Koion Hellenon

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 87
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Koion Hellenon

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:07 pm

Koion Hellenon - Głębokie korzeniePierwsze wzmianki o Greckich kupcach, którzy przybyli na te ziemie znajdują się najstarszych kronikach Altdorfu,
można więc sądzić, że pierwsze kupieckie kolonie Grecy założyli tu nawet długo przez jego powstaniem.
Na podstawie wykopalisk w basenie Morza Zielonego sądzi się, iż Hellenon to cywilizacja kupców, gdyż wpływy ich kultury odnaleźć można praktycznie wszędzie. W XII wieku, gdy wodzą Spartanus państwo to podjęło próby skolonizowania terenów dzisiejszej Traconii, osiągnięto dostęp do morza, Hellenon poszerzył swe wpływy i rozwinął handel oraz flotę.
Koszty utrzymania się w górach i dżungli były jednak tak ogromne, że nawet handel zamorski nie był w stanie ich
zrekompensować. Szybko powrócono więc na pierwotnie zajmowane tereny.
W średniowieczu państwo to było odizolowane od innych cywilizacji szerokim pasmem wzgórz, tworzących swoistą
enklawę dla kwintesencji renesansu. Państwo przyjęło charakter demokratyczny i przez wiele lat żyło w pokoju.
Jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto obsesyjnie pragnie władzy, a tą osobą w przypadku Hellenonu był
Pektor, który wszczął rewolucje i obalił demokrację. Zyskując miano tyrana, rządził stalową ręka, by utrzymać się
na tronie dopuszczał się publicznych masowych egzekucji. W tym czasie nawiązano kontakt z ludami Afrenii na północy, a przekonany i ich słabości Pektor uknuł niecny plan. Pierwsza wojna z Afrenia rozpoczęła w 1611 roku, i zakończyła się w 1613 śmiercią Pektora, zabitego przez własnego syna, Kedypa. Kedyp przejął rządy po ojcu, odbudował armię i powołał marionetkowy parlament, w którym umieścił swoich ziomków. W roku 168 0wyruszył na kolejna wojnę z Afrenią, jednak trzy lata później został otruty przez rewolucjonistów. Wojna zakończyła się, a do Hellenonu powróciła demokracja.
Koion Hellenon pozostał neutralny podczas obu wojen światowych, a dzięki rozwiniętemu handlowi utrzymał stabilną pozycję. Oparł się także ekspansji ZSRR, w 1954 roku demaskując zamach stanu na prezydenta Hezyfa Khomintisa przygotowany przez helleńskich komunistów, którzy zostali wygnani. Ponoć znaleźli azyl na Północnym Sahrani. Po tym wydarzeniu, państwo otworzyło się na turystów, co stanowi potężne źródło dochodu.
Obecny prezydent, panujący od 8 lat Herkulaos Metaxasas zdaje sobie sprawę z niestabilnej sytuacji. Jego kraj, mimo iż łatwy do obrony, stanowi łakomy kąsek dla potencjalnie słabszych sąsiadów.

Czy Koion Hellenon utrzyma swoją pozycję? Czy może by przetrwać, będzie musiał wkroczyć na wojenną ścieżkę, a Herkulaos wykorzysta to i wprowadzi rządy autorytarne?GOSPODARKA:
Kto nie pracuje w turystyce, robi w banku. Obywatele Koionu są najbogatszymi ludźmi w całym rejonie, a samo państwo jest ośrodkiem finansowym. Na giełdzie w Hellon handluje się akcjami przedsiębiorstw z Myrtany, obligacje Czarnorusi skupują Helleńskie banki, które zysk inwestują w budowę ośrodków turystycznych na Sahrani... Gospodarka prawie nic nie produkuje, jednak trasy importu Koion ma zabezpieczone umowami. Jest jednak spory minus takiej pozycji - wzrost jest uzależniony nie tylko od pokoju w Koionie, ale od pokoju w całym rejonie Morza Zielonego. Stąd nie ma większych pacyfistów od Koiońskich Greków.
Turystyka ma olbrzymi udział w gospodarce, bez niej państwo jest jednak zdolne przetrzymać jakiś czas, do momentu aż banki zaczną tracić pieniądze z powodu wojny...
SOCJAL:
Wszystkie świadczenia są zapewnione na poziomie może nie rewelacyjnym, ale zadowalającym. Jest bezpiecznie, poziom szkół publicznych zadowala, podobnie jak ochrona zdrowia czy emerytury. Kraj jest bogaty, a ludzi nie tak wielu, więc świadczenia socjalne nie zabierają dużo kasy. Poziom socjalu:
minimalny 25%, wystarczający 30%, maksymalny 40%
UWAGA: ze względu na demografię poziomy mogą wzrosnąć w trakcie gry, bo liczba emerytów się zwiększa, a liczba ludności nie.
Koion Hellenon
Ustrój: Wariantaryczny
Wariant A: Demokracja parlamentarna, 1 izba, 300 miejsc. W Koionie egzystuje parlament z 300 miejscami. Główne partie to Partia Demokratycznego Rozwoju (PDR, Zjednoczona Lewica Koionu (ZLK), Partia Silnej Nowogrecji (PSN(g)) i radykalny Front Wyzwolenia Narodowego (FWN). Rządzący prezydent Herkulaos Metaxasas wywodzi się z PDR. Koion utrzymuje konstytucję, która daje ogromną władzę prezydentowi. Należy opierać się na konstytucji kwietniowej II RP z '35 roku, naturalnie z wyłączeniem aktów podważających to, co napisałem wyżej. Ze względu jednak na wiekowość tej konstytucji sugeruje się wrzucanie elementów z nowoczesnej konstytucji Greckiej.
Wariant B: Nieudolne rządy Metaxasasa doprowadzają do wzrostu w siłę PSN(g), na czele której stoi Varberios. Po dojściu do władzy Partia Silnej Nowogrecji szybko odkrywa tendencje nacjonalistyczne i autorytarne, ignorując demokrację oraz ograniczając prawa z niązwiązane.
Populacja: Ok. 100 tys., przyrost naturalny ok. 750 osób rocznie
Baza rekrutacyjna: 400 - 800, 10 ludzi miesięcznie (w wariancie B +5 ludzi)
Bazowa duma narodowa: 1,0 (w wariancie B 1,2)
Bazowa popularność przywódcy: 1,0 (w wariancie B 1,2)
Budżet militarny: 4 miliardy (dodatkowe 500mln w wariancie B)
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Góral
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 116 mln; 50% SEP ogólny, 50% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 6 mln.
Razem 122 mln.
Demografia: 96% grecy, 3% Afrenowie, 1% inni
Religia panująca: Brak, wolność wyznania
Bazowi partnerzy handlowi: brak
Bazowi partnerzy handlowi: Grecja, Włochy, Hiszpania, a także w mniejszym stopniu reszta UE (w wariancie B dostęp do nowszego sprzętu jest ograniczony z powodu niedofinansowania armii za Metaxasasa)
PKB na osobę: porządne, kraj niezbyt bogaty, ale stabilny i bezpieczny
Sugerowana gazeta główna: Gegonos
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: Koioni Etniki Stratmos Tieloasis (KEST.tv)
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Koioni Etnikos Stratos (KES), Koioni Polemiki Aeroporia (KPA)
Zdolność transportowa: średnia (3 kompanie na lądzie, jedna kompania na morzu, przy czym na lądzie jedynie w państwach ościennych, o ile GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: średnie gospodarczo, stabilnie polityczne i uznawane powszechnie
Inne: Koion utrzymuje mocne więzi z faktycznymi Grekami z Europy. Jest także bardzo wyczulony na punkcie swojej kultury. Kraj jest średnio postępowy z tego powodu i jeśli chodzi o edukację etc. to mieszkańcy Koionu uznają się za lepszych od innych.
W Koionie znajduje się największa w regionie giełda papierów wartościowych.


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Hellon Stock Exchange/6 mln/Giełda papierów wartościowych/Hellon


Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Terpilion 0/16/10, B, 2 ludzi
Athos 0/15/17, L, 2 ludzi
Salamos 0/14/9, B, 1 człowiek
Hellon 2/20/23, B, L, 2 ludzi
Santhomon 0/11/14, 1 człowiek
Thresallon 0/10/14, 1 człowiek
Epidauros 0/14/13, B, L, 1 człowiek


Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Tak
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Dodatkowo: WIeloletni Status obserwatora przy UE, współpraca z Bankier Europejskim

Post Reply