When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post Reply
Ratesu
Gracz
Posts: 46
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Ratesu » Fri Apr 13, 2018 5:42 pm

ZEKISTAN - TURA 9
Gracz: Ratesu
Ideologia: Absolutyzm
DOCHÓD: 57,436 - 20% (socjal) = 45,9488 - 10,3215 = 35,6273 + 5 = 40,6273

Zek al-haban, dział parlamentarny

Parlament wprowadza cła tranzytowe
Demokracja zwycięża takim hasłem wprowadzone zostały cła tranzytowe w parlamencie. Ustawę przyjęto przez aklamację w obecności wszystkich posłów. Cła na produkty eksportowane z Afrenii do Jagtlandu i na odwrót będą wynosić aż 50% wartości produktu. Połowa z pieniędzy uzyskanych z ceł zostanie przekazana na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. Podczas debaty nad aktem prawnym parlamentarzyści zaznaczyli swoje oburzenie, że Jagtland nie działa w kierunku polepszeniu stosunków oraz jeśli nie zaprzestają dyskryminacji i obrazy narodu zekistańskiego to parlament podejmie dalsze działania. Król podpisał ustawę w tym samym dniu i w obecności przedstawicieli stowarzyszeń na sali plenarnej parlamentu. Dżalal ad-Din krytykował też jatlandzkie obchody bitwy pod Marawi i jeśli sytuacja się powtórzy dyplomaci z Jagtlandu uzyskają status persona non grata oraz wycofani zostaną wszyscy zekistańscy dyplomaci z Jagtlandu, a cła na produkty będą rosły.

Niedługo przedstawienie wyników działalności BZNU przed parlamentem
Minęły już cztery miesiące od stworzenia BZNU i król uznał, że czas na podsumowania przed parlamentem. Do niedawna parlament debatował nad zmianami w reformie administracji na wypadek fiaska BZNU oraz sposobu wybierania prezesa BZNU i jego odwołalności. Podsumowywać działalność BZNU będzie prezes, który na początku swojej pracy zapowiadał, że będzie dążył do odzyskania pieniędzy zmalwersowanych przez urzędników.

Więźniowie zagonieni do pracy
Parlament uchwalił ustawę dotyczącą prac więźniów. Przewidziano trzy filary zwiększenia aktywności zawodowej wśród więźniów. Pierwszym filarem jest budowa przywięziennych zakładów pracy. Zakłady pracy będą przystosowane pod wymagania przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie; chęć dołączenia do programu zgłosił już National Tools Manufacture. Przywięzienne zakłady pracy (które mogą być przedsiębiorstwami państwa; spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna ma ma więcej niż 50% udziałów albo akcji) są zwolnione z podatku CIT, opłat z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa. Zatrudnienie więźniów w tych zakładach będzie wynosić minimalnie 75%.
Drugim filarem będzie polegał na ulgach dla przedsiebiorców zatrudniających więźniów, finansowana przez Fundusz Aktywizacji Zawodowej Więźniów. Wynagrodzenie więźniów będzie przeznaczane na: 5% fundusze pomocy poszkodowanym, 45% Fundusz Aktywizacji Zawodowej Wieźniów (30% na ulgi dla przedsiębiorców, 15% na budowę zakładów pracy), 20% do Skarbu Państwa na rzecz utrzymania więźnia, reszta idzie do więźnia. Za pół roku wchodzi obowiązek pracy więźniów, do tego czasu mają powstać możliwości pracy dla większości więźniów. Rzecznikowie National Tools Manufacture oraz Muhammad Bakery potwierdzili, że już są zatrudniani w przedsiębiorstwach państowych więźniowie. Ustawodawca zastrzegł, że więźniowie będą nadzorowani przez konwojentów lub poprzez dozór elektroniczny.
Trzecim filarem będzie nieodpłatna praca więźniów na rzecz państwa. Mogą oni np. remontować szkoły państwowe, pomagać w pracach w ramach programu odbudowy i inne nieodpłatne prace społeczne.

dział gospodarczy

Budowa huty stali koło kopalni postępuje
Niedawno król odwiedził plac budowy nie za dużej huty stali w Zellige. Już za dwa miesiące jest planowane otworzenie huty, która będzie ściśle współdziałać z kopalnią. Król był bardzo zadowolony z posuwających prac i jak zaznaczał na konferencji prasowej, że będzie to dzieło Zeków. - Huta jest budowana przez firmy z Zekistanu i na placu budowy pracują w większości Zekowie. - mówił. Wspomniano też o tym, że Zekowie będą podstawowym personelem pracowniczym oraz kierowniczym huty.

Badania geologiczne
Geolodzy będą poszukiwać złóż surowców na terenie całego Zekistanu, jednak zaznaczono dwa tereny bardziej intensywnych poszukiwań: tereny przy Karzegistanie oraz teren przy odkrytych już złóż żelaza.

Podsumowanie
5,415 mln - rata wrześniowa dla inwestorów kopalni żelaza - 21,66/27,075 mln
7 mln - budowa huty stali w Zellige - 24/24 mln
10 mln - badania geologiczne
3,2123 mln - program ,,Nasze firmy - najlepsze firmy"
15 mln - szkolenia wojskowe ludności cywilnej

Zostaje: 0

Podsumowanie gospodarcze tur 7-9

- Bandar-Abbas Specjalna Strefa Ekonomiczna (7,5 mln)
- obniżony podatek od działalności inwestorów
- uproszczenie procedur urzędniczych
- inwestor musi udokumentować swoją kondycję finansową, która umożliwia na stałe działanie w Zekistanie
- ustawowy pakiet dla inwestorów zagranicznych
- lepszy system podatkowy dla zagranicznych inwestorów (zmniejszenie podwójnego opodatkowania)
- zmniejszenie procesów biurokratycznych w czasie inwestowania
- ułatwienia wejścia na zekistański rynek
- utrudnienie ,,wyniesienia się" inwestorów z Zekistanu oraz zwiększenie opłat urzędniczych z tego powodu
- zekistańska ustawa Wilczka
- umowa handlowa z Takistanem, w tym zerwanie umowy z USA (inwestorzy dostali w zamian przywileje, które złagodzą skutki zerwania umowy)
- import: ropy, tekstyliów i wyrobów z tworzyw sztucznych
- eksport: żelaza
- program ,,Nasze firmy - najlepsze firmy" (8,2123 mln)
- możliwość dostania pieniędzy na rozpoczęcie działności (de facto kontynuacja programu ,,Dobry Start")
- mogą też się ubiegać o pieniądze na zakup nowego sprzętu, dokwalifikowanie pracowników albo na badania w celu poprawy jakości produktu
- zmiany w prawie autorskim a raczej w egzekwowaniu prawa autorskiego
- inne działania parlamentarne sierpnia
- zmniejszenie opłat urzędniczych dla firm zekistańskich i stawianie ich w pierwszej kolejności rozpatrywania
- ułatwienie przeniesienia siedziby firmy do Zekistanu
- huta stali w Zellige (firmy budowlane z Zekistanu powinny zarobić na tej inwestycji) za 24 miliony
- program pracy więźniów
- Pierwszy filar - przywięzienne zakłady pracy, szukanie chętnych (zakłady budowane pod przedsiębiorstwo chcące współpracować), od następnej tury zacznie się ich budowa, więc ten filar jak narazie nieaktywny (choć nie pogardziłbym informacją o tych przedsiębiorcach, którzy będą chcieli współpracować, czy kogoś znalazłem czy nie)
- Drugi filar - praca zarobkowa więźniów, zmniejszenie kosztów utrzymania wieźniów, będą harować na budowę przywięziennych zakładów pracy, mogą spłacić długi albo przesłać pieniądze rodzinie, a przedsiębiorcy dostaną siłę roboczą i ulgi, choć jak będzie kryt to mogą zatrudniać więźniów, zamiast zwykłych ludzi, bo więźniowie są tańsi
- Trzeci filar - to już praca pro bono, może minimalnie zmniejszyć koszta utrzymań, ale tutaj bardziej może to dawać poparcie i resocjalizację więźniów.
- badania geologiczne (10 mln)
- cła tranzytowe na produkty z Afrenii do Jagtlandu i z Jagtlandu do Afrenii (może mi to da mało, ale zwiększenie kosztów zmniejszy korzyści dla Afrenii i Jagtlandu, a na morzu pływają piraci i do tego Afrenia oraz Jagtland nie ma marynarki, żeby bronić statków transportowych)

Ares
Gracz
Posts: 515
Joined: Sat Oct 13, 2012 5:01 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Ares » Fri Apr 13, 2018 8:36 pm

Estado Traconia - Kontynuacja TURA 9
Ideologia: Prawica, autorytaryzm, nacjonalizm, junta wojskowa, dyktatura.
Przychód miesięczny: 47,893

Budżet:
47,893 - 20% (socjal) = 38,343 - 16,343 (utrzymanie armii za dwie tury, bo zapomniałem o tym w poprzedniej turze) = 22 - 1 = 21 + 15 = 36 - 8 = 28 - 19 = 9 - 2 = 7-1 =6 - 6 = 0

Nacional News prezentuje!

Żołnierze wrócą do domów.
W związku z brakiem dalszego zapotrzebowania na aktywność wojsk w kraju, podjęta została decyzja o demobilizacji 1st. Montana Defence Company "Cabras", 3rd. Montana Defence Company "Westlanders" i 4th. Montana Defence Company "Cabras". Gwardia Narodowa dalej pozostanie w gotowości, jej zadaniem będzie przeczesywanie prowincji Grumm i Chitzena, w poszukiwaniu pozostałości po zbrodniczej organizacji terrorystycznej jaką była LAOT.
Badania geologiczne Jeziora Diamentów.
Rozpoczęte zostały badania geologiczne, mające na celu zbadanie Jeziora Diamentów, które według wstępnych badań wskazuje na występowanie pokładów cennych surowców. Na badania przeznaczono 8 milionów.
Technikalia:
19 mln. na naprawę burdelu z "Sercem Traconii", za turę może będzie gotowe kurła.
2 mln. na platfusów z Takistanu.

Podsumowanie tur 7-9:
-Ruch bezcłowy z Koion Hellenon (miałem dać znać co dalej z tym wyniknie).
-Obniżenie podatków dla biznesmenów o 50% z poprzedniego podsumowania (efekty te działania powinny już przynosić także).
-Zmiany w procesie rejestracji statków armatorów, co ma ściągnąć ich do Traconii.
Każdy podmiot gospodarczy niezależnie od pochodzenia, z wyłączeniem państw nieuznających Republiki Traconii oraz Islamskiej Republiki Takistanu i Królestwa Zekistanu, ma prawo zarejestrować jednostkę pływającą pod banderą Republiki Traconi po spełnieniu następujących warunków:
-uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz corocznej kaucji na odnawianie licencji
-wysłanie kopi patentu kapitańskiego dowódcy (nie jest wymagane zaświadczenia lekarskie ani dokumenty potwierdzające odnawianie patentu)
-kopia aktu własności jednostki wraz z specyfikacja jednostki
-pisemne poświadczenie armatora o sprawności jednostki
-poświadczenie armatora że ubezpieczy jednostkę i załogę na własny koszt w wymiarze uznanym przez niego za optymalny ( nie ma wymogu przedstawiania gdzie ani za ile)
-armator zobowiązany jest płacić co miesiąc opłatę rejsową zależna od tonażu jednostki około 65 centów za 100BRT. Opłata będzie stała z gwarancja niezmienności przez 15 lat.

Jednostka będzie musiała w przeciągu 1 roku od rejestracji zjawić się w porcie w Balime do kontroli technicznej, jeśli nie, naliczona zostanie kara umowna (120 dolarów) i wyznaczony kolejny termin inspekcji za 120 dni.
- 1,78 na produkcję militarną
- Ulgi dla inwestorów:
Firmy z Japonii, Korei Południowej i Tajwanu i USA, przez pierwsze 4 lata swojej działalności otrzymają 35% ulgi podatkowej, a przez następne 2 lata, 20%. Warunkiem otrzymania ulg, jest utrzymanie działalności przez minimum 10 lat. Co więcej, cła na towary z tych krajów są obniżone do 0,5%.
Firmy z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Indii i Brazylii iotrzymają przez pierwsze 3 lata swojej działalności 25% ulgi podatkowej, a przez kolejne 3, 20%. Warunkiem otrzymania ulg jest utrzymanie działalności przez minimum 10 lat. Cło dla tych firm zostaje obniżone do 1%. Dodatkowo, każda firma współpracująca z firmami rodzimymi, tj. o kapitale Tracońskim, będą mogły liczyć na dodatkowe 10% ulgi podatkowej, przez cały okres swojej działalności.
- Rozprawa z LAOT (może lepiej egzekwowane będzie odzyskiwanie podatków czy cuś?).
- 20% na socjal.
- Rezerwiści wracają do domów.
Image

Image

Gadu-gadu: 44945409

User avatar
rince
Game Master
Posts: 642
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by rince » Fri Apr 13, 2018 11:50 pm

Image

República Democrática de Sahrani
Demokratyczna Republika Sahrani

Tura 9
Gracz: rince
Ideologia: Socjalistyczny autorytaryzm
Poziomy socjalu: minimalny 20%, wystarczający 30%, maksymalny 40%.

Revolucionista:
Nowe projekty ustaw gospodarczych w Parlamencie
Po przyjęciu ustawy o ustroju gospodarczym Republiki Rząd złożył w parlamencie projekty kolejnych ustaw gospodarczych. Ustawy kolejno o państwowej, spółdzielczej i prywatnej własności przedsiębiorstw będą teraz procedowane przez posłów. Każda z ustaw określa szczegóły form własności i funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Ustawy o własności państwowej i prywatnej w większości porządkują już istniejące, wprowadzone przez poprzedni parlament prawodawstwo, dookreślając szczegóły. Wśród tych szczegółów znajduje się zakaz posiadania akcji spółki akcyjnej przez inną spółkę akcyjną (za wyjątkiem licencjonowanych funduszy inwestycyjnych), półroczny okres zamrożenia własności akcji po ich nabyciu a także utworzenie jednolitej formy działalności osobistej dla osób fizycznych.
Ustawa o spółdzielniach z kolei przewiduje cztery formy prawne spółdzielni: członkowską, w której wszyscy członkowie mają równy głos, ale spółdzielnia może zatrudniać osoby nie będące członkami, zaś osoby będące członkami muszą być związane ze spółdzielnią, ale nie muszą wykonywać pracy na jej rzecz; pracownicze, gdzie wszyscy pracownicy zostają automatycznie członkami i mają równy głos; kapitałowe, gdzie waga głosu członków zależy od ilości włożonego w spółdzielnię kapitału a członkami mogą być osoby prawne (ta forma jest przewidziana przede wszystkim dla banków spółdzielczych) oraz konfederacyjne, gdzie członek lub grupa członków może mieć przypisany obszar swojej odpowiedzialności i czerpać z niego część dochodów bezpośrednio - tą formę rząd przewiduje przede wszystkim dla spółdzielni rolniczych.

Marna prowokacja Czarnorusi
Rząd Jana Prizraka ogłosił znalezienie w rzekomych skrytkach wywiadowczych na terenie Czarnorusi planów zamachów w Takistanie, jakich mieliby dokonać agenci naszego wywiadu, jakoby celem wywołania wojny między Takistanem a Czarnorusią. Następnie zaapelował do Taków, żeby poszukiwali ukrytych wśród nich agentów DRS (!). Naszych przyjaciół z Takistanu zapewniamy, że byłaby to strata czasu, gdyż DRS siatki wywiadowczej na ich terenie nie posiada. Nie będziemy tu tłumaczyć że tego rodzaju dokumenty są banalnie proste do sfabrykowania i nasze służby mogłyby w ciągu kilku godzin przedstawić plany Czarnoruskiego ataku atomowego na Takistan, bez problemu. Zalecamy natomiast zastanowienie się nad jedną kwestią - czy bardziej prawdopodobnym jest, że Sahrański wywiad przechowuje w Czarnorusi plany zamachów na terytorium Takistanu, czy może prowokacja Czarnorusi usiłującej wbić klin między Takistan a DRS? Nie pozwólcie manipulować sobą w tak prymitywny sposób.

Zakończenie odbudowy Paraiso już wkrótce
Rzecznik rządu Republiki poinformował o przekazaniu ostatnich 6 milionów dolarów na odbudowę Paraiso. Większość budynków które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu 5 miesięcy temu lśni już nowością, stanowiąc dowód na skuteczność działań rządu w porządkowaniu kraju po wojnie. Trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Tymczasem, dla porównania, według oficjalnych danych czarnoruskich, środki przekazane do tej pory przez rząd Prizraka na odbudowę Zagorii to około 10% potrzeb. 10%, a nadchodzi zima, dużo cięższa w Czarnorusi niż na ciepłym południu Sahrani. Czy Prizrak zdoła zapewnić godne warunki ludziom którzy stracili domy? Czas pokaże, choć bez wątpienia pokazał już kto dba o swój lud rzeczywiście, a kto tylko w deklaracjach.
IZQ FM
Dziś na antenie piosenka z Niemiec. Zespół Rammstein przez wielu był podejrzewany o tendencje skrajnie prawicowe, a wręcz nazistowkie ze względu na radykalne środki wyrazu. W odpowiedzi na te oskarżenia muzycy nagrali piosenkę, w której jednoznacznie określają po jakiej stronie biją ich serca.

Dochody: SEP Płn. 48,439 + SEP Płd. 30,348 = 78,787 mln + przedsiębiorstwa 42,4 = 121,187 mln
+ z poprzedniej tury 0,07 mln
Razem: 121,257 mln
- socjal 51,2 mln
- utrzymanie armii 9,83 mln
- kontynuacja budowy mieszkań 0 mln
- kontynuacja napraw infrastruktury 0 mln
- bailout dla SPW 11 mln (40/40) mln
- doktryna "Lokalne Magazyny" 5 (65/90) mln
- odbudowa Paraiso 6 mln (43/43 mln)
- kampania promująca turystykę 5 mln
- kursy zawodowe 4 mln
- naprawa czołgów 0 (84 mln)
- naprawa BMR "Bravo" 10,95 mln
- naprawa MiGów 5 mln (35/54,4 mln)
- kontrakt z Rosją 5 mln (25/379,2 mln)
- kontrakt z Chinami 5 mln (25/123,90 mln)

Zostaje 3,277 mln


PODSUMOWANIE GOSPODARCZE 7-9:

- bailout dla SPW - zakończone
- odbudowa Paraiso 23mln
- naprawa CT 9 mln
- kampania promująca turystykę 15 mln
- kursy zawodowe 12 mln - mają na celu również uzupełnienie ludzi w przedsiębiorstwach państwowych, które obniżyły przychód w związku ze stratami wojennymi
- naprawa sprzętu wojskowego 45,3 mln
- tymczasowe ustawy wprowadzające prywatną własność przedsiębiorstw, jeszcze z poprzedniego parlamentu
- turystyka na południu powinna już wracać do normy, tym bardziej że było głośno w związku z Bjork i Eltonem
- umowa na dostawy żywności z Afrenią, dotyczy żywności nieprodukowanej na Sahrani, z opcją na awaryjny zakup tej która produkowana na Sahrani jest

User avatar
Edek
Posts: 257
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Edek » Sat Apr 14, 2018 1:30 pm

Image
Republika Czarnorusi - Tura 9 uzupełnienie
Głowa Państwa: Prezydent Jan Prizak

--------------------------------------------------------------------
Promocja giełdy
Promocja giełdy i zachęta na wkroczenie na nią dla czarnoruskich firm. Spoty emitowany są w godzinach szczytowej oglądalności w telewizjach informacyjnych i w całej telewizji. Promocja odbywa się również w gazetach i w radyjku.
--------------------------------------------------------------------
Wydatki:

2mln - Promocja giełdy

--------------------------------------------------------------------
Pozostało: 6,21 mln USD
-------------------------------------------------------------------[/quote][/quote]
Podsumowanie gospodarcze tur 6-9

23.8mln– Modernizacja BMP2 do stanardu BMP 2 „Bies” - 28 sztuk (fabryczki pracuja)
10mln– Modernizacja BTR 80 to stanardu BTR 80 „Kozak” - 10 sztuk (fabryczki pracuja)
10mln – projekt Biesa III (fabryczki pracują i CT tez)
05mln - powołanie Sił straży przybrzeżnej
25mln – odbudowa miast w Zagorii
10mln – Otwarcie gieldy papierow wartosciowych
Otwarta została giełda papierów wartościowych w Novigradzie!Otwarcia dokonał sam Prezydent Jan Prizrak. Ekonomiści są zgodni, to dobry ruch w celu polepszania pozycji gospodarczej Czarnorusi w całym Międzymorzu, nowa giełda wedle prognoz powinna skupić na sobie zainteresowanie północnej części Międzymorza. Czy tak się jednak stanie? Czas pokaże
05mln – Kursy dla bezrobotnych i kursy przekwalifikujace w Zagorii
Rząd w Novigradzie spełnia swoje obietnicę powzięte wobec Zagorii kilka miesięcy temu. Rusza program aktywizacji bezrobotnych połączony z kursami dla chcących przekwalifikować się. Nowa rzeczywistość wymaga zmian, często drastycznych. Obowiązkiem rządu jest pomoc ciężko doświadczonej przez komunizm ludności zagoryjskiej.
10mln – Pozyczki dla chcacych otworzyc przedsiebiorstwa w Zagorii,
Kursy to niejedyna z propozycji Novigradu. Do tej pory wszystkim administrowano centralnie, to stopniowo się zmienia, kolejnym krokiem na długiej drodze transformacji są pożyczki dla chcących spróbować się w nowej rzeczywistości.
Pożyczki są bezzwrotne w przypadku utrzymania się na rynku przez siedem miesięcy. Wymagane jest jedynie dostarczenie kosztorysu, planu biznesowego i potencjalnych zysków. Pomoc w napisaniu tych dokumentów jest dostępna w specjalnie otworzonych punktach informacyjnych w Zagorii.
05mln - Promocja turystyki w Czarnorusi, zwłaszcza dzielnicy rozrywkowej w Novigardzie.
Ruszyła zakrojona na szeroko skale akcja mająca na celu ocieplenie wizerunku Republiki Czarnorusi połączona z rozbudowana promocja samego kraju jako miejsca stworzonego do odpoczynku, ale i do zabawy. W tej ostatniej rzeczy prym wiedzie świeżo wybudowana dzielnica rozrywki w Novigradzie, której niskie ceny i szeroki wybór atrakcji na pewno przekonają niejednego amatora mocnych wrażeń.
05mln – Przekierowanie RWŚ na Sahrani, wzmocnienie nadajników
02mln – Promocja giełdy

Dodatkowo:
- Eksportuje węgiel w duzej ilosci do Takistanu w celu pomocy w dostarczeniu prądu etc, a Anubis prowadzi wielki projekt w którym mam udziały przez ten właśnie węgiel
- Część firm z KPSu ucieka do mnie na skutek rozpierdolu w Koionie i generalnie prefernecyjnych warunków.
- Uciekają do mnie na Novigradzką giełdę indeksy z Koionu i tak dalej (było w podsumowaniu, ze mam przypomnieć) „Inwestorzy (i indeksy) dosłownie spierdalają do ciebie, o czym koniecznie musisz napisać w podsumowaniu gospodarczym, bo tu będzie kilku(nasto) procentowa zmiana SEP „
- Filtruje ropę Takistanu i wypuszczam na swój rynek ulepszoną przez moje przedsiębiorstwo państwowe(Sas twierdzi, ze to powinno podniesc SEP)
- Rozbiórka obiektów ChkDZ w celu zmniejszenie "rachunków" za odbudowę miast
- Otwarcie kilku szkół i przychodni przez Cerkiew w miejscu starych ośrodków partyjnych.
- Umowa z Afrenią na dostawę węgla, a w zamian za dostawę jedzenia Afreńskiego
- Obnizka podatków dochodowych dla przedsiębiorstw chcących wejść na giełdę.
- Zagoria wraca do normy raczej, powstał nowy związek zawodowy który ogarnia sytuację "Nasza Zagoria" w zakładach pracy i popiera moje działania.

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Sat Apr 14, 2018 7:17 pm

WSZYSCY:
- Fakt powołania rezerw strategicznych przez Altdorf wam nie umyka. Jest to generalnie jeden z obvious objawów szykowania się do konfliktu

TAKISTAN:
- Chodź tu słoneczko :3
- Z perspektywy takistańczyków, głównie z miast, blokada była bardzo medialna. Za to procesy tracończyków... no nie bardzo, co chyba widać. Nevertheless wieś przeważa i udaje ci się odzyskać +0,1 poparcia i +0,1 dumy narodowej
- Wskazanie kierunków polityki zagranicznej... no, wprawia w oszołomienie obserwatorów z całego świata. Pojawia się u ciebie przede wszystkim głosy co z zawartym niedawno sojuszem z Zekistanem
- Otwarcie centrum badań nad, well, wiedzą chemiczną i biologiczną daje ci +0,1 poparcia oraz +0,1 dumy narodowej, to jednak większy projekt

ZEKISTAN:
- Zablokowanie handlu z Jagtlandem uchodzi za odważny i zdecydowany krok. Jak będzie? Zobaczymy
- Ludzie podobnie wyczekują na raporty
- Zakłady pracy dla więźniów, choć są odebrane raczej pozytywnie, to nie zmieniają poparcia

TRACONIA:
- Przypomnij mi o tej demobilizacji w przyszłej turze. Uwzględnij ją oczywiście w podsumowaniu gospodarczym

DRS:
- Nie ma za bardzo czego podsumować, ale okreslenie lewackiego Rammsteina mnie rozwaliło :D

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Sat Apr 14, 2018 7:24 pm

KONIEC TURY 9 (WRZESIEŃ 2018):

Daily Mail
Wojna dwunastu dni
W ten sposób nazwać można rosyjską inwazję na Ukrainę. Inwazja ta przeszła z mniejszych echem niż głośny atak USA na Iran, gdyż Rosjanie okupowali część terytorium Ukrainy już znacznie wcześniej. W dwunastym dniu siły ukraińskie - zalane nowoczesnymi siłami rosyjskimi, a wcześniej ogłuszone bezprecedensowym atakiem lotnictwa i artylerii - poszły w ostateczną dezintegrację.

Na Ukrainie powstał już 17 dni po inwazji rząd tymczasowy premiera Janukowicza. Jak powiedział ów premier, "Ukraińcy z utęsknieniem wyczekiwali wyzwolenia. Serce Ukrainy bije przy Rosji. Tak było, jest i będzie, począwszy od polskich ludobójstw na kozakach rejestrowych, a skończywszy na Związku Radzieckim." Premier wymienił też zasługi, jakie Rosja ma w stosunku do Ukrainy i porównał je z wątpliwymi zasługami Zachodu.

Według nieoficjalnych informacji z rosyjskiego MSZ, jednym z pierwszych ruchów premiera Janukowicza ma być przygotowanie referendum w sprawie niepodległości Ukrainy. Jak wskazały źródła, priorytetowym dla Rosji jest - po przywróceniu porządku po rządach nazistów - pozwolenie Ukraińcom się określić co do przynależności państwowej.

(...)

W przeciągu miesiąca Polska przyjęła 2,4mln uchodźców - informuje oraz apeluje przedstawiciel polskiego MSZ. Analogiczne apele składają przedstawicielstwa Węgier i Rumunii, które łącznie przyjęły kolejne 1,5mln uciekinierów...

User avatar
Scharf
Posts: 34
Joined: Sun Jan 21, 2018 10:59 am
Location: Silesian

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Scharf » Thu Apr 19, 2018 11:37 am

Image AFRENIA - TURA 9
Gracz: Scharf
Ideologia: dyktatura prezydencka
Przychód miesięczny: 77,88 mln.
Budżet: 77,88 mln - 25% (socjal) = 58,41 - 9,4(utrzymanie wojska) = 49,01 +0,07 = 49,08 mln
Poziomy wydatków socjalnych: minimalny 17%, wystarczający 27%, maksymalny 37%.
Przyrost naturalny: roczny przyrost to ok. 3100 ludzi.
Stolica: Kinsela
Armia
Kampania Przeciwko LAOTowi zakończona, jednostki górskie pozostaną na terytorium Trakonii i szkolą się w walce w dżuglii
Zakończono fazę protoypu Transporterów Piechoty ZSD89 do standardu Bojowych Wozów Piechoty. Nazwa kodowa Z18 Indlovu.
11 9 5 11 17+1 5 3 pojemność 10 Klasa II
Łączna skuteczność 8 - 12
Szkolenie kadry dowódczych w doktrynie Rozpoznanie Bojem w ramach ćwiczeń AIRONATS 2018 dobiegło końca, Wdrażanie nowej doktryny potrwa jeszcze kolejny miesiąc.
Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych poinformowało o opracowaniu własnej doktryny, która kładzie nacisk na psychologiczne szkolenie żołnierzy, wdrażanie doktryny potrwa około 2 miesiące
Minister Obrony Narodowej poinformował o zakończeniu spłacania chińskich czołgów Type 62, prawdopodobna dostawa wozów odbędzie się w przeciągu 3 miesięcy.
Gospodarka
Grant Prezydenta na poszukiwania najlepszych firm z branży rolniczej przynosi dobre skutki, kilka firm zostało wybranych ze względu na doskonała jakość produktów i optymalizacje produkcji, w tym miesiącu Ministerstwo i sam Prezydent podejmą decyzje która firma stanie się Oficjalnym partnerem AMT Kinsala (Firma wpisana do SEP, pozostaje prywatna)
Budowa Huty Stali w Lorengau postępuje zgodnie z planem, dziękujemy obywatelom Afrenii za tak hojne wsparcie rządowego projektu.
Rolnictwo i Infrastruktura
Zakończyliśmy projekt mieszkanie dla młodych. Środki z tego projektu zostaną przeznaczone na inne projekty związane z gospodarką.
Rozbudowa infrastruktury w Kinseli wchodzi w czwarty etap, zmodernizowane zostaną drogi i infrastruktura komunikacyjna, w tym infrastruktura transportu miejskiego - przystanki, dworce itp.
Rozbudowa infrastruktury w Lorengau wchodzi w trzeci etap, kontynuujemy budowę centrum przesiadkowego oraz w dalszym ciągu modernizujemy drogi i przystanki
Minister Rolnictwa Sash Huminte, potwierdził dalsze finansowanie AMT oraz rozbudowę infrastruktury na terytorium prowincji Ursana (drogi, spichlerze, ujęcia wody, kanalizacja), ogromne rynki zbytu które otwarły się dla naszych rolników są doskonałym motywatorem do mechanizacji produkcji. Minister sugeruje udanie się na konsultacje do AMT, w celu znalezienia najniższych cen zakupu sprzętu. Rozpoczęliśmy także rozmowy z partnerami zagranicznymi w celu importu maszyn rolniczych po preferencyjnych cenach

BUDŻET 49,08 mln:
Kontynuacja Rozbudowy infrastruktury w Lorengau (centrum przesiadkowe, drogi) - 2,5 mln - Trait: Szczególnie rozwinięta infrastruktura
Zakup Doktryny Rozpoznanie Bojem Czarnoruś (3 transza z 3) - 6 mln
Wdrażanie Doktryny Polityczna Indoktrynacja (45/45) - 9mln
Opracowanie prototypu IVF Z18 Indlovu - 7mln
Kontynuacja inwestycji Huta Stali (34,60/75) - 10 mln + 2,1 mln
Rozbudowa infrastruktury w Kinsali - 2,5 mln Trait: Szczególnie rozwinięta infrastruktura
Zakup Czołgów Type 62 (8/8 wozów) (27,6/27.6mln) - 10,1mln
Grant Prezydenta na rozwój dobrych firm - 2 mln Trait: Wydajna administracja Trait:Wysoka kultura pracy

Razem 49,1

Zostaje mi -0,02 mln.


Podsumowanie Gospodarcze Tur 7-9:

Rozbudowy infrastruktury w Lorengau (centrum przesiadkowe, drogi) - 10 mln - Trait: Szczególnie rozwinięta infrastruktura

Inwestycja w Hutę Stali (34,6/75)

Rozbudowa infrastruktury w Kinsali - 7,5 mln Trait: Szczególnie rozwinięta infrastruktura

Projekt Mieszkania dla Młodych - 4 mln Trait: Wydajna administracja

Grant Prezydenta na rozwój dobrych firm - 6 mln Trait: Wydajna administracja Trait: Wysoka kultura pracy Firma wpisana do SEP, pozostaje prywatna

Handel 7-9:

Żywność: Jagland, DRS, Czarnoruś.
Sprzęt AGD - Czarnoruś, DRS

User avatar
rince
Game Master
Posts: 642
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by rince » Mon Apr 23, 2018 12:53 am

PODSUMOWANIE GOSPODARCZE TUR 7-9:

Tym razem podsumowanie będzie profesjonalnie, proszem Państwa. A zatem:
Ogólnoświatowa koniunktura – 58,4 – czyli średnio, efekty rozpierduchy pojawią się dopiero za jakiś czas ale już widać pierwsze oznaki pogorszenia, efekty lekko na minusie do koniunktur krajowych.
Rynek ropy – 94,2 – mimo rozwałki z udziałem dwóch dużych eksporterów ceny lecą, bo USA i Saudowie puszczają na rynek rezerwy, złoża łupkowe, wszystko co mają. -10% do dochodów przedsiębiorstw związanych z ropą, co obejmuje też rafinerie, Edek.
Rynek innych surowców energetycznych – 34,5 – jedne ze złóż węgla kamiennego w RPA się wyczerpało, co powoduje lekką zwyżkę. + 100 000 do każdego przedsiębiorstwa związanego z węglem (mamy jakieś jeszcze surowce energetyczne na mapie?), czyli kopalni i koksowni.
Rynek metali – 40,3 – bez zmian.
Jeszcze jedna sprawa. Specjalnie nie poganiałem typów którzy niby że pozawierali umowy, ale nie podesłali mi szczegółów. Edukacyjnie, żeby was uczulić ze dbanie o własne interesy się opłaca. Niewidzialna ręka rynku upierdala całą kasę z umów których detali nie znam. I w ogóle ogarniajcie, podajecie te umowy z poprzedniego kwartału w podsumowaniach, ja to muszę sprawdzać, chujowe to jest.
Ale nie lękajcie się, od przyszłego podsumowania, a w zasadzie to od 10 tury przygotuję arkusz do rozliczeń, gdzie miejsce na umowy będzie i może nie pozapominacie.


Afrenia:
Rozbudowa infry natrafia na pewne problemy (77,7), czyli 0,6% za oba miasta
Mieszkania dla młodych idą też powoli, 58,3 czyli 0,4%.
Rozwój firm 15,9 ale kasa nieduża czyli 1,8%
Umowy. Patrz wstępniak, mam dane Jaglandu i mam Jaglandzkiego kryta. Czyli 6% za zyski rolnictwa z eksportu.
Szczęście z koniunkturą opada. 87,4 czyli 1,1%, razem 9,9%. Turystyka powoli pada, 91,1 czyli 0,2%.
SEP przed: 45,042+25,522 = 70,564
SEP po: 49,501+25,573 = 75,074

Zekistan:
Strefa ekonomiczna rusza pooowoli (63,8) z powodu trudności w obsłudze administracyjnej. 0,2%.
Pakiet dla inwestorów przelosowałem aż na dwa razy. Nie zatrzymał wszystkich inwestorów zachodnich ale powstrzymał ich masowy odpływ (41,1), więc tu -1%, ale za to spowodował olbrzymi napływ kapitału chińskiego i arabskiego. Firmy chińskie nie przejmują się słabą administrację tylko używając tradycyjnych metod wciskają się jak mogą, czując tanią siłę roboczą (tańszą od małych żółtych rączek już) i możliwość zaoszczędzenia na podatkach. 5,5, czyli 6%, razem 5%.
Ustawa Wilczka, czyli jak ja kocham mitologię gospodarczą :D 58,4, czyli masz trochę zamieszania spowodowanego niedostosowaniem do całej reszty prawodawstwa, ale to tylko na -0,1% :P
Import od Taków pozwól że podsumuję łącznie, bo to wam nie wyszło. 84,1 czyli 0,1% do SEP ze wszystkich, za to -0,1mln do zakładów od narzędzi.
Eksport żelaza to 0,18 mln więcej dla kopalni (54,4)
Dokształcanie napotyka na problemy w postaci ciemnoty, która nie chce się uczyć oraz kursów lansu i bansu (80,9), 0,2%.
Wsparcie dla firm za to nareszcie trafia. 3,8 czyli 4%.
Resztę zmian w prawie też podsumuję na jeden mach, 32,3 czyli 0,8%.
Program pracy więźniów, skoro jeszcze nic nie ruszyło, to pogadamy jak ruszy.
Badania geologiczne nareszcie coś znajdują. Srebro kryje się w Zellige. 7 mln na turę przy państwowym wydobyciu (22,5).
Tymczasem koniunktura 0,8% (81,7), turystyka zaczyna odczuwać brak kasy, 0,6% (89,6). Łącznie 11% i 0,6%, oraz zmiany w przedsiębiorstwach państwowych.
Twoje cło padło ofiarą KKKlandzkiego kryta, Afrenia zalewa ich morzem.
SEP przed: 41,100+7,136 = 48,236
SEP po: 45,621+7,179 = 52,800

Takistan:
Tej, to myśmy mieli jakieś umowy? LOL dobrze wiedzieć ale nie. Umów z Czarnorusią dotyczy wstępniak :P
Zostają więc z Zekami.
Ropa. Ten surowiec ma pecha, 94,6. Dolicz sobie 0,1mln do TOC (po odjęciu tych 10% z wstępniaka). Tymczasem okazuje się że popyt na nieprzetworzoną ropę w Zekistanie jest niziutki, sam Zekistan rafinerii nie posiada, a twoja rafineria pracuje już pełną parą (nie jest zresztą jakoś duża jak na całość TOC) i ktoś z was musi zrobić więcej mocy w rafineriach.
Tekstylia i tworzywa. Masz niemałą konkurencję na rynku Zekistańskim, bo to jednak zajęcie dla takich właśnie Bangladeszy. 71,2 czyli +0,1mln do Sheepwool Company i 0,2% do SEP.
Narzędzia i elementy metalowe. Zeki mają identyczny zakład, więc jeśli ty zyskasz, to oni mają szansę stracić. 69,2 czyli dolicz sobie +0,1mln do Iron Works i tyle.
Umowa z Zekami na żelazo powiększa ci zyski Iron Works o 0,1mln i SEP o 0,1% (65,3)
Budowa CB-C dała 0,1% (77,1), zyski z działalności będziemy rozliczać za 3 tury.
Produkcja wojskowa to dane spod mikroskopu, za to twoje firmy o dziwo dostarczają część sprzętu potrzebnego do badań w moim CT, Iron Works +0,1mln i SEP + 0,4% (7,7)
Koniunktura to 2,7% (37,4) a turystyka jak w poprzedniej turze zaczynała padać, tak teraz pada i sobie głupi ryj rozwala, -6% (98,4) więc razem 3,4% i -6%. Oraz zmiany w przedsiębiorstwach.
SEP przed: 50,226+7,525 = 57,751
SEP po: 51,934+7,074 = 59,007

Traconia:
Zyski z ruchu bezcłowego zostały jednak skonsumowane w dużej mierze poprzednią razą. 83,6 czyli 0,4%.
Obniżenie podatków, wygląda na to, że jednak zastało cię po lewo od wierzchołka Laffera. 84,8 a zatem wzrost jedynie o +0,4%. Musisz jednak pozachęcać swoich januszy biznesu do inwestycji, bo póki co tylko przeżerają dywidendy.
Tania bandera za to trafia, SEP rośnie o 3,3% (9)
O, już jakoś stymulujesz inwestycje. 41,4, czyli 1,5%
Efekty pokonania LAOT pojawią się w przyszłym podsumowaniu, tymczasem rozwiązujemy kwestię mobilizacji. Zmobilizowałeś część sił, na szczęście nie walczyła cała armia przeciwko LAOT, także tutaj spada ci gospodarka tylko o -1,2%
Dobra. Niezależnie od wypadku na ten kanał to oczekuje pół okolicy i masa inwestorów. Dlatego też wliczymy kanał już do tego podsumowania (jak mówiłem wcześniej inaczej to trudno), bo pomimo wypadku i opóźnień bez sensu czekać aż do końca roku :v
Otwarcie kanału to 63,9 (to SaS robił), także przygody osłabiły ci nieco epickie otwarcie, ale masz z niego – TO WAŻNE, NIE ZAPOMNIJ - 10% do SEPu w tym podsumowaniu i gwarantowane 7% w następnym podsumowaniu. Do tego będzie się to też łączyło jeszcze z dalszymi projektami wokół tematyki kanału, jeżeli będziesz takich się podejmować.
Koniunktura to 3,5%, byłoby przy tym losowaniu więcej ale walki wewnętrzne (29,9) a turystyczna 1% (tak samo, 28,2), razem 17,9% i 1%.
SEP przed: 35,176+6,718 = 41,894
SEP po: 41,473+6,785 = 48,258

Czarnoruś:
Modernizacje dużo do gospodarki narodowej nie wnoszą, to jednak głównie naklejanie nalepek „Made in Chernarus” na zagraniczne komponenty (96,4), czyli 0,1% i 0,2% dla Zagorii.
Giełda – Giełda wchodzi już w tej turze, żebyśmy mieli to z głowy, a i jest remedium dla czarnoruskiej gospodarki. Generalnie wydałeś na to 10mln, czyli zgodnie z zasadami przedsiębiorstw masz ją wycenioną na 1mln przychodu. Na wejściu jednak zaraz zlatują się uciekinierzy giełdowi z całego regionu, w tym z Jagtlandu, którym nie zawsze po drodze z nacjololo i chcą mieć spokój. W efekcie, losowaniem 19,7, Novigrad Stock Exhange staje się konkurencyjny dostając +1,7mln do swojej bazowej wartości. Ponadto otwarcie giełdy ogólnie stymuluje gospodarkę, rzut 3,5, także masz jeszcze 4,6% do SEPu zwykłego i +0,2% do turystycznego.
Odbudowa jakoś idzie, ale narzekania że powoli, poza tym zaczyna się przytulanie kasy przez tych czy owych. 98,4 czyli nie dostajesz nic oprócz pomruków ludu. Do tego poparcie spada o -0,1
Kursy w Czarnorusi jakoś idą, 39,1 czyli 0,3%, za to w Zagorii zainteresowanie jest małe bo za Łopotewa panie to praca była w zawodzie, ja dumę górnika mam panie, czyli 64,8 i 0,1%
Pożyczki dla przedsiębiorczych w Zagorii to strzał nie w 10, tylko w 0,4. 10% do SEP.
Promocja turystyki daje 3% (byłoby wincyj ale kasa mała, 16,9).
Wungiel do Takistanu był już liczony, a zaś inwestycja Anubisa rusza od przyszłego miesiąca, więc proszę mi nie mydlić oczu. Tak samo filtrowanie Takistańskiej ropy, dzie piniondze są za instalacje?
Utylizacja infry ChDKZ daje całe 0,3% (55,6) w Zagorii.
Czy powołanie żółtego związku daje coś w Zagorii – nie zadowala ich to (61,1). Górnicy i hutnicy trzymają się socjalizmu, chadecka ideologia śmierdzi im napowskim fejkiem, a ciągle jeszcze mamy niezałatwioną sprawę strefy ekonomicznej do końca.
Nie zapomnij o zmniejszeniu zysków rafinerii.
Koniunktura dla Czarnorusi to 2% (40,4), razem 7%, turystyka zaś słabo, tylko 0,3% (83,8), razem 2,5%.
Zagorii zaś 3% (46,6) i turystyczna 15% (2), razem – 13,6% i 18%
SEP Czarnorusi przed: 54,456+25,788 = 80,244
SEP Czarnorusi po: 58,268+26,433 = 84,701
SEP Zagorii przed: 14,981+0,736 = 15,717
SEP Zagorii po: 17,018+0,868 = 17,887

Jagtland:
Najpierw napierdala 350 mln w gospodarkę, a potem w podsumowaniu mamy ile, 40? Znaj łaskę pańską, doliczy ci się. Ale na przyszłość będę pomijał.
Poszukiwania złóż dają ci złoża węgla brunatnego w Averlandzie za cały 1 mln miesięcznie jeśli będziesz wydobywał państwowo (45,3). Uwaga, ten surowiec się fatalnie przewozi, czyli nie jest do eksportu, takoż nie podlega wahaniom cen surowców energetycznych na rynku światowym. Żeby go wykorzystać, musisz zbudować na miejscu elektrownię.
Infrastruktura strategiczna to głównie budowy, 84 więc tylko 0,3%.
Infrastruktura przemysłowa dużo lepiej, a i przedmiot bardziej zyskowny, więc 4,2% bo dużo kasy (37).
Z tych 350 mln to tyle, teraz dalej. Wieże dają 0,1% do zwykłego i 0,2% do turystyki (50,2)
Dotacje na przetwórstwo to 0,3% (62,1)
Umowa z Afrenią, ups. 98,4. Produkty huty są na tyle cenne, że zalewa cię tania Afreńska żywność powodując ból dupy i portfeli białych dumnych rolników. -0,4%. Już wcześniej ci się oberwało za przytulanki z Mokebe, ale że z kryta stało się konkretnie to, co wszyscy przewidywali, że się stanie, to bonusowo jeszcze -0,2 poparcia i -0,2 dumy narodowej
Koniunktura to 0,2% (HH*,1) a w turystyce 2% (43) więc razem 4,7% i 2,2%.
SEP przed: 95,564+10,812 = 106,376
SEP po: 100,056+11,050 = 111,105
*Pozdro dla kumatych

DRS:
Bailout dla SPW – że tak powiem, nareszcie. Bailout nawet działa i względnie stabilizuje to przedsiębiorstwo, dokładając mu +0,5mln wartości. Ostatecznie oczywiście SPW nie upada. Temat jednak ginie jeśli chodzi o polityczny aspekt.
Odbudowa Paraiso jest zakończona i daje kolejne 0,7% do SEP południa.
Naprawa CT to 0,1% do SEP południa
Kampania promująca turystykę działa w sumie niezgorzej i wpisuje się dotychczasowy trend, także tu 3,2% do turystyki południa i 0,4% do turystyki północy.
Kursy zawodowe idą nadal fatalnie, czyli nie dają nikomu nic poza jedzeniem ciasteczek.
Tymczasowe ustawy wprowadzające prywatną własność przedsiębiorstw to jedna z ważniejszych reform. Z tego co pamiętam, to był już motyw ze „sztucznym” przystosowaniem gospodarki KPS na potrzeby rozliczeń, także teraz reformy gospodarcze – o ile są racjonalne – nie powinny dawać już minusów z samego grzebania w systemie. W efekcie ustawa działa w nowym systemie nie najgorzej, choć nadal czekamy na efekty ustaw głównych i konstytucji, stąd +2% do obu części wyspy.
Turystyka na południu do „normy” per se już nie wróci, gdyż działa teraz w innym systemie, np. utrudniającym dorabianie sobie nastolatkom jako kelnerzy w knajpach hotelowych, emerytom jako sprzątaczkom etc. etc. Słowem, koszty zatrudnienia rosną, lepiej być teraz w klasie średniej niż tym bogatym. Stąd poza powyższymi zmianami idziemy w zwykłą koniunkturę.
Umowa na dostawy żywności z Afrenią idzie tak sobie, generalnie import rusza z dość daleka i jego koszty zdają się być dość niekorzystne. Nevertheless, niektóre rodzaje nasion czy roślin są tańsze i twoi wyciągają z tego co mogą, także +0,3% do SEPu obu części.
Koniunktura dla DRS jest średnia to 1,8%, turystyka zaś idzie dobrze bo ludzie zaczynają w końcu dostrzegać, że takie coś jak DRS w ogóle istnieje, stąd 5,3%.
Dla dawnego KPS zaś porównywalnie bo 2%, i turystyczna nieco gorzej, gdyż 3,2%.
Razem to dla Północy 3,1% i 5,7%, a dla Południa 5,1% i 6,4%
SEP Płn. przed: 43,815+4,624 = 48,439
SEP Płn. po: 45,173+4,888 = 50,061
SEP Płd. przed: 19,968=10,380 = 30,348
SEP Płd. po: 20,986+11,044 = 32,031

User avatar
Scharf
Posts: 34
Joined: Sun Jan 21, 2018 10:59 am
Location: Silesian

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Scharf » Mon Apr 23, 2018 2:00 pm

Obsolete post.
Last edited by Scharf on Tue Apr 24, 2018 8:08 am, edited 1 time in total.

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Mon Apr 23, 2018 9:29 pm

POCZĄTEK TURY 10 (PAŹDZIERNIK 2018):

Al-Jazeera
Bojownicy o wolność upominają się o swoje!

Późną nocą strzały wstrząsnęły portem w Krtagar. Według relacji świadków grupy uderzeniowo rebeliantów przedarły się na pontonach pod osłoną nocy. Był to kierunek, którego nikt się nie spodziewał. Grupy natychmiast ruszyły na instalacje portowe i zajęły je w kakofonii okrzyków i chaotycznych wystrzałów. Jednocześnie druga grupa wkroczyła do samego miasta i zajęła błyskawicznie slumsy, a także nowszą zabudowę. Siły zbrojnie dowiedziało się o zdarzeniu dopiero z kilkugodzinnym opóźnieniem; wtedy już grupa rebeliancka - okupująca w tej chwili Krtagar - przedstawiła się jako Munahadim Albar, to jest: Wybawcy Morza. Zgodnie z manifestem opublikowanym w internecie, grupa zmierza do uwzględnienia praw muzułmanów w Krtagar - według manifestu opresjonowanych przez silnie nacjonalistyczny rząd Batora Ollnyte - i nie wycofa się z Krtagar nim prawa muzułmanów do morza nie zostaną zagwarantowane przez aktualny rząd. Nie jest jasne skąd pochodzi grupa, jednak nasi analitycy podejrzewają, że etniczne pochodzenie atakujących może być powiązane z Molatią...
AFRENIA:
- W tej turze (i do odwołania) wyłączony zostaje dochód z prowincji Krtagar

W Koionie robi się zimno. W Czarnorusi i Zagorii temperatura w porządku, Jagtland ma dalej lato.

Post Reply