When Diplomacy Fails - temat główny gry

Locked
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 838
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by SaSTrooP » Tue Sep 24, 2019 5:30 pm

Image

Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO REPUBLIKA AMESTRIS - TURA 11
Gracz: SaSTrooP
Ideologia: System superprezydencki, autorytaryzm
Stolica: Optain/Central City
Przychód miesięczny: 42mln na czysto ;__;
Budżet dostępny: 27,1mln
Poziomy wydatków socjalnych: 20%, czyli 8,4mln
Przyrost naturalny: 18 ludzi na miesiąc
Dostępni rekruci: Chuj to wie, robię ten system od zera bo tego już nikt chyba nie liczy :V
Stolica: Optain/Central City
Popularność: 0,8
Duma: 1,2


OPTAIN TV

Zakończenie blokady, wymiana jeńców - widmo wojny oddalone!
Po kilku miesiącach napięcia, Morze Karmazynowe może odetchnąć z ulgą.
W połowie zeszłego miesiąca - po rozpadzie koalicji persko-altiańskiej (żyjącej zdaje się jeszcze krócej aniżeli koalicja Persów z Amestris), zakończono blokadę morską, której Amestris gotowe było przeciwdziałać siłą. Jak bowiem wiemy, blokada morska jest jednym z aktów wojny. Mimo wszystko ostatecznie Altis poszło po rozum do głowy, a nacisk prowadzony na Quilin zaczął wywoływać właściwy skutek.
Podczas gdy my tworzymy ten reportaż, Daiszoto nadzoruje wymianę jeńców oraz ciał, umówionych na linii Amestris-Iszwal-Quilin. Nadto prowadzona jest także, pod ochroną wojska, ewakuacja tych muzułmanów z Liore, którzy nie chcą być częścią naszego państwa, zwłaszcza po wojnie, jaka miała miejsce w maju. Wiemy także ze źródeł wojskowych, iż siły sprzyjające Iszwalowi przeprowadziły szeroko zakrojoną demobilizację.

A więc wojny nie będzie! Pytanie jedynie brzmi: dlaczego pomimo konsekwentnej linii polityki Amestris zniszczona została szansa porozumienia w Aquilii? Jak jednakże wyjaśnił rzecznik MSZ: "Nadal nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego strony paktujące w Aquilii nie dały wiary naszemu stanowisku. W szczególności, że wiele porozumień nieformalnych - a które miały stanowić część porozumień - jest de facto przestrzeganych. Mogę także powiedzieć, iż na ten moment sytuacja na Linii Kontroli jest stabilna i nie zarejestrowany żadnych znaczących incydentów. Bardzo dobrze rokuje to na przyszłość".

Jednocześnie jednak chmury zbierają się nad Daiszoto Selimem Bradleyem. Amestris ostatecznie zwyciężyło w wojnie na nerwy, co jednak nie oznacza, że nerwy te nie są ani trochę zszargane. W sprawie tej Daiszoto zabrał głos po kolejnym okresie ciszy z pałacu prezydenckiego - do czego jednak Selim Bradley przyzwyczaił nas już w przeszłości, zwłaszcza w czasie walk w Iszwalu:
"Obywatele! Niezmiernie cieszy mnie, że po pół roku napięcia, po setkach ofiar, zabitych, rannych, i zaginionych, mogę nareszcie ogłosić, że czas pokoju w Amestris nadchodzi. Przeprowadzamy ewakuację Liore, wymieniamy jeńców i ciała z przedstawicielstwem Quilinu, a także samego ruchu niepodległościowego Iszwalu. Wkrótce więc wiele podzielonych w ostatnich miesiącach rodzin pozostanie na powrót zjednoczonych.

Konflikt ten militarnie nie wyłonił żadnego zwycięzcy. Z jednej strony faktyczna niezależność Iszwalu została wywalczona, z drugiej jednak - za wielką dla muzułmanów cenę. Oby cena ta była dla nich opłacalna. Nasze drzwi pozostają uchylone, a jeżeli pokój będzie trwały, niewykluczone, że zostaną otwarte.
Amestris stawiało jednak opór bezprecedensowemu atakowi na naszą jednolitość terytorialną, na naszą wiarę, wspólnotę, społeczność i na nasz honor. W ataku tym brały udział liczne podmioty międzynarodowe - Devrekani i Sargon haniebnie nas zdradzili, a w walkach brały udział siły Altisu i Quilinu, zasadniczo zwiększające możliwości naszych przeciwników około dwukrotnie. Bracia moi i siostry moje! Nie wyłonić się jednoznacznym zwycięzcą militarnym w tych warunkach nie jest żadnym wstydem. Wbrew przeciwnie, modlę się za nas wszystkich i dumny jestem z każdego z nas za poświęcenie, które ostatecznie uratowało nasz kraj.
Ale zwracam się - tu i teraz, publicznie - do Krzyżowców.
Już wystarczy. Krzyżowcy, oddani Chrystusa, jego miecze i bracia w wierze - już wystarczy. W tej chwili wystarczy.
Jak słusznie wskazano w Świętych Psalmach, jest czas miłości i czas nienawiści. Czas niszczenia i czas budowania. Czas życia i czas śmierci - finalnie, jest też czas wojny i czas pokoju.
Pragnę, by czas pokoju nastał. Myślę, że wszyscy Amestriańczycy tego pragną. Pragnę przebudzić się jako ojciec tego narodu i od petentów przed moim biurem nie słyszeć: <<Daiszoto, potrzebujemy przerzucić ten konwój, stąd dotąd, bo jednej z naszych baterii brakuje już amunicji. Wydobyliśmy też dodatkowe wozy bojowe z rezerw - gdzie je skierować, sztab rekomenduje: o, tu!>> Zamiast tego chcę słyszeć: <<Daiszoto, nasze nowe modele statków łowieckich dla małych przedsiębiorców przekraczają najśmielsze oczekiwania. Połowy są dobre!>>. Chciałbym też słyszeć: Daiszoto, tuzin dzieci więcej narodził się w tym tygodniu w Optain, po wspólnej odbudowie uszkodzonego w ataku KRWN szpitala jednostka ta funkcjonuje lepiej!
Krzyżowcy, dajcie mnie, a także innym amestriańczykom, słyszeć to codziennie na ulicy, słyszeć w radio, czytać w gazetach i internecie. Dajcie słuchać o tym, a nie o dalszych płonących domach.

Wzywam was - z poparciem Kościoła Amestriańskiego, a więc w Imię Boga Jedynego - zgłoście się ze swą bronią i hartem ducha przed pałac prezydencki w Optain. Pomodlimy się wspólnie o przyszłość Amestris, a następnie zastanowimy się, czy Bóg pragnie kolejnej krucjaty, a jeżeli tak - po pierwsze, gdzie, a po drugie, jakże ona powinna wyglądać.

Amestriańczycy! Czas nadszedł. Bogaćcie się! Pamiętajcie naszych zmarłych, jednak kochajcie żyjących. Mogę to nareszcie, z czystym sercem, po pół roku nareszcie powiedzieć."

Jednocześnie zwiększa się obecność sił wojskowych i policyjnych w rejonie Liore. Jest to odpowiedź na kolejną falę niepokojów społecznych, wygląda bowiem na to, że Krzyżowcy nie zaakceptowali jeszcze, że konflikt został zakończony. Autorytet Daiszoto przywołał jednak tych ludzi w chwili próby. Czy autorytet Daiszoto wystarczy, by przywrócić kontrolę?

Z Optain, Natalia Umwualdie.


OŚWIADCZENIA MON

Wymiana jeńców i ciał z przedstawicielami Iszwalu i Quilinu
Na początku niniejszego miesiąca doszło do wymiany na Linii Kontroli jeńców oraz ciał pomiędzy przedstawicielami Amestris, strony wojującej Iszwal oraz Republiki Quilin. Przede wszystkim na rzecz Quilinu przekazane zostały zwłoki ich operatorów sił specjalnych - z zachowaniem należytych honorów oddanych im z tytułu służby w siłach zbrojnych Quilin. Jednocześnie otwardy ze strony Amestris zostanie także w najbliższych godzinach korytarz do Iszwalu - przygotowany dla wszelkich osób, które chcą przenieść się z terenów kontrolowanych przez Amestris na tereny kontrolowane przez ruchy niepodległościowe Iszwalu. Korytarz przygotowany został przede wszystkim dla muzułmanów z Liore, których ewakuacja - ze względu na coraz większe zagrożenie dla ich zdrowia i życia - pozostawało przedmiotem rozmów w Aquilii, przynajmniej ze strony Amestris. Oferta jednak kierowana jest do wszelkich zainteresowanych, a władze Amestris nie będą zadawać w tym przedmiocie zbędnych pytań. Na granicy kontroli Youswell i Iszwalu przygotowane zostały ciężarówki, pojazdy kursują także pod eskortą sił zbrojnych Amestris pomiędzy Liore a Youswell. Osoby zainteresowane przesiedleniem mogą zabrać cały swój dobytek - w razie czego kilkukrotnie pojazdy będą kursować.

Witamy także z powrotem naszych jeńców - walczyliście dzielnie, a wasze poświęcenie w oczach Boga Jedynego nie pozostanie niezauważone.


OŚWIADCZENIA MSW

Sytuacja Demograficzna i bezpieczeństwo narodowe w związku z działaniami Republiki Wielu Narodów
W związku ze złożoną wprost na ręce obywateli RWN propozycji amnestii w przypadku powrotu do Republiki WIelu Narodów, na powrót zdecydowało się ostatecznie dwanaście osób spośród niemal dwóch setek uchodźców dawnego KRWN, poddanych procesowi asymilacji do społeczeństwa Amestris. Osoby te podjęły decyzję bez żadnych nacisków - w żadną ze stron - po tym, gdy zostali ostrzeżeni, że RWN być może nie wywiąże się ze składanych przez siebie obietnic, a w takiej sytuacji Amestris będzie w stanie udzielić im jedynie pomocy dyplomatycznej i konsularnej.

MSW rozumie stanowisko zajęte przez te osoby i ich decyzję - wola powrotu na własną ziemię, której zapach pamięta się z czasów dzieciństwa, może być silna. Niechaj osobom tym się darzy i żyją w zdrowiu, a także niech pamiętają o przyjaciołach w Amestris, którzy wyciągnęli do nich rękę w ostatnich miesiącach.

Jednocześnie MSW informuje, że podejmuje starania - tj. prowadzi negocjacje z władzami RWN - co do sprowadzenia do Amestris rodzin pozostałych uchodźców, którzy pozytywnie przeszli proces asymilacji, a także przyjęli wiarę chrześcijańską, względnie pozostali osobami niezwiązanymi z żadną wiarą, zgodnie ze złożoną im wcześniej obietnicą objęcia ich rodzin ochroną w zamian za pełne oddania uczestnictwo w życiu Amestris, a w tym dbałości o nasze społeczeństwo. Na ten moment rozmowy przebiegają pomyślnie i spodziewamy się, że zakończą się one dobrowolnym sprowadzeniem rodzin, dla których znajdziemy miejsce w Amestris.

Finalnie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraża głębokie zaniepokojenie aktywnością uzbrojonych band postkomunistycznych na terenie RWN oraz dawnego KRWN. Doniesienia o brutalnym wymordowaniu rodziny greckiej przyjęte zostały w Amestris z szokiem i niedowierzaniem. W przypadku jednak wyrażenia takiej woli przez Koion Hellenon, Amestris delegować może elementy własnych sił zbrojnych i służb granicznych w celu rozszerzenia częstotliwości patroli, które mogą pomóc w stabilizacji sytuacji.


Witamy także z powrotem naszych jeńców - walczyliście dzielnie, a wasze poświęcenie w oczach Boga Jedynego nie pozostanie niezauważone.


OŚWIADCZENIE RADY RELIGII PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Sodomityzm Arystiona Anavrasa
Rada Religii, złożona m. in. z hierarchów Kościoła Amestris, z szokiem oraz obrzydzeniem przyjęłą doniesienia medialne o sodomickich aktach Greka z Altisu, Arystiona Anavrasa. Jakkolwiek ze względu na liczne anty-amestriańskie czynności polityczne i militarne Arystion Anavras pozostaje osobą pożałowania godną w Amestris, najśmielsze oczekiwania Rady Religii przerosło już jawne i nieskrywane pedalstwo, akt diabli i demoniczny, akt skandaliczny, a będący spółkowaniem z odbytem innego mężczyzny.
Zgodnie ze Słowem Bożym, Bóg uczynił homoseksualistów, by poddać ich próbie niepodlegania własnym żądzom. Celem homoseksualistów jest pozostawanie w czystości oraz wspieranie rodzin żyjących w szczęśliwych małżeństwach. Alternatywą jest samobójstwo - grzech sodomii jest bowiem równie ciężki jak samo odebranie sobie życia i równie obrzydliwy Bogu.
Rada nie podejmuje się próby nawrócenia pedała Arystiona na właściwą ścieżkę - jest on już i tak dla Boga Wszechmogącego stracony, gdyż już wcześniej jawnie sodomizowała się jego wolna wola. Mimo wszystko Rada wskazuje ten przypadek jako przestrogę dla młodych amestriańskich mężczyzn - nie podążajcie ścieżką sodomii, bo pozostaniecie jedynie pustą skorupą.


TECHNIKALIA:
Zaczynam turę z 27,1mln - to już po odliczeniu socjalu i utrzymania
Wydaję 3mln na wynajem ciężarówek i autobusów w celu właściwego przeprowadzenia ewakuacji muzułmanów z Liore (jak sądzę poza Liore i poza muzułmanami zainteresowanie tematem będzie całkowicie marginalne).

Zostaje mi 24,1mln.

Tura będzie prawie na pewno kontynuowana.

User avatar
rince
Game Master
Posts: 699
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by rince » Tue Sep 24, 2019 7:37 pm

PODSUMOWANIE TUR 6-9 CD.

Amestris:

Watażkowie 51 czyli powiedzmy 1,6%, flota 49, co razem z blokadą daje 0,5% (bo ktoś na to zadupie pływa bo musi, a Altianie i Persowie to blokują de facto tak, że well... - ale efekt propagandowy daje), koniunktura 95 czyli -6%, turystyczna 45 czyli stoi w miejscu, zaś blokada itp. 50 czyli -3%. Razem -6,9% i 0%.

SEP przed: 31,441+8,327 = 39,769
SEP po: 29,272+8,327 = 37,599
Sten Holt
Leiðtogi Jagdlandska Heimsveldisins

Nie będzie litości dla wrogów wolności
gg 2745642

User avatar
Edek
Posts: 374
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Edek » Tue Sep 24, 2019 9:19 pm

Mam dobry humor, to nawet Sas skorzysta

Amestris:
- No ludzie średnio kupują wątek o upadku sojuszu wymierzonego w Amestris, blokada choć pozostawiała wiele do życzenia odniosła skutek, ludzie widzą w tym, nie sukcesy Amestris, a łaskę sprzymierzonych którym się dalsze napierdalanie średnio opłacało.
- Z Liore jest problem :) - bo tamtejsi muzułmanie w obawie przed jakąś ustawką ze strony Amestristyjczyków proszą o ochronę, ze strony sił ONZ w Iszwalu i pozostają tam gdzie są generalnie. Dodatkowo oni z chęcią stamtąd sobie pojadą, ale zostawiają domy i nieruchomości - na poczet mniejszości państwo powinno wykonać opłatę z tytułu zakup osiedli w wyskości 6mln $
- Kraj pogrążony jest w recesji, handel morski zdechł przy życiu trzyma Cię jedynie Koion. Pomimo przerwanie blokady ludzie nadal do Ciebie nie pływają, pojawia się inflacja, ceny żywności idą w górę, a jej ilość (zwłaszcza dóbr nieprodukowanych w Amestris) maleje - wkurwiając społeczeństwo. Protesty się nasilają, pod pałacem prezydenckim gromadzi się już całkiem sporawy tłum.
- Ludzie z radością widzą kontynuację kursu w kierunku Iszwalu i zapowiedź deeskalacji, jednak pojawiają się pierwsze głosy czy Daiszoto to dobry wódz na czasy odbudowy, bo na razie to mu delikatnie mówiąc nie idzie
- Generalnie do domów wracają zniesmaczeni żołnierze, no i nie masz jakiegoś aparatu propagandowego z gówna bicza nie ukręcisz - większość społeczeństwa wie, że Amestris przegrało i Daiszoto może sobie malować obrazy jakiegoś remisu. Iszwal ma silnych sojuszników, a Amestris de facto sprzedało się Koiończykom na których smyczy sobie radośnie skacze, bo Greccy żołnierze doskonale pokazali Twoim z czym się je sojusz z Koionem.
- Reasumując nastroje w społeczeństwie są złe, Daiszoto nie zrobił nic aby walczyć z recesją, a wszelkie kroki jakie podjął wydają się spóźnione. Kraj ma więcej wrogów niż kiedykolwiek wcześniej ...
- 0,1 do poparcia
- 0,2 do dumy

- A teraz krzyżowcy - czyli de facto zbieranina ludzi z całego świata z bronimi oklejonymi cytatami z 4chana, radośnie manifestująca swoje radykalne poglądy która przyjechała do Ciebie zajebywać ciapaki no i przyjechało jej całkiem sporo. Rdzenni krzyżowcy z Amestris deklarują chęć wysłuchania Daiszoto, ale Ci przyjezdni dużo gorzej ... zwłaszcza, że Daiszoto wydaję się nie chcieć napierdalać ciapaków :(
- Jeńcy wracają i zobaczymy co z tego wyniknie, bo po wpierdolu jaki obskoczyli w Iszwalu to raczej nie są chętni do dalszej służby :roll:
- Reszta póki co nie daje jakiś efektów. :o
- Ludzie czekają na Jaglaków, bo to dość ciekawe...

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 448
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Anubis » Wed Sep 25, 2019 7:30 pm

Republika Altis - Tura 11
Gracz - Anubis
Ideologia- Nacjonalizm, ograniczona demokracja
Socjal: minimalny 20%, wystarczający 27%, maksymalny 37%
Przychód na turę- 48.6mln + 20.4mln (Przedsiębiorstwa) = 69mln – 27% (Socjal) = 50.4mln – 14mln koszt utrzymania sprzętu =36.4mln
Budżet: 5.5mln+36.4mln+1.2mln(10% bonus ropy)=43.1mln
Przyrost Naturalny- 19 (obecnie ilość rekrutów 163)
Duma Narodowa: 1.7
Poparcie Przywódcy: 1.8
Stolica- Pyrgos
Data: Listopad 2019Wiadomości „Głos Altis”


Ludzki gest w dzikich czasach.
Sytuacja w rejonie Iszwalu zdaje się pozostawać w zawieszeniu, żadna ze stron obecnie nie prowadzi żadnych akcji zaczepnych. Najwidoczniej watażka z Optain zrozumiał, że nie ma szans w walce ze sprzymierzonymi którzy miażdżyli Amestris i to nie tylko zbrojnie. Upadek gospodarczy i problemy z zaopatrzeniem okazały się groźniejsze niż otwarta ofensywa. Naród Amestris przemówił, fala protestów przetacza się przez ich kraj, Daiszoto desperacko trzyma się stołka, bo jeżeli kryzys pogłębi się jeszcze odrobinę, to jego własny lud zakopie go żywcem z tym stołkiem. Republika Altis współczuje zwykłym obywatelom Amestris którzy zostali wciągnięci w konflikt na który prawdopodobnie nie mieli wpływu. Wiemy, że rodziny żołnierzy, którzy zostali przejęci przez armię Altisu, czekają z utęsknieniem na swoich Ojców, braci, synów. Altianie nie są barbarzyńcami jak klika Bradleya, my nie eksterminujemy jeńców, dlatego też w geście dobrej woli postanowiono, że jeńcy wojenni którzy byli w naszych rękach, zostaną zwolnieni i odesłani do Amestris, będą mogli już jutro usiąść do wspólnego posiłku z rodzinami których nie widzieli od miesięcy. Jak wiemy, nasi sojusznicy również zdecydowali się na podobny gest. Choć obecny spokój jest chwiejny, niech trwa jak najdłużej, niech wreszcie skończy się to co złe, a narody regionu znowu zaczną szczęśliwe życie.


Reforma becikowa. (dogadane z rincem)
Wczoraj po południu, Arystion Anavras podpisał nową ustawę dotyczącą „becikowego”, otóż nowa ustawa przewiduje szereg zmian w wypłacaniu pieniędzy oraz ilości wypłat i nie tylko. Dotąd „becikowe” składało się z jednej wypłaty w wysokości 200USD oraz pieniądze mogły pobrać tylko kobiety niemające pracy, co czasami powodowało oburzenie u kobiet które urodziły dzieci i pracowały, jednak nowy projekt wprowadził następujące zmiany: ”Becikowe” składa się od tej pory z 3 wypłat, pierwsza wynosi 700USD a pozostałe dwie 400 USD, wypłacane są w kolejnych miesiącach po narodzeniu dziecka, poza tym dodana została specjalna renta wychowawcza w wysokości 30% średniej krajowej, do której prawo mają wszystkie kobiety które wychowują dziecko w wieku od narodzin do lat 3, jedynym wydaje się ograniczeniem jest to, że programem renty nie są objęte kobiety które zamiast wychowywać swoje pociechy, udają się do pracy, lekceważąc dzieci, i zarabiają powyżej 40% średniej krajowej. Ustawa została zatwierdzona przez parlament i wchodzi w życie już od przyszłego miesiąca. Program pod nadzorem KNIiF.
Podsumowanie:
-14mln odbudowa Stratis – 64/72mln
-1mln naprawa uszkodzonego sprzętu wojskowego – 17/30mln
-0mln naprawa Horneta – 0/23mln
-3mln dla rodzin poległych i rannych żołnierzy, dla rodzin poszkodowanych w kataklizmie – 16/55mln
-20mln Patrioty - 40/110mln
-5mln "Helios" - 5/175mln
Razem:
43mln
Pozostało:
0.1mln i 163 ludzi

User avatar
Edek
Posts: 374
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Edek » Thu Sep 26, 2019 4:59 pm

Altis:
- No, Altis w końcu wydaje się przypieczętowywać swoje zwycięstwo. Persów pokonana i ustawiono w kącie, Amestris pokonano na tyle, że zagrożenia to ono nie stanowi, a w dodatku nawiązano kontakty silnym Qilinem i zabezpieczone interesy w Iszwalu. Czas odpocząć i spijać śmietankę.
- Korupcja nie tyle, że nie została wykryta - została olana. Fundusze dla weteranów nie działają, a trzy miliony przepadają, sami zaś weterani są wkurwieni. Jak temu zaradzić? Zapraszam od ostatniego podsumowania w którym opisałem motyw :) Tymczasem
- 0,1 do poparcia

User avatar
Edek
Posts: 374
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Edek » Sat Sep 28, 2019 4:23 pm

Bild:
Referednum w Gaarze - przyszłość Iszwalu?
Frekwencja jest dość niska bo wynosi zaledwie 34%

Czy Asyryjska Republika Gaary powinna oficjalnie uznać Republikę Iszwalu? TAK/NIE
--> 44,3 dla uznania Iszwalu, 55,7% przeciwko. Gaaryjczycy nie są chyba jeszcze gotowi na uznanie niepodległego państwa muzułmanów u swoich granic. Standardowo jak to w demokracji elektorat liberalny został w domu.

Czy Asyryjska Republika Gaary powinna przywrócić stosunki dyplomatyczne z Amestris? TAK/NIE
--> 60,2% na tak, 39,8% przeciwko - no jednak stosunki dyplomatyczne się przydają, nawet z takimi oszołomami.

User avatar
Marin
Posts: 98
Joined: Wed May 24, 2017 8:13 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Marin » Sun Sep 29, 2019 1:44 pm

Image

Gaara - TURA 11 (listopad)
Gracz: Marin
Ideologia: Stan przejściowy
Przychód miesięczny: 85,812
Budżet: 85,812 – 28,31796‬ (Socjal 33%) - 10,41 (sprzęt) + 1,91 (poprzednia tura) + 5,368 (firmy państwowe) = 61,508
Poziomy wydatków socjalnych: minimalny 27%, wystarczający 35%, maksymalny 42%
Przyrost naturalny: 24 osoby
Stolica: Nowa Niniwa
Duma narodowa: 1,5
Poparcie: 1,6
Zapas żołnierzy: niebezpiecznie się zbliża do 200

Konferencja organizowana w ambasadzie ARG w Paryżu
Szanowni Państwo, nazywam się Jaceq Baar’tosak i zostałem poproszony przez ambasadora Gaary do przedstawienia geostrategicznych przyczyn tak intensywnej rozbudowy portu w Darqlob. Przede wszystkim, głównym korzystającym z tego portu będzie RWN, kontynuator KRWN, dawnego komunistycznego lokalnego mocarstwa, które trzymało swoją populację w izolacji informacyjnej, ale także rzeczowej wobec zagranicy. W związku z tym, gdy teraz ten kraj otworzył się na świat, potrzebuje on kierunku z którego mogą do niego płynąć dobra. Północ jest naturalnie odcięta, transport przez Koion jest nieopłacalny ze względu na daleki dystans do oceanu, a Devrekani nie ma bezpośredniej granicy z RWN. Traconia, dawny partner KRWN, teraz jest państwem upadłym, pogrążonym w wojnie domowej. Sakuarno na wschodzie mogłoby się wydawać dobrym celem, ale jest jeszcze pogrążone w podnoszeniu się z wewnętrznej wojny, jak również ciężko tam o wielkogabarytowy port oceaniczny. Zachodni sąsiad, Amestris, jest na granicy wojny domowej, jak również sprawa repartiatów z RWN stawia pod znakiem zapytania wszelkie próby pokojowego porozumienia.
Zatem pozostaje kierunek południowy, Aquila i właśnie Gaara. Rzymianie w regionie nie posiadają rozwiniętego portu, jak również ich dostęp do oceanów trwa po prostu fizycznie dłużej, przez to że wszelki transport musi płynąć do nich przez sport fragment Cieśniny. Tymczasem Gaaryjski port jest ustawiony zarówno bezpośrednio przy wyjściu cieśniny do Morza Karmazynowego, to również jest zabezpieczony przed zewnętrznymi zagrożeniami dzięki współpracy ARG i Republiki Altis w ramach „Karmazynowego Patrolu” który ochrania morze.
Dlatego też można powiedzieć, że jest to skuteczna projekcja Gaaryjskiego wpływu w kierunku Rimlandu Międzymorza…
Wiadomości Aturaya TV - Nowoczesne niewolnictwo w Koionie.
Smutne ujęcia ludzi uciekających z RWN przez granicę w Aquili, grają smutne skrzypce, jest smutno.
Wielu ludzi ucieka ze zniszczonej Trójstolicy, szukając członków swojej rodziny, albo lepszego życia poza ruinami. Zostawiają za sobą tragiczne wspomnienia totalitarnej władzy i tortur, szukając namiastki normalności w innych krajach.
O ile na południu, mogą liczyć na cieplejsze przyjęcie i normalniejsze warunki (ujęcie na wioseczkę w Nowym Terqi w którym poziom życia się podniósł) tak na północy nie czeka ich zbyt wiele zmian. Nowe prawa w Koionie zmuszają młodych ludzi do pracy przymusowej na rzecz nowej władzy, nie dając im zbytniego prawa wyboru.
Rozmawialiśmy z rzecznikiem MSZ Gaary który tak określił tą sytuację:
„Jest to tragedia, ale wierzymy że Koion odejdzie od tych działań. Przedstawiliśmy propozycję przed ONZ w celu potępienia tych działań, jak również będziemy się starali przekonywać firmy Gaary, aby nie korzystały z firm Koiońskich które będą korzystać z pracy tych biednych ludzi.”
W czasie kiedy to się dzieje, na północy trwa niepokojący los setek ludzi. Odrzucili jeden reżim, aby wpaść w kolejny.
Dla Aturaya TV, Maria Lani
Komunikat prasowy Biura prasowego premiera
Obywatele i Obywatelki. Podjęliście decyzję i moim zadaniem jest tą decyzję przeprowadzić. Zostaną odnowione kontakty z Amestris, niezależnie od tego czy będzie nią rządzić Daiszoto Bradley czy ktoś inny. Jesteśmy braćmi chrześcijanami i powinniśmy się starać zrozumieć i starać trzymać razem, tak jak my Gaaryjczycy kiedyś.
Wiadomość mailowa do przedstawicieli prasy branży zbrojeniowej przesłana 06.11
Asyryjska Republika Gaary ma zaszczyt zaprosić Państwa na NEXPO organizowane w lutym przyszłego roku w ramach Sojuszu Neowschodu przez ARG, Republikę Qilin i Republikę Devrekani.
Celem NEXPO będzie przedstawienie nowych projektów przeprowadzonych w ramach współpracy przemysłów krajów Międzymorza, jak również wskazanie kierunków rozwoju Sił Zbrojnych poszczególnych państw. Dodatkowo NEXPO będzie miało za zadanie rozbudowanie świadomości światowej o działaniach podjętych przez przemysł Międzymorza oraz o jego potencjale.
Dodatkowe informacje pojawią się w ciagu najbliższych dni, wszelkie pytania prosimy o kierowanie na:

QandA@nexpo.com

Pozdrawiamy i liczymy na owocne spotkanie

Organizatorzy NEXPO.
Ministerstwo Gospodarki ARG, komunikat prasowy 1
Ministerstwo Gospodarki ARG w związku z zapytaniami przedstawicielu przemysłu Gaary oznajmia, że będzie wspierać działania prywatnych inwestorów chcących dokonać inwestycji w RWN w Capital Worker's Ironworks, służąc pomocą prawną jak również językową i informacyjną.
Ministerstwo Gospodarki ARG, komunikat prasowy 2
Ministerstwo Gospodarki ARG oznajmia inwestycję w przemysł chemiczny RWN, w celu podtrzymania produkcji chemicznej w regionie i wyraża zainteresowanie rozbudowaniem istniejącej tam infrastruktury pod kątem powstającej między ARG a Republiką Devrekani produkcją biopaliw.


Budżet tury 11:
Budowa portu w Darqlob: 13M (26/26)
Infrastruktura w Nowe Terqi 5M
Zakup akcji SaSuv Chemical Plant - 8M
Zakup 4 SPG-9 od RWN – 1,5M
Puma od Francji – 4M (2/3 rat)
Skopiowanie Hiacynta+ - 6M
Skopiowanie Osy - 9M

Pełen budżet tury 10
Budżet tura 10: 85,812 – 28,31796‬ (Socjal 33%) - 10,41 (sprzęt) + 0,42 (poprzednia tura) + 2,5 (bonus GM’a) + 5,368 (firmy państwowe) = 49,542

Port w Darqlob: 13M
Infrastruktura w Nowym Terqi 5M
Doktryna „Straż przednia” - 25/75M
Zakup Pumy od Francji – 4M (1/3 raty)
Czuowiek GM

Posiadacz orderu Harcerza

Adept drugiego poziomu Harcerza

PrzemoC
Gracz
Posts: 35
Joined: Tue Aug 20, 2019 5:38 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by PrzemoC » Sun Sep 29, 2019 4:10 pm

Image
NAZIO ASKOREN ERREPUBLIKA REPUBLIKA WIELU NARODÓW TURA 11 (LISTOPAD) Gracz: PrzemoC
Ideologia: Reżim wojskowy / postkomunizm
Duma Narodowa: 0.7
Poparcie Przywódcy: 0.7
Stolica: Trójstolica (Skava, Skuva, Sasuv)

Post orientacyjny za zgodą GMa - główny post nastąpi później, gdyż mam pootwierane tyle wątków gospodarczych, że nie jestem w stanie w tej chwili wszystkiego zakończyć. Tura z całą pewnością będzie kontynuowana.

Nazio Askoren Egiaren Ahotsa - Dodatek "Republika Rolnika"
Choć dopiero skończył się sezon zbiorów, Republika już szykuje się do kolejnego boju! Dzięki pracy ludu stolicy i postępującej odbudowie przemysłu, uzbroimy lud równiny w nowoczesny sprzęt i ruszymy na wojnę z głodem i niedostatkiem. Pługiem, traktorem i siłą człowieka w tym boju zwyciężymy. Ale nie tylko w nas i naszej czarnej ziemi siła - by zapobiec klęskom nieurodzaju, suszy i szkodników, nowo odbudowane Robotnicze Zakłady Chemiczne rozpoczynają produkcję nawozów, pestycydów i wszelkiej maści użytkowej chemii rolniczej. Ziemia Republiki stanie się spichlerzem dla swoich dzieci. Trupem padną głód, stonka i kąkol!
(...)
...o nowy sprzęt rolniczy mogą starać się przede wszystkim spółdzielnie rolnicze, przy czym warto zaznaczyć, że płatność za sprzęt będzie dokonywana po sezonie zbiorów. Te zakłady, które wykażą się największą produktywnością będą mogły liczyć na atrakcyjne zniżki i pierwszeństwo podczas dystrybucji sprzętu w przyszłości. Wczesne przygotowanie do rozpoczęcia sezonu w przyszłym roku ma zapewnić dostateczną ilość sprzętu dla spółdzielni rolniczych, gospodarstw państwowych oraz rodzinnych. Jeśli zapotrzebowanie krajowe zostanie całkowicie pokryte, czego się spodziewamy, nie wykluczamy także skierowania części produkcji na eksport.
(...)
...zebrania, na których sołtysi i wójtowie starali się zachęcić drobnych chłopów do zakładania gospodarstw rodzinnych na wzór spółdzielni rolniczych. Szczególną uwagę przykładano do uzdolnionych dzieci wiejskich, które osiągały ponadprzeciętne wyniki w nauce, aby zrozumiały jakie korzyści płyną dla ich z podpisania kontraktów rolniczych lub przynajmniej wstąpienia do spółdzielni. Być może ich młode, jasne umysły przekonają rodziców i sąsiadów do zmian. Niech pamiętają o tej nauce, gdy to im przyjdzie prowadzić gospodarstwo. Niech szczęśliwa, nowoczesna wieś rośnie wraz z nimi!
(...)
Wyjątkową pomysłowością wykazali się członkowie Ministerstwa Gospodarki, którzy w porozumieniu z Kanclerzem wpadli na pomysł wykorzystania wysłużonych samolotów Ił-10. Samoloty, których konstrukcja pamięta jeszcze Wielką Wojnę Ojczyźnianą, zostaną wycofane z magazynów i pomogą rolnikom w ostatnim boju - boju o żywność! Trzy maszyny zostały wyposażone w systemy do oprysków - już w przyszłym roku będą wspomagać spółdzielnie rolnicze w walce o dobrobyt. Powodem do dumy jest także fakt, że wszystkie środki chemiczne będą pochodzić z odbudowanych Robotniczych Zakładów Chemicznych. Spółdzielnie już mogą składać zapotrzebowanie na opryski, aby to zrobić należy udać się do...
(...)
Niespotykanym wcześniej sposobem na uzyskanie pierwszeństwa w przyznawaniu sprzętu spółdzielniom i gospodarstwom rodzinnym jest ochotnicza praca w odbudowie stolicy. W okresie zimowym, gdy na wsiach pracy jest mniej, pragniemy zachęcić członków rodzin wielodzietnych i pracowników szczególnie dużych spółdzielni do pomocy. Ochotnicy będą pracować w standardowych warunkach, otrzymując za swoją pracę poza wyżywieniem specjalne bony, upoważniające do pierwszeństwa w kupnie sprzętu rolniczego, rowerów i innych produktów w nowym roku.
W związku z powstaniem wolnych kwater po ostatniej migracji ludności na południe, mieszkania i nieruchomości pozostawione przez uciekinierów w podrębie Stolicy i okolic przekazuje się na użytek Administracji Domów Dla Ludności. Nieruchomości i pozostały, pozostawiony przez nich dobytek na terenach wiejskich zostaje upaństwowiony i przekazany najbardziej potrzebującym, lokalnym rodzinom rolniczym - w pierwszej kolejności wielodzietnym i przodowników pracy,  Ponadto zabudowania administrowane przez Rządowe Gospodarstwo Pomocnicze oraz Wojskowe Gospodarstwo Pomocnicze, zajmowane dotychczas przez byłych, winnych zdrady żołnierzy pozostałych w Amestris także przekazuje się pod zarząd Administracji Domów Dla Ludności. W pierwszej kolejności prawo zajęcia nowego lokum mają: kobiety ciężarne, kobiety z dziećmi, rodziny wielodzietne oraz kombatanci i przodownicy pracy wraz z rodzinami. Działania mają na celu odciążenie przeludnionych loków tymczasowych i zwiększenie normy powierzchni pomieszczenia sypialnego, wynoszącej dotychczas 3 metry kwadratowe na osobę.
O przyznanie pomieszczeń mieszkalnych na rzecz pracowników mogą także starać się spółdzielnie inwalidów.
Stacja radiowa Jende Askoren Ahoak, przegląd prasy ekonomicznej:
RWN uzyskuje dostęp do morza! Nowe drogi eksportu oraz importu towarów otwierają się przed Republiką i jej mieszkańcami. Dzięki współpracy z Asyryjską Republiką Gaary, mogą spełnić się nasze sny o odbudowie domu, zaistnieniu w świecie a może nawet o flocie handlowej! Choć już w tym miesiącu na południe powędrują pierwsze wyprodukowane w naszej Ojczyźnie towary, współpraca z sąsiadami z południa nie ogranicza się jedynie do handlu. Z Gaary przybędzie do nas grupa inżynierów i architektów, którzy w ramach udzielonej RWN pomocy wspomogą nas w uzdrowieniu naszej naznaczonej bliznami Ojczyzny. Warto wspomnieć, że uczeni będą przekazywać wiedzę naszym przyszłym pokoleniom budowniczych i specjalistów. Nikt nie zapewni nam przyszłości jaśniejszej, niż nasze własne dzieci.
(...)
Dym zniszczenia ustąpił miejsca dymowi kominów - w tym miesiącu rusza produkcja nowej lokomotywy, zaprojektowanej przez naszych przyjaciół z Chińskiej Republiki Ludowej. Liczymy , że DF4B, produkowana u nas pod nazwą SE/TP-120 (Spalinowo-Elektryczna, Transportowo-Pasażerska Vmax 120km/h) zrewolucjonizuje nie tylko nasze koleje państwowe, ale także pozwoli naszym inżynierom i robotnikom zaistnieć na rynku międzynarodowym. Rosnące zainteresowanie nowym modelem spowodowało, że we współpracy z Republiką Qilin z południa rozpoczęto prace nad ulepszonym modelem tej maszyny, który będzie mógł konkurować z najlepszymi na świecie. Niegdyś nasz przemysł porównywano do parowozu - podnosząc się z gruzów postaramy się, by przywodził na myśl nowoczesną lokomotywę, której każdy może nam pozazdrościć!
(...)
Mimo ogromnego wysiłku i poświęcenia, z jakim pracuje lud stolicy, nadal pozostaje wiele do zrobienia. W związku z nadchodzącą zimą i trudnościami, jakie ze sobą niesie, Kanclerz po naradzie z Radą Ekonomiczną i Ministerstwem Sprawiedliwości zdecydowali się skierować więźniów do pracy przy odbudowie Stolicy. W ramach odbywanej kary, skazani będą pracować od pierwszego do szóstego dnia miesiąca włącznie, według standardowych warunków pracy. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolną pracę nadplanową, mogą liczyć na skrócenie wyroków.

Ares
Gracz
Posts: 593
Joined: Sat Oct 13, 2012 5:01 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Ares » Tue Oct 01, 2019 1:35 pm

Republika Qilin - TURA 11
Przychód miesięczny: 110,704
Poziomy wydatków socjalnych: minimalny 23%, wystarczający 28%, maksymalny 35%

Budżet: 110,704 - 28%(30,998) = 79,706 - 17,83 = 61,876 + 61,876 = 123,752 - 7 = 119,753 - 7 = 112,753

No. 1 Qilin prezentuje!

RWN otrzyma pomoc.
Wedle informacji przekazanych nam przez Departament Spraw Zagranicznych, Republika Qilin w geście solidarności z pokrzywdzonymi przez wojnę obywateli Republiki Wielu Narodów, postanowiło że wyśle do tego kraju pomoc. Na czym ta pomoc ma polegać? Otóż w związku z coraz to mroźniejszą zimą, Republika Qilin postanowiło przekazać temu państwu ubrania takie jak kurtki, bluzy polarowe i czapki o wartości 7 milionów dolarów. Tem gest, choć wydaje się niewielki, ma absolutnie wielkie znaczenie dla ludzi którzy często stracili cały swój dobytek, jak i dach nad głową. Co więcej, to nie jedyna wiadomość dotycząca tego kraju. Mianowicie, w RWN zostanie otwarty pododdział SKI, organu państwowego mającego na celu wsparcie inwestorów poza Republiką Qilin. Koszt tej inwestycji, to blisko 4 miliony dolarów.
Dodatkowo mówi się, że na koniec miesiąca zapowiada się wizytę w tym kraju wiceprezydenta Zheng Liama, który to będzie rozmawiał na temat nowych relacji, które z pewnością odmienią los tego kraju. Pozostaje zatem wyczekiwać tej wizyty z niecierpliwością.
Wizyta prezydenta w Republice Altis?
Wizyta w RWN to nie jedyne wizyta dyplomatyczna która jest zaplanowana na ten miesiąc! Najnowszy komunikat Departamentu Spraw Zagranicznych potwierdza to, o czym było słychać od miesięcy w kuluarach. Wizyta ta z pewnością potwierdza fakt, jakim jest partnerstwo pomiędzy Republiką Qilin a Republiką Altis. Oficjalnie nie podaje się informacji co do celi wizyty w Altisie, jednakże dość oczywistym jest że zapewne chodzi o zawiązanie oficjalnie partnerstwa pomiędzy naszym krajem, a dotychczasowym współpracownikiem w sprawie iszwalskiej. Wkrótce zatem zobaczymy, czy wizyta ta faktycznie potwierdzi domysły, czy być może oficjalnie je rozwieje.
Technik:
7 milionów na Super Tucano, spłacone całe, więc powinienem już je mieć.
Image

Image

Ratesu
Gracz
Posts: 81
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: When Diplomacy Fails - temat główny gry

Post by Ratesu » Thu Oct 03, 2019 8:29 pm

Image
Republika Devrekani - TURA 11 (LISTOPAD)
Gracz: Ratesu
Ideologia: Demokracja, konserwatyzm
Przychód miesięczny: 92,1916 - ~30% socjalu = 64,4286 - 19,296 utrzymanie armii + 0,6047 mln (pozostałość z poprzedniej tury)
Budżet: 45,1326 mln
Poziomy wydatków socjalnych: minimalny 22%, wystarczający 30%, maksymalny 40%
Przyrost naturalny: ok 2500 osób rocznie/ do wojska 12 osób miesięcznie
Stolica: Hevropolis
Duma: 1,3
Poparcie: 1,0
Sanai Otaşgirī
Przegląd wydarzeń z regionu
Ostatnio huczy o doniesieniach polskiego ASZdziennika na temat homoseksualnych wybryków Arystiona Anavrasa. Wszystko fajnie, ale większość zapomniała czym jest ASZdziennik. Jest to serwis rozrywkowo-satyryczny, publikujący zmyślone wiadomości. Tak autorzy tego serwisu mówią o swoim dziele: ,,ASZdziennik każdego dnia walczy o najlepsze newsy, które najlepiej opisują nie najlepszą rzeczywistość. Aha, a czasami robimy też żarty". Sama forma newsu jest też utrzymana w formie niepoważnej, która potwierdza, że jest to zmyślony news. Najzabawniejszą rzeczą w tej historii jest to, że Rada Religii przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Amestris też dała się na ten news nabrać. Zarazem objawiło się uzależnienie kościoła katolickiego od Amestris oraz obrzydliwa nietolerancja i nienawiść amestriańskiego kościoła, w niczym nie przypominająca nauk ich mesjasza Chrystusa, ani wykładni doktryny wiary i zasad moralności zawartego w katechizmie kościoła katolickiego, namawiając osoby homoseksualne do samobójstwa, a nie pomagając im walczyć ze swoimi problemami. Zaiste jak kościół katolicki w Amestris zbrukany, ale jaki władca tacy podwładni.
(...)
ONZ po raz kolejny dość dużo się działo dot. naszego regionu. Wreszcie rozpatrzono wnioski Islamskiej Republiki Takistanu co do ważności traktatu z Arkadii, nakazując plebiscyty na terenach podbitych i sanację traktatu z Arkadii. Wysłana zostanie też cywilna misja ONZ w celu zbadania obecności broni zakazanej, w szczególności chemicznej i biologicznej, w której wezmą toksykolodzy z naszego kraju. Kolejną rzeczą to kolejne łamania prawa człowieka przez Koion, potępienie tych działań (wniosek złożony przez Gaarę) nie udało się, ponieważ Polska, kraj łamiący praworządność i tworząca autorytaryzm, oraz Niemcy, który wybrał korzyści ekonomiczne nad przestrzeganiem praw człowieka, wychodzą też na hipokrytów, ponieważ na stronie przedstawicielstwa Niemiec w Polsce, można przeczytać: ,,Prawa człowieka nie podlegają negocjacjom: Niemcy działają na całym świecie z determinacją na rzecz praw człowieka. Zaangażowanie na rzecz praw człowieka jest bowiem nie tylko podstawową wartością naszej polityki zagranicznej – służy ono również niemieckim interesom.". Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Devrekani przekazały ambasadzie Niemiec w Devrekani słowa współczucia za tak ,,niefortunne głosowanie wbrew ich podstawowej wartości polityki zagranicznej". Podczas poruszania tematu łamania praw człowieka przez Republikę Koionu, głos zabrał też przedstawiciel Devrekani, popierając wnioski swoich przedmówców (Gaary i RWN) i zgłaszając własne w postaci: nałożenia sankcji gospodarczych (wniosek zawetowała Rosja), powołaniu specjalnej komisji nadzorującej łamania praw człowieka na terytorium Koionu (też zawetowany przez Rosję) oraz powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Komunistycznej Republiki Wielu Narodów, który przeszedł. - Czas rozliczyć KRWN za liczne zbrodnie, w tym masakrę na Stratis. - mówił MSZ Republiki Devrekani, Uffe Namjoo.
Devrekani TV
Izraelska fabryka w SSE High-Tech
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej High-Tech powstanie fabryka łożysk do Namerów i Lazerów. Podpisanie umowy nastąpiło pomiędzy przedstawicielem Izraela, a minister polityki gospodarczej Shila Keshavarz. Poza tym poinformowano o zainwestowaniu 9 mln na rozwój SSE High-Tech.
Wspólny zakup śmigłowców z Gaarą
Republika Devrekani wraz z Republiką Gaary 5 śmigłowców Puma od Francji, z czego dwa dla Devrekani. Koszt z naszej strony wyniesie 8 milionów.
Podsumowanie:
High-Tech (ekologiczny autobus) - 4 mln - 14/14 mln + 3/8 mln za wdrożenie do produkcji.
Umowa z Izraelem - 4 - 40,26/214,26
Biometan - 10 - 30/39
Umocnienia - 10 - 20/32,5
zakup dwóch Pum - 8 - 8/8
Zostaje: 0,7373

Locked