[INSTRUKCJA] Kompanie po nowemu.

Tutaj należy dyskutować o samej grze
Post Reply
User avatar
rince
Game Master
Posts: 634
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

[INSTRUKCJA] Kompanie po nowemu.

Post by rince » Wed Apr 03, 2013 5:45 pm

Zainspirowany błędami popełnianymi przez graczy, postanowiłem napisać mały tutorial tyczący się tworzenia i rozpisywania kompanii.

1. Co z czym, czyli podstawy.
Kompanie to podstawowe związki taktyczne w grze, mogące działać samodzielnie. Kompania ma minimum 50 ludzi i dzieli się na pododdziały: plutony oraz sekcje.
Plutony to podstawowy typ pododdziału. Liczą sobie minimum 20 ludzi, optimum to 30 +-5. Pluton pancerny to min. 3 czołgi.
Sekcje to pododdziały których docelowy stan osobowy jest mniejszy niż 20 ludzi (lub 3 czołgi).
Sekcje podczas walki mają gorszy modyfikator procentu stanu niż plutony, co znacząco odbija się na ich wynikach.

Kompanie mają na wyposażeniu broń palną, broń wsparcia piechoty, broń ppanc. piechoty. Mogą też mieć pojazdy oraz wsparcie - artylerię, artylerię plot, ATGM, MANPADS itp. przy czym obowiązkowa jest tylko broń palna, cała reszta zależy od finansów i przeznaczenia kompanii.

Ludzie w kompanii to:
- żołnierze (ich liczba jest najważniejsza)
- obsługa pojazdów i obsługa wsparcia - ich odliczamy sobie z puli, ale nie wpisujemy do rozpiski kompanii, bo oni nie biorą bezpośredniego udziału w walce. Obsługę APC i czołgów sprawdzamy na wiki, obsługę reszty sprzętu - w arkuszu.

2. Pododdziały pod lupą.
Pododdziały dzielą się generalnie na HQ (dowództwo) i pododdziały bojowe.

HQ to zasadniczo sztab + ochrona. W zestawieniu wygląda jak zwykły pododdział, może nieco mniejszy. HQ w każdej kompanii jest niemal obowiązkowe. Niemal, bo jak ktoś się uprze to może nie mieć, ale jego kompania powinna wtedy raczej unikać walki.
Cechą szczególną HQ jest to, że w tym właśnie miejscu podpinamy wszystkie elementy wsparcia, których nie umieszczamy bezpośrednio w pododdziałach bojowych. Dotyczy to zwłaszcza ciężkiej artylerii i samobieżnej artylerii plot, której doczepianie do konkretnych plutonów jest niepraktyczne i pozbawione sensu. Co ważne, nie tworzymy oddzielnych pododdziałów wsparcia.

Co również ważne, ATGM, MANPADS, moździerze i działa bezodrzutowe potrzebują miejsca w pojazdach, o ile kompania takowe pojazdy posiada. Ciężka artyleria i artyleria plot. same zapewniają transport obsługi.

Pododdziały bojowe to podstawa każdej kompanii. Optymalna ich liczba to 4 +-1. Składają się z ludzi i APC, chyba że typ kompanii takowych nie wymaga, oraz ze wsparcia bliskiego zasięgu, takiego jak np. ATGM, MANPADS, moździerze i działa bezodrzutowe (które jednak też można podczepiać pod HQ, to już zależy od gracza).
Wśród pododdziałów bojowych w kompaniach zmotoryzowanych i zmechanizowanych mogą się znajdować pododdziały pancerne, ale nie więcej niż 1 na kompanię. W WYJĄTKOWO DOBRZE uzasadnionych przypadkach 2.

3. Skuteczność.
Skuteczność dzieli się na skuteczność podstawową, skuteczność ppanc. i skuteczność artylerii.
Skuteczność oblicza się w dwóch etapach - najpierw skuteczność plutonów, następnie skuteczność kompanii.

Skuteczność plutonów liczy się w następujący sposób:
Najpierw należy obliczyć skuteczność broni piechoty. W tym celu wyciąga się średnią ze skuteczności broni palnej i broni wsparcia. W taki sposób:
Broń palna: 4-7
Broń wsparcia: 7-12
Skuteczność broni piechoty: 5,5 - 9,5

Następnie do obliczenia skuteczności podstawowej potrzebujemy skuteczności APC, jeśli takie występują. Jeśli nie, skuteczność broni piechoty = skuteczność podstawowa. Wyciągamy średnią z broni piechoty i APC:

Skuteczność broni piechoty: 5,5 - 9,5
Skuteczność APC: 9-13
Skuteczność podstawowa: 7,25 - 11,25
Done.

Jeśli w plutonie są 2 typy APC, jako skuteczność APC liczymy średnią z ich skuteczności. Skuteczność plutonów pancernych = skuteczność czołgów.

Następnie liczymy skuteczność podstawową kompanii, która jest średnią ze skuteczności wszystkich plutonów.

Skuteczność ppanc. liczymy w inny sposób. Bierzemy skuteczność broni ppanc. piechoty i dodajemy do niej skuteczność będących na wyposażeniu pododdziału/kompanii ATGM. Przykładowo:
Skuteczność ppanc. piechoty: (2-3,3)
ATGM: 2x 0,22-0,85
Skuteczność ppanc: (2,44 - 5)

Skuteczność artylerii liczy się po prostu dodając skuteczność wszystkich jednostek artylerii będących na wyposażeniu pododdziału/kompanii.

4. Rozpiska.

W rozpisce kompanii potrzeba:
- nazwy kompanii
- typu kompanii, jeśli nazwa go nie precyzuje
- nazwiska dowódcy
- EXP i MOR
- liczby ludzi (żołnierzy)
- zestawienia sprzętu
- obliczonej skuteczności, w takiej kolejności (WAŻNE):
skuteczność podstawowa, (skuteczność ppanc)+(skuteczność artylerii)
- liczby plutonów + liczby sekcji
- rozpisek plutonów.

W rozpisce plutonu potrzeba:
- liczby ludzi (żołnierzy)
- zestawienia sprzętu
- obliczonej skuteczności, w takiej kolejności (WAŻNE):
skuteczność podstawowa, (skuteczność ppanc)+(skuteczność artylerii)

Post Reply