Wiatry Czasu - Edycja I

Tutaj toczy się gra główna PBFa
Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Sun Aug 22, 2021 2:48 pm

No to zobaczmy - przypominam, systemu na Wiatry nie ma, toteż rozstrzygane są one w pewnym sensie "na czuja".

ETAP I - LATA 1930-1939:
1930:
Ghandi pozostaje uwięziony przez Brytyjczyków, rebelia antybrytyjska w Indiach nie wybucha (wariant historyczny)

1931:
Japonia pod presją Ligii Narodów ostatecznie NIE przeprowadza inwazji na Mandżurię
Japonia finansuje projapoński zamach stanu w Mandżurii
Zamach stanu powodzi się, cesarz Pu-Yi odzyskuje władzę
Zhang Zhueliang żyje i ucieka do Nankinu, prosząc o pomoc Chiang Kai-Sheka
Chiang ignoruje prośby Zhanga, KMT nie interweniuje w Mandżurii
Mandżukuo powstaje i staje się projapońskie (wariant ostatecznie historyczny)
Japonia na świecie nie jest widziana jako agresor, dostępność sprzętu Japonii +1

1933
Niemcy: wybory wygrywa i władzę w kraju utrzymuje NSDAP (bez zmian)
New Deal w USA (wariant historyczny)

1934
Niemcy: Rozwój gospodarczy postępuje za pomocą weksli MEFO oraz innych mechanik zbliżonych (bez zmian)

1935
Francja oraz Polska: rok 1935: Francja godzi się na polską propozycję antyniemieckiej wojny prewencyjnej (zdarzenie ahistoryczne)
Sprzęt militarny Polski oraz Francji dostępność +1
Polskie wojsko NIE przechodzi tzw. deformy roku 1935
Włochy namawiają strony do podjęcia się dalszych negocjacji
Wielka Brytania namawia Francję do podjęcia negocjacji, niejasne jest czy Londyn zrealizuje zobowiązania sojusznicze
Pomimo napięć w Europie Włochy nie zaprzestają koncentracji sił na Rogu Afryki
III Rzesza składa niejasne propozycje appeasementowe
Francja NIE ODPUSZCZA - WOJNA W EUROPIE
Jesienią rozpoczyna się ograniczona ofensywa francuska oraz polska, Niemcy zostają najechane
Dostępność sprzętu niemieckiego -1
Włochy decydują się nie interweniować w proniemieckiej Austrii
Austria nie przyłącza się do walk po stronie Niemiec i ogłasza neutralność
Wielka Brytania ogłasza neutralność - Francja i Polska walczą same
Belgia w ślad za UK ogłasza neutralność - Francja traci dodatkowe osie natarcia
UK przygotowuje się do rozszerzenia napięć (Belgia w ślad za nią), sprzęt UK oraz Belgii dostępność +1
W tym czasie w ZSRR ma miejsce tzw. Pierwsza Wielka Czystka
ZSRR z tego względu NIE przeprowadza koncentracji na granicy z II RP
Produkcja ZSRR wszakże rośnie, dostępność sprzętu +1
Front Ludowy wygrywa pierwsze wybory w Republice Hiszpanii
Wojna prewencyjna przeciwko III Rzeszy - front wschodni - po zbliżeniu się do linii Odry polska ofensywa utyka, straty są wysokie po obu stronach
Dostępność sprzętu Polski i Niemiec -1
Wojna prewencyjna przeciwko III Rzeszy - front zachodni - francuska ofensywa katastrofalnie załamuje się w rejonie Karlsruhe, 1. Armee gen. Weyganda zostaje zniszczona w 60% w kontrofensywie Wehrmachtu i Freikorpsu
Dostępność sprzętu Francji -1
Niemcy wypychają siły francuskie z Zagłębia Saary - lecz nie prowadzą operacji przeciwko Linii Maginota ze względu na straty sprzętowe
Wojna na ten moment pochłonęła ok. 200 tysięcy zabitych
Włochy po incydencie w Walwal przystępują do działań zbrojnych przeciwko Etiopii
Dostępność sprzętu Włoch +1

1936:
Ofensywa w Etiopii rozwija się prawidłowo
Wielka Brytania stawia Włochom ultimatum, obejmując Etiopię protekcją
Liga Narodów nie potrafi się zwołać od ponad pół roku
Japonia: Incydent 2-2-6 rozstrzygnięty na niekorzyść frakcji Kodo-ha (wariant historyczny)
Włochy ulegają naciskom - zadowalają się zaborem ok. 15% terytoriów Etiopii
Sentyment anty-brytyjski we Włoszech, Mussolini zachowuje władzę pomimo politycznej porażki w Etiopii
Włochy przystępują do modernizacji wewnętrznej
Dostępność sprzętu Włoch -1, Włochy znajdują się teraz w wariancie korzystnym
Francja zwraca się z oficjalną prośbą do Londynu o pomoc w wojnie z III Rzeszą
Wielka Brytania proponuje mediację między walczącymi stronami
ZSRR koncentruje się na granicy z Rzeczpospolitą, przewidując rychły koniec walk i słabość polskiego położenia
Polska i Francja godzą się na mediacje Wielkiej Brytanii
Kwiecień 1936 - zawieszenie broni w Europie
Francja popiera polskie roszczenia terytorialne względem wschodu Niemiec
Polska nie podnosi roszczeń terytorialnych słusznie identyfikując zagrożenie na wschodzie, Polska żąda reparacji oraz status quo ante bellum
Francja popiera polskie stanowisko
Niemcy przyjmują propozycję aliancką, koniec wojny w Europie
Francuska i niemiecka demobilizacja, Francja i Niemcy dostępność +1
Polska koncentracja na wschodzie, uzupełnienie strat, dostępność sprzętu Polski -1
ZSRR korzysta z okazji - WOJNA - ZSRR najeżdża II Rzeczpospolitą w czerwcu 1936 roku łamiąc zawarty w 1932 pakt o nieagresji
Polska prosi Francję o asystę militarną
Parlament Francji - przewagą jednego głosu! - głosuje za niewypowiadaniem wojny ZSRR, ale głosuje za udzieleniem Polsce asysty wojskowej (broń i ochotnicy), Francja zwiększa produkcję, dostępność sprzętu Francji +1
Czechosłowacja ogłasza wstrzymanie dostaw do wszystkich walczący ze względu na ciągłe wojny, Czechosłowacja sprzęt -1
Siły radzieckie umiejętnie przełamują polską obronę graniczną, armia "Podole" (powołana wg. tzw. "Planu W") - zniszczona, siły polskie wycofują się na linię Bugu z ciężkimi stratami, produkcja radziecka dominuje, sprzęt ZSRR +1, sprzęt Polski -1
Francja wysyła pilotów oraz ochotników
III Rzesza liżąca rany po wojnie zezwala (za opłatą) na tranzyt francuskich ochotników i broni, polska armia próbuje odbudowy, polski priorytet, Francja sprzęt -1
Naciski polityczne Polonii w USA pozostają bez echa, USA zachowuje pełną neutralność, do Polski jadą tylko pojedynczy ochotnicy
Lechistan nie mobilizuje zorganizowanej pomocy ochotniczej do walk w Polsce (za mało chętnych)
Republikanie w Kongresie USA minimalnie przegrywają głosowanie nad podniesieniem wydatkowania na siły zbrojne
II Faza radzieckiej ofensywy w Polsce - Tuchaczewski robi to ZNOWU! - radziecki 4. Korpus Czołgów okrążony i zniszczony przez Wołyńską oraz Mazowiecką BK na zachód od Lwowa, załamanie radzieckiej ofensywy
Siły polskie pozostają jednaj w sporej części w rozsypce - trwa pat na wschodzie, Sprzęt ZSRR oraz Polski -1
W tym czasie NSDAP wygrywa wybory, po czym zaraz okazuje się, że te były sfałszowane
Wehrmacht oświadcza, że NSDAP nie jest legalną władzą w kraju
WOJNA DOMOWA w III Rzeszy, przewagę uzyskuje niespodziewanie frakcja socjalistów, finansowana ochoczo przez ZSRR
Plenum Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) głosuje za spriorytyzowaniem przemian w Niemczech ponad wojną z Polską
Incydent z Xi'an - Chiang zostaje porwany przez Zhanga Xualiana i wyperswadowane zostaje mu zniszczenie ruchów komunistycznych (wariant historyczny)
ZSRR proponuje zawieszenie broni
Polska przyjmuje zawieszenie broni, rozpoczynają się negocjacje
ZSRR żąda granicy na Linii Curzona
Po ostrożnym przemyśleniu za i przeciw, Polska odmawia granicy na Linii Curzona
ZSRR ogranicza żądania do Stryja i lasu Wołkowyjskiego
Polska przyjmuje żądania ZSRR - Polska traci ok. 10% terytorium, Stryj i Wołkowyjsk do ZSRR
Polska demobilizacja i odbudowa, dostępność sprzętu Polski +1
Frakcje wojny domowej w Rzeszy: NSDAP, Altpreussen (frakcja junty pruskich oficerów), schleisserzyści, weimaryści oraz socjaliści
Front Ludowy ponownie wygrywa w Hiszpanii
Niebo nad Hiszpanią jest bezchmurne, rozpoczyna się rebelia Franco (wariant historyczny)
Wczesne fazy wojny domowej w Hiszpanii: Alcazar upada, bitwy wokół Sewilli silnie na niekorzyść frankistów

1937:
Polska społeczność uważa wojny z ZSRR oraz Niemcami ogólnie za sukces, sytuacja Sanacji w kraju jest stabilna
Batalion ochotniczy Hanzy Wschodniej walczy w Niemczech po stronie Altpreussen (frakcja Altpreussen minimalnie "zasilona")
Francja popiera weimarystów
Polska nie udziela się w wojnie ze względu na własne problemy
Wielka Brytania nieznacznie popiera schleisserzystów
Włochy skupiają się na eksporcie zagranicznym i rozbudowanie własnego potencjału, nie interweniując w wojnie
Włochy popierają wszakże Franco (wariant historyczny)
USA zakazuje swoim obywatelom wyjazdu do Hiszpanii, wsparcie dla Republikanów osłabione
Wielka Brytania wyraźnie popiera Republikanów, ochotnicy i broń, ale nie interweniuje wprost po ich stronie
Impas w wojnie domowej w Niemczech, kraj podzielony
Dania w kuluarach jest przeciwna próbom odzyskania Szlezwiku
Czechosłowacja nadal niechętnie sprzedaje broń, sprzęt Czechosłowacji -1
Wojna w Hiszpanii bardziej na korzyść Franco, wygrane pod Beldiche i Gualadajarą dzięki włoskiej pomocy, sprzęt Hiszpanii -1
ZSRR głosuje za ograniczoną tylko pomocą dla Republikanów, nie powstają Brygady Międzynarodowe
Incydent na moście Marco Polo - początek WOJNY między Japonią a KMT
Chiang wzywa do utworzenia Zjednoczonego Frontu, wszystkie frakcje chińskie przystają (wariant historyczny)
Ruchy otwierające wojnę w Chinach - Japonia przełamuje granicę na północy
Ruchy otwierające wojnę w Chinach - Szanghaj upada po ciężkich walkach (wariant historyczny)
Pełna mobilizacja japońska, sprzęt Japonii +1
Hiszpania: ruchy republikańskie zaczynają się zabijać między sobą, ostateczna eliminacja soft socjalistów z rządu (wariant historyczny)
Incydent z Panay: Japonia przeprasza, USA nie naciskają na dalsze kroki lecz szykują się do konfrontacji z Japonią (wariant historyczny)

1938:
Polska względnie zreorganizowana po wcześniejszych wojnach, sprzęt Polski +1
ZSRR w bałaganie organizacyjnym po wcześniejszych wojnach, wszystko co można idzie do Niemiec, sprzęt ZSRR -1
Hiszpania: ostatnia rozpaczliwa ofensywa Republikanów przełamuje pozycje frankistowskie, zwrot w wojnie domowej
Niemcy: frakcje socjalistyczne rosną w sile dzięki zmasowanej pomocy ZSRR i radzieckim ochotnikom
W Niemczech walki nasilają się, socjaliści ruszają z silną ofensywą z rejonu Hamburga
Front w Niemczech przełamany - weimarzyści nie istnieją, schleicherzyści i altpreussen cofają się na południe zawierając rozejm
Rozwałka w Niemczech ogranicza niemiecką produkcję, dostawy niemieckie wstrzymane
Czechosłowacja niechętnie wspiera tzw. niemieckie frakcje południowe
Francja wstrzymuje się ze wsparciem po upadku weimarzystów
Austria nadal neutralna
Włochy udzielają ograniczonego wsparcia frakcjom południowym, samemu będąc związanymi w Hiszpanii
Przeładowanie włoskiego przemysłu, sprzęt Włoch -1
Chińska konsolidacja obrony, po serii sukcesów japońskie natarcia etapowo słabną

1939:
Socjalistyczna ofensywa w Niemczech załamana w kwietniu w bitwie pod Leipzig, po obu stronach ginie 200.000,00 żołnierzy
W brawurowym kontrataku samochodów pancernych pod Leipzig ginie Heinz Guderian
ZSRR - po poważnej kłótni na plenum - głosuje za odstąpieniem od bezpośredniej interwencji w Niemczech, co wyłącza możliwość wszczęcia dalszych działań przeciwko Polsce
Socjaliści w Niemczech w odwrocie na północ
Bitwa o Hamburg - frakcja prosowieckie zniszczone w lecie
Po długich negocjacjach schleisserzyści oraz Altpreussen powołują Konserwatywny Front Narodowy, Franz von Papen obwołany Kanclerzem jako opcja zadowalająca wszystkie strony
NSDAP utrzymuje wyizolowane pozycje w Bawarii, sytuacja Niemiec stabilizuje się
Dostawy wszakże nadal wstrzymane
Sowieci uruchamiają tzw. Akcję Polską, masowo wysiedlając Polaków i mordując ich tysiącami w Wołkowyjsku i Stryju
ZSRR nie przeprowadza drugiej tzw. Wielkiej Czystki
Exodus niemieckich socjalistów do Szwecji - Szwecja oddaje ich Niemcom w zamian za intratne inwestycje w powojenne Niemcy
Zniszczenia w Zagłębiu Ruhry - poważne, ale usuwalne
Rola ochotników Hanzy w wojnie doceniona - siła sojusznicza z Niemcami o jeden stopień w górę
Kontrofensywa pod Changshą w Chinach idzie bardzo źle dla Chińczyków - załamanie centralnego frontu
W odpowiedzi na Changshę pełna mobilizacja Zjednoczonego Frontu, wojna w Chinach przybiera na sile
Konieczna dalsza mobilizacja Japonii, sprzęt Japonii -1, Japonia wszakże w wariancie korzystnym
Francja ustabilizowana po walkach w Europie, Francja sprzęt +1
Czechosłowacja powoli wznawia dostawy, kryzys parlamentarny w Pradze pomiędzy pacyfistami a pragmatykami, Czechosłowacja sprzęt +1, Czechosłowacja w wariancie korzystnym
Belgia i Holandia póki co bezpieczne, wariant korzystny
ZSRR przekierowuje resztki sprzętu do Hiszpanii, Front Ludowy wzmocniony
Socjaliści kontratakują, lecz nieznacznie przegrywają, wszakże straty są wysokie po obydwu stronach - wojna domowa w Hiszpanii trwa, dostawy sprzętu sprzed 1936 roku Wstrzymane
W Polsce poparcie dla Sanacji utrzymuje się na rozsądnym poziomie, Polska zaczyna się liczyć bez wrogich Niemiec, Sprzęt Polski +1, Polska w wariancie korzystnym
Francja w wariancie korzystnym
Incydent pod Chałyn-Goł - siły radzieckie nie zdołają zniszczyć japońskiego przyczółka, blamaż ZSRR
Żukow zdymisjonowany
Japoński rząd decyduje się wszakże nie eskalować wydarzeń ze względu na związanie w Chinach (wariant quasi-historyczny)
Wielka Brytania poluźnia ograniczenia imigracyjne Żydów do Izraela, pomniejszy kryzys parlamentarny w Londynie

PODSUMOWANIE:
Fra +1 -1 +1 +1 -1 +1 (Łącznie: +2), Wariant Korzystny
Pol +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Polski sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
ZSRR +1 +1 -1 -1 (Łącznie: bez zmian)
Ger -1 -1 +1 (Łącznie: -1), WST (od 1937), Hanza sojusznictwo +1
UK +1 (Łącznie: 1)
Bel +1 (Łącznie: 1), Wariant Korzystny
Ita +1 -1 -1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny
Cz -1 -1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Czechosłowacki sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
Jap +1 +1 -1(Łącznie: +1), Wariant Korzystny
Esp -1 (Łącznie: -1), WST (od 1936)
Reszta bez zmian, nieopisane tu ew. Warianty Korzystne rozstrzyga GM w razie potrzeby
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Fri Sep 03, 2021 7:21 pm

ETAP II - LATA 1940-1943:

1940:
Po długich wahaniach wiosną 1940 roku Włochy stawiają ultimatum Albanii
Albania kieruje prośby o wsparcie polityczne do Paryża i Londynu
Paryż i Londyn ignorują rozwój wydarzeń
Król Albanii Zog I odmawia ultimatum
Włochy wypowiadają wojnę Albanii
Śmierć Ataturka w Turcji prowadzi do utrzymania przez ten kraj kierunku izolacjonistycznego (wariant historyczny)
Po trwającej półtorej tygodni walce siły włoskie z łatwością eliminują albański opór
Albania upada
Zjazd WKP(b) rezygnuje z kierowania roszczeń w przedmiocie dopuszczenia radzieckiej żeglugi do niezamarzających portów Finlandii
Ten sam zjazd postanawia, iż pomimo blamażu pod Chałyn-Goł należy nie zwlekać z rozwojem sił pancernych
Wobec tego pada postanowienie o ograniczeniu wsparcia w Hiszpanii i skupieniu się na rekonsolidacji własnych możliwości
Zjazd postanawia, iż wobec załamania centralnego frontu w Chinach ZSRR winno rozważyć zabezpieczenie swoich interesów w Turkiestanie i Sinkiangu
W Niemczech w maju 1940 kapitulują ostatnie siły NSDAP - symboliczny koniec wojny domowej
W Hiszpanii Portugalia odmawia rozszerzenia pomocy nacjonalistom
Włochy zapewniają dodatkowe wsparcie wobec wzrostu wpływów sowieckich
Dalsze ofensywy nacjonalistyczne kończą się jednakże patem - Madryt frankistowski, północ socjalistyczna
Mussolini ogłasza koncepcję Mare Nostrum - niesformalizowane żądania terytorialne wobec Jugosłąwii i Grecji
Wielka Brytania nie komentuje jednoznacznie deklaracji Mare Nostrum
Analogicznie Francja
W Chinach Japonia uzyskuje jednoznaczne przełamanie w rejonie Xi'an - starożytne miasto w rękach Japończyków, rozerwanie sił Zjednoczonego Frontu, częściowa izolacja maoistów w górach
Rząd Japonii podejmuje decyzję o maksymalizacji zwycięstwa w regionie centralnym, rezygnacja z lądowań pomocniczych na południu
Rząd w Tokio kieruje półformalne oświadczenia wobec Holandii, Francji (Indochiny) oraz Wielkiej Brytanii, iż wobec rozwoju wydarzeń w Chinach i wobec obecności sowieckiej Japonia nie jest zainteresowana rozszerzaniem strefy wpływów na południu
USA kieruje wszakże w stronę Japonii żądania zaprzestania walk w Chinach - jest to quasi-historyczny wariant ultimatum Hulla
Senat USA przegłosowuje wsparcie militarne i finansowe dla KMT

1941:
Embargo na ropę dla Japonii przegłosowane przez wszystkie izby USA
Japonia decyduje się o zwolnieniu z zakresem ofensyw w Chinach wobec otrzymania ultimatum
Wiosną Chiny przystępują do kontrofensywy
Ofensywa nie jest skoordynowana między siłami KMT a PLA z północy
Pomimo obiecujących początków i ciężkich strat po obu stronach, ostatecznie Armia Kwantuńska stabilizuje sytuację
Pierwsze powojenne demokratyczne wybory w Niemczech - obserwatorzy potwierdzają niezależność, turnout na poziomie 95%
Bez zaskoczenia - frakcja koalicyjna Altpreussen oraz chadeków wygrywa ze znaczną przewagą, frakcja schleisserzystów w opozycji łagodnej, socjaldemokracji w znacznej
Pierwszym powojennym kanclerzem Niemiec zostaje bohater Wielkiej Wojny, wiekowy generał August von Mackesen (pokonuje on w wyborach wewnętrznych chadeckiego i charyzmatycznego burmistrza Kolonii, Konrada Adenauera)
Von Mackesen - ze sporym sprzeciwem parlamentarnym (stoi za nim głónie Altpreussen) - kieruje zapytanie do umierającego Wilhelma II czy ten powróciłby na tron, ale nie Rzeszy, tylko Niemiec jako państwa bardziej zunitaryzowanego
Wilhelm II wyraża zgodę na powrót na tron - a w przypadku jego śmierci w imieniu syna, Wilhelma Księcia Prus, niezależnie od tego jaka forma monarchii zostanie ustanowiona w Niemczech
Ruch chadecki proponuje podwójne referendum - co do monarchii w Niemczech oraz co do jej formy
Koalicja Altpreussen przystaje na to, refendum ustalono na rok 1942
W Hiszpanii bardzo szybko upadają rozmowy ws. zawieszenia broni
Zaraz po nich następuje kolejna już nacjonalistyczna ofensywa letnia 1941 roku - ta jest jednoznacznie skuteczna na odcinku centralnym, terytoria socjalistyczne rozcięte na dwie części, gen. Mola dociera do granicy z Francją
We Włoszech pojawiają się głosy krytyki wobec niekończącej się wojny w Hiszpanii - Włosi oczekują szybkiego końca konfliktu
Kolejna deliberacja w parlamencie brytyjskim - nadal brak wsparcia dla Hiszpanii
Francja kwalifikuje ruch republikański w Hiszpanii jako sojuszniczy wobec Sowietów, brak wsparcia
W wewnętrznym infightingu wśród sił rebelianckich w Hiszpanii przewagę uzyskuje frakcja faszystowska (Falangistas), która odsuwa na bok frakcję katolicką frankistów i requetes, a co jest wynikiem silnego włoskiego zaangażowania
Rumunia otrzymuje ultimatum od ZSRR, by ta oddała Besarabię (Mołdawię) oraz Naddniestrze
Bukareszt jako członek tzw. Małej Ententy kieruje zapytanie o pomoc do Paryża
Francja - po solidnej awanturze parlamentarnej - opowiada się jednoznacznie po stronie Rumunów
Ceną za to jednakże jest częściowa utrata większości parlamentarnej przez ruch republikański (tu mój błąd, miałem to losować przed i po wojnie z Niemcami, nadrobiłem w zakresie takim by nie tracić spójności i istotnie rządzą republikanie)
Francja składa publiczne deklaracje o poparciu dla Rumunii, w tym gotowości interwencji militarnej, brak jednak jednoznacznego ultimatum do Moskwy
Rumunia decyduje się odmówić radzieckiemu ultimatum w takiej sytuacji
Związek Radziecki uważa francuskie ultimatum za blef i następuje atak - WOJNA
We Francji komórki komunistyczne agitują przeciwko wojnie, awaryjne posiedzenie parlementarne
Mimo wszystko premier Daladier stawia na swoim, pomimo kierownictwa nad blokiem socjalistycznym - Francja wypowiada WOJNĘ ZSRR
Zaraz potem francuski rząd rozwiązuje się, zamieszki w Paryżu i głównych miastach
Maurice Thorez wzywa do przewrotu i zamachu stanu we Francji
Action Francais przygląda się rozwojowi wydarzeń z boku
Po dniach wahania francuski szef sztabu, Maurice Gamelin wyprowadza wojsko na ulicę, by przywrócić porządek
Sporo garnizonów odmawia jednak wyjścia na ulice i pozostaje w bazach
Tzw. Młoda Frakcja (głównie zorganizowana wokół pułkownika de Gaulle) popiera jednoznacznie Gamelina w tym działąniu - kadeci francuscy z Ecole Militaire są po jego stronie
W tym czasie jednak Rumuni walczą twardo - pierwsze radzieckie ataki przez Dniestr kończą się katastrofą RKKA
Polska ogłasza mobilizację mając na uwadze zobowiązania sojusznicze
Japonia zachowuje klin w Chinach Centralnych
We Francji chaos - milicje ludowe nie są w stanie jednak zmobilizować się na południu i wesprzeć Republikanów, Francuskie jednostki zmechanizowane, głównie z wiernej Gamelinowi 1. Armee zmierzają do Paryża
Lewicowe barykady trzymają się! - atak zmechanizowany na Paryż jest odparty, gdzieniegdzie organizują się komuny
Maurice Thorez umiejęną retoryką i zwyciestwem nad Młodą Frakcją konsoliduje władzę w rejonie Paryża, powołując własny, komunistyczny rząd
Premier Daladier schwytany i uwięziony w Bastylii przez rebeliantów
Drugi radziecki szturm przez Dniestr - w przeciągu czterech dni ginie ok. 150 tysięcy Sowietów, ale radzieckie przyczółki wyłamują się do Mołdawii właściwej
Rząd w Pradze oświadcza, że właściwie to roszczenia radzieckie są uzasadnione
Bukareszt prosi formalnie Belgrad oraz Warszawę o pomoc wobec radzieckiej agresji
Belgrad niechętnie przystaje na propozycję, ogłaszając wysłanie oficjalnego korpusu ekspedycyjnego do Rumunii (ale wprost wojny nie wypowiadając), Belgrad obawia się Mare Nostrum
W Polsce kryzys parlamentarny - jednym (1) głosem przeważa opcja, że Polska nie jest gotowa na kolejną wojnę z Sowietami, ale należy udzielić wszelkiej pomocy Rumunom
Londyn wobec rozwoju wydarzeń proponuje Grecji oraz Jugosławii umieszczenie w tych krajach własnego korpusu ekspedycyjnego by zabezpieczyć je przed radziecką agresją - jest to w istocie ruch przeciwko Włochom
Włochy potępiają brytyjską decyzję i wskazują, iż będzie miała ona poważne konsekwencje
Grecja ogłasza jednak neutralność, odmawiając obecności korpusu
Jugosławia akceptuje korpus w Dubrowniku
BEF pod dowództwem Lorda Gort wypływa do Dubrowniku
Pomimo wsparcia jugosłowiańskiego oraz polskiej broni Rumuni opóźniają, ale nie eliminują radzieckich postępów, Bukareszt jest w ryzyku
Król Rumunii Michał I wyjeżdża do Belgradu
Jesienią odbywa się ostateczna ofensywa Falangistas - opór republikański zostaje ostatecznie złamany
Dolores Ibarruri spalona żywcem na środku Madrytu
Rząd Japonii decyduje - wobec radzieckich działań w Europie i amerykańskiej interwencji politycznej w Chinach - na rozważenie wojny przeciwko ZSRR w przypadku sprzyjających okoliczności
Japonia rozpoczyna zaawansowane zbrojenia, Dostępność -1
Do tego momentu: Francja od 1941 sprzedaż Wstrzymana, Wariant Korzystny pozostaje, Dostępność -2
Polska Dostępność -1
Rumunia sprzedaż Wstrzymana od 1941
Jugosławia -1

1942:
Sytuacja w Niemczech ustabilizowana, niemieckie dostawy uruchomione
W Reichstagu upada Hansaakt - dokument zapewniający pożyczki bezwrotne i profity dla sprzedaży sprzętu limitarnego dla Hanzy Wschodniej
Wielka Brytania proponuje militarystom francuskim interwencję we Francji
Z trudem i bólem, lecz Gamelin (pomimo sprzeciwu de Gaulle'a) przystaje na tę propozycję
Drugi (mniejszy) BEF pod dowództwem gen. Auchinlecka wypływa do Francji
Daladier oficjalnie uwolniony od zarzutów przed komunistów z propozycją stanowiska w rządzie
Daladier przystaje, teka Ministra Spraw Zagranicznych
Daladier nawołuje do wstrzymania walk
Wobec poparcia społecznego byłego premiera Gamelin decyduje się na zawieszenie broni, BEF rozmieszcza się w rejonie Chateau Thierry
Thorez proponuje wybory pod warunkiem delegalizacji Action Francais
Młoda Frakcja, większosć militarystów oraz oczywiście samo AF uważają to za próbę eliminacji opozycji pod płaszczykiem demokracji, po trzech tygodniach zawieszenia broni walki wznawiają się
Poparcie społeczne we Francji stoi jednak bardziej po stronie Thoreza, militarystów w walce trzyma broń i brytyjskie wsparcie
W Rumunii cud nad Ialomitą - obrona rumuńsko-jugosłowiańska trzyma się, a radzieckie natarcie traci impet
Marszałek Rodion Malinowski odpowiedzialny za atak na Rumunię rozstrzelany
Terror Falangistas w Hiszpanii, ponad 100 tysięcy socjalistów zamordowanych
W piwnicy jednego z domów w Bawarii zostaje odnaleziony Hitler, postawiono mu zarzuty zamachu stanu
Hiszpania faszystowska ogłasza neutralność w konflikcie europejskim
Senat USA ogłasza etap zbrojeń ze względu na rosnącą agresję radziecką oraz japońską obecność w Chinach, sprzedaż USA Wstrzymana (od 1942), wszystko idzie na rozbudowę magazynów armii
Zaskakujące kontruderzenie Rumunów dowodzonych przez gen. Alexandru Ioaniţiu odrzuca Sowietów znad linii Ialomity i niszczy korpus pancerno-zmechanizowany gen. Budionnego
Budionny aresztowany przez NKWD
Japonia wobec radzieckich porażek z małą Rumunią rozpoczyna atak lotniczy na Władywostok - następuje całkowita ewaporacja Floty Pacyfiku, siły pancerno-zmechanizowane Japonii uderzają na Usuryjsk i Władywostok
Japonia proponuje USA i Chinom etapowy odwrót z Chin centralnych w zamian za koncesje
USA nie przystaje i żąda pełnego odwrotu
KMT godzi się na takie warunki (m. in. wobec częściowej koncentracji radzieckiej i widma wojny w Turkiestanie), negocjując zakres koncesji - blamaż dyplomacji USA
Japońskie natarcie przebiega płynnie, po półtorej tygodnia Władywostok okrążony (ogłoszony Miastem Bohaterskim), dywizja pancerna byłego olimpijczyka gen. Takeishi Nishi osiąga Gawań Sowiecki
Siły Armii Kwantuńskiej pod gen. Yamashitą nie zdołają jednak zdobyć Władywostoku, miasto trzyma się dzielnie na zewnętrznym pierścieniu, w pewnym momencie strzela po nim dziewięć pancerników, w ciągu godziny ginie 30 tysięcy mieszkańców
Sowieci ogłaszają Wielką Mobilizację, Dostępność -2
Siły Gamelina wsparte przez wojska Auchinlecka po ciężkich walkach zdobywają Paryż, wypychając socjalistów
Socjaliści pozostają zorganizowani na rubieży południowej, wzmocnieni jednakże tysiącami uciekinierów z Hiszpanii
Włcohy kierują oficjalne ultimatum względem Grecji, żądając wysp greckich
Ateny proszą o wsparcie Wielką Brytanię
Pomimo szerokiego zaangażowania i wcześniejszej greckiej odmowy, Brytyjczycy godzą się na wsparcie polityczne
Londyn stawia ultimatum Mussoliniemu w sprawie Grecji
Włosi nie ulegają - WOJNA, Włochy, Grecja oraz UK Dostępność -1
Wielka Brytania kieruje żądania do Jugosławii, domagając się podjęcia walki przeciwko Włochom oraz wsparcia logistycznego własnego korpusu
Jugosławia godzi się z szerokimi rezerwacjami (głównie takimi że jest na wojnie z ZSRR) i wypowiada wojnę Włochom, jednoczeście uwalniając BEF Gorta do ataków ofensywnych
Mówimy w tej chwili o frontach: Afrykańskim, Jugusłowiańskim Północnym (Triest), Jugosłowiańskim Południowym (Albania) i Greckim
W Afryce włoska zmotoryzowana ofensywa szybko zalega wobec zdeterminowanego oporu mniejszościowych obrońców oraz przeładowania logistycznego
Na Jugosłowiańskim Północnym względny spokój - teren i niewielkie siły obu stron uniemożliwiają poważne operacje
Na Jugosłowiańskim Południowym bitwa pod Szkoder w Kosowie - BEF zostaje zatrzymany przez dywizję Granatieri di Savioa w trudnym terenie
Na Greckim katastrofalny włoski błąd - wadliwe włoskie mapy prowadzą do wykorzystania przez Greków niezaznaczonych ścieżek, co wiąże się z okrążeniem i szybką (wobec kłopotów logistycznych) destrukcją dwóch dywizji Alpini w bitwie o Ioaninę
Jesienne walki w Rumunii w inicjatywie Rumunów, z ciężkimi stratami Sowieci wyparci w pobliże Dniestru, armia rumuńska i jej jugosłowiańscy towarzysze pozostają jednak na skraju wytrzymałości
Po gorącej debacie w parlamencie w Budapeszcie Węgry decydują o przypomnieniu komu winien należeć się Siedmiogród, lecz to jeszcze nie czas na zdecydowane działania ze względu na stabilne położenie tzw. Małej Ententy
Sowieci przeładowują Kolej Transsyberyjską do granic możliwości, silne związki pancerne formują się w rejonie Irkucka

1943:
Po ciężkiej debacie parlamentarnej USA stwierdza, iż polityka Japonii stanowi zagrożenie dla sąsiadów - ultimatum Hulla utrzymane w mocy pomimo de facto końca walk w Chinach, kryzys logistyczny w Japonii, Japonia opuszcza Wariant Korzystny, Japonia Dostępność -1
KMT zmierza do renegocjacji koncesji wobec wybuchu walk w ZSRR
Wiosenne aktualności z wojny włosko-brytyjskiej:
Front Jug Północny - Włochy podejmują serię limitowanych ofensyw w stronę Słowenii, osiągają ograniczone sukcesy, niespeła połowa Słowenii w rękach Mussoliniego
Front Jug Południe - w kolejnym ataku BEF oraz sojuszniczy z Jugosławii uzyskują przełamanie pod Szkoder, Kosowo w rękach aliantów, Włosi wycofują się w rejon TIrany
Front Grecki - włoskie posiłki stabilizują sytuację w trudnych górach, grecka kontrofensywa szybko załamuje się
Front afrykański - Brytyjczycy w limitowanej ofensywie odzyskują status quo, Włosi wycofują się w sposób kontrolowany na linię Sollum
Regia Marina unika dużej bitwy morskiej
Royal Navy zmierza do rozstrzygającej bitwy morskiej
Ta wreszcie następuje w marcu 1943 - w rejonie Isoli di Capraia
Zespół brytyjski adm. Ramsay'a nie ma jednakże lotniskowców poza eskortowymi, włoski zespół jednakże bez pancerników "Roma" i "Vittorio Venetio"
Bitwa w rejonie Isoli di Capraia kończy się włoskim zwycięstwem, zatonięciu ulegają brytyjskie pancerniki "Prince of Wales" oraz "Rodney", włoska flota jednakże poharatana wycofuje się do Taranto
Japońskie wznowione ofensywy na Syberii utykają w rejonie Irkucka, bitwa w rejonie jeziora Bajkał pokazuje wyższość T-34 nad Chi-Ha, choć niemal połowa radzieckich czołgów nie dojeżdża na pole walki przez awarie
Walki lotnicze nad Syberią - Sowieci walczą dzielnie, ale nie stanowią wyzwania dla japońskich pilotów, średnio na jeden zestrzelony japoński samolot przypada 11 radzieckich
KMT wyłamuje się z porozumień z Japonią i wznawia walki na całym froncie w Chinach
KMT osiąga zadowalające postępy, lecz wojska japońskie prowadzą serię silnych opóźnień
Zdanie Armii przeważa nad zdaniem floty - Japonia nie będzie prowokować incydentów z USA i będzie liczyć na neutralność tego kraju wobec komplikacji z ZSRR, Dostępność sprzętu ZSRR i Japonii -1
Senat USA głosuje wbrew woli Roosevelta nad zachowaniem embarga, ale niepodejmowaniem działań przeciwko Japonii, USA poluźnia zbrojenia i rozszerza Lend-Lease, Dostępność USA +1, dodatkowe +1 dla sojuszników USA poza Mirai, sprzedaż odblokowana
Hiszpania ogłasza stan normalności, sprzedaż odblokowana
Czechosłowacja głosuje przeciwko pożyczkom zbrojeniowym na rzecz ZSRR
ZSRR żąda od Rumunów akceptacji utraty Mołdawii, w zamian proponuje zawieszenie broni
Po długich dywagacjach Rumuni akceptują takie zawieszenie broni
ZSRR odtrąbia zwycięstwo, po czym panicznie przerzuca się na wschód
Stopień zniszczeń wojennych w Rumunii jest istotny, Dostępność -1, sprzedaż jednak przywrócona wraz z końcem 1943
Polska zbroi wszystkich sąsiadów korzystając z awantury, Dostępność +1
Niemcy głosują nad priorytyzacją odbudowy gospodarki zamiast armii, niemiecki sprzęt od 1943 roku opóźniony o rok
We Francji dochodzi do skandalu, gdy gen. Auchinleck próbuje wprowadzić godzinę policyjną w rejonie Paryża i obsadzić posterunki własnymi ludźmi po serii ataków agitatorów komunistycznych w szeregach policji i w kłótki policzkuje gen. de Gaulle'a, który w odpowiedzi strzela mu w głowę
Londyn ogłasza natychmiastowy odwrót drugiego BEF z Francji, frakcja Gamelina osamotniona
De Gaulle aresztowany przez Gamelina
Ostateczne rozliczenie komunistów we Francji utyka, kraj znajduje się w pacie
Węgry ogłaszają częściową mobilizację i żądają od Bukaresztu Siedmiogrodu korzystając z silnego osłabienia Rumunii
Rumunia nie kieruje żądań do tzw. Małej Ententy - co oznacza jej definitywny koniec - i godzi się na ok. 60% węgierskich żądań spodziewając się porażki w wojnie
Węgry akceptują rumuńską propozycję - 60% Siedmiogrodu do rąk węgierskich, odrodzenie ruchu Szeklerów, Węgry dostępność +1
Dalszy rozwój walk na Bałkanach:
Front Jug Północny - dzięki powrotowi doświadczonego korpusu ekspedycyjnego z Rumunii szybka ofensywa na północy nie tylko przywraca kontrolę JUgosławii nad tymi ziemiami, ale też wypycha Włochów do siebie i zagraża portowi w Udine
Front Jug Południe - Powolne, ale kontrolowane postępy alianckie, Włosi późną jesienią porzucają Tiranę nie mogąc zmontować kontrofensywy, rozpoczyna się włoska ewakuacja Albanii
Front Grecki - Trzeci już BEF pojawia się w Grecji na linii Metaxasa, akcja opóźniająca Włochów początkowo idzie dobrze i zatrzymuje brytyjskie czołówki z dywizji Black Watch, lecz w niespodziewanym ataku pozycja dywizji Sardignia załamuje się, gdy wzgórze 1532.1 zajmuje batalion ochotników zagranicznych z Koionu - włoski front sypie się, a ewakuacja jest silnie zagrożona
Front afrykański - Brytyjczycy podchodzą pod Tobruk, lecz tam wyładowują się włoskie posiłki przegrupowane po walkach w Hiszpanii (w tym liczni weterani), a do tego posiłki nie są już wysyłane do Albanii, więc ten front staje się priorytetowym
Hiszpania jednoznacznie nakłania swoich bojowników partyjnych do wstępowania do batalionów Czarnych Koszul - ponad 50 tysięcy ochotników płynie do Libii
Royal Navy usiłuje przerwać ewakuację z Albanii - napotyka kordon włoski i dochodzi do bitwy morskiej u wybrzeża Albanii, tym razem w zespole brytyjskim są jednak lotniskowce, lecz bliskość włoskiego wybrzeża pozwala prowadzić osłonę lotniczą właśnie z lądu
Zdecydowane zwycięstwo Royal Navy - zatopiony zostaje krążownik Zara, a także pancernik "Roma", uszkodzony zostaje "Vittorio Venetio", a to za cenę lekko uszkodzonego battlecruisera "Hood". W bitwie obie strony tracą też ponad 300 samolotów. Przerwany zostaje jednakże włoski kordon i zniszczeniu ulega potem około dwadzieścia jednostek zdolnych do transportu w ewakuacji
Regio Esercito w Albanii decyduje się jednak trzymać i walczyć, Włosi ogłaszają operację "Dinamo", jedyna nadzieją w odtworzeniu kordonu przez zespół włoskiego lotniskowca Aquila.
Radziecka kontrofensywa w rejonie jeziora Bajkał, ciężkie warunki terenowe i nadchodząca kolejna zima w tundrze daje się we znaki obydwu stronom
Radziecka ofensywa kosztuje ZSRR ponad 200 tysięcy zabitych i ok. 30 tysięcy zabitych Japończyków, jednakże poza odblokowaniem jeziora Bajkał nie osiąga ona żadnych realnych rezultatów. Wygląda na to, że wojna jeszcze potrwa, Dostępność ZSRR oraz Japonii -1
Japonia uruchamia rezerwy awaryjne, zdolne podtrzymać lądowy wysiłek wojenny jeszcze przez ok. 10 miesięcy
Rząd zleca Flocie opracowanie planu inwazji na Holenderskie Indie Wschodnie by zapewnić dalszy flow ropy naftowej
W wigilię 1943 roku upada Władywostok. Ok. 90% populacja miasta zostaje zamordowana w przeciągu kilku dni
Dostępność USA -1 (wyrównanie faktu, iż USA nie jest na wojnie i nie rozkręciło takiej produkcji jak wskazana w arkuszu, ale rozkręciło jakąś)


ŁĄCZNIE WSZYSTKIE FAZY:
Fra +1 -1 +1 +1 -1 +1 -2 (Łącznie: bez zmian), Wariant Korzystny, WST (1941-nadal)
Pol +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 (Łącznie: -2), Wariant Korzystny, Polski sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
ZSRR +1 +1 -1 -1 -2 -1 -1 (Łącznie: -4)
Ger -1 -1 +1 (Łącznie: -1), WST (od 1937 do końca 1941), Hanza sojusznictwo +1, sprzęt od 1943 roku opóźniony o rok
UK +1 -1 (Łącznie: bez zmian)
Bel +1 (Łącznie: 1), Wariant Korzystny
Ita +1 -1 -1 -1 (Łącznie: -3), Wariant Korzystny
Cz -1 -1 +1 (Łącznie: -1), Wariant Korzystny, Czechosłowacki sprzęt sprzed 40 roku nie będzie podlegać karom w II Fazie
Jap +1 +1 -1 -1 -1 -1 (Łącznie: -2)
Esp -1 (Łącznie: -1), WST (od 1936 do połowy 1943), Hiszpania w wariancie nacjonalistycznym
Rom -1, WST (1941-43)
Jug -1
Gre -1
USA +1 -1 (Łącznie: bez zmian) (jednak +1 dla sojuszników poza Mirai), WST (tylko 1942)
Węgry +1

Reszta bez zmian, nieopisane tu ew. Warianty Korzystne rozstrzyga GM w razie potrzeby.
Jeśli jest błąd, niech ktoś mi go szybko pokaże.
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Ratesu
Gracz
Posts: 119
Joined: Sun Jan 21, 2018 5:56 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by Ratesu » Tue Feb 08, 2022 1:31 pm

Pozwolę sobie przekopiować Wiatry Czasu, bo giną w postach:

TURA 1 (STYCZEŃ 1944)
SaSTrooP wrote:
Mon Sep 13, 2021 9:54 pm
BBC:
Wieści ze świata
Włosi ogłosili ponowną próbę ewakuacji Albanii po serii nieudanych operacji w toku kampanii roku 1943 (...) Royal Navy zdaje się unikać otwartego boju z Regia Marina, czyżby to pokłosie ostatnich krwawych walk? (...) Północny front albański w zastoju - siły brytyjskie oraz jugosłowiańskie ponoszą ciężkie straty w toku walk w rejonie Tirany, choć włoska kontrola tego kraju skończyła się znacząco. (...) Włosi ogłaszają, iż osiągnęli zwycięstwo w serii potyczek z siłami Jugosławii na południe od Lublany, zabezpieczając swoje słoweńskie zdobycze. (...) Wojska na froncie afrykańskim obchodzą święta w spokoju, od dłuższego czasu trwa przerwa w walkach (...) Defilada w Rzymie - tysiące Czarnych Koszul, weteranów z Hiszpanii, przysięgają wierność Duce i walkę do upadłego z "brytyjskim imperializmem kapitalistycznym". Wraz z nimi maszerują setki ochotniczych Falangistas. (...) Państwowa prawa w Peru przypomniała ponownie, iż terytoria El Oro, Loja, Sucumbios oraz Oriente stanowią "narodowe dziedzictwo" Peru. Ekwador odpowiedział częściową mobilizacją i ostrzegł Peru, iż zastosowanie w przypadku wszelkiej agresji znajdzie Doktryna Monroe. Od tego czasu peruwiańskie media zdają się milczeć. (...) Prezydentura Argentyny ogłosiła solidarność z włoskim wysiłkiem przeciwko imperializmowi brytyjskiemu. Wyjątkowo w oświadczeniu nie pojawiły się żadne informacje o Falklandach - Argentyńczycy choć raz z klasą (...) Brutalna rzeź Władywostoku postępuje - nieliczne zdjęcia oraz relacje epistolarne wskazują na nadziewanie dzieci na tyczkach montowanych na japońskich czołgach. USA ponownie potępia Tokio i oczekuje natychmiastowej humanitaryzacji walk. (...) Front syberyjski zdaje się być natenczas spokojnym - temperatury sięgają -50 stopni, co efektywnie uniemożliwia prowadzenie poważnych bojów.
TURA 2 (LUTY 1944)
Bocian wrote:
Tue Sep 21, 2021 10:03 pm
Wieści ze świata:
- Na początku lutego Włosi, obracając długie dni mglistej pogody oraz pasywność Royal Navy na swoją korzyść, wypełniają nieliczne transportowce po brzegi, często zbliżając się do dwukrotności typowej ich ładowności, z sukcesem ewakuują się do Taranto. Atmosfera podczas całego przedsięwzięcia przypomina historyczną niemiecką ewakuację Memel; miejscami robi się nerwowo, gdy brytyjskie samoloty próbują angażować transporty, lecz szczęśliwie bez strat.
- Włoska dywizja pancerna „Centauro” dokonuje brawurowego i dość ryzykownego rajdu na pozycje zmęczonych drugim już konfliktem Jugosłowian. Dochodzi do całkowitego przełamania; dywizja zatrzymuje się dopiero kilkanaście kilometrów od Zagrzebia, który w panice szykuje obronę i przygotowuje się na najgorsze.
- W Afryce pojawili się hiszpańscy ochotnicy Falangistas, szacowani na kilkadziesiąt tysięcy doświadczonych w boju ludzi.
- Na Syberii zastój ze względu na najcięższe miesiące zimy.
- Bułgaria zapowiedziała ustawy antyżydowskie, chcąc przeciwdziałać ich lobby, które według rządowych służb posiada dysproporcjonalne wpływy w wyższych kręgach majątkowych. Mówi się o nałożeniu specjalnych podatków na tę grupę oraz częściową nacjonalizację ich mienia, które - rzekomo - pochodzi z malwersacji rynkowych.
- W USA akcja „Pomoc dla Władywostoku” upada z powodu niewielkiego zainteresowania społecznego.
- We Francji impas trwa, na ulicach Paryża wciąż dochodzi do walk; trwają namowy ku rządowi jedności narodowej, ale obie strony nie chcą odpuszczać.
TURA 3 (MARZEC 1944)
Bocian wrote:
Thu Sep 30, 2021 11:40 pm
Wieści ze świata:
- Po długich negocjacjach, wraz z początkiem marca 1944 roku, ukonstytuował się we Francji Rząd Jedności Narodowej. Państwo francuskie, od miesięcy podzielone de facto na pół, powołało rząd w takim właśnie składzie: premierem tymczasowym został generał Maxime Weygand, lecz rząd ma aż trzech wicepremierów: Thorreza, Marina oraz Marcela Cachina, z czego dwóch wicepremierów jest członkami partii komunistycznej. Ministrem Wojny mianowany generał Hutzinger. Kandydatura marsz. Petain'a jednoznacznie odrzucona. Rząd zapowiada proces przed właściwym sądem dla gen. de Gaulle'a przy szerokim sprzeciwie. Siły brytyjskie odmawiają opuszczenia Francji.
- Sukcesy chińskie w ofensywie w centrum kraju. Siły KMT w ponad dwutygodniowej bitwie wśród roztopów zmusiły siły japońskie gen. Heito Kimury do opuszczenia starożytnego tzw. Miasta Królów - Xi'an. Z relacji korespondentów wynika, że mury miejskie leżą w ruinie, a starożytne grobowce dynastii Ming zostały obrabowane przez wycofujących się Japończyków. Bitwa była jedną z krwawszych w tej trwającej od wielu lat wojnie. Oficjalne szacunki chińskie mówią o niemal 80 tysiącach zabitych żołnierzy KMT oraz cywilów. Straty japońskie podawane są na ponad 100 tysięcy, choć wg. nieoficjalnych przecieków z Harbinu - mają być o połowę niższe. Walki spowodowały kryzys uchodźczy na ponad milion osób.
TURA 4 (KWIECIEŃ 1944)
Bocian wrote:
Sun Oct 24, 2021 11:39 pm
Wieści ze świata:
- Ruch Viet-Minh ogłosił powstanie rządu Republiki Wietnamu pod Hanoi. Jest to początek ogólnonarodowego powstania we francuskich Indochinach, a co nie jest zaskoczeniem zważywszy na niepokoje w samej Metropolii. Póki co początkowe ruchy powstańców wydają się być skuteczne, a francuskie siły kolonialne wycofują się do baz.
- Kilka dni po wydarzeniach w Wietnamie wybuchają zamieszki we francuskiej afrykańskiej kolonii Mali. Policja agresywnie tłumi protesty, które póki co rozchodzą się do domu.
- Londyn wystosował do szeroko pojętego i niesprecyzowanego "Rządu Francji" żądanie ekstradycji gen. de Gaulle'a. Rząd Jedności Narodowej (formalnie nie uznany przez Londyn) odmawia żądania.
- Francuski RJN wystosował ultimatum do władz brytyjskich: do końca miesiąca oczekuje się opuszczenie metropolii przez 2nd BEF. Jest to nadzwyczajny zwrot w stosunkach międzynarodowych Francji i Wielkiej Brytanii, choć przez wielu przewidywany po brytyjskim opuszczeniu Francji w czasie wojny z Niemcami.
- Znacząca poprawa pogody na Dalekim Wschodzie zapowiada nasilenie się walk "o wszystko".
- Ofensywa kwietniowa ZSRR z kierunku Irkucka: ofensywa nie jest żadnym zaskoczeniem i zostaje przyjęta przez siły japońskie Armii Kwantuńskiej. Półtorej tygodnia walk (wg. danych niezależnych) skutkuje w około dwustu tysiącach strat po obydwu stronach, te jednak są głównie radzieckie. Po czterech dniach twardej obrony XIX Korpus Pancerny gen. Rybałki przedziera się przez japońskie pozycje i dociera do dawnej granicy Mandżukuo i ZSRR, budując serię szybkich przepraw pod cięzkim ogniem japońskiego lotnictwa.
- Japońskie lotnictwo armijne niszczy jednak w kontruderzeniu lotnictwo radzieckie, kierując się wprost na (jak się okazuje - dobrze rozpoznane) bazy polowe. Wg. źródeł japońskich w "Operacji Brzoza" w dniu 10 kwietnia zniszczone zostaje ponad 1600 samolotów radzieckich, de facto wyłączając tzw. WWS z istotnych zmagań. Nadal jednak nie zatrzymano przełamania gen. Rybałki i przerwania frontu Kwantuńczykom...
- Raporty z frontów włoskich: front północny spokojny, ewakuacja włoska z Albanii częściowo rozbita przez Greków, Jugosłowian i Brytyjczyków - gen. Roatta kapituluje z 30 tysiącami ostatnich żołnierzy po wyczerpaniu zapasów Tirany. Regia Marina ogłasza jednak ewakuację sukcesem. Nadto Regia Aerena podaje, iż przechwycono i zadano znaczne straty Brytyjczykom w planowanym nalocie na Taranto. W Afryce nadal trwa znaczny build-up sił. Włochom kończy się czas, zważywszy że z powodzeniem ewakuować można 1st BEF z Albanii wskutek zamkniecia tego frontu. Tymczasem media informują już o pierwszych ewakuacjach ciężkiej obrony plot. 1st BEF zabezpieczającej porty greckie, co może wskazywać na wykonywanie tego zamiaru...
TURA 5 (MAJ 1944)
SaSTrooP wrote:
Sat Nov 20, 2021 5:52 pm
WIEŚCI ZE ŚWIATA:
Załamanie powstania Viet Minh w Indochinach. Szturm na francuski region umocniony oparty o twierdzę Quang Tri w centralnym Wietnamie kończy się masakrą atakujących przez niewielki garnizon. Wygląda więc na to, że wizja szybkiego powstania samodzielnego państwa Wietnam oddala się w czasie.
(...)
WIEŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI: W oficjalnym oświadczeniu przekazanym do publicznej wiadomości społeczności francuskiej tzw. 2nd BEF odmawia opuszczenia regionu północnej Francji. Jeszcze tego samego dnia wybuchają walki pomiędzy Brytyjczykami a Francuzami, mowa już o kilkuset ofiarach. Francuski Parlament w dniu 3 maja 1944 roku wypowiada WOJNĘ Wielkiej Brytanii i wzywa siły zbrojne oraz naród francuski do zrywu przeciwko tzw. szemranemu okupantowi próbującemu wbew woli narodu wpłwać na wewnętrzną sytuację w kraju. Francja ogłasza powszechną mobilizację. Wielka Brytania odpowiada z dniem 6 maja i zatwierdza stan wojny, wzywając sojuszników do pomocy. Po długich dywagacjach parlament belgijski odmawia przyłączenia się do wojny ogłaszajac jednocześnie "przyjazną neutralność na rzecz Londynu" i udostępniając instalacje portowe. Paryż grozi Belgii wojną, ale póki co brak jednoznacznych deklaracji. Portugalia ogłasza neutralność wskazując, że konflikt dotyczy interesu wewnątrz Francji, a traktat sojuszniczy zobowiązuje Portugalię do działania, jeżeli Wielka Brytania zostanie zaatakowana, co w ich mniemaniu nie ma miejsca. Spór pomiędzy niedawnymi sojusznikami wywołuje wybuch radości we Włoszech. Szok w USA - Waszyngton wzywa strony do niezwłocznego zaprzestania walk.
(...)
Francuska ofensywa w rejonie Orleanu rozwija się prawidłowo, choć powoli. 2nd BEF pozostaje słabszy liczebnie i wycofuje się w stronę Calais oraz Le Havre. W połowie maja w belgijskim Ghent zaczyna jednak lądować III Korpus gen. O'Connora, w tym złożony z elementów 2nd Armoured Division, oryginalnie wysyłanej do Egiptu...
W rezultacie z dniem 17 maja 1944 roku Francja ogłasza, iż znajduje się teraz w stanie WOJNY z Belgią.
(...)
Niemcy w oświadczeniu rządowym wskazują, iż Francja jest graczem agresywnym oraz miotającym się wobec szalejącego tam, niekontrolowanego komunizmu w ramach Rządu Jedności Narodowej.
(...)
Postęp ofensywy wiosennej ZSRR. Siły radzieckie napierają na całym froncie, według japońskich raportów zniszczono Sowietom ponad tysiąc czołgów i innych wozów pancernych, a straty osobowe szacuje się na ponad pół miliona ludzi. Obserwatorzy wskazują jednak, że mało mobilne i stosunkowo lekkie siły Armii Kwantuńskiej ponoszą poważne straty w walce z radziecką nawałą, a które to mogą być nie do przyjęcia dla japońskiego przemysłu. W samym Cesarstwie rozszerzono zresztą mobilizację na dalsze roczniki. Tymczasem Korpus Pancerny gen. Rybałko uchodzi za swoistą "armię duchów". Pomimo zmasowanego ataku prowadzonego przez japońskie lotnictwo udało się zbudować przeprawy i poraniony wał pancerny sunie w stronę Harbinu. Pierwszy raz od początku tej wojny walka przenosi się na terytorium formalnie japońskie.
(...)
Raporty z frontów włoskich: front północny niezmiennie spokojny spokojny. Bazy Regia Marina na Rodos zostały zaatakowane przez Royal Air Force, mowa jest o całkowity rozbiciu instalacji portowych i zniszczeniu dwóch większych jednostek, prawdopodobnie niszczycieli. Atak jest swoistym otarciem łez po obronieniu głównej bazy morskiej RM w Taranto miesiąc wcześniej. Zgodnie z przewidywaniami, w maju rusza włoska ofensywa w Egipcie. Pomimo braku elementu zaskoczenia włoskie operacje otwierające na granicy (tzw. The Wire) są skuteczne, a seria brytyjskich garnizonów zostaje wyizolowana i zniszczona. Brytyjczycy wypuszczają jednakże odwód pancerny w rejonie Alam Haifa, który to napotyka włoskie zmotoryzowane czołówki. Trwa jedna z większych bitew pancernych w znanej nam historii, a ta kończy się bez jednoznacznego zwycięzcy. Brytyjczycy stabilizują front i podciągają posiłki, jednakże 7th Armoured Division zostaje zniszczona w ponad 70%, choć straty dwóch włoskich dywizji pancernych są niewiele niższe...
(...)
Raport z frontu chińskiego: muzułmański generał Li Zongren ponownie tryumfuje! Jego tzw. Armia Marszowa rozbija dalszy japoński opór w górskiej prowincji Shaanxi. Otwiera to drogę do równinnych ziem prowincji Hebei z czołowymi węzłami kolejowymi w takich miastach jak Shijiazuang, Handan, a następnie drogę do prowincji Shandong oraz miastem Jinan. Z niego prowadzi już prosta droga do dawnej japońskiej koncesji w Chinach - portu Yantai, jak również zabranej Niemcom w 1915 roku ich dawnej koncesji Qindgao. Tak poprowadzony atak może być swoistym game changerem w całej wojnie - Japonia wykorzystuje okupowane chińskie terytorium (zwłaszcza rejon Anhui) do pozyskiwania materiałów rzadkich. Przecięcie komunikacji lądowej między rejonem Szanghaju a frontem syberyjskim może postawić Cesarstwo w bardzo złym położeniu.
ZMIANY WIATRÓW:
Dostawy z Belgii wstrzymane, Dostępność +1
Silne ograniczenia we wszelkich francuskich dostawach (mam na myśli cywilne głównie)
Wielka Brytania Dostępność -1
Japonia Dostępność -1
TURA 6 (CZERWIEC 1944)
SaSTrooP wrote:
Fri Dec 24, 2021 1:32 am
WIEŚCI ZE ŚWIATA:
Wobec wybuchu całkowicie niespodziewanej serii walk w Europie, Liga Narodów ogłosiła, iż usiłuje się zebrać w swojej siedzibie w Genewie w Szwajcarii. Próba spotkania w czerwcu spaliła na panewce - wg. źródeł Reutersa, następna próba na jesieni
Francuska ofensywa na osi Le Havre wytraca impet. Powodem są problemy z personelem armii poddawanym lustracji. Problem w tym, że jako iż rząd jest jedności narodowej, to zwłaszcza korpus oficerski lustrowany jest jednocześnie komunistycznie i antykomunistycznie. Niewielkie, elitarne siły mobilne wojsk francuskich nie mogą zaś samotnie uporać się z całym wyeliminowaniem tzw. 2nd BEF.
(...)
W tym czasie III Korpus gen. OConnora wraz z elementami 1-wszej armii belgijskiej przeprowadzają limitowaną ofensywę w rejonie Mons-Amiens. Nieliczne francuskie jednostki zostają wyparte z terytorium Belgii, a Amiens pada 9 czerwca - Reims i Sedan pozostają zagrożone, jednakże tu zaczynają już oddziaływać elementy antyniemieckich fortyfikacji.
(...)
Próba ugody z diabłem? Wg. źródeł w Rzymie francuski rząd jedności narodowej miał wystosować list do Benito Mussoliniego, w którym to Duce miał być pytany o warunki ewentualnego sojuszu z Francją. Nie jest znana odpowiedź strony włoskiej, jednakże nie materializuje się żadna współpraca.
(...)
Niemcy wprowadzają mobilizację selektywną w ramach Heimswehry - obserwatorzy zastanawiają się nad wpływem tego ruchu na walki we Francji.
(...)
Spokój brytyjsko-francuski na Morzu Śródziemnym - Francja zdaje się nie eskalować, zaś Wielka Brytania pozostaje skupiona na antywłoskim wysiłku.
(...)
Podobnie rzecz wygląda w Afryce na granicach kolonialnych.
(...)
Odwody Armii Kwantuńskiej działające w oparciu o serię pociągów pancernych oraz linię transsyberyjską zawiadamiają, iż zadały Sowietom znaczne straty oraz wzięły licznych jeńców w boju ok. 150km na północny-zachód od Harbinu. Wygląda na to, że "armia duchów" gen. Rybałko została w koncu pokonana.
(...)
Trwa jednak napór głównej radzieckiej osi w obszarze syberyjskim - tu niezmiennie od kilku tygodni wojska cesarskie zdają się być w generalnym, acz kontrolowanym odwrocie.
(...)
W Chinach spokój - wygląda na to, że siły KMT przygotowują się do dalszej ofensywy.
(...)
Raporty z frontów włoskich: front północny z nieznacznymi walkami, zarówno Włochy jak i Jugosławia nie kwapią się do ofensywy. Trzon sił Regia Marina poszukuje guza we wschodniej części Morza Śródziemnego. Siły admirała Cunninghama unikają jednak konkretnego starcia, nie dając Włochom zemsty za bój u wybrzeży Albanii. 12 czerwca dochodzi do absolutnej katastrofy sił włoskich w Afryce - wyizolowana dywizja "Trieste" zostaje oflanlowana przez 3rd Indian Motor Brigade, która zakłada tzw. brigade box w rejonie Alam Haifa. Natarcie idącej w pomocy dywizji "Cuneo" zostaje zatrzymane, a trzon "Trieste" kapituluje po czterech dniach brutalnego szturmu. Wśród jeńców jest generał Grazianni oraz Książę Aosty. Wygląda na to, że w nieco ponad miesiąc Włochy wytraciły swój mobilny trzon...
ZMIANY WIATRÓW:
Brak
TURA 7 (LIPIEC 1944)
SaSTrooP wrote:
Wed Jan 19, 2022 1:27 am
Wieści ze świata:
Pomimo załamania ofensywy na Le Havre rząd francuski odmawia zaprzestania lustracji korpusu oficerskiego
Wraz z belgijskimi sojusznikami, gen. O'Connor podejmuje się prób oskrzydlenia i zdobycia Reims i Sedanu. Ataki są ślamazarne i niskie w stratach dla obu stron - BEF będzie musiał być silniejszy, by przejść do ofensywy
(...)
Tymczasem w Ghent lądują kolejne siły brytyjskie - widziano też transporty żołnierzy bezpośrednio do zajmowanego przez 2nd BEF Le Havre
(...)
Niemcy ogłaszają, iż zwiększają gotowość bojową swoich zachodnich okręgów wojskowych - jest to źle przyjęte we Francji, nadal pamiętającej niedawną kolejną już wojnę ze swoim sąsiadem.
(...)
W Chinach na froncie ponadprzeciętny spokój.
(...)
Royal Navy zdaje się nieskutecznie poszukiwać elementy główne Regia Marina na Morzu Śródziemnym, która zniknęła po serii odwazniejszych rajdów zeszłego miesiąca - wśród Admiralicji pojawiają się głosy, by skupić główny wysiłek na zablokowaniu włoskich transportów do Afryki.
(...)
W Afryce zdaje się Brytyjczycy zmierzają do wzięcia Włochów głodem - walki ograniczają się tylko do pomniejszych nalotów i bojów patroli.
(...)
Front Jugosłowiański zdaje się pozostawać spokojny.
(...)
Wieści z Mandżurii: atak Rybałki niewątpliwie powstrzymany, morale Japończyków niewątpliwie polepsza się - to pewne zwyciestwo, jakiego potrzebowali. Na Syberii Japończycy wyprowadzają kontrolowaną ofensywę i odzyskują część utraconych terytoriów. Lato w tundrze zdaje się im sprzyjać znacznie lepiej, aniżeli zima. Tak czy inaczej po ofensywie wiosennej siły japońskie utraciły ponad 1/3 zdobyczy terytorialnych względem ZSRR...
(...)
Gorąca debata parlamentarna w Brazylii - dotyczy ona ewentualnego włączenia się do wojny w Europie po stronie brytyjskiej. Następne posiedzenie parlamentarne w przyszłym miesiącu.
(...)
Blamaż wojsk australijskich na Pacyfiku - próba desantu na francuski protektorat Numei kończy się zatopieniem australijskiego niszczyciela ogniem z lądu, zaś pierwsze siły inwazyjne zostają okrążone i zniszczone pomimo wsparcia ognia z morza. Gubernator Numei informuje o ponad tysiącu jeńców
.
TURA 8 (SIERPIEŃ 1944)
SaSTrooP wrote:
Mon Feb 07, 2022 8:50 pm
Wieści ze świata:

Dowództwo Royal Navy mimo wszystko priorytyzuje agresywne patrole morskie w celu znalezienia i eliminacji Regia Marina.
(...)
Regia Marina podejmuje się walki i również rozpoczyna prowadzenie agresywnych patroli na własną rękę.
(...)
Skutkiem jest nietypowa, ale jednak dość poważna bitwa zespołu niszczycieli i lekkich krążowników niedaleko Sardynii. Ściera się ponad tuzin jednostek po obydwu stronach, 7 po stronie brytyjskiej i 6 po stronie włoskiej. Starcie kończy się zauważalnym zwycięstwem brytyjczyków - zatopiono jeden niszczyciel i uszkodzono drugi, obydwa klasy Soldati, zaś po stronie brytyjskiej jedynie nieznaczne uszkodzenia na krążowniku lekkim HMS Leander.
(...)
Pomimo nacisków generała O'Connora, CIGS pozostaje niewzruszone: trwać ma build-up sił w Belgii, najbliższa ofensywa najwcześniej w przyszłym miesiącu.
(...)
Francuskie lustracje nadal trwają, kilku generałów wyrzuconych z armii.
(...)
Na froncie w rejonie Le Havre - spokój.
(...)
Front jugosłowiański - spokojny.
(...)
Front afrykański - pełen spokój.
(...)
Druga część debaty brazylijskiej: ostatecznie, niewielką przewagą głosów frakcja izolacjonistyczna dominuje, Brazylia ogłasza neutralność względem walk brytyjsko-francuskich.
(...)
W Argentynie trwa zaś luźna debata publiczna w kontekście wątku brazylijskiego. Pojawiają się głosy o zasadności wykorzystania związania walką Brytyjczyków w konkteście Falklandów oraz ew. rewizji granic północnych.
(...)
USA w ostrym oświadczeniu zdaje się sugerować Buenos Aires, że rewizja graniczna na wzór roku 1852 i Guerra Platina jest bardzo nie na miejscu.
(...)
W USA przysłowiowo: Credit Is Flowing. W szczególności wzrasta sprzedaż uzbrojenia USA do UK, Belgii, oraz Holandii, a nadto Kuomintangu.
(...)
W ciężkich walkach ustaje ofensywa japońska na kierunek irkucki. Obserwatorzy są zgodni: ta wojna jeszcze potrwa
Tzw. Armia Rybałki wycofuje się z powrotem w stronę Gobi, porzucając i niszcząc setki pojazdów wskutek pogarszającej się sytuacji infrastrukturalnej. Most powietrzny WWS zachowuje względną skuteczność pomimo brutalnych ataków japońskiego lotnictwa


Zmiany wiatrów:
USA dostępność +1

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Wed Mar 09, 2022 12:30 am

Tura 9-10 (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1944):

Front włoski: nieustanny już właściwie od wielu miesięcy spokój na granicy z Jugosławią. Czyżby nikt nie był zainteresowany rozwiązywaniem tam konfliktu?
(...)
Front afrykański: próba włoskiego rozwinięcia sił w Afryce kończy się katastrofą, gdy Konwój nr 11 zostaje przechwycony przez zespół patrolowy Royal Navy na czele z Ark Royal. Zniszczeniu ulega ok. 70% jednostek w konwoju za cenę jednego brytyjskiego uszkodzonego niszczyciela. Według wstępnych szacunków na dno (lub w mniejszej części - do niewoli) poszło ok. piętnaście tysięcy ludzi oraz kilkaset pojazdów. Obserwatorzy uważają, iż była to desperacka próba odtworzenia motoryzacji utraconej w czasie walk na wiosnę. Czarny dzień jest to dla włoskiego wysiłku wojennego.
(...)
Pomimo porażek rząd Mussoliniego trzyma się twardo, a wojna nadal cieszy się dość szerokim poparciem Włochów.
(...)
Zachęceni sukcesem w zniszczeniu konwoju, Brytyjczycy prowadzą serię operacji w rejonie Benghazi, żeby rozpoznać włoskie linie. Dochodzi do swoistego incydentu, gdy niemal bez walki jedną z nich opuszczają ochotnicze hiszpańskie jednostki Falangistas. Czyżby ofensywa kroiła się na horyzoncie?
(...)
Od wybuchu walk między Francuzami a Brytyjczykami francuska flota zdaje się być niewidoczna...
(...)
Zaskakuje też obserwatorów francuska inercja bojowa na głównych frontach we własnym kraju. Czyżby podążanie za Battalie Conduite zaszło we francuskim sztabie za daleko, czy jest może po prostu tak skłócony? W każdym razie, brak ofensyw na Le Havre oraz Ghent.
(...)
Złośliwi mówią, że wojna we Francji coraz bardziej przypomina wojnę dwóch nieudolnych, zniszczonych Wielką Wojną kalek. Dochodzi bowiem do wycieku medialnego o poważnym sporze co do budowy linii frontu pomiędzy dowódcą 2nd BEF, gen. O'Connorem a Szefem Sztabu Armii Belgijskiej oraz doradcą Leopolda III, gen. van Overstraetenem. Spór generuje tumult, a w ślad za francuską podjudzającą prasą - nawet ograniczone dezercje w belgijskiej armii. Źródłem sporu ma być rzekome zmierzanie do tego, by 2nd BEF walczył do ostatniego żywego Belga...
(...)
Pyskówka dyplomatyczna między Waszyngtonem a Buenos Aires. Chodzi o niedawny agresywny ton tamtejszego rządu, wskazujący na uzasadnienie dla rekonstrukcji państwowości szeroko znanej La Platy. Wspominki o Falklandach Brytyjczycy podsumowują krótko: "We have enough ships to obliterate both you and Regia Marina the very same day", jak to ujął Lord Admiralicji.
(...)
Na Syberii pogoda gradualnie się pogarsza. Japońska technologia budowy dróg zdaje się odstawać, ale pomniejsze skandale wybuchają, gdy wśród japońskich robotników w Mandżurii i środkowej Syberii kręcą się ludzie w umundurowaniu Deutsches Heer.
ZSRR przeprowadza niespodziewaną, jesienną ograniczoną kontrofensywę z niezdobytego przez Japończyków Irkucka. Ta nie kończy się wyraźnym sukcesem, lecz wymaga uruchomienia dalszych rezerw zmechanizowanych przez Armię Imperialną i narusza dalsze rezerwy Armii Kwantuńskiej...
(...)
Trwa krwawy i powolny odwrót Rybałki. Japończycy znoszą jednak warunki Gobi - teraz atakowanej już mroźnymi wiatrami - jeszcze gorzej niż zamęczeni Rosjanie. Wkróce ustają nawet i ataki powietrzne, gdy rozsną japońskie straty w katastrofach i wypadkach.
Przerzut i wzmocnienie wojsk Armii Kwantuńskiej wykorzystują - choć nieudolnie - Chińczycy. Wybucha kolejna już bitwa o w miarę znośny klimatycznie Jinan i region Hebei. Japończycy z łatwością odpowiadają na chińskie ataki, jednakże firankowa obrona cesarskich jest jasna już dla wszystkich.
(...)
W następstwie wybucha seria protestów właściwie w całych Chinach przeciwko japońskiej okupacji. Nie tylko w Tianjinie czy Pekinie, o nie. Protesty i dezercje zaczynają też dotykać dotychczas wspierającą Japonię armię Mandżukuo. O dziwo japońska odpowiedź jest wyważona. Pojawiają się pierwszy raz od lat głosy wprost w japońskiej prasie i polityce, że warto może z KMT zawrzeć układy pokojowe, nim dojdzie do katastrofy...
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Fri Mar 18, 2022 8:10 pm

Tura 11 (LISTOPAD 1944):

Front włoski: bez zmian, to już tradycja.
(...)
Front afrykański: rozwija się wreszcie kolejna brytyjska ofensywa na tym odcinku. Pomimo twardego włoskiego oporu w połowie listopada front zostaje przełamany i w przeciągu kilku dni Włosi odepchnięci aż do Msus. Pada ostatecznie Tobruk jako jeden z celów. To może być początek końca tego frontu.
(...)
Po ostatnim ataku na konwój nr 11 na Morzu Śródziemnym panuje wręcz nienaturalna cisza.
(...)
Francuskie natarcia na Belgów nadal w ogóle się nie rozwijają. Ma jednak coraz więcej incydentów, w których francuscy żołnierze dezerterują, zwykle do domów...
(...)
Rząd belgijski formalnie naciska już na Londyn i 2nd BEF, by rozwinąć przed nadejściem właściwej zimy odpowiednie działania zaczepne.
(...)
Nacisk zdaje się działać, gdyż i tu Brytyjczycy wyprowadzają skoordynowaną z resztami 1st BEF przy Cherburgu ofensywę na osi paryskiej. Francuska obrona zdaje się być dziurawa i chaotyczna, a w wielu jednostkach są braki w oficerach. Atak z Belgii załamuje się jednak szybko w silnych deszczach, choć walki są ostre - ginie kilka tysięcy ludzi po obu stronach. Natarcie z Cherburgu przebiega za to znacznie lepiej - tu 1st BEF wyłamuje się z małego przyczółka i zajmuje normandzkie St. Lo, zbliżając się niebezpiecznie ku Paryżowi. Brak jest jednak sił, by natarcie pociągnąć dalej - to słabsza z osi.
(...)
Milknie temat Falklandów w argentyńskiej prasie powszechnej.
(...)
Na Syberii śnieg i bardziej na południu deszcz. Nie przeszkadza to jednak Sowietom w uruchomieniu kolejnej ofensywy syberyjskiej. Armia japońska logistycznie chwieje się w posadach. Sowieci osiągają przełamania na dwóch głównych osiach, w tym jedno z Irkucka i nacierają szybkim tempem na północ od Kolei Chińskiej. W szturmach ginie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy po obu stronach. Japońskie lotnictwo w złych warunkach pogodowych nie potrafi wesprzeć własnych wojsk lądowych.
(...)
Tymczasem mocno pobity korpus Rybałki osiąga Irkuck. Rybałko zostaje na miejscu rozstrzelany po uznaniu go za bycie japońskim agentem decyzją generała Bluchera. Nowym dowódcą resztek największego pancernego związku taktycznego armii radzieckiej zostaje Aleksander Bondowski z tzw. Pierwszego Pokolenia WKPb.
(...)
Dynamiczny rozwój sytuacji w Chinach: w rozmowach pomiędzy KMT a Japończykami dochodzi do porozumienia, które realnie KOŃCZY WOJNĘ pomiędzy tymi stronami. Zasadniczo osiągamy status quo ante bellum - Chiny uzyskują granice z 1937 roku z dostępem eksterytorialnym do portu w Tianjinie oraz własną administracją współpracującą z Japończykami w Pekinie. W zamian KMT godzi się przyjąć frakcję kolaboracyjną Wanga Jingweia, gdzie sam Wang bierze tekę Ministra Obrony.
(...)
Rozpoczyna się masowy przerzut wojsk w Chinach na fronty syberyjskie, utrudniany przez złą pogodę i nie najlepszą infrastrukturę
Zmiany Wiatrów:
- Chiny w wariancie korzystnym
- Chiny dostępność +1
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Wed Apr 27, 2022 9:54 pm

Tura 12-13 (GRUDZIEŃ 1944 - STYCZEŃ 1945):

Front włoski: Wszyscy chcą służyć na froncie włoskim, bo choć zimno, to właściwie totalnie nic się nie dzieje. Następują pierwsze przypadki fraternizacji wojsk Jugosławii i Włoch.
(...)
Front afrykański: Niespodziewany rozwój wydarzeń ma miejsce, gdy do kontruderzenia pod Msus przechodzi dywizja kawalerii Savoia. Mamy pierwszą szarżę kawaleryjską od długiego czasu, która odbywa się na obozujące elementy brytyjskich wojsk pancernych. Włosi szturmują pistoletami maszynowymi, lancami i bombami z benzyną. Pod Msus w jeden dzień zniszczonych zostaje ponad 70 czołgów brytyjskich i interweniująca brygada hinduska. Prowadzona jest też zorganizowana ad-hoc "Grupa Grazianiego", kontratakująca na odsłoniętej brytyjskiej flance na niedawno upadłe Benghazi. Brytyjczycy jednakże się rekonsolidują. W Benghazi minuje się infrastrukturę portową. Trzon brytyjskich sił szybkich odskakuje na linię Jebel Akhdar i tak czeka na posiłki. Mimo wszystko włoski kontratak miał tylko lokalny skutek.
(...)
Nadal względny spokój na Morzu Śródziemnym, choć włoski krążownik klasy Zara wymienia ciosy z wolniejszym HMS Suffolk klasy Kent. Obydwie jednostki spotykają się podczas działań w roli raidersów. Po zaciętej walce bardzo mocno poraniona Zara, z detonacją przedniej wieży i urwanym dziobem, daje radę zatopić HMS Suffolk. W załodze włoskiej nie żyje ok. 60% stanu osobowego. To pierwsze istotniejsze zwycięstwo włoskie na tym froncie, ale okupione jest wysoką ceną.
(...)
Afrykańskie operacje pochłaniają sporo wysiłku militarnego Wielkiej Brytanii. W rezultacie w warunkach dość ostrej zimy i zamarzniętego błota po jesiennych opadach stoi front we Francji ze strony brytyjskiej. Francuzi prowadzą ograniczone kontrataki i powodzi się im ograniczenie brytyjskich zdobyczy wokół St. Lo, jednakże samo miasto - choć zagrożone z dwóch kierunków - trzyma się w brytyjskich rękach.
(...)
Oś belgijska - stoi, ale na razie wszyscy skupiają się na zimie.
(...)
Prezydent Liberii William Tubman w jednej z przemów publicznych wskazuje, że tak właściwie to rejon Costa de Merill w Afryce - będący kolonią francuską - zawdzięcza swoją potęgę wyzyskowi czarnoskórych mieszkańców Afryki. Prezydent zdaje się sugerować, że ludy te powinny zostać niezwłocznie "wyzwolone". Francuska reakcja jest jednoznaczna: "To będzie koniec Liberii, jaką znamy". natenczas Waszyngton milczy.
(...)
Pogoda na Syberii delikatnie rzecz ujmując niesprzyjająca. Sowieci kontynuują wszakże swoją ofensywę niezachwianie i na południu docierają do rzeki Aidan. Artyleria dalekiego zasięgu zaczyna więc zagrażać okupowanemu Jakuckowi. Jednocześnie piechota radziecka zbiera się w rejonie Pasma Stanowego. Armia Kwantuńska otrzymuje rozkaz obrony całego frontu za wszelką cenę.
(...)
Korpus Bondowskiego pozostaje natenczas w Irkucku i liże rany.
(...)
Dalsze trudności w przerzucie japońskim z Chin. Strajkowali kolejarze w Mandżukuo, lecz pacyfikacja z użyciem ostrej amunicji przerwała strajki. Słabo rozwinięte linie kolejowe są problemem. Pytanie kto zdąży pierwszy na wiosnę: Japończycy, czy Sowieci.
Zmiany Wiatrów:
- Włochy Dostępność +1
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 966
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Re: Wiatry Czasu - Edycja I

Post by SaSTrooP » Fri Jun 10, 2022 7:08 pm

Tura 14-15 (LUTY 1945 - MARZEC 1945):

Front włoski: Fraternizacja jest wzięta w ryzy przez właściwe służby każdego z krajów. Rośnie jednak niezadowolenie wskutek nieustannie utrzymujących się działań zbrojnych.
(...)
Front afrykański: Front brytyjski w Jebel Akhdar otrzymuje jedynie ograniczone posiłki ze względu na mnogość brytyjskich frontów w tej wojnie. Włosi jednakże poprzez problemy z konwojami nie otrzymują prawie nic. Brytyjczycy przechodzą więc ze wzgórz do ponownego ataku na rejon Msus. Tym razem są skuteczni w swojej robocie, a włosi w sposób kontrolowany odskakują do Syrty. W toku walk dzielna niedawno dywizja Savoia traci sporo stanu, a pancerniacy mszczą się za niedawne porażki. Mimo wszystko ofiarna postawa kawalerzystów osłania główną oś odwrotu.
(...)
Na Morzu Śródziemnych ograniczona aktywność raidersów oraz ograniczone włoskie naloty na instalacje portowe w Bari.
(...)
Rejon przyczółka brytyjskiego w okolicy Saint Lo stoi i czeka chyba na pewne roztopy.
(...)
Oś belgijska - tu Francuzi usiłują lokalnie kontratakować, ograniczone zdobycze terytorialne (czy raczej odbicie terytoriów) ściąga ich już w okolice Arras.
(...)
Liberia przestaje luźno podnosić roszczenia terytorialne wobec Francji po wizycie zastępcy Sekretarza Stanu z USA w Montowii na początku marca.
(...)
Radziecka ofensywa na Syberii wyraźnie wytraca parę. Mimo wszystko Sowieci rzucają dalsze odwody do walki, a pozycja Armii Kwantuńskiej chwieje się. 21 marca odbity zostaje Jakuck. Ostatnie dwa tygodnie ataków wg. strony japońskiej kosztowały Sowietów ponad 100 tysięcy zabitych. Część sowieckich żołnierzy walczy nieumundurowana, a w ich rękach często odnajdywane są karabiny z jednym magazynkiem bądź sztucery myśliwskie. Nieliczni akredytowani dziennikarze mówią jednak o ostatnich japońskich rezerwach mężczyzn z muzealnymi karabinami Murata w rękach...
Nadal jednak pozostają jeszcze świeże odwody armii kwantuńskiej wycofywane z Chin. Niewykluczone, że ich moment nadejdzie w lato.
(...)
Korpus Bondowskiego póki co niekierowany do dalszych ofensyw.
(...)
Roztopy zdają się otwierać szanse japońskie na poprawę działań kolei mandżurskiej. Japońskie przerzuty sił przyspieszają.
(...)
Tajska prasa debatuje luźno nad zasadnością granic Tajlandii z końcówki XIX wieku.
Zmiany Wiatrów:
- Brak
MISTRZ GRY
GAME MASTER
GM

Post Reply