Takistan

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 86
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Takistan

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:00 pm

TAKISTAN - APOSTOŁ ALLAHA?


Na tereny dzisiejszego Takistanu przybyli w VII. wieku naszej ery muzułmańscy koczownicy z dzisiejszego Iranu, prowadzeni przez legendarnego przywódcę Feruda al-Abbara, człowieka podobno dwumetrowego wzrostu. Twardzi highlanderzy, przyzwyczajeni do gór Tabrizu czy nizin Mashadu szybko wypadli z tego rejonu kozaków i zbudowali silne i trwałe państwo. Powstrzymawszy liczne wrogie krucjaty z otwartymi rękami powitali przybyłych w X wieku Zeków idących z terenu dzisiejszej Turcji, z którymi zbudowali trwałe i silne królestwo.
W zasadzie nazwanie Imperium Zeków i nazwanych od ich lidera Abbarów królestwem jest błędem, gdyż nigdy nie panował tam ani sułtan, ani król. Władzę pełnił zwykle najsilniejszy wojownik, który musiał się konsultować ze starszyzną każdej prowincji. Możemy więc mówić o oligarchii z elementami federacji. Taki system w połączeniu z rozwiniętymi tendencjami Abbarów do współpracy z innymi pozwolił na stworzenie silnego i pokojowego państwa. Kupcy z południa byli witani z otwartymi rękami, Altdorf nigdy nie pozwolił sobie na krucjatę (w odróżnieniu od prawosławnych kozaków, gdzie żadna się nie udała), a Koion Hellenon współpracował z muzułmanami.
Pokojową egzystencję przerwało przybycie innego koczowniczego plemienia Afrenów w XV wieku i ich osiedlenie się na południowy wschód od muzułmanów. Wg. założeń Koranu z okresu średniowiecza za pogan należało uznać ludy politeistyczne, a właśnie takim byli Afreni.
Po raz pierwszy wróg Zeków i Abbarów pojawił się tuż obok ich granic. Nie można było nie zareagować. Muzułmanie uderzyli na nowego przeciwnika w górach Gamsaru. Poganie okazali się wprawnymi wojownikami i odebrali życie wielu rycerzom z Imperium. Wyszły także na jaw zasadnicze różnice dzielące oba imperialne ludy: sunniccy Zekowie pragnęli wymordować Afrenów i rozgłaszali ideę jihadu, ponosząc w czasie samobójczych ataków ogromne straty. Szyiccy Abbarowie preferowali rozważniejsze podejście do wojny - zresztą zachodnia część kraju była znacznie bardziej rozwinięta, mimo odmiennej kultury wkroczyła w epokę renesansu.
Finalnie, w 1543 roku władca (wciąż nie król, choć z perspektywy społecznej osoba bardzo do niego zbliżona) Zahir II zerwał współpracę z Zekami, po czym ci odpowiedzieli natychmiastową secesją i obraniem własnego sułtana - Fahdida I. Zahir uznał to za absolutną zdradę i - wciąż kontynuując wojnę z Afrenami - wyprawił się na Bandar-Abbas, gdzie zwyciężył w bitwie i spalił 40 tysięczne miasto porywając dzieci, gwałcąc kobiety i mordując mężczyzn. Zszokowani rozwojem wydarzeń Zekowie wycofali się w góry i na bagna Kahroru. Nierozwiązany został problem Afrenów. Siły Zahira okazały się zbyt zmęczone i przetrzebione, by stawić czoło ich ofensywie. Siły dzikusów odbiły żyzną, aczkolwiek górską prowincję Ursana w paśmie gór Gamsaru. Gdy wyprawa następcy Zahira II, Murduka nie powiodła się, muzułmanie musieli pogodzić się z utratą Ursany, co nastąpiło ostatecznie w 1583 roku, kończąc tzw. "zbożowe wojny".
Nastąpił polityczny impas. Kraj Abbarów stanowił co prawda największą siłę bardzo długo - do 1961 roku.
W styczniu tego roku siły kraju Zeków, który przyjął nazwę Zekistanu uderzyły w górach Gamsaru zarówno na pogrążonych wtedy w klęsce głodu Afrenów jak i zupełnie zaskoczonych Abbarów, nazywanych już Abarstanem.
Zekistan jednak nie rozwinął prawidłowych doktryn wojennych i nadal opierał się na wojnie ideologicznej i koncepcji "siła woli poniesie nas do walki". Kolejne fale Zeków rozbijały się o firankową obronę szyitów tracąc setki zabitych. Gdy w marcu '61 nareszcie przybył sprzęt ciężki, ówczesny prezydent Abarstanu Mahud Falir zarządził uderzenie na pustynie Bandar-Abbasu. Jakkolwiek miasto znów zostało zdobyte latem, tym razem obyło się bez rzezi. A przynajmniej ze strony szyitów, bo wycofujący się sunnici wysadzili swoją stolicę zabijając 10 tysięcy ludzi, a siły okupantów uszkadzając jedynie nieznacznie Mahuda Falira. Pozbawieni zaplecza logistycznego i przemysłowego, Zekowie ponownie wycofali się w góry i podjęli walki z Afrenami, którzy w międzyczasie postawili im skuteczny opór i przerwali półroczne oblężenie Simbali, gdzie zginęło - bagatela - 78 tysięcy ludzi śmiercią głodową. To wydarzenie w Afrenii wspominane jest jako "dzień bez żniw".
Ostatecznie Zekistan podpisał układ pokojowy z oboma sąsiadami w marcu 1962 roku, nie zyskując nic oprócz zmniejszonej o 12% populacji i śmierci aż 6 tysięcy żołnierzy. Afrenowie mogli się cieszyć - ponownie zachowali niezależność i obronili się przed silniejszym przeciwnikiem. Jednak to właśnie status tego kraju zniszczył tysiącletnie państwo Abbarów.
Poczynania prezydenta, który porozumiał się z poganami z Kinseli, wybitnie nie spodobały się starszyźnie. W puczu z 1965 roku Mahud Falir został obalony i zbiegł do Afrenii, a władzę przejęli konserwatywni liderzy klanów, którzy nawoływali do walki z poganami i potraktowali takie porozumienie z Afrenami jako potwarz. Ich podejście do wojny było dojrzalsze niż u sunnickiego odpowiednika, ale ponowne zebranie armii doprowadziło w 1989 roku do krótkiego konfliktu z Afrenami o Ursanę, który nie przesunął granicy nawet o metr. Wtedy, w zdestabilizowanym i niepewnym kraju zakorzeniła się sunnicka Al-Qaida Osamy Bin Ladena, która utworzyła odpowiednik afgańskich bojowników - Takibów. Ci, ze względu na swoją ponadprzeciętną organizację, obalili rząd w 1993 roku, ale wkrótce odwrócili się od nauk Bin Ladena, penetrowana coraz bardziej przez szyicką większość kraju. Nie w smak była im interwencja USA w 2009/2010 roku zakończona konfliktem partyzanckim i zniszczeniem większości kraju.
Gdy USA wycofało swoje siły w kwietniu 2010 w demokratycznych wyborach władzę przejęli konserwatyści, którzy opowiedzieli się za tymczasowym pozostawieniem nazwy kraju, ale i uniezależnieniu się od USA i profesjonalizacji armii. Ruch ten wskazał na potrzebę budowania przez potomków Abbarów własnej niezależności, w opozycji zarówno do organizacji islamskich o międzynarodowym charakterze, jak i wpływów zachodu.

Takistan posiada nowe życie i porachunki z sąsiadami sprzed paru dekad. Posiadając silnych sojuszników, poparcie narodu i motywację ludności, kierowani chęcią zemsty Abbarowie mogą chcieć odbudować imperium sprzed setek lat...


GOSPODARKA:
Kraj tak blisko autarkii, jak to tylko możliwe. Gospodarka Takistanu jest poniżej średniej rozwoju, lecz zaspokaja większość potrzeb ludności. Sam Zagrabad jest całkiem rozwinięty, lecz zachód kraju to już tylko pasterze owiec i kóz. Duży przyrost naturalny w połączeniu z etatyzmem państwa i klanową strukturą społeczną (co spowalnia rozwój) owocuje dużym bezrobociem wśród młodych. Może się to okazać problemem społecznym, zwłaszcza że z powodu wielożeństwa dla co biedniejszych po prostu brakuje kobiet i są sfrustrowani.
Turystyka prawie nie istnieje. Wojna, jeśli tylko Takowie będą odpowiednio motywowani, może trwać w nieskończoność.
SOCJAL:
Edukacja i służba zdrowia są dość zacofane, i nierozwinięte, ale są. Emerytur nie ma, człowieka na starość utrzymuje jego klan. Policjantów jest dużo, ale nienajlepiej opłacani i często słuchają się bardziej starszyzny swojego klanu niż komendanta. Poziom socjalu:
minimalny 17%, wystarczający 23%, maksymalny 35%
UWAGA - polepszanie systemu wymaga dodatkowych wydatków poza socjalem


Infrastruktura portowa (ilośćxpoziom doków, nabrzeże):
Madina - 120 metrów
Zagrabad - 1x3, 1x2, 300 metrów
Takib - 100 metrów


Islamska Republika Takistanu
Ustrój: ograniczona demokracja, rada starszych, 100 miejsc, interwencjonizm.
Istnieje jednakże wariant B: Na wskutek profesjonalizacji armii, która zaczyna odczuwać jakąś indywidualność, dochodzi do wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego przez zbuntowanego pułkownika Abdula Aziza. Aziz to człowiek wykształcony na uniwersytetach w Iranie i Wielkiej Brytanii (i absolwent Sandhurst). Czy będzie on starał się zerwać z dotychczasową doktryną państwową forsowaną przez skostniałą Radę Starszych?
Baza Rekrutacyjna: 1100-1700 ludzi, 25 ludzi na miesiąc
Populacja: ok. 190 tys., roczny przyrost to ok. 1900 rocznie
Bazowa duma narodowa: 1,1
Bazowa popularność przywódcy: 1,2
Budżet militarny: 4,3 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Lis pustyni
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 50 mln; 85% SEP ogólny, 15% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 33 mln.
Razem 83 mln.
Demografia: 82% abbarowie, 13% zekowie, 2% afrenowie, 3% inni
Religia panująca: Islam, brak wolności wyznania
Bazowi partnerzy handlowi: Federacja Rosyjska, Islamska Republika Iranu
System Władzy: Rada Starszych, zbierana z przedstawicieli wszystkich klanów (naturalnie tylko szyickich). Ponadto lokalna władza plemienna w każdej z prowincji. Prezydent jako urząd do reprezentacji na zewnątrz, wybierany przez bezwzględną większość Rady Starszych, odwołalny w każdym momencie większością 2/3.
PKB na osobę: bardzo niskie, wciąż funkcjonuje handel wymienny
Sugerowana gazeta główna: Szarabih Al Takistan (Głos Takistanu)
Sugerowana stacja radiowa: Al-Abbara
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: TA (Takistani Army), TAF (Takistani Air Force), TN (Takistani Navy)
Zdolność transportowa: wysoka (2 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, 1 kompania przy dużej przeszkodzie wodnej)
Poziom państwa: bardzo silne, lokalne mocarstwo
Inne: Chłopiec staje się mężczyzną w wieku 16 lat. Kobiety nie mają praw. Stosuje się prawo koraniczne bez sunn i medrasów
W Takistanie znajdują się pewne złoża ropy.


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Takistani Oil Company/22 mln./Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej/Zagrabad 5 mln; Ferud-Abbar 9 mln; Takib 8 mln.
Takistani Iron Works/4 mln/Obróbka metali; narzędzia i elementy metalowe/ Zagrabad
Sheepwool Company of Takistan/3 mln/Tekstylia/Loy Manara
Chemical Industry Directorate/4 mln/Wyroby z tworzyw sztucznych/Zagrabad

Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak, zawieszony w Komisji ds. Równouprawnienia Kobiet
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Sygnatariusz Oryginalny
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Tak
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Takistan nie jest sygnatariuszem żadnej konwencji haskiej

SPIS PROWINCJI:
Takib: 0/12/10, 1 człowiek
Rassman: 0/4/1, 1 człowiek
Zagrabad: 3/40/50, 2B, L, 16 ludzi
Madina: 0/8/8, 1 człowiek
Ferud-Abbar: 0/16/15, 2B, L, 2 ludzi
Gamsar: 0/3/0, B, L, 0 ludzi
Loy Manara: 1/17/16, B, 4 ludzi

User avatar
rince
Game Master
Posts: 664
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: Takistan

Post by rince » Sun Jun 09, 2019 12:28 am

Image Armia Islamskiej Republiki Takistanu
Doktryny:
- Doktryna Wielkiej Bitwy (EXP +6, koszt wszystkich formacji +10%)
-- Nacisk na Żołnierza (Koszty utrzymania sprzętu -5%, EXP +10)
-- Niezachwiane natarcie (Zmot EXP+8, reszta EXP+5, MORALE +3)

- Obrona Statyczna ([wszystko] obrona +0,05, koszty fortyfikacji -20% (także w turze 0))
-- Stand Your Ground ([wszystko] obrona na fortyfikacjach +0,1, EXP +5)
-- Szkolenia Defensywne (EXP + 8)
-- Pewność Zwycięstwa ([wszystko] obrona +0,05, MORALE +5)

Razem bonusy:
Koszt formacji +10%
EXP +34 (Zmot +37)
MOR +8
Obrona +0,1
Obrona na fortyfikacjach +0,1
Koszty utrzymania sprzętu -5%
Koszty fortyfikacji -20%

Broń: HK G3, DP-27, Saghegh
Skuteczność broni piechoty: 5-10 (+2) (2,1-3,1)


Wydzielony Batalion Górski

1. Kompania górska „Ruk” (lekka, górska, elitarna)
Dowódca: Mjr. Zubin Soroush
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,55-4,81) (0,56-2)
EXP: 107 MOR: 81
93 + 61 ludzi
15x Tigr T
8x Ciężarówka MMG
8x Razam
3x Toophan-2
2x Misagh-1
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
3x Tigr T
8x Ciężarówka MMG
8x Razam
2x Misagh-1


1. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2

2. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2

3. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2
2. Kompania górska „Mardykhor” (lekka, górska, elitarna)
Dowódca: Kpt. Shahin Seyed
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,55-4,81) (0,56-2)
EXP: 107 MOR: 81
93 + 61 ludzi
15x Tigr T
8x Ciężarówka MMG
8x Razam
3x Toophan-2
2x Misagh-1
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
3x Tigr T
8x Ciężarówka MMG
8x Razam
2x Misagh-1


1. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2

2. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2

3. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12,5 (+2) (2,25-3,68)
27 ludzi
4x Tigr T
1x Toophan-2
1. Pluton rozpoznania:
Dowódca: por. Parviz Yahya
Miejsce stacjonowania:
Skuteczność: 7,25-11,5 (+2) (2,1-3,1)
EXP: 84 MOR: 58
20 (+3) ludzi
2x Tigr-T
1x BRDM-2
Siły Lądowe 1. Kompania Gwardii „Ali ibn Abu Talib” (zmot, elitarna)
Dowódca: Mjr. Davud Mehdi
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 9-14,6 (+2) (3-6,52) (1,44-2,88) (93%)
EXP: 97 MOR: 68
96 + 102 ludzi
14x BTR-80T
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa
3x PTL-02G
6x Nora B52
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x BTR-80T
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa


1. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

2. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

3. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 12-18
3x PTL-02G

1. Kompania Pancerna „Ferud al-Abbar” (pancerna)
Dowódca: Mjr. Amir Kambiz
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 19-21 (81%)
EXP: 84 MOR: 58
(48) ludzi
11x Safir-19G
1x ZSU-23-4 Shilka
Sekcja dowodzenia:
2x Safir-19G
1x ZSU-23-4 Shilka

1. Pluton:
Skuteczność: 19-21
3x Safir-19G

2. Pluton:
Skuteczność: 19-21
3x Safir-19G

3. Pluton:
Skuteczność: 19-21
3x Safir-19G

1. Kompania Zmotoryzowana „Husayn ibn Ali” (zmot)
Dowódca: Kpt. Parvaiz Sardar
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 9-14,6 (+2) (3-6,52) (1,44-2,88) (93%)
EXP: 87 MOR: 58
96 + 102 ludzi
14x BTR-80T
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa
3x PTL-02G
6x Nora B52
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
2x BTR-80T
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa


1. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

2. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

3. Pluton:
Skuteczność: 8-13,5 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
4x BTR-80T

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 12-18
3x PTL-02

2. Kompania Zmotoryzowana „Rostam” (zmot)
Dowódca: Kpt. Bahram Ali
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,6-13,5 (+2) (3-6,52) (1,44-2,88) (93%)
EXP: 87 MOR: 58
96 + 102 ludzi
7x BTR-80T
4x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa
3x PTL-02G
6x Nora B52
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
1x BTR-80T
1x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa


1. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
3x BTR-80T
1x BTR-80

2. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
3x BTR-80T
1x BTR-80

3. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
3x BTR-80T
1x BTR-80

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 12-18
3x PTL-02
3. Kompania Zmotoryzowana „Shah Ismail I” (zmot)
Dowódca: Kpt. Jalal Daryush
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,6-13,5 (+2) (3-6,52) (1,44-2,88) (93%)
EXP: 87 MOR: 58
96 + 102 ludzi
7x BTR-80T
7x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa
3x PTL-02G
6x Nora B52
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
1x BTR-80T
1x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa


1. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

2. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

3. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 12-18
3x PTL-02
4. Kompania Zmotoryzowana „Ya'qub-i Layth-i Saffari” (zmot)
Dowódca: Kpt. Khodadad Danyal
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 4+1
Skuteczność: 8,25-12,4 (+2) (3-6,52) (1,44-2,88) (93%)
EXP: 87 MOR: 58
96 + 102 ludzi
7x BTR-80T
7x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa
3x PTL-02G
6x Nora B52
Sekcja dowodzenia:
12 ludzi
1x BTR-80T
1x BTR-80
6x Ciężarówka MMG
6x Toophan-2
1x 9K33 Osa


1. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

2. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

3. Pluton:
Skuteczność: 7,5-12 (+2) (2,1-3,1)
28 ludzi
2x BTR-80T
2x BTR-80

Pluton wsparcia:
Skuteczność: 12-18
3x PTL-02

1. Kompania szkoleniowa „Abu Talib ibn Abd al-Muttalib" (lekka, rezerwa)
Dowódca: Kpt. Mani Sadeq
Miejsce stacjonowania:
Plutonów: 3+1
Skuteczność: 6,5-10 (+2) (2,25-3,67) (0,28-1)
EXP: 79 MOR: 53
20(93) + (9) ludzi
14x GAZ Tigr
4x Ciężarówka MMG
4x Razam
1x Toophan-2
Sekcja dowodzenia:
8(12)+(9) ludzi
2x GAZ Tigr
4x Ciężarówka MMG
4x Razam
1x Toophan-2


1. Pluton:
Skuteczność: 6,5-10 (+2) (2,1-3,1)
4(27) ludzi
4x GAZ Tigr

2. Pluton:
Skuteczność: 6,5-10 (+2) (2,1-3,1)
4(27) ludzi
4x GAZ Tigr

3. Pluton:
Skuteczność: 6,5-10 (+2) (2,1-3,1)
4(27) ludzi
2. Pluton rozpoznania:
Dowódca: por. Baraz Bahman
Miejsce stacjonowania:
Skuteczność: 7,25-11,5 (+2) (2,1-3,1)
EXP: 84 MOR: 58
20 (+3) ludzi
2x Tigr-T
1x BRDM-2

3. Pluton rozpoznania:
Dowódca: por. Eskandar Dara
Miejsce stacjonowania:
Skuteczność: 7,25-11,5 (+2) (2,1-3,1)
EXP: 84 MOR: 53
20 (+3) ludzi
2x Tigr-T
1x BRDM-2

1. Pluton Inżynieryjny
Dowódca: por. Faridun Behruz
Miejsce stacjonowania:
Profesjonalizacja: 0
Skuteczność: 8 – 12,5 (+2) (2,1– 3,1) (wpływ 0,44)
EXP: 84 MOR: 58
14 (+12) ludzi
1x Safir-74 + KMT-5
1x IMR
3x BTR-80 + Dozer’80

1. Bateria Artylerii
(40) ludzi
Skuteczność: 1,76– 3,6
8x Raad 2

2. Bateria Artylerii
(40) ludzi
Skuteczność: 1,76– 3,6
8x Raad 2

1. Bateria Rakiet Taktycznych
(20) ludzi
4x Fateh 110

1. Bateria OPL
140%, 93%
(17) ludzi
2x Mersad
1x 2K33 Osa

2. Bateria OPL:
140%, 93%
(17) ludzi
2x Mersad
1x 2K33 Osa

Dywizjon rozpoznawczy lotnictwa sił lądowych:
2x Mohajer-2 (Duża) (Średni)
2x Orłan-10 (Bardzo duża) (Średni)

Dywizjon wsparcia lotnictwa sił lądowych:
Dowódca: por. Khwaja Siavush
6x Panha Shabaviz 2061
6x Hong Jian 8E
Unik 57%, Skuteczność 8,4

Lotnictwo: 1. Dywizjon „Gusht”
Dowódca: Mjr. Aref Mas'ud
3x JF-17
3x PL-9
3x PL-12
Ląd 117%, pow. 22-44, BVR 180%, dogfight 160%, unik 118%

2. Dywizjon „Vahshi Dandha”
Dowódca: Kpt. Ayoub Fereydoun
3x JF-17
3x PL-9
3x PL-12
2x YJ-97
Konfiguracja myśliwska: Ląd 117%, pow. 22-44, BVR 180%, dogfight 160%, unik 118%
Konfiguracja SEAD: Ląd 117%, pow. 22-44, dogfight 160%, SEAD 55%, unik 93%

Flota: IRTS „Nigakhbon” (Svyetlyak Class)
Dowódca: Ktadm. Vahid Behrouz

IRTS “Shikhorchii Aksar” (Shanghai Class)
Dowódca: Kpt. Aria Alborz

Dywizjon patrolowy:
Dowódca: Kpt. Gholam Ahmad
4x PBR Mk. II

Dywizjon Okrętów Podwodnych:
Dowódca: Kpt. Omid Masood
2x Sang-O class


Zapasowi dowódcy:

Ląd:
Kpt. Firuz Ayoub
Por. Dilshad Gholam

Powietrze:
Kpt. Hasan Javed

Morze:
Kpt. Akbar Mahmud

1705 ludzi

Łącznie sprzętu:
BTR-80 - 81
Fateh110 - 4
Razam - 26
Tigr - 63
Szyłka - 2
Mohajer - 2
Orłan - 2
BRDM-2 - 6
PTL-02 - 17
Safir-74 - 15
Nora B52 - 34
Raad 2 - 20
Toophan 2 - 40
Mersad - 4
Osa - 8
Misagh1 - 6
Ciężarówka MMG – 50
JF-17 - 6
PL-9 - 6
PL-10 - 6
YJ-97 - 2
Shabaviz - 6
HJ-8E - 6

Rezerwy:
BTR-80 - 8
Razam - 6
Tigr - 13
Szyłka - 1
BRDM-2 - 3
PTL-02 - 2
Safir-74 - 3
Nora B52 - 4
Raad 2 - 4
Toophan 2 - 4
Osa - 1
Misagh1 - 2
PL-10 - 6
Pułkownik Abdullah Aziz
Prezydent i Przewodniczący Naczelnej Rady Wojskowej
Islamskiej Republiki Takistanu


Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
rince
Game Master
Posts: 664
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: Takistan

Post by rince » Sun Jun 09, 2019 12:42 am

Stan Państwa:


Duma narodowa: 1,1
Popularność przywódcy: 1,2SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Takistani Oil Company/22 mln./Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej/Zagrabad 5 mln; Ferud-Abbar 9 mln; Takib 8 mln.
Takistani Iron Works/4 mln/Obróbka metali; narzędzia i elementy metalowe/ Zagrabad
Sheepwool Company of Takistan/3 mln/Tekstylia/Loy Manara
Chemical Industry Directorate/4 mln/Wyroby z tworzyw sztucznych/Zagrabad


Koszty utrzymania wojska:
Zniżka: 30+5%
Koszty: 12,45 mln


Poziom socjalu:
minimalny 17%, wystarczający 23%, maksymalny 35%


CECHY PAŃSTWA:
Zwiększony budżet wojskowy
Szczególnie rozbudowana infrastruktura
Dobra kodyfikacja prawa
Solidaryzm społeczny

Polska szkoła gospodarcza (trololololo)
Istnienie handlu narkotykami
Duże różnice gospodarczo-społeczne
Populistyczna opozycja


SPIS PROWINCJI:
Takib: 0/12/10, 1 człowiek
Rassman: 0/4/1, 1 człowiek
Zagrabad: 3/40/50, 2B, L, 16 ludzi
Madina: 0/8/8, 1 człowiek
Ferud-Abbar: 0/16/15, 2B, L, 2 ludzi
Gamsar: 0/3/0, B, L, 0 ludzi
Loy Manara: 1/17/16, B, 4 ludzi


STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:
Radary Przeciwlotnicze - 6
Radary morskie - 2
Podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka plot. W prowincjach) - 3
Zabezpieczenie medyczne - 5
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia - 5
Centra dowodzenia i łączności - 5
Electronic Warfare - 6

Pojazdy modernizowane przez Takistańskie Centrum Zaawansowanych Technologii:
Safir-19G: 19-21
BTR-80T: 11-17
PLT-01G: 12-18
Tigr T: 10-15
Pułkownik Abdullah Aziz
Prezydent i Przewodniczący Naczelnej Rady Wojskowej
Islamskiej Republiki Takistanu


Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

Post Reply