Asyryjska Republika Gaary

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 819
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Asyryjska Republika Gaary

Post by SaSTrooP » Fri Aug 01, 2014 12:55 am

Asyryjska Republika Gaary - Kraj schronienia

Historia Gaary rozpoczyna się w XII wieku, kiedy osiedlił się tu niewielki turecki klan, nieniepokojony przez Aquilię na wskutek małego znaczenia tego terenu w tamtym czasie. Właściwie nie wiadomo, kiedy pojawili się tu Asyryjczycy – brak na ten temat pisanych źródeł. Większość historyków jest zdania że stało się to po zajęciu znacznych obszarów Mezopotamii przez Osmanów, w pierwszej połowie XVI wieku. Konsensus, podbudowany przekazami ludowymi, wskazuje na to że Asyryjscy osiedleńcy uciekali z jednych z wielu organizowanych im przez muzułmanów prześladowań.
Aż do I wojny światowej Gaara była muzułmańskim szejkanatem z niewielką mniejszością chrześcijańską, od XVII wieku stanowiła peryferyjne lenno Osmańskiej Turcji. Sytuacja miała się jednak diametralnie zmienić.
W 1915 r. rząd Turecki dał rozkaz rozpoczęcia masakry bliskowschodnich chrześcijan. Stali na przeszkodzie nacjonalistyczno-islamskim ideom zjednoczenia wszystkich Turków, a także sprzyjali Rosji, z którą Turcja prowadziła wojnę. W Gaarze rządził wtedy szejk Abdul VI, wyznawca sufizmu – mistycznego, pacyfistycznego odłamu Islamu. Zakazał on swojej armii brania udziału w masakrze, i Gaara pozostała jedyną częścią Imperium Osmańskiego bezpieczną dla Asyryjczyków i Ormian. Wieść o tym szybko się rozniosła, i do Gaary ruszyła fala chrześcijańskich uchodźców, głównie Asyryjczyków, gdyż to ich kościoły organizowały ucieczki. W 2 lata – 1915 i 1916 – liczba chrześcijan w Gaarze wzrosła do dziesiątek tysięcy, a muzułmanie stali się mniejszością. W 1916 r. nadeszły wojska rosyjskie, rozbijając armię szejkanatu tuż po wojskowym przewrocie, który według Asyryjczyków był preludium do rozpoczęcia ich masakry i tu. Rosjanie wkrótce się wycofali, po tym jak ich kraj stoczył się w chaos rewolucji. W czasie ponad roku między wycofaniem się Rosjan a przybyciem Francuzów (szczęśliwie armia turecka nie zdążyła tu dotrzeć), którym Gaara przypadła w udziale jako protektorat, chrześcijanie wzięli odwet na muzułmanach. Choć skala okrucieństwa była o wiele mniejsza, a większości muzułmanów udało się przeżyć jako uchodźcom, jak można się domyśleć nie poprawiło to stosunków między obiema grupami. Muzułmanie do dziś stanowią ok. 20% ludności Gaary.
Francuzi, mający z bliskowschodnimi chrześcijanami tradycyjnie dobre relacje, stworzyli w Gaarze administrację i pozwolili Asyryjczykom zbudować własne struktury na nowym miejscu. Wycofali się w roku 1958, a po trzech latach niestabilnej demokracji władzę w wyniku zamachu przejęła Partia Modernizacji, w skrócie moderniści. Partia, założona przez wykształconych na zachodzie Asyryjczyków, wzorowała się w pewnej mierze na „arabskim socjalizmie” w swoim dążeniu do modernizacji społeczeństwa, dzieliła się jednak na dwa skrzydła – faktycznie socjalistyczne, sympatyzujące z ZSRR, oraz rynkowe, dążące do utrzymania więzów z Francją i szerzej z umacniającą się EWG. Po zamachu w 1961 roku prezydentem został Isqhak Beniel, przedstawiciel skrzydła socjalistycznego. Nawiązane zostały bliskie stosunki z Sowietami. Jednak Mansur Abdo, lider skrzydła rynkowego, już 4 lata później dobił targu z kościołami (oraz prawdopodobnie z CIA) – kościoły zaakceptowały dążenia modernistów do zmian społecznych, w zamian za co Abdo zgodził się na trzymanie się wartości chrześcijańskich w rozwoju kraju i zachowanie przywilejów kościołów. Następnie (1966 r.) w wyniku serii demonstracji sprzeciwiających się konszachtom z bezbożnymi Sowietami i ateizacji kraju Isqhak Beniel został obalony a władzę przejęło stronnictwo rynkowe. Mansur Abdo przez cały okres swoich rządów, a rządził do 1987 roku, stawiał na strategiczne partnerstwo z Francją i Niemcami oraz dobre relacje z innymi krajami EWG oraz z USA. Tą samą politykę przejął po nim Arrod Kaliti, przywódca państwa od 1987 r aż do końca 2014 r.
Na polu wewnętrznym państwo prowadziło za rządów modernistów politykę przenoszenia ludności do miast (wybudowana została stolica, Nowa Niniwa), powszechnej edukacji, walki z korupcją, nepotyzmem i klanowością oraz mniej lub bardziej wspomaganej przez państwo industrializacji.
Modernizacja, ze względu na religię i rozdrobnienie kościołów przebiegła lepiej niż u Arabów (gdzie się nie udała), choć na wsi bardzo silne są wciąż skrajnie konserwatywne Stare Klany, potomkowie Asyryjczyków żyjących na miejscu przed I WŚ. Grupami reprezentowanymi w rządzie byli za władzy modernistów potomkowie Asyryjskich i Ormiańskich uchodźców do Gaary, przy czym Ormianie byli nadreprezentowani z powodu zdolności do robienia interesów oraz braku reprezentacji Starych Klanów i muzułmanów. Zwłaszcza ci ostatni byli przez władze traktowani z nieufnością, ich możliwości awansu społecznego były nikłe, większość z nich do dziś wykonuje proste prace fizyczne.
W XXI wieku rządy modernistów doszły do punktu własnej degeneracji. Pojawił się problem ze sporą liczbą uchodźców z ogarniętego chaosem Iraku. Ignorowanie rosnących aspiracji społecznych, defraudacje pieniędzy, prześladowanie działaczy opozycyjnych wywołały serię demonstracji, tym silniejszą że pierwsze z nich były brutalnie tłumione. W październiku 2014 r. sytuacja się zmieniła, gdy do demonstracji dołączył, a później wysunął się na czoło 33-letni Sargon Kaliti, syn prezydenta. Cały listopad trwały pikiety, demonstracje, miasteczka namiotowe wzorowane na ukraińskim Majdanie. Trwał też wzrost poparcia Sargona w organizującym się ruchu opozycyjnym, choć większość protestujących miała do niego nieufny stosunek ze względu na to czyim był synem.
Negocjacje syna z ojcem przeciągnęły się do połowy grudnia, kiedy to Arrod zgodził się przekazać władzę Sargonowi, a ten zapowiedział szybką zmianę konstytucji i demokratyzację kraju. Obecnie obywatele nie wiedzą czy oczekiwać po prostu kontynuacji starej władzy, czy radykalnych zmian.

Asyryjska Republika Gaary
Ustrój - Państwo monopartyjne, system parlamentarno-gabinetowy (oficjalnie), przewodniczący partii jest prezydentem i faktycznie rządzi premierem. Parlament 1-izbowy 150 miejsc.
Bazowa duma narodowa: 0,9
Bazowa popularność przywódcy: 0,9
Demografia: 46% Asyryjczycy potomkowie uchodźców, 18% muzułmanie, 16% Asyryjczycy Starych Klanów, 15% Ormianie, 5% Asyryjczycy uchodźcy z Iraku
Bazowa Populacja: OK. 110 tys., przyrost naturalny to ok. 3100 osób rocznie
Baza rekrutacyjna: 500-900, miesięczny przyrost 24 osoby
Religia panująca: Asyryjskie kościoły prawosławne 36%, nestorianie 17%, bliskowschodnie kościoły katolickie 15%, Apostolski Kościół Ormiański 14%, Muzułmanie 18%.
Bazowi partnerzy handlowi: Francja, w mniejszym stopniu Niemcy, ZSRR w latach 1961-66 (jeśli sprzęt pochodzi z tego okresu)
Bazowy budżet militarny: 3,7 miliarda
Dochód: 80 mln
SEP ogólny: 50 mln (~65%)
SEP turystyczny: 27 mln (~35%)
Przedsiębiorstwa państwowe: 3 mln
PKB na osobę: Średnie
Poziom państwa: dobrze rozwinięte gospodarczo, w miarę pewne politycznie i uznawane częściowo (Turcja i część państw arabskich nie uznaje)
Zdolność transportowa: Niska (2 kompanie na lądzie lub morzu o ile GM nie zarządzi inaczej)
Sugerowana gazeta główna: Qatnuta
Sugerowana stacja radiowa: Aturaya FM
Sugerowana stacja telewizyjna: Aturaya TV
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Force de Défense Assyrien
Cecha szczególna terenowa: Doktryna defensywna

Inne: Syria i Iran uznają Gaarę jedynie de facto.
Społeczeństwo ma olbrzymią traumę bycia masakrowanymi ofiarami. Lekcje historii są przepełnione martyrologią, w wielu miejscach pomniki Pomordowanych. Stosunki z Turcją są wrogie. Silna jest także nienawiść do wszelakich Arabów. Za nazwanie Asyryjczyka Arabem można oberwać... albo i zginąć. Spory jest wpływ religii chrześcijańskiej, choć ze względu na rozdrobnienie wpływ samych kościołów nie jest aż tak silny.

Poziom socjalu:
minimalny 25%, wystarczający 33%, maksymalny 40%

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Przewodniczący Rady Gospodarczo-Społecznej, Przewodnictwo w Komisji Narkotyków, Przewodnictwo w Komisji do Praw Kobiet
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Tak
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Tak
Dodatkowo: Status obserwatora przy UE

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Précision Usine de Hona/3 mln/Obróbka części mechanicznych/Hona

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 79
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Asyryjska Republika Gaary

Post by Marin » Fri Oct 05, 2018 2:02 pm

Aturaya Qatnuta d'Gaara


Force de Défense Assyrien

Doktryny:

Wielka Bitwa (EXP +6, koszt wszystkich formacji +10%)

Opóźnienie ([wszystko] obrona + 0,05 MORALE + 3)
Umocnienia ([wszystko] obrona + 0,1 EXP + 2, losowa redukcja strat zadanych przez wroga od 0 do 20%)

MODYFIKATORY: [wszystko] obrona +0,15, losowa redukcja strat zadanych przez wroga od 0 do 20%

1. Kompania kawalerii powietrznej „Ashur”
Typ: Lekki Aircav
Dowódca: Geghard Hagop (Komandos, Lis pustyni, 7)
Stacjonuje: Nowa Niniwa
Profesjonalizacja - 1 zawodowa
EXP: 72
MOR: 64
Liczba ludzi: 85 + 18 obsługi + 20 pilotów = 123 razem
Uzbrojenie: FAMAS-2; AA-52; Apilas
Sprzęt: Puma x10; MilanII+ x5; Mistral x1;
Skuteczność: 6,5-11,5 (3,8-7,4)+(0-0) + Puma 0,1
Liczba plutonów: 4 + helikopter wsparcia
Rozpiska plutonów:
HQ: 5 ludzi + Milan II+ + Mistral + 1xpuma 6,5-11,5 (3-4,52)+(0-0) + Puma 0,1; 68%
Pluton 1: 20 ludzi + Milan II+ 2xpuma 6,5-11,5 (3-4,52)+(0-0) + Puma 0,1
Pluton 2: 20 ludzi + Milan II+ 2xpuma 6,5-11,5 (3-4,52)+(0-0) + Puma 0,1
Pluton 3: 20 ludzi + Milan II+ 2xpuma 6,5-11,5 (3-4,52)+(0-0) + Puma 0,1
Pluton 4: 20 ludzi + Milan II+ (0/2)xpuma 6,5-11,5 (3-4,52)+(0-0) + Puma 0,1
Sekcja wsparcia: Eurocopter: FN GIAT i 2xSNEB S=2,52 Unik: 67%
1. Kompania zmotoryzowana „Lagash”:
Typ: Zmotoryzowani Marines
Dowódca: Rouben Khachatur (Czarodziej logistyczny, Bojowa Bandana, 14)
Stacjonuje: D’alalob Ar’a
Profesjonalizacja - 1 zawodowa
EXP: 71
MOR: 63
Liczba ludzi: 110 żołnierzy + (9+8) obsługi wsparcia + 54 kierowców = 181 razem
Uzbrojenie: FAMAS-2; AA-52; Apilas
Sprzęt: 18 VBCI; 2x Milan II+ 1xMistral;
Skuteczność: 9,25 – 13,25(3,2-5,24)+(0); 68%
HQ: 10 ludzi 2xVBCI 2x Milan II+ 1xMistral (9,25-13,25) (3,2-5,24)+(0); 68%
Pluton 1: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 2: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 3: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 4: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
2. Kompania zmotoryzowana „Assur”:
Typ: Zmotoryzowani Górale
Dowódca: Arsen Baghdasar (Niszczyciel fortec, Świetokrzyski, 73)
Stacjonuje: Zile
Profesjonalizacja - 1 zawodowa
EXP 71
MOR 63
Liczba ludzi: 110 żołnierzy + (9+8) obsługi wsparcia + 54 kierowców = 181 razem
Uzbrojenie: FAMAS-2; AA-52; Apilas
Sprzęt: (15/18) VBCI; 2x Milan II+ 1xMistral;
Skuteczność: 9,25 – 13,25(3,2-5,24)+(0); 68%
HQ: 10 ludzi 2xVBCI 2x Milan II+ 1xMistral (9,25-13,25) (3,2-5,24)+(0); 68%
Pluton 1: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 2: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 3: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 4: 25 ludzi (0/3)x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
3. Kompania zmotoryzowana „Ilus-shuma”:
Typ: Zmotoryzowani Górale
Dowódca: Petros Hamlet (Dowódca Czołgów, Ranger, 11)
Stacjonuje: Ihsaniye
Profesjonalizacja - 1 zawodowa
EXP 71
MOR 63
Liczba ludzi: 110 żołnierzy + (9+8) obsługi wsparcia + 54 kierowców = 181 razem
Uzbrojenie: FAMAS-2; AA-52; Apilas
Sprzęt: (14/18) VBCI; 2x Milan II+ 1xMistral;
Skuteczność: 9,25 – 13,25(3,2-5,24)+(0); 68%
HQ: 10 ludzi 2xVBCI 2x Milan II+ 1xMistral (9,25-13,25) (3,2-5,24)+(0); 68%
Pluton 1: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 2: 25 ludzi 3x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 3: 25 ludzi (3/3)x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
Pluton 4: 25 ludzi (3/3)x VBCI (9,25-13,25) (2,8-3,8)
1. Kompania piechoty lekkiej „Azarah”:
Typ: Lekka piechota
Dowódca: Bedros Nazar (Niszczyciel Fortec, Miejski Szczur, 42)
Stacjonuje: Hona
Profesjonalizacja - 5 poborowa
EXP 51
MOR 76
Liczba ludzi: 105 + 16 obsługi = 121 razem
Sprzęt: 8x Milan II+; 4xPVP; 4x MO-120-RT 120mm
Uzbrojenie: MAS-49; AA-52; LRAC F1
Skuteczność: 5,5 – 11 (3,8 – 8, 76)+(0,24-0,96)
Liczba plutonów: HQ + 4
Rozpiska plutonów:
HQ: 5 ludzi + 4x Milan II+; 4xPVP; 4xMO-120-RT 120mm
Pluton 1: 25 ludzi + Milan II+ 5,5 – 11 (2,4 - 3,72)
Pluton 2: 25 ludzi + Milan II+ 5,5 – 11 (2,4 - 3,72)
Pluton 3: 25 ludzi + Milan II+ 5,5 – 11 (2,4 - 3,72)
Pluton 4: 25 ludzi + Milan II+ 5,5 – 11 (2,4 - 3,72)
2. Kompania piechoty lekkiej „Akkad”
Typ: Lekka piechota
Dowódca: Krikor Ruben (Doktryna defensywna, Ranger, 65)
Stacjonuje: D’alalob Ar’a
Profesjonalizacja - 5 poborowa
EXP 51
MOR 76
Liczba ludzi: 105 + 16 obsługi = 121 razem
Sprzęt: 8x Milan II+; 27 PVP; 4x MO-120-RT 120mm
Uzbrojenie: MAS-49; AA-52; LRAC F1
Skuteczność: 5,75 – 10 (3,8 – 8, 76)+(0,24-0,96)
Liczba plutonów: HQ + 4
Rozpiska plutonów:
HQ: 5 ludzi + 4x Milan II+; 7xPVP; 4xMO-120-RT 120mm
Pluton 1: 25 ludzi + Milan II+ +5x PVP 5,75 – 10 (2,4 - 3,72)
Pluton 2: 25 ludzi + Milan II+ +5x PVP 5,75 – 10 (2,4 - 3,72)
Pluton 3: 25 ludzi + Milan II+ +5x PVP 5,75 – 10 (2,4 - 3,72)
Pluton 4: 25 ludzi + Milan II+ +5x PVP 5,75 – 10 (2,4 - 3,72)
3. Kompania piechoty lekkiej
Typ: Lekka piechota
Dowódca: Vosgi Haik (Doktryna Ofensywna, Lis pustyni, 60)
Stacjonuje: Simao
Profesjonalizacja - 5 poborowa
EXP 51
MOR 76
Liczba ludzi: 105 + 16 obsługi = 121 razem
Sprzęt: 8x Milan II+; 4xPVP; 4x MO-120-RT 120mm
Uzbrojenie: MAS-49; AA-52; LRAC F1
Skuteczność: 5,5 – 11 (3,8 – 8, 76)+(0,24-0,96)
Liczba plutonów: HQ + 4
Rozpiska plutonów:
HQ: 5 ludzi; 4x Milan II+; 4xPVP; 4xMO-120-RT 120mm
Pluton 1: 25 ludzi + Milan II+ (2,4 - 3,72)
Pluton 2: 25 ludzi + Milan II+ (2,4 - 3,72)
Pluton 3: 25 ludzi + Milan II+ (2,4 - 3,72)
Pluton 4: 25 ludzi + Milan II+ (2,4 - 3,72)
1. Pluton zwiadu:
20 osób + 10 kierowców = 30 razem
Dowódca: Khazhak Ruben
Stacjonuje: Zile
4/5 VBL
FAMAS – 2

1. Bateria artylerii
Stacjonuje: D’alalob Ar’a
6x GTC-AUF+ (1,62 - 4,08)

2. Bateria artylerii
Stacjonuje: Hona
2x Hiacynt+ (0,5 - 1,24)

1. Bateria przeciwlotnicza:
Stacjonuje: Nowa Niniwa
2x Roland 108%

Siły Lotnicze Gaary:

1. Skrzydło lotnicze
Dowódca: Avag Avedis (Chirurg, 84)
Stacjonuje: Nowa Niniwa
3x Mirage F1

2. Skrzydło lotnicze
Dowódca: Hamlet Vahan (Niszczyciel flot, 46)
Stacjonuje: Nowa Niniwa
2x Mirage F1

Wariant p-lot:
Mirage F1: 128% unik
Uzbrojenie: 30mm DEFA
2x MICA (FF) 180%

3 Skrzydło powietrzne

Dowódca: Khajag Voski (Niszczyciel Czołgów, 34)

3x Mirage V:

Unik: 84%
Ląd: 136%

Bomba 500kg (dwa samoloty z tym uzbrojeniem):
Unik: 68%
Ląd: 0,136

Bomba 1000kg (jeden samolot z tym uzbrojeniem):
Unik: 60%
Ląd: 0,204

Marynarka Wojenna Gaary:

1x Korweta „Tudiya” D'Estienne d'Orves class
Kapitan: Bedros Kevork (Bicz na rekiny, 9)

1x Okręt patrolowy "Kanesz" Attack Class
Kapitan: Khajag Avedis (Spotter, 81)

Dowódcy zapasowi:
Lądowi:
Spartak Arsen (Ranger, defensywna, 67)
Taniel Voski (Świętokrzyski, ofensywna 43)
Powietrzni:
Ararat Sahak (Starogwardzista, 35)
Khajag Voski (Niszczyciel Czołgów, 34)
Morscy:
-

Rezerwy sprzętu:

2x MO-120-RT 120mm
3x Milan II+
2x PVP
7x AMX 13/105
3x VBCI
7x T-62u
2x T-62u uszkodzone
1x Osa
2x Hiacynt+
2x Hiacynt+ uszkodzony
1 Szyłka
Last edited by Marin on Tue Nov 12, 2019 12:52 am, edited 10 times in total.
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

Posiadacz orderu Harcerza

Adept drugiego poziomu Harcerza

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 79
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Asyryjska Republika Gaary

Post by Marin » Fri Oct 05, 2018 6:32 pm

Cechy państwa: Pozytywne:
+ Wydolna administracja (1)
+ Wysoka kultura pracy (1)
+ Dobra podstawa do budowy handlu morskiego (1)
+ Wysoki autorytet władzy (2)
+ Pruska szkoła wojskowa
Negatywne:
- Duże różnice gospodarczo-społeczne (2)
- Istnienie handlu narkotykami (2)
- Polska szkoła gospodarcza (minusy do porad ekonomicznych) (1)
-Francuska szkoła polityczna (1)

SERBP
Radary przeciwlotnicze - 7
Radary morskie - 6
Podstawowa obrona przeciwlotnicza - 6
Zabezpieczenie medyczne - 6
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia - 6
Centra dowodzenia i łączności - 6
Electronic Warfare - 5
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

Posiadacz orderu Harcerza

Adept drugiego poziomu Harcerza

Post Reply