Jagtland

Post Reply
User avatar
rince
Game Master
Posts: 642
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Jagtland

Post by rince » Fri Mar 03, 2017 12:47 am

JAGTLAND - WIELKA SIŁA


Jagtland powstał w IX wieku naszej ery, co czyni go prawdopodobnie najstarszym krajem z rejonu basenu Morza Zielonego. Założony został przez legendarnego króla wikingów Sigmara I Hjorta z rodu Unberogern, który dotarł tutaj rzeką LandfluB do jeziora Wissensee (tudzież Videnso) i założył tutaj kraj.
Nordyckie tradycje pozostawiły ślad w polityce państwa. Ekspansywne dążenia następców Sigmara doprowadziły do licznych i krwawych wojen z lokalnymi populacjami Kozaków zamieszkujących dzisiejszą Czarnaruś i Południową Zagorię.
Rozrost terytorialny kraju zwanego przez Jagtlandczyków Imperium zakończył się w 1411 roku Bitwą pod Muszyną (dziś Moszini), gdzie poległ kolejny następca tronu Johhan Helstrum II, pociągając za sobą 8 tysięcy najlepszych wojowników. Mocno przetrzebieni Kozacy pod wodzą Dymitra rzucili się w pogoń za Wikingami, ale trudy drogi dały o sobie znać. Silne wiatry i deszcze na Wielkiej Równinie osłabiły nawet zahartowanych w bojach jeźdźców, zaś szalę goryczy przelała porażka w Bitwie o Serce Imperium - oblężeniem miasta Mittenland w latach 1416-1417. Kontratak przeprowadzony przez następcę Johhana Helstruma, Rolfa zwanego Młodym, doprowadził do śmierci większości oblegających, w tym i samego Dymitra.
Choć ekspansja czysto terytorialna została powstrzymana, Jagtlandczycy siali postrach gwałcąc i rabując ziemie sięgające nawet Maldenów i odległych Greków na wyspie Altis.
W wojnie, nazwanej potem Wojną Dwóch Lanc (spieszeni w przeszłości Wikingowie z powodu niemałych odległości nawiązali wyraźnie do europejskich tradycji rycerskich i wsiedli na konie) spowodowała śmierć około 30-35 tysięcy wojskowych i 150 tyś. chłopów i mieszczan obu stron - straty te były dramatyczne jak na tamte czasy. Na nieszczęście Jagtlandu, większa część wojny toczyła się na ich terytorium, na które teraz składały się tylko zniszczone pola i wypalone wsie. Rolf zrozumiał, że wojna została de facto jednak przegrana i należy odbudować kraj.
Jagtland wszedł do epoki renesansu bardzo spóźniony tak zwanym pierwszym bezkrólewiem. Syn Rolfa Młodego, Bent Zielonooki, nie pozostawił potomka umierając w 1493 roku. Do władzy doszedł pogański biskup Laarson, który reprezentował skrajnie konserwatywne poglądy i powrót do tradycji przodków wbrew bardziej pokojowym dążeniom renesansowym. Mamy do czynienia z państwem de facto teokratycznym do roku 1575, gdy syn Laarsona, Vitkun Viiking (także "biskup") zostaje obalony przez Gorana Dahla, legalnego potomka dynastii Unberogenów z linii bocznej. Vitkunowi odcina się kończyny, wyłupuje oczy, ucina nos, wargi i uszy, polewa kwasem i jeszcze żywego wrzuca do rynsztoków Mittenlandu.
W okresie renesansu Jagtland nie prowadził żadnych wojen zewnętrznych, był bowiem zbyt rozbity wewnętrznie. Okres miecza i topora przyszedł w roku 1627 - tzw. Roku Wielkiej Secesji. Słaby król Aesben I, a konkretniej lepszy planista niż wykonawca, wnuk Gorana Dahla, podnosi podatki i próbuje dokonać czegoś w rodzaju uwolnienia chłopstwa. W jego zamyśle chłopstwo jest wartością należącą w pierwszej kolejności do państwa. Odłączają się miasta Wissenland, Hochland i Ostmark. Działania zbrojne trwają do 1640 roku, zakończone hańbiącym dla Imperium pokojem w stolicy: uniezależniają się wszystkie trzy miasta-państwa.
W międzyczasie południowe rubieże Jagtlandu grabi Mushat z dynastii Zeków. Jest to pierwszy i chyba jedyny w Jagtlandzkiej historii przypadek "niesprowokowanego" najazdu. W ten sposób Jagtland traci kontrolę nad dochodowymi torfowiskami Marawi.
Podzielone Imperium zostaje ponownie połączone przez Ernsta zwanego Starym, pierwszego przedstawiciela dynastii Eldrów. Ostatecznie w 1651 roku Ernst jednoczy kraj i pokonuje dynastię Zeków w bitwie na bagnach Marawi, samemu jednak przy tym ginąc. Władzę przejmuje jego syn, Svantepolk Eldr Barczysty, który organizuje wyprawy punitywnej przeciwko islamskim Zekom mordując 300 tysięcy ludzi i niszcząc (po raz pierwszy) ich kraj, który od secesji od Abbarów stopniowo słabnie. Mimo sukcesów i ustabilizowania Nowego Imperium zostaje zdetronizowany przez ród Rassmusenów. Pierwszą samodzielnie rządzącą królową w historii Jagtlandu zostaje Malgorit, ale tylko na dziewięć dni, gdyż zostaje zamordowana i do władzy wraca ród Eldrów z Oskarlem II Pobożnym na czele. Ten tworzy sensowne (i jedne z pierwszych na świecie) dedykowane siły graniczne, a także rozwija armię wprowadzając wojsko zawodowe i kończąc po wielu latach centralizacyjną reformę Aesbena I. Nim Oskar umrze w 1723 roku, przeżyje 34 zamachy na jego życie - co dowodzi jak niepopularna była to reforma.
W kraju zaczyna wrzeć, gdy król Simen II Troelsen w 1817 roku wyprawia się na odszczep Wikingów ze wschodu. Jego wojska zostają rozbite na pustyni Varani przez Lorda Hargena, przyszłego króla Myrtany. Po obu stronach ginie 60 tysięcy żołnierzy. Nie tak miała wyglądać cała zawodowa siła.
Na wieść o tym anarchistyczna organizacja Fri Jagtland dokonuje zamachu na króla w 1821 roku. Wykorzystując okres zamętu i bezkrólewia, przy współpracy z wojskowymi, dokonują później zamachu stanu, obalają monarchię i ustanawiają Republikę Jagtlandu, która ostatecznie powstaje w 1823. Syn Simena II Simen III, legalny następca tronu, woła o pomoc w kierunku Imperium Rosyjskiego i Myrtany. Zjednoczone siły obu interwentów zostają rozbite w wielkiej bitwie na równinach Ostermark. Siły Jagtlandu nie stosują formacji, ale uderzają chirurgicznie, metodą partyzancką. 120-to tysięczne sił atakujących padają ofiarą 23 tysięcy żołnierzy Republiki. Wielka kompromitacja Cara.
Władze Republiki szukają winnych i znajdują ich w możnych. Rozpoczyna się Jagtlandzka Noc Bagnetów (16 lipca 1824), gdzie 3 tysiące ludzi zostaje zamordowanych z rozkazu Lukasa Peterssona. W swoim przemówieniu nakłania on lud do rzezi klasy rządzącej i do wykształcenia nowej, nie opartej na krwi, ale na wartościach intelektualnych.
18 lipca tego samego roku rozpoczyna się Noc Wielkiego Ernsta. Tysiące ludzi wychodzą na ulicę i zaczynają się rzezie duchownych katolickich i ludzi władzy. Ginie kolejne 10 tysięcy osób, 90% z nich to zwykli obywatele.
W 1851 umiera Lukas Petersson, władzę nad Republiką obejmuje Stirk Legat. Zmienia nazwę kraju na Północną Rzeszę i proklamuje powstanie JLNP (Jagtlandets Nationalspartei). Nacjonalistyczne tendencje w kraju rosną, następują w końcu obie rewolucje przemysłowe. Zdaje się, że w tym momencie zawarte i oparte na pogańskich tradycjach Nordów społeczeństwo zaczyna budować swoją oryginalną specyfikę.
W 1915 roku korpus expedycyjny Jagtlandu zostaje wysłany do Francji, gdzie walczy przeciwko monarchistom i Wilhelmowi II. Wraca w chwale.
Okres międzywojenny to czas ostrzenia zębów na sąsiadów. ZSRR i Imperium Takistanu nie są w ciemię bite i ten drugi kraj wypowiada Północnej Rzeszy krótką wojnę. Martin Holtz wygrywa pyrrusowo pod Averlandem, głównie dzięki mądremu zastosowaniu czołgów na równinach.
W czasie II wojny światowej Rzesza zawiązuje współpracę z Hitlerem. Ten obiecuje wysłać wojska i broń do Lagtlandu, ale nie następuje to ze względu na obciążenie frontu. Urażony rząd Holtza nie bierze udziału w wojnie.
W trakcie zimnej wojny Jagtland nie posiada sojuszników, w zasadzie zostaje zepchnięty na dalszy plan, utrzymuje jedynie dobre stosunki z Koion Hellenonem. Cały czas jednak zbroi się i doprecyzowuje plan przywrócenia chwały swoich przodków, by ognie Wielkiego Ernsta i Sigmara Hjorta zapłonęły ponownie...

Nadchodzi rok 2018. Jagtland jest krajem ultra-nacjonalistycznym, ze stabilnym rządem w osobie Stena Holta, lidera jedynej legalnej partii JLNP, który od wielu lat marzy o wojnie, żyjąc wciąż przeszłością Wielkiego Imperium. Czy po nawiązaniu na początku lat '90 współpracy z Rosją i Indiami Północna Rzesza pokona przeciwności losu i ponownie trafi na piedestał?

Jagtland. Kraj Łowców. Któż to wie... może właśnie rozpoczyna się sezon łowów?GOSPODARKA:
Jedna z lepiej rozwiniętych gospodarek regionu. Jagtland przemysłem maszynowym i precyzyjnym stoi, jego wytwory są cenione w świecie, a Jagtlandzkie firmy są podwykonawcami światowych koncernów, choć raczej tymi cichymi, bo kraj jest nieco niepopularny. Reszta gospodarki jest nieco mniej rozwinięta, technologie nie tak nowoczesne a niektóre usługi szwankują, lecz zasadniczo gospodarka trzyma poziom. Warto dodać, że jagtland śpi na surowcach, głównie różnych typach metali oraz materiałach rzadkich.
Turystyka jest słabo rozwinięta, z dwóch powodów. Po pierwsze, Jagtland postrzegany jest jako kraj skrajnie nacjonalistyczny i autorytarny, po drugie zaś dotychczasowa polityka władz nie promowała rozwoju turystyki jako zbyt wrażliwej i uzależniającej dziedziny gospodarki. Jednak w Jagtlandzkich górach jest spory turystyczny potencjał, jeśli tylko władza miałaby ochotę na jego uruchomienie.
Mały udział turystyki i umowy o tranzycie z Rosją czynią Jagtland praktycznie niewrażliwym na skutki wojny. Ten kraj może ją prowadzić latami.
SOCJAL:
Kekland to kraj korporacjonistyczny, gdzie dużą część obowiązków państwo przerzuciło na zakłady pracy. Stąd przyzakładowe przedszkola, przychodnie, wysokość pensji zależna od ilości dzieci itp. To znacząco odciąża państwo, jednak należy pamiętać że w razie kryzysu i obniżenia rentowności przedsiębiorstw będzie to generować dodatkowe koszty dla państwa, bowiem jak to w narodowym socjalizmie zakres socjalu jest niemały.
Poziom socjalu: minimalny 22%, wystarczający 25%, maksymalny 35%Jagtland
Ustrój: Dyktatura jednego człowieka, skrajna prawica, ultranacjonalizm
Baza rekrutacyjna: 1500-2000 ludzi, 42 ludzi na miesiąc
Bazowa duma narodowa: 1,3
Bazowa popularność przywódcy: 1,3
Budżet militarny: 4,7 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Doktryna ofensywna
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 102 mln; 90% SEP ogólny, 10% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 12 mln.
Razem 114 mln.
Demografia: 92% Wikingowie, 3% obywatele UE, 2% Wikingowie z Myrtany, 3% inni
Religia panująca: Dominuje albo ateizm albo odmiany wierzeń post-nordyckich. W każdym mieście obecni są kapłani bóstw, którzy nadal przepowiadają z kości lub krwi.
Bazowi partnerzy handlowi: Federacja Rosyjska, Indie, w mniejszym stopniu ChRL
System Władzy: Dyktatura jednego człowieka, dojrzałego i doświadczonego Stena Holta. Nie ma żadnej konstytucji ani parlamentu. Holt stoi na czele Jaktlandets Nationalspartei (JLNP), która organizuje co roku kongresy i wiece. Jego oponentami w partii są przywódca przybudówki młodych Dag Issakson (mniej agresywny, bardziej liberalny i otwarty na świat) oraz militarysta Emmyr Lassen, który od dawna naciska już na siłę miecza i topora... albo raczej czołgu i karabinu. Holt jest słowem i prawdą jedyną, posiada ogromne poparcie w społeczeństwie.
PKB na osobę: wysokie, kraj stabilny i bogaty
Sugerowana gazeta główna: Jagtlandse Observaer
Sugerowana stacja radiowa: Skrig af Seir
Sugerowana stacja telewizyjna: Nationenstjaerne
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Kraeften, JagtFlyg (Jagtlandets Flyvgapnet)
Zdolność transportowa: bardzo wysoka (4 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, 2 kompanie transportu morskiego chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Poziom państwa: potężne gospodarczo, politycznie także (postrach okolicy), mocarstwo lokalne
Inne: Mieszkańcy Jagtlandu uważają się za lepszych od innych. Żądają zbudowania mocarstwa wszelkimi środkami, w czym przypominają niesławną III Rzeszę. Tak samo jak w Rzeszy, społeczeństwo jest bardzo proste do zmanipulowania, ale należy im dostarczać czego tylko chcą. Jagtland jako jedyne państwo w tym regionie nie posiada ograniczeń w uzupełnianiu sił specjalnych i jednostek elitarnych


Przynależność traktatowa:
ONZ: Tak (ale dopiero od 1980 roku)
Dodatkowe organizacje ONZ: Brak
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: Konferencja zbojkotowana przez Jagtland ("Niektórzy nie są ludźmi, a więc nie mają prawa zawierać umów")
Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych i Konsularnych: Nie
Konwencja o Prawie Morza z Montego Bay: Podpisana, nie ratyfikowana
Konwencja Ottawska o Nieużywaniu Min Przeciwpiechotnich: Nie
Commonwealth: Nie
Dodatkowo: Oryginalny sygnatariusz konwencji genewskiej i haskiej (wobec wszystkich ludzi)

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
IGF Jagtland/3 mln/Przemysł chemiczny/Averland
Preacisionsmaekaniksvaerk "Woland"/4 mln/Elementy metalowe, optyka/Wissenland
EFM Burgland/3 mln/Huta metali kolorowych i żelaza/Burgland
"Solvorn"/2 mln/Zegarki i wyroby luksusowe/Wissenland

Prowincje (do skopiowania i ew. edycji przez gracza):

Nordland 0/0/10/8, B, 3 ludzi
Wissenland 2/2/26/21, B, L, 11 ludzi
Reikland 0/0/9/32, B, 4 ludzi
Hochland 0/0/9/10, B, L, 2 ludzi
Mittenland 1/0/14/10, B, 9 ludzi
Seeland 1/0/13/8, 1x3, 1x2, B, 4 ludzi
Burgland 1/2/19/11, 1x4, 2x3, 2B, L, 9 ludzi

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 46
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Jagtland

Post by Marin » Thu Mar 01, 2018 4:33 pm

Doktryny:
Fala piechoty: +3 EXP + 7 MOR Losowa podwyżka strat od 0 do 25%

Opóźnienie: [wszystko] obrona + 0,05 Morale +3
Umocnienia: [wszystko] obrona +0,1 EXP +3 losowa redukcja strat zadanych przez wroga od 0 do 20%


Skupienie Konwencjonalne: Wszystkie jednostki Zmot, Zmech, Panc, o specjalizacji „brak” i wyszkoleniu „standardowym” EXP +3 MOR +3


Lotnicze:
Nacisk na Dogfight: A-EXP+2 A-Morale +10


1 Kompania Pancerna “Sigmar”
Dowódca:Asbjørn Holmström (Dowódca czołgów, Góral, 88)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skutecznośc: 18-21
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 47 załogi
Łącznie sprzętu: 14 T-80U, 1x 2K12 Kub 16-18 [107%]
Rozmieszczenie: Averland
HQ: 2 T-80, 1x 2K12 Kub 16-18 [107%] [185%]
1 Pluton: 4 T-80U 18-21
2 Pluton: 4 T-80U 18-21
3 Pluton: 4 T-80U 18-21

2 Kompania Pancerna “Urlyk”
Dowódca: Herman Arnesen (Starogwardzista, Lis pustyni, 14)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skutecznośc: 16-18 [107%]
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 47 załogi
Łącznie sprzętu: 14 T-72A, 1x 2K12 Kub
Rozmieszczenie: Ostland
HQ: 2 T-72A, 1x 2K12 Kub 16-18 [107%]
1 Pluton: 4 T-72A 16-18
2 Pluton: 4 T-72A 16-18
3 Pluton 4 T-72A 16-18
1 Kompania Zmechanizowana „Ranald”
Dowódca:Storm Svendsen (Starogwardzista, Miejski szczur, 18)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skuteczność: 9,25 – 13,25 (2,72+5,18)+(0,69-1,5)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 88 + 72 (załogi) = 160
Łącznie sprzętu: 14 BMP 3, Quan Wei 1, 2K12 Kub, 4 Metis 9M115, 3x Giatsin
Rozmieszczenie: Averland
HQ: 1x2K12 Kub, 2 BMP 3; 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, 3xGiatsin HQ:10 osób 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0,69-1,5) [107%] + [68%]
Pluton 1: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 2: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 3: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
2 Kompania Zmechanizowana „Morr”
Dowódca: Rune Danielsson (Szybka głowa, bojowa bandana, 31)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skuteczność: 9,25 – 13,25 (2,72+5,18)+(0,69-1,5)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 88 + 72 (załogi) = 160
Łącznie sprzętu: 14 BMP 3, Quan Wei 1, 2K12 Kub, 4 Metis 9M115, 3x Giatsin
Rozmieszczenie: Averland
HQ: 1x2K12 Kub, 2 BMP 3; 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, 3xGiatsin HQ:10 osób 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0,69-1,5) [107%] + [68%]
Pluton 1: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 2: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 3: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
3 Kompania Zmechanizowana „Myrmidia”
Dowódca: Bjarne Albinsson (Specjalista zimowy, ranger, 56)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skuteczność: 9,25 – 13,25 (2,72+5,18)+(0,69-1,5)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 88 + 72 (załogi) = 160
Łącznie sprzętu: 14 BMP 3, Quan Wei 1, 2K12 Kub, 4 Metis 9M115, 3x Giatsin
Rozmieszczenie: Ostland
HQ: 1x2K12 Kub, 2 BMP 3; 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, 3xGiatsin HQ:10 osób 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0,69-1,5) [107%] + [68%]
Pluton 1: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 2: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 3: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
4 Kompania Zmechanizowana „Verena”
Dowódca: Svein Olsson (Inżynier, Góral, 26)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skuteczność: 9,25 – 13,25 (2,72+5,18)+(0,69-1,5)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 88 + 72 (załogi) = 160
Łącznie sprzętu: 14 BMP 3, Quan Wei 1, 2K12 Kub, 4 Metis 9M115, 3x Giatsin
Rozmieszczenie: Ostland
HQ: 1x2K12 Kub, 2 BMP 3; 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, 3xGiatsin HQ:10 osób 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0,69-1,5) [107%] + [68%]
Pluton 1: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 2: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 3: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
5 Kompania Zmechanizowana „Handrich”
Dowódca: Alv Mattsson (Starogwardzista, Góral, 76)
Profesjonalizacja: 3
EXP: 65 MORALE: 63
Skuteczność: 9,25 – 13,25 (2,72+5,18)+(0,69-1,5)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 88 + 72 (załogi) = 160
Łącznie sprzętu: 14 BMP 3, Quan Wei 1, 2K12 Kub, 4 Metis 9M115, 3x Giatsin
Rozmieszczenie: Ostermark
HQ: 1x2K12 Kub, 2 BMP 3; 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, 3xGiatsin HQ:10 osób 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0,69-1,5) [107%] + [68%]
Pluton 1: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 2: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
Pluton 3: 4 BMP3, 26 osób 1xMetis 9M115 9,25 – 13,25 (2,18-3,77)+(0)
1 Kompania piechoty lekkiej „Mercopio”
Dowódca: Nils Hermansen (Szybka głowa, Góral, 64)
Pobór: 3
EXP: 50 MORALE: 69
Skuteczność: 6,75-9,75 (2,72+5,18)+(0,09-0,36)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi:37 załogi + 83 = 120 osób
Łącznie sprzętu: 12x GAZ Tigr, 3x Type 55 120mm, 1x Quan Wei 1, 4x Metis 9M115
Rozmieszczenie: Hochland
HQ: 3xGAZ Tigr, 3x Type 55 120, 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, HQ: 8 osób S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0,09-0,36) [68%]
1 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
2 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
3 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
2 Kompania piechoty lekkiej „Olric”
Dowódca: Ivar Prebensen (Czarodziej logistyczny, góral, 29)
Pobór: 3
EXP: 50 MORALE: 69
Skuteczność: 6,75-9,75 (2,72+5,18)+(0,09-0,36)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi:37 załogi + 83 = 120 osób
Łącznie sprzętu: 12x GAZ Tigr, 3x Type 55 120mm, 1x Quan Wei 1, 4x Metis 9M115
Rozmieszczenie: Reikland
HQ: 3xGAZ Tigr, 3x Type 55 120, 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, HQ: 8 osób S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0,09-0,36) [68%]
1 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
2 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
3 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
3 Kompania piechoty lekkiej „Malor”
Dowódca: Eilert Poulsen (Niszczyciel fortec, Świętokrzyski, 9)
Pobór: 3
EXP: 50 MORALE: 69
Skuteczność: 6,75-9,75 (2,72+5,18)+(0,09-0,36)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi:37 załogi + 83 = 120 osób
Łącznie sprzętu: 12x GAZ Tigr, 3x Type 55 120mm, 1x Quan Wei 1, 4x Metis 9M115
Rozmieszczenie: Burgland
HQ: 3xGAZ Tigr, 3x Type 55 120, 1xQuan Wei 1, 1xMetis 9M115, HQ: 8 osób S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0,09-0,36) [68%]
1 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
2 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
3 Pluton: 3x GAZ Tigr, 25 osób, 1xMetis 9M115 S: 6,75-9,75 (2,18-3,77)+(0)
1 Pluton zwiadu Harald Ahlberg
Liczba: 21+10załogi = 31
Sprzęt: 8x VN-3,Quan Wei 1
Rozmieszczenie: Ostermark
Profesjonalizacja: 1
EXP: 56 MORALE: 60
Skuteczność: 8,75 – 12,25 (2-3,3) [68%]

2 Pluton zwiadu Kári Ingesson
Liczba: 21+10załogi = 31
Sprzęt: 8x VN-3,Quan Wei 1
Rozmieszczenie: Mittenland
Profesjonalizacja: 1
EXP: 56 MORALE: 60
Skuteczność: 8,75 – 12,25 (2-3,3) [68%]

1 Pluton Inżynierów Jannik Olson
Liczba: 21+9załogi=30 ludzi
Sprzęt: 3x BTR-3 Dozer’90
Rozmieszczenie: Mittenland
Profesjonalizacja: 1
EXP: 56 MORALE: 60
Skuteczność: 9,25 – 13,25 [0,06]

2 Pluton Inżynierów Knut Pallesen
Liczba: 21+9załogi=30 ludzi
Sprzęt: 3x BTR-3 Dozer’90
Rozmieszczenie: Ostermark
Profesjonalizacja: 1
EXP: 56 MORALE: 60
Skuteczność: 9,25 – 13,25 [0,06]

1 Bateria artylerii rakietowej:
Rozmieszczenie: Ostermark
2x Smiersh (0,62 – 2,64)

1 Bateria przeciwlotnicza:
2x Kub [107%]

2 Bateria przeciwlotnicza:
Rozmieszczenie: Wissenland
3x S-300 [185%]

1 Bateria Balistyczna:
Rozmieszczenie: Wissenland
2x SCUD-B

1. Skrzydło walki powietrznej
Dowódca: Bjoern Forsberg (Spotter, 78)
2x J-7
Rozmieszczenie: Wissenland
Wyposażenie: Gsh-6, 2xR-60
Skuteczność powietrze: 13-22, 140%cel
Unik: 102%

2. Skrzydło walki powietrznej
Dowódca: Svante Alexanderson (Niszczyciel flot, 29)
2x J-7
Rozmieszczenie: Wissenland
Wyposażenie: Gsh-6, 2xR-60
Skuteczność powietrze: 13-22, 140%cel
Unik: 102%

3. Skrzydło walki powietrznej
Dowódca: Ingemar Lindström (Starogwardzista, 2)
2x J-7
Rozmieszczenie: Burgland
Wyposażenie: Gsh-6, 2xR-60
Skuteczność powietrze: 13-22, 140%cel
Unik: 102%

1. Skrzydło walki lądowej
Dowódca: Klaus Storstrand (Starogwardzista, 27)
2x Su-24
Rozmieszczenie: Burgland
Wyposażenie: Gsh-30, 2x Kh-25
Skuteczność powietrze: 4-10
Skuteczność ląd: 138% 2x 0,4 D: 0,7
Unik: 4%

1. Skrzydło śmigłowców
Dowódca: Bjarte Christensen
2x Mi-28
Rozmieszczenie: Wissenland
Wyposażenie: GsH-30 (0,45-8%)
Wariant p-panc: 2xHong Jian 8E (1,4-13%)
Wariant wsparcia rakietowego: 2xS-24 (0,55-22%)
Skuteczność:
Wariant p-panc: 1,05 + 2,8 = 3,85
Wariant wsparcia rakietowego: 1,05 + 1,1 = 2,15
Unik:
Wariant p-panc: 54%
Wariant wr: 36%


Sprzęt zapasowy:
1x T-80U
10x BMP-3
15x GAZ Tigr
2x Vn-3
6x Metis
4x Quan Wei 1
3x Type 55 120mm
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

Posiadacz orderu Harcerza

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 46
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Jagtland

Post by Marin » Thu Mar 01, 2018 4:40 pm

Strategiczne elementy rozwoju bezpieczeństwa państwa:
Radary przeciwlotnicze: 10
Radary morskie: 1
Podstawowa obrona p-lot: 5
Zabezpieczenie medyczne: 10
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 10
Centra dowodzenia i łączności: 10

Cechy państwa:
Pozytywne
+ Zwiększony budżet wojskowy (3)
+ Solidarność społeczna (1)
+ Wydolna administracja (1)
+ Wysoka kultura pracy (1)
Negatywne:
- Zmniejszona szansa na zasoby naturalne (2)
- Włoska szkoła wojskowa (1)
- Polska szkoła gospodarcza (1)
- Duże różnice gospodarczo-społeczne (2)
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

Posiadacz orderu Harcerza

Post Reply