Republika Iszwalu

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Edek
Posts: 340
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Republika Iszwalu

Post by Edek » Tue Dec 18, 2018 2:38 am

Republika Iszwalu - Powstały z popiołów

...


Ustrój – Istnieje scentralizowana władza wykonawcza i ustawodawcza w osobie Prezydenta (częściej nazywanego, choć błędnie kalifem), organem doradczym o niemałym znaczeniu jest Rada Sześciorga w której głos ma szóstka najbardziej wpływowych mieszkańców miasta. Sądy działają niezależnie w oparciu o ustawy miasta Iszwal oraz prawo Amestriańskie.
Bazowa duma narodowa: 0,9
Bazowa popularność przywódcy: 0,9
Demografia: 93% Iszwalczycy , 5% Amestristyjczycy, 2% Inni
Bazowa Populacja: OK. 29 tys., przyrost naturalny to ok. 330 osób rocznie
Baza rekrutacyjna: 900-1800, miesięczny przyrost 18 osób
Religia panująca: 80% islam sunnicki, 10% islam szyicki, 8% prawosławie i inne, 2% chrześcijaństwo
Bazowi partnerzy handlowi: brak
Bazowy budżet militarny: braK
Dochód: 25 mln
SEP ogólne: 22 mln (85%)
SEP turystyczne: 3 mln (15%)
Przedsiębiorstwa państwowe: brak
PKB na osobę: niewielkie
Poziom państwa: słabo rozwinięte gospodarczo, niepewne politycznie i nieuznawane
Zdolność transportowa: Bardzo mała (1 kompania na lądzie lub morzu o ile GM nie zarządzi inaczej)
Sugerowana gazeta główna: brak
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: brak
Cecha szczególna terenowa: Miejski Szczur
Inne: Iszwal jest najmłodszym państwem, a właściwie parapaństwem Międzymorza niestabilnym politycznie, gospodarczo i ekonomicznie

Poziom socjalu:
minimalny 15%, wystarczający 25%, maksymalny 35%

Przynależność traktatowa:
ONZ: Nie
Dodatkowe organizacje ONZ: Nie
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Nie
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Dodatkowo: Iszwal nie jest stroną żadnych umów, ani konwencji do czasu ich podpisania przez przywódcę.

User avatar
Edek
Posts: 340
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Republika Iszwalu

Post by Edek » Tue Dec 18, 2018 2:41 am

Image

Armia Wyzwolenia Narodowego


Doktryny:

Ofensywne:
- Fala Piechoty – EXP + 3 MORALE + 7 koszt wszystkich formacji (poza wyspecjalizowanymi) – 20%, losowa podwyżka strat od 0 do 25%
- Rozpoznanie Bojem - MORALE + 5, jednostki o wyszkoleniu rezerwowym atak + 0,1, kompanie pancerne mogą korzystać ze wsparcia lotnictwa, plutony rozpoznania mogą zawierać czołgi

Defensywne:
- Wojna Ludowa - MORALE + 25, nieregularni obrona + 0,15, dowódcy nieregularnych używają traitów
- Hit & Run - EXP + 3, MORALE + 5, nieregularni mogą używać MANPADSów i ATGMów

RAZEM: EXP + 6, MOR +42

Ruch Sześciu Prawd

R6P SOF Company
Lekka, SOF
PRO: (+2)
EXP: 72
MOR: 105
102/108 Ludzi (+26 Załogi) (5r)
Skuteczność Spieszona: 8,5-10,5 (2,5-4)
Skuteczność: 8,25-10,25 (3,4-8,5) (0,12-0,48)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
16x GAZ Tigr - 8-10
6x TOW-2 – (0,9-4,5)
2x MO-120-RT 120mm – (0,12-0,48)
2x Starstreak - (89%)
Organizacja:
HQ Section
12 Ludzi
4x GAZ Tigr
2x MO-120-RT 120mm
2x Starstreak

1st Platoon
30/32 Ludzi
4x GAZ Tigr
2x TOW-2

2nd Platoon
30/32 Ludzi
4x GAZ Tigr
2x TOW-2

3rd Platoon
30/32 Ludzi
4x GAZ Tigr
2x TOW-2
R6P Light Infantry Company "A"
Lekka
PRO: 0
EXP: 59
MOR: 95
72/104 Ludzi (+41 Załogi)
Broń Lekka:
Skuteczność Spieszona: 8,5-10,5 (2,3-3,3)
Skuteczność: 6,5-8,75 (3,38-6,3) (0,04-0,58)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
12/17x Techniczny HMG - 4-7
9/12x Techniczny RCL - 5-7
6x Konkurs – (1,08-3)
1x UB M-52 120mm – (0,04-0,24)
2x IMI 81mm – (0-0,34)
2x QW-1 - (68%)
Organizacja:
HQ Section
5/8 Ludzi
5x Techniczny HMG
1x UBM-52 120mm
2x IMI 81mm
2x QW-1

1st Platoon
20/32 ludzi
2/4x Techniczny HMG
3/4x Techniczny RCL
2x Konkurs

2nd Platoon
20/32 ludzi
2/4x Techniczny HMG
3/4x Techniczny RCL
2x Konkurs

3rd Platoon
19/32 ludzi
3/4x Techniczny HMG
3/4x Techniczny RCL
2x Konkurs
R6P Light Infantry Company "B"
Lekka
PRO: 0
EXP: 59
MOR: 95
104 Ludzi (+41 Załogi)
Skuteczność Spieszona: 8,5-10,5 (2,3-3,3)
Skuteczność: 6,5-8,75 (3,38-6,3) (0,04-0,58)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
17x Techniczny HMG - 4-7
12x Techniczny RCL - 5-7
6x 9M113 Konkurs – (1,08-3)
1x UB M-52 120mm – (0,04-0,24)
2x IMI 81mm – (0-0,34)
2x QW-1 - (68%)
Organizacja:
HQ Section
8 Ludzi
5x Techniczny HMG
1x UBM-52 120mm
2x IMI 81mm
2x QW-1

1st Platoon
32 ludzi
4x Techniczny HMG
4x Techniczny RCL
2x 9M113 Konkurs

2nd Platoon
32 ludzi
4x Techniczny HMG
4x Techniczny RCL
2x 9M113 Konkurs

3rd Platoon
32 ludzi
4x Techniczny HMG
4x Techniczny RCL
2x 9M113 Konkurs
R6P ISTAR Troop
Rozpoznanie
Lekka
EXP: 59
MOR: 95
32 ludzi (+26 Załogi)
Skuteczność Spieszona: 8,5-10,5 (2,3-3,3)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy
2x BRDM-2
2x QW-1 – (68%)
1x 9M133 Kornet – (0,22-0,85)
1x RQ-11B Raven - (B.Duża, 78%, Mały, 10km)
Organizacja:
HQ Section
6 ludzi
2x QW-1
1x 9M133 Kornet – (0,22-0,85)
1x RQ-11B Raven - (B.Duża, 78%, Mały, 10km)

1st STAR Section
Skuteczność: 8,5-10,5 (2,3-3,3)
12 ludzi

2nd STAR Section
Skuteczność: 8,5-10,5 (2,3-3,3)
12 ludzi

Mounted Reconnaisance Section
Skuteczność: 8,75-10,75 (2,3-3,3)
6 ludzi
2x BRDM-2 - 9-11
Iszwal Liberation Force

1st Iszwal Mechanized Company
Zmechanizowana
EXP: 56
MOR: 92
86/92 Ludzi (+55 Załogi)
Skuteczność Spieszona: 5,5-9,5 (1,8-3)
Skuteczność: 7,25-10,25 (2,34-4,5) (0,42-1,23) (!)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy
10x BMP-1D – 9-11
3x 9M113 Konkurs – (0,54-1,5)
1x BM-13 Katyusha – (0,06-0,24)
1x BM-14 – (0,08-0,27)
2x M7 Priest – (0,28-0,72)
3x Type 59G – 19-21 (!)
Organizacja:
HQ Section
8 ludzi
1x BMP-1D

1st Platoon
28 ludzi
1x 9M113 Konkurs – (0,18-0,50)
4x BMP-1D

2nd Platoon
28 ludzi
1x 9M113 Konkurs – (0,18-0,50)
4x BMP-1D

3rd Platoon
28 ludzi
1x 9M113 Konkurs – (0,18-0,50)
4x BMP-1D

Armored Platoon
3x Type 59G – 19-21 (!)
Iszwal Light Infantry Company "A"
Lekka
EXP: 59
MOR: 95
128/154 Ludzi (+21 Załogi)
Skuteczność Spieszona: 5-8,5 (1,8-3)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
2x IMI 81mm - (0-0,34)
2x 9K38 Igła - (67%)
3x Vickers Vigilant – (0,3-1,02)
Skuteczność: 5-8,5 (2,1-4,02) (0-0,34)
Organizacja:
HQ Section
13 Ludzi
2x IMI 81mm - (0-0,34)
2x 9K38 Igła - (67%)

1st Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)

2nd Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)

3rd Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)
Iszwal Light Infantry Company "B"
Lekka
EXP: 59
MOR: 95
134/154 Ludzi (+21 Załogi)
Skuteczność Spieszona: 5-8,5 (1,8-3)
Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
2x IMI 81mm - (0-0,34)
2x 9K38 Igła - (67%)
3x Vickers Vigilant – (0,3-1,02)
Skuteczność: 5-8,5 (2,1-4,02) (0-0,34)

Organizacja:
HQ Section
13 Ludzi
2x IMI 81mm - (0-0,34)
2x 9K38 Igła - (67%)

1st Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)

2nd Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)

3rd Platoon
47 ludzi
1x Vickers Vigilant – (0,1-0,34)
Supporting Arms Battalion

SAM Battery
Bateria OPLot
1st Platoon „Geco-1”
2x Blowpipe - (47%)

2nd Platoon „Geco-2”
1x 9K33 Osa - (93%)
2x Blowpipe - (47%)

3rd Platoon „Thunderbirds”
3x English Electric Thunderbird (89%) (+)
2x Redeye - (55%)
Self-Propelled Howitzer Battery
Bateria Artylerii
6x 2S5 Giacint – (1,38-3)

Organizacja:
1st Fires Platoon
3x 2S5 Giacint – (0,69-1,5)

2nd Fires Platoon
3x 2S5 Giacint – (0,69-1,5)
Field Howitzer Battery
Bateria Artylerii

Organizacja:
6x 25 Pounder – (0,66-1,86)

Organizacja:
1st Fires Platoon
3x 25 Pounder – (0,33-0,93)

2nd Fires Platoon
3x 25 Pounder – (0,33-0,93)
Combat Engineer Platoon
Pluton Saperów
EXP: 56
MOR: 92
45 Ludzi (+25 Załogi)
Broń Lekka:
CAR-15 - 4-7
Colt LMG – 6-10 (+3)
Skuteczność Spieszona: 5-8,5

Pojazdy i Sprzęt Zespołowy:
5x Super Sherman - 7-11
4x Dozer '80 - (0,2)
Skuteczność: 6-9,75

Organizacja:
HQ Section
1x Super Sherman - 7-11
5 ludzi

A Section
10 ludzi
1x Super Sherman - 7-11
1x Dozer '80

B Section
10 ludzi
1x Super Sherman - 7-11
1x Dozer '80

C Section
10 ludzi
1x Super Sherman - 7-11
1x Dozer '80

D Section
10 ludzi
1x Super Sherman - 7-11
1x Dozer '80
Lotnictwo:
1x UH-1B Iroquois
2x Mi-2 Hoplite
1x Hydra

Post Reply