battaglione
1x Sedi del Btn (Fanteria, FIAT 1100, Pattuglia)
1x Co Motocicletta
1x Co Motocicletta

Formacje pułkowe
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, FIAT 621)
132° Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
Jednostki dywizyjne:
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
1x Controcarro /M (dowolny 47L32, SPA35)
Image ZABEZPIECZENIE XXI KORPUSU (WERSJA EDYTOWALNA)
5° Gruppo Di Artiglieria Dell'esercito
1º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

2º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

3º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

4º Battaglione
1x Art Pesante (Cannone 149/35)
1x Art Pesante (Cannone 149/35)

5º Batteria
1x Pl C/A Celere (FIAT 621)
16° Artiglieria di Corpo d'Armata
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

3º Batteria
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
24° Artiglieria di Corpo d'Armata
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)
1x Obici Motoriz (Obici de 105/28, FIAT 621) albo Art Pesante (Bt Obici 105/25)

3º Batteria
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
1x Pl C/C Pes /M (FIAT 666)
3° Reggimento Artiglieria
1º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

2º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

3º Battaglione
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)
1x Obici Motoriz (Canone da 75/27, SPA 35) albo Batteria Art (75mm)

5º Batteria Contraerena
1x Pl C/A Celere (SPA35)
1x Pl C/A Celere (SPA35)
340° Battaglione Ingegnere
1x Co Zappatori (Gustatori)
1x Co Zappatori (Gustatori)
Image FLIEGERFUHRER AFRIKA (WERSJA EDYTOWALNA) 33. Luftwaffe Flak Abteillung:
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x sw PaK Zug (M) (Flak 18, Sdkfz 8)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
1x Flak Grp (mot) (Flak 20)
Sturmgeschwader 1
I Gruppe:
20/20 Ju-87B Stuka
Sturmgeschwader 3
II Gruppe:
20/20 Ju-87B Stuka
Jagdgeschwader 27
I Gruppe:
18/24 BF-109E7
Zasięg: 560km
Szybkość: 560 km/h
Niski pułap: 2 – 12
Średni pułap: 11 – 18
Wysoki pułap: 0 – 5
Unik: 45-66%
Przeżywalność: 60/40
Uzbrojenie: 2x MG15 (8mm, 75%, Lekki kaliber, 0 - 0, Unik -3%), 2x MG-FF (20mm, 77%, Ciężki kaliber, -7 - -7, Unik -17%)

Jagdgeschwader 26
VII Flieger:
8/12 BF-109E7
Zasięg: 560km
Szybkość: 560 km/h
Niski pułap: 2 – 12
Średni pułap: 11 – 18
Wysoki pułap: 0 – 5
Unik: 45-66%
Przeżywalność: 60/40
Uzbrojenie: 2x MG15 (8mm, 75%, Lekki kaliber, 0 - 0, Unik -3%), 2x MG-FF (20mm, 77%, Ciężki kaliber, -7 - -7, Unik -17%)
Nachtjagdgeschwader 3
I Flieger:
12/12 BF-109E7
Zasięg: 560km
Szybkość: 560 km/h
Niski pułap: 2 – 12
Średni pułap: 11 – 18
Wysoki pułap: 0 – 5
Unik: 45-66%
Przeżywalność: 60/40
Uzbrojenie: 2x MG15 (8mm, 75%, Lekki kaliber, 0 - 0, Unik -3%), 2x MG-FF (20mm, 77%, Ciężki kaliber, -7 - -7, Unik -17%)
Zerstorergeschwader 26
III Gruppe:
22/22 BF-110C7
Zasięg: 850km
Szybkość: 525 km/h
Niski pułap: 0 – 1
Średni pułap: 3 – 11
Wysoki pułap: 7 – 17
Unik: 22-44%
Przeżywalność: 65/35
Uzbrojenie: 4x MG17 (8mm, 84%, Lekki kaliber, -1 - -2, Unik -4%), 2x MG-FF (20mm, 77%, Ciężki kaliber, -7 - -7, Unik -17%)
Beobachtung Flieger 123
III Gruppe:
6/6 Arado AR-196
Beobachtung Flieger 14
III Gruppe:
12/12 Fieseler Storch
Image REGIA AERONAUTICA (WERSJA EDYTOWALNA)

14º Brigata Aerea "Rex"
VIII Stormo:
24/24 Macchi C.2000 Saetta
Zasięg: 570km
Szybkość: 504 km/h
Niski pułap: 12 – 18
Średni pułap: 12 – 20
Wysoki pułap: 4 – 9
Unik: 56-72%
Przeżywalność: 70/30
Uzbrojenie: 2x Breda-SAFAT (12,7mm, 80%, Średni kaliber, -2 - 2, Unik -6%)

X Stormo:
30/30 Fiat G.50 Freccia
Zasięg: 625km
Szybkość: 470 km/h
Niski pułap: 13 – 20
Średni pułap: 11 – 16
Wysoki pułap: 2 – 9
Unik: 50-68%
Przeżywalność: 75/25
Uzbrojenie: 2x Breda-SAFAT (12,7mm, 80%, Średni kaliber, -2 - 2, Unik -6%)

XII Stormo:
26/26 CR.42 Falco

III Stormo:
4/10 IMAM Ro.37
13º Divisione Aerea "Pegaso"
XXX Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XXXII Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XVIV Stormo:
14/14 SM.79 Sparviero

XVV Stormo:
14/14 SM.81 Pipistrello
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Bocian
Posts: 121
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by Bocian » Tue Nov 24, 2020 11:17 pm

SONNENBLUME - ALIANCI
Wersja edytowalna
Image 2ND ARMOURED DIVISION
3rd The King's Own Hussars (-) (Mersa Brega)
2x Light Tank Trp
5th Royal Tank Regiment (-) (Agedabia)
2x Cruiser Troop (A13 Mk. II)
6th Royal Tank Regiment (-) (Beda Fomm)
1x Co Carro Medio (M13/40)
1x Co Carro Medio (M13/40) -7 wozów
Wszystkie formacje naturalnie kupujemy jako captured of Włochów
2nd Support Group (Mersa Brega)
9th Battalion, The Rifles Brigade
1x Motor Bn HQ (Humber Utility)
2x Motor Inf Pl 30
3x Mech Patrol
1x Mortar Platoon

!!!12x 2-Pdr przez buga do rozmieszczenia wolnego!!!

104th (Essex Yeomanry) Royal Horse Artillery
A Battery
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)
lub łącznie jako Light Battery

B Battery (-)
Howitzer Trp /T (25 Pdr, Bedford)

J Battery, 3rd Royal Horse Artillery
AT Gun Troop /T (2 Pdr)
3rd Indian Motor Brigade (-) (opóźniona, El Adem)
18th King Edward VII's Own Cavalry
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

2nd Royal Lancers (Gardner's Horse)
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

Prince Albert Victor's Own Cavalry (11th Frontier Force)
1x Motor Bn HQ (kupowany jako captured w UK)
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co
1x Motorised Co

35th Field Company, Bengal Sappers & Miners
3x Engineer Pl
3x Light Truck Pl
Jednostki dywizyjne
1st King’s Dragoon Guards (-)
1x Armour Car Trp (MH II 20mm)
3x Scout Car Sec (Bren Carrier)
Image 9TH AUSTRALIAN INFANTRY DIVISION
20th Australian Brigade (Jebel Akhdar)
2/13th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/15th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/17th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

20th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
26th Australian Brigade (Jebel Akhdar)
2/23th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/24th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/48th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

26th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Towed AT Troop (Morris)
1x Towed AT Troop (Morris)
24th Australian Brigade (-) (Tobruk)

2/28th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

2/43th Australian Infantry Battalion (-)
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company
1x Rifle Company

24th Australian Brigade Anti-Tank Company
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x Capt AT-Gun Sec
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
1x 2 Light Trucks
Jednostki dywizyjne:
51st Field Regiment, RA attached (UK)
A Battery
1x Howitzer Trp /T (18 Pdr, Bedford)
1x Howitzer Trp /T (4,5in Hwtzr, Bedford)
Nie rozmieszczamy offmap

B Battery
1x Howitzer Trp /T (18 Pdr, Bedford)
1x Howitzer Trp /T (4,5in Hwtzr, Bedford)
Nie rozmieszczamy offmap

1st Royal Northumberland Fusiliers (-)
1x MG Co, MG Bn
1x MG Co, MG Bn
1x MG Co, MG Bn

2/3 Australian Anti-tank Regiment
1x TD Battery
1x TD Battery
3x AT Gun Troop /T (47mm Breda) (kupujemy zdobyczny od Brytyjczyków, jest wygodniej)

2/1 Australian Pioneer Battalion
1x Pionieer Coy
1x Pionieer Coy
1x Pionieer Coy
Image CYRCOM SUPPORT
1st Battalion, King's Royal Rifle Corps
1x Motor Bn HQ (Humber Utility)
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Coy 35
1x Motor Bn Spt Co (2 Pounder)

1re Bataillon d'Infanterie de Marin (1 BIM)
1x Cie Inf Mot
1x Cie Inf Mot
1x Cie Inf Mot
1x Eclair Mot
Batalion powinien być tak zbrojony, żeby w 100% wyposażony był w brytyjski sprzęt

LRDG A Squadron
1x LRDG Squadron (sprzęt można dowolnie wymieniać z wyłączeniem Chevvys uzbrojonych w 37mm AT)
Image 204 GROUP

No. 274 Squadron + (Tobruk)
15/15x Hawker Hurricane IIB
Zasięg: 685 km
Prędkość maks: 526 km/h
Uzbrojenie: 4x .50 cal (89%)
Unik: 47% - 72%
Pułap niski: 10 - 17
Pułap średni: 13 - 20
Pułap Wysoki: 3 - 10
Przeżywalność: 70/30

No. 6 Squadron Tobruk
12/12 Hurricane IID (przezbrojone)
Uzbrojenie: 4x .50 cal (89%)
Unik: 47% - 72%
Pułap niski: 10 - 17
Pułap średni: 13 - 20
Pułap Wysoki: 3 - 10
Przeżywalność: 70/30

4/4x Lysander

No. 14 Squadron (Burg el Arab)
16/16x Blenheim

Detachment of No. 39 Squadron (Maaten Baggash)
6/6x Maryland

Detachment of No. 24 Squadron SAAF (Fuka)
6/6x Maryland

No. 45 Squadron (Fuka)
16/16x Blenheim

No. 55 Squadron (Zimla)
16/16x Blenheim
Last edited by Bocian on Mon Jan 18, 2021 11:35 pm, edited 4 times in total.

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Tue Dec 01, 2020 12:52 am

24 MARCA 1941
BITWA O MERSA BREGA

OŚ:
3. Aufklärungsbataillon
5. Panzer Regiment
200. Pionieer Abteillung
16° Artiglieria di Corpo d'Armata
Sturmgeschwader 1
Beobachtung Flieger 123

vs.

ALIANCI:
3rd The King's Own Hussars (-)
2nd Support Group (Mersa Brega)
Rezultat:
Axis: 4688
Allies: 2088
Straty w jednostkach:
OŚ:
-

ALIANCI:
Straty detaliczne:
OŚ:
251 ludzi
4 pojazdy lekkie
48 czołgów/samochodów pancernych

ALIANCI:
883 ludzi
13 jednostek artyleryjskich
29 pojazdów lekkich
14 transporterów opancerzonych
23 czołgów/samochodów pancernych
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 968
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: UNTERNEHMEN SONNENBLUME - KAMPANIA SPWW2

Post by SaSTrooP » Fri Dec 04, 2020 12:32 am

25 MARCA 1941
BITWA POWIETRZNA NAD MERSA BREGA-AGEDABIA

OŚ:
Jagdgeschwader 27 (elementy)
Jagdgeschwader 26

vs.

ALIANCI:
No. 73 Squadron RAF
No. 274 Squadron RAF
Rezultat:
Zwycięstwo Aliantów z odstąpieniem pola
Straty w jednostkach:
OŚ:
Jagdgeschwader 27: 4x Messerschmidt Bf-109E7 zestrzelony, 1x Messerschmidt Bf-109E7 uszkodzony średnio
Jagdgeschwader 26: 1x Messerschmidt Bf-109E7 zniszczony w katastrofie

ALIANCI:
No. 73 Squadron RAF: 1x Hawker Hurricane IIB zestrzelony
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Post Reply