Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Pojedyncze scenariusze bitewne, symulujące jedynie czysto bitewny aspekt tej gry
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by SaSTrooP » Thu Feb 14, 2019 12:22 am

Image

Scenariusz fikcyjny

Rejon Horodiste, Mołdawia
19 kwietnia 1944 roku

Rzeczywiste tło historyczne:
Od dwóch tygodni toczy się pierwsze ofensywna w rejonie Jassów i Kiszyniewa, której celem jest zajęcie terytorium Mołdawii i zagrożenie jedności terytorialnej Rumunii. Ofensywa - choć początkowo zaskakująca i z użyciem spadochroniarzy - szybko słabnie wobec zdecydowanego i dobrze rozplanowanego oporu państw Osi. Mimo wszystko próba generalna przed Operacją Bagration już trwa, a Sowieci nie cofną się przed niczym, by stworzyć jak najwięcej przyczółków...

Tło scenariusza:
Siły radzieckie utworzyły skutecznie przyczółek w rejonie wsi Zazuleni na wschodzie. Przyczółek jest jednakże pod ciągłym, ciężkim ogniem artylerii i musi zostać poszerzony. Z tego względu - po osiągnięciu lokalnych włamów w skali taktycznej - dowództwo korpusu podjęło decyzję o aktywowaniu rezerw służących operacyjnemu wykorzystaniu uzyskanej przewagi. Rumuńskie siły trzymające Zazuleni i Tipovą wycofały się kilka godzin temu w relatywnym porządku i odpoczywają, a w rejonie lasów Minceili zbiera się batalionowa grupa bojowa rumuńskiej 1. Dywizji Pancernej, a jednocześnie w rejonie nadchodzącego starcia rozmieściły się także siły elitarnej dywizji pancernej "Grossdeutchland". Mimo wszystko Sowieci mają przewagę - kto wykorzysta lepiej siłę manewru?


Start bitwy: 19 kwietnia, godz. 5:00
Koniec bitwy: 20 kwietnia, godz. 18:00

ZADANIA STRON:

ZSRR:
1. Utworzyć korytarz transportowy pomiędzy lasami Mincenii de Jos lub na południe od nich lub obydwoma naraz
2. Utrzymywać straty na poziomie niższym niż 50%
OŚ:
1. Zatrzymać sowieckie wyjście na głębię operacyjną własnych sił
2. Utrzymywać straty na poziomie niższym niż 50%
3. (Opcjonalnie) Kontratakować i zniszczyć radziecki przyczółek w rejonie Tipova-Zazuleni
DOSTĘPNE SIŁY - ZSRR:
DOKTRYNY:
GŁĘBOKIE OPERACJE (EXP +3, MOR +3, koszt formacji niezmotoryzowanych -5%, koszt formacji pancernych i zmotoryzowanych -10%, koszt spadochroniarzy -10mln, czas szkolenia wszystkich jednostek -1)
ATAK FAZY TAKTYCZNEJ (Piechota atak +0,05, EXP +2, MOR +8, Rozkaz „Ostrzał zaporowy” +5%, Rozkaz „Atak nękający” +10%, podwyżka ponoszonych strat o 0-15%)
POJĘCIE GŁĘBI OPERACYJNEJ I UWOLNIENIE REZERW (EXP +2, MOR +5, Rozkaz „Odwód taktyczny dla rozkazu” +10%, przelicznik skuteczności dział szturmowych jako broni wsparcia +30%)
POLITYCZNA INDOKTRYNACJA (MOR +10, test szansy na załamanie poniżej 60% stanu, test szansy na rozpad poniżej 25% stanu)

OBRONA W GŁĘBI (MOR +6, [wszystko] obrona +0,03, Rozkaz „Okopanie” +3%)
POLA MINOWE (EXP +2, MOR +3, Rozkaz „Minowanie” +10%, saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej)
GŁĘBIA OBRONY (MOR +5, Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%)
ETOS GIEROJA (Koszt rozpoznania -5mln, MOR +8)
WOJNA OJCZYŹNIANA (Możliwość rekrutowania kompanii nieregularnych w bańkach czasowych, przyrost populacji chętnych do służby +12, czas rekrutacji jednostek pieszych i kawalerii -1)

Modyfikatory globalne:
- EXP +9
- MOR +48
- Piechota atak +0,05
- Rozkaz „Okopanie” +3%,
- Rozkaz „Ostrzał zaporowy” +5%,
- Rozkaz „Minowanie” +10%,
- Rozkaz „Atak nękający” +10%,
- Rozkaz „Odwód taktyczny dla rozkazu” +10%
- Rozkaz „Ufortyfikowanie” +15%
- przelicznik skuteczności dział szturmowych jako broni wsparcia +30%
- test szansy na załamanie poniżej 60% stanu,
- test szansy na rozpad poniżej 25% stanu
- podwyżka ponoszonych strat o 0-15%
- saperzy minują teren trzech kompanii zamiast dwóch lub o 30% szybciej
(...)
- koszt formacji niezmotoryzowanych -5%,
- koszt formacji pancernych i zmotoryzowanych -10%,
- koszt spadochroniarzy -10mln,
- czas szkolenia wszystkich jednostek -1
- czas rekrutacji jednostek pieszych i kawalerii -1
- koszt rozpoznania -5mln
- możliwość rekrutowania kompanii nieregularnych w bańkach czasowych,
- przyrost populacji chętnych do służby +12,

4. TANKOVY BATALION

1. Gwardijskaja Tankowaja Kompanija (gwardyjska kompania pancerna)
Dowódca: Mjr. Władimir Chrustajew Oddanie XX (Doktryna defensywna, Miejski Szczur)
EXP: 67
MOR: 106
Łączna skuteczność kompanii: 11 - 13
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 64/(64)
Łącznie sprzętu: 13xT-34/76 M42/43
Broń: Brak
Sprzęt: 13x T-34/76 M42/43
2. Tankowaja Kompanija (kompania pancerna)
Dowódca: Kpt. Leon Wiktorow Oddanie XX (Szybka głowa, Świętokrzyski)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 11 - 13
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 64/(64)
Łącznie sprzętu: 13xT-34/76 M43
Broń: Brak
Sprzęt: 13x T-34/76 M43
3. Tankowaja Kompanija (kompania pancerna)
Dowódca: Kpt. Rudolf Bogomołow Oddanie XX (Doktryna defensywna, Świętokrzyski)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 13 - 15
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 64/(64)
Łącznie sprzętu: 13xT-34/76 M43
Broń: Brak
Sprzęt: 13x T-34/85 M43
1. Motorizowanija GAZ Kompanija (kompania zmotoryzowana)
Dowódca: Kpt. Warnawa Matwiejew Oddanie XX (Czarodziej logistyczny, Ranger)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11 (0,8 - 2,7)
Mnożnik: 100%
Plutonów: 4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 108 ludzi w linii, 14 w załogach (121 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 14xGAZ-AA
Broń: Mosin-Nagant 1891, DP-27, PTRD
HQ: 12/12 ludzi 2x GAZ-AA
Pluton 1: 24/24 ludzi 3xGAZ-AA
Pluton 2: 24/24 ludzi 3xGAZ-AA
Pluton 3: 24/24 ludzi 3xGAZ-AA
Pluton 4: 24/24 ludzi 3xGAZ-AA
1. Motorizowanija BTR Kompanija (kompania zmechanizowana)
Dowódca: Kpt. Jemielnian Szwed Oddanie XX (Starogwardzista, Lis pustyni)
EXP: 61
MOR: 100
Łączna skuteczność kompanii: 6,5 - 9,5 (+2) (0,8 – 2,5)
Plutonów: 4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 137 (110 ludzi w linii) (35 załogi)
Łącznie sprzętu: 13xM5 Half-track .50cal;
Broń: PPSh-41, DP-27, M1 Bazooka 5 - 9 (+2) (0,8 – 2,5)
HQ: 10 ludzi, 1x M5 Half-track .50cal
Pluton 1: 25 ludzi, 3x M5 Half-track .50cal
Pluton 2: 25 ludzi, 3x M5 Half-track .50cal
Pluton 3: 25 ludzi, 3x M5 Half-track .50cal
Pluton 4: 25 ludzi, 3x M5 Half-track .50cal
1. Desant Kompanija (kompania piechoty)
Dowódca: Kpt. Makar Czajkowski Oddanie XX (Specjalista zimowy, Ranger)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: (2 - 4) (+2) (0 - 4)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 65 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: PPS-43, Ładunki wybuchowe (2 - 4) (+2) (0 - 4)
HQ: 5/5 ludzi
Pluton 1: 20/20 ludzi
Pluton 2: 20/20 ludzi
Pluton 3: 20/20 ludzi
1. Razwiedcznij Wzwod (zmotoryzowany pluton rozpoznania)
Dowódca: Por. Jermolaj Winogradow Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność plutonu: 6 - 8
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (18)
Łącznie sprzętu: 6x BA-20
Broń: brak
1. Saperskij Wzwod (pluton saperski)
Dowódca: Por. Władimir Michaiłow Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność plutonu: 2 - 8 (0 - 4)
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 52 (40 w linii i 12 załogi)
Łącznie sprzętu: 4x GAZ-AA
Mnożnik: 100%
Broń: Mosin-Nagant 1891/30; Ładunki wybuchowe.
1. Protiwtankowyj Wzwod (pluton pancerny)
Dowódca: Por. Wład Michałow Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność plutonu: 11 – 14
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (25)
Łącznie sprzętu: 5x SU-122
Broń: Brak
2. STRELECKI BATALION

1. Streleckaja Kompanija (kompania piechoty)
Dowódca: Kpt. Fiodor Bogdanow Oddanie XX (Doktryna ofensywna, Miejski Szczur)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 110 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: Mosin-Nagant 1891/30, DP-27 (5 - 11)
HQ: 20/20 ludzi
Pluton 1: 30/30 ludzi
Pluton 2: 30/30 ludzi
Pluton 3: 30/30 ludzi
2. Streleckaja Kompanija (kompania piechoty)
Dowódca: Kpt. Osip Naumow Oddanie XX (Specjalista zimowy, Ranger)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 110 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: Mosin-Nagant 1891/30, DP-27 (5 - 11)
HQ: 20/20 ludzi
Pluton 1: 30/30 ludzi
Pluton 2: 30/30 ludzi
Pluton 3: 30/30 ludzi
3. Streleckaja Kompanija (kompania piechoty)
Dowódca: Kpt. Włas Kuźniecow Oddanie XX (Specjalista zimowy, Lis Pustyni)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 110 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: Mosin-Nagant 1891/30, DP-27 (5 - 11)
HQ: 20/20 ludzi
Pluton 1: 30/30 ludzi
Pluton 2: 30/30 ludzi
Pluton 3: 30/30 ludzi
1. Kompanija Tjażnego Orużja i Pulomjotow (karabiny maszynowe)
Dowódca: Kpt. Dimitri Czajkowski Oddanie XX (Dowódca Czołgów, Miejski Szczur)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 4 - 15 (?) (0,3 - 1,5) (0 - 1,1)
Plutonów: 5
Łącznie ludzi: 20 w piechocie, 72 w broni stacjonarnej (92 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 12x Maxim M1910, 4x BM-37, 2x 45mm Obr. 42
Broń: Mosin-Nagant 1891/30 (2 - 8)
Sekcja HQ:
20/20 Ludzi

Pluton 1:
4/4x Maxim M1910 (4 - 15)

Pluton 2:
4/4x Maxim M1910 (4 - 15)

Pluton 3:
4/4x Maxim M1910 (4 - 15)

Pluton 4:
4/4x 82mm BM-37 (0 – 0,27)

Pluton 5:
2/2x 45mm Obr. 42 (0,15 – 0,77)
IMPROWIZOWANYJ BATALION "TIPOWA"

7. Streleckaja Kompanija (kompania piechoty)
Dowódca: Por. Prokop Ignatiew Oddanie XX (Doktryna defensywna, Góral)
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność kompanii: 6 - 11,5 (0 - 2,2)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 85 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: SWT-40, DP-27, RPG-43 (5 - 11)
HQ: 10/10 ludzi
Pluton 1: 25/25 ludzi
Pluton 2: 25/25 ludzi
Pluton 3: 25/25 ludzi
2. Wzduszna Desantowaja Kompanija (kompania spadochroniarzy)
Dowódca: Por. Prokop Ignatiew Oddanie XX (Doktryna defensywna, Góral)
EXP: 64
MOR: 108
Łączna skuteczność kompanii: 6 - 11,5 (0 - 2,2)
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 70 ludzi w linii
Łącznie sprzętu: brak
Broń: PPSh-41, RPG-6 (2 - 4) (+2) (0 - 3)
HQ: 10/10 ludzi
Pluton 1: 20/20 ludzi
Pluton 2: 20/20 ludzi
Pluton 3: 20/20 ludzi
GRUPPA TJAŻNEGO ORUŻJENJA "TIPOWA"

5. Protiwtankowa Baterjeja (bateria artylerii przeciwpancernej)
Dowódca: Kpt. Wilen Michaiłow Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność baterii: 0,9 - 7,2
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (30)
Łącznie sprzętu: 6x 57mm Obr. 41 ZiS-2 (0,15 – 1,2) na 6x STZ-5
12. Baterjeja Artiljerii (bateria artylerii lekkiej)
Dowódca: Kpt. Samuel Nikolajew Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność baterii: 1 - 5
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (36)
Łącznie sprzętu: 6x 76mm armata dywizyjna M1933 (0,17 – 0,83)
13. Baterjeja Artiljerii (bateria artylerii średniej)
Dowódca: Kpt. Mieczysław Wołkow Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność baterii: 2 - 6,5
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (48)
Łącznie sprzętu: 6x 107mm armata polowa M1910/30 (0,34 – 1,08)
14. Baterjeja Artiljerii (bateria artylerii ciężkiej)
Dowódca: Kpt. Emil Pasterniak Oddanie XX
EXP: 59
MOR: 98
Łączna skuteczność baterii: 3,4 - 4,6
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (48)
Łącznie sprzętu: 6x 122mm haubica polowa M1909/37 (H) (0,56 – 0,76)
DOSTĘPNE SIŁY - RUMUNIA:
DOKTRYNY:
BITWA METODYCZNA (EXP +2, MOR +10, koszt wszystkich formacji -10%, szansa na powodzenie rozkazu „Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +10%, wyszkolenie poborowe -5mln)
DOMINACJA LOGISTYKI I ARTYLERII (MOR +5, koszt utrzymania sprzętu -30% (przed nałożeniem zniżek), limit jednostek w baterii podniesiony o +2, modyfikator zaopatrzenia:, powodzenie rozkazu „ostrzał przenoszony” +10%, Wozów rezerwy +5)
KONTRATAK JAKO PRZEŁAMANIE (EXP +3, szansa na powodzenie rozkazu „Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +10%, roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po przegranej walce o ok. 30%)
WSPÓŁPRACA SIŁ W KONTRATAKU (EXP +2, MOR +5, zmot EXP +2, piechota może używać czołgów lekkich, średnich i ciężkich, limit armat ppanc. w kompanii zwiększony do 4 sztuk, limit CKM zwiększony do 6 sztuk)

WOJNA W OKOPACH (EXP +3, MOR +5, [wszystko] obrona +0,05, Rozkaz „Okopanie” +10%, Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%, pluton saperski koszt -10%)
STAND YOUR GROUND (EXP +5, MOR +10)
SYSTEM OBRONNY ([wszystko] obrona +0,1, Rozkaz „Ufortyfikowanie” +10%)
KORPUS INŻYNIERYJNY (Skuteczność prac saperów na fortyfikacjach podwaja się (tzn. pluton saperski pracuje ze skutecznością dwóch kompanii), Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%)

Modyfikatory globalne:
EXP +13
MOR +30
zmot EXP +2
[wszystko] obrona +0,15,
Rozkaz „Ostrzał przenoszony” +10%,
Rozkaz „Okopanie” +10%,
Rozkaz „Ufortyfikowanie” +20%
Rozkaz „Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +20%
roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po przegranej walce o ok. 30%
Wozów rezerwy +5


GRUPUL DE LUPTA "RATIZENAU"

1. Kompanie Tanc (kompania pancerna)
Dowódca: Mjr. Anghel Adam Oddanie XX (Specjalista Zimowy, Góral)
EXP: 63
MOR: 80
Łączna skuteczność kompanii: 11 - 15
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (60)
Łącznie sprzętu: 12x Panzerkampfwagen IV G
Broń: Brak
Sprzęt: 12x Panzerkampfwagen IV G (11 – 15)
2. Kompanie Tanc (kompania pancerna)
Dowódca: Kpt. Daniel Antonescu Oddanie XX (Doktryna Defensywna, Góral)
EXP: 63
MOR: 80
Łączna skuteczność kompanii: 10 - 13,4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (60)
Łącznie sprzętu: 6x Panzerkampfwagen IV G, 3x T-34/76 M42, 3x T-60 TACAM, 3x LT Vz. 35
Broń: Brak
Sprzęt: 6x Panzerkampfwagen IV G (11 - 15), 3x T-34/76 M42 (11 - 13), 3x T-60 TACAM (9 - 14), 3x LT Vz. 35 (8 - 10)
1. Companie de Infanterie Motorizata (kompania zmotoryzowana elitarna)
Dowódca: Kpt. Anghel Lupei Oddanie XX (Specjalista Zimowy, Bojowa bandana)
EXP: 71
MOR: 88
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11 (+1)
Mnożnik: 110%
Plutonów: 4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 138 ludzi w linii, 14 w załogach (152 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 14x Praga RV
Broń: Vz. 24, ZB-26 4,5 - 10
HQ: 18/18 ludzi 2x Praga RV
Pluton 1: 40/40 ludzi 4x Praga RV
Pluton 2: 40/40 ludzi 4x Praga RV
Pluton 3: 40/40 ludzi 4x Praga RV
2. Companie de Infanterie Motorizata (kompania zmotoryzowana elitarna)
Dowódca: Kpt. Matei Iliescu Oddanie XX (Doktryna ofensywna, Bojowa bandana)
EXP: 71
MOR: 88
Łączna skuteczność kompanii: 5 - 11 (+1)
Mnożnik: 110%
Plutonów: 4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 138 ludzi w linii, 14 w załogach (152 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 14x Praga RV
Broń: Vz. 24, ZB-26 4,5 - 10
HQ: 18/18 ludzi 2x Praga RV
Pluton 1: 40/40 ludzi 4x Praga RV
Pluton 2: 40/40 ludzi 4x Praga RV
Pluton 3: 40/40 ludzi 4x Praga RV
DOSTĘPNE SIŁY - NIEMCY:
DOKTRYNY:
BEWEGUNGSKRIEG (EXP +5, MOR +2, koszt formacji niezmotoryzowanych +10%, koszt formacji rezerwowych +20%, kompanie zmotoryzowane mogą używać czołgów lekkich)
AUFTRAGSTAKTIK (EXP +6, szansa na powodzenie wszystkich rozkazów +5%)
SCHWERPUNKT (EXP +3, kompanie panc atak +0,1, kompanie zmech/zmot atak +0,05, szansa na powodzenie rozkazu „Atak przełamujący” +10%, roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po walce o ok. 20%)
BRUDERSCHAFT NIŻSZYCH SZCZEBLI (MOR +10, test szansy na załamanie +5%, przyspieszenie przegrupowania o ok. 10% w przypadku zwycięstwa lub porażki)
KAMPFGRUPPE UND VERZOGIERUNG (EXP +3, [wszystko] atak +0,03, Kompanie zmech/zmot mogą używać czołgów średnich, Modyfikator zaopatrzenia:)

OBRONA ELASTYCZNA (EXP +3, MOR +5, losowa redukcja strat o 0-10%)
STRAŻ PRZEDNIA (EXP +2, Rozkaz „Kamuflaż” w obronie +10%, plutony rozpoznania EXP +2)
OPÓŹNIENIE ([wszystko] obrona +0,05, Rozkaz „Obrona opóźniająca” +10%, losowa redukcja strat o 0-10%)
ODWRÓT TAKTYCZNY (EXP +3, Rozkaz „Ostrzał zaporowy” w obronie +8%, roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po walce o ok. 10%)
DOZOROWANIE OGNIOWE (EXP +3, MOR +5)

Modyfikatory globalne:
losowa redukcja strat o 0-20%
EXP +26
plutony rozpoznania EXP +2
MOR +22
[wszystko] obrona +0,05
[wszystko] atak +0,03 (poza mobilnymi, już doliczone)
kompanie panc atak +0,13, kompanie zmech/zmot atak +0,08
szansa na powodzenie wszystkich rozkazów +5%
Rozkaz „Atak przełamujący” +10%
Rozkaz „Obrona opóźniająca” +10%
Rozkaz „Ostrzał zaporowy” w obronie +8%
test szansy na załamanie +5%
roleplayowe skrócenie czasu reorganizacji po walce o ok. 40%
kompanie zmotoryzowane mogą używać czołgów lekkich
kompanie zmech/zmot mogą używać czołgów średnich

GROSSDEUTCHLAND ABTEILUNG

1. GrossDeutchland Panzerkompanie (gwardyjska kompania pancerna)
Dowódca: Mjr. Meino Kaspar Oddanie XX (Starogwardzista, Góral)
EXP: 84
MOR: 80
Łączna skuteczność kompanii: 11 - 15
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (85)
Łącznie sprzętu: 17x Panzerkampfwagen V G
Broń: Brak
Sprzęt: 17x Panzerkampfwagen IV G (14 – 18)
2. PanzerJeager Kompanie (kompania pancerna)
Dowódca: Kpt. Cäcilie Bieber Oddanie XX (Doktryna Defensywna, Góral)
EXP: 76
MOR: 72
Łączna skuteczność kompanii: 10 - 13,4
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (36)
Łącznie sprzętu: 9x SturmGeschutz III G
Broń: Brak
Sprzęt: 9x SturmGeschutz III G
1. Motorisierte Kompanie (kompania zmotoryzowana)
Dowódca: Kpt. Rudolf Rosenberger Oddanie XX (Doktryna Ofensywna, List Pustyni)
EXP: 76
MOR: 72
Łączna skuteczność kompanii: 6,3 - 12,1 (0,2 - 5) (0 - 0,42) (0,6 - 2,5)
Mnożnik: 105%
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 138 ludzi w linii, 14 w załogach (152 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 14x Praga RV
Broń: G-43, MG-42, Panzerfaust 6 - 11,5 (0,2 - 5)
HQ:
12/12 ludzi
2x 8cm GrW34 (2x 0,02 – 0,21)
2x 5 cm PaK 38 (2x 0,3 – 1,25)
4x Opel Blitz

Pluton 1: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
Pluton 2: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
Pluton 3: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
2. Motorisierte Kompanie (kompania zmotoryzowana)
Dowódca: Kpt. Levin Messner Oddanie XX (Starogwardzista, Świętokrzyski)
EXP: 76
MOR: 72
Łączna skuteczność kompanii: 6,3 - 12,1 (0,2 - 5) (0 - 0,42) (0,6 - 2,5)
Mnożnik: 105%
Plutonów: 3
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): 138 ludzi w linii, 14 w załogach (152 ludzi łącznie)
Łącznie sprzętu: 14x Praga RV
Broń: G-43, MG-42, Panzerfaust 6 - 11,5 (0,2 - 5)
HQ:
12/12 ludzi
2x 8cm GrW34 (2x 0,02 – 0,21)
2x 5 cm PaK 38 (2x 0,3 – 1,25)
4x Opel Blitz

Pluton 1: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
Pluton 2: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
Pluton 3: 30/30 ludzi 3x Opel Blitz
4. SchwerePanzer GrossDeutchland Zug (gwardyjski pluton pancerny)
Dowódca: Por. Hans-Günter Hauer Oddanie XX
EXP: 84
MOR: 80
Łączna skuteczność plutonu: 14 – 18
Łącznie ludzi (ludzie w załogach): (20)
Łącznie sprzętu: 4x Panzerkampfwagen VI Tiger
Broń: Brak
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 424
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by Edek » Sun Jul 14, 2019 9:40 pm

Mogę zagrać Niemcami

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 424
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by Edek » Mon Sep 30, 2019 3:19 pm

Chuje

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 507
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by Anubis » Sun Oct 27, 2019 2:11 pm

Mogę zagrać Rumunią, jak kiedyś to ruszy xD

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by SaSTrooP » Sat Nov 02, 2019 7:50 pm

Od biedy można grać naraz Niemcami i Rumunią :S
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 507
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by Anubis » Sat Nov 02, 2019 9:29 pm

Dobra to mogę zagrać sowietami

User avatar
Edek
Gracz
Posts: 424
Joined: Sat Sep 08, 2012 2:10 pm

Re: Scenariusz testowy 2: Krwawe pola Jassów

Post by Edek » Mon Nov 04, 2019 11:03 pm

Mogę wjebać Arystionowi spoko

Post Reply