WASURETA MIRAI - PÓŁNOC

Tutaj należy umieścić informacje o swoim państwie
Post Reply
Bocian
Posts: 121
Joined: Sat Jan 03, 2015 3:27 am

WASURETA MIRAI - PÓŁNOC

Post by Bocian » Mon Aug 23, 2021 1:39 pm

TEMAT OGÓLNY
WASURETA MIRAI - (ワスーレッター・ミライ) WARIANT A
Nurt ten wywodzi się wprost z niemieckiej szkoły z Kashtami, a nurt Shinjidai jest jego odłamem wynikłym ze sporu wewnętrznego i rozłamu roku 1877. Ruch Mirai opowiada się za zachowaniem przewodniej roli tradycji samurajskiej wśród watażków z jednoczesnym budowaniem wspólnoty poprzez stymulację rozwoju oraz postępujące reformy gospodarcze na wzór europejski, a także cesarski japoński.

Watażkowie powołali więc w 1884 roku swój pierwszy parlament, złożony wzorem nowoczesnym z dwóch izb: Shomin, a więc izbę niższą oraz Bushinkai – izbę samurajską. Bushinkai mógł zablokować wszelkie reformy Shomin, a izba niższa w takim przypadku nie mogła przegłosować izby wyższej. Na czele państwa – a także rządu – stał Shusho, a więc wzorem niemieckim odpowiednik kanclerza, a nie prezydenta bądź premiera jak w Japonii cesarskiej. Shusho posiada jednakże znacznie węższe prerogatywy, a jego kadencja trwa jedynie półtora roku!

Sama reforma powołania parlamentu nazywa się Kokan – a więc wymiana. Nazwa bierze się z tego, iż powstał problem co do prywatnych armii watażków i ich ziemi. Wobec tego porozumieniem zawiązującym ruch Mirai watażkowie ci przekazali część swoich ziem na rzecz mniej lub bardziej formalnie proklamowanym tym aktem państwa. Ziemie te są nie tyle co własnością skarbu państwa, co bardziej ziemiami do wyłącznego użytku aktualnego Shusho po zatwierdzeniu jego działań przez parlament. Przypomina to więc bardziej brytyjski koncept King’s Own lub Royal Household, aniżeli nowoczesną koncepcję ziem państwowych. Ilość i jakość „wkładu” dokonywanego w ramach wyborów stała się bowiem istotną marchewką wyborczą, zwłaszcza że możliwe jest wydzierżawienie ziemi pod warunkiem, iż… pozostanie się członkiem rządu.

Jak można się domyślić, jest to system bardziej oligarchiczny niż demokratyczny, rząd składa się zwykle z samych przedstawicieli watażków, czyli w luźnym ujęciu rodowodu samurajskiego, a izba wyższa korzysta ze znacznie poważniejszej dominacji. Wywołuje to więc pewne zaniepokojenie ludności ze sfer niższych, zwłaszcza w porównaniu do bardziej populistycznego ruchu Shinjidai. Jednocześnie jednak wpływ demokratyczny na politykę niewątpliwie istnieje – jeśli bowiem robotnicy czy rolnicy będą strajkować, to będą nieustannie proponować izbie wyższej rząd dla nich nieakceptowalny. Nad całością tego systemu czuwa Kenpo – a więc uchwalona w 1891 roku konstytucja Mirai.

Niestety, jakkolwiek system trzyma się względnie stabilnie, zwłaszcza że jego standard uzależnia współpracę ze strony Zachodu, tak wewnątrz pozostaje w zupełnym nieładzie. Ciągłe machlojki, korupcja, podkopywanie pozycji czy wprost zdrady polityczne to norma w świecie tutejszych samurajów. Po prostu watażkowie nadal czynią to, co czynili setki lat ich przodkowie, lecz w sposób bardziej ucywilizowany, by zachować wsparcie z zewnątrz.

Na polu gospodarczym Mirai działają w warunkach mechaniki wolnorynkowej, jednakże ze sporą dozą hiperkapitalizmu. Nie jest to trudne zważywszy na fakt, iż obrót zdominowany jest przez najmajętniejszych z watażków, zaś reszta pracowników ma bardzo utrudniony start konkurencyjny, choć normą jest wzajemne podkradanie sobie siły roboczej, zwłaszcza specjalistów. System ten więc jedynie teoretycznie spłodził klasę średnią. W rezultacie w 1911 roku uruchomiono system Fukushi, ponownie luźno modelowany na wzór niemiecki. Jest to zestaw uniwersalnych świadczeń społecznych wpisanych do Kenpo, których break rozliczenia w roku budżetowym przez każdego z watażków prowadzi do unieważnienia jego mandatu w izbie. Naturalnie zrodziło to serię sporów, a watażkowie nieraz uprawiają księgowość kreatywną. Z drugiej strony w takiej sytuacji taki samurai szybko przestaje być konkurencyjny…

Nie każdemu jednakże system Fukushi wystarczył, czy bardziej rzec można – powołany został po prostu zbyt późno. Niektórzy mieli dość swoistego systemu chaebol i wzięli sprawę we własne ręce. Tak też powstała w 1919 roku po tzw. Drugiej Wojnie Centralnej WHBS – Wasureta Hitobino Sobieto, czy też Ludowy Sowiet Wasureta.

Najistotniejszym spośród polityków – bo już raczej nie watażków – pozostaje Osada Masaru, wpływowy baron, a także posiadacz jednej z kopalni złota. Nie bez powodu nazywa się go zresztą Złotym Księciem. Inni wpływowi działacze ruchu Mirai to Tone Kazuhiro (potentat rolniczy i inwestor w jego mechanizację) oraz Matsunaga Yoshinori – stary weteran jeszcze Ofensywy Stu Kompanii i twórca nowoczesnego, zunifikowanego wojska Mirai, cieszącego się jednocześnie jego posłuchem. Choć Matsunaga ma 81 lat, jako idealista ruchu od dekad wtłacza w siły zbrojne zasady poszanowania Kenpo. Co jednak, jeżeli zostanie ograny w grze politycznej?

Ruch Mirai opowiedział się też względnie wprost przeciwko wpływom katolickim, a przynajmniej na polu politycznym. To wokół tego ruchu w ogóle zbudowano koncept Ofensywy Stu Kompanii. Sama ofensywa, nawet wśród lokalnych mieszkańców i myślicieli, zebrała oceny mieszane. Tzw. Miraistom zarzucono, że – w nawiązaniu katolickim – dostrzegli belkę w oku innych ludzi, głównie bojowników Shinjidai, lecz nie ujrzeli jej w oku własnym – chodzi pierwszorzędnie o wpływy misji Karlingowców. Także jednak wśród samych Mirai nie brakuje chrześcijan – pytanie o mniej lub bardziej wyznaniowy charakter państwa pozostaje jednakże otwarte.
Północ tradycyjnie uchodziła za najbiedniejszy z regionów Wasureta. Pojęcie północy jest też względne o tyle, że przez większość czasu „północni” byli zlokalizowani zdecydowanie bardziej na południe, zaś umowna granica między terenami watażków z południowej strony była twierdza Aoiiro. Co nawet ważniejsze, granicą północną była ściana puszczy Zujadonfotil. Do XVIII wieku Wasureta byli też o tyle mało liczni na tych terenach, że ich obecność nie przełamywała handlu rzecznego prowadzonego przez Obasów w stronę rzeki Amal.

Rzecz zmieniała się w dwóch momentach. Po pierwsze, postępująca kolonizacja, rozwój broni oraz budowa twierdzy Aoiiro rozszerzyły kontrolę Wasureta nad rozwidleniem rzek Veratik, Amal i Yedoro. Silna baza wypadowa pozwalała rajdować karawany, a wkrótce Obasi zostali zmuszeni do płacenia „haraczu za ochronę” w toku podróży do Karthago drogą lądową.

Najważniejsza jednak zmiana była wynikiem kampanii leśnej Oame Mau z 1865 roku. W toku trwającego kilka miesięcy konfliktu Obasi utracili rzeczywistą kontrolę nad około jedną trzecią puszczy. Jakkolwiek konflikt ten nie przyniósł wielkich, rozstrzygających bitew, tak puszcza znacząco ucierpiała, była bowiem miejscami podpalana przez Wasureta. Co więcej, względnie jednoznaczna obrona Obasów doprowadziła do licznych agresji wobec lokalnej obaskiej ludności (często wcześniej handlującej z południowymi sąsiadami regularnie!), a w rezultacie exodus nawet i pięćdziesięciu tysięcy ludzi z tych ziem. Exodus ten w Kinsmudzie znany jest jako Xilon. Poza puszczą Wasureta uzyskali też kontrolę nad większością dorzecza jednej z dwóch świętych rzek Obasów, czyli Veratik, włącznie z rozlewiskiem Yomyaku (lub Diri po kartagińsku), a więc jeziorem pośród wzgórz Bald.

Jednocześnie wraz ze zdobyciem puszczy od tego samego roku ruszyła jej przemysłowa wycinka. Ta stanowi podstawowe źródło dochodu Wasureta północnych obok handlu rzecznego i ceł związanych z tym handlem, a także wydobyciem wapna i żwiru z kopalń pośród Bald. Wycinka drzew świętej puszczy także stanowi dość istotną kość niezgody z Kinsmudem.

Na wyciągnięcie ręki dla Wasureta północnych leżą jednakże poważne złoża miedzi pośród sawanny Toge-Sabaku, tradycyjnie wcześniej leżące blisko włości kościelnych Wasureta Zachodnich. Do ostatnich poważnych walk w tym regionie doszło w latach 1922-23 pomiędzy obydwoma Wasureta, jednakże ograniczona ofensywa północnych nie zakończyła się sukcesem.

Największym miastem tego regionu jest Aoiiumi, wzniesionie w czasie ekspansji Wasureta w połowie XVIII wieku jako strażnica graniczna przy rozlewisku Yomyaku. Na ziemiach północy leży także Hazukashigariya – miasto, w którym narodził się Oame Mau i obsesyjne wręcz miejsce pielgrzymek działaczy Shinjidai.

Pielgrzymki polityczne to jedno – ale na tym pielgrzymki się kończą. Północ tradycyjne jest najmniej religijna, a wpływy wszelkich kościołów są tu najsłabsze. Katolicyzm prawie tu nie występuje (dzięki czemu koegzystencja obok Obasów zapewne w ogóle mogła zaistnieć), a względnie słaby buddyzm nieraz ustępuje pola protojapońskiemu szamanizmowi wymieszanemu z obaską religią Rel – bądź też samej Rel, na którą przeszły na północy całe wioski Wasureta.
Ustrój: Dwuizbowy parlament z izbą niższą (Shomin) oraz wyższą (Bushinkai). Do izby wyższej przynależeć może tylko samuraj, co budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Najwyższym aktem jest Kenpo, a więc konstytucja. Głową państwa jest Shusho, a więc kanclerz, którego jednak prerogatywy są bardziej zbliżone do prezydenckich, bo niebezpiecznie jest zbytnio zdenerwować parlament, który patrzy się na ręce Shusho dość dokładnie.
Shusho wybierany jest jedynie na okres półtorej roku. Wybiera go izba niższa, lecz każda uchwała bądź ustawa izby niższej może być zawetowana przez izbę wyższą. Shusho powinien negocjować swoje działania z parlamentem, by uniknąć nieporozumień. Funkcja Shusho jest pełniona przez Osadę Masaru (frakcja progórnicza lub prousługowa).

Populacja: ok. 95 tysięcy osób, plus ok. 1100 osób rocznie.
Bazowa duma narodowa: 0,5
Bazowa popularność przywódcy: 0,7
Budżet militarny: 3,9 – 4,5 miliardów
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Szybka Głowa;
Początkowy dochód miesięczny: 62 mln
SEP: ogólny 40 mln, SEP przemysłowy 22 mln, przedsiębiorstwa państwowe 0 mln
Poziomy socjalu (minimalny-wystarczający-maksymalny): 6%-15%-19%
Demografia: Ok. 78% Wasureta, ok. 25% mało zmieszanej ludności obaskiej, ok. 2% pozostałych;
Religia panująca: Buddyści ok. 50%, japońskie wierzenia pierwotne (Shinto) ok. 25%, wyznawcy Rel ok. 20% (przy czym rozkład jest równy wśród etnicznych Wasureta jak i stricte Obasów), katolicy ok. 10%, niewierzący oraz śladowe ilości protestantów ok. 5%;
Wśród Wasureta ciężko mówić jednoznacznie o religiach panujących w klasycznym ujęciu, gdyż duchowość ich społeczeństwa jest względnie drugorzędna. Dane podawane są w sposób uproszczony.
Język: W każdym przypadku Wasureta-gen jest absolutnie dominujący. Na Zachodzie większa znajomość łaciny i włoskiego, a Wschodzie niemieckiego oraz greki, zaś na Północy obaskiego klasycznego;

Bazowi partnerzy handlowi:
Niemcy (przed III Rzeszą lub gdy nią nie są) – partner silny;
USA – partner średni;
Japonia – partner średni;
Szwajcaria – partner średni;
Węgry – partner średni;
Chiny – partner słaby;

PKB na osobę: Bardzo wysoka różnica między bogatymi a biednymi, względnie wysokie PKB na u tzw. samurajów i rodzin handlowych, słabe położenie chłopów, nieco lepsze górników;
Sugerowana gazeta główna: Nikkan-Shi („Gazeta Codzienna”),
Sugerowana stacja radiowa: Musen Minshu („Radio Demokratyczne”)
Sugerowana stacja telewizyjna (jeśli dotyczy): -
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: Gundan (Armia), Rikugun (Lotnictwo Armii), Kantai (Flota)
Zdolność transportowa: średnia (3 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, a 2 kompanie na morzu chyba, że GM zadecyduje inaczej);

Przynależność traktatowa (Wiatry Czasu):
Liga Narodów: Obserwator
Pakt Brianda-Kelloga: Nie
Konwencja haska I-III (pokojowe rozstrzyganie sporów oraz zasady walki na lądzie): Tak
Konwencje haskie z 1907 roku: Tak
Konwencja genewska I-III (humanitarne traktowanie rannych oraz znak ochronny Czerwonego Krzyża wraz z wymianą informacji o rannych i zabitych): Nie
Konwencja genewska IV (ochrona jeńców wojennych): Nie
Protokół genewski roku 1925 (zakaz użycia gazów bojowych): Zbojkotowano
Inne: Jeden z inicjatorów Deklaracji Ligii Narodów z 1921 roku w przedmiocie uznania bandery państwa śródlądowego (pomimo statusu obserwatora)

Lista prowincji:
(Nazwa, % krajowego SEP ogólnego, początkowy SEP ogólny, % krajowego SEP przemysłowego, początkowy SEP przemysłowy, fabryka wojskowa)
Zujamori 12%, 4,680, 5%, 0,850, 5,530
Fotihashi 13%, 5,070, 6%, 1,020, 6,090
Zujadishi 11%, 4,290, 8%, 1,360, 5,650
Heiya 10%, 3,900, 13%, 2,210, 6,110
Domal-Umareta 18%, 7,020, 23%, 3,910, 10,930
Furuikokkyo 19%, 7,410, 20%, 3,400, 10,810, F
Seidanyaku 17%, 6,630, 25%, 4,250, 10,880
SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH: Wasureta mają sztywne standardy przedsiębiorstw państwowych, niezależnie od ogólnego SEPu, a te zależne są stricte od terytoriów zajmowanych:

(Przedsiębiorstwo; Produkt; Lokalizacja):
Konglomerat Drzewny; Drewno; Północne prowincje
Mirai: brak

Fabryka Mebli; Meble; Domal-Umareta
Mirai: brak

Fabryka Narzędzi Narzędzia
Mirai: brak

Papiernia; Papier; Seidanyaku
Mirai: brak

Państwowe Gospodarstwa Rolne; Płody rolne; Wiele prowincji
Mirai: brak

KacBR29
Gracz
Posts: 106
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: WASURETA MIRAI - PÓŁNOC

Post by KacBR29 » Wed Aug 25, 2021 2:56 pm

Image Armia:

Hymn Sił Zbrojnych: https://www.youtube.com/watch?v=0MqcwLjPQ9g
Mundury: https://i.pinimg.com/474x/01/6b/36/016b ... iforms.jpg
Hełmy: Fallschirmjägerhelm M38


Gundan (Wojska Lądowe):

Budżet Militarny: 4,2 mld
Obowiązuje pobór sześciomiesięczny. 3334 ludzi dostępnych. Z tego tytułu -5 EXP +2 MOR
Armia Lądowa 2141 ludzi w sumie cała armia zużyje 2371 ludzi ,rezerwa wyniesie 903 osoby.


Doktryny:
OFENSYWNE:
*INFILTRACJA EXP +3, MOR +5, [piechota i kawaleria] atak +0,05, Piechota i kawaleria koszt -10%, kompanie czołgów koszt +10%
-SZARŻA MOR +10, Rozkaz „Atak Frontalny” +7%, Rozkaz „Atak oskrzydlający” dla kawalerii +5%, [piechota i kawaleria] atak +0,1
-SZMATY NA BROŃ EXP +3, Rozkaz „Atak infiltracyjny” +15%, Rozkaz „Ruch do Kontaktu” +5%, Rozkaz „Rozpoznanie Infiltracją” +5%
-WALKA NOCNA EXP +5, Powodzenie wszystkich rozkazów w walce nocnej odbywa się bez modyfikatorów nocy (ale nie pogody)
-DUCH WALKI DO OSTATNIEGO MOR +5, Test szansy na załamanie przy 50% stanu


OBRONNE
*MOTTI EXP +2 obrona +0,1, jednostki górskie -20%
-KUOLEMA VIHOLLISELLE MOR +5, przyrost chętnych do służby +3, możliwość uzupełnienia stanów formacji regularnych doraźnie, czas szkolenia formacji pieszych i kawaleryjskich -1
-HAIBOKU NO KUTSUJOKU Poborowi MOR +6, [poborowi] obrona +0,05 [wszystko] obrona +0,03, bonusy formacji otrzymywanych z cechy państwa (służb) podwojone


Podsumowanie bonusów z doktryn:
-EXP +12 MOR +25 +6 MOR dla Poboru
-Jednostki piechoty górskiej -30%
-Piechota zwykła i kawaleria -10%
-Kompanie czołgów +10%
-Obrona +0,13, Piechota Poborowa +0,18
-Atak piechota i kawaleria +0,06
-Atak infiltracyjny” +15%
-Rozkaz "Atak Frontalny" +7%, "Atak Oskrzydlający +7% dla kawalerii 5%
-Rozkaz "Ruch do Kontaktu" +5%
-Rozpoznanie Infiltracją +5%
-Możliwość uzupełnienia stanów formacji regularnych doraźnie
-Czas szkolenia formacji pieszych i kawaleryjskich -1
-Powodzenie wszystkich rozkazów w walce nocnej odbywa się bez modyfikatorów nocy (ale nie pogody)
-Test szansy na załamanie przy 50% stanu

Brygada Armii Mirai

I Batalion Walki Równinnej "Tengen"
Dowódca: Yumi Gassai (Dowódca czołgów, Lis pustyni, 9)

Code: Select all

1. Kompania Piechoty Górskiej
Dowódca: Toisaki Kurumi (Doktryna ofensywna, Miejski Szczur, 31)
EXP: 66 MOR: 85
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-96
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4,5-10
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

2. Kompania Piechoty Poborowa 
Dowódca: Ninomiya Kinji (Szybka głowa, Lis pustyni, 25)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

3. Kompania Piechoty Poborowa 
Dowódca: Tobichi Origam (Doktryna ofensywa, Bojowa bandana, 47)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

2. Pluton Pojazdów Pancernych
Dowódca: Erike Itsumi
EXP: 58 MOR: 77
Skuteczność: 5-9
30x Ludzi w załodze
6x BA-6 

Code: Select all

3. Zmotoryzowany Pluton Rozpoznania
Dowódca: Momoshi Kawashi
EXP: 58 MOR: 77
Skuteczność: 8-10
12x Ludzi w załodze
4x M39 Csaba 

Code: Select all


1. Zmotoryzowana Bateria Artylerii Poborowej
Dowódca: Nagato Hayase
EXP: 51 MOR: 75
Ciężarówki Toyota KB 100%
Skuteczność: 1,02-4,38
6x Type-38
36x ludzi obsługi

Code: Select all

2. Bateria Artylerii PLOT Poborowa
Dowódca: Kawashima Rejii
EXP: 51 MOR: 75
Skuteczność: 54%/48%/25%
6x 37 mm Gun M1
36x ludzi obsługi

Code: Select all

1. Bateria Armat Ppanc
Dowódca: Touki Sajashi
EXP: 58 MOR: 67
Skut: 2,1-9,6
6x 7.5 cm PaK 40*
36x ludzi obsługi
II Batalion Piechoty "Shinobu"
Dowódca: Koneki Tojou (Komandos, Góral, 8)

Code: Select all

12. Kompania Piechoty Górskiej
Dowódca: Senotoim Rokon-gou (Komandos, Góral, 13)
EXP: 66 MOR: 85
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

4. Kompania Piechoty Poborowej
Dowódca: Yami Konji (Szybka głowa, Lis pustyni, 49)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

8. Kompania Piechoty Poborowej
Dowódca: Otomashi Yuzuru (Niszczyciel fortec, Świętokrzyski, 80)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

1. Kompania CKM
Dowódca: Yui Kotegawa (Szybka głowa, Ranger, 32)
EXP: 58 MOR: 77
Skuteczność: 4-12 (3-10)
Arisaka Type-38 2-8
11x Type-3
33x ludzi obsługi + 20 w linii = 53 ludzi.

Pluton HQ 
20x Ludzi
1x Type-3

1. Pluton 
3x Type-3

2. Pluton
3x Type-3

3. Pluton
2x Type-3

Code: Select all

3. Bateria Armat Ppanc
Dowódca: Ohara Irisvil
EXP: 58 MOR: 67
Skut: 2,1-9,6
6x 7.5 cm PaK 40*
36x ludzi obsługi

III Batalion Piechoty "Kurogane"
Dowódca: Aken Himejima (Komandos, Świętokrzyski, 22)

Code: Select all

9. Kompania Piechoty Górskiej
Dowódca: Yagami Liguchi (Specjalista zimowy, Miejsku szczur, 1)
EXP: 66 MOR: 85
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

6. Kompania Piechoty Poborowej
Dowódca: Kira Yamato (Niszczyciel fortec, Lis pustyni, 66)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

5. Kompania Piechoty Poborowej
Dowódca: Nitt Haruko (Inżynier, Góral, 54)
EXP: 51 MOR: 75
Broń: Arisaka Type-38
Wsparcie: Type-11
PPanc: Type-97 ATR
Skuteczność:4-9
Skut PPanc: 0,6-2,8
Skut Arty: 0-0,72
110 ludzi w lini + obsługa (12) = 122
Sprzęt: 3x Moździerz 81mm M1

Code: Select all

3. Kompania CKM
Dowódca: Gazef Shizu (Szybka głowa, Miejski szczur, 48)
EXP: 58 MOR: 72
Skuteczność: 4-12 (3-10)
Arisaka Type-38 2-8)
11x Type-3
33x ludzi obsługi + 20 w linii = 53 ludzi.

Pluton HQ 
20x Ludzi
1x Type-3

1. Pluton 
3x Type-3

2. Pluton
3x Type-3

3. Pluton
4x Type-3

Code: Select all

4. Konny Pluton Rozpoznania
Dowódca: Imamura Kouhei
EXP: 58 MOR: 77
Broń: Thompson M1928A1
Skuteczność:3-5(+2)
Konie średnie: 100%
30x ludzi

Code: Select all

5. Bateria Artylerii Poborowej
Dowódca: Iori Kitahara 
EXP: 51 MOR: 75
Skut 1,02-4,38
6x Type-38
36 ludzi obsługi

Code: Select all

6. Bateria Artylerii Poborowej
Dowódca: Nao Tomori
EXP: 51 MOR: 75
Skut 1,02-4,38
6x Type-38
36 ludzi obsługi

Code: Select all

4. Bateria Artylerii PLOT Poborowa
Dowódca: Yoshiwara Aine
EXP: 51 MOR: 75
Skut: 54%/48%/25%
6x 37 mm Gun M1
36x ludzi obsługi

Code: Select all

6. Kompania CKM
Dowódca: Tachiban Kanade (Dowódca czołgów, Bojowa bandana, 80)
EXP: 58 MOR: 77
Skuteczność: 4-12 (3-10)
Arisaka Type-38 2-8
11x Type-3
33x ludzi obsługi + 20 w linii = 53 ludzi.

Pluton HQ 
20x Ludzi
1x Type-3

1. Pluton 
3x Type-3

2. Pluton
3x Type-3

3. Pluton
4x Type-3
i
Jednostki Samodzielne:

Code: Select all

4.Zmotoryzowany Pluton Saperów
Dowódca: Magunin Chunhumaru
EXP: 58 MOR: 77
Broń: Thompson M1928A1
Ładunki wybuchowe
Ciężarówki Toyota KB 100%
Skuteczność:3-5(+2)
Skut PPanc: 0-4
40x Ludzi

Code: Select all

5. Stołeczna Bateria Artylerii PLOT Poborowa
Dowódca: Kotomine Kirei
EXP: 51 MOR: 75
Skut: 54%/48%/25%
6x 37 mm Gun M1
36x ludzi obsługi

(Odblokowane Po Mobilizacji)

Code: Select all

1. Kompania SG
Dowódca:
EXP: 44 MOR: 63
130 Ludzi w lini.
Broń: Murata
Skut: 1-7 (- do zabudowanego lub bliskiego dystantsu)

Code: Select all

2. Kompania SG
Dowódca:
EXP: 44 MOR: 63
130 Ludzi w lini.
Broń: Murata
Wsparcie: Type-11
Skut: 3,5-8,5 (- do zabudowanego lub bliskiego dystantsu)
[/spoiler]

============================
Rikugun (Lotnictwo):

Image

Doktryny:
MYŚLIWSKIE:
*POWIETRZNE SKUPIENIE LEKKIE
A-EXP +8, A-MOR +10, Cena myśliwców -5%, wszystkie rozkazy powietrzne +5%
-LATAJĄCY CYRK
A-EXP +6, A-MOR +7, Airframe wszystkich myśliwców +2, Rozkaz „Offensive split” +10%, Unik +5%, Rozkaz „Air Scrambling” +5%

Podsumowanie bonusów z doktryn:
A-EXP +14, A-MOR +17, Cena myśliwców -5%, wszystkie rozkazy powietrzne +5%, Airframe wszystkich myśliwców +2, Rozkaz „Offensive split” +10%, Unik +5%, Rozkaz „Air Scrambling” +5%

Siły powietrzne liczą 73 ludzi.

1. Skrzydło Myśliwskie
Dowódca: Miyafuji Yoshi (Starogwardzista, 16)
EXP 59 MOR 69

Code: Select all

Nazwa samolotu: MAVAG Heja II 1943		
Liczba maszyn: 12
Ludzi: 10		
Zasięg operacyjny: 900 Km
Prędkość maksymalna: 540 Km/h
Broń pokładowa:	MG17		
Celność: 84,00%, 0,00%, 0,00%
Broń na hardpointy:		
Airframe (N): 15 - 23
Airframe (Ś): 17 - 23
Airframe (W): 7-14
Unik: 66,00% - 83,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 66,00% - 83,00%
Przeżywalność: 55/45		
Sloty pokład/ogólne: 4		
Sloty hardpoint: 0
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 0		
Zajęte sloty hardpointów: 0		
Skuteczność maszyny (lek): 0,1		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,0		
Skuteczność skrzydła (lek): 1,1		
Skuteczność skrzydła (cięż): 0,0		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik:
3. Skrzydło Lotnictwa Armijnego
Dowódca: Suou Amane (Niszczyciel czołgów, 5)
EXP 59 MOR 69

Wariant Pusty

Code: Select all

Nazwa samolotu:	 Mitsubishi B5M		
Liczba maszyn: 1
Zasięg operacyjny: 2350 Km
Prędkość maksymalna: 379 Km/h
Broń pokładowa: Ho-1
Celność: 72,00%	0,00%	0,00%
Broń na hardpointy: Puste	
Airframe (N): 2-11
Airframe (Ś): 3-11
Airframe (W): 3-11
Unik: 46-71%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 46%-71%
Przeżywalność: 50/50		
Sloty pokład/ogólne: 3		
Sloty hardpoint: 16 (tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 0		
Zajęte sloty hardpointów: 16		
Skuteczność maszyny (lek): 0,4		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,3		
Skuteczność skrzydła (lek): 0,0		
Skuteczność skrzydła (cięż): 0,0		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik:	
Set 3x 50KG

Code: Select all

Nazwa samolotu: Mitsubishi B5M		
Liczba maszyn: 1	
Zasięg operacyjny: 2350 Km
Prędkość maksymalna: 379 Km/h
Broń pokładowa:	HO-1
Celność: 72,00%	0,00%	0,00%
Broń na hardpointy: 50 KG
Airframe (N): 0.1-9
Airframe (Ś): 0.1 - 7
Airframe (W): 0.1 - 7
Unik: 26,00% - 51,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 40,00% - 65,00%
Przeżywalność:		50/50		
Sloty pokład/ogólne:		3		
Sloty hardpoint: 16 (tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 0		
Zajęte sloty hardpointów: 10		
Skuteczność maszyny (lek): 1,7		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,9		
Skuteczność skrzydła (lek): 0,0		
Skuteczność skrzydła (cięż): 0,0		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik: 
Set 2x Type76

Code: Select all

Nazwa samolotu:	 Mitsubishi B5M		
Liczba maszyn: 1	
Zasięg operacyjny: 2350 Km
Prędkość maksymalna: 379 Km/h
Broń pokładowa: HO-1
Celność: 72,00%	0,00%	0,00%
Broń na hardpointy:		
Airframe (N): 0.1 - 0.1
Airframe (Ś): 0.1 - 6
Airframe (W): 0.1 - 6
Unik: 46,00% - 57,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): Unik: 46,00% - 57,00%
Przeżywalność: 50/50		
Sloty pokład/ogólne: 3		
Sloty hardpoint: 16 (tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 0		
Zajęte sloty hardpointów: 10		
Skuteczność maszyny (lek): 4,1		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,7		
Skuteczność skrzydła (lek): 0,0		
Skuteczność skrzydła (cięż): 0,0		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik:	
4. Skrzydło Myśliwców Nocnych
Dowódca: Kanzaki Ari (Chirurg, 83)
EXP 59 MOR 69

Code: Select all

Nazwa samolotu: Messerschmitt Me-210 1942		
Liczba maszyn: 6		
Zasięg operacyjny: 1818 Km
Prędkość maksymalna: 463 Km/h
Broń pokładowa:	 MG151		
Celność: 93,00%, 0,00%, 0,00%
Broń na hardpointy:				
Airframe (N): 1 - 3
Airframe (Ś): 8 - 15
Airframe (W): 13 - 21
Unik:57,00%	- 78,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 35,00% - 56,00%
Przeżywalność: 60/40		
Sloty pokład/ogólne: 20		
Sloty hardpoint: 0		
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 10		
Zajęte sloty hardpointów: 0		
Skuteczność maszyny (lek): 0,8		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,4		
Skuteczność skrzydła (lek): 4,8		
Skuteczność skrzydła (cięż): 2,6		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik: 
6. Skrzydło Lotnictwa Bombowego
Dowódca: Heiler Keyaru (Starogwardzista, 70)
EXP 59 MOR 69

Wariant Pusty

Code: Select all

Nazwa samolotu: Heinkel He-59		
Liczba maszyn: 2	
Zasięg operacyjny: 942 (W) Km
Prędkość maksymalna: 221 Km/h
Broń pokładowa:	4x MG-151
Celność: 93,00%	0,00%	0,00%
Broń na hardpointy: 	
Airframe (N): 0.1-0.1
Airframe (Ś):	0.1-3
Airframe (W): 0.1-6
Unik: 50,00% - 64,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 50,00% - 64,00%
Przeżywalność: 55/45		
Sloty pokład/ogólne: 0		
Sloty hardpoint:	 16	(tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: 0	
Zajęte sloty hardpointów:	 16		
Skuteczność maszyny (lek): 0,4		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,2		
Skuteczność skrzydła (lek): 0,0		
Skuteczność skrzydła (cięż): 0,0		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik:
3x Bomby Type 76

Code: Select all

Nazwa samolotu:	Heinkel He-59		
Liczba maszyn: 2		
Zasięg operacyjny: 942 (W) Km
Prędkość maksymalna: 221 Km/h
Broń pokładowa:	MG151		
Celność: 93,00%	0,00%	0,00%
Broń na hardpointy: Bomba Type-76
Airframe (N):0.1 - 0.1
Airframe (Ś):0.1 - 0.1
Airframe (W): 0.1 - 0.1
Unik: 32,00 - 46,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 32,00 - 46,00%
Przeżywalność: 55/45		
Sloty pokład/ogólne: 3		
Sloty hardpoint: 16 (tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: -7		
Zajęte sloty hardpointów:	7		
Skuteczność maszyny (lek): 5,4		
Skuteczność maszyny (cięż): 0,9		
Skuteczność skrzydła (lek): 21,6		
Skuteczność skrzydła (cięż): 3,5		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik: 
3x Bomby 100KG

Code: Select all

Nazwa samolotu: Heinkel He-59		
Liczba maszyn: 2		
Zasięg operacyjny: 942 (W)Km
Prędkość maksymalna: 221Km/h
Broń pokładowa:	MG151		
Celność: 93,00%	0,00% 0,00%
Broń na hardpointy: Bomba 100KG		
Airframe (N):0.1 - 0.1
Airframe (Ś):0.1 - 0.1
Airframe (W): 0.1 - 0.1
Unik:23,00% - 37,00%
Unik (jeśli myśl. Hardpointy): 68,00% - 82,00%
Przeżywalność: 55/45		
Sloty pokład/ogólne: 3		
Sloty hardpoint: 16 (tylko bombowce)	
Wolne sloty ogólne/pokładowe: -7		
Zajęte sloty hardpointów:	7		
Skuteczność maszyny (lek): 2,5		
Skuteczność maszyny (cięż): 1,8		
Skuteczność skrzydła (lek): 10,1		
Skuteczność skrzydła (cięż): 7,2		
Bazowa celność nalotu): 25,00%		
Celownik:
7. Skrzydło Wodnoplanów Rozpoznawczych
Dowódca: Kodai, Susumu
EXP 59 MOR 69

Code: Select all

4x Aichi E11
Zasięg Operacyjny 450 (W)
Prędkość Maksymalna 160
Airframe (N) 5-11
Airframe (S) 3-6
Airframe (W) 0-2
Unik 12-26%
Przeżywalność 85/15
============================

Nairiku Kantai (Flota Rzeczna):

Image

Doktryny:
Podsumowanie bonusów z doktryn:

We Flocie Rzecznej służbę pełnią 144 osoby.

Monitor Rzeczny "Mau"
Dowódca: Choudokyuu Senkan (Bicz na rekiny, 12)

Code: Select all

1x Brătianu class
110 załogi
EXP 45 MOR 52
Skuteczność 3-9
Rozmiar Mały 
Obrona 1 – 5 (4x 40%/32%/12%)
Obserwacja 104%
Kamuflaż 58%
Unik 13%
SZ Zatopienia 44%
Sz Uszkodzenia 36%
Sz Nieuszkodzenia 20%
Eskadra motorów rzecznych "Kerupi"
Dowódca: Seiki Kuubo (Spotter, 49)
Kuter "Daitan"
Kapitan: Yuudachi Kuchikukan

Code: Select all

1x PT Boat Class
34 załogi
EXP 45 MOR 52
Skuteczność 1-4 (53 cm)
Rozmiar Bardzo Mały 
Obrona 0 – 1 (1x 60%/41%/-)
Obserwacja 87%
Kamuflaż 94%
Unik 40%
SZ Zatopienia 72%
Sz Uszkodzenia 17%
Sz Nieuszkodzenia 11%
Kuter "Subayai"
Kapitan: Hiryuu Kuubo

Code: Select all

1x PT Boat Class
34 załogi
EXP 45 MOR 52
Skuteczność 1-4 (53 cm)
Rozmiar Bardzo Mały 
Obrona 0 – 1 (1x 60%/41%/-)
Obserwacja 87%
Kamuflaż 94%
Unik 40%
SZ Zatopienia 72%
Sz Uszkodzenia 17%
Sz Nieuszkodzenia 11%
============================

Rezerwowi dowódcy:

Lądowi:
-Itsuchi Kotori (Niszczyciel fortec, Ranger, 86)
-Satou Kazuma (Inżynier, Miejski Szczur, 80)
-Juujunyoukan Chikuma (Komandos, Ranger, 29)
Lotniczy:
-Heiler Keyaru (Starogwardzista, 70)
-Ikari Shinji (Starogwardzista, 54
Morscy:
Ze względu na specyfikę kraju pomijam

============================
Magazyny

Code: Select all

2x M39 Casba
7x Type-3 HMG
1x 81mm M1
6x 37 mm Gun M1 AA
1x Buldożery Catterpillar
1x 7.5 cm PaK 40*
1x Type 76 bomba
6x Bomby 50kg
0 Bomby 100kg
4x Mavag Heja II
-Thompsony Dla Plutonu
============================

Strategiczne elementy rozwoju bezpieczeństwa państwa (18 pkt):
-Technologia radarów: 1
-Służby graniczne i obrony wybrzeża: 1 (doktryna mi podwaja efekt) (W razie wojny mogę powołać nieregularną kompanie straży granicznej)
-Podstawowa obrona przeciwlotnicza (działka plot. w prowincjach): 0
-Artyleria nadbrzeżna: 0
-Zabezpieczenie medyczne: 3
-Centra logistyczne i magazyny uzbrojenia: 4
-Centra dowodzenia i łączności: 4
-Istotna militarnie infrastruktura transportowa: 3
-Zaplecze konwojowe: 0

=============================

Fortyfikacje:

=============================

Cechy Państwa:
Dobre: Stabilna waluta (bonus SEP: 4-10%), Zwiększona szansa na odkrycie zasobów naturalnych
Złe: Polska szkoła gospodarcza (minusy do porad ekonomicznych, Duże różnice gospodarczo-społeczne, Wadliwa kodyfikacja prawa, Niechlubna przeszłość przedstawiciela władzy
Last edited by KacBR29 on Tue Jun 28, 2022 10:08 pm, edited 81 times in total.

KacBR29
Gracz
Posts: 106
Joined: Thu Mar 03, 2016 5:46 pm
Location: Dolnośląskie
Contact:

Re: WASURETA MIRAI - PÓŁNOC

Post by KacBR29 » Wed Aug 25, 2021 2:57 pm

Gospodarka:


Fabryki i przedsiębiorstwa:

Konglomerat Drzewny; Drewno; Północne prowincje
Mirai: brak

Fabryka Mebli; Meble; Domal-Umareta
Mirai: brak

Fabryka Narzędzi Narzędzia
Mirai: brak

Papiernia; Papier; Seidanyaku
Mirai: brak

Państwowe Gospodarstwa Rolne; Płody rolne; Wiele prowincji
Mirai: brak

=============================

Wartości Narodowe:
Duma Narodowa: 0,9
Poparcie Przywódcy: 1,2
Stabilność: 75%

=============================

Przychód na turę: 80,001 mln.

=============================

Koszt utrzymania sprzętu: 10,218 premia logistyczna 30%.


============================

Fabryki wojskowe: - 2

Lotniska wojskowe: - 2

Lotniska polowe: - 2

Bazy wojsk lądowych: -8

Stocznie: -

============================

Poziom socjalu: (minimalny-wystarczający-maksymalny): 6%-15%-19%

Post Reply