Myrtana

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 87
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Myrtana

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:03 pm

MYRTANA - CZARNY KOŃ?Historia Myrtany jest dużo młodsza aniżeli jej sąsiadów z wschodu i z południa. Kraj został założony przez Khorina, przedstawiciela jednego z Altdorfskich rodów, który nie zgodziły się z polityką SIgmunda. Powstanie Myrtany datuje się na 1056 rok, a dokładniej jest to data lokacji miasta Khorinis, jedynej i stałej stolicy tego kraju. Khorinis utrzymywało się w izolacjonizmie politycznym przez wiele lat i powoli budowało swoją potęgę. Złoty wiek tego kraju to renesans, gdy napłynęło lub urodziło się tutaj wielu badaczy i powstało wiele wynalazków. Co ciekawe, tego kraju nie dosięgnęła ręka baroku.
W 1589 roku doszło do jedynej krwawej wojny w tym spokojnym kraju: ówczesny król Gomez nie poddał się wpływom Kościoła Katolickiego napływającym ze wschodu ani cerkwi z północy. Niestety, biskup Woden podniósł pro-teokratyczną rebelię która szalała po kraju przez 6 lat. Do tego uaktywniła się sekta religijna wierząca w Boga Ognia Innosa. Wedle kronikarzy, jej bojownicy mieli nie odczuwać bólu, a nawet nie ginąć! Gomez, nie mogąc poradzić sobie falą przemocy abdykował. Jego miejsce miał zająć jego syn, który dziś nazywany jest Bezimiennym. Rządny władzy hrabia Raven, znany jako "Kruk" obalił młodego króla i wymazał wszelkie informacje o nim z kart historii, dlatego właśnie jego imię nie jest znane.
Rebelia ostatecznie została zduszona w 1600 roku, ale Kruk utrzymał tron. Jak miało się okazać - Myrtana na tym zyskała.
Kruk stworzył pierwszy na świecie system bankowy, model pracy na zasadzie etatu, a także skolektywizowane gospodarstwa rolne. To ostatnie osiągnięcie jest szczególnie ciekawe, gdyż w skład jednego kolektywu wchodziły włości paru panów. W sytuacji podupadania jakiejś części kolektywu inni zmuszeni byli inwestować w niego z własnej kieszeni, dlatego też siłą rzeczy szlachta musiała współpracować, by mieć zyski, a pozycja chłopów była ustawiona i względnie bogata.
Kruk ostatecznie umarł w 1649 roku nie zostawiając potomka, co doprowadziło do krótkiego bezkrólewia. Po roku kolejnym władcą został Diego. Jak i swój poprzednik, dysponował prywatną armią, ale rozumiał, że taki model sprawowania władzy jest nieskuteczny. Utworzył Radę Szlachecką w 1656 roku, która miała wybierać króla po jego śmierci. Jednakże magnateria zaczęła wchłaniać dobytki biedniejszej szlachty, a gospodarstwa zaczęły upadać. Widząc to, Diego rozwiązał Radę Szlachecką, która wznieciła jednak bunt. Żądała abdykacji króla, jej przywrócenia a także licznych przywilejów, których nie otrzymała ani od Ravena, ani od następcy. Diego, władca na cztery nogi kuty i organizator pierwszej armii zawodowej wręcz "zawodowo" ją wykorzystał. Nazwa Noc Długich Bagnetów jest już zarezerwowana dla innego wydarzenia, ale tak właśnie powinniśmy nazwać masowe morderstwa wszystkich ważniejszych szlachciców wraz z rodzinami, nawet najdalszymi. Spowodowało to spadek potęgi szlachty. Diego utworzył w 1664 roku Zgromadzenie Ludowe, w skład którego weszli mieszczanie i wójci i wojewodzi. Władza szlachty została pomniejszona, a sam król nazwał swoich ziomków "doliniarzami".
Diego jest dziś bohaterem narodowym, wyniesionym niemalże do rangi świętego (gdyby nie to, że kraj jest absolutnie świecki). Był to jeden z nielicznych królów interesujący się każdą warstwą społeczną i nie dający się szantażować. Dzięki niemu Myrtana dotrwała w stabilności i izolacjonizmie do czasów dzisiejszych.
Jest jednak krótki fragment ekspansywności tego kraju. Na początku XIX wieku niezależność Myrtany została zagrożona przez Altdorf, ale podlegający królowi Thorrisowi Lord Hagen pokonał wojska wroga w bitwie na pustyniach Varani.
Spotkało się to z euforią ludu, który jednak nie chciał kontynuować wojny. Mimo to Thorris, który chciał ostatecznie zniszczyć Altdorf zdecydował się na współpracę z Carem i w 1823 roku zaatakował na wschód. Morale wojsk było słabe, co przyczyniło się do klęski i ogólnonarodowego oburzenia. Thorris mimo utraty poparcia nie utracił władzy, ale też wrócił do polityki izolacjonizmu.
Myrtana nie angażowała się w żadną wojnę światową, jednak 101 lat po bitwie na Varani musieli ponownie stawić czoło wrogowi. Była nim Armia Czerwona na północy, który próbowała przyłączyć ten kraj jako swoje SRR. Siły Lorda Nordmaru, VIncenta zatrzymały pochód wojsk radzieckich w tej właśnie prowincji. W 3-dniowej bitwie o Górę 3434 czerwonoarmiści odstąpili zostawiając na polu ponad 8 tysięcy zabitych.
Myrtana obroniła się, mimo to władza zdała sobie sprawę z opłakanego stanu przemysłu ciężkiego, nie dysponując jednocześnie odpowiednim potencjałem ludzkim. Dopiero po drugiej wojnie światowej, koronowany w 1946 roku król Sardas rozbudował przemysł ciężki doganiając czołówkę w regionie.

Sardas umarł w 1984 roku i tron przejął jego syn Xardas. Co zrobi młody władca? Czy oprze się zagrożeniu ze strony sąsiadów? Czy wycofa się z aktywnej polityki czy wręcz przeciwnie? Dysponuje ogromnym wachlarzem możliwości...


GOSPODARKA:
Gospodarka rozwinięta nieco powyżej średniej, bez wyraźnej specjalizacji. Charakterystyczne dla gospodarki Myrtany jest to, że kraj ten prawie nie eksportuje, olbrzymia większość produkcji idzie na rynek wewnętrzny... A i tak import jest spory. Spowodowane jest to rozwiniętym sektorem turystycznym, w którym pracuje duża część ludności. Mając duży dochód, Myrtana produkuje niewiele - i o ile duży dochód jest plusem, o tyle w razie wojny i upadku turystyki nie będzie za co opłacić importowanych artykułów, Myrtana nie może więc wejść do wojny nieprzygotowana.
SOCJAL:
Wszystkie świadczenia są zapewnione na poziomie może nie rewelacyjnym, ale zadowalającym. Jest bezpiecznie, poziom szkół publicznych zadowala, podobnie jak ochrona zdrowia czy emerytury. Poziom socjalu:
minimalny 25%, wystarczający 32%, maksymalny 42%Królestwo Myrtany
Ustrój: Monarchia parlamentarna, umiarkowana prawica, izolacjonizm (gdy poparcie przywódcy jest mniejsze niż 1,2 wypowiedzenie wojny zmniejsza dumę narodową o 0,4)
Przyrost naturalny: 23 ludzi miesięcznie
Początkowa populacja: 833 ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,0
Bazowa popularność przywódcy: 1,1
Budżet militarny: 3 miliardy
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Doktryna defensywna
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 95 mln; 45% SEP ogólny, 55% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 7 mln.
Razem 102 mln.
Demografia: 89% wikingowie, 6% rosjanie, 2% czarnorusini, 3% inni
Religia panująca: Brak, wolność wyznania, popularne jednak wierzenia chrześcijańskie i post-nordyckie.
Bazowi partnerzy handlowi: Szwajcaria, Kanada, Japonia
System Władzy: Monarchia parlamentarna, gdzie funkcje parlamentu sprawuje tzw. Zgromadzenie Ludowe. Jego wielkość nie jest stała, może w nim zasiadać każdy przedstawiciel władzy miejskiej i wiejskiej, tj. wójt, wojewoda, prezydent miasta etc. Zgromadzenie nie ma przewodniczącego, jest nim król Xardas. Władza Zgromadzenia Ludowego ogranicza się do doradzania królowi, nie ma jasno ustalonych ram decyzyjnych
PKB na osobę: wysokie, kraj stabilny i bogaty
Sugerowana gazeta główna: Myrtana Herald
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: RAM (Royal Army of Myrthana), RMAF (Royal Myrthanian Air Force)
Zdolność transportowa: niska (2 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, tylko do prowincji przyległych chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Poziom państwa: silne gospodarczo, politycznie słabe z powodu izolacjonizmu
Inne: Kraj nie ma faktycznych wrogów. Myrtana wykształciła się z osadników altdorfskich, a to oznacza, że Altdorf nie uznaje ich za gorszą rasę


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Khorinis Heavy Plant/4 mln/Konstrukcje metalowe/Khorinis
'Brave Viking' Accessories/3 mln/Pamiątki i gadżety/Khorinis

SPIS PROWINCJI:
Varani: 0/1/1, 0 ludzi
Khorinis: 2/42/36, B, L, 10 ludzi
Vengard: 1/31/21, B, L, 5 ludzi
Nordmar: 0/13/11, B, 1 człowiek
Myrtana: 0/13/31, B, 7 ludzi

PRZYNALEŻNOŚĆ TRAKTATOWA:
ONZ: Tak
Inne organizacje ONZ: Nie
Konwencja Wiedeńska o prawach traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych i konsularnych: Tak
Konwencja ottawska o zastosowaniu min przeciwpiechotnych: Tak
Traktat z Montego Bay: Tak
Commonwealth: Nie
Inne: Obserwator przy Radzie Nordyckiej, jeden z założycieli Ruchu Państw Niezaangażowanych

Ratesu
Gracz
Posts: 91
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: Myrtana

Post by Ratesu » Sun May 17, 2020 11:38 pm

Dane:
Utrzymanie sprzętu: ~8,153 mln na turę [zniżka na utrzymanie: 27 %]
Pobór 6 miesięczny (1,3% populacji)
Podstawowa baza rekrutacyjna: 1040
Obecna baza rekrutacyjna: 1040
Liczebność Wojska: 872
Pozostaje: 168

Dla Kompanii Górskich i Aircav:
Broń główna: SIG-551 5-9
Broń wsparcia: Ultimax 100 7-12 (+2 do zabudowanego albo bliskich dystansów)
Broń ppanc.: AT4 (1,9 – 3,3)
Skuteczność broni piechoty: 6-10,5 (1,9 – 3,3)

Dla Kompanii Zmotoryzowanych i Plutonów:
Broń główna: STGW-57 3-8
Broń wsparcia: Ultimax 100 7-12 (+2 do zabudowanego albo bliskich dystansów)
Broń ppanc.: MiniMan (1,5 – 2,2)
Skuteczność broni piechoty: 5-10 (1,5 – 2,2)

Kamuflaż: https://www.camopedia.org/images/9/90/Swiss14.jpg

Doktryny:
Lądowe

Ofensywne
NOWOCZESNE KONCEPCJE LEKKIEJ PIECHOTY - EXP +3, formacje kawalerii powietrznej, górskie oraz spadochronowe dalszy EXP +5, MOR +6, Koszt kompanii lekkich +5%, Powodzenie wszystkich rozkazów w walce w trudnej pogodzie formacji lekkich odbywa się bez modyfikatorów tej pogody, limit ATGM, moździerzy oraz RCL w kompaniach +4

TAK NIEWIELU DLA TAK WIELU - EXP +5, MOR +5, [wszystko] atak +0,1

Defensywne
OBRONA ELASTYCZNA - [wszystko] obrona + 0,05 MOR + 3, losowa redukcja strat własnych od 0 do 15%

Skupienie
SKUPIENIE SOC - Wszystkie jednostki lekkie o dowolnej specjalizacji dowolnym wyszkoleniu EXP +2, MOR +3, atak i obrona +0,05, skuteczność PGM w bitwie +0,2, skuteczność artylerii zwykłej i samobieżnej w bitwie +0,2
Royal Army of Myrthana 1. Samodzielna Kompania Kawalerii Powietrznej im. Diego
EXP: 71, MOR: 77
Dowódca: kpt. Skip Ingmar Oddanie: 58 (Komandos, Ranger)
Miejsce stacjonowania: Khorinis
Plutonów: HQ+4+1
Skuteczność: 6-10,5 (2,35-6,15)+(0,2-0,6) (74%) + Wpływ Sea King – 0,1 + Wpływ OH-1 + 3,8
Ludzie: 70 + 36 = 106
6x Sea King
6x Spike
2x OTO Melara 56
1x Type 91 SAM-2
2x Kawasaki OH-1
4x Spike ER
Pluton HQ
10 ludzi
2x Sea King
2x Spike
2x OTO Melara 56
1x Type 91 SAM-2
Pluton nr 1
15 ludzi
1x Sea King
1x Spike
Skuteczność: 6-10,5 (2,05-4,25) + -0,1
Pluton nr 2
15 ludzi
1x Sea King
1x Spike
Skuteczność: 6-10,5 (2,05-4,25) + -0,1
Pluton nr 3
15 ludzi
1x Sea King
1x Spike
Skuteczność: 6-10,5 (2,05-4,25) + -0,1
Pluton nr 4
15 ludzi
1x Sea King
1x Spike
Skuteczność: 6-10,5 (2,05-4,25) + -0,1
Pluton Wsparcia
2x Kawasaki OH-1
4x Spike ER
Skuteczność: 3,8 Unik: 78%
1. Batalion Piechoty Górskiej im. Doliniarzy
Dowódca: płk. Lee Kalan Oddanie: 58 (Starogwardzista, Ranger)

2. Górska Kompania Lekkiej Piechoty im. Sardasa
EXP: 73, MOR: 79
Dowódca: mjr. Jarvis Andre Oddanie: 27 (Doktryna Defensywna, Góral)
Miejsce stacjonowania: Vengard
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 8-11,25 (2,95-9,65) (74%)
Ludzie: 110 + 38 = 148
14x Renault Sherpa
10x Spike
2x Opancerzona Ciężarówka
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
2x Opancerzona Ciężarówka
2x Renault Sherpa
6x Spike
1x Type 91 SAM-2
Pluton nr 1
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 2
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 3
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 4
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
3. Górska Kompania Lekkiej Piechoty im. Vincentego
EXP: 73, MOR: 79
Dowódca: por. Lares Lothar Oddanie: 99 (Doktryna Defensywna, Góral)
Miejsce stacjonowania: Nordmar
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 8-11,25 (2,95-9,65) (74%)
Ludzie: 110 + 38 = 148
14x Renault Sherpa
10x Spike
2x Opancerzona Ciężarówka
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
2x Opancerzona Ciężarówka
2x Renault Sherpa
6x Spike
1x Type 91 SAM-2
Pluton nr 1
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 2
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 3
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 4
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
4. Górska Kompania Lekkiej Piechoty im. Lorda Hagena
EXP: 73, MOR: 79
Dowódca: mjr. Milten Serpentes Oddanie: 31 (Doktryna Defensywna, Miejski Szczur)
Miejsce stacjonowania: Myrtana
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 8-11,25 (2,95-9,65) (74%)
Ludzie: 110 + 38 = 148
14x Renault Sherpa
10x Spike
2x Opancerzona Ciężarówka
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
2x Opancerzona Ciężarówka
2x Renault Sherpa
6x Spike
1x Type 91 SAM-2
Pluton nr 1
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 2
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 3
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
Pluton nr 4
25 ludzi
3x Renault Sherpa
1x Spike
Skuteczność: 8-11,25 (2,05-4,25)
1. Pluton Rozpoznania
EXP: 53, MOR: 60
Dowódca: kpt. Parlaf Damarok
Miejsce stacjonowania: Myrtana
Skuteczność: 8-11,75 (1,55 – 3,15)
Ludzie: 10 + 7 = 17
4x Aligator
1x Spike

1 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Myrtana
Ludzie: 24
Skuteczność: 0,96 – 2,34
6x Type 74

2 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Vengard
Ludzie: 24
Skuteczność: 0,96 – 2,34
6x Type 74

3 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Nordmar
Ludzie: 24
Skuteczność: 0,96 – 2,34
6x Type 74

7 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
Miejsce Rozmieszczenia: Vengard
Ludzie: 13
Skuteczność: (138%+2x 81%)
1x Tan-SAM
2x M163 VADS


5. Zmotoryzowana Kompania Gwardii Królewskiej im. Kruka
EXP: 48, MOR: 55
Dowódca: mjr. Angar Halvor Oddanie: 25 (Komandos, Bojowa Bandana)
Miejsce stacjonowania: Varani
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 7,5-11 (2,95-9,65) (74%)
Ludzie: 94 + 39 = 133
2x Opancerzona Ciężarówka
15x Type 96 12,7mm
10x Spike
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
2x Opancerzona Ciężarówka
3x Type 96 12,7mm
6x Spike
1x Type 91 SAM-2
Pluton nr 1
21 ludzi
3x Type 96 12,7mm
1x Spike
Skuteczność: 7,5-11 (2,05-4,25)
Pluton nr 2
21 ludzi
3x Type 96 12,7mm
1x Spike
Skuteczność: 7,5-11 (2,05-4,25)
Pluton nr 3
21 ludzi
3x Type 96 12,7mm
1x Spike
Skuteczność: 7,5-11 (2,05-4,25)
Pluton nr 4
21 ludzi
3x Type 96 12,7mm
1x Spike
Skuteczność: 7,5-11 (2,05-4,25)
2. Pluton Rozpoznania
EXP: 53, MOR: 60
Dowódca: kpt. Olav Huno
Miejsce stacjonowania: Varant
Skuteczność: 8-11,75 (1,55 – 3,15)
Ludzie: 10 + 7 = 17
4x Aligator
1x Spike

3. Pluton Inżynieryjno-Saperski
Dowódca: kpt. Ivan Jensgar
Miejsce stacjonowania: Khorinis
Ludzie: 10+3=13
3x Type 60 (Dozer'90)

Skrzydło Rozpoznania Powietrznego
Miejsce Stacjonowania: Khorinis
2x RUAG Ranger (UAV)

4 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Varant
Ludzie: 24
Skuteczność: 0,96 – 2,34
6x Type 74

5 Bateria Artylerii Rakietowej
Miejsce Rozmieszczenia: Khorinis
Ludzie: 20
Skuteczność: 0,56 – 1,84
4x Firos 25

6 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
Miejsce Rozmieszczenia: Khorinis
Ludzie: 13
Skuteczność: (138%+2x 81%)
1x Tan-SAM
2x M163 VADS

Rezerwowi dowódcy
Mjr. Fester Torlof Oddanie: 59 (Niszczyciel Fortec, Miejski Szczur)
Mjr. Gorn Shrat Oddanie: 74 (Doktryna ofensywna, Bojowa Bandana)
Royal Myrthanian Air Force Skrzydło Walki Powietrznej
Dowódca: kpt. Draal Y’Berion Chirurg, Lądowanie: 98
2x F-5
Pody:
2x 20mm Madsen
2x AIM-9L Sidewinder
2x AIM-120C AMRAAM (FF)
BVR 190%, zasięg 105km, Dogfight 150%, skuteczność 22-43, unik 70%
Rezerwowy dowódca
Kpt. Niclas Brandick Niszczyciel Czołgów, Lądowanie: 69

REZERWA SPRZĘTOWA:
32x Renault Sherpa
7x Spike
2x Opanc. Ciężarówka
5x Type 91 SAM-2
10x OTO Melara 56
5x Type 96 12,7mm
2x Sea King
2x M2

CECHY PAŃSTWA:
+ Świetnie rozwinięte służby wewnętrzne
+ Solidaryzm społeczny
+ Wydolna administracja
+ Wysoka kultura pracy
- Wadliwa kodyfikacja prawa
- Zmniejszona szansa na odkrycie zasobów naturalnych
- Sceptyczni dowódcy
- Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy

STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:

Dostępne punkty: 35
Radary Przeciwlotnicze 6
Radary morskie 0
Podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka plot. W prowincjach) 4
Zabezpieczenie medyczne 4
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia 6
Centra dowodzenia i łączności 5
Electronic Warfare 5
Służby pomocniczne (straż graniczna, coast guards, BOR, MP) 5

ZMIANY W POPARCIU I DUMIE
STARTOWE
Duma: 1,0
Poparcie: 1,1

TURA 1
Duma: +0,1

TURA 2
Poparcie: +0,1

TURA 3
Poparcie: -0,1

TURA 4
Poparcie: +0,1

TURA 4
Poparcie: -0,1

TURA 6
Duma: +0,2

SUMA:
Duma: 1,3
Poparcie: 1,1

ZMIANY W STABILNOŚCI
STARTOWA
100%

TURA 1
+5%

SUMA:
100%

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Khorinis Heavy Plant/4 mln/Konstrukcje metalowe/Khorinis
'Brave Viking' Accessories/3 mln/Pamiątki i gadżety/Khorinis

Post Reply