When Diplomacy Fails - ONZ

Tutaj toczy się gra główna PBFa.
Post Reply
User avatar
Marin
Gracz
Posts: 194
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Marin » Sun Apr 26, 2020 4:38 pm

Wszystkie rzeczy z ONZ związane.

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 420
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Edek » Wed Jul 01, 2020 7:03 pm

Na początku chciałbym podziękować przedstawicielowi Królestwa Myrtany który postanowił użyczyć mi swojego czasu wolnej wypowiedzi. Mówić będą jednak nie ma w imieniu Królestwa Myrtany, a narodu Czarnoruskiego zamieszkującego terytorium nazywane Południową Zagorią który samorządnie zorganizował się w państwo nazywane Ludową Republiką Zagorii. Przechodząc jednakże do meritum.

Sprawa istnienia państwa nie jest sprawą jedynie tego państwa, ale i całego regionu, a szerzej świata. Kwestia prawnej przynależności terenów jakie od dwunastu lat określają same siebie jako Ludowa Republika Zagorii to palący problem nie tyle Czarnorusi, co pozbawionych niektórych praw przedstawicieli tego małego skrawka ziemi. Sprawa niezależności Zagorii nie została rozwiązana podczas ostatniej wojny, nie pomógł jej również czas pokoju, albowiem Czarnoruś pozostawała głucha na próbę dialogu.

W tej sali wielokrotnie powoływano się na zasadę samostanowienia narodów. Choć zasada ta pozostaje zazwyczaj w roli podrzędnej względem ochrony jedności państwa, to istnieje, a prawo międzynarodowe zna przypadki, gdy faktycznie ją zastosowano.

Zasada ta działa najpełniej podczas plebiscytów ludowych – znanych międzynarodowej myśli prawnej jako referenda. W myśl takiej zasady, a zarazem w myśl idei bezpośredniości decyzji narodu nad własnym losem Ludowa Republika Zagorii zapowiada chęć organizacji referendum niepodległościowego, które w sposób jednoznaczny potwierdzi wolę ludu Zagorii to samostanowienia w ramach osobnego bytu politycznego jakim jest Ludowa Republika Zagorii.

Jeżeli sytuacja na to pozwoli, Ludowa Republika Zagorii deklarują przed całym Zgromadzeniem Ogólnym ONZ iż referendum to będzie spełniać warunki określone przez ONZ, czyli kryteria: tajności, głosowania wolnego od form nacisków bezpośrednich, głosowania tajnego, głosowanie przeprowadzonego w warunkach wolności słowa.

Nikt nie może być sędziom we własnej sprawie, dlatego też zgodnie z deklaracją władz Myrtany obwieszczamy, iż jeżeli referendum dojdzie do skutku to Myrtańczycy będą pełnić funkcję kontrolne jego przebiegu, dodatkowo pomagając w zabezpieczeniu samych lokali wyborczych.

Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować przedstawicielowi Królestwa Myrtany za możliwość wykorzystania jego czasu i wygłoszenie tego krótkiego oświadczenia. Wiele lat upłynie zanim zagoją się rany ostatniego konfliktu, ale ostateczne rozwiązanie kwestii istnienia niepodległej Zagorii to pierwszy krok ku temu. Krok który dziś Ludowa Republika Zagorii podejmuje. Dziękuje.

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by KacBR29 » Thu Jul 02, 2020 7:38 pm

Przemówienie przedstawiciela Czarnorusi.
Szanowna izbo ONZ.

Po pierwsze chcemy zaprotestować przeciwko formie, w jakiej nielegalna formacja zbrojna kontrolująca część naszego terytorium została dopuszczona do głosu. Działanie Myrtany na forum, jest jawnym wsparciem separatyzmu i agresji przeciwko naszemu krajowi. Wyrażamy nasz protest, i prosimy by ONZ go uwzględnił.

Następnie, odnosząc się do tej niefortunnej sytuacji. Wniosek komunistów jest niezasadny z co najmniej jednego, ale bardzo ważnego powodu. Zagoria nie jest osobnym państwem, czy narodem, nigdy takim nie była. To historyczna część Czarnorusii, zamieszkana przez Czarnorusinów, i mówiących po Czarnorusku. Faktem jest że znajduje się tam pewna mniejszość Rosyjska, lecz jest ona w mniejszości co nie jest zasadną przyczyną odłączenia tego terenu.
Skoro, już wiemy że Zagoryjczycy nie są osobnym narodem, dochodzimy do sedna tego konfliktu. Czyli ideologi. Zagoria jest okupowana przez komunistów, a okupacja ta nastąpiła w wyniku wojny domowej i Rosyjskiej interwencji. Zawieszone są obecnie działa zbrojne, mimo licznych prowokacji komunistów by je wznowić, lecz wojna nadal trwa.
To teraz skoro wiemy na czym stoimy to kilka przykładów, wojna domowa w Nikaragui, Angoli, Libii. To tylko kilka przykładów, gdzie nielegalne ugrupowania zbrojne przejęły część terytorium danego państwa. Czy ONZ w którymś z tych przypadków uznał że skoro dane ugrupowanie, motywowane czynnikiem ideologicznym a nie narodowościowym kontroluje dane terytorium to może zostać uznane za osobne państwo? Odpowiedź, nie! Nic takiego nie miało miejsca, i mieć nie powinno. Inaczej w samej tylko Afryce powinniśmy mieć do czynienia z dziesiątkami takich tworów. Dlatego wnoszę o uznanie wniosku za niezasadny i oddalenie go w całości. Dziękuje.

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 420
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Edek » Thu Jul 02, 2020 10:40 pm

Korzystając ponownie z uprzejmości przedstawiciela Myrtany pragną wskazać dziury w rozumowaniu przedstawiciela państwa Czarnoruskiego.

Królestwo Myrtany nie wspiera Zagorii, umożliwiło nam jedynie zabranie głosu wpisującego się w idea Organizacji, której członkiem jest również Republika Czarnorusi, ideą tą jest niesienie pokoju oraz dążenie do pokojowego rozwiązywania konfliktów. Nie jest to również akt agresji, Czarnoruś może co najwyżej wskazać na swoje oburzenie, a protest jest bezzasadny z racji na to, iż Ludowa Republika Zagorii złożyła jednostronną deklarację gotowości do przeprowadzenia referendum niepodległościowego zgodnego ze standardami ONZ. Przypominamy, iż działaniami dotyczącymi akcesji nowych państw zajmuję się Zgromadzenie Ogólne, a nie Rada Bezpieczeństwa, albowiem chyba właśnie o to chodzi przedstawicielowi Czarnorusi.

Owszem Zagoria nie jest państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego, a sami Zagoryjczycy to również Czarnorusini. Co prawda odrębność świadomości regionalnej istniała od dekad, jednak sami nigdy nie nazwaliśmy jej świadomością narodową. Na taką deklarację jest stanowczo zbyt wcześnie. Szanowny delegat ma również rację wskazując na nasz język, który choć z lekka odmienny jest językiem czarnoruskim.

Myli się jednak wskazując na to, że przesłanki te uniemożliwiają Zagorii samostanowienie. Zagoria nie jest “okupowana” przez komunistów, Zagoria nie jest okupowana przez nikogo. W wyniku konfliktu zbrojnego roku 2008, w którym zaangażowana była nie tylko Moskwa, ale i USA wywalczona została niezależność od wykorzystującego masy ludności Zagorii rządu w Novigradzie. Który co warto podkreślić pozostawał głuchy na apele ciemiężonej ludności Zagorii. Podane przykłady są kolejny strzałem w płot czarnoruskiej dyplomacji, siły trzecie które uczestniczą w tamtych konfliktach choć zazwyczaj spełniają, podobnie jak zresztą Ludowa Republika Zagorii przesłanki uznania za stronę walczącą nigdy nie wystąpiły z propozycją uznania międzynarodowego w modelu akceptowalnym przez ONZ, co my uczyniliśmy.

Czarnorusi pragnę jedynie przypomnieć iż “zbuntowany” rząd w Czernogorsku w sposób efektywny kontroluje terytorium Zagorii, utrzymuje stosunki dyplomatyczne z innymi państwami regionu, a w prowadzonych działaniach przestrzega norm prawa wewnętrznego które pozostaje w zgodzie z ius cogens prawa międzynarodowego. Śmiało można określić Zagorię jako ograniczony podmiot prawa międzynarodowego nazywany stroną walczącą, niektórzy politolodzy gotowi są użyć nawet określenia państwa in statu nascendi (łac. w trakcie powstawania, rodzenia).

Spełniamy również wszystkie kryteria jakimi musi charakteryzować się państwo, jesteśmy wyodrębnioną zbiorowością zamieszkujący określony teren nad którym posiadamy kontrolę sprawowaną przez aparat władzy, a ponad to zgodnie z konwencją Montevideo z roku 1933 dysponujemy możliwością i sposobnością do utrzymywania stosunków dyplomatycznych. Jesteśmy również suwerenni, zarówno w stopniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Wydaje nam się, że Rząd w Novigradzie żyje w fałszu i w dziwnej nadziei, że finansując terrorystyczne organizacje w Zagorii dokona jakiegoś zdumiewającego przewrotu w nastrojach Zagoryjczyków. Dodatkowo ten sam rząd jest głuchy na raz po raz ponawiane prośby o rozpoczęcie rozmów normalizujących sytuację. Za nic mając tragedię rozdzielonych rodzin i żyjącego w ciągłym strachu przed kolejną bratobójczą wojną narodu. Może to właśnie o wojnę chodzi Czarnorusinom? Gołym okiem widać zbrojenia prowadzone przez szorujący po dnie poparcia rząd, a jak wiemy z historii taka sytuacja często prowadziła właśnie do wojny.

Zagoria wojny nie chce, dlatego właśnie podejmujemy te kroki. Na samym koniec jeszcze tylko dodam, że chyba znajomość języka angielskiego mocno szwankuje u czarnorusinów. Zagoria nie jest członkiem ONZ, dlatego też nie może składać wniosków, tym bardziej nikt nie może ich oddalać. Nasze oświadczenie jest aktem jednostronnym, którego nie zamierzmy odwoływać ani teraz, ani w chwili kiedy na nasze domy spadną pierwsze czarnoruskie pociski, co sądząc po zachowaniu Czarnorusi nastąpi już wkrótce. Będziemy jednak gotowi by i tym razem bronić siebie i swoich bliskich, choć śmierć zadawana własnemu narodowi boli szczególnie.

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 194
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Marin » Fri Jul 03, 2020 12:15 pm

Czas wysłuchania Zagorii minął, więc Zgromadzenie przedstawia swoją odpowiedź:
Uznanie ONZ osiągnąć można dopiero mając wolę ludzi mieszkających na danym terenie, dlatego też decyzja Zagorii o przeprowadzeniu referendum jest logiczna. Zgromadzenie Ogólne cieszy zapowiedź, że mówcy zapowiadają zastosowanie się do kryteriów określonych przez ONZ.
Jednakże, jak sam przedstawiciel Zagorii stwierdził, nadrzędną zasadą jest ochrona jedności państwa, a Czarnoruś dotychczas przedstawiła się jako państwo dążące do demokratycznych ideałów oraz którego wiarygodność nie była naruszona. Dlatego też wysłanie obserwatorów ONZ do tego refrendum wydaje się być niezasadne. Jednakże fakt że Zagoria ma już wybranych zagranicznych obserwatorów cieszy. Liczymy że Myrtana podtrzyma swoje dobre imię i przypilnuje, aby kluczowe w refrenedum zasady zostały zachowane.

W kwestii wypowiedzi Czarnorusi, to ONZ nie ma mocy sprawczej aby powstrzymać Zagorię przed przeprowadzeniem takiego refrendum. Do tego należy zauważyć, że sam fakt istnienia organizmu państwowego nie jest równoznaczny, z udziałem tej instytucji w strukturach ONZ, są kryteria które należy spełnić. Jeśli nie będzie woli narodu do takich działań, to nie będzie procesu wprowadzania do Zgromadzenia Ogólnego.

PrzemoC
Gracz
Posts: 79
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by PrzemoC » Sat Aug 29, 2020 3:25 pm

Szanowni zebrani, jako przedstawiciel wolnej i niepodległej Molatii mam zaszczyt, a jednocześnie przykry obowiązek złożyć na ręce odpowiednich organów zarówno akt oskarżenia, jak i materiał dowodowy dotyczący przestępstw popełnionych przez Afrenię na przestrzeni ostatnich ponad stu lat. W obliczu napiętej sytuacji w regionie Międzymorza, na który nakłada się brak odpowiedzi na nasze próby nawiązania dialogu i otwarte dążenie Kinseli do wojny nie pozostaje nam nic innego jak zwrócić się z prośbą o pomoc do innych narodów, kolejny z resztą raz. Jako naród miłujący pokój i wolność staraliśmy się rozwiązać problemy trapiące narody Afrenów i Molatian za pomocą arbitrażu państw trzecich i państw partnerskich, niestety bezskutecznie. 

Wobec Republiki Afrenii pragniemy złożyć następujące oskarżenia:

1. Popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi.
Materiał dowodowy obejmuje materiały z 2021 roku w formie zebranych w akta wypowiedzi Alany Nyerere i przedstawicieli jej rządu. Wypowiedzi dotyczą oficjalnych gróźb rozpoczęcia działań zbrojnych, ale także braku podjęcia innych form rozwiązywania problemów. W aktach znajdują się także dokumenty dotyczące szkolenia armii w taktykach ofensywnych, fałszywych/niepotwierdzonych oskarżeń wobec innych państw, naruszania molatiańskich wód terytorialnych przez afreńskie okręty wojenne.

2. Popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości.
Mianowicie działań, które na przestrzeni lat poczynając od 1899 roku do teraz dopuszczali się przedstawiciele afreńskich władz wobec narodu molatiańskiego zamieszkującego teren ich państwa. Stronie afreńskiej zarzuca się: deportację, prześladowanie na tle narodowym, wytępianie Molatian jako mniejszości narodowej. Przypominamy, że wymienione czyny nie podlegają przedawnieniu i nie ma znaczenia, czy stały w zgodzie z ówczesnym, afreńskim prawem.
Materiał dowodowy obejmuje oficjalne i ogólnie uznane materiały historyczne, opracowania i prace naukowe. Na bieżąco przekazywane będą zeznania żyjących jeszcze świadków tych drastycznych wydarzeń.

3. Popełnienie zbrodni ludobójstwa.
Morderstwa na tle narodowościowym wobec Molatian, poczynając od 1905 roku do teraz.
Przypominamy, że wymienione czyny nie podlegają przedawnieniu i nie ma znaczenia, czy stały w zgodzie z ówczesnym, afreńskim prawem. Materiał dowodowy obejmuje oficjalne i ogólnie uznane materiały historyczne, głównie dotyczące tzw. "powstania Rybaków" i lat po nim następujących, opracowania i prace naukowe. Na bieżąco przekazywane będą zeznania żyjących jeszcze świadków tych drastycznych wydarzeń. 

Prosimy o rozpatrzenie naszego wniosku przez odpowiednie organy przy RB ONZ i w razie potrzeby przekazanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego.Z góry dziękuję za niezwłoczne wszczęcie postępowania w naszej sprawie. Dziękuję za poświęcony czas. Wierzymy, że mimo upływu lat i dotychczasowego przymykania oczu na zagrywki rodziny Nyerere i ich poprzedników, nareszcie zatriumfuje sprawiedliwość.

Niech żyje wolna, niepodległa Molatia!

User avatar
Marin
Gracz
Posts: 194
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Marin » Tue Sep 15, 2020 6:31 pm

Zgromadzenie ogólne czekało na odpowiedź przedstawiciela Afrenii wystarczająco długo, dlatego też nie będzie żadnych dodatkowych komentarzy, a do Rady Bezpieczeństwa będa należeć dalsze decyzje.

RB zdecydowała się podjąć następujące działania w sprawie wniosków złożonych przez przedstawiciela Molatii:
Rada Bezpieczeństwa uzna, czy potępi retorykę stosowaną przez rząd Alany Nyerere, a materiał dowodowy sprowadzony przez przedstawicieli Molatii zostanie przekazany w ręce Międzynarodowego Trybunału Karnego, który będzie się tą sprawą zajmował od

Głosowanie w sprawie potępienia retoryki rządu Afrenii stosowanego wobec Molatii:
USA: Wstrzymanie
Rosja: Za
ChRL: Za
Francja: Wstrzymanie
Wielka Brytania: Wstrzymanie

Nie ma weta, jesteśmy na 2:0:3

Głosowanie przechodzi do niestałych członków Rady:

Niger: Przeciw
Tunezja: Przeciw
Kenia: Za
Wietnam: Wstrzymanie
Indie: Przeciw
Saint Vincent i Grenadyny: Wstrzymanie
Estonia: Przeciw
Meksyk: Przeciw
Irlandia: Wstrzymanie
Norwegia: Wstrzymanie

W sumie mamy:
3:5:7

W obliczu braku przewagi wniosek upada.

MTK zbierze się i rozpatrzy sprawę biorąc pod uwagę przedstawiony przez obie strony materiał dowodowy.

KacBR29
Gracz
Posts: 89
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by KacBR29 » Tue Feb 02, 2021 12:00 am

Przedstawiciel Afreni.
Drodzy zgromadzeni ONZ. Abbarstan wysuwa żądania terytorialne skierowane wobec mojego kraju. Jako powody podaje między innymi, rzekome prześladowanie mniejszości narodowych na terenie naszego kraju. Jest to oczywistym absurd, faktem jest że doszło ostatnio w moim kraju do wielu niepokojących wydarzeń, lecz były one wymierzone, jak na razie w większości w obywateli narodowości Afreńskiej. Nasze służby prowadzą śledztwo w tej sprawie, jednocześnie mamy mocne podejrzenia że cała akcja jest wynikiem działania służb wywiadu obcego kraju. W każdym razie, Abbarstan wysuwa niemożliwe i niezgodne z kartą ONZ roszczenia. Jak już wspominałem, mniejszości etniczne mają zapewnione przysługujące im prawa, a nasze służby nie prowadzą przeciwko nim żadnych represji, ba! Nasza prezydent w związku z ostatnimi wydarzeniami zarządziła zapewnienie im dodatkowej ochrony w związku z możliwymi prowokacjami których się spodziewamy. Aby jednak uspokoić, wszystkich którym na sercu jest dobro człowieka. Wnoszę wniosek o wysłanie obserwatorów ONZ do prowincji Ursana. Mieli by oni na celu monitorowanie warunków mniejszości, i potwierdzenie naszych słów. Liczymy że dzięki tym działaniom, zostanie utrzymany pokój w regionie.

Ares
Gracz
Posts: 657
Joined: Sat Oct 13, 2012 5:01 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by Ares » Tue Feb 02, 2021 12:14 am

Przedstawiciel Królestwa Zekistanu:
Przedstawiciel Królestwa Zekistanu popiera wniosek Republiki Afrenii o wprowadzenie do prowincji znanej jako Ursana obserwatorów ONZ.
Image

Image

PrzemoC
Gracz
Posts: 79
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: When Diplomacy Fails - ONZ

Post by PrzemoC » Tue Feb 02, 2021 12:40 am

Przedstawiciel Molatii:
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich mniejszości w Afrenii, zwłaszcza Mniejszości Molatiańskiej. Zwłaszcza, gdy widzimy, że Kinsela nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa nawet rdzennym Afreńczykom. W związku z propozycją przedstawiciela rządu Afrenii, Molatia zgłasza chęć poprowadzenia lub przynajmniej uczestnictwa w misji obserwacyjnej w Ursanie i proponuje rozszerzyć ją w przyszłości na cały kraj. Liczymy, że dzięki tym działaniom przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Ursany i okolicznych terenów, a także do utrzymania pokoju w regionie.

Post Reply