Myrtana

Post Reply
User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 88
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Myrtana

Post by Peeguła » Mon Aug 01, 2011 11:03 pm

MYRTANA - CZARNY KOŃ?Historia Myrtany jest dużo młodsza aniżeli jej sąsiadów z wschodu i z południa. Kraj został założony przez Khorina, przedstawiciela jednego z Altdorfskich rodów, który nie zgodziły się z polityką SIgmunda. Powstanie Myrtany datuje się na 1056 rok, a dokładniej jest to data lokacji miasta Khorinis, jedynej i stałej stolicy tego kraju. Khorinis utrzymywało się w izolacjonizmie politycznym przez wiele lat i powoli budowało swoją potęgę. Złoty wiek tego kraju to renesans, gdy napłynęło lub urodziło się tutaj wielu badaczy i powstało wiele wynalazków. Co ciekawe, tego kraju nie dosięgnęła ręka baroku.
W 1589 roku doszło do jedynej krwawej wojny w tym spokojnym kraju: ówczesny król Gomez nie poddał się wpływom Kościoła Katolickiego napływającym ze wschodu ani cerkwi z północy. Niestety, biskup Woden podniósł pro-teokratyczną rebelię która szalała po kraju przez 6 lat. Do tego uaktywniła się sekta religijna wierząca w Boga Ognia Innosa. Wedle kronikarzy, jej bojownicy mieli nie odczuwać bólu, a nawet nie ginąć! Gomez, nie mogąc poradzić sobie falą przemocy abdykował. Jego miejsce miał zająć jego syn, który dziś nazywany jest Bezimiennym. Rządny władzy hrabia Raven, znany jako "Kruk" obalił młodego króla i wymazał wszelkie informacje o nim z kart historii, dlatego właśnie jego imię nie jest znane.
Rebelia ostatecznie została zduszona w 1600 roku, ale Kruk utrzymał tron. Jak miało się okazać - Myrtana na tym zyskała.
Kruk stworzył pierwszy na świecie system bankowy, model pracy na zasadzie etatu, a także skolektywizowane gospodarstwa rolne. To ostatnie osiągnięcie jest szczególnie ciekawe, gdyż w skład jednego kolektywu wchodziły włości paru panów. W sytuacji podupadania jakiejś części kolektywu inni zmuszeni byli inwestować w niego z własnej kieszeni, dlatego też siłą rzeczy szlachta musiała współpracować, by mieć zyski, a pozycja chłopów była ustawiona i względnie bogata.
Kruk ostatecznie umarł w 1649 roku nie zostawiając potomka, co doprowadziło do krótkiego bezkrólewia. Po roku kolejnym władcą został Diego. Jak i swój poprzednik, dysponował prywatną armią, ale rozumiał, że taki model sprawowania władzy jest nieskuteczny. Utworzył Radę Szlachecką w 1656 roku, która miała wybierać króla po jego śmierci. Jednakże magnateria zaczęła wchłaniać dobytki biedniejszej szlachty, a gospodarstwa zaczęły upadać. Widząc to, Diego rozwiązał Radę Szlachecką, która wznieciła jednak bunt. Żądała abdykacji króla, jej przywrócenia a także licznych przywilejów, których nie otrzymała ani od Ravena, ani od następcy. Diego, władca na cztery nogi kuty i organizator pierwszej armii zawodowej wręcz "zawodowo" ją wykorzystał. Nazwa Noc Długich Bagnetów jest już zarezerwowana dla innego wydarzenia, ale tak właśnie powinniśmy nazwać masowe morderstwa wszystkich ważniejszych szlachciców wraz z rodzinami, nawet najdalszymi. Spowodowało to spadek potęgi szlachty. Diego utworzył w 1664 roku Zgromadzenie Ludowe, w skład którego weszli mieszczanie i wójci i wojewodzi. Władza szlachty została pomniejszona, a sam król nazwał swoich ziomków "doliniarzami".
Diego jest dziś bohaterem narodowym, wyniesionym niemalże do rangi świętego (gdyby nie to, że kraj jest absolutnie świecki). Był to jeden z nielicznych królów interesujący się każdą warstwą społeczną i nie dający się szantażować. Dzięki niemu Myrtana dotrwała w stabilności i izolacjonizmie do czasów dzisiejszych.
Jest jednak krótki fragment ekspansywności tego kraju. Na początku XIX wieku niezależność Myrtany została zagrożona przez Altdorf, ale podlegający królowi Thorrisowi Lord Hagen pokonał wojska wroga w bitwie na pustyniach Varani.
Spotkało się to z euforią ludu, który jednak nie chciał kontynuować wojny. Mimo to Thorris, który chciał ostatecznie zniszczyć Altdorf zdecydował się na współpracę z Carem i w 1823 roku zaatakował na wschód. Morale wojsk było słabe, co przyczyniło się do klęski i ogólnonarodowego oburzenia. Thorris mimo utraty poparcia nie utracił władzy, ale też wrócił do polityki izolacjonizmu.
Myrtana nie angażowała się w żadną wojnę światową, jednak 101 lat po bitwie na Varani musieli ponownie stawić czoło wrogowi. Była nim Armia Czerwona na północy, który próbowała przyłączyć ten kraj jako swoje SRR. Siły Lorda Nordmaru, VIncenta zatrzymały pochód wojsk radzieckich w tej właśnie prowincji. W 3-dniowej bitwie o Górę 3434 czerwonoarmiści odstąpili zostawiając na polu ponad 8 tysięcy zabitych.
Myrtana obroniła się, mimo to władza zdała sobie sprawę z opłakanego stanu przemysłu ciężkiego, nie dysponując jednocześnie odpowiednim potencjałem ludzkim. Dopiero po drugiej wojnie światowej, koronowany w 1946 roku król Sardas rozbudował przemysł ciężki doganiając czołówkę w regionie.

Sardas umarł w 1984 roku i tron przejął jego syn Xardas. Co zrobi młody władca? Czy oprze się zagrożeniu ze strony sąsiadów? Czy wycofa się z aktywnej polityki czy wręcz przeciwnie? Dysponuje ogromnym wachlarzem możliwości...


GOSPODARKA:
Gospodarka rozwinięta nieco powyżej średniej, bez wyraźnej specjalizacji. Charakterystyczne dla gospodarki Myrtany jest to, że kraj ten prawie nie eksportuje, olbrzymia większość produkcji idzie na rynek wewnętrzny... A i tak import jest spory. Spowodowane jest to rozwiniętym sektorem turystycznym, w którym pracuje duża część ludności. Mając duży dochód, Myrtana produkuje niewiele - i o ile duży dochód jest plusem, o tyle w razie wojny i upadku turystyki nie będzie za co opłacić importowanych artykułów, Myrtana nie może więc wejść do wojny nieprzygotowana.
SOCJAL:
Wszystkie świadczenia są zapewnione na poziomie może nie rewelacyjnym, ale zadowalającym. Jest bezpiecznie, poziom szkół publicznych zadowala, podobnie jak ochrona zdrowia czy emerytury. Poziom socjalu:
minimalny 25%, wystarczający 32%, maksymalny 42%Królestwo Myrtany
Ustrój: Monarchia parlamentarna, umiarkowana prawica, izolacjonizm (gdy poparcie przywódcy jest mniejsze niż 1,2 wypowiedzenie wojny zmniejsza dumę narodową o 0,4)
Przyrost naturalny: 23 ludzi miesięcznie
Początkowa populacja: 833 ludzi
Bazowa duma narodowa: 1,0
Bazowa popularność przywódcy: 1,1
Budżet militarny: 3 miliardy
Szczególna cecha terenowa (zwiększa prawdopodobieństwo na jej wylosowanie): Doktryna defensywna
Początkowy dochód miesięczny:
SEP - 95 mln; 45% SEP ogólny, 55% SEP turystyczny
Przedsiębiorstwa państwowe - 7 mln.
Razem 102 mln.
Demografia: 89% wikingowie, 6% rosjanie, 2% czarnorusini, 3% inni
Religia panująca: Brak, wolność wyznania, popularne jednak wierzenia chrześcijańskie i post-nordyckie.
Bazowi partnerzy handlowi: Szwajcaria, Kanada, Japonia
System Władzy: Monarchia parlamentarna, gdzie funkcje parlamentu sprawuje tzw. Zgromadzenie Ludowe. Jego wielkość nie jest stała, może w nim zasiadać każdy przedstawiciel władzy miejskiej i wiejskiej, tj. wójt, wojewoda, prezydent miasta etc. Zgromadzenie nie ma przewodniczącego, jest nim król Xardas. Władza Zgromadzenia Ludowego ogranicza się do doradzania królowi, nie ma jasno ustalonych ram decyzyjnych
PKB na osobę: wysokie, kraj stabilny i bogaty
Sugerowana gazeta główna: Myrtana Herald
Sugerowana stacja radiowa: brak
Sugerowana stacja telewizyjna: brak
Sugerowana nazwa sił zbrojnych: RAM (Royal Army of Myrthana), RMAF (Royal Myrthanian Air Force)
Zdolność transportowa: niska (2 kompanie korpusu ekspedycyjnego na lądzie, tylko do prowincji przyległych chyba, że GM zadecyduje inaczej)
Poziom państwa: silne gospodarczo, politycznie słabe z powodu izolacjonizmu
Inne: Kraj nie ma faktycznych wrogów. Myrtana wykształciła się z osadników altdorfskich, a to oznacza, że Altdorf nie uznaje ich za gorszą rasę


SPIS PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH:
Nazwa/Dochód/Branża/Rozmieszczenie geograficzne
Khorinis Heavy Plant/4 mln/Konstrukcje metalowe/Khorinis
'Brave Viking' Accessories/3 mln/Pamiątki i gadżety/Khorinis

SPIS PROWINCJI:
Varani: 0/1/1, 0 ludzi
Khorinis: 2/42/36, B, L, 10 ludzi
Vengard: 1/31/21, B, L, 5 ludzi
Nordmar: 0/13/11, B, 1 człowiek
Myrtana: 0/13/31, B, 7 ludzi

User avatar
Elas
Posts: 56
Joined: Tue Aug 02, 2011 5:22 pm

Re: Myrtana

Post by Elas » Fri Mar 22, 2013 7:24 pm

Dane globalne:
Duma narodowa: 1,0
Poparcie przywódcy: 1,2
Kompane: 3 Górskie-SF
Partnerzy handlowi: ChRL 20%

Broń główna: QBZ-95 (5-9)
Broń wsparcia: Type 95 LMG (6-10)(+3 CQB)
Broń ppanc:
Łącznie broń piechoty: 5,5-9,5 (+3 CQB)
Camo: M98

Doktryny:
Lądowe
-Nowoczesny Blitzkrieg (EXP + 5 MOR + 2, koszt wszystkich formacji + 15%)
* Rozpoznanie (SF koszt -5%, MOR elitarne +12)

-Opóźnienie ([wszystko] obrona + 0,05 MORALE + 3)
* Psychika żołnierza (MOR +5)
* Umocnienia ([wszystko] obrona + 0,1 EXP + 2)
* Straż przednia (EXP + 3, [wszystko] obrona 0,05)

Powietrzne
-Nacisk na szybkość[MYŚL] (A-EXP + 7, A-MORALE + 2, CENA SAMOLOTÓW +5%, Unik +2%)


Modyfikatory globalne
Lądowe:
EXP +10
MORALE +10
Koszt formacji +15%
obrona +0,2
SF koszt -5%
MOR elitarne +12

Lotnicze
EXP +7
MOR +2
Cena samolotów +5%
Unik +2%

Armén

Forsvarets Spesialkommando (1. FSK) (SF jako górscy)
Dowódca: Major Anders Larsen (Inżynier, Góral, 10)
EXP 75, MOR 87
Łączna skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,48 – 1,77)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 108+2+9 (obsługa sprzętu)
Łącznie sprzętu: Quan Wei 2, 3x Hong Jian 8A
HQ
12 ludzi (2 w zwiadzie)
Quan Wei 2
Skuteczność: 5,5-9,5
1. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
2. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
3. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
Lokalizacja: Khorinis


Jægercorpser (2. JGR) (SF jako górscy)
Dowódca: Major Gustaw Johansen (Defensywna, Lis pustynii, 6)
EXP 75, MOR 87
Łączna skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,48 – 1,77)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 108+2+9 (obsługa sprzętu)
Łącznie sprzętu: Quan Wei 2, 3x Hong Jian 8A
HQ
12 ludzi (2 w zwiadzie)
Quan Wei 2
Skuteczność: 5,5-9,5
1. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
2. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
3. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
Lokalizacja: Myrtana


Jägarbataljon (3. JGB) (SF jako górscy)
Dowódca: Major Adolf Eriksson (Czarodziej logistyczny, Ranger, 44)
EXP 75, MOR 87
Łączna skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,48 – 1,77)
Plutonów: 3+1
Łącznie ludzi: 108+2+9 (obsługa sprzętu)
Łącznie sprzętu: Quan Wei 2, 3x Hong Jian 8A
HQ
12 ludzi (2 w zwiadzie)
Quan Wei 2
Skuteczność: 5,5-9,5
1. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
2. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
3. Pluton
32 ludzi
1x Hong Jian 8A
Skuteczność: 5,5-9,5 (+3 MOUT)(0,16 – 0,59)
Lokalizacja: Vengard

1. Artilleribatteri "Thor" (1A)
EXP 55, MOR 60
6x Type 66 152mm (6x 0,16-0,31=0,96-1,86)
Obsługa: 60
Lokalizacja: Khorinis

Flygvapnet
Kungliga Khorinis flygflottilj (1. KKF)
Dowódca: Porucznik Søren Johansen (Chirurg, 74)
4x J-11 Flanker
AA set (23mm Type 23-3, 2x PL-9)
Skuteczność powietrze: 41-63
Skuteczność ląd: 4x 0,14
Unik: 157%
CAS set (23mm Type 23-3, 2x CF-01)
Skuteczność powietrze: 23-33
Skuteczność ląd: 4x 1,64
Unik: 135%
EXP: 57
MORALE: 52
Khorinis

Reserv
3x 1000kg

Dowódcy:
Kapitan Olaf Skurvensson (Defensywna, Świętokrzyski, 60)
Kapitan Birgir Harfsteinsson (Ofensywna, Lis pustynii, 66)

Koszty utrzymania:
Hong Jian 8A 6*1,1*0,01=0,066mln
Quan Wei 2 6*1,8*0,01=0,108mln
Type 66 152mm 6*2,9*0,01=0,174mln
J-11 Flanker 4*110*0,01=4,4mln

Łącznie: 4,748 (wartość bez zniżki, zniżka za uniformizacje - 20%)
4,748*0,8=3,798
Last edited by Elas on Mon Aug 05, 2013 12:57 pm, edited 13 times in total.

User avatar
Elas
Posts: 56
Joined: Tue Aug 02, 2011 5:22 pm

Re: Myrtana

Post by Elas » Fri Mar 22, 2013 7:35 pm

Zniżka 20% na sprzęt, dodatkowe 7% na LKM
QBZ-95 900*0,8=720mln
Type 95 LMG 650*0,73=474,5mln
Hong Jian 8A 6*1,1*0,8=5,28mln
Quan Wei 2 6*1,8*0,8=8,64mln
Type 66 152mm 6*2,9*0,8*13,92

Łącznie: 1222,34mln, 1777,66 zostaje

(J-11 Flanker, PL-9, 23mm Type 23-3, 1000kg) 3*(110+4+0,85+0,5)*0,8=276,84mln

1500,82 zostaje


Doktryny: Nowoczesny Blitzkrieg, Opóźnienie (600mln)
3 SF (240*1,15*3)=828mln
Bateria 15mln
I jeszcze 3 Hong Jian 8A, co kosztuje mnie 2,64mln.
Zostaje: 55,18mln

Mam 833 ludzi
119 ludzi do każdej kompanii, łącznie 357
60 ludzi do artylerii

416 ludzi pozostaje.

Post Reply