Republika Iszwalu

Tutaj umieścić należy informacje o swoim kraju
Post Reply
User avatar
Edek
Posts: 310
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Republika Iszwalu

Post by Edek » Tue Dec 18, 2018 2:38 am

Republika Iszwalu - Powstały z popiołów

...


Ustrój – Istnieje scentralizowana władza wykonawcza i ustawodawcza w osobie Prezydenta (częściej nazywanego, choć błędnie kalifem), organem doradczym o niemałym znaczeniu jest Rada Sześciorga w której głos ma szóstka najbardziej wpływowych mieszkańców miasta. Sądy działają niezależnie w oparciu o ustawy miasta Iszwal oraz prawo Amestriańskie.
Bazowa duma narodowa: 0,9
Bazowa popularność przywódcy: 0,9
Demografia: 93% Iszwalczycy , 5% Amestristyjczycy, 2% Inni
Bazowa Populacja: OK. 29 tys., przyrost naturalny to ok. 330 osób rocznie
Baza rekrutacyjna: 900-1800, miesięczny przyrost 18 osób
Religia panująca: 80% islam sunnicki, 10% islam szyicki, 8% prawosławie i inne, 2% chrześcijaństwo
Bazowi partnerzy handlowi: brak
Bazowy budżet militarny: braK
Dochód: 25 mln
SEP ogólne: 22 mln (85%)
SEP turystyczne: 3 mln (15%)
Przedsiębiorstwa państwowe: brak
PKB na osobę: niewielkie
Poziom państwa: słabo rozwinięte gospodarczo, niepewne politycznie i nieuznawane
Zdolność transportowa: Bardzo mała (1 kompania na lądzie lub morzu o ile GM nie zarządzi inaczej)
Sugerowana gazeta główna: brak
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: brak
Cecha szczególna terenowa: Miejski Szczur
Inne: Iszwal jest najmłodszym państwem, a właściwie parapaństwem Międzymorza niestabilnym politycznie, gospodarczo i ekonomicznie

Poziom socjalu:
minimalny 15%, wystarczający 25%, maksymalny 35%

Przynależność traktatowa:
ONZ: Nie
Dodatkowe organizacje ONZ: Nie
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Nie
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Nie
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Nie
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Dodatkowo: Iszwal nie jest stroną żadnych umów, ani konwencji do czasu ich podpisania przez przywódcę.

User avatar
Edek
Posts: 310
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Republika Iszwalu

Post by Edek » Tue Dec 18, 2018 2:41 am

Image

Armia Wyzwolenia Narodowego

Post Reply