[GRA] When Diplomacy Fails - Temat Główny

Post Reply
User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 798
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

[GRA] When Diplomacy Fails - Temat Główny

Post by SaSTrooP » Sun Mar 04, 2012 9:25 pm

W tym temacie, jak tylko Legat zrobi swój kraj, będziemy grać, prowadzić gry polityczne etc.
Każda wojna, to nowy temat, który po zakończeniu zostaje zamknięty i podsumowany coś na zasadzie tabelki z wikipedii

Żeby było wiadomo WTF i tak dalej, należy odpowiednio nazywać każdy post. O to mniej więcej chodzi:
NAZWA PAŃSTWA - TURA #
Gracz: Nick
Ideologia:
Przychód miesięczny:
Budżet:
Przyrost naturalny:
Stolica:
Wersja w BB code, dla leniwych:

Code: Select all

[center][b][size=150]NAZWA PAŃSTWA - TURA #[/size]
Gracz: Nick
Ideologia:
Przychód miesięczny:
Budżet:
Przyrost naturalny:
Stolica:[/b][/center]
W ten sposób gracze mogą zaczynać swoje ruchy. Wystarczy w ten sposób określić jeden post na turę, chyba że zamieszanie jest niemałe. Wtedy pozwoli to utrzymać porządek.
Tura to okres jednego miesiąca w grze. Po zakończeniu tury GM robi w jednym poście podsumowanie: najważniejsze wydarzenia, a także zestawia przyrost gospodarczy i naturalny każdego z krajów.
Jedna tura to okres 3-4 dni w realu, następnie przechodzimy dalej. W samym temacie liczy się zasada "kto pierwszy ten lepszy", choć to czas wykonywania faktycznych akcji definiuje tempo. Nie trzeba brać udziału w danej turze, jeśli gracz sobie tego nie życzy.
Na koniec przypominam: ewentualny handel sprzętem odbywa się już teraz jawnie (acz szczegóły można zostawić na PW/GG/XF). Nas interesuje tylko kto co kupił i za ile. Należy stosować realistyczne okresy transportu sprzętu, minimum to 2 tury.

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 398
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Post by Anubis » Mon Mar 05, 2012 6:52 pm

KOION HELLENON


Inwestycje początkowe:


Mam na to 119.7mln

Inwestuje 35mln w nowoczesny sprzęt medyczny
Ogólny opis inwestycji: Pieniądze zostaną zainwestowane w nowoczesny sprzęt medyczny taki jak np. Nowoczesne tomografy czy nowe inkubatory do podtrzymywania zagrożonego życia noworodków oraz specjalistyczne szkolenia specjalistów z danej dziedziny medycznej np.Chirurgii.


Inwestuje 40mln w nowe technologie komputerowe
Ogólny opis inwestycji: Jedna z wiodących firm komputerowych dostanie dofinansowanie na badania i opracowanie między innymi nowych zabezpieczeń przed cyber atakami,nowych typów komputerów a co za tym idzie rozwijania nowych technologii.W tym celu planowane jest również, ściągnięcie do kraju specjalistów z Rosji.

Inwestuję 27mln w badania geologiczne na terenie całego kraju. Badania zostaną przeprowadzone przy współpracy z ekspertami z Rosji.


Pozostało 17.7mln

User avatar
rince
Game Master
Posts: 640
Joined: Mon Aug 01, 2011 11:21 pm

Post by rince » Wed Mar 07, 2012 1:42 pm

Początkowe inwestycje Rzeszy Altdorfu:

Mam 57,2 mln.

20 mln. wydaję na program budowy dróg:
- droga Wissenland-Reikland-Burgland, dwujezdniowa, bezkolizyjna, z ograniczeniami prędkości na łukach (standard ekspresowy)
- droga Wissenland-Nordland-Seeland, dwujezdniowa, najważniejsze skrzyżowania ze światłami, kolizyjna z rezerwami na wiadukty (standard "gierkówka")
- droga Wissenland-Mittenland-Hochland - standard "gierkówka".
- droga Reikland-Hochland - bezkolizyjna, jednojezdniowa z rezerwą na druga jezdnię.

8 mln. wydaję na kolej Wissenland-Reikland-Burgland, 160km/h z ograniczeniami do 120 km/h przy ciaśniejszych łukach (kolej konwencjonalna).

6 mln. idzie na badanie luk na rynku usług i program wsparcia zapełniania tych luk - ludzie powołujący firmy usługowe w miejscach i o profilu wskazanych badaniem otrzymują dotacje bezzwrotne (które jednak będą musieli zwrócić jeśli zwiną interes wcześniej niż po 4 latach).

4 mln. idzie na pozostałą część wzmacniania rynku usług, czyli preferencyjne kredyty dla ludzi którzy chcą założyć działalność usługową niezależnie od badań.

8 mln. pochłania program budownictwa mieszkaniowego dla ludzi zarabiających nie więcej niż średnia krajowa - państwo buduje mieszkania na swoim gruncie, kupujący muszą spłacać tylko koszty budowy mieszkania+odsetki na poziomie inflacji.

5 milionów to granty dla instytutów badawczych, firm i uczelni przyznawane na opracowywanie nowych technologii dla przemysłu precyzyjnego. Pieniądze przyznawane są na konkretne projekty, decyduje państwowa komisja złożona z fachowców.

2 miliony to wsparcie dla projektów joint-venture. Inwestycje zagraniczne w Altdorfie są mile widziane jeśli są robione w spółce z firmami Altdorfskimi, przy czym udział rodzimego kapitału nie może być mniejszy niż 20%. Takie inwestycje otrzymują czasowe (3 lata) ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty z banku państwowego, grunty państwowe w użytkowanie wieczyste po preferencyjnych stawkach.

3 mln. to wsparcie dla inwestycji (tworzących miejsca pracy) firm Altdorfskich, na takich samych zasadach jak powyżej, tylko z bardziej preferencyjnymi warunkami.

1,2 mln. to szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje, głównie zawody techniczne.

User avatar
Peeguła
Gracz
Posts: 86
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:44 pm

Post by Peeguła » Sat Mar 10, 2012 5:51 pm

Inwestycje gospodarcze Republiki Maldenów

Mam do dyspozycji 162.28 miliona dolarów.

32.28 miliona wydaję na ulepszenie warunków kontaktów między wyspami i kontynentem, głównie za sprawą nowej floty pasażerskiej i być może rozwinięcia lotnictwa.

45 milionów wydaję na poszukiwania geologiczne na wodach wokół Maldenów oraz na samych Maldenach. Szukamy wszystkiego, acz najbardziej należy nam na ropie i gazie.

15 milionów wydaję na zmiany w polityce socjalnej, aby uczynić ją bardziej przyjazną młodym rodzinom. Maldeny potrzebują siły ludzkiej, zatem jej zwiększenie musi zostać odnotowane. W ciągu gry dodawał będę 5% budżetu do ciągłych wydatków socjalnych specjalnie na zniżki dla rodzin i becikowe.

Zostaje mi równe 70 milionów.

Pavel
Gracz
Posts: 31
Joined: Fri Aug 05, 2011 2:08 pm

Post by Pavel » Tue Mar 13, 2012 11:09 pm

Szejkanat Karzegistanu


Gracz: Pavel
Ideologia: Monarchia Absolutna
Przychód miesięczny: 88 mln
Budżet: 30,6 mln
Przyrost naturalny: 7 ludzi miesięcznie
Stolica: Mazargan


TURA 0 ( STYCZEŃ 2013r.)

Inwestycje:

Inwestuję 10 mln w pożyczki dla zarodka przemysłu.

Inwestuję 5 mln na stypendia dla najlepszych uczniów szkół i dla młodych konstruktorów (w celu pozyskaniu fachowców i patentów)

Pozostało mi 15,6 mln
Największy mąż Królestwa Karzegistanu szejk Hamir I Hassabi.

User avatar
RealCombat
Gracz
Posts: 305
Joined: Mon Mar 05, 2012 11:51 pm

Post by RealCombat » Thu Mar 15, 2012 5:55 pm

REPUBLIKA ZEKISTANU - TURA 0
Gracz: RealCombat
Ustrój: Republika
Przychód miesięczny: 44 mln
Budżet: 42,5 mln
Przyrost naturalny: 14 ludzi na miesiąc
Stolica: Kahror Pacca

Inwestycje:

30 mln na badania geologiczne w Marawi oraz Karichar (poszukiwania ropy i gazu ziemnego), badania zostaną przeprowadzone przy ścisłej współpracy z polskimi geologami

10 mln na walkę z bezrobociem (bezpłatne szkolenia i kursy dla bezrobotnych w kierunkach branży budowlanej, udzielane przez instruktorów sprowadzonych z Polski)

Budżet Końcowy: 2,5 mln


P.S: Sorry za opóźnienia miałem pracowity tydzień

User avatar
Nyks
Posts: 7
Joined: Thu Feb 23, 2012 10:32 pm

Post by Nyks » Sat Mar 17, 2012 4:17 pm

AFRENIA


Inwestycje początkowe:

Mam 15mln.

Inwestuje 10mln w badania geologiczne, w prowincjach Ursana,Kinsela oraz Lorengau,Kingala.Celem jest znalezienie, jak największych, jak najcenniejszych złóż dóbr naturalnych. W pomocy, w badaniach, udział wezmą prawdopodobnie, firmy z UE. Reszta prowincji zostanie przebadana za jakiś czas.

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 798
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Post by SaSTrooP » Sun Mar 18, 2012 3:02 am

No to jedziemy z podsumowaniem. Nie będę tutaj tak wspaniały jak Rince, w jego konkretnym przypadku kulała rozbudowa wydarzeń, w moim przypadku kuleje ekonomia ;)

PODSUMOWANIE EKONOMICZNE TURA 0

Koion Hellenon
Inwestycja w medycynę zwraca się całkiem ładnie! Dzięki badaniom prowadzonym w poprzednich latach twój przyrost naturalny rośnie aż o +2, a ludzie są całkiem zadowoleni, dlatego wzrasta poparcie dla prezydenta o +0,1.
Inwestycja ta jednak nie wpłynęła z oczywistych względów na ekonomię.

Inwestycje w technologie komputerowe są średnio trafione: twoje firmy nie mają szans konkurować z AMD, Intelem, Nvidią, Sapphire etc. Jakiś zysk jednak z tego masz, dlatego twoja ekonomia wzrasta o 0,1%.

Badania geologiczne: W prowincji Santhomon geolodzy odkrywają całkiem pokaźne i opłacalne do wydobycia złoża rtęci. Ponadto w Epidavros znaleziono leżące dość głęboko pewne pokłady torfu, ich rozmiary są w tej chwili nieznane, potrzeba zwiększyć inwestycję na badania.


Wzrost ogólny wyszedł 1,9%, co razem z inwestycjami daje ci 2% wzrostu przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny o 3,2%, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 59,500mln
Ogólna po wzroście: 60,690mln
Turystyczna przed wzrostem: 59,500mln
Turystyczna po wzroście: 61,404mln

Ogółem przed: 119,000mln
Ogółem po: 122,094mlnAltdorf
Inwestycja w infrastrukturę jest średnio udana: Altdorf jest krajem wysoko rozwiniętym, budowa dróg na drogach już istniejących jest mało potrzebne obywatelom. Poziom ekonomiczny kraju wzrasta o 0,6%

Luki na rynku usług zostają częściowo zapełnione, jednak wszechobecny w twoim kraju korporacjonizm wchłania wszelkie nowe organizacje i skutecznie wstrzymuje rozwój, do tego narodowosocjalistyczna polityka ekonomiczna zmniejsza zysk ze sprzedaży towarów importowanych. Jedynie 0,2% zysku.

Inwestycje w pozostałych odcinkach rynku usług idą lepiej, 0,4%, choć nadal są wchłaniane. Obywatele Altdorfu z trudem akceptują takie "traktowanie".

Jeśli chodzi o mieszkania: pomysł trafia na szczeble władzy administracyjnej i jest realizowany prawidłowo, niestety nie trafia do obywateli Altdorfu. Wielu akceptuje te mieszkania, nie ulega to wątpliwości, jednak na ulicach pojawiają się demonstranci zakładający "odzyskanie terytorium Zekistanu i Karzegistanu" i utworzenie tam nowych domów. Wielu zgłasza się chętnie jako kolonizatorzy. Uważają zapomogę socjalną oraz swoją biedę jako słabość państwa, choć są gotowi dużo poświęcić, by swoją sytuację polepszyć. -0,1 dumy narodowej.

Dofinansowanie do projektów przemysłu precyzyjnego zwraca się w postaci wzrostu gospodarczego w wysokości 0,1%.

Podobnie sprawdzają się projekty joint-venture. Wzrost o 0,1%.

Inwestycje w firmach rodzimych kończą się sukcesem: 0,4%!

Więcej wykwalifikowanych pracowników technicznych zwiększa obroty twojego przemysłu i przynosi ci zysk 0,1%.

Wzrost ogólny wyszedł 1,4%, co razem z inwestycjami daje ci 3,3% wzrostu przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny o utrzymuje się w miejscu, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 91,800mln
Ogólna po wzroście: 94,829mln
Turystyczna przed wzrostem: 10,200mln
Turystyczna po wzroście: 10,200mln

Ogółem przed: 102,000mln
Ogółem po: 105,029mln


Maldeny
inwestycja w wzmocnienie floty transportu cywilnego jest strzałem w dziesiątkę, co oczywiste: lepszy przepływ populacji, nowe miejsca pracy oraz więcej atrakcji dla turystów. To daje ci 0,9% wzrostu ogólnego i 1,2% wzrostu turystycznego.

Polityka prorodzinna wymaga jednak rozwinięcia, w tej chwili nie przynosi ci większych zysków.

Badania geologiczne przynoszą odkrycie porządnych pokładów węgla (dobre dla domestycznego produktu, nie na export) w Douran i Houdan. Ropy nigdzie nie znajdujesz, ale geolodzy uważają, że w okolicy St Parrence znajdują się duże pokłady gazu i projekt należy rozwijać.

Wzrost ogólny wyszedł 2,1%, co razem z inwestycjami daje ci 3% wzrostu przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny wynosi 0,3%, co z inwestycja daje 1,5%, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 40,500mln
Ogólna po wzroście: 41,715mln
Turystyczna przed wzrostem: 40,500mln
Turystyczna po wzroście: 41,108mln

Ogółem przed: 81,000mln
Ogółem po: 82,823mln


Karzegistan
Inwestycji w zarodek przemysłu nie rozumie nikt, kasa rozchodzi się po rodzinie.

Inwestycje w stypendia zwracają się z siłą 0,2%. Z oczywistych względów jednak masz na rynku luki: wszyscy fachowcy dzielnie ruszyli w stronę polepszenia jakości wydobycia jako pewnego interesu...


Wzrost ogólny wyszedł 0,4%, co razem z inwestycjami daje ci 0,6% wzrostu przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny wynosi 0,5%, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 63,750mln
Ogólna po wzroście: 64,133mln
Turystyczna przed wzrostem: 21,250mln
Turystyczna po wzroście: 21,356mln

Ogółem przed: 85,000mln
Ogółem po: 85,489mln


Zekistan
Badania geologiczne kończą się sukcesem: w Karichar zostają znalezione pokłady ropy naftowej ładnych rozmiarów, wydatnych w eksporcie. Prawdopodobnie znajdują się tam także jakieś pokłady gazu ziemnego. W Marawi za to znajdujesz OGROMNE pokłady dobrej jakości torfu. Geolodzy twierdzą, że zyski z handlu tym w krajach biedniejszych mogą przynieść miliardowe zyski i to odkrycie może być kamieniem milowym dla tego kraju.

Inwestycje w stypendia zwracają się z siłą 0,2%. Z oczywistych względów jednak masz na rynku luki: wszyscy fachowcy dzielnie ruszyli w stronę polepszenia jakości wydobycia jako pewnego interesu...

Zburzony kraj potrzebuje budowlańców do odbudowy: inwestycje w szkolenie tego typu daje ci 0,4%.

Wzrost ogólny wyszedł 3,6%, co razem z inwestycjami daje ci 4% wzrostu przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny wynosi 0,3%, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 37,400mln
Ogólna po wzroście: 38,896mln
Turystyczna przed wzrostem: 6,600mln
Turystyczna po wzroście: 6,620mln

Ogółem przed: 44,000mln
Ogółem po: 45,516mln


Afrenia

Badania geologiczne wykrywają w Kingali pewne obiecujące złoża żelaza.

Wzrost ogólny wyszedł 5,2%, przez najbliższe 3 miesiące. Wzrost turystyczny wynosi 0,8%, tak więc:
Ogolna przez wzrostem: 35,750mln
Ogólna po wzroście: 37,609mln
Turystyczna przed wzrostem: 19,250mln
Turystyczna po wzroście: 19,404mln

Ogółem przed: 55,000mln
Ogółem po: 57,013mln

User avatar
SaSTrooP
Site Admin
Posts: 798
Joined: Mon Aug 01, 2011 10:26 pm

Post by SaSTrooP » Sun Mar 18, 2012 3:05 am

POCZĄTEK TURY 1 (STYCZEŃ 2013r.)

Il Osservatore Romano:
Stolica Apostolska wydała oficjalne oświadczenie w którym apeluje ona o zaprzestanie wyścigu zbrojeń w rejonie
Morza Zielonego. Benedykt XVI jest bardzo zaniepokojony masowym szkoleniem i wyposażaniem wojska, zwłaszcza
w terenie od lat uważanym za potencjalne ognisko zapalne wielkiego konfliktu na miarę tego co od wielu lat ma miejsce w Ziemii Ś
więtej.

"(...)Mieszanka kultur, przekonań i wyznań jaka jest stłoczona na tym tak bardzo ograniczonym terenie już od dawna
budzi obawę przed konfliktami. Ale pamiętajmy, że daje też ogromną szansę na porozumienie. Jeśli Ludzie tam zdołają się
ze sobą porozumieć, to wszędzie indziej też to się uda.(...)"

No to gramy panowie i panie, WDF w końcu rusza :P

User avatar
Anubis
Gracz
Posts: 398
Joined: Tue Aug 02, 2011 4:28 pm

Post by Anubis » Sun Mar 18, 2012 4:49 am

ImageKoion Hellenon - Tura 1
Gracz-Dark Anubis
Ideologia- Izolacjonizm
Przychód na turę- 128mln (40% na środki publiczne,pozostaje 79.6mln)
Budżet- 17.7mln+79.6mln=97.3mln
Przyrost Naturalny- 12 (obecnie ilość cywilów 179)
Stolica- Hellon
Data: Styczeń 2013
Wiadomości "Głos Hellenonu"
Reforma becikowa

Ustawa podpisana,większe becikowe już od Kwietnia.
Wczoraj po południu na biurko prezydenta złożono projekt nowej ustawy całkowicie modernizującej „becikowe” otóż nowa ustawa przewiduje szereg zmian w wypłacaniu pieniędzy oraz ilości wypłat i nie tylko,jak dotąd „becikowe” składało się z jednej wypłaty w wysokości 500USD oraz pieniądze mogły pobrać tylko kobiety niemające pracy,co czasami powodowało oburzenie u kobiet które urodziły dzieci i pracowały,jednak nowy projekt wprowadził następujące zmiany:”Becikowe” składa się od tej pory z 3 wypłat,pierwsza wynosi 1000USD a pozostałe dwie 500 USD,wypłacane są w kolejnych miesiącach po narodzeniu dziecka,poza tym dodana została specjalna renta wychowawcza w wysokości 800USD do której prawo mają wszystkie kobiety które wychowują dziecko w wieku od narodzin do lat 3,jedynym wydaje się ograniczeniem jest to że do renty nie mają prawa kobiety które zamiast wychowywać dzieci udają się do pracy i zarabiają ponad 1400USD.Ustawa została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie już od kwietnia tego roku.


Utworzenie NZZW

Według informacji jakie otrzymaliśmy,w dniu dzisiejszym nasz prezydent utworzył Narodowe Zapasowe Zasoby Wartościowe.Zadaniem jakie ma spełniać utworzony „skarbiec” jest zbieranie funduszy na nagłe wydatki,tzn. Co miesiąc z budżetu państwa do NZZW będą wpłacane pieniądze,jest to coś w stylu „skarbonki” w której odkłada się pieniądze na jakiś cel,z tego co się dowiedzieliśmy wszystkie cele tych zasobów nie są ustalone i ich przeznaczenie będzie na bieżąco określane,wiadomo tylko że znaczna część odkładanych pieniędzy ma posłużyć do zakupu sprzętu wojskowego oraz być zabezpieczeniem finansowym na wypadek wojny i związanych z nią wydatków.


Koion produkujący transportery

Jak donoszą nasi informatorzy z otoczenia prezydenta, podpisane zostało porozumienie z Federacją Rosyjską, na mocy którego Koion, uzyskał zgodę na odkupienie od FR, licencji na produkcję transportera kołowego BTR-80, jest to nie wątpliwie spory krok, do zapewnienia sobie zaplecza militarnego. Według wstępnych obliczeń, produkcja transporterów ruszy w ciągu 3-4 miesięcy, ilość produkowanego sprzętu ma wynieść 2 transportery na miesiąc, jednak z czasem planowana jest rozbudowa infrastruktury wojskowej, typu fabryk, co ma zwiększyć ilość produkowanych pojazdów. Oficjalna nazwa transportera kołowego, który będzie produkowany w naszym kraju, na licencji Rosyjskiej, to Kekrops KTK 1.


Inne ważne informacje, w skrócie:

-Prezydent zapowiedział przekazanie kolejnych pieniędzy na badania złóż torfu w Epidavros. Więcej informacji na ten temat oraz na temat eksploatacji złóż rtęci już wkrótce.

- Herkulaos Metaxasas wyraził chęć wizyty w Afrenii w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dokładny cel wspomnianej wizyty nie jest nam jeszcze znany.

- Nasz przywódca uznał że nasz kraj nie może opierać się tylko na bankowościach i turystyce ale także musi podołać zbrojnym wymaganiom jakie zaostrzają pozostałe kraje w regionie, dlatego w bliżej nieokreślonym czasie ruszy rozbudowa obiektów militarnych jak również nastąpi rozbudowa i powiększenie armii. Prezydent zapewnia że nie są to przygotowania do wojny a jedynie zabezpieczenie przed zagrożeniami z otaczającego nas świata na który zawsze trzeba mieć oko. Dodał również że obywatele Koionu nie muszą się obawiać o ekonomię i gospodarkę państwa bowiem nadal na te sprawy będzie kierowana większa część budżetu.
Podsumowanie:
- Wpłacam 20mln do NZZW
- Płace 30mln Rosjanom za licencję na produkcję sprzętu; 30/255mln
Pozostało:
46.3mln oraz 179 ludzi

Post Reply