Devrekani

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 86
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Devrekani

Post by Peeguła » Tue Feb 14, 2012 12:38 am

Republika Devrekani - relikt przeszłości?
Devrekani jest najprawdopodobniej jednym z bardziej archaicznych państw na ziemi, obok funkcjonującego nieprzerwanie od ok. 2500 lat Koion Hellenonu. Właściwie datę powstania tego kraju można ustalić na I połowę VI w. p.n.e. i w zasadzie było to powstanie... wymuszone. Gdy wybuchła wojna grecko-perska nie ograniczyła się w istocie jedynie do półwyspu greckiego. Mniejsze siły perskie dokonały inwazji na serię kolonii greckich, Koion był jedną z nich. Perska flota pod wodzą Sikivosa z łatwością zdesantowała się w pobliżu posiadłości greckich, na terenie dzisiejszej Afrenii i Molatii. Kolonia błyskawicznie zmobilizowała falangi i do pierwszego spotkania między dwoma armiami doszło na rzece Kovaris, znanej dziś jako Unganike, na południe od miasta Canto. W pobliżu brak był jakichkolwiek mostów, zaś Grecy skutecznie założyli obronę na rzece. Sikivos, dowiadując się, że armią grecką dowodzi niedoświadczony polityk Hariomaris, udał się na rozmowy dyplomatyczne i uderzył w dumę młodego przywódcy, nazywając go tchórzem i mlekożłopem, niezdolnym do stawienia oporu jak równy z równym. Urażony Hariomaris wydał zgodę wojskom perskim na przerzucenie sił improwizowanym mostem, ale jedynie w liczbie odpowiadającej grekom. Ku jego zdziwieniu awangarda perska (w tym Nieśmiertelni) ruszyli na greków do ataku, zabezpieczając przyczółek, którym zaraz potem do przeprawy ruszyła reszta liczącej ponad 1500 żołnierzy armii Sikivosa. Mała, bo nie większa niż 400 żołnierzy falanga grecka została w jeden dzień rozgromiona. Jeńców było niewiele, w śród tych nielicznych znalazł się Hariomaris, ale odebrał sobie życie, zhańbiony i oszukany. Drugi raz grecy nie kupili jednak podstępu: zwiadowcy namierzyli Sikivosa maszerującego na południe, w stronę Perintos, by uderzyć na Salamos z flanki. Przygotowali więc obronę na linii słabo skolonizowanej Perintos (z powodu niesprzyjającego grekom klimatu), oraz na przełęczach Salomos. Nowa armia grecka, choć liczniejsza, to i słabiej wyszkolona (większość żołnierzy padła pod Canto), dowodzona zresztą przez ojca Hariomarisa, Idarisa była gotowa. Raz po raz persowie Sikivosa próbowali przełamać poszczególne przełęcze i padali jeden po drugim. Armia najeźdźców skurczyła się o dwie trzecie zaraz przed zimą. A potem grecy wyprowadzili serię kontrataków, pozbawiając Sikivosa resztek zapasów.
Tak też rozpoczął się Wielki Marsz na zachód. Jedynie po to, by odkryć, że perska flota odpłynęła z do dziś nieznanego powodu. Historycy uważają, że Sikivos nie przekroczył powtórnie Unganike, ponieważ - jak wiadomo - wędrował na zachód. Dlaczego flota nie rozpoczęła poszukiwań armii? Być może dlatego, że została zniszczona gdzieś u wybrzeży dzisiejszej Molatii lub samego Devrekani. Tak więc, widząc nieuchronny koniec persowie wierni Sikivosowi nie poddali się, ale ruszyli do desperackiego kontrataku, odrzucając greków aż na pozycje sprzed szturmów na Salomos. Mimo to założeniem nie było pokonanie kolonii Koionu, ale pozyskanie jak największych zapasów oraz... kobiet.
Plan Sikivosa był prosty: przeczekać zimę, zadomowić się, a następnie zbudować jak najszybciej flotę zdolną przetransportować ekspedycję z powrotem do Persji. Wielki wódz nie doczekał jednak końca swego planu, gdyż zmarł jeszcze przed wiosną. Mimo to jego żołnierze przystąpili do realizacji planu: brakowało jednak planistów zdolnych tworzyć bezpieczne okręty, marnowano więc wiele materiałów. Ich ponowne pozyskanie wymagało czasu, persowie osiedli więc na zachód od Koionu, w okolicach Jeziora Nieśmiertelności i wykorzystali lokalną, zacofaną populację oraz kobiety greckie do stworzenia rodzin.
Tak powstało pierwsze pokolenie ludzi, którzy następnie, od dialektów lokalnych oraz staroperskiego nazwali się Devrekani. Bardzo szybko Koion i Devrekani nauczyły się żyć we względnym pokoju, choć nie był on łatwy: grecy uważali persów albo za złodziei, albo za... półgreków, ponieważ nowe pokolenia wywodziły się z kobiet z Koionu. Prawdopodobnie jedynym powodem ostatecznie niedoprowadzającym do dalszych konfliktów była mała populacja obu państw. W okresie renesansu nastąpiła liberalizacja obu kultur, teraz nastawionych bardziej na handel niż wojaczkę: mimo to blizny pozostały. Szczególnie, że 1800 lat wcześniej Devrekani nie znalazło się w kręgu zainteresowań Macedończyków, więc nigdy nie zostało zhellenizowane i zachowało odrębność kulturową.
Doszło do tylko "jednej" wojny między państwami. W 1706 roku koncepcja państwa narodowego sprowokowała konflikt, który jednak w praktyce nie wybuchł. Państwa nie miały z czego mobilizować żołnierzy, doszło do rozruchów po obu stronach, krzyków, że upada handel etc. Przez cały sześcioletni okres stagnacji zginęło mniej niż 100 żołnierzy po obu stronach, ponownie stojąc na krańcach wąwozów Perintos i Salamos. W 1712 roku Satrapia, a więc Devrekańskie zgromadzenie szlacheckie, za namową króla Salosa III, zwanego później Błyskotliwym, przerwało tę farsę.
Przez długi czas ustrój Devrekani pozostawał taki sam: początki związków z greckimi kobietami były co najmniej paradoksalne; uznawano je za niewolnice, ale rodziły dzieci wolnym panom, które także uznawano za wolne... jeśli były płci męskiej. Nim istotna grecka krew nie wypłynęła z perskich żył minęło parę stuleci. Uznano wolność osobistą (ale naturalnie nie obywatelską) kobiet w 372 roku n.e. Państwem rządził wtedy król, wzorem z Suzy zarządzający Satrapiami. Ale satrapowie powiększali swoje rodziny, i wkrótce system okazał się być niewydajny. Tak więc stworzono jedną Satrapię jako organ władzy ustawodawczej i systematycznie pozbawiano władzy króla, który w XVI stał się ostatecznie elekcyjnym. Królestwo Devrekani funkcjonowało długo, bo aż do 1929 roku. Wtedy ostatni król, Sord Darias, zaproponował referendum, które ustaliłoby ustrój państwa: silne królestwo, ustrój bez zmian czy też faktyczna demokracja w oparciu jedynie o jednoizbowy parlament. Ta opcja wygrała i od tego momentu do Satrapii mogli wkroczyć także nieszlacheccy obywatele oraz kobiety.

Teraz Satrapia funkcjonuje w oparciu o nowoczesne standardy. Ale te standardy oznaczają także nowoczesne partie polityczne, o często ścierających się poglądach. Czy Devrekani, istny mis starożytności i nowożytności przetrwa nadchodzącą próbę?
GOSPODARKA:
Devrekani to stabilna i dość rozwinięta gospodarka, oparta na średnim przemyśle i usługach. Sławą cieszą się Devrekańskie świece, palące się wyjątkowo długo - kult ognia jest żywy w Devrekani.
Oczywiście gospodarka produkuje też bardziej skomplikowane rzeczy, zapewniając częściową samodzielność kraju podczas wojny - jednak udział turystyki jest na tyle duży, że nie będzie to samodzielność pełna. Zawsze jednak kilka miesięcy kraj może wytrzymać bez większego wysiłku.
Dodać jeszcze można, że o ile większość ciężkiego przemysłu jest państwowa, o tyle sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest w pełni prywatny.

Republika Devrekani
Ustrój: demokracja, jednoizbowy parlament, oparcie jedynie o ustawy, brak konstytucji. Funkcjonuje jedynie parlament (Satrapia), który jest podzielony na trzy partie: Partię Wolności (liberalizm, pacyfizm), Związek Mędrców (partia funkcjonująca od 200 lat, najpierw jako stronnictwo, konserwatyzm, zbalansowane podejście do polityki zagranicznej) oraz Tylko My! (nacjonaliści, hardlinerzy, choć nie dążący za wszelką cenę do wojny).
MG losuje rozkład partii w parlamencie
Populacja: Ok. 150 tys., przyrost naturalny ok 2500 osób rocznie
Baza rekrutacyjna: 600-1000 ludzi, przyrost miesięczny 12 osób
Bazowa duma narodowa: 1,2
Bazowa popularność przywódcy: 1,0
Budżet militarny: 3,7 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Brak
Dochód: 92 mln
SEP ogólny: 58,1 mln (70%)
SEP turystyczny: 24,9 mln (30%)
Przedsiębiorstwa państwowe - 9 mln
Demografia: 93% Devrekani, 6% grecy, 1% inni
Religia panująca: zaratusztrianizm, a więc wiara w starożytnego bogów perskiego, Ahura Mazdę oraz jego głównego oponenta Angra Mainju
Bazowi partnerzy handlowi: Izrael, Indie, Turcja
PKB na osobę: relatywnie wysokie, większość ludzi żyje na poziomie np. Czech
Sugerowana gazeta główna: brak
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: brak
Zdolność transportowa: średnia (max 3 kompanie poza granicami kraju, jeśli GM nie zarządzi inaczej)
Poziom państwa: całkiem silne gospodarczo, stabilne polityczne i uznawane powszechnie
Inne: Warto zainteresować się statusem Stratisu


Poziom socjalu:
minimalny 22%, wystarczający 30%, maksymalny 40%


Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Manavgat 9/9, 1 człowiek
Behistun 1/22/17, A, B, L, 4 ludzi
Rustan 12/8, 2 ludzi
Hevropolis 1/13/16, B, 3 ludzi
Tabuk 10/8, B, 2 ludzi
Perintos 8/4, B, L
Daiva 7/12
Naqsh 7/13
Hadera 6/3, B
Pasargade 6/10

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ:brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Tak
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Inicjator i Sygnatariusz
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Dodatkowo: Nieuznawani przez Iran

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Devrekani National Mining Company/3 mln/kopalnia rud srebra/Rustan
Devrekani Shipyard/2 mln/stocznia/Behistun
Devrekani Iron & Steelworks/4 mln/huta/Hevropolis

User avatar
Edek
Posts: 360
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Devrekani

Post by Edek » Thu Sep 27, 2018 5:51 pm

Rozkład mandatów w Satrapii:
Image

- Partię Wolności
(liberalizm, pacyfizm),
- Związek Mędrców
(partia funkcjonująca od 200 lat, najpierw jako stronnictwo, konserwatyzm, zbalansowane podejście do polityki zagranicznej)
- Tylko My!
(nacjonaliści, hardlinerzy, choć nie dążący za wszelką cenę do wojny).
Do walki politycznej staje również nowa siła wywodząca się z konkretnej mniejszości zamieszkującej od setek lat Devrekani, a jest nią:
- Nasz Głos!
Niewielka partia której postulaty są w zasadzie zgodne z postulatami Związku Mędrców, jednak główną grupą odbiorców są nie Persowie, a dość liczne, bo licząca około dziesięciu procent populacji diaspora żydowska. Dodatkowo sama partia nie zamyka się na Persów, co przysparza jej zwolenników w zabetonowanej scenie politycznej Devrekani.
Aktualnie trwa ostatni rok aktualnej kadencji Satrapii - wybory planowane są na styczeń przyszłego roku.

Ratesu
Gracz
Posts: 78
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: Devrekani

Post by Ratesu » Fri Oct 05, 2018 7:07 pm

Dane:
Utrzymanie sprzętu: 17,947 mln na turę [zniżka na utrzymanie: 33%]
Podstawowa baza rekrutacyjna: 1195
Obecna baza rekrutacyjna: 1725
Liczebność Wojska: 1269
Pozostaje: 414

Broń główna: Galil 7,62 3-8; Tar-21 6-11 [dla zmechów]
Broń wsparcia: Negev 7-12 (+2 do zabudowanego albo bliskich dystansów)
Broń ppanc.: Matador (2,6 – 3,9)
Skuteczność broni piechoty: 5-10 (2,6 – 3,9); 6,5-11,5 [dla zmechów]
Kamuflaż: http://camopedia.org/images/thumb/4/41/ ... px-Uk6.jpg

Doktryny:
Lądowe
Ofensywne
DOKTRYNA WIELKIEJ BITWY - EXP +6, koszt wszystkich formacji +10%

Defensywne
OPÓŹNIENIE - [wszystko] obrona + 0,05 MORALE + 3
UMOCNIENIA - [wszystko] obrona + 0,1 EXP + 2, losowa redukcja strat zadanych przez wroga od 0 do 20%
Quvvai zaminii Devrekani 1. Kompania Zmechanizowana Naʙudani otaş
EXP: 73, MOR: 53
Dowódca: Sarhang Mehrab Abbasi Oddanie:23 (Świętokrzyski, Niszczyciel Fortec)
Miejsce stacjonowania: Behistun
Profesjonalizacja: 5
Plutonów: HQ+4+1
Skuteczność: 13,2-17,8 (3,05-6,75)+(0,12-0,5) (74%)
Ludzie: 90 + 84 = 164
16x Lazer
6x Spike
3x Arjun Mk. I
2x Soltam K6 120mm
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
4x Lazer
2x Spike
1x Type 91 SAM-2
2x Soltam K6 120mm
Pluton nr 1
20 ludzi
3x Lazer
1x Spike
Skuteczność: 12,25-15,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 2
20 ludzi
3x Lazer
1x Spike
Skuteczność: 12,25-15,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 3
20 ludzi
3x Lazer
1x Spike
Skuteczność: 12,25-15,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 4
20 ludzi
3x Lazer
1x Spike
Skuteczność: 12,25-15,75 (2,75-4,85)
Pluton Wsparcia
3x Arjun Mk. I
Skuteczność: 17-26
2. Kompania Zmechanizowana Çanghoi Nobleors
EXP: 61, MOR: 53
Dowódca: Sarwašt Mozhdeh Ebrahimi Oddanie: 67 (Świętokrzyski, Doktryna Ofensywna)
Miejsce stacjonowania: Rustan
Profesjonalizacja: 1
Plutonów: HQ+4+1
Skuteczność: 11,6-16,2 (3,05-6,75)+(0,12-0,5) (74%)
Ludzie: 90 + 84 = 164
16x Namer
6x Spike
3x Arjun Mk. I
2x Soltam K6 120mm
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
4x Namer
2x Spike
1x Type 91 SAM-2
2x Soltam K6 120mm
Pluton nr 1
20 ludzi
3x Namer
1x Spike
Skuteczność: 10,25-13,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 2
20 ludzi
3x Namer
1x Spike
Skuteczność: 10,25-13,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 3
20 ludzi
3x Namer
1x Spike
Skuteczność: 10,25-13,75 (2,75-4,85)
Pluton nr 4
20 ludzi
3x Namer
1x Spike
Skuteczność: 10,25-13,75 (2,75-4,85)
Pluton Wsparcia
3x Arjun Mk. I
Skuteczność: 17-26
3. Kompania Pancerna Şitoʙon
EXP: 61, MOR: 53
Dowódca: Sargurd Jalal Darzi Oddanie: 48 (Miejski Szczur, Dowódca Czołgów)
Miejsce stacjonowania: Hevropolis
Profesjonalizacja: 1
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 21 – 23 (182%)
Ludzie: 62
1x SPYDER SR
14x Merkava Mk.4 Baz
Pluton HQ
1x SPYDER SR
2x Merkava Mk.4 Baz
Pluton nr 1
3x Merkava Mk.4 Baz
Pluton nr 2
3x Merkava Mk.4 Baz
Pluton nr 3
3x Merkava Mk.4 Baz
Pluton nr 4
3x Merkava Mk.4 Baz
4. Kompania Lekka Sipari saʙuk
EXP: 70, MOR: 56
Dowódca: Sarhangyār Bahram Shirazi Oddanie:46 (Zaleśniony, Doktryna Defensywna)
Miejsce stacjonowania: Perintos
Profesjonalizacja: 4
Plutonów: HQ+3
Skuteczność: 7-10,5 (3,2-7,7)+(0,12-0,5) (74%)
Ludzie: 85 + 24 = 109
26x Tur
6x Spike
2x Soltam K6 120mm
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
5x Tur
3x Spike
1x Type 91 SAM-2
2x Soltam K6 120mm
Pluton nr 1
25 ludzi
7x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Pluton nr 2
25 ludzi
7x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Pluton nr 3
25 ludzi
7x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Elitarna Kompania Zmotoryzowana Peşnihodi maxsus
EXP: 83, MOR: 63
Dowódca: Sarhang Khurshid Khoroushi Oddanie: 86 (Miejski Szczur, Niszczyciel Fortec)
Miejsce stacjonowania: Tabuk
Profesjonalizacja: 5
Plutonów: HQ+4
Skuteczność: 8-13 (3,05-6,75)+(0,12-0,5) (74%)
Ludzie: 90 + 66 = 156
14x FNSS Pars
6x Spike
2x Soltam K6 120mm
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
2x FNSS Pars
2x Spike
1x Type 91 SAM-2
2x Soltam K6 120mm
Pluton nr 1
20 ludzi
3x FNSS Pars
1x Spike
Skuteczność: 8-13 (2,75-4,85)
Pluton nr 2
20 ludzi
3x FNSS Pars
1x Spike
Skuteczność: 8-13 (2,75-4,85)
Pluton nr 3
20 ludzi
3x FNSS Pars
1x Spike
Skuteczność: 8-13 (2,75-4,85)
Pluton nr 4
20 ludzi
3x FNSS Pars
1x Spike
Skuteczność: 8-13 (2,75-4,85)
5. Kompania Lekka Çanghoi nur
EXP: 64, MOR: 58
Dowódca: Sarhangyār Reza Jamshidi Oddanie:88 (Bojowa Bandana, Inżynier)
Miejsce stacjonowania: Hadera
Profesjonalizacja: 1
Plutonów: HQ+3
Skuteczność: 7-10,5 (3,2-7,7)+(0,12-0,5) (74%)
Ludzie: 85 + 24 = 109
26x Tur
6x Spike
2x Soltam K6 120mm
1x Type 91 SAM-2
Pluton HQ
10 ludzi
5x Tur
3x Spike
1x Type 91 SAM-2
2x Soltam K6 120mm
Pluton nr 1
25 ludzi
6x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Pluton nr 2
25 ludzi
6x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Pluton nr 3
25 ludzi
6x Tur
1x Spike
Skuteczność: 7-10,5 (2,75-4,85)
Pluton Rozpoznania
Dowódca: Tahmbān Sohrab Khoroushi
Miejsce stacjonowania: Behistun
Skuteczność: 8-11,75 (0,15 – 0,75) (68%)
Ludzie: 10 + 4 = 14
2x IAI Heron
2x RBY Mk I
1x Spike
1x Type 91 SAM-2

Pluton Inżynieryjno-Saperski
Dowódca: Tahmbān Hamid Tehrani
Miejsce stacjonowania: Rustan
Ludzie: 10
2x M113 Classical (Dozer'90)

1 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Rustan
Ludzie: 55
Skuteczność: 0,9-2,4
5x Soltam M71 155mm

2 Bateria Artylerii
Miejsce Rozmieszczenia: Tabuk
Ludzie: 55
Skuteczność: 0,9-2,4
5x Soltam M71 155mm

Bateria Artylerii Rakietowej
Miejsce Rozmieszczenia: Manavgat
Ludzie: 18
Skuteczność: 0,45-1,8
3x LAR-160

Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
Miejsce Rozmieszczenia: Hevropolis
Ludzie: 12
Skuteczność: (2x182%)
2x SPYDER SR

Bateria Artylerii ASM.
Miejsce Rozmieszczenia: Manavgat
Ludzie: 14
Skuteczność: 200 -320
2x Gabriel Mk2

Rezerwowi dowódcy
Sarwašt Hassan Karimi Oddanie: 83 (Bojowa Bandana, Doktryna Ofensywna)
Tahmbān Behrooz Hashemi Oddanie: 41 Góral, Starogwardzista)

Havo Devrekani

1. Skrzydło Walki Powietrznej
Dowódca: Sarwašt Dilshad Hashemi Wybitny Taktyk, Lądowanie: 49
2x F-16A
2x Su-30MKI
Pody:
4x 20mm Colt Mk12
4x Python 4
4x Derby
F-16A BVR 180%, zasięg 50km, Dogfight 170%, skuteczność 31 - 55, unik 122%
Su-30MKI BVR 180%, zasięg 50km, Dogfight 170%, skuteczność 42 - 72, unik 163%
2. Skrzydło Bombowo-Uderzeniowe
Dowódca: Sarwašt Jalil Charmchi Starogwardzista, Lądowanie: 15
2x Nesher
Pody:
4x AGM-65 Maverick
4x 500kg
Ląd: 136% + 0,75, unik 39%:
Rezerwowy dowódca
Sarwašt Gholam Shirazi Spotter, Lądowanie: 57

Dunjoi iqtisod Devrekani

Devrekański Okręt Wojenny "Sikivos" (Hetz class) (Sarhang Parvaiz Ebrahimi)Wybitny taktyk HONOR: 95
Devrekański Okręt Wojenny "ʙesaʙaʙ nest" (Hetz class) (Sarhang Azad Rostami) Bicz na rekiny HONOR:83
Devrekański Okręt Wojenny "Dunjo" (Pauk class) (Sarhang Soheil Tehrani) Starogwardzista HONOR:5 - ZNISZCZONY
Devrekański Okręt Wojenny "Nur" (Pauk class) (Sarhang Jamsheed Jamshidi) Bicz na rekiny HONOR:82
Devrekański Okręt Podwodny "Şakar" (Delfinen class) (Sarhang Behruz Alinejad)Wilk Morski HONOR:26
Devrekański Okręt Patrolowy "Lantern" (Osprey 55 class) (Sarhang Mahmoud Attar) Wilk Morski HONOR: 60
Devrekański Okręt Transportowy (LST) (Sarhang Shahriar Abbasi)Wilk Morski HONOR:69

Rezerwowy dowódca
-


REZERWA:
8x Namer
16x M113 Classical
11x BMP-2 Sarath
3x Merkava Mk.4 Baz
10x Tur
6x FNSS Pars
4x Spike
2x Arjun Mk. I
4x Type 91 SAM-2
5x Soltam K6 120mm
1x IAI Heron
1x Galil 7,62


CECHY PAŃSTWA:
+ Zwiększony budżet wojskowy
+ Pruska szkoła wojskowa (bonusy do porad wojskowych)
+ Lojalni dowódcy
+ Cykliczna impreza o dużej popularności [Światowe Dni Młodych Persów]
- Kryzys funduszy emerytalnych
- Zmniejszona szansa na odkrycie zasobów naturalnych
- Istnienie zorganizowanych grup przestępczych
- Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy

STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:

Dostępne punkty: 41
Radary Przeciwlotnicze 6
Radary morskie 5
Podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka plot. W prowincjach) 5
Zabezpieczenie medyczne 7
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia 5
Centra dowodzenia i łączności 7
Electronic Warfare 6

SPRZĘT ZMODERNIZOWANY, PRODUKOWANY, ETC.
Lazer 19-20 11 7 26+2+1 16 17+2 14+2 9 9 ludzi

ZMIANY W POPARCIU I DUMIE, CZYLI HISTORIA PRÓB UDUPIENIA RZĄDU PRZEZ EDKA, ALE I TEŻ NIE
Tura 1
+0,1 poparcie
+0,1 poparcie

Tura 2
+0,1 duma
-0,1 poparcie
+0,2 duma
+0,1 poparcie
+0,2 duma
-0,1 poparcie
-0,1 duma

Tura 4
+0,2 poparcie

Tura 5
+0,1 poparcie
+0,1 poparcie
-0,2 poparcie
-0,1 duma

Tura 6
+0,1 poparcie

Tura 7
+ 0,1 do poparcia
+ 0,2 do dumy
- 0,2 do poparcia
- 0,1 do poparcia
- 0,1 do dumy
+0,1 do poparcia
+0,1 do poparcia

Tura 8
+0,1 do poparcia przywódcy
+0,1 do dumy narodowej
-0,1 do dumy narodowej
-0,1 do poparcia przywódcy
- 0,3 do dumy narodowej
- 0,4 do poparcia przywódcy
- 0,1 do poparcia
+ 0,1 do poparcia

Tura 10
+0,1 do poparcia

Tura 11
+0,1 do dumy narodowej

Tura 12
+0,1 do poparcia

SUMA:
Duma: 1,4
Poparcie: 1,1

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Devrekani National Mining Company/7,7 mln/kopalnia rud srebra/Rustan
Devrekani Shipyard/2 mln/stocznia/Behistun
Devrekani Iron & Steelworks/4 mln/huta/Hevropolis
Hevropolis Stock Exchange/4,25 mln/giełda/Hevropolis

Post Reply