When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post Reply
Ratesu
Gracz
Posts: 46
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Ratesu » Mon Feb 12, 2018 11:49 pm

ZEKISTAN - TURA 5
Gracz: Ratesu
Ideologia: Absolutyzm
DOCHÓD: 51,713 - 20% (socjal) = 41,3704 - 10,665 (utrzymanie wojska) = 30,7054 + 0,074 + 72 (z poprzednich tur zostało mi 92 mln - 20% socjalu) = 102,7794

Przemówienie króla
Drodzy Obywatele, w naszym regionie doszło do niesłusznej agresji, która jest kierowana tylko i wyłącznie ambicjami przywrócenia historycznych ziem, zapominając o odrębności mieszkańców tych terenów. Tacy mieszkańcy mają prawa do własnej państwowości! Nie popieramy takich działań oraz ich nie respektujemy. Zagoria nie może być pod jarzmem wojsk Czarnoruskich, my wiemy co to znaczy kiedy obce wojska wprowadzają siłą ,,pokój" i ,,demokrację", sami tego doświadczyliśmy. Z tego miejsca apeluję do prezydenta Republiki Czarnorusi, Jana Prizaka: Szanuj wolę obywateli, którzy tworzą Zagorie, a których uznajesz za swoich obywateli i tych których za obywateli nie uznajesz. Chcą być odrębnym państwem, wycofaj swoje wojska z terenów niepodległego kraju.

Smuci mnie fakt, że jak wydawało się nieskazitelni, nieskazitelni urzędnicy niszczą odbudowę kraju, własnego kraju, dla własnych korzyści. Daje to trochę do myślenia, dlatego wprowadzono już zmiany w prawie, które będą solidnie karały takie przestępstwa oraz stworzony zostanie Biuro Zwalczające Nieprawości Urzędników w skrócie BZNU. Dla ludzi, którzy pomogą w zwalczaniu urzędniczej nieprawości czekają część łapówki, którą taki urzędnik otrzymał. Wręczający te łapówki czeka taka sama kara, bądź gorsza.

Szanowni Obywatele, są też pozytywne wiadomości. Nasi wspaniali geolodzy odkryli pokaźne złoża rudy żelaza, ale to nie koniec ich pracy. Będą dalej poszukiwać złóż surowców. W ramach podziękowania za ich pracę postanowiłem przekazać do podziału 2,0094 mln premii. Dzięki ich wysiłkowi dają nam nadzieję na lepszą przyszłość, naszą i naszych dzieci, którzy będą korzystać z dobrodziejstw ich odkryć oraz pozytywnych wpływów na gospodarkę, które się z tym wiążą.
Budowa kopalni żelaza
W związku z odkryciem złóż rudy żelaza powstaje kopalnia, dzięki partnerstwie publiczno-prywatnym. Koszt budowy będzie wynosił 77 milionów, a Zekistański Skarb Państwa początkowo zainwestuje 20 milionów, a w ciągu maksymalnie 5 miesięcy odda inwestującym 27,075 milionów, czyli 47,5% kwoty zainwestowanej. Skarb Państwa ma dostawać 3 miliony dochodu miesięcznego kopalni a resztę z 5,5 miliona dochodu inwestorzy. Inwestor musi spełniać następujące warunki:
- być obywatelem Zekistanu (inwestor jako osoba, bądź właściciel)
- mieć siedzibę na terenie Zekistanu (jeśli inwestor to działalność gospodarcza)
- brak udziałów spółek obcego Skarbu Państwa ani ogólnie obcego Skarbu Państwa (jeśli inwestor to spółka)
- mieć udokumentowane posiadanie pieniędzy, które chce zainwestować

Program wspierania poszukiwań pracy w zawodzie
Wspieranie agencji, które pomogą w znalezieniu pracy w zawodzie bezrobotnym. Tworzenie się baz danych, w których można umieszczać ogłoszenia o pracę oraz szybki dostęp do nich agencji oraz samych bezrobotnych. Liczy się czas opieki nad bezrobotnym (pomoc w jego problemach, które uniemożliwiają mu zdobycie pracy; poznanie jego umiejętności, preferencji zawodowych oraz zainteresowań), znalezienie przez niego pracy oraz utrzymanie zatrudnienia.

Zakup lekkich pojazdów
Zekistan podpisał umowę z Armor International na dostawę 20 sztuk TR-12 Hunter. Koszt umowy wynosi 16 milionów i zostanie opłacony w dwóch transzach. Dostarczone zostaną za 3 miesiące do Zekistanu i zastąpią Humvee M1025, które będą w rezerwach.

Podsumowanie:
18 mln na doktrynę „Nacisk na żołnierza” - 18/70mln
Reforma administracji - 8 mln + BZNU 10 mln
Dalsze badania geologiczne - 10 mln + 2,0094 mln premii
Kopalnia żelaza - 20/47,075mln
Program wspierania poszukiwań pracy w zawodzie - 10 mln
Dalsze pieniądze na Dokształcanie obywateli - 7 mln
oraz na Dofinansowania Rolników i Przedsiębiorców - 3 mln
Zakup TR-12 Hunter - 8/16mln

Pozostaje mi: 6,77

User avatar
Scharf
Posts: 34
Joined: Sun Jan 21, 2018 10:59 am
Location: Silesian

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Scharf » Wed Feb 14, 2018 11:44 am

Image AFRENIA - TURA 5
Gracz: Scharf
Ideologia: dyktatura prezydencka, izolacjonizm
Przychód miesięczny: 64,449 mln.
Budżet: 64,45 - 27% (socjal) = 47 - 9,4(utrzymanie wojska) = 37,65 + 0,12 + 62,05 (z poprzednich tur zostało mi 85 mln - 27% socjalu) = 99,82 mln.
Poziomy wydatków socjalnych: minimalny 17%, wystarczający 27%, maksymalny 37%.
Przyrost naturalny: roczny przyrost to ok. 3100 ludzi.
Stolica: Kinsela
Inwestycje tury 5:

Afrenia Flats
Kontynuacja programu z poprzednich tur, ze zmianami uzyskanymi podczas konsultacji społecznych. Program kierowany jest w szczególności do rodzin z dziećmi ( wraz ze wsparciem kampanią marketingowo-społeczną “Dzieci, przyszłością Afrenii - opis poniżej)
Mieszkania będą budowane przez osoby które będą w nich mieszkać, z zastosowaniem doświadczonego nadzoru - aplikuje się tylko w przypadku bezrobotnych. Kontynuujemy w stolicy - Kinsalą. Wykorzystanie zagranicznych inwestorów, przy wsparciu lokalnych władz, udział Afreńczyków jako pracowników 90%. Przeznaczenie 2 mln USD jako nagrody dla pracowników za dobre wykonanie prac. -14 mln
Trait: Wydolna administracja
Rozbudowa infrastruktury w mieście Kinsela
Drogi asfaltowe, kanalizacja, oświetlenie, internet, chodniki, upiększenie centrum (parki, skwery etc.) - 10 mln
Trait: Szczególnie rozbudowa infrastruktura
Kampania “Dzieci, przyszłością Afrenii”
Start kampanii społecznej (radio telewizja internet) ukazujące ubóstwo dzieci mieszkających na przedmieściach, brak wody i jedzenie, rozpadające się mieszkania. Antycypacja kim mogą się stać, prawnikami, lekarzami, nauczycielami. - 5 mln
Kampania “Afreńscy przodkowie”
Start kampanii informacyjnej, mającej na celu ukazanie czym jest kompleks demonstrujący kulturę i tradycję. Różnice w postrzeganiu tego projektu ukazały jak daleko posunięta jest niewiedza na temat własnych korzeni. Kampania oparta na przedstawieniu starych osad Afreńczyków, ich drogi z Afryki, trudy wędrówki, bogate życie w wioskach, wytwarzanie biżuterii, wychowanie chłopców na wojowników, kult wojownika, polowania, walka o własny byt na Zielonomorskich terenach. Nacisk na Afreńską dumę i tradycję oraz chęć pokazania jej innym narodom. - 5mln

Afreńscy przodkowie
Kontynuacja budowy kompleksu wypoczynkowego o którym mówi kampania “Afreńscy przodkowie”. - 12 mln
AMT (Agricultural Modernization Trust) Ursana
Przeznaczenie środków na modernizację rolnictwa w prowincji Ursana. Budżet Projektu Utworzenie Urzędu AMT, który pomaga rolnikom w znalezieniu jak najlepszych (cena/jakość) urządzeń, nawozów i sprzętu około rolniczego. Negocjowanie w imieniu rolników umów, tłumaczenie dokumentów, kontakt z zagranicznymi i lokalnymi podmiotami w celu sprzedaży ich produktów rolnych. Wszelka pomoc dla rolników, premie za podpisane kontrakty w imieniu rolników - 8%. - 10mln.

Uruchomienie Funduszu pożyczkowego na zakup nowego sprzętu (maks 100 tyś USD), z skalą oprocentowania 1% w skali roku. - 5 mln.
Trait: Solidarność społeczna

Rozmowy z Przedstawicielstwem Westchester Global w sprawie prowadzenie wzorcowego gospodarstwa i szkoleń dla rolników
Trait: Wyedukowany korpus dyplomatyczny

Rozbudowa infrastruktury w regionie, drogi, miedze, ujęcia wody, nawodnienie pól, kanalizacje (zabezpieczenie przed skażeniem ziemi).- 8 mln.
Trait: Szczególnie rozbudowa infrastruktura
Badania, rozwój i adaptacja
Program obejmuje wsparcie dla przedsiębiorstw technologicznych, głównie tych największych, w rozwoju posiadanych technologii oraz tworzeniu (lub pozyskiwaniu z zagranicy) nowych. Wyposażenie laboratoriów, zakup licencji, środki na badania, środki na testy prototypów itp. a także ważny element układanki - premie dla kierownictwa za wdrażanie nowych rozwiązań.
- 10 mln: badania i rozwój na miejscu
- 5 mln: pozyskanie technologii z zagranicy
Podsumowanie:
Afrenia Flats: 14mln
Rozbudowa infrastruktury w mieście Kinsala 10mln
Kampania “Dzieci, przyszłością Afrenii” 5mln
Kampania “Afreńscy przodkowie” 5mln
Kompleks Afreńscy przodkowie 12 mln
AMT (Agricultural Modernization Trust) Ursana - 23 mln
Badania, rozwój i adaptacja - 15 mln
RAZEM 99 mln
ZOSTAJE 0,82 mln

Oświadczenia i spotkania

LEWica
Spotkanie Prezydenta z Lewicą, w celu wyprostowania oczywistej pomyłki działu promocji. Osoby odpowiedzialne za niegodne oczernienie Pana Ihejiriki, zostały już zwolnione ze stanowiska. Próba wspólnego podjęcia tematu związanego z pomocą społeczną w Projekcie Afrenia Flats.
Trait: Konstruktywna opozycja
Obniżenie stawek podatku za paliwo i energie dla rolników.
Fragment Oświadczenia Ministerstwa Finansów:[...] Od przyszłego tygodnia wprowadzamy ulgi podatkowe dla rolników z prowincji Ursana, które rozliczać należy na podstawie faktur w AMT wysokość VAT za paliwo i energie spada do 5%[...]
Trait: Wydolna administracja
Fragment komentarza Prezydenta: [...]Musimy jako naród, silniej wspierać przedsiębiorczość w rejonie Ursany, którą z takim trudem udało nam się obronić po wielkiej ofiarze narodu Afreńskiego. Niech polegli bohaterowie nie zostaną zapomnieni ! Ich trud przekujmy w silną Ursane, zbudowaną przez mocne ręce naszych rodaków, którzy nie chcą gotowych rozwiązań a jedynie pomocy od rządu, którą właśnie otrzymali.
Trait: Solidarność społeczna

User avatar
Rokusha
Posts: 19
Joined: Mon Jul 28, 2014 8:32 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Rokusha » Thu Feb 15, 2018 2:27 pm

KOION HELLENON - TURA 5 - kontynuacja

Przebudowa w Koioni Etnikos Stratos
Rozpoczynam specjalizacje typu GÓRSKA dla kompanii. TURA 1/3
1. Kompania Zmechanizowana 10/100 mln
2. Kompania Zmechanizowana 10/100 mln
1. Kompania Zmotoryzowana 15/100 mln
2. Kompania Zmotoryzowana 15/100 mln
Zostaje mi 2,86 mln na koniec tury
Premier Koion Hellenon - Athanásios Papadópoulos
kontakt: emilianideas@gmail.com

User avatar
rince
Game Master
Posts: 641
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by rince » Fri Feb 16, 2018 3:21 am

Image

República Democrática de Sahrani
Demokratyczna Republika Sahrani

Tura 5
Gracz: rince
Ideologia: Komunistyczna dyktatura wojskowa
Poziomy socjalu: minimalny 20%, wystarczający 30%, maksymalny 40%.

Bandera Roja (wiadomości uszeregowane chronologicznie):
Wojna w Zagorii!
Drodzy telewidzowie, podajemy bardzo ważną informację. Dziś rano wojska faszystowskiego rządu Czarnorusi najechały na terytorium Południowej Zagorii. Jan Prizrak i NAPA postanowili siłą podbić kraj, którego mieszkańcy nie dalej niż 10 lat temu w powszechnym powstaniu pokazali z całą mocą, że nie chcą mieć do czynienia ani z plutokratycznym ówczesnym rządem Czarnorusi, ani tym bardziej z miejscowymi neonazistami stanowiącymi rząd obecny. Pierwsze wiadomości mówią o poważnych stratach Zagorii, której armia ustępuje liczebnością, wyposażeniem i wyszkoleniem siłom faszystowskim. W tym przerażającym momencie łączymy się myślami z zagoryjskimi cywilami, zwykłymi ludźmi, nad którymi wisi groźba wojny totalnej i rządów neonazistów.

Wystąpienie Prezydenta Miguela Richardeza
Rodacy.
Nasz północny sąsiad, nasz sojusznik, Południowa Zagoria, została zaatakowana przez przeważające siły faszystowskiej dyktatury Jana Prizraka. Atak ten zastał nas w niesprzyjającej sytuacji - straty, jakie ponieśliśmy w trakcie wojny o zjednoczenie, uniemożliwiają bezpośrednią pomoc militarną. Rząd Sahrani udzieli Zagorii takiej pomocy, jakiej tylko będzie w stanie udzielić - materiałowej, logistycznej, humanitarnej.
W tej smutnej sytuacji jest jedno pocieszenie - zgodnie z informacjami naszego wywiadu, przygotowania do wojny ruszyły w Czarnorusi tuż po wybuchu wojny o zjednoczenie Sahrani. To oznacza jedno - faszyści z NAPY wiedzieli że szanse powodzenia mają tylko jeśli nasza Republika będzie zajęta gdzie indziej. A to z kolei znaczy że to tchórze, którzy boją się naszej siły!
Sahrani jest bezpiecznym miejscem, chronionym przez swoją siłę dyplomatyczną i militarną. W tej chwili nie ma w regionie kraju który mógłby zagrozić naszym obywatelom. Jednak nad kontynentem zbierają się ciemne chmury, z nazistowskiej fortecy Wissenlandu dobiegają głosy o zakończeniu wieloletniego okresu izolacji. Nikt nie wie jaką politykę podejmą tamtejsi mroczni władcy, czy i gdzie uderzą, ale musimy być przygotowani na panowanie na kontynencie najczarniejszych z ideologii jakie wydała ludzkość, i na zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie w takiej sytuacji.
Tymczasem niech myśli nasze będą z mieszkańcami Zagorii, którzy jako pierwsi muszą mierzyć się z tymi siłami.

Wtargnięcie czarnoruskiej floty na wody terytorialne DRS
Szanowni państwo, jeśli nie wiedzieliście jak działa faszystowska dyplomacja, oto przykład. Okręty bojowe faszystowskiej floty Czarnorusi zagroziły jednostkom naszej Republiki prowadzącym ewakuację uchodźców z terenu Południowej Zagorii. Faszystowskie jednostki "Tarantul" towarzyszyły naszym okrętom "Osa" niemal od Czernogorska do samego Sahrani, grożąc i wzywając do zatrzymania. Po niebie latały Czarnoruskie samoloty, nasze lotnictwo jednak zapewniło osłonę, a nasi marynarze nie przestraszyli się gróźb i płynęli do celu. Czarnorusinom nie starczyło odwagi żeby zaatakować jednostki DRS, zamiast tego ich okręty wtargnęły na wody terytorialne Republiki i zatrzymały się niedaleko wyspy Antigua. Nieoficjalne informacje mówią, że Czarnoruś domagała się wydania członków zagoryjskiego rządu na pewną śmierć w pokazowych politycznych procesach. Za naszego życia nie dowiemy się zapewne jakich wysiłków dokonała dyplomacja Republiki, jednak efekty są jasne: Zagoryjczycy są na Sahrani, a Czarnoruskie statki uciekły z naszych wód. Wiemy więc dwie rzeczy:
Po pierwsze, rząd Sahrani jest w stanie w najbardziej kryzysowych sytuacjach uniknąć wojny nie uginając się jednocześnie pod żądaniami wroga.
Po drugie, faszystowska dyplomacja gróźb nie działa, i mimo stroszenia piór faszyści odchodzą z niczym.

Zniszczona Zagoria
Wiemy już że Południowa Zagoria przegrała wojnę, jak jednak kształtuje się jej bilans? Informacje są szczątkowe, a ich przepływ ograniczony, jednak obraz który się wyłania jest straszny. Na tych ujęciach, zamieszczonych przez Zagoryjczyków w internecie, widzimy skalę zniszczeń jakich dokonała horda Prizraka przetaczająca się przez kraj. Doniesienia mówią o setkach zabitych, o zniszczeniach idących w setki milionów dolarów. Tak NAPA, partia "narodowa", traktuje swoich, według siebie samej, rodaków. Skala faszystowskiego barbarzyństwa przebija chyba Państwo Islamskie, które nie dysponowało aż taką ilością narzędzi zniszczenia.

Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli oczyszczenie imienia Zagorii
Rząd naszej Republiki kanałami dyplomatycznymi dowiedział się, że wobec niemożności przeprowadzenia własnych procesów politycznych, dyktator Czarnorusi Jan Prizrak zdecydował się na oskarżenie rządu Zagorii przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Sahrani podlega jurysdykcji Trybunału i bardzo poważnie traktuje oskarżenia o ataki na cywilów, nawet jeśli oskarżycielem jest Prizrak. Jednak nie można dowierzać że NAPowscy faszyści przedstawią całość wydarzeń w sposób obiektywny, dlatego też Demokratyczna Republika Sahrani uprzedzając posunięcie Czarnorusinów zdecydowała się przedłożyć Prokurator Trybunału materiały dotyczące wszystkich wydarzeń w Czarnorusi od 2008 roku aż do ostatniej wojny. Niezależne śledztwo będzie dla Zagoryjczyków okazją do oczyszczenia swojego imienia i ewentualnego odcięcia się od tych, którzy mają czarne plamy na sumieniu, zaś dla Czarnorusi... Nie oszukujmy się, dla Czarnorusi będzie to okazja do krzyków i niepodporządkowywania się wyrokom Trybunału, do którego sama przygotowywała oskarżenia.

Resztki feudalnego reżimu oficjalnie marionetkami Prizraka
Drodzy telewidzowie. Tak zwany król Orlando ma was najwyraźniej, żeby ująć to uprzejmie, za ludzi o krótkiej pamięci. Oto jego służby dyplomatyczne złożyły do Międzynarodowego Trybunału Karnego zawiadomienie o rzekomych zbrodniach dokonanych na cywilach przez Armię Wyzwolenia Sahrani. Tymczasem wszyscy pamiętamy jak przebiegała wojna o zjednoczenie. Jak niewiele walk toczyło się na terenach stricte miejskich, jak SLA powstrzymywała się od użycia artylerii, jak wreszcie jedno jedyne użycie artylerii w terenie zabudowanym miało miejsce przeciw celom stricte wojskowym, głównie stanowiskom lądowania śmigłowców. Pamiętamy spalone wraki wśród zabudowy. A jeśli pamięć nie wystarcza, są nagrania z dronów, z kamer samolotów, które z chęcią przedstawimy. Republika nie ma nic do ukrycia i w sumie nie treść tego doniesienia jest ważna, a okoliczności jego powstania.
Otóż powstało ono tuż po tym, jak podobne zawiadomienie złożyła DRS w sprawie, między innymi, wojny w Zagorii. Wojny będącej dla cywilów koszmarem, gdzie liczba zabitych i straty materialne były nieporównywalnie większe niż na Sahrani, trzeba dodać. Czy uważacie państwo że to następstwo w czasie jest przypadkowe? Że Orlando decyzję o napisaniu swojego doniesienia podjął samodzielnie? Jest to szalenie mało prawdopodobne. To pismo to czarnoruska odpowiedź na działania Republiki, pisana rękoma Orlando, ale przez Prizraka. Nie wiemy czemu służby dyplomatyczne i sam król zdecydowali się na krok aż tak jasno pokazujący własną zależność od Czarnorusi - jedyne wytłumaczenie to że są aż tak zależni od Czarnorusi że nie byli w stanie się sprzeciwić. Oczywiście w sytuacji Orlando zrozumiałe jest szukanie protektora, i nie o to tutaj chodzi. Ale czy naprawdę dobrym protektorem jest faszystowski watażka, odpowiedzialny za śmierć setek bezbronnych ludzi, których określa on swoimi rodakami? Odpowiedź na to pytanie zostawiamy naszym telewidzom.
// Ile ja napierdoliłem postów w tej turze to nie idzie rozumem ogarnąć. A jeszcze jeden przede mną...

TBC

Ratesu
Gracz
Posts: 46
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Ratesu » Fri Feb 16, 2018 1:49 pm

ZEKISTAN - TURA 5
Gracz: Ratesu
Ideologia: Absolutyzm

Zakup transportowców kołowych (komunikat ministerstwa)
Zekistańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Kraju podpisało umowę z rządem Demokratycznej Republiki Sahrani o sprzedaż 12 sztuk transportowców VAB VTT. Wartość kontraktu będzie wynosił 4 miliony i zostanie od razu zapłacona. Sprzęt będzie stanowił rezerwę National Defensive Force of Zekistan.
Zostaje mi: 6,77 - 4 = 2,77

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Fri Feb 16, 2018 7:53 pm

AFRENIA:
- Wspaniałe słowa jedności z Zagorią. Ah, szkoda tylko, że poparłeś komunistów. Ah, szkoda też, że poparłeś secesję sam będąc ofiarą (choć może i w twoim przypadku beneficjentem) Molatii
- Twoi słusznie zadają sobie pytanie: "Co do chuja?". I nie przyjęli tego dobrze. Spada ci poparcie o -0,2
- w sumie tylko niepewność co do polityki wobec Czarnorusi (skądinąd mocno narodowej i z tendencjami rasistowskimi) powoduje, że nie ma ogólnokrajowego rejdża
- Przedstawiciele UwS nie są zadowoleni, że podejmuejsz próby porozumienia z Obim. Pamiętaj, kto u ciebie rządzi. Poaprcie spada o kolejne -0,1
- Zaraz potem jednak ulgi podatkowe dla rolników neutralizują ten minus, bo poparcie wzrasta o +0,1
- Rzuty nie wyszły, ale oświadczenie prezydenta jest mniej więcej tym, czego twoi ludzie chcą słuchać. Po to wybrali silną i zdecydowaną partię!

KOION:
- Mozesz już obsadzać Thresallon. Po podsumowaniu tury 6 wraca i do systemu gospodarczego
- Twoi zaczynają powoli godzić się z faktem, że dogadujesz się z Traconią. Widać to też po dość konsekwentnych działaniach Westlanda, że może jest jakaś szansa. Pytanie jaki będzie kierunek wobec Afrenii? Czy powinien być zmieniany?
- Mimo wszystko poaprcie spada o -0,1 ale to prawdopodobnie jedna z ostatnich kar za układy z Traconią
- Pomaga temu też zresztą kwestia dobrze zapowiadających się układów gospodarczych z Traconią
- Ruch bezcłowy otwiera granicę, ale budzi strach wielu obywateli, że teraz do Koionu wjadą tracońskie, hmmm, farmaceutyki
- Za to w ramach cudownego rzutu na szkolnictwo... no jest afera. Spora. Okazuje się, że profesura będąca przeciwnikiem PSN(g) współpracowała z niektórymi członkami innych partii i wyprowadzała pieniądze w celu finansowania działalności opozycyjnej tychże partii. Z tego będzie dłuższy motyw jak sądzę, także szczegóły obgadujemy przy chwili czasu.
- Tymczasem poparcie spada o -0,2 i duma o -0,1

ZEKISTAN:
- Powołanie BZNU zostaje pozytywnie odebrane przez społeczeństwo. Poparcie wzrasta o +0,1, ludzie czekają na efekty
- Amerykanie pytają wprost: Co się z tobą dzieje? Potępiłeś jedynego poza sobą sojusznika USA w regionie, poparłeś nielegalne państwo, a także nabywasz sprzęt od państwa, które wywołało wojnę napastniczą i zostało potępione przez ONZ. Odnieś się do tego w najbliższym czasie

DRS:
- Nawarstwiasz mi się, wiem :v
- Rozpatrujemy so far tylko politykę zagraniczą
- Ludzie są poważnie poruszeni upadkiem Zagorii, ale argumenty Richardeza są jak najbardziej uzasadnione. Poparcie wzrasta o +0,1, ludzie składają się na datki dla uchodźców zagoryjskich (+3mln do ich budżetu), ale nie pojawiają się chętni do służby... chyba się po prostu skończyli gnijąc gdzieś w Sierra Madre
- Masz myk do pisania propagandy :D
- Sposób rozwiązania kryzysu pod Antiguą bardzo zasmucił GMa, który lubi jak rzeczy wybuchają, ale apparently nie zajechanych wojną twoich obywateli. To plus dostępne w internecie nagrania podnoszą dla ciebie poparcie o +0,1 i dumę o +0,1. Na pewno masz doskonałe tematy zastępcze, jeżeli akurat byłyby potrzebne
- Państwo Islamskie. Whoa.

User avatar
rince
Game Master
Posts: 641
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by rince » Fri Feb 16, 2018 8:08 pm

Image

República Democrática de Sahrani
Demokratyczna Republika Sahrani

Tura 5
Gracz: rince
Ideologia: Komunistyczna dyktatura wojskowa
Poziomy socjalu: minimalny 20%, wystarczający 30%, maksymalny 40%.

Revolucionista:
Zmiany w armii
Sztab Generalny Armii Wyzwolenia Sahrani podał informację o rozwiązaniu kompanii "Gloton". Ta pancerna jednostka poniosła ciężkie straty podczas natarcia na Paraiso. Rozwiązanie kompanii to smutna chwila, jednak, zgodnie ze słowami rzecznika Sztabu, po zjednoczeniu Sahrani Republika nie potrzebuje już utrzymywać potężnych, liczących trzy kompanie sił pancernych. Jest to kosztowny rodzaj sił zbrojnych, z którego, wobec braku zagrożeń lądowych, środki zostaną przekierowane na marynarkę wojenną, która jest obecnie głównym strażnikiem bezpieczeństwa naszej wyspy.
Następują też zmiany personalne. Kapitan Ignacio de la Silva zostanie następcą poległego Alonzo Colona na stanowisku kompanii "Libertad", a sam zostanie zastąpiony na stanowisku dowódcy kompanii "Obrero" przez kpt. Luisa Jargo, do tej pory w służbie Południa, który dołączył do Armii Wyzwolenia po Wojnie o Zjednoczenie. Kolejny dowódca byłego wojska Południa który zdecydował się dołączyć do SLA, kpt. Antonio Alvega, otrzyma stanowisko w Sztabie Generalnym. Z kolei dotychczasowy dowódca kompanii "Gloton", kapitan Pablo Diaz, zastąpi okaleczonego dowódcę kompanii "Lobo", kapitana Bartolomeo Magellana, który po dojściu do zdrowia również otrzyma posadę w Sztabie.

Odbudowa w Paraiso
Ruszyły prace przy odbudowie Paraiso. Prace pochłoną w sumie 43 miliony dolarów. Kontrakty przydzielono zarówno prywatnym firmom z południa, jak i państwowym zakładom budowlanym z północy. Kolejne 35 milionów pochłonie rekonstrukcja Centrum Technologicznego, zaminowanego przez władze KPS.

Uruchomienie produkcji ropy wkrótce
Po bohaterskim współdziałaniu straży pożarnych z Ortego i obu części Corazol przyszedł czas na rekonstrukcję szybów naftowych, które w destrukcyjnym akcie "po nas choćby potop" rozkazał podpalić Orlando. W ten sposób odebrał Narodowi możliwość korzystania z bogactw ziemi Sahrani, szczęśliwie tylko na krótko, jednak utrata pozycji była dla niego ważniejszą kwestią.

Wznowienie ruchu turystycznego
Rząd Republiki zaproponował Izbie Turystycznej, zrzeszeniu prywatnych przedsiębiorców branży turystycznej z Południa, opracowanie i przeprowadzenie w światowych mediach kampanii zachęcającej turystów do przyjazdu na Sahrani. Duża część gospodarki Południa opiera się na turystyce i rząd ufa, że przedsiębiorcy znają swoich klientów najlepiej i wiedzą jak zachęcić ich do powrotu. Państwowe dofinansowanie do kampanii wyniesie w maju 5 mln dolarów i będzie kontynuowane w najbliższych miesiącach.

Kontrakty zbrojeniowe
Republika zawarła dwa wielkie kontrakty zbrojeniowe z Rosją i Chinami na dostawę okrętów, wyposażenia przeciwlotniczego, wyposażenia samolotów, sprzętu pancernego. Zakupy te pozwolą na odbudowę potencjału militarnego Republiki w powietrzu i na ziemi i znaczące zwiększenie potencjału na morzu. Lista zakupionego sprzętu poniżej.
Zawarty też został kontrakt z Zekistanem na sprzedaż 12 transporterów opancerzonych VAB VTT za kwotę 4 mln. dolarów.
Dochody: SEP Płn. 42,830 + SEP Płd. 39,028 = 81,858 mln + przedsiębiorstwa 21,4 = 103,258 mln
+ z poprzedniej tury 4,05 mln
+ od Zekistanu 4 mln
Razem: 111,308 mln
- socjal 42 mln
- utrzymanie armii 9,6 mln
- kontynuacja budowy mieszkań 0 mln
- kontynuacja napraw infrastruktury 0 mln
- bailout dla SPW 0 (6/40) mln
- doktryna "Lokalne Magazyny" 10 (15/90) mln
- naprawa szybów wydobywczych 11 mln (całość)
- odbudowa Paraiso 10 mln (10/43 mln)
- kampania promująca turystykę 5 mln
- naprawa CT 0 (35 mln)
- odszkodowania 5 mln (dej Sas znać czy wystarczy)
- naprawa BMP 0 (4,35 mln)
- naprawa czołgów 0 (84 mln)
- naprawa Akacji 0,9mln
- naprawa MiGów 0 (54,4 mln)
- naprawa Su 5mln (5/15,75 mln)
- kontrakt z Rosją 5 mln (5/379,2 mln)
- kontrakt z Chinami 5 mln (5/123,90 mln)

Zostaje 2,808 mln

Kontrakty:

Rosja: 10x Tigr, 3x R-73, 9x T-72B, 5x Osa, 3x Buk, 2x Kornet, 2x Igła, Dozer'80, Kilo, Tarantul
Chiny: 5x PL-12, 3x Kai Shan 1

Ludzie: 28 + 18 z armii KPS = 46 ludzi.

Aktualny stan kompanii "Unidad" to 21/65 ludzi z obsługą licząc. Do pełnego stanu potrzeba zatem 44 ludzi, co osiągam włączając tam najlepszych żołnierzy zawodowych spośród ludzi z KPS oraz z moich kompanii rezerwowych (każda ma etatowo 50 zawodowców). Niedoświadczeni i mniej predysponowani zajmują miejsca w kompaniach rezerwowych.

Zostaje 2 ludzi.

User avatar
Edek
Posts: 251
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by Edek » Sun Feb 18, 2018 4:19 pm

Image
Republika Czarnorusi - Tura 5
Głowa Państwa: Prezydent Jan Prizak
Stolica: Novigrad
--------------------------------------------------------------------

Pokłosie po bitwie - odezwa Jana Prizaka do Zagorii
Koniec wojny to czas podsumowań, Jan Prizak zwraca się do Czarnorusinów z Zagorii podczas wizyty na świeżo przyłączonych terenach.
Zagoryjczycy, a właściwie to po prostu Czarnorusini. Stoję dziś w stolicy istniejącego jeszcze kilka dni temu tworu jakim była sterowane przez zbrodniarzy Niezależną Republika Zagoryjska, tworu który już nigdy się nie odrodzi, czego mam nadzieję macie pełną świadomość. Historia Zagorii na zawsze jest splątana z Czarnorusią, sztuczny podział wykształcony dziesięć lat temu znikł aby nigdy już nie powrócić.

Wasi sojusznicy, kreujący się na liderów regionu Takistan oraz Demokratyczna Republika Sahranii pozostawili was w godzinne próby pozostawiając was na pastwę najsilniejszej armii Międzymorza. Część z was zapewne teraz szepcze, przecież Richardez pomógł, wysłał okręty. Okręty na które zebrano partyjną wieruszkę, okręty na które zabrano broń, a wreszcie okręty na które zabrano pieniądze zrabowane na was wszystkich przez Łopoteva i jego popleczników. Zabrano też garstką cywilów w celu użycia ich jako żywych tarcz w czasie potencjalnego ataku. Pytam się was, gdzie byli i gdzie są teraz ci którzy gwarantowali wam wolność od podłych faszystów z Novigradu? Nikt, nie kiwnął palcem, ani wielki budowniczy meczetów, przyjaciel Zagorii Izhamir Aziz, ani Sahrański watażka Richardez. Ten drugi sam przyznaję się do tego, że po krótkiej, acz zwycięskiej wojnie utracił jakiekolwiek możliwości działania poza okupowaną wyspą. Wytłumaczcie mi, jak możliwe jest to iż dysponując dwukrotną przewagę liczebną, sprzętową, walcząc z garstką obrońców omal nie przegrał wojny? Jak ten człowiek mógł stać się gwarantem niepodległości Zagorii?

Trzydzieści sześć godzin, tyle zajęło wojskom Czarnoruskim złamanie oporu i zmuszenie „rządu” Zagoryjskiego do ucieczki. To niewątpliwy sukces Czanoruskiego oręża, sukces okupiony jednakże stratami. Wojska Zagorii walczyły dzielnie, kierowane jednakże były przez stado idiotów, uległy nam w kilkanaście godzin. Dla części z tych ludzi znajdzie się miejsce w naszej armii, jednak nie dla zdrajców Czarnorusi, Ci zostaną osądzeni. Ale też nie będziemy szukać pomsty na zwykłych żołnierzach, umożliwiając części z nich dalszą służbę.

Straty Czarnorusi wydają się być jedynie kroplą w startach Zagorii, dlatego też kiedy to towarzysz Lubiczka udał się prowadzić rozmowy pokojowe byłem pełny optymizmu, że uda nam się zakończyć niepotrzebny rozlew krwi. To zostało zrealizowane, jednak ściskając naszą dłoń i deklarując chęć współpracy cały czas pozostawał na smyczy Łopoteva, który w panice uciekał z Czernogorska wiedząc o nieuchronności osądu jego i jego gabinetu. Tchórzostwo Łopoteva nie było dla mnie zaskoczeniem, podobnie jak hipokryzja Richardeza. Zasmuciła mnie jednak postawa towarzysza Lubiczki i jego świty, w którym upatrywałem pewnego rodzaju stabilizatora w naszych relacjach, niestety myliłem się. Na nasze pytania odnośnie kreującego się obrazu ciągłej współpracy z Łopotevem zdołał powiedzieć jedynie tyle, iż cytuje „nic na mnie nie macie, ja sobie poradzę. Założę jakąś partię...”. Niestety muszę zasmucić Pana Łubiczke i wielu czołowych działaczy ChDKZ w całej Zagorii, nie wrócicie do polityki, a bynajmniej nie tak szybko jakbyście tego chcieli. W tym miejscu zapowiadam, iż już w tym miesiącu rozpocznie się szeroko zakrojona lustracja, ale niech nie zmylą was słowa hipokrytów w pokroju Richardeza, nie będzie to machina terroru. My nie stosujemy narzędzi naszych wrogów. Winnych zbrodni na narodzie Czarnoruskim czekają sprawiedliwe procesy przez sądami w Czarnorusi. Rozliczanie przeszłości jest ważne i tylko realizując je znów będziemy mogli stać się zjednoczonym narodem. Uczciwi i prawi nie mają się czego bać, daje wam na to moje słowo, karząca ręka sprawiedliwości dotknie jedynie tych którzy naprawdę na to zasługują. Część tchórzy zapewne skryła się w lasach, jeżeli macie informacje o takich formujących się grupach skierujcie się do najbliższego posterunku wojskowego, a nagroda was nie ominie. A do przedstawicieli takich grup apeluję, nie bądźcie głupcami, prędzej czy później was znajdziemy, akcja przeciwpartyzancka rozpoczęła się kilka godzin po zakończeniu właściwego konfliktu. Nie macie żadnych szans porzućcie martwą już sprawę, współpracujcie z nami, a razem będziemy czerpać zyski z zjednoczenia.

Chciałbym wam coś moi drodzy dzisiaj pokazać, co być może ułatwi wam dostosowanie się do nadchodzących zmian. Wiem, że mi nie ufacie, a wielu z Was ma nas za tyranów i morderców. Różnimy się, dla was Łopotev był bogiem, dla mnie zwykłym zbrodniarzem, którego miejsce jest w więzieniu. Wasz boahter jednak nie był krystaliczny, dziś trzymam w rękach owoc prac dziesiątek osób. Są to akta sprawy prowadzonej w Kazaniu, w latach osiemdziesiątych przez prokuraturę radziecką, ich autentyczność nie podlega dyskusji, potwierdzili ją niezależni badacze z wielu krajów, wycinki z akt zostaną dołączone do jutrzejszej porannej gazety, tak aby każdy mógł je przeczytać.

Niejaki Nikita Łopotev w owym czasie student Uniwersytetu, na wydziale prawa miał być tutaj zacytuje „ ...przejawiającym zwiększoną agresję, skłonnym do bójek i impulsywnych działań młodzieńcem”. Studenckie życie to imprezy, alkohol i przelotne znajomości, Nikita nie był inny, pił na umór, bawił się do brzasku, a na uczelnie przychodził z gigantycznym kacem. Zwykły człowiek taki jak wszyscy, ale nie do końca. W grudniu roku 1986 w starej kaminicy w której mieszkanie wynajmowała niejaka Motja Polzin miała miejsce typowa, studenecka impreza. Impreza o której ślad ktoś starał się starannie wymazać, jednak niestety, dla Łopoteva, ale stety dla nas wszystkich nie do końca skutecznie.
O godzinne 1:30 sąsiedzi wezwali Milicję, podczas interwencji poza grupką ludzi znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego znaleziono również naszego towarzysza Nikitę. Czemu, jednak sąsiedzi wezwali stróży prawa? Zaniepokoiły ich krzyki dobiegające z mieszkania, jakże różne od tych towarzyszących zwykłym, studenckim schadzką. Pozwolę sobie ominąć opis samego miejsca przestępstwa dokonany przez naszych radzieckich przyjaciół, przechodząc do meritum. Pani Polzin została po całym zajściu zabrana do szpitala, jednak nie z powodu alkoholu, narkotyków czy innych środków, ale z powodu gwałtu. Gwałtu którego autorem był nie kto inny jak Nikita Łopotev, zarzuty z urzędu wniesiona szybko, zaproszono świadków, a los naszego młodego Nikity zdawał się być przesądzony. Jednak jak to bywał w sowieckim sojuzie, los bywa przewrotny, a na pewno dużo częściej szczęśliwy jest dla współpracowników KGB, zarzuty wycofano, a Panią Polzin zastraszono. Ten dokument, nie jest wymysłem „faszystowskiej” propagandy Czarnoruskiej, są to suche fakty sporządzone przez nawet nie Czarnorusinów, a jakże wielce wielbionych w niektórych kręgach Sowietów, fakty które nie podlegają dyskusji.

Wróćmy jednak to teraźniejszości, a dokładnie do działań Łopoteva w czasie wojny. Po pierwsze, widząc przeważającą siłę armii Czarnoruskiej nakazał obronę w miastach. Początkowy plan zakładał nie atakowanie miast z oczywistych dla nas przyczyn potencjalnych zniszczeń. Specjalnie opóźniliśmy ofensywę w regionie Starego Soboru i Zielonogorska, aby dać czas cywilom na ewakuację, ewakuację o której nikt nie pomyślał, a czy dobry przywódca nie martwi się pierw o swoich ludzi, ludzi którzy mu zaufali? Kiedy na nasze pozycje spadły pociski artyleryjskie wiedzieliśmy, że będziemy musieli podjąć wieli ciężkich decyzji, bo to właśnie wasi obrońcy na rozkaz Łopoteba rozpoczęli bombardowanie miast. Ruszyliśmy do ataku sądząc, że sztab Zagoryjski zatroszczył się o swoich obywateli byliśmy jednak w błędzie.

Sam Łopotev rozpaczał nad śmiercią dwóch ofiar ataku balistycznego, jednak jakie były to łzy? Łzy człowieka który już wtedy wiedział na czekającej na niego na Sahranii willi? Łzy człowieka który rozkazał bombardowanie własnych miast? Hipokryzja? To chyba mało powiedziane.Gdy nasze wojska zajęły miasta, gdy rozbrojono pozostałe przy życiu wojsko Zagoryjskie. Zaczęły spływać do mnie straszliwe, napawające lękiem meldunki, o setkach zabitych, zniszczonych miastach, ale i o setkach rannych umierających na rękach wojsowych medyków. Stanęliśmy na progu klęski humanitarnej na niespotykaną dotąd skalę. Jednak nie po to przyjąłem na siebie misję zjednoczenia naszego narodu, aby w takiej chwili nie umieć podjąć decyzji odcinając się od wzajemnych głębokich animozji. Wystosowaliśmy apel, we wszystkich miastach Czarnorusi o pomoc w tej ciężkiej chwili, dla Was, dla rannych, zarówno żołnierzy jak i cywili. I Czarnorusini na ten apel odpowiedzieli, emerytowani lekarze i pielęgniarki stawili się w szpitalach, setki samochodów przekroczyły granicę do niedawne dzielącą nasz naród, kaskada pomocy ruszyła z siła której się nie spodziewałem. Ci ludzie pracowali dzień i noc, bez wytchnienia, bez wizji dodatkowej płacy, bez nagrody, dla tych którzy niejednokrotnie zabrali życie ich bliskim przed dziesięciu lat. Ale tutaj w Zagorii również dokonał się cud, bo Ci którzy jeszcze kilka godzin wcześniej byli gotowi zabić się bez chwili wahanie, wspólnie stanęli przy prowizorycznych stołach operacyjnych, razem ratując życia innych.

Nie umiem znaleźć słów uznania dla wszystkich tych dzięki którym udało się zmniejszyć pokłosie tej krótkiej, ale jakże krwawej wojny. Mogę jedynie podziękować. Podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do uratowania tak wielu istnień. Wasza ofiara nie zostanie zapomniana. Mam nadzieję, że obraz zjednoczenia w tym przypadku stanie się pierwszym z wielu które nadejdą już wkrótce.

Czarnorusini z Zagorii, dziś rozpoczynamy naszą nową historię, od Was zależy jak ona się potoczy. Działajcie mądrze, współpracujcie z nami, a razem zbudujemy Czarnoruś silną, zjednoczoną, którą pozostawimy naszym dzieciom. Działajmy razem, a nic nie będzie w stanie nam przeszkodzić, działajmy oddzielnie, a nasi wrogowie to wykorzystają po raz wtóry wbijając klin między nas. Dziesiąć lat temu wybraliście elity które miały was za nic, dziś stoicie przed nowym wyborem i oby był to wybór mądry.

Fragment przemówienia Jana Prizaka z okazji odebrania parady zwycięstwa w Novigraddzie
(…) był to czas niełatwych decyzji, decyzji które niejednokrotnie spowodowały śmierć innych, decyzji których konsekwencje odczuwamy wszyscy, ale też decyzji które dały nam zwycięstwo. Zwycięstwo, która dla Czanorusi staje się pierwszym krokiem do pełnego zjednoczenie i dobrobytu.
Żołnierze trzydzieści sześć godzinnym zajęło wam zgniecenie oporu tych którzy odebrali nam tak wiele. Są straty, owszem, ponad pięćdziesiąt ofiar złożono na ołtarzu zjednoczenia, stu trzydziestu zostało rannych, wielu ciężko, każdej z tych osób należy się bezwzględny szacunek ci ludzie są bohaterami nas wszystkich. Kiedy odejdziemy z tego świata, a nasze miejsce zajmą nasze dzieci i wnuki, to zwycięzcy Wojny Unifikacyjnej cały czas będą bohaterami!
W przecięgu ostatnich lat odebrano nam tak wiele, rzucono na kolana, pozostawiono na pastwą wzajemnych waśni i sporów, ale naród zaadecydował, że nie taką ścieżką chce podążać! Dziś, ostatecznie kończymy okres bycia pionkiem w grze innych, Czarnorusini powstaliśmy z kolan i już nigdy, przed nikim na nie nie padniemy! Jednak niech nie zwiedzie was pokój, nasi wrogowie czyhają na nas, będą chcieli odebrać nam świeżo zjednoczony kraj, ale ja wiem, że my im takiej sposobności nie damy! Staniemy razem, żołnierze i cywile, w jednej falandze, w równych szeregach które zmiotą z powierzchni ziemi każdego kto ośmieli się rzucić nam wyzwanie! Czarnorusini, zwycięstwo jest nasze! Chwała Czarnorusi! Chwałą bohaterom!
Oświadczenie MSZtu w sprawie wypowiedzi przywódców państwa Międzymorza
(...)dziwi perfidia Afrenii która sama stała się ofiarom secesjonizmu. Sądziliśmy, że rządy nowej partii UWS staną się nowym otwarciem, dla całego kraju. Niestety chyba byliśmy w błędzie, czas pokaże czy Afrenia odrzuci obłudę, na razie jednak kraj ten wydaje się pogrążać w wzajemnych animozjach. Czy to nie idealny moment dla sąsiadów z północy? Chyba ktoś zapomniał gdzie leży prawdziwy wróg.

(…) Zekowie jak widać cały czas nie ochłonęli po ostatniej wojnie. Smutno jest to jak ten skądinąd bitny naród jest cały czas ogrywane przez swoje „elity”.

(…) hipokryzja DRS bije w oczy tak mocno iż jakikolwiek komentarz wydaje się być zbędny. Pouczanie kogokolwiek będąc prowokatorem wojny, samemu bombardując miasta? Richardez nie dość, że jest fatalnym dowódcą to również słabym politykiem. A ludzie go popierający ograniczają się jedynie do haniebnych i będących całkowicie nie na miejscu porównań Czarnorusi do Państwa Islamskiego.
Oświadczenie MON w sprawie prowadzonej modernizacji sił zbrojnych Czarnorusi
Badanie nad modernizacją naszych pojazdów dobiegły końcowi, autorskie modernizacje BTR – 80 „Kozak” oraz BMP – 2 „Bies” wkrótce zostaną zastosowane w pierwszych jednostkach. Realizacja zamówienie zlecona państwowym fabrykom zbrojeniowym w znakomity sposób rozrusza przemysł, dodatkowo dając miejsca pracy dla setek ludzi. A to dopiero początek projektu modernizacji sił zbrojonych. Więc szczegółów za miesiąc.
Czer-Sat TV
Oświadczenie w sprawie zniszczeń w Zagorii i organizacji zbiórki publicznej
Wojna w Zagorii choć krótka przyniosła znaczące zniszczenia. Zniszczenia których naprawa potrwa miesiące. Dlatego też rząd uznał za stosowne zwrócenie się do obywateli całego zjednoczonego państwa o udział w dobrowolnej zbiórce pieniędzy. Na przyszły miesiąc zapowiedziana jest organizacja różnorakich wydarzeń kulturalnych z których dochód przeznaczony zostanie na wsparcie odbudowy prowincji Zagoryjskich. Rząd wkrótce ma wystąpić do ONZtu z wnioskiem o przyznanie międzynarodowej pomocy w związku z zniszczeniami.
Oświadczenie MON w sprawie prowadzonej modernizacji sił zbrojnych Czarnorusi
Gdy Łopotev uciekał wraz z swoją świtą do bezpiecznej przystani dla róznorakich wykolejeńców jaką jest DRS nasze okręty rozpoczeły pościg, który z racji na przebywanie na okrętach gro cywili niejak związanych z samą świtą Akuły, cudownie „uratowanych” przez reżim w celu ochrony jego samego i złota, zakończył się blokadą wyspy Antiqua z której to lotnictwo Zagorii prowadziło działania przeciwko naszym wojskom.
Tchórzostwo Łopoteva po raz kolejny uwidacznia fakt wykorzystania cywili jako żywych tarcz. Blokada wyspy nie trwała jednak długo, anonimowi informatorzy mówią o panicznych próbach kontaktu podejmowanych przez wyczerpany wojną DRS mające na celu przerwanie blokady, połączonych z groźbami zaatakowania naszych okrętów. Oczywiście groźby te nic nie dały, spełnione jednak warunek Czarnorusi jakim miało być wydanie zbrodniarzy Zagoryjskich w ręce Międzynarodowego Trybunału Karnego. W świetle ostatnich wypowiedzi komunistycznych watażków okupujących tymczasowo wyspę Sahrani taka wersja wydarzeń wydaje się być aż nadto prawdopodobna. Richardez mając świadomość konfrontacji z Czarnorusią która z wojny z Zagorią wyszła niemal bez strat wolał ugiąć kark, aniżeli rozpocząć otwarty konflikt z aktualnie bezsprzecznie najsilniejszym krajem regionu.
Domeną komunistów jest tchórzostwo, ale i krzywoprzysięstwo, pozostaje jedynie mieć nadzieję iż tym razem Richardez spełni swoje deklaracje zawarte w oświadczeniu złożonym przed MTK. Nasi reporterzy dowiedzieli się o planowanych pozwach przed Międzynardowym Trybunale Sprawiedliwości z racji na użyczenie lotniska do operowania z niego uzbrojonych band Zagoryjskich terrorystów. Pewne jest jedno rząd w Novigradzie nie pozwoli znieważać Czarnorusinów przez nikogo, a już na pewno nie przez komunistycznych watażków.
--------------------------------------------------------------------
Wydatki:
--------------------------------------------------------------------
Cywilne
15 mln – Ogarnięcie spraw przejęcia władzy w Zagorii
10 mln – Pomoc medyczna dla Zagoryjczyków [Z rezerw złota Zagorii]
RAZEM 25 mln

Wojskowe

6 mln – Prototyp „Kozaka”
8 mln – Prototyp „Biesa”
RAZEM 14 mln
--------------------------------------------------------------------
Pozostało: 0.202mln USD
--------------------------------------------------------------------

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Sun Feb 18, 2018 4:57 pm

CZARNORUŚ:
- Wojna, wojna... i po wojnie. To było krótkie, brutalne i skuteczne. W dowolnej kolejności. CDF dosłownie zmiażdżył ruch Czerwonej Gwiazdy, a wielu żołnierzy liczy na bezpieczny powrót do domu. Straty były bardzo niskie, kalek również jest niewiele. Oczywiście NAPA zdecydowanie wywiązała się z obietnicy wyborczej :v
- Poparcie wzrasta o +0,2, a duma o +0,3
- Ostre i niesamowicie władcze przemówienie Prizraka... bardzo do niego pasuje. Ale Zagoryjczyków wkurwia niepomiernie. Po nocach zaczynająsię pojawiać graffiti na kamienicach, przekreślone symbole swastyk oraz zniszczone loga NAPA. Pojawiają się także w miastach sporadyczne ataki na żołnierzy i członków partii NAPA
- Oskarżenia o gwałt wobec przywódcy, który właśnie został pobity i spierdolił do DRS przechodzą bez echa w kontekście wszystkich innych wydarzeń
- Dostajesz za to +0,1 do poparcia od swoich zwolenników - widać, że w końcu psom z Zagorii dojebano jak trzeba i pokazano swoje miejsce
- Zbiórka publiczna jest względnym sukcesem. Udaje ci się pozyskać kwotę 7mln na wsparcie odbudowy
- I jeszcze propaganda o szczegółach Antiguy propsuje. +0,1 do poparcia

TAKISTAN:
- To jednak kwestia honoru. Miałeś strzec bezpieczeństwa Zagorii, a zasadniczo chuja zrobiłeś w całej swej mocarstwowości. Twoi ludzie są W Ś C I E K L I. Weterani z Iranu w emocjonalnych videologach zapowiadają, że jak wrócą to wpierdolom tchórzom
- Tak, wkurwiają się nawet ludzie z miast. A oni mają internety i propaganda czarnoruska raczej do nich dociera
- Poparcie spada ci o -0,2 (tak mało tylko dlatego, że wsioki dalej żyją w swoim świecie), a duma narodowa leci w dół o -0,4

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 804
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: When Diplomacy Fails - Temat główny gry

Post by SaSTrooP » Sun Feb 18, 2018 5:08 pm

KONIEC TURY 5 (MAJ 2018):

The Holy Eye
I tak umierają narody
Jakież zło tkwi w ludziach, który śmierć chętni są zadawać innym?
Kwiecień i maj 2018 były niewątpliwie najkrwawszymi miesiącami od lat. Przestać istniały - w krótkich, acz straszliwych wojnach - dwa państwa, Królestwo Południowego Sahrani oraz samozwańcza Zagoria. W przeciągu kilku dni na obszarze tak dotkniętego zniszczeniem Morza Zielonego zginęło i zostało rannych ponad tysiąc osób. Armie ruszyły na siebie i obracały miasta w perzynę niczym w wagnerowskim Gotterdammerung. Ale po co to wszystko? Czy coś rzeczywiście się zmieniło?

Król Orlando I uciekł i zapowiada dalszą walkę z komunizmem, choć teraz bliżej mu do żołnierza najemnego. Bóg jednak sprzyja jego sprawie, jako namaszczonemu olejami chrześcijańskiemu władcy. W szczególności, że komunizm sahrański nie ma poszanowania do wszystkiego, co antyczne i boskie.

Jednocześnie jednak zło socjalizmu nadal tli się w Czarnorusi. Oto pod sam koniec miesiąca Jarosław Lubiczka - bliski do niedawna współpracownik Łopotewa - został przyjęty w szeregi czarnoruskiej lewicowej partii SLD jako jej wiceprezes. Ruch ten odbył się przed wejściem w życie czarnoruskich ustaw lustracyjnych, które zapowiedział jawnie nazistowski i antyludzki rząd Jana Prizraka. Czy wojna, która wyniosła go na wyżyny sławy będzie też źródłem jego pychy... i przyczyną słabości?

Jednocześnie broni się nadal islamski Iran. Choć Teheran jest bliski oblężenia, a trzon armii został rozbity pod Buszirem i Gamadibirem, 29 maja Rosjanie wprowadzili w region Teheranu dywizję powietrznodesantową. Uzbekistan pozwolił ponadto armii Putina na przemarsz nad irańską granicę. Ta gra - choć Amerykanie już zapowiedzieli zwycięstwo - może być daleka od końca.

Post Reply