WASURETA SHINJIDAI - WSCHÓD

Tutaj należy umieścić informacje o swoim państwie
Post Reply
Bocian
Posts: 121
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

WASURETA SHINJIDAI - WSCHÓD

Post by Bocian » Mon Aug 23, 2021 1:58 pm

TEMAT OGÓLNY
WASURETA SHINJIDAI - (ワスーレッター・シンジッダイ) WARIANT A
Założycielem tego nurtu politycznego był w szczególności watażka Onishi Tomio. Tomio wywodził się podobnie jak wielu watażków-polityków z niemieckiej szkoły Kashtami. Dzięki wysiłkowi jego ojca, jednego z weteranów kampanii leśnej 1865 roku, Onishi studiował także w Lozannie. Sprowadził on na swoje ziemie nie tylko francuską, włoską i niemiecką myśl polityczną, lecz także zainspirował się myślą niemieckiego filozofa Nietzschego. Samemu także w 1900 roku przełożył na Wasureta-gen włoski przekład Tako Rzecze Zaratustra, a następnie innych prac.

Nurt Shinjidai – czy też Nowej Ery – opowiada się za rozwojem Wasureta w drodze poszukiwania podobieństw, samodoskonalenia oraz działania w oparciu o to, co lokalnych mieszkańców łączy. Zwolennicy Tomio pozostawali podzieleni w toku Ofensywy Stu Kompanii. Ruch stał raczej z boku, choć nieznaczna większość opowiedziała się po stronie Ponte Nero w tym jedna kompania walczyła w bitwie na przedpolach skał. Ruch w sporej mierze inspiruje się myślą włoską – Włosi już wtedy byli inspiracją ze względu na osiągnięcia Garibaldiego w populistycznym procesie zjednoczenia tego kraju. Ta linia jednakże szybko staje okoniem wobec znaczenia katolicyzmu o włoskim zabarwieniu. Z jednej strony Shinjidai podnoszą, że katolicyzm może być czynnikiem łączącym ludzi, zwłaszcza w kontekście współczesnej im encykliki Rerum Novarum, z drugiej zaś zaufanie doń jest ograniczone – Watykan realizuje bowiem przede wszystkim swój interes. W tym wszystkim kościół buddyjski nie cieszy się powszechnym szacunkiem – ale być może to on będzie prawidłowym łącznikiem?

Tak czy inaczej, ruch Shinjidai podąża przede wszystkim za wyrazistym liderem a także za partią o tej samej nazwie, która ma działać jako podstawowe spoiwo społeczne zmierzające do ograniczenia dysproporcji klasowej, wzrostu militaryzmu jako formy budowania odpowiedzialności za wspólne dobro, a także wykreowania solidaryzmu społecznego wokół jednej idei. W rezultacie ruch ten jest także silnie popierający działania właściwych Japończyków w toku ery Meiji i konsolidacji japońskiej, a także zmierzający raczej do ograniczenia i wreszcie eliminacji ducha samurajskiego. Wzrost faszyzmu włoskiego nadał Shinjidai ostateczny kształt, posuwając ruch do przyjęcia systemu partyjnego w stylu europejskim, rozważenia ścieżki trzeciej drogi w gospodarce, a nadto budowy systemu autorytarnego na podstawach ideologicznych.

Sędziwy Onishi Tomio zmarł w 1932 roku. Pozostawił on po sobie dwóch podstawowych liderów partyjnych, których kreował na kilka lat przed śmiercią. Jeden z nich to Ogasawara Junko – zwolennik prowłoskiego wariantu rozwoju Shinjidai z szczególnym uwzględnieniem rozważenia budowy przyszłości z którymś z systemów religijnych kraju, i to raczej katolicyzmem. Jego wewnątrzpartyjny oponent, pół-Wasureta pół-Obas Tayakama Vojdank to zaś zwolennik bardziej agresywnego nurtu zmierzającego do uczynienia ze wszystkim Wasureta „nas”, zaś oponentów - „ich”.

W ostatnich dekadach Shinjidai przeprowadzili serię reform. Chłopów w całości uwłaszczono, wielokrotnie stosowano pobór, a także w ramach samej partii powołano tzw. Keibitai – Gwardię. Ta stoi naprzeciw paramilitarnych sił prokościelnych; kościoły były głównym celem wywłaszczenia, choć za względnie właściwym odszkodowaniem.

Ruch nie jest jednakże całkowicie jednorodny. Ostatni duży rozłam miał miejsce w 1912 roku, gdy Shinjidai opowiedzieli się jednoznacznie za kierunkiem zbliżonym do tzw. trzeciej drogi oraz korporacjonizmu. Odrzucono rozliczenie z klasą posiadającą na rzecz budowania współpracy międzyklasowej. Nie odpowiadało to bardziej prosocjalistycznemu ruchowi protonarodowemu dowodzonemu przez Hideyoshi Totomę, który wraz ze zbrojnym ramieniem armii oraz Keibitai odłączył się i pomaszerował na terytoria kontrolowane w toku rebelii komunistycznej. Wydarzenie było to o tyle istotne, że siły te (zwane Korpusem Totomy) niosły ciężar walk w rejonie Aoiiro i zdefiniowały istnienie tego, co dziś znamy dziś jako WHBS.
Wasureta Wschodni zostali „Wschodnimi” wskutek migracji XVI wieku i późniejszych sukcesów w wydobyciu złota na płytkich złożach Kefitenyavi. Ci ludzie zajmowali większą część północnych gór oraz dolną pasma Bald. Oryginalnie założono przy rzece Amal warownię zwaną Kabu, która dziś formalnie uchodzi za stolicę tych Wasureta. W praktyce istotniejszym miastem jest jednak górski węzeł handlowy w Kefitenyavi z XVIII wieku, a więc miasto Kashtami. Kashtami stało się swoistym nowym „Memilesi regionu”, ochraniając i regulując handel górami wcześniej zdominowany przez Karthago i Kinsmud (czy też wtedy Obaslaned). Nadto z Kashtami wkrótce poprowadzono drogi na wschód i tak połączono je wkrótce ze spalonym dziś Bargardem, a także dalej – z Volcklamarktem. Dzięki temu Kashtami rozkwitło także jako centrum kulturowe w dwóch etapach. Wpierw wskutek sprowadzenia przez Bikutę niemieckich niewolników na te ziemie. Ich dzieci żyją na nich do dziś, zmieszani w większym lub mniejszym stopniu z lokalną krwią Obasów i Wasureta. Wśród tych niewolników byli także nauczyciele i artyści, którym zezwolono na rozwój i naukę, choćby i w kajdanach. Następnie było to pierwsze obiecujące miasto, na jakie trafiła ekspedycja niemiecka von Karlinga. To jego ludzie założyli tu Uniwersytet Kashtami. Pomimo tego, iż jest to raczej górnicza stolica, sam uniwersytet pozostaje priorytetowo humanistyczny i zawdzięcza się mu unowocześnienie Wasureta w toku tzw. Dni Przemian (Henka No Hi).

Przede wszystkim jednak to w rękach Wschodnich znajduje się twierdza Aoiiro, która broni ich interesów od dawna, a kiedyś znaczyła także (do czasu przetasowania po śmierci Oame Mau i po Południowym Blitzu) terytoria północne. Potężna XVIII-wieczna twierdza na planie gwiazdy z serią poziomów, tajnymi tunelami i nawet kilkoma bateriami dział strzeże dawnego traktu Menigedu i mieści setki żołnierzy garnizonowych, zdolnych wytrzymać lata oblężenia oraz razić wrogów na długości całego szlaku. Aoiiro pozostaje bezapelacyjnie największym punktowym miejscem obrony w całym regionie, a nawet rozwój techniki wojskowej nie uczynił twierdzy łatwą do zdobycia – uchwycił ją jedynie Oame Mau, uczyniwszy to podstępem, a nie siłą.

Rozmiarowo oraz twierdza Aoiiro jest zbliżona do twierdzy austriackiej w Kłodzku, jest minimalnie mniejsza.

Wasureta Wschodni zachowali także sporo terytoriów odebranych Polakom oraz Niemcom w toku Południowego Blitzu. Niemcy tereny te uważali za średnio przydatne i niewarte dotychczas odbijania, a to ze względu na wysokie koszty zasiedlenia. Polacy zaś także swoich nie zagospodarowali (czy raczej – nie zdążyli). W rezultacie Wschód uzyskał dostęp do Morza Karmazynowego i posiada dłuższą linię brzegową niż Zachód w Zatoce Wysokiej. Niewiele jednak z tego wynikło: nie ma tam żadnego dużego portu. Poza naturalnie ruinami Bargardu, pozostającego w granicach Wasureta, lecz porty Bargardu nigdy nie zostały odbudowane w obawie przed niemieckimi próbami ich odzyskania.

Wschód to także liczne rzeki. Przede wszystkim prawa strona tzw. Pajęczyny, w tym cała górna część rzeki Amal, przy czym mówi się, że w rejonie Kabu korzystne byłoby postawienie tamy, co jednakże może być hipotetycznie groźne dla interesów Lechistanu. Od Amal odchodzi jeszcze mniejsza rzeka Suiro, która w całości pozostaje w rękach Wasureta. Ta cechuje się interesującą fauną zwierząt słodkowodnych, zwłaszcza w rejonie lasu iglastego Tannenwald nazwanego tak jeszcze przez Niemców), współdzielonego z Lechistanem.

Na wschodzie stosunkowo słabe są wpływy chrześcijańskie. Pośród religii najsilniejszy jest tu buddyzm, choć kościół buddyjski cieszy się znacznie mniejszym szacunkiem aniżeli chociażby w Sigminji, co wynikało z jego upolitycznienia, które nie ustało do dziś, a także uległości wobec władzy świeckiej. Niemieckie próby osadzenia kościoła protestanckiego spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ludności, a na całym terenie Wschodu jest jedynie kilka kościołów tego typu.

Gospodarczo Wschód opiera się przede wszystkim na rybołówstwie rzecznym, zwłaszcza na Amal oraz Suiro. Pracuje też kilka kopalń złota i żelaza w Kefitenyavi, w tym największa kopalnia Wasureta spośród wszystkich, a więc Kiroi Nagare niedaleko Kashtami. Działa także rybołówstwo na jeziorach Zikitenyakade, choć szczególny charakter tych jezior i ich wodospady nie sprzyjają bezpiecznym połowom, a co roku ginie co najmniej kilku rybaków. Wschód zarabia także na cłach handlu śródlądowego, a nadto na wymianach studenckich Kashtami z innymi uczelniami i wystawach naukowych. Kontrola nad częścią bagien Gumeong wpuściła także Wasureta na rynek torfu, choć ciężko jest walczyć z względną dominacją eksportu tego surowca przez Sigminji.

Wasureta Wschodni walczyli także w konflikcie z Sigminji w latach 1904-08, zwanym też Wojną o Porachunki. Konflikt ten został wprost sfinansowany przez Jakucję Południową w celu zablokowania napływu (oraz finansowania) ewentualnych ochotników dla japońskich starań w wojnie w Mandżurii. Ofensywa ta nazywa się w Sigminji ekspedycją Sona Ae. Wasureta Wschodni wzięli na siebie trzon uderzenia koreańskiego, a nawet poprosili o pomoc pozostałe frakcje. W rezultacie watażkowie częściowo ponownie się zjednoczyli i wciągnęli Sigminji w przeciągającą się walkę partyzancką, ostatecznie z pomocą reszty Wasureta wypchniętą w bitwie pod Geumdoljin w październiku 1904 roku. Istotnie jednak koreańskie cele zostały częściowo osiągnięte – mobilizacja watażków odwróciła ich uwagę od ewentualnego wspierania Cesarza.

Jednocześnie Wasureta Zachodni skierowali swoich ochotników do Mandżurii, jednakże statki ich przenoszące zostały zatopione przez Rosjan w pobliżu wybrzeża Karthago, w incydencie znanym jako incydent z Yahasani.

Na północnych rubieżach ziem Wasureta Wschodnich toczyły się najcięższe walki okresu powstania Sobieto w 1919 roku i później. Wschód był także celem ataku Zachodu podczas rozszerzenia tzw. Drugiej Wojny Centralnej lat 1924-25, gdzie Wschód utracił wszelkie tereny na zachód od rzeki Veratik, choć potęga Aoiiro zablokowała dalsze ataki Wasureta Zachodnich.

To nie jedyny problem Wschodu. Wojujący w desperacji podczas Wojny Trzech Frakcji Wasureta Zachodni zaatakowali Linię Azdeusa w Karthago, tymczasowo uzyskując w niej wyłom w 1925 roku i zagrabiając sporo złota z tamtejszych kopalń. Karthago kontratakowało i ustabilizowało sytuację, ale z pomocą Sigminji przeprowadziło tzw. Ofensywę Dwóch Narodów, przy czym prowadząc ją nie wyróżniało poszczególnych Wasureta. Ofensywa Kartagińczyków uderzyła głównie po Zachodnich Wasureta, lecz jej druga oś – wspierana właśnie przez Sigminji – spadła na Wschodnich, odbierając im dość poważną połać ziemi na południu, zwłaszcza ruiny twierdzy Sarsa-Ye oraz kopalnię Ghinmji, którą Sigminji eksploatuje przed linią Azdeusa na zasadach eksterytorialności. Wydarzenia te szczegółowo opisane są w historii Karthago oraz Sigminji.
Ustrój: Autorytaryzm, władza monopartyjna, inspirowana ruchami okołofaszystowskimi, kult przywódcy oraz państwa, ograniczony rewolucjonizm, krytyka wobec postaw religijnych, promocja nacjonalizmu i idei zjednoczenia Wasureta w obronie przed wrogiem zewnętrznym. Demokracja oligarchiczna z elementami autorytaryzmu, elitaryzm, nacisk na libertarianizm (przynajmniej wśród elit), utylitarne podejście wobec religii.
Władzę sprawuje Komitet Partii Shinjidai złożony z wybieranych w partyjnych wyborach pięciu członków Komitetu, zaś głos Prezesa (członek, który w wyborach uzyskał najwięcej głosów) liczy się podwójnie. Formalnie co cztery lata powinien odbywać się Zjazd Partii zatwierdzający skład Komitetu.
Prezesem Komitetu Shinjidai jest Ogasawara Junko.

Populacja: ok. 115 tysięcy osób, plus ok. 1200 osób rocznie.
Bazowa duma narodowa: 1,3
Bazowa popularność przywódcy: 1,1
Budżet militarny: 3,8 – 4,4 miliardów
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Niszczyciel Fortec
Początkowy dochód miesięczny: 71 mln
SEP: ogólny 32 mln, SEP przemysłowy 18 mln, przedsiębiorstwa państwowe 21 mln
Poziomy socjalu (minimalny-wystarczający-maksymalny): 12%-18%-21%
Demografia: Ok. 84% Wasureta, ok. 6% mało zmieszanej ludności obaskiej, ok. 5% potomków niemieckich niewolników, ok. 3% pozostających tu Niemców (zwłaszcza na wybrzeżu i w Kashtami), ok. 2% Żydów;
Religia panująca: Buddyści ok. 60%, katolicy ok. 25%, wyznawcy kościoła Logos ok. 7%, protestanci ok. 4%, japońskie wierzenia pierwotne (Shinto) ok. 2%, Żydzi oraz niewierzący ok. 2%;
Wśród Wasureta ciężko mówić jednoznacznie o religiach panujących w klasycznym ujęciu, gdyż duchowość ich społeczeństwa jest względnie drugorzędna. Dane podawane są w sposób uproszczony.
Język: W każdym przypadku Wasureta-gen jest absolutnie dominujący. Na Zachodzie większa znajomość łaciny i włoskiego, a Wschodzie niemieckiego oraz greki, zaś na Północy obaskiego klasycznego;

Bazowi partnerzy handlowi:
Włochy – partner silny;
Niemcy (jeśli są III Rzeszą) – partner średni;
Japonia – partner średni;
Szwecja – partner słaby;
Argentyna – partner słaby;

PKB na osobę: Bardzo wysoka różnica między bogatymi a biednymi, względnie wysokie PKB na u tzw. samurajów i rodzin handlowych, słabe położenie chłopów, nieco lepsze górników;
Sugerowana gazeta główna: Shinjidai Joho („Krzyk Nowej Ery”),
Sugerowana stacja radiowa: Hitobito Nokoe („Głos Ludu”)
Sugerowana stacja telewizyjna (jeśli dotyczy): -
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Shinjidai Guntai (Armia Nowej Ery), Shin Rikugun (Nowy Rodzaj Wojsk), Atarashi Kantai (Nowy Model Floty)
Zdolność transportowa: niska (2 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, a 1 kompania na morzu chyba, że GM zadecyduje inaczej);

Keibitai – powołuje jedną kompanię piechoty o wyszkoleniu partyjnym, a nadto 2-4 kompanie nieregularne. Sprzęt jest losowy z tym, że kompania piechoty broń repetierową oraz lekki karabin maszynowy, a spośród milicji połowa ma broń repetierową, a połowa jednostrzałową, zaokrąglane w dół.

Do tego Wasureta Wschodni zawsze mają w swoim posiadaniu twierdzę Aoiiro. Twierdza jest pozycją punktową, tzn. nie jest „linią” obrony i można ją formalnie obejść. Twierdza ma poziom 5 fortyfikacji i wyposażona jest w artylerię o zasięgu ok. jednego hexa operacyjnego. Twierdza działa jak bateria artylerii ochrony wybrzeża 120mm z przedziałem skuteczności 12 – 23. Uważa się, że armaty ulokowane są w kazamatach, a więc są względnie odporne na bombardowania. Twierdza nie ma wejściowej obrony plot.

Przynależność traktatowa (Wiatry Czasu):
Liga Narodów: Nie
Pakt Brianda-Kelloga: Nie
Konwencja haska I-III (pokojowe rozstrzyganie sporów oraz zasady walki na lądzie): Nie
Konwencje haskie z 1907 roku: Tak
Konwencja genewska I-III (humanitarne traktowanie rannych oraz znak ochronny Czerwonego Krzyża wraz z wymianą informacji o rannych i zabitych): Nie
Konwencja genewska IV (ochrona jeńców wojennych): Tak
Protokół genewski roku 1925 (zakaz użycia gazów bojowych): Nie
Inne: Obserwator przy Pakcie Antykominternowskim (jeśli istnieje)


Lista prowincji: (Seibunoka liczona jest oddzielnie ze względu na mechanikę)
(Nazwa, % krajowego SEP ogólnego, początkowy SEP ogólny, % krajowego SEP przemysłowego, początkowy SEP przemysłowy, fabryka wojskowa)
Veratikimizu 10%, 3,400, 8%, 1,360, 4,760
Noludtochi 16%, 5,440, 17%, 2,890, 8,330
Aoiiro 2%, 0,680, 2%, 0,340, 1,020, F
Nijunokawa 11%, 3,740, 14%, 2,380, 6,120
Kitanokozan 13%, 4,420, 13%, 2,210, 6,630
Tannimori 9%, 3,060, 9%, 1,530, 4,590
Doitsugogakko 21%, 7,140, 20%, 3,400, 10,540, F
Bargu-Wan 8%, 2,720, 8%, 1,360, 4,080
Eikonohibi 10%, 3,400, 9%, 1,530, 4,930
Seibunoka 3,000, 2,000, 5,000

SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH: Kopalnie złota; Złoto; Doitsugogakko 5/6 mln, Eikonohibi 3 mln
Shinjidai: 9 mln

Kopalnia Molibdenu; Ruda Molibdenu; Eikonohibi
Shinjidai: 6 mln

Szwalnia Centralna; Tkaniny, ubrania; Noludtochi
Shinjidai: 3 mln

Fabryka Przetworów; Przetwory; Noludtochi
Shinjidai: 3 mln

Państwowe Gospodarstwa Rolne; Płody rolne; Wiele prowincji
Shinjidai: brak

User avatar
VoidStaff
Gracz
Posts: 6
Joined: Mon Aug 09, 2021 11:10 pm
Location: Kraków
Contact:

Re: WASURETA SHINJIDAI - WSCHÓD

Post by VoidStaff » Wed Sep 15, 2021 12:40 am

Sztandary- (do przeniesienia w post główny) LOTNICTWO Image MARYNARKA Image BATALION AOIIRO Image BATALION GÓRSKI Image PLUTONY SPECJALNE Image BATALIONY PIECHOTY Image
Image
Image jeszcze struktura jakby ktoś chciał spojrzeć: Image

Grot
Posts: 4
Joined: Wed Feb 23, 2022 12:20 am

Re: WASURETA SHINJIDAI - WSCHÓD

Post by Grot » Wed Feb 23, 2022 12:56 am

DOKTRYNY:


Lądowe:
-Bitwa Metodyczna
EXP +2, MOR +10,
koszt wszystkich formacji -10%,
Rozkaz „Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +10%,
wyszkolenie poborowe -5mln
-Wojna W Okopach
EXP +3, MOR +5,
[wszystko] obrona +0,05,
Rozkaz „Okopanie” +10%,
Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%,
pluton saperski koszt -10%
Powietrzne:
-Powietrzne Skupienie Lekkie
A-EXP +8, A-MOR +10
Cena myśliwców -5%
wszystkie rozkazy powietrzne +5%
-Przechwycenie Pola Walki
A-EXP +5, A-MOR +7
samoloty CAS oraz bombowce lekkie dalszy A-EXP +3
cena bomb konwencjonalnych do 1000kg włącznie -20%
Rozkaz „Bombardowanie taktyczne” +5%
Morskie:
-Defence Coterie
M-EXP +3, M-MOR +5
Koszt lekkich i ciężkich krążowników +10%
Koszt kutrów torpedowych i fregat -10%
Cecha Artyleria Nadbrzeżna +1

Modyfikatory Globalne:
12 miesięczny pobór, EXP -6
-Lądowe
EXP -1 (uwzględnia pobór),
MOR +15,
koszt wszystkich formacji -10%,
pluton saperski koszt -10%,
wyszkolenie poborowe -5mln,
[wszystko] obrona +0,05,
Rozkaz „Kontratak lub atak frontalny przy kontrataku” +10%,
Rozkaz „Okopanie” +10%,
Rozkaz „Ufortyfikowanie” +5%,

-Powietrzne
EXP +13, (CAS i Bombowce lekkie +16)
MOR +17,
Cena myśliwców -5%,
cena bomb konwencjonalnych do 1000kg włącznie -20%
[wszystkie] Rozkazy powietrzne +5%,
Rozkaz „Bombardowanie taktyczne” +5%

-Morskie
M-EXP +3,
M-MOR +5,
Koszt lekkich i ciężkich krążowników +10%
Koszt kutrów torpedowych i fregat -10%
[cecha] Artyleria Nadbrzeżna +1


SERBP:
Technologia radarów: 3
Służby graniczne i obrony wybrzeża: 3
Podstawowa obrona przeciwlotnicza: 2(+1)
Artyleria nadbrzeżna: 2
Zabezpieczenie medyczne: 3
Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 4
Centra dowodzenia i łączności: 5
Istotna militarnie infrastruktura transportowa: 4
Zaplecze konwojowe 1


CECHY PAŃSTWA:
Dodatnie
  • Zwiększony budżet wojskowy (przedział: 200-500mln)
  • Wydolna administracja
  • Dobra kodyfikacja prawa
  • Wysoka kultura pracy

Ujemne
  • Istnienie handlu narkotykami
  • Silne związki zawodowe
  • Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy

Siły Lądowe: Batalion piechoty „Mirai o Yumemiru” 未来を夢見る
Kompania Piechoty „Kaga” 花芽
Dowódca: -
EXP: 49,
MOR: 65,
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 151

Kompania Piechoty „Kasai” 火災
Dowódca: -
EXP: 49,
MOR: 65,
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Gewehr 98, Type 96
Stan Osobowy: 151

Zmotoryzowany Pluton Rozpoznania „Koushi” 格子
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 4,5-8,5 (0,6-2,8)
Ludzi: 56
Broń: Arisaka Type 38, Type 97 ATR
Pojazdy: 3x Landsverk 180 (Madsen)

Batalion piechoty „Kako no Kachi” 過去の価値
Kompania Piechoty „Harusame” 春雨
Dowódca: -
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 151

Kompania Piechoty „Kongo” こんごう
Dowódca: -
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 151

Kompania Wsparcia „Saraba” さらば
Dowódca: -
EXP:50 MOR:62
Skuteczność kompanii: 3-10
Skuteczność broni: 4-12
Plutonów: 3
Ludzi: 58 (+ 30 osób w obsłudze)
Broń: Arisaka Type 38
Sprzęt: Type 3 HMG
Stan osobowy: 88


Bateria Artylerii Lekkiej „Mafuyu” 真冬
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,84-3,36
Ludzi: 24
Sprzęt: 4x Cannone da 75/32 modello 37

Bateria Artylerii Ciężkiej/Średniej „Shinbashira” 心柱
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 2,7-4,92
Ludzi: 36
Sprzęt: 6x 10.5 cm Haubits m/24 (H)

Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Seiten” 制定
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,4-4 2x(-/35%/60%)
4x 65%/44%/-
Ludzi: 52
Sprzęt: 2x Flak 36 88mm, 4x 25mm Type 96


Bateria Artylerii Przeciwpancernej „Yoroi Nashi” 鎧なし
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0-3,25
Ludzi: 20
Sprzęt: 5x 4.7cm Böhler

Zmotoryzowany Pluton Rozpoznania „Utsu” うつ
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 4,5-8,5 (0,6-2,8)
Ludzi: 56
Broń: Arisaka Type 38, Type 97 ATR
Pojazdy: 3x Landsverk 180 (Madsen)

Pluton Inżynieryjno-Saperski “Kosaten” 交差点
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 2-4
Ludzi: 41
Broń: Beretta M1918

Batalion piechoty „Eizoku-tekina Kuni” 永続的な国
Kompania Piechoty „Tani” 谷口
Dowódca: -
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 151

Kompania Piechoty „Akuma” あくま
Dowódca: -
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 151
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 151

Kompania Wsparcia „Fuso” ふそ
Dowódca: -
EXP:50 MOR:62
Skuteczność kompanii: 3-10
Skuteczność broni: 4-12
Plutonów: 3
Pluton Sztabu: 28 osób
1 Pluton CKM: 5x Type 3 HMG x 3os. Obsł. = 15 os. obsł. + 15 „luźne”
2 Pluton CKM: 5x Type 3 HMG x 3os. Obsł. = 15 os. obsł. + 15 „luźne”
Ludzi: 58 (+ 30 osób w obsłudze)
Broń: Arisaka Type 38
Sprzęt: Type 3 HMG
Stan osobowy: 88


Bateria Artylerii Lekkiej „Shinano” しなの
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,84-3,36
Ludzi: 24
Sprzęt: 4x Cannone da 75/32 modello 37

Bateria Artylerii Ciężkiej/Średniej „Yamato” 大和
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 3,6-8,04
Ludzi: 72
Sprzęt: 6x 150mm Type 89


Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Nagato” 長門
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,4-4 2x(-/35%/60%)
4x 65%/44%/-
Ludzi: 52
Sprzęt: 2x Flak 36 88mm, 4x 25mm Type 96

Bateria Artylerii Przeciwpancernej „Mogami” 最上
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0-3,25
Ludzi: 20
Sprzęt: 5x 4.7cm Böhler

Zmotoryzowany Pluton Rozpoznania „Junyo” 旬余
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 4,5-8,5 (0,6-2,8)
Ludzi: 56
Broń: Arisaka Type 38, Type 97 ATR
Pojazdy: 3x Landsverk 180 (Madsen)

Pluton Inżynieryjno-Saperski „Hyuga” 日向
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 2-4
Ludzi: 41
Broń: Beretta M1918

Batalion piechoty górskiej “Teki no unmei wa warui” 敵の運命は悪い
Kompania Piechoty Górskiej ”Matsu” まつ
Dowódca: -
EXP: 58 MOR: 70
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 168
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 168

Kompania Piechoty Górskiej „Momi” もみ
Dowódca: -
EXP: 58 MOR: 70
Skuteczność kompanii: 4,5-10
Ludzi: 168
Broń: Arisaka Type 38, Type 96
Stan Osobowy: 168

Zmotoryzowany Pluton Rozpoznania „Nezuko” ねずこ
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 4,5-8,5 (0,6-2,8)
Ludzi: 56
Broń: Arisaka Type 38, Type 97 ATR
Pojazdy 3x Landsverk 180 (Madsen)

Bateria Artylerii Lekkiej „Hinoki” ヒノキ
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,84-3,36
Ludzi: 24
Sprzęt: 4x Cannone da 75/32 modello 37

Batalion piechoty Aoiiro “Aoiiro Hohei” アオイイロ歩兵
Gwardyjska Kompania Piechoty „Kibo” 希望
Dowódca: -
EXP: 58 MOR: 70
Skuteczność kompanii: 4,5-10 (0,6-2,8)
Ludzi: 168
Broń: Arisaka Type 38, Type 96, Type 97 ATR
Stan Osobowy: 168

Gwardyjska Kompania Wsparcia „Shita” 下
Dowódca: -
EXP:58 MOR:70
Skuteczność kompanii: 3-10
Skuteczność broni: 4-12
Plutonów: 3
Pluton Sztabu: 30 osób
1 Pluton CKM: 5x Type 3 HMG x 3os. Obsł. = 15 os. obsł. + 20 „luźne”
2 Pluton CKM: 5x Type 3 HMG x 3os. Obsł. = 15 os. obsł. + 20 „luźne”
Ludzi: 70
Broń: Arisaka Type 38
Sprzęt: Type 3 HMG
Stan osobowy: 100

Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Yamakaze” 山風
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 0,4-4 2x(-/35%/60%)
4x 65%/44%/-
Ludzi: 52
Sprzęt: 2x Flak 36 88mm, 4x 25mm Type 96

Jednostki Samodzielne
Pluton Pancerny „Ooarai” 大洗町
EXP: 50 MOR: 62
Skuteczność: 9-11
Ludzi: 18
Pojazdy: 6x Landsverk L-60

Pluton Garnizonowy „Taida” 怠惰
EXP: 45 MOR: 57
Skuteczność: 2-8
Ludzi: 41
Broń: Arisaka Type 38

Siły Powietrzne
Eskadra “Kamikaze” 神風
Dowódca:
12 samolotów ki-27
1x12.7mm
2x8mm

Statystyki już z bronią:
L: 16-23
M: 13-20
H: 3 - 11
Unik: 58% - 76%
Przeżywalność: 65/35
Celność: 1x 75% (8mm), 1x 72% (pół cala)

Eskadra “Senshi” 洗車
Dowódca:
12 samolotów ki-27
1x12.7mm
2x8mm

Statystyki już z bronią:
L: 16-23
M: 13-20
H: 3 - 11
Unik: 58% - 76%
Przeżywalność: 65/35
Celność: 1x 75% (8mm), 1x 72% (pół cala)

Eskadra szturmowa “Hakai” 破壊
Dowódca:
8 samolotów Mitsubishi B5M
4x bomba 250kg

Eskadra zwiadowcza “Shiryoku” 視力
Dowódca:
4 samoloty Ki-30

Eskadra transportowo-bombowa “Maruhanabachi” 丸花蜂
Dowódca:
2 samoloty Kawanishi H6K


Marynarka
Flota “Sakurajima” 桜島

Dowódca:

4 kanonierki klasy Seta
Załoga: 59
Szybkość: 28km/h
Skuteczność: 2-7
zasięg bojowy: 6
rozmiar: mały
Obserwacja: 87%
Kamuflaż: 70%
Unik: 21%
Sz. Zatopienia: 48%
Sz. Uszkodzenia: 33%
Sz. Nieuszkodzenia 19%

4 niszczyciele klasy Fubuki
Załoga: 219
Szybkość: 70km/h
Skuteczność: 13-24(61cm) ASW słabe
zasięg bojowy: 18
rozmiar: duży
Obserwacja: 80%
Kamuflaż: 46%
Unik: 32%
Sz. Zatopienia: 17%
Sz. Uszkodzenia: 38%
Sz. Nieuszkodzenia 45%

4x torpedy type 8 61cm
skuteczność: 13-25
zasięg bojowy: 10

Rezerwy:
Type 3 HMG: 10
Cannone da 75: 2
150mm Type 89: 2
Haubits 10.5cm: 2
type 96 25mm: 4
Landsverk 180: 3
Bohler: 3
Landsverk L-60: 2

Post Reply