Zagoria

Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 86
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Zagoria

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:06 pm

Południowa Zagoria - Siła czy słabość?Południowa Zagoria, zbuntowany region Czarnorusi to najmłodsze państwo ze wszystkich w rejonie. Istniejące zaledwie 2 miesiące, ale z zbudowanymi strukturami militarnymi i gospodarczymi stanowi stabilny ośrodek władzy. Niestety, jest on niewielki i dość słaby, ale dysponuje ogromnym wsparciem Moskwy.
U władzy znajduje się Nikita Lopotev, pseudonim "Akula" ("Rekin"), urodzony w Czernogorsku w 1971 roku w rodzinie robotniczej. Pracował on w kopalni węgla kamiennego w tej samej prowincji aż do 2008 roku, czyli utworzenia Czarnoruskiego Ruchu Czerwonej Gwiazdy (ChDKZ), gdy stanął na jego czele i - jakby na to nie patrzeć - poprowadził do zwycięstwa.
Istnienia Południowej Zagorii nie uznaje nikt oprócz Federacji Rosyjskiej, Demokratycznej Republiki Sahrani i Takistanu. Mimo to od wszystkich tych państw napływa pomoc dla Czernogorska, który został zniszczony w trakcie działań wojennych.
Czedacy dopuścili się licznych zbrodni i ludobójstw. W czasie zaledwie 3 tygodniowego konfliktu (Amerykanie wylądowali w Czernarusi 11 października) zginęło 2,5 tysiąca osób, w tym 2 tysiące cywilów, co jest przerażającą statystyką. Rząd Centralny odkrył liczne masowe groby, gdzie znaleziono nawet kilkumiesięczne dzieci. Jeśli więcej takich "smaczków" wyjdzie na jaw, Federacja może odciąć się od Czernogorska, zostawiając go na pastwę rządnych zemsty Czernarusinów.
Na domiar złego, na północy kraju, w Krasnostawiu działa pro rządowa partyzantka - Narodova Partia (NAPA), która prowadzi działalność terrorystyczną podkładając bomby i atakując wojska reżimu.

Czy młody kraj, będący w zasadzie owcą pokona stado wilków czyhających na niego? Czy stanie się zupełnie niezależne, nie wymagające pomocy z zagranicy? Czy Lopotev zjednoczy Czarnoruś pod sztandarem sierpa i młota?


GOSPODARKA:
Popatrzcie, dzieci: tak gospodarka NIE POWINNA wyglądać. Wszystko, do sklepiku z warzywami i publicznej toalety, jest własnością państwa. Wielu ludzi ma zresztą do sklepiku dalej niż do najbliższej kopalni czy huty. Poza przemysłem ciężkim i wydobywczym cała gospodarka ledwo funkcjonuje. Miary dopełniają zniszczenia wojenne.
Rozwój gospodarki jest utrudniony - reformy wolnorynkowe to kiepski ruch w społeczeństwie które dopiero co wywalczyło socjalizm. Z kolei przy pozostawaniu w komunizmie inwestycje w SEP są konieczne - ale skąd brać na nie pieniądze? Turystyka jest słabo rozwinięta i lepiej nie będzie, chyba że kraj przestanie być kojarzony z masowymi mordami, o co niełatwo...
Ale żeby nie było. Właściwie przeprowadzone reformy mają szansę zapewnić trwały wzrost i poparcie ludzi - ale trzeba pomyśleć. GM służy radą, acz dość ogólną. Kraj dla ambitnych :)
SOCJAL:
Wszystkie usługi są zapewnione, to fakt. Ale poziom... Zagoryjski szpital czy szkoła to nie są miejsca dokąd posłalibyście swoich bliskich, głównie przez fatalne warunki lokalowe i brak nowoczesnego sprzętu. Czym niemniej zręby systemu istnieją i celem rozwoju trzeba tylko remontować i wyposażać, takoż zwiększać wynagrodzenia policjantów i podnosić emerytury. Poziom socjalu:
Komunizm - minimalny 15%, wystarczający 20%, maksymalny 45%
Gospodarka rynkowa - minimalny 20%, wystarczający 25%, maksymalny 50%Infrastruktura portowa (ilośćxpoziom doków, nabrzeże):
Czernogorsk - 2x2, 200 metrówNiezależna Robotnicza Republika Południowej Zagorii (NRRPZ)
Ustrój: Dyktatura jednego człowieka, skrajna lewica, komunizm
Baza rekrutacyjna: 1200-1600, 17 ludzi na miesiąc
Bazowa duma narodowa: 1,5
Bazowa popularność przywódcy: 1,4
Budżet militarny: 2,4 miliarda
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Szybka głowa
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 20 mln; 95% SEP ogólny, 5% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 16 mln.
Razem 36 mln.
Demografia: 67% czarnorusini, 26% rosjanie, 3% wikingowie, 4% inni
Religia panująca: Brak, wolność wyznania, acz wyraźnie dominuje prawosławie
Bazowi partnerzy handlowi: Federacja Rosyjska
UWAGA! Zagoria jest krajem odłączonym od Czarnorusi. Z tego względu Zagoria musi rozpisać swoje siły zbrojne po graczu z Czarnorusi gdyż:
1. 50% budżetu pozostałego po zakupie doktryn i broni palnej (lub więcej) MUSI przeznaczyć na sprzęt taki sam jaki zakupiła Czarnoruś, przy czym Zagoria kupuje ten sprzęt w cenie 60% ceny początkowej. Symbolizuje to okradzione czarnoruskie magazyny
2. Liczebność zakupionego sprzętu nie może być większa niż 70% ilości tego samego sprzętu posiadanego przez Czarnoruś.
System gospodarczy: Rządzi I sekretarz Nikita "Akuła" Łopotew, ale ma frakcje w swojej partii. Jest to kolejno tzw. partyjny beton czyli towarzysz Aleksiej Łukin dążący do wywołania wojny ku chwale socjalizmu oraz umiarkowana demokracja towarzysza Lubiczki, która dąży do pewnej demokratyzacji i kapitalizacji kraju. Łoptoew jest więc gdzieś pośrodku.
PKB na osobę: niskie, bieda jest wszędzie, jak to w komunizmie i po wojnie. Mieszanka wybuchowa. Ale ludzie są dobrej myśli, bo wywalczyli sobie niepodległość!
Sugerowana gazeta główna: Tribuna Lidu
Sugerowana stacja radiowa: Hlas Pracovniku!
Sugerowana stacja telewizyjna: Pracovnica Jidina
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Chernarussian Red Army/Chernaruska Ruda Armada (CRA), Chernarussian Red Air Force/Chernaruskie Rude Letectwi (CRAF/CRE), Chernarussian Red Navy/Chernaruskie Rude Valecne Lodstvo (CRN/CRVL)
Zdolność transportowa: fatalna (1 kompania i tylko w krajach ościennych, przy czym wolność poruszania się po całej Czarnorusi wszystkimi siłami. Brak zdolności morskiej)
Poziom państwa: słabe gospodarczo, stabilne politycznie i nieuznawane przez nikogo na arenie międzynarodowej prócz Rosji
Inne: Dobrym przykładem wczucia się w Zagorię jest przeczytanie manifestu komunistycznego i naśladowanie Rosji Radzieckiej we wczesnych latach swego istnienia. Przed graczem Zagorii trudne zadanie, ale możliwe do wykonania - musi ochronić swój kraj przed kryzysem, wprowadzić komunizm lub zejść do socjalizmu oraz utrzymać niepodległość!
Ludzie kochają Łopotewa, dlatego może mu się to udać, jeśli tylko utrzyma poparcie...
Na terenie północnej Czarnorusi działa czarnoruska partyzantka nacjonalistyczna, czyli NAPA. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż partyzantka ta będzie wzniecać powstania, dokonywać zamachów terrorystycznych etc.
Zagoria, podobnie jak Czarnoruś używa języka czeskopodobnego, a nie rosyjskiego!


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Union of Coal Mining/4 mln/Kopalnie węgla/Czernogorsk 2 mln, Krasnostaw 2 mln
Union of Metal Mining/5 mln/Kopalnie rud metali/Czernogorsk 3 mln, Krasnostaw 2 mln
Steel Plant Chernogorsk/3 mln/Huta żelaza/Czernogorsk
'Hvězda' Coke Plant/2 mln/Koksownia/Czernogorsk
People's Paperworks/2 mln/Przemysł papierniczy/Krasnostaw

SPIS PROWINCJI:
Krasnostaw: 2/40/30, 2B, 8 ludzi
Czernogorsk: 2/60/70, 2B, L, 9 ludzi

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 29
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Zagoria

Post by Marin » Thu Oct 19, 2017 12:12 pm

Państwo:

STRATEGICZNE ELEMENTY ROZWOJU PAŃSTWA:
- Radary p-lot 5
- Radary morskie 2
- Podstawowa obrona p-lot 0
- Zabezpieczenie medyczne 4
- Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia 4
- Centra dowodzenia i łączności 4

Cechy państwa:

Popularny przywódca 3
Zwiększony budżet wojskowy 3

Francuska szkoła polityczna 1
Duże różnice gospodarczo-społeczne: 2
Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy: 2
Włoska szkoła wojskowa: 1


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Union of Coal Mining/4 mln/Kopalnie węgla/Czernogorsk 2 mln, Krasnostaw 2 mln
Union of Metal Mining/5 mln/Kopalnie rud metali/Czernogorsk 3 mln, Krasnostaw 2 mln
Steel Plant Chernogorsk/3 mln/Huta żelaza/Czernogorsk
'Hvězda' Coke Plant/2 mln/Koksownia/Czernogorsk
People's Paperworks/2 mln/Przemysł papierniczy/Krasnostaw
Cementownia "Fundament Ludu"/1,5 mln/0,6 w Czernogorsku/0,9 w Krasnostawiu

SPIS PROWINCJI:
Krasnostaw: 2/40/30, 2B, 8 ludzi
Czernogorsk: 2/60/70, 2B, L, 9 ludzi
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 29
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Zagoria

Post by Marin » Thu Oct 19, 2017 2:23 pm

ZAGORSKA LUDOWA ARMIA


Doktryny:

-FALA PIECHOTY EXP + 3 MORALE + 7 koszt wszystkich formacji (poza wyspecjalizowanymi) – 20%, losowa podwyżka strat od 0 do 25%
*POLITYCZNA INDOKTRYNACJA +5 MORALE +2 EXP
- WOJNA LUDOWA MORALE + 25, nieregularni obrona + 0,15, dowódcy nieregularnych używają traitów

Efekty:
EXP + 5
MORALE +37
koszt wszystkich formacji (poza wyspecjalizowanymi) – 20%
losowa podwyżka strat od 0 do 25%
nieregularni obrona + 0,15
dowódcy nieregularnych używają traitów

1. Zagorska Kompania Zmotoryzowana
Dowódca: Fedir Troják (Szybka głowa, bojowa bandana, 29)
Rozmieszczenie: Krasnostaw
Skuteczność: 6,8-9,6(2,36 - 4,74)+(0,16-0,32)
MOR: 82
EXP: 53
Poborowa: 1
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 147 w piechocie, 20 w broni stacjonarnej, 48 załogi (218 łącznie)
Łącznie sprzętu: 21x BTR-80, 1x BTR - 60P, 2x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M, 1x D-20, 1x ciężarówka opancerzona
Broń: AKM, RPK, RPG-27
Pluton główny: HQ [7 osób, BTR-80], 1 D-20 [+ ciężarówka opancerzona do transportu], 2x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M, 1x BTR-60P do przewozu. SKUTECZNOŚĆ: 6-9+(2,36-4,74)+(0,16-0,32)
Pluton 1: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 2: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 3: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 4: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)

2. Zagorska Kompania Zmotoryzowana
Dowódca: František Štědrý (Doktryna defensywna, Ranger, 74)
Rozmieszczenie: Czernogorsk
MOR: 82
EXP: 53
Poborowa: 1
Skuteczność: 6,8-9,6(2,36 - 4,74)+(0,16-0,32)
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 147 w piechocie, 20 w broni stacjonarnej, 48 załogi (218 łącznie)
Łącznie sprzętu: 21x BTR-80, 1x BTR - 60P, 2x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M, 1x D-20, 1x ciężarówka opancerzona
Broń: AKM, RPK, RPG-27
Pluton główny: HQ [7 osób, BTR-80], 1 D-20 [+ ciężarówka opancerzona do transportu], 2x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M, 1x BTR-60P do przewozu. SKUTECZNOŚĆ: 6-9+(2,36-4,74)+(0,16-0,32)
Pluton 1: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 2: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 3: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 4: 35 ludzi [5 BTR-80] SKUTECZNOŚĆ: 7-9,75 (2-3,3)+(0)

3. Kompania Zmotoryzowana Czarnorusi "Czerwone Diabły"
Dowódca: Josef Červenka (Doktryna Ofensywna, Miejski Szczur, 24)
SKUTECZNOŚĆ: 9,8-13,25(2,2-3,99)(0,48-1,12)
Rozmieszczenie: Krasnostaw
Zawodowa: 1
MOR: 80
EXP:58
Plutonów: 5
Łącznie ludzi: 147 w piechocie, 8 obsługi, 66 załogi (łącznie 221 ludzi)
Sprzęt: 21x BTR-80A, 1x Giatsin, 1x Giatsin+, 3x 9k310 Igla-1, 1x 9K115-M Metis-M, 2x BTR-80, 4x T-80U
Broń: AK 74M, PKM, RPG 27
Pluton wsparcia: HQ [BTR-80A, 7 osób], Giatsin, Giatsin+, 3x 9k310 Igla-1, 1x 9K115-M Metis-M, 2x BTR-80 do przewozu SKUTECZNOŚĆ: 7,9-11,5(2,2-3,99)+(0,48-1,12)
Pluton 1: 35 ludzi, 5 BTR-80A, SKUTECZNOŚĆ: 8,25-11,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 2: 35 ludzi, 5 BTR-80A, SKUTECZNOŚĆ: 8,25-11,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 3: 35 ludzi, 5 BTR-80A, SKUTECZNOŚĆ: 8,25-11,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 4: 35 ludzi, 5 BTR-80A, SKUTECZNOŚĆ: 8,25-11,75 (2-3,3)+(0)
Pluton 5: 4 T-80 SKUTECZNOŚĆ: 18-21

SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0-0,68)
1. Zagorska Kompania Ludowa (Piechota lekka)
Dowódca: Josef Maršálek (Doktryna defensywna, Ranger, 53)
Rozmieszczenie: Czernogorsk
Poborowa: 1
MOR: 83
EXP: 53
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 145 w piechocie, 14 obsługi (159 łącznie)
Łącznie sprzętu: 8xSPG-9, 3x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M, 4 Metis 9M119
Broń: AKM, RPK, RPG-27
Sekcja HQ: 5 Ludzi, 2x 9M113M Konkurs-M, 3x 9k310 Igla-1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0)
Pluton 1: 35 ludzi, 2 SPG-9 1 Metis 9M119 1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,18-3,77)+(0-0,34)
Pluton 2: 35 ludzi, 2 SPG-9 1 Metis 9M119 1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,18-3,77)+(0-0,34)
Pluton 3: 35 ludzi, 2 SPG-9 1 Metis 9M119 1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,18-3,77)+(0-0,34)
Pluton 4: 35 ludzi, 2 SPG-9 1 Metis 9M119 1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,18-3,77)+(0-0,34))

SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0-0,68)
2. Zagorska Kompania Ludowa (Piechota lekka)
Dowódca: Jaroslav Mrázek (Szybka głowa, Świętokrzyski, 46)
Rozmieszczenie: Czernogorsk
Poborowa: 1
MOR: 83
EXP: 53
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 145 w piechocie, 14 obsługi (159 łącznie)
Łącznie sprzętu: 4xSPG-9, 3x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M.
Broń: AKM, RPK, RPG-27
Sekcja HQ: 5 Ludzi, 2x 9M113M Konkurs-M, 3x 9k310 Igla-1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0)
Pluton 1: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 2: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 3: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 4: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)

SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0-0,68)
3. Zagorska Kompania Ludowa (Piechota lekka)
Dowódca: Jaroslav Černý (Czarodziej logistyczny, Lis pustyni, 2)
Rozmieszczenie: Krasnostaw
Poborowa: 1
MOR: 83
EXP: 53
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 145 w piechocie, 14 obsługi (159 łącznie)
Łącznie sprzętu: 4xSPG-9, 3x 9k310 Igla-1 , 2x 9M113M Konkurs-M.
Broń: AKM, RPK, RPG-27
Sekcja HQ: 5 Ludzi, 2x 9M113M Konkurs-M, 3x 9k310 Igla-1 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2,36-4,74)+(0)
Pluton 1: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 2: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 3: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)
Pluton 4: 35 ludzi, 1 SPG-9 SKUTECZNOŚĆ: 5-8,5 (2-3,3)+(0-0,17)

SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (2,8-6,06)+(0)
4. Kompania Piechoty Ludowej "Pięść komunizmu"
Dowódca:Antonín Jedlička (Doktryna ofensywna, Ranger, 89)
Rozmieszczenie: Czernogorsk
Zawodowa: 1
MOR: 80
EXP:58
Plutonów: 4
Łącznie ludzi: 145 piechoty, 14 obsługi broni stacjonarnej (159 osób łącznie)
Sprzęt: 3x 9k310 Igla-1, 4x 9K115-M Metis-M
Broń: AK 74M, PKM, RPG 27
Sekcja HQ: 5 osób, 3x 9k310 Igla-1 SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (0)+(0)
Pluton 1: 35 ludzi, 1 9K115-M Metis M SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (2,2-3,99)+(0)
Pluton 2: 35 ludzi, 1 9K115-M Metis M SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (2,2-3,99)+(0)
Pluton 3: 35 ludzi, 1 9K115-M Metis M SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (2,2-3,99)+(0)
Pluton 4: 35 ludzi, 1 9K115-M Metis M SKUTECZNOŚĆ: 6,5-11,5 (2,2-3,99)+(0)

1. Zagorska bateria artylerii samobieżnej [10 załogi]:
Rozmieszczenie: Krasnostaw
2x Grad

2. Zagorska bateria artylerii samobieżnej [12 załogi]:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
2x Smiersz
1x Uragan

1. Zagorska bateria p-lot [8 załogi]:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
2x Shilka

2. Zagorska bateria p-lot [16 załogi]
Rozmieszczenie: Krasnostaw
2x Buk
1x S-300V

1 Zagorska bateria rakietowej obrony wybrzeża [13 załogi]:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
2x K-340P Yakhont

- Skrzydło walki lądowej:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
- Dowódca: Ambrož Dan (Chirurg, 83)
- Yak 130 - 30mm Gsh-6 (1 pod, działko), Mk82 Snakeye (1 pod), RBK-500 (1 pod), Kh-59 (1 pod) SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 3.1845 Pow: 6-11 Unik: 4%
- Su-25: 30mm Gsh-6 (1 pod, działko), 1x Kh-59 (1 pod), 250kg (1 pod) SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 1.515 Powietrze: 2-6 Unik: 11%

- Skrzydło walki powietrznej:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
- Dowódca: Alexej Otokar (Niszczyciel czołgów, 87)
- Su-24: 23mm Gsh-23 (1 pod, działko)2x R-60 SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 0.0828 Powietrze: 7-31 Unik: 57% 0,06
- Su-24: 23mm Gsh-23 (1 pod, działko)R-60, R-27 SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 0.0828 Powietrze: 5-20 Unik: 43%
- Mig-19: 30mm Gsh-30 (1 pod, działko), SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 0.0588 Powietrze: 12-21 Unik: 99% Ląd 84%
- Mig-19: 30mm Gsh-30 (1 pod, działko), SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 0.0588 Powietrze: 12-21 Unik: 99% Ląd 84%

Skrzydło szturmowe:
- Dowódca: Karel Rostislav
Rozmieszczenie: Czernogorsk
- Mi-24D - Gsh-30 1x Ataka SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 2,3 Unik: 37%
- Mi-24D - Gsh-30 1x Ataka SKUTECZNOŚĆ: Ląd: 2,3 Unik: 37%

Skrzydło ratowniczo-transportowe:
Rozmieszczenie: Czernogorsk
- Dowódca: Kryštof Dobroslav
- 2x Mi-17

Sprzęt dodatkowy:
4x T-80U
14x BMP-3
7x BRDM-2
11x Stryker ICV 40mm
1x Toschka
2x SCUD-B
15x Sani 120mm
4x S-8
8x SPG-9
1x Mk82 Snakeye
6x 9K310 Igla
2x R-27
1x R-60
1xR-77
Last edited by Marin on Mon Feb 12, 2018 11:14 pm, edited 8 times in total.
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 29
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: Zagoria

Post by Marin » Mon Nov 13, 2017 11:25 am

Podsumowanie pierwszego kwartału (tury 1-3)

Inwestycje:
10M - Budowa drobnego przemysłu przetwórczego
10M - Dalsza rozbudowa infrastruktury
14 mln - Wyznaczamy nagrodę za przywódcę bojówek w północnej części kraju[10 mln]
Kopalnia miedzi "Ochrona" (30/40M)

Militarne:
Doktryna "Hit&Run" - 25/40M
Zakup 20 Metis 9M115 od Rosji - 12.8M
Doktryna "Polityczna Indoktrynacja" - 22,5M

Ideologiczne:
+ 0,1 poparcia (tura 3)

Firmy państwowe:
Przed bonusami:
Union of Coal Mining/4 mln/Kopalnie węgla/Czernogorsk 2 mln, Krasnostaw 2 mln
Union of Metal Mining/5 mln/Kopalnie rud metali/Czernogorsk 3 mln, Krasnostaw 2 mln
Steel Plant Chernogorsk/3 mln/Huta żelaza/Czernogorsk
'Hvězda' Coke Plant/2 mln/Koksownia/Czernogorsk
People's Paperworks/2 mln/Przemysł papierniczy/Krasnostaw
Cementownia "Fundament Ludu"/1,5 mln/0,6 w Czernogorsku/0,9 w Krasnostawiu
Po bonusach:
Union of Coal Mining/5,2 mln/Kopalnie węgla/Czernogorsk 2 mln, Krasnostaw 2 mln
Union of Metal Mining/6,2 mln/Kopalnie rud metali/Czernogorsk 3 mln, Krasnostaw 2 mln
Steel Plant Chernogorsk/3,2 mln/Huta żelaza/Czernogorsk
'Hvězda' Coke Plant/2,2 mln/Koksownia/Czernogorsk
People's Paperworks/2,2 mln/Przemysł papierniczy/Krasnostaw
Cementownia "Fundament Ludu"/1,7 mln/0,6 w Czernogorsku/0,9 w Krasnostawiu
Asyryjska republika Gaary - Sargon Kaliti viewtopic.php?f=7&t=169

Post Reply